Byla B2-1883-254/2014
Dėl nori būti pripažinti jo kreditoriais

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovams S. K., D. K., V. K., L. K., L. K., V. K., J. K., Vytautui J. L., atsakovės BAB „Ūkio bankas“ atstovei adv. T. B. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. K., S. K., J. K., D. K., K. J. L., A. K., V. K., D. K., R. K., D. K., V. K., J. K., L. K., V. K., L. K., V. K., G. K., D. K., A. K., V. V. K., V. K., R. K., J. K., M. R. K., M. N. K., A. K., H. K., V. K., B. O. L., V. J. L., P. L., R. P. L., J. L., V. L., I. K. L., B. L., L. M., A. L., C. M. finansinius reikalavimus atsakovei akcinei bendrovei Ūkio bankui ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus užpildę standartinę formą, kurios 4 punkte nurodė, kokiu pagrindu jis reiškiamas ir koks jo dydis (suma skaičiais ir žodžiais), taip pat pridėjo reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teismo posėdyje dalyvavę ieškovai palaikė savo finansinius reikalavimus ir paaiškino, kad yra investavę į banką savo pinigines lėšas, todėl nori būti pripažinti jo kreditoriais.

3Atsakovo administratorė ginčija ieškovų R. K. – 7401 Lt., J. K. – 105 Lt., S. K. – 419 Lt., D. K. – 112 Lt., K.-J. L. – 120 Lt., A. K. – 26000 Lt., V. K. – 748 Lt., D. K. – 255 Lt., R. K. – 9225 Lt., D. K. – 1979 Lt, V. K. – 600 Lt., J. K. – 24000 Lt., L. K. – 150 Lt., V. K. – 512 Lt., L. K. – 225 Lt., V. K. – 225 Lt., G. K. – 1000 Lt., D. K. – 11600 Lt., A. K. – 825 Lt., Vytauto V. K. – 300 Lt., V. K. – 7 Lt., R. K. – 1231,13 Lt., J. K. – 42152 Lt., M. R. K. – 512 Lt., M. N. K. – 18900 Lt., A. K. – 640 Lt., H. K. – 640 Lt., V. K. – 82926 Lt., B. O. L. – 360 Lt., V. J. L. – 50000 Lt., P. L. – 1232,40 Lt., R. P. L. – 218,40 Lt., J. L. – 640 Lt., V. L. – 3407 Lt., I. K. L. – 1859 Lt., B. L. – 500 Lt., L. M. – 262 Lt., A. L. – 1587,20 Lt. ir M. C. – 1250 Lt. finansinius reikalavimus atsakovei, kadangi jie siejami tik su turimų vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi bei verte. Kadangi šis pagrindas nesukuria bankui prievolinių teisinių santykių, todėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais.

4Ieškovai V. K., A. K., Vytautas V. K., R. K. prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, papildomų argumentų dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo pareiškimuose nenurodė.

5Ieškovų finansiniai reikalavimai atmetami.

6Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovei AB Ūkio bankui iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Ieškovai, nepraleidę šio termino, pateikė atsakovui savo finansinius reikalavimus, kuriuos siejo su įsigytų atsakovo vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte.

7Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad ieškovų reikalavimas atsakovei toje dalyje, kurioje atsakovės administratorė ginčijo jų finansinius reikalavimus yra nepagrįstas.

8Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta, kad administratorės ginčijamus reikalavimus (ar jų dalį) ieškovai pareiškė tik AB Ūkio banko akcininko statusu ir PVA vertės pagrindu, todėl teisiniam rezultatui nėra reikšmingos aplinkybės dėl jų įsigijimo laiko, kokie duomenys patvirtina jų įsigijimą, akcijų kiekis ar jų vertė, nes akcininkai nėra pripažįstami bankrutuojančios bendrovės kreditoriais dėl toliau nurodomų argumentų ir motyvų.

9Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis Įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), jeigu šis Įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Nei BĮ, nei Finansų įstaigų įstatyme kreditoriaus sąvoka nėra apibrėžta, t.y. nėra nustatytas subjektų, pripažintinų banko kreditoriais, ratas. Tai sudaro pagrindą remtis ĮBĮ nuostatomis. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriaus statusą įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles. Vadinasi, teisę pareikšti reikalavimus bankroto byloje turi tik tie asmenys, kuriuos su įmone sieja prievoliniai (sutartiniai, deliktiniai ar atsiradę kitais pagrindais) teisiniai santykiai.

10Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis). Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 15, 16, 40 straipsniai). Banko bankroto atveju ieškovų, kaip banko akcininkų, turtinio intereso patenkinimas yra reglamentuotas ĮBĮ 31 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuomet likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius turi pareigą grąžinti jo akcininkams (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, kuris padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, tačiau jie nėra pripažįstami kreditoriais ir teismas neturi teisinio pagrindo patvirtinti jų finansinius reikalavimus, siejamus su įsigytų atsakovės vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte (BĮ 87 str., ĮBĮ 26 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-499/2014).

