Byla e2S-142-864/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-39042-295/2019

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotojo asmens J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-39042-295/2019.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Suinteresuotasis asmuo J. P. (toliau ir suinteresuotasis asmuo) pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė patvirtinti suinteresuotojo asmens 168 529,88 Eur kreditorinį reikalavimą ir įtraukti į D. K. kreditorių sąrašą. 2.

6Suinteresuotojo asmens teigimu, iki šios dienos nėra išspręstas jo 2017 m. gruodžio 22 d. pareikštas 168 529,88 Eur kreditorinis reikalavimas, nors savo reikalavimą bankroto administratoriui pareiškė įstatymo numatytais terminais. Pažymėjo, kad 2018 m. vasario 7 d. nutartimi (2018 m. vasario 22 d., 2018 m. kovo 21 d., 2018 m. gegužės 16 d., 2018 m. birželio 1 d., 2018 m. spalio 26 d., 2018 m. gruodžio 19 d. nutartimis patikslino) teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tačiau nei viena nutartimi nebuvo išspręstas suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas. 3.

7Atkreipė dėmesį, kad D. K. neginčija ir pripažįsta savo finansinius įsipareigojimus suinteresuotajam asmeniui, nes pats savo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė jį kaip savo kreditorių. 4.

8Fizinio asmens bankroto administratorius M. T. (toliau ir bankroto administratorius) pateikė teismui atsiliepimą į suinteresuotojo asmens prašymą, kuriame nurodė, jog prašymas yra nepagrįstas, todėl kreditorinis reikalavimas negali būti patvirtintas. 5.

9Bankroto administratorius paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 22 d. suinteresuotasis asmuo pateikė bankroto administratoriui prašymą įtraukti jį į kreditorių sąrašą su 168 529,88 Eur kreditoriniu reikalavimu, kaip finansinio reikalavimo pagrindą nurodydamas 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimą ir 2007 m. rugpjūčio 7 d. ,,Swedbank“, AB mokėjimo nurodymą. Nurodė, kad susitarimo 2.1. punkte įtvirtinta, jog bankrutuojančiam asmeniui sumokėti sumą, kurią jam pervedė suinteresuotasis asmuo, atsiranda tik tuo atveju, jei UAB ,,Vespera real estate“ parduos savo nuožiūra bet kuriam trečiajam asmeniui ir savo nuožiūra sulygta kaina žemės sklypą, esantį ( - ). 6.

10Pažymėjo, kad 2018 m. vasario 26 d. suinteresuotojo asmens atstovė informavo, jog neturi duomenų apie žemės sklypo pardavimą, todėl bankroto administratorius pranešė, jog suinteresuotojo asmens reikalavimai tvirtinti nebus teikiami. 7.

11Paaiškino, kad UAB ,,Vespera real estate“ 2010 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą, o 2014 m. birželio 5 d. priėmė sprendimą dėl bendrovės likvidavimo, kuri 2014 m. liepos 9 d. buvo išregistruota. 8.

12Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, bankroto administratorius nurodė, kad susitarime nurodytas žemės sklypas iki bankroto bylos nebuvo parduotas, o bankroto proceso metu jis buvo perduotas hipotekos kreditoriui, suteikusiam paskolą šiam žemės sklypui įsigyti, dėl ko nėra pagrindo tenkinti suinteresuotojo asmens prašymo.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

149.

15Pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 20 d. priėmė nutartį, kuria atmetė suinteresuotojo asmens prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą bei kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. 10.