11Nustatyta, kad ieškovai P. L. (2 t., b.l. 41-45), R. P. L. (2 t., b.l. 46-50), A. L. (2 t., b.l. 80-86) ir J. K. (1 t., b.l. 118-122) pareiškė finansinius reikalavimus kartu su jiems priskaičiuotais dividendais. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 12 straipsnį, dividendai yra laikomi pajamomis iš paskirstytojo pelno bei nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo dienai buvo apmokestinami 20% GPM (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., GPMĮ 6 str. 2 d. (2012 06 29 įstatymo Nr. XI-2166 (nuo 2012 07 14) red. galiojusi iki 2013-07-13).

12Pagal GPMĮ 22 straipsnį GPM išskaityti ir sumokėti biudžetui turi atsakovė, todėl iš P. L. priskaičiuotų 47,40 Lt dividendų, atskaičius 9,48 Lt GPM, pripažįstamas pagrįstu 37,92 Lt finansinis reikalavimas. Iš R. P. L. priskaičiuotų 8,40 Lt dividendų, atskaičius 1,68 Lt GPM, pripažįstamas pagrįstu 6,72 Lt finansinis reikalavimas. Iš A. L. priskaičiuotų 10,24 Lt dividendų, atskaičius 2,05 Lt GPM, pripažįstamas pagrįstu 8,19 Lt finansinis reikalavimas. Iš J. K. priskaičiuotų 12 Lt dividendų, atskaičius 2,40 Lt GPM, pripažįstamas pagrįstu 9,60 Lt finansinis reikalavimas. Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams dividendai arba nebuvo priskaičiuoti, arba jie dėl jų finansinio reikalavimo nepareiškė, todėl teismas jų finansinius reikalavimus nagrinėjo tik atsakovei pareikštų reikalavimų pagrindu.

13Teismui pateikti duomenys, kad ieškovas J. K. miręs, todėl klausimas dėl jo pareikšto finansinio reikalavimo išskiriamas iš šios bylos ir bus nagrinėjamas atsakovės BAB Ūkio bankas bankroto byloje gavus duomenis apie jo palikimo priėmimą ir paveldėjimo liudijimų išdavimą.

14Ieškovei D. K. apie jos finansinio reikalavimo nagrinėjimo laiką ir vietą nebuvo tinkamai pranešta, nes teismo šaukimas jai nebuvo įteiktas. Teismas konstatuoja, kad nesant galimybės šiam asmeniui teismo šaukimo įteikti jos finansiniame reikalavime nurodytu adresu, jos reikalavimas išskiriamas iš šios bylos bei nagrinėtinas atsakovės AB Ūkio banko bankroto byloje Nr. B2-745-254/2014, o apie teismo posėdį šiai ieškovei pranešant įstatymo nustatytais būdais (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 3 d., 130 str., 133 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

16atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus ieškovų R. K. – 7401 Lt, S. K. – 419 Lt, D. K. – 112 Lt, K.-J. L. – 120 Lt, A. K. – 26000 Lt, V. K. – 748 Lt, R. K. – 9225 Lt, D. K. – 1979 Lt, V. K. – 600 Lt, L. K. – 150 Lt, V. K. – 512 Lt, L. K. – 225 Lt, V. K. – 225 Lt, G. K. – 1000 Lt, D. K. – 11600 Lt, A. K. – 825 Lt, V. V. K. – 300 Lt, V. K. – 7 Lt, R. K. – 1231,13 Lt, J. K. – 42152 Lt, M. R. K. – 512 Lt, M. N. K. – 18900 Lt, A. K. – 640 Lt, H. K. – 640 Lt, V. K. – 82926 Lt, B. O. L. – 360 Lt, V. J. L. – 50000 Lt, J. L. – 640 Lt, V. L. – 3407 Lt, I. K. L. – 1859 Lt, B. L. – 500 Lt, L. M. – 262 Lt, ir M. C. – 1250 Lt finansinius reikalavimus atsakovei AB Ūkio bankui.

17Patvirtinti P. L. 37,92 Lt, R. P. L. 6,72 Lt, A. L. 8,19 Lt ir J. K. 9,60 Lt finansinis reikalavimas atsakovei BAB Ūkio bankui, o kitoje dalyje šių asmenų finansinius reikalavimus atmesti.

18Išskirti iš civilinės bylos ieškovų D. K. ir J. K. finansinius reikalavimus ir juos nagrinėti bendra tvarka civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovės AB Ūkio bankas bankroto byloje.

19Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Simonai... 2. ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus... 3. Atsakovo administratorė ginčija ieškovų R. K. – 7401 Lt., J. K. – 105... 4. Ieškovai V. K., A. K., Vytautas V. K., R. K. prašė bylą nagrinėti jiems... 5. Ieškovų finansiniai reikalavimai atmetami. ... 6. Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 8. Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta,... 9. Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras... 10. Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis).... 11. Nustatyta, kad ieškovai P. L. (2 t., b.l. 41-45), R. P. L. (2 t., b.l. 46-50),... 12. Pagal GPMĮ 22 straipsnį GPM išskaityti ir sumokėti biudžetui turi... 13. Teismui pateikti duomenys, kad ieškovas J. K. miręs, todėl klausimas dėl jo... 14. Ieškovei D. K. apie jos finansinio reikalavimo nagrinėjimo laiką ir vietą... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 16. atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus... 17. Patvirtinti P. L. 37,92 Lt, R. P. L. 6,72 Lt, A. L. 8,19 Lt ir J. K. 9,60 Lt... 18. Išskirti iš civilinės bylos ieškovų D. K. ir J. K. finansinius... 19. Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per...