16Teismas pažymėjo, kad suinteresuotasis asmuo savo reikalavimą bankrutuojančiam asmeniui kildina iš 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimo dėl sąlyginės prievolės atsiradimo ir vykdymo ir tarpusavio bendradarbiavimo (toliau ir susitarimas) ir 2007 m. rugpjūčio 7 d. ,,Swedbank“, AB mokėjimo nurodymo. 11.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal susitarimo 2.1. punktą D. K. su suinteresuotuoju asmeniu susitarė, jog D. K. pareiga sumokėti sumą, kurią jam pervedė suinteresuotasis asmuo, atsiranda tik tuo atveju, jei UAB ,,Vespera real estate“ parduos savo nuožiūra bet kuriam trečiajam asmeniui ir savo nuožiūra sulygta kaina žemės sklypą, esantį ( - ). Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju šalių susitarimu sulygta sąlyga dėl pinigų sumokėjimo neįvyko, t. y. susitarime numatyto turto pardavimo faktas neįvyko. Atkreipė dėmesį, kad šias aplinkybes patvirtino ir suinteresuotojo asmens atstovė į bankroto administratoriaus siųstą raštą; suinteresuotasis asmuo taip pat šių aplinkybių neįrodinėjo, pareiškime net neužsiminė apie jas, o apsiribojo vien nurodydamas aplinkybę, kad bankrutuojantis asmuo prievolę jam pripažįsta. 12.

18Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog suinteresuotasis asmuo būtų įgijęs reikalavimo teises į jo nurodomą finansinį reikalavimą. 13.

19Teismas pažymėjo, kad iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad suinteresuotojo asmens finansinis reikalavimas bankroto administratoriui buvo pateiktas dar 2017 m. gruodžio 22 d., tačiau bankroto administratorius, išsiaiškinęs, jog neįvyko susitarimo, iš kurio kildinamas kreditorinis reikalavimas, 2.1. punkte numatyta sąlyga, jo sąmoningai neteikė civilinėje byloje Nr. Nr. e2FB-35794-910/2017 ir suinteresuotasis asmuo nebuvo įtrauktas į D. K. kreditorių sąrašą bei nebuvo patvirtintas jo finansinis reikalavimas. 14.

20Teismas atkreipė dėmesį, jog iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų matyti, kad suinteresuotojo asmens atstovai apie tokį bankroto administratoriaus sprendimą buvo informuoti; byloje nėra duomenų, kad suinteresuotasis asmuo būtų skundęs teismo nutartis, kuriomis buvo patvirtintas ar patikslintas bankrutuojančio asmens kreditorių sąrašas ir jų finansiniai įsipareigojimai; taip pat nėra duomenų apie tai, jog suinteresuotasis asmuo pats kreipėsi į teismą dėl savo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2215.

23Suinteresuotasis asmuo atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti suinteresuotojo asmens 168 529,88 Eur kreditorinį reikalavimą ir įtraukti į D. K. kreditorių sąrašą. 16.

24Nurodo, kad suinteresuotasis asmuo, grįsdamas savo kreditorinį reikalavimą, neapsiribojo vien ta aplinkybe, kad D. K. prievolę jai pripažįsta. Atkreipia dėmesį, kad bankroto administratoriui buvo pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys 168 529,88 Eur kreditorinį reikalavimą, t. y. „Swedbank“, AB banko sąskaitos išrašas, patvirtinantis, kad suinteresuotasis asmuo 2007 m. rugpjūčio 7 d. D. K. pervedė 1 081 900 Lt pagal susitarimą, o D. K. 2007 m. gruodžio 29 d. pagal susitarimą suinteresuotajam asmeniui grąžino 500 000 (iš dalies prievolę įvykdė), todėl negrąžintas likutis sudaro 581 900 Lt arba 168 529,88 Eur. 17.

25Pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog susitarimo sąlyga neįvyko. Nurodo, jog suinteresuotasis asmuo būtent ir nurodė bankroto administratoriui, kad jis pats neturi duomenų apie sandorio sudarymą ar nesudarymą, dėl ko, anot suinteresuotojo asmens, liko teismo neišaiškintos ir nenustatytos aplinkybės, kokie konkrečiai tarp šalių tuomet buvo susiklostę santykiai, kokiu pagrindu D. K. 2007 m. gruodžio 29 d. grąžino suinteresuotajam asmeniui 500 000 Lt bei kokiu pagrindu D. K. įgijo ir disponuoja suinteresuotojo asmens pervesta ir jai negrąžinta 168 529,88 Eur suma. 18.

26Teigia, jog priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė teismas, byloje yra rašytiniai įrodymai, patvirtinantys jog suinteresuotasis asmuo yra įgijęs reikalavimo teises į jo nurodomą kreditorinį reikalavimą. 19.

27Pažymi, kad savo finansinį reikalavimą bankroto administratoriui suinteresuotasis asmuo pateikė Fizinių asmenų bankroto įstatymo bei bylą iškėlusio teismo nustatyta tvarka ir terminais, o jo pareikšto reikalavimo nepatvirtinimas bankroto byloje nebuvo išspręstas iki šios skundžiamos nutarties priėmimo dienos. 20.

28Paaiškina, kad nei suinteresuotajam asmeniui, nei jo atstovei nebuvo pateiktas joks oficialus bankroto administratoriaus sprendimas, kuriame būtų nurodyta, kad suinteresuotojo asmens pareikštas reikalavimas netvirtinamas. Nurodo, jog kadangi nebuvo priimtas tokio pobūdžio bankroto administratoriaus sprendimas, todėl suinteresuotasis asmuo neturėjo ką skųsti. Pažymi, jog ir atsižvelgiant į tai, kad iki šios dienos pareikštas reikalavimas teismo nutartimi nebuvo išspręstas, todėl nesant teismo nutarties netvirtinti suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo, pastarasis neturėjo teisinio pagrindo skųsti teismo nutarčių, kuriomis patvirtinti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai; šios nutartys suinteresuotajam asmeniui nebuvo įteiktos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, todėl apie jas suinteresuotasis asmuo nežinojo ir galimybės skųsti objektyviai neturėjo. 21.

29Anot suinteresuotojo asmens, nėra suprantama, kokią teisinę reikšmę turi aplinkybė, kad UAB ,,Vespera real estate“ atžvilgiu buvo iškelta bankroto byla ir priimtas sprendimas dėl veiklos pabaigos, kai prievoliniai santykiai 2007 metais susiklostė tarp suinteresuotojo asmens ir D. K., bet ne UAB „Vespera real estate“. 22.

30Teigia, jog aplinkybė, kad D. K. tais pačiais metais pagal susitarimą suinteresuotajam asmeniui grąžino 500 000 Lt, t. y. dar gerokai iki UAB „Vespera real estate“ bankroto bylos iškėlimo, leidžia daryti išvadą, kad D. K. jau galimai žinojo, jog susitarimo 2.1. punkto sąlyga nebus vykdoma ir todėl dalį pinigų grąžino, o dalis liko iki šiol negrąžinta. 23.

31Bankroto administratorius atsiliepime prašo teismo: 1) atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą; 2) sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4739-258/2019 pagal bankroto administratoriaus ieškinį suinteresuotajam asmeniui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo priėmimo ir įsiteisėjimo. 24.

32Bankroto administratoriaus teigimu, skundžiama nutartis teisėta bei pagrįsta, o suinteresuotasis asmuo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bei atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties pateikė galimai siekdamas nepagrįstai praturtėti. Nurodo, kad tokia prielaida daroma atsižvelgiant į bankroto administratoriaus dispozicijoje esančią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant informacija, kad suinteresuotojo asmens atžvilgiu yra vykdoma ne viena vykdomoji byla). 25.

33Paaiškina, kad vertinant suinteresuotojo asmens pateiktų įrodymų pagrįstumą svarbu atsižvelgti į tai, kad suinteresuotasis asmuo pateikė tik jo asmeninės banko sąskaitos išrašų iškarpas, o taip pastarasis pasielgė sąmoningai, kadangi pateikdamas visą banko sąskaitos išrašą aktualiu laikotarpiu būtų atskleidęs aplinkybes, reikšmingas ginčui dėl jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo išspręsti. 26.

34Pažymi, kad bankrutuojantis asmuo yra pateikęs bankroto administratoriui visą suinteresuotojo asmens banko sąskaitos išrašą aktualiu laikotarpiu, iš kurio matyti, jog: 1) 2007 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Hansa lizingas“ su UAB „Vespera real estate“ sudarytos išperkamosios nuomos sutarties pagrindu (2007 m. liepos 30 d. išperkamosios nuomos sutartis Nr. ( - ) pervedė į suinteresuotojo asmens asmeninę sąskaitą 1 544 422,50 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodant: „UAB Vespera Real Estate įsiskolinimui p/g 2007-07-11 sutartį Nr. 4096 dengti“; 2) 2007 m. rugpjūčio 7 d. suinteresuotasis asmuo pervedė D. K. 1 081 900 Lt; pavedimas buvo atliktas 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimo pagrindu, atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotasis asmuo sudaręs žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį gavo didesnę nei 1 080 000 Lt sumą, kuri buvo numatyta preliminarioje žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje (tokia sąlyga buvo numatyta preliminarioje žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje). Paaiškina, kad šiuo atveju 2007 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Hansa lizingas“ atliktas pavedimas į suinteresuotojo asmens banko sąskaitą yra svarbus dėl to, kad patvirtina, jog tarp UAB „Vespera real estate“ ir UAB „Hansa lizingas“ buvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis, kurios UAB „Vespera real estate“ nebegalėjo tinkamai vykdyti 2008-2009 metais prasidėjus finansinei krizei. Nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vespera real estate“ nebegalėjo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal išperkamosios nuomos sutartį UAB „Hansa lizingas“, UAB „Hansa lizingas“ nutraukė išperkamosios nuomos sutartį ir perėmė žemės sklypą. Anot bankroto administratoriaus, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad susitarimo 2.1. punkte numatyta sąlyga taip niekuomet ir neįvyko. 27.

35Bankroto administratoriaus nuomone, dalis atskirajame skunde nurodytų argumentų ne tik, kad nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui, bet dar ir patvirtina suinteresuotąjį asmenį buvus nesąžiningu. Teigia, jog bankroto administratorius abejoja, ar iš tikrųjų suinteresuotojo asmens atstovė nuo pat bankroto bylos iškėlimo bankrutuojančiam asmeniui pradžios nebuvo prijungta prie elektroninės bylos kortelės. Bankroto administratoriaus vertinimu, tuo atveju, jei suinteresuotojo asmens kreditorinis reikalavimas iš tikrųjų būtų pagrįstas, pastarasis mažų mažiausiai būtų pateikęs teismui prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimu ir ėmęsis aktyvių veiksmų, kad jo kreditorinis reikalavimas būtų patvirtintas. 28.

36Paaiškina, kad šiuo metu bankroto administratorius pateikė ieškinį suinteresuotajam asmeniui dėl 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimą; 2) taikyti vienašalę restituciją natūra ir priteisti bankrutuojančio asmens naudai 144 810 Eur. Nurodo, kad bankroto administratoriaus pateikto ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-4739-258/2019, kuri nėra išnagrinėta. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą aplinkybę, bankroto administratoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju yra pagrindas sustabdyti civilinę bylą, pradėtą pagal atskirąjį skundą, iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4739-258/2019 pagal bankroto administratoriaus ieškinį suinteresuotajam asmeniui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo priėmimo ir įsiteisėjimo. Teigia, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja tiek privalomasis pagrindas sustabdyti civilinę bylą, tiek ir fakultatyvusis.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

38teisiniai argumentai ir išvados

39Atskirasis skundas netenkintinas. 29.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis, 338 straipsnis). 30.

41Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartis, kuria buvo atmestas suinteresuotojo asmens prašymas dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą bei kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. 31.

42Taigi, byloje spręstinas klausimas dėl suinteresuotojo asmens pareikšto fizinio asmens bankroto byloje kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo. Dėl naujų įrodymų (ne)prijungimo 32.

43Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius pateikė teismui naujus įrodymus. 33.

44Pagal Civilinio proceso kodekso 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. 34.

45Įvertinus tai, kad pateiktais kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą įrodymais yra grindžiamas pateiktas byloje prašymas dėl bylos sustabdymo, bei atsižvelgiant į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, teismas sprendžia, jog egzistuoja teisinis pagrindas šiuos įrodymus prijungti prie bylos. Dėl bylos sustabdymo pagrindo (ne)buvimo 35.

46Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius pateikė prašymą sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4739-258/2019 pagal bankroto administratoriaus ieškinį suinteresuotajam asmeniui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo priėmimo ir įsiteisėjimo, kadangi tarp civilinės bylos, pradėtos pagal atskirąjį skundą, ir teisinio rezultato civilinėje byloje Nr. e2-4739-258/2019 yra prejudicinis ryšys, t. y. pastarojoje byloje padarytos išvados turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą civilinėje byloje, pradėtoje pagal atskirąjį skundą. 36.

47Pagal Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012; kt.). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi pagrindo sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. 37.

48Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2019 m. gruodžio 2 d. Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas D. K., atstovaujamo bankroto administratoriaus, ieškinys suinteresuotajam asmeniui, kuriuo prašoma teismo: 1) pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimą; 2) taikyti vienašalę restituciją natūra ir priteisti iš suinteresuotojo asmens 144 810 Eur; 3) teismui pripažinus, kad vienašalė restitucija ginčo atveju netaikytina, priteisti iš suinteresuotojo asmens 144 810 Eur sumą kaip be pagrindo įgytą turtą; 4) priteisti iš suinteresuotojo asmens 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) priteisti iš suinteresuotojo asmens byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ieškinys buvo priimtas ir šiuo metu civilinė byla Nr. e2-76-258/2020 yra nagrinėjama (2020 m. sausio 9 d. gautas atsiliepimas). 38.

49Savo ruožtu, šioje civilinėje byloje, sprendžiant klausimą dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo bei (ne)pagrįstumo, esminis ginčo klausimas yra kilęs dėl suinteresuotojo asmens pateikto fizinio asmens - D. K. - bankroto byloje 168 529,88 Eur finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo, kuris kildinamas iš 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimo bei banko sąskaitos išrašo. 39.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors suinteresuotojo asmens fizinio asmens - D. K. - bankroto byloje pareikštas finansinis reikalavimas yra kildinamas iš 2007 m. rugpjūčio 7 d. susitarimo, kuris yra bankroto administratoriaus ginčijamas kitoje civilinėje byloje, tačiau iš procesinių dokumentų turinio bei pareikštų reikalavimų šiose dvejose bylose pobūdžio darytina išvada, jog priimtas galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje e2-76-258/2020 neturės tiesioginės įtakos suinteresuotojo asmens teisiniai padėčiai konkrečioje situacijoje, sprendžiant jo kreditorinio reikalavimo klausimą, kadangi galutinis procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-76-258/2020 yra susijęs vien su paties bankrutuojančio asmens reikalavimais suinteresuotojo asmens atžvilgiu susitarimo pagrindu. 40.

51Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tarp šios civilinės bylos bei civilinės bylos e2-76-258/2020 nėra jokio teisinio ryšio, sąlygojančio bylos stabdymo būtinumą, dėl ko bankroto administratoriaus prašymas atmestinas. Dėl suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo 41.

52Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditoriai, pareikšdami bankroto administratoriui savo reikalavimus, kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip fizinis asmuo yra užtikrinęs šių reikalavimų įvykdymą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog bankroto administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs bankroto administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 23 straipsnio 7 dalis). 42.

53Pažymėtina, jog pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014). 43.

54Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančio asmens turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Teismas atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013). 44.

55Bylos duomenimis, suinteresuotasis asmuo savo kreditorinį reikalavimą bankroto administratoriui buvo pateikęs dar 2017 m. gruodžio 22 d., tačiau jis teismui pateiktas nebuvo, kadangi bankroto administratorius šį reikalavimą vertino kaip nepagrįstą. Savo ruožtu, pats suinteresuotasis asmuo dėl savo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo fizinio asmens bankroto byloje į teismą kreipėsi tik 2019 m. spalio 30 d. Šios aplinkybės patvirtina, jog suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas galėjo ir iš esmės turėjo būti sprendžiamas dar tuo metu, kai bankroto administratorius gavo suinteresuotojo asmens prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą, atitinkamai šį prašymą persiunčiant teismui ir nagrinėjant teisme kaip ginčytiną kreditorinį reikalavimą. Savo ruožtu, ši aplinkybė neturi jokios teisinės reikšmės, vertinant šiuo metu priimtos ginčo nutarties (ne)teisėtumą bei (ne)pagrįstumą. 45.

56Nagrinėjamu atveju suinteresuotasis asmuo savo kreditorinį reikalavimą grindžia aplinkybe, jog bankrutuojantis asmuo savo prievolę suinteresuotajam asmeniui pripažįsta, bei šį reikalavimą kildina iš susitarimo bei 2007 m. rugpjūčio 7 d. ,,Swedbank“, AB mokėjimo nurodymo. Išanalizavęs ginčo nutarties turinį, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas tiek šią suinteresuotojo asmens nurodytą aplinkybę dėl prievolės pripažinimo, tiek ir patį susitarimą bei mokėjimo nurodymą išsamiai išanalizavo, įvertino šios aplinkybės bei byloje esančių įrodymų visumą bei tarpusavio santykį, bei padarė teisingą išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindų suinteresuotąjį asmenį įtraukti į bankrutuojančio asmens kreditorių sąrašą bei patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą. 46.

57Pažymėtina, jog, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju, sprendžiant suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo klausimą, svarbi yra susitarimo 2.1. punkte įtvirtinta nuostata, jog D. K. pareiga sumokėti sumą, kurią jam pervedė J. P., atsiranda tik tuo atveju, jei UAB ,,Vespera real estate“ parduos savo nuožiūra bet kuriam trečiajam asmeniui ir savo nuožiūra sulygta kaina žemės sklypą, esantį ( - ). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog būtent šis aspektas dėl turto pardavimo fakto (ne)buvimo iš esmės yra esminis, kadangi nuo šio fakto priklauso ir D. K. pareigos sumokėti sumą, kurią jam pervedė suinteresuotasis asmuo, bei atitinkamai suinteresuotojo asmens reikalavimo teisės D. K. atžvilgiu (ne)atsiradimas. Įvertinus skundžiamos nutarties turinį, pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas būtent šį aspektą ir vertino bei analizavo, spręsdamas suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo klausimą. Vien tai, jog suinteresuotojo asmens nurodytos kitos faktinės aplinkybės teismo nebuvo vertinamos, nesuponuoja išvados, jog šiuo ginčo atveju nebuvo atskleista bylos esmė, kadangi esminis bylos aspektas ginčo klausimu pirmosios instancijos teismo buvo nustatytas tinkamai, išsamiai įvertintas bei išanalizuotas. 47.

58Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad susitarimu sulygta sąlyga dėl pinigų sumokėjimo neįvyko, t. y. susitarime numatyto turto pardavimo faktas neįvyko. Atkreiptinas dėmesys, jog turto nepardavimo faktą teismas nustatė, įvertinęs ir pačio suinteresuotojo asmens atstovės išreikštą poziciją. Be to, suinteresuotasis asmuo apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog turto pardavimo faktas yra įvykęs bei atitinkamai kurie paneigtų aukščiau nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados teisingumą. 48.

59Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas suinteresuotojo asmens kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo klausimą išsprendė netinkamai. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, dėl ko suinteresuotojo asmens atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

60Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

61suinteresuotojo asmens J. P. atskirąjį skundą atmesti.

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Suinteresuotasis asmuo J. P. (toliau ir suinteresuotasis asmuo) pateikė... 6. Suinteresuotojo asmens teigimu, iki šios dienos nėra išspręstas jo 2017 m.... 7. Atkreipė dėmesį, kad D. K. neginčija ir pripažįsta savo finansinius... 8. Fizinio asmens bankroto administratorius M. T. (toliau ir bankroto... 9. Bankroto administratorius paaiškino, kad 2017 m. gruodžio 22 d.... 10. Pažymėjo, kad 2018 m. vasario 26 d. suinteresuotojo asmens atstovė... 11. Paaiškino, kad UAB ,,Vespera real estate“ 2010 m. gegužės 25 d. Vilniaus... 12. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, bankroto administratorius... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 9.... 15. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 20 d. priėmė nutartį, kuria... 16. Teismas pažymėjo, kad suinteresuotasis asmuo savo reikalavimą... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal susitarimo 2.1. punktą D. K.... 18. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos... 19. Teismas pažymėjo, kad iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad... 20. Teismas atkreipė dėmesį, jog iš bankroto administratoriaus pateiktų... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 15.... 23. Suinteresuotasis asmuo atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus... 24. Nurodo, kad suinteresuotasis asmuo, grįsdamas savo kreditorinį reikalavimą,... 25. Pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog susitarimo sąlyga neįvyko. Nurodo,... 26. Teigia, jog priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė teismas, byloje yra... 27. Pažymi, kad savo finansinį reikalavimą bankroto administratoriui... 28. Paaiškina, kad nei suinteresuotajam asmeniui, nei jo atstovei nebuvo pateiktas... 29. Anot suinteresuotojo asmens, nėra suprantama, kokią teisinę reikšmę turi... 30. Teigia, jog aplinkybė, kad D. K. tais pačiais metais pagal susitarimą... 31. Bankroto administratorius atsiliepime prašo teismo: 1) atskirąjį skundą... 32. Bankroto administratoriaus teigimu, skundžiama nutartis teisėta bei... 33. Paaiškina, kad vertinant suinteresuotojo asmens pateiktų įrodymų... 34. Pažymi, kad bankrutuojantis asmuo yra pateikęs bankroto administratoriui... 35. Bankroto administratoriaus nuomone, dalis atskirajame skunde nurodytų... 36. Paaiškina, kad šiuo metu bankroto administratorius pateikė ieškinį... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 38. teisiniai argumentai ir išvados... 39. Atskirasis skundas netenkintinas. 29.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 41. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo... 42. Taigi, byloje spręstinas klausimas dėl suinteresuotojo asmens pareikšto... 43. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius pateikė... 44. Pagal Civilinio proceso kodekso 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas... 45. Įvertinus tai, kad pateiktais kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 46. Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius pateikė prašymą... 47. Pagal Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo... 48. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2019 m.... 49. Savo ruožtu, šioje civilinėje byloje, sprendžiant klausimą dėl... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors suinteresuotojo asmens... 51. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tarp... 52. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, teisme iškėlus fizinio... 53. Pažymėtina, jog pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą... 54. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas... 55. Bylos duomenimis, suinteresuotasis asmuo savo kreditorinį reikalavimą... 56. Nagrinėjamu atveju suinteresuotasis asmuo savo kreditorinį reikalavimą... 57. Pažymėtina, jog, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 58. Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad susitarimu... 59. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi... 60. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 61. suinteresuotojo asmens J. P. atskirąjį skundą atmesti.... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti...