Byla 1-813-409/2016

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant D. J., dalyvaujant prokurorams J. S., G. V., kaltinamajam D. V., jo gynėjui advokatui M. Š., kaltinamajam M. V., nukentėjusiesiems A. P., D. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, ( - ) klasių išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas:

31) 2006-05-29 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 1 dalį, 245 straipsnį, 70 parų areštu;

42) 2006-09-29 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą, 145 straipsnio 1 dalį, 245 straipsnį laisvės atėmimu 3 metams, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį, bausmės vykdymą atidėtas 2 metams 6 mėnesiams;

53) 2010-03-04 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį 8 MGL dydžio (1040 Lt) bauda;

64) 2011-06-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį 7 MGL dydžio (910 Lt) bauda;

75) 2014-10-10 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 202 straipsnio 1 dalį 40 MGL dydžio (5200 Lt) bauda, baudą sumokėjęs 2014-11-13;

85) 2015-09-07 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį.

10M. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, ( - ) klasių išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas:

111) 2003-09-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį laisvės apribojimu 1 metams;

122) 2004-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2004-03-12 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 5 dalimis bausmė subendrinta su 2003-09-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 8 mėnesiams, pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2004-11-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas ir pasiųstas atlikti nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę;

133) 2004-11-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, bausmę vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1, 3 dalimis subendrinus su 2004-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams;

144) 2006-05-30 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 3 dalį (30 veikų), 25 straipsnio 3 dalį ir 239 straipsnio 1 dalį, bausmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, subendrinus tarpusavyje iš dalies sudedant ir apėmimo būdu su 2004-11-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, laisvės atėmimu 5 metams 11 mėnesių;

155) 2007-03-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 5 metams 11 mėnesių;

166) 2011-12-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 3 metams; 2014-02-21 paleistas iš pataisos namų atlikęs bausmę, teistumas neišnykęs,

17kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, 284 straipsnio 1 dalį.

18Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

19D. V. ir M. V., veikdami bendrai, 2016-05-29, apie 04.30 val., ( - ), prie naktinio klubo „( - )“, esančio adresu ( - ), dėl chuliganiškų paskatų tyčia bendrai suduodami rankos kumščiais nukentėjusiajam D. P. tiksliai nenustatytą skaičių, tačiau ne mažiau dviejų smūgių į nosį ir smakrą, tuo padarė jam poodinę kraujosruvą nosies srityje, odos nubrozdinimus smakro kairėje, nosies kaulų lūžį, tai yra padarė nukentėjusiajam D. P. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl nosies kaulų lūžio jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

20Be to, D. V. ir M. V., veikdami bendrai, 2016-05-29, apie 04.30 val., ( - ), viešoje vietoje, prie naktinio klubo „( - )“, esančio adresu ( - ), mažareikšme dingstimi, niekindami elementarias moralės bei elgesio normas, ignoruodami žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: D. V. tyčia sudavus nukentėjusiajam A. P. septynis smūgius rankos kumščiu į galvos sritį ir taip sukėlus fizinį skausmą, bei D. V. tęsiant nusikalstamą veiką ir turint bendrą tyčią, bendrai tyčia su M. V. suduodami rankos kumščiais nukentėjusiajam D. P. tiksliai nenustatytą skaičių, tačiau ne mažiau dviejų smūgių į nosį ir smakrą, tuo padarė nukentėjusiajam D. P. poodinę kraujosruvą nosies srityje, odos nubrozdinimus smakro kairėje, nosies kaulų lūžį, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą.

21Apklaustas teisme kaltinamasis D. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2016 m. gegužės 29 d. apie 4.30 val. su dviem iš matymo pažįstamomis merginomis išėjo iš naktinio klubo „( - )“ į lauką parūkyti, atsisėdo ant suolelio ir rūkė. Priėjo keli jaunuoliai, pradėjo kabinėtis, įžeidinėti. Nukentėjusysis A. P. jam sėdinčiam sudavė per veidą. Jis atsistūmė, stojosi. Atsistojo todėl, kad buvo vadinamas visokiausiais žodžiais, jautė grėsmę, suprato, kad gali būti sumuštas. Atsistojus prasidėjo ginčas, tuomet jis A. P. trenkė, bet nepataikė. Po to supuolė keli jaunuoliai, pradėjo jį mušti. A. P. smogė jam, nuo smūgio pargriuvo, visi jį pradėjo spardyti. Jis stojosi, įsikabino į nukentėjusįjį D. P., po to vėl krito, o jį tuo metu mušė rankomis ir spardė kojomis. Gindamasis sudavė nukentėjusiajam D. P. į žandą. Sudavė gindamasis. Kaip muštynėse atsirado kaltinamasis M. V., kurį pažįsta iš matymo, nežino. Kiek truko muštynės, nežino. Juos visus bulvare sulaikė policijos pareigūnai. Kas nukentėjusiajam D. P. sulaužė nosį, nežino. Jis šiam nukentėjusiajam į nosį tikrai nesudavė. Jis gynėsi nuo jį užpuolusių asmenų, nusikalstamų veikų nepadarė.

22Apklaustas teisme kaltinamasis M. V. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2016 m. gegužės 29 d. buvo klube „( - )“. Apie 4.30 val. jis ėjo iš klubo, lipo laiptais ir tuo metu įbėgo nepažįstama mergina, šaukdama padėti, nes muša draugą. Prieš tai tą merginą klube matė su savo pažįstamu D. V. ir suprato, kad muša D. V.. Išėjęs į lauką pamatė, kad muša ant žemės gulintį D. V., jį spardė kojomis 4-5 žmonės. Gindamas D. V. įsivėlė į muštynes, sudavė kažkam kelis smūgius, kam sudavė pasakyti negali, sudavė ne vienam asmeniui, nes buvo šurmulys, aplinkui visi mušėsi. Jam taip pat smūgiavo, tačiau jis smūgių išvengė, sužalojimai jam nebuvo padaryti. ( - ) visus sulaikė policijos pareigūnai. Pripažįsta, jog padarė klaidą įsiveldamas į muštynes, tačiau muštynių nepradėjo, o tik gynė draugą.

23Nukentėjusysis A. P., apklaustas teisme, parodė, kad iki įvykio nei vieno iš kaltinamųjų nepažinojo. 2016 m. gegužės 29 d. su pusbroliais E. ir D. P. buvo naktiniame klube „( - )“. Apie 4.30 val. išėjo į lauką. Matė ant suoliuko sėdintį kaltinamąjį D. V.. Prieš tai pusbrolis E. P. sakė, kad klube D. V. su juo buvo sukonfliktavęs. Priėjo prie ant suoliuko sėdinčio D. V., norėdamas pasikalbėti dėl D. V. elgesio klube. Galbūt jis galėjo ranka priliesti D. V. veidą, norėdamas, kad D. V. su juo kalbėtų, tačiau smūgio sėdinčiam D. V. nesudavė. Tuo gestu D. V. neprovokavo, tik siekė, kad atkreiptų dėmesį. D. V. atsistojo, trenkė jam, jis smogė atgal. D. V. pargriuvo, po to atsistojo, į muštynes įsijungė kiti asmenys. Šalia matė E. P., o D. P. nematė. Mušėsi su D. V.. Matė kaip išbėgęs iš klubo į muštynes įsijungė ir kaltinamasis M. V.. Mušėsi kol atvyko policijos pareigūnai. Tuomet pamatė ir D. P., jo nosis buvo kruvina. Kas D. P. pataikė į nosį, negali pasakyti. Įvykio metu buvo neblaivus. Mano, jog jeigu nebūtų pradėjęs aiškintis su kaltinamuoju D. V. dėl pastarojo elgesio klube, muštynių nebūtų buvę. Jam žala nepadaryta, civilinio ieškinio nereiškia.

24Nukentėjusysis D. P., apklaustas teisme, parodė, kad iki įvykio nė vieno iš kaltinamųjų nepažinojo. 2013 m. gegužės 29 d. su broliu E. ir pusbroliu A. P. buvo naktiniame klube „( - )“. Baigiantis klubo darbui, apie 4.30 val. išėjo į lauką ir atsisėdo ant suoliuko. Buvo labai girtas, visko neprisimena. Pamena, kad kilo muštynės, o jis, norėdamas ginti brolį ir pusbrolį, iš nugaros apkabino D. V. ir jie abu kartu griuvo ant žemės, įvirto į „( - )“ vidų. Griuvo ne vieną kartą, griuvo ir ne muštynių metu. Kas buvo po to, nebeprisimena, kas jį sužalojo nežino. Neprisimena, kad jį būtų sužalojęs D. V., tik pamena, kad po jo nugriuvimų praleido porą kaltinamojo M. V. smūgių kažkur į kaklą ar smakrą. Iš viso neprisimena, kad būtų gavęs smūgių į veidą. Kada jam lūžo nosis, nežino. Skausmo nejuto, nes buvo girtas. Po muštynių, žodžiais spręsdami kilusias problemas, visi ėjo ( - ) link ( - ) ir buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Po įvykio kreipėsi į ligoninę ir buvo nustatyta, kad jam yra lūžęs nosies kaulas. D. V. jo atsiprašė, kai buvo susitikę pas ekspertą. Jokių pretenzijų niekam neturi, civilinio ieškinio nereiškia.

25Liudytojas E. P., apklaustas teisme, parodė, jog iki įvykio nei vieno iš kaltinamųjų nepažinojo. 2016 m. gegužės 29 d. su broliu D.ir pusbroliu A. P. buvo naktiniame klube „( - )“. Klube su kažkuo įvyko konfliktas, su kažkuo susistumdė. To asmens, su kuriuo stumdėsi, neįsidėmėjo. Iš klubo išėjo su broliu ir pusbroliu, stovėjo ir kalbėjosi su merginomis. Iš klubo išėjo kaltinamasis D. V. ir su kažkuo sėdėjo ant suoliuko. Lyg ir pasakė pusbroliui A. P., kad jis klube su sukonfliktavęs su D. V.. Kai pasakė apie buvusį konfliktą, A. P. nuėjo prie D. V. kažko paklausti. Pusbrolis kažką pasakė ir prasidėjo muštynės. Kas sudavė pirmąjį smūgį, nematė. Jis taip pat prisijungė prie muštynių, sudavė apie 10 smūgių rankomis. D. V. buvo nugriuvęs ant žemės, jį mušė ir kai jis jau buvo nugriuvęs. Ką darė kaltinamasis M. V., nematė, jį pamatė tik jau pasibaigus muštynėms. Po muštynių pamatė, kad broliui iš nosies bėga kraujas. Kas ir kada sužalojo brolį, nematė. Matė, jog muštynių metu brolis buvo nugriuvęs, tuo metu jis buvo nugriuvęs vienas. Konfliktas kilo dėl jų kaltės, jeigu jie lauke nebūtų susitikę su D. V., muštynių nebūtų buvę.

26D. P. protokole-pareiškime nurodyta, jog 2016-05-29 apie 4.30 val. ( - ), prie naktinio klubo „( - )“, nepažįstami asmenys iš chuliganiškų paskatų jį sumušė, dėl patirtų sužalojimų kreipėsi į medikus, kurie diagnozavo nosies kaulo lūžį; sumušusių asmenų nepažįsta, tačiau atvykusiems pareigūnams vieną muštynių dalyvį nurodė. (1t., 4 b. l.).

27Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėta ir nufotografuota įvykio vieta, esanti ( - ), prie įėjimo į naktinį klubą „( - )“. (1 t., 7-8 b. l.).

28Iš 2016-06-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, jog nukentėjusysis D. P. atpažino M. V. kaip asmenį, kuris 2016-05-29 apie 4.30 val. prie naktinio klubo „( - )“ jį sumušė. (1 t., 21-25 b. l.).

29Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad D. P. nustatyti sužalojimai: poodinė kraujosruva nosies srityje, odos nubrozdinimas smakro kairėje, nosies kaulų lūžis; sužalojimai padaryti kontaktuojant su kietais bukais daiktais ar, galimai, paviršiais. Sužalojimai padaryti mažiausiai 2 trauminiais poveikiais; D. P. nustatyti kūno sužalojimai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutrikdoma ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui; vertinant kiekvieną sužalojimą atskirai, jie galėjo būti padaryti ir griuvimo metu; visumoje sužalojimai nėra būdingi vienkartiniam griuvimui. (1 t., 44-45 b. l.).

30Iš 2016-06-01 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ direktorius E. G. pateikė DVD laikmeną su klubo „( - )“ vaizdo kamerų užfiksuotu vaizdu. (1 t., 55 b. l.).

31Iš tarnybinio pranešimo matyti, jog ( - ) skyriaus buvo pareikalauta pateikti ( - ) vaizdo įrašymo kameromis padarytą 2016-05-29 apie 4.30 val. prie naktinio klubo „( - )“ vykusių muštynių vaizdo įrašą. (1 t., 56 b. l.).

32Iš 2016-06-20 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad buvo pateikta DVD laikmena su 2016-05-29 ( - ) vaizdo įrašu. (1 t., 57-58 b. l.).

33Iš 2016-06-28 daiktų apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėtos pateiktos DVD laikmenos su vaizdo įrašais ir detaliai aprašytas laikmenose užfiksuotas vaizdas. (1 t., 59-61 b. l.).

34Iš 2016-06-29 daiktų apžiūros protokolo matyti, jog vaizdo įrašai buvo apžiūrėti dalyvaujant nukentėjusiajam D. P., kuris apžiūros metu nurodė, jog vaizdo įrašuose užfiksuotas smulkaus kūno sudėjimo vyriškis su mėlyna striuke, yra jis, aukšto ūgio vyriškis su juodos spalvos marškiniais, kuris įvykio pradžioje prieina prie stambaus kūno sudėjimo vyriškio su oranžiniais marškiniais yra A. P., vyriškis su oranžiniais marškiniais yra D. V., o vyriškis su baltos spalvos marškinėliais, kuris jam sudavė vieną smūgį alkūne ir vieną smūgį rankos kumščiu į veido sritį yra M. V., aukšto ūgio vyriškis su languotais raudonos spalvos marškiniais yra E. P.. (1 t., 62-63 b. l.).

35Iš Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nuosprendžio matyti, jog A. P. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį 16 MGL dydžio bauda, o E. P., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Šiuo nuosprendžiu nustatyta, jog A. P. ir E. P. 2016-05-29 apie 4.30 val. ( - ), prie naktinio klubo „( - )“ sumušdami D. V. sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. (2 t., 45-51 b. l.).

36Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamųjų D. V. ir M. V. kaltė įrodyta.

37Kaltinamasis D. V. teisme kaltę neigė, nurodydamas, jog viešosios tvarkos nesutrikdė, konfliktą sukėlė nukentėjusysis A. P. jam suduodamas į veidą, jis pats gynėsi nuo nukentėjusiųjų A. P. ir D. P. bei su jais kartu buvusio liudytojo E. P., kurie jį mušė rankomis ir spardė kojomis, taip pat jis gynė mušamą M. V., nukentėjusiajam D. P. į veidą nesmūgiavo ir nosies jam nesulaužė. Kaltinamasis M. V. nurodė, jos jis gynė mušamą D. V., nosies nukentėjusiajam D. P. sulaužyti negalėjo, nes į nosį nukentėjusiajam D. P. nepataikė. Šiuos parodymus teismas laiko pasirinkta kaltinamųjų gynybine pozicija, nes juos paneigia nukentėjusiųjų A. P. ir D. P., liudytojo E. P. parodymai bei vaizdo įrašuose užfiksuota informacija. Nukentėjusysis A. P. teisme nurodė, jog jis sėdinčiam ant suoliuko kaltinamajam D. V. į veidą nesudavė, o gestu tik bandė atkreipti D. V. dėmesį, kad šis kalbėtų su juo. Nukentėjusysis D. P. nurodė, jog jis bandydamas apginti brolį ir pusbrolį, bandė laikyti D. V. ir kartu su juo nugriuvo, nukentėjusysis taip pat parodė, jog po muštynių pamatė, kad jam yra sužalota nosis. Nukentėjusysis A. P. ir liudytojas E. P. teigė, jog pasibaigus muštynėms pamatė, kad kraujuoja D. P. nosis. Vaizdo įrašuose yra užfiksuota, kad prie sėdinčio ant suoliuko kaltinamojo D. V. prieina nukentėjusysis A. P., kažką sako ir ranka siekia link D. V. veido, lyg ketindamas paimti iš D. V. cigaretę. Įraše aiškiai matyti, jog šis gestas nėra smūgis. Po šio gesto kaltinamasis D. V. ranka atstumia nukentėjusįjį, po to atsistoja, stipriai stumia nukentėjusįjį A. P., nustumia merginą, bandžiusią stoti į tarpą tarp jo ir nukentėjusiojo, smogia nukentėjusiajam į galvos sritį, o nukentėjusysis A. P. smūgiuoja atgal. Po to prie besimušančių prisideda liudytojas E. P. ir nukentėjusysis D. P., kuris kartu su D. V. griūna, įvirsta pro klubo „( - )“ duris, iš klubo besimušančius išstumia apsaugos darbuotojai, kurie bando sulaikyti D. V., tuo metu iš klubo išbėgęs kaltinamasis M. V. stoja į kovinę poziciją, mosikuoja kumščiais, o tuo metu D. V. ištrūksta iš apsaugos darbuotojo ir kartu su M. V. smūgiuoja nukentėjusiesiems. Vaizdo įraše užfiksuota, jog ir kaltinamasis D. V., ir kaltinamasis M. V. rankomis smūgiuoja nukentėjusiajam D. P. į galvos sritį. Iš šio vaizdo įrašo akivaizdu, jog konfliktas kilo ne dėl nukentėjusiojo A. P. kaltinamajam D. V. suduoto smūgio, nes tokio smūgio nebuvo ir gintis nebuvo nuo ko, nes tuo metu nukentėjusysis A. P. stovėjo ir jokių veiksmų neatliko, o dėl kaltinamojo D. V. neadekvačios reakcijos į nukentėjusiojo A. P. elgesį, ir paneigia kaltinamųjų parodymus apie tai, jog jie gynėsi nuo nukentėjusiųjų ir gynė vienas kitą. Vaizdo įraše užfiksuoti abiejų kaltinamųjų smūgiai nukentėjusiajam D. P. į galvos sritį. Iki tų smūgių yra matomas nugriuvusio kartu su kaltinamuoju D. P. veidas, jokio sužalojimo veide, kraujo iš nosies nesimato. Vaizdo įraše taip pat užfiksuota, jog nukentėjusysis D. P. buvo nugriuvęs tik vieną kartą, griūdamas į nieką neatsitrenkė. Specialisto išvadoje nurodyta, jog nukentėjusiajam D. P. padarytas sužalojimas nėra būdingas vienkartiniam griuvimui. Nukentėjusysis A. P., liudytojas E. P. nurodė, kad sužalotą D. P. nosį pamatė po muštynių. Nukentėjusysis tvirtino taip pat, kad tik po muštynių suprato, kad jog jam sužalota nosis. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas pripažįsta, jog sužalojimas nukentėjusiajam D. P. buvo padarytas bendrais kaltinamųjų veiksmais, tiesioginiais kaltinamųjų D. V. ir M. V. smūgiais, atskirti, kuriuo smūgiu buvo nukentėjusiajam D. P. sužalota nosis, nėra galimybių.

38Kaltinamųjų D. V. ir M. V. veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

39Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje aprašyta veika – nepagarbos aplinkiniams ar aplinkai demonstravimas – reiškiasi bent vienu iš įstatymo dispozicijoje nurodytų savarankiškų alternatyvių būdų – įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis, vandališkais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis byloje Nr. 2K-7-62-489/2016). Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra tai, kad minėtais būdais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Šio nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia, todėl kaltininkas turi suvokti, kad savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numatyti, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir to norėti. Teismų praktikoje visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ar pan. Visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti ir tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įstaigų ar įmonių veikla ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys bylose Nr. 2K-65/2010, 2K-115/2010, 2K-238/2014, 2K-310-942/2016).

40Šiuo atveju muštynės kilo dėl neadekvačios kaltinamojo D. V. reakcijos į nukentėjusiojo A. P. gestą. Kaltinamieji D. V. ir M. V. elgėsi įžūliai - prieš nukentėjusiuosius naudojo fizinį smurtą. Kaip matyti iš vaizdo įrašo, nepaisant ankstyvo paros meto, lauke, prie naktinio klubo „( - )“ buvo žmonių, kurie stebėjo konfliktą, muštynes nutraukti bandė ir naktinio klubo „( - )“ apsaugos darbuotojai, prie įėjimo į klubą buvo sukeltas triukšmas, sumaištis, kaltinamasis D. V. muštynių metu buvo įvirtęs į naktinio klubo laiptinę, į įvykio vietą vyko policijos pareigūnai. Akivaizdu, jog buvo sutrikdytas normalus klubo darbas, klubo lankytojų ir gyventojų poilsis. Savo elgesiu kaltinamieji D. V. ir M. V. parodė nepagarbą aplinkiniams, visišką visuomenėje priimtų elgesio normų nepaisymą. Dėl šių aplinkybių teismas pripažįsta, jog kaltinamieji D. V. ir M. V. sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jų veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, požymius.

41Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų. Teismų praktikoje chuliganiškos paskatos traktuojamos kaip aiškus žmogaus ir visuomenės negerbimas, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimas, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Dažniausiai chuliganiškos paskatos kyla be priežasties ar dėl mažareikšmių priežasčių, sureagavus neadekvačiai ar esant menkaverčiam pretekstui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys bylose Nr. 2K-7/2013, 2K-383/2015, 2K-172-942/2016).

42Šioje situacijoje konfliktas kilo kaltinamajam D. V. neadekvačiai sureagavus į nukentėjusiojo A. P. elgesį, kaltinamajam D. V. be pagrindo, nesant jokio reikalavo gintis, panaudojus fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį. Kaltinamasis D. V. puolė nukentėjusįjį nepaisydamas netgi kartu su juo buvusios merginos bandymo jį sulaikyti, vėliau puolė nukentėjusiuosius išsiverždamas iš jį laikiusių apsaugos darbuotojų, kai kaltinamajam M. V. niekas negrėsė. Kaltinamasis M. V. į muštynes įsijungė ir puolė nukentėjusiuosius visiškai be jokios priežasties – tuo metu kaltinamąjį D. V. laikė apsaugos darbuotojai ir niekas D. V. nebemušė. Vaizdo įraše užfiksuoti kaltinamojo M. V. veiksmai – atsistojimas į kovinę padėtį, mosikavimas kumščiais rodo jo akivaizdų konflikto provokavimą. Visa tai rodo, jog kaltinamųjų D. V. ir M. V. elgesį lėmė chuliganiškos paskatos, siekis pademonstruoti nepagarbą visuomenei, priešpastatyti save aplinkiniams. Kaltinamieji D. V. ir M. V. dėl chuliganiškų paskatų panaudoję fizinį smurtą, nukentėjusiajam D. P. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Dėl šių aplinkybių jų veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, požymius.

43Skirdamas bausmę kaltinamiesiems D. V. ir M. V., teismas atsižvelgia į tai, jog jie padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijoms. Nusikalstamos veikos padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai.

44Kaltinamojo D. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamas veikas jis padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, bei būdamas recidyvistu. Jis anksčiau teistas, teistumas neišnykęs, nedirba, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kaltinamajam D. V. skirtina realiai atliekama laisvės atėmimo bausmė, nes nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai galėtų būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

45Kaltinamojo M. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkina tai, jog nusikalstamas veikas jis padarė būdamas recidyvistu. Jis anksčiau teistas, teistumas neišnykęs, nedirba, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kaltinamajam M. V. skirtina realiai atliekama laisvės atėmimo bausmė, nes nėra pagrindo manyti, kad bausmės tikslai galėtų būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

46Civiliniai ieškiniai nepareikšti.

47Daiktiniai įrodymai - du DVD diskai su juose užfiksuota vaizdo medžiaga paliktini saugoti prie baudžiamosios bylos.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

49D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – laisvės atėmimu 2 metams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 metams.

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinus apėmimo būdu, galutinę bausmę D. V. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

51Bausmę D. V. skirti atlikti pataisos namuose.

52Bausmės pradžią D. V. skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant įsiteisėjusį nuosprendį dienos.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio l dalimi, 66 straipsniu, D. V. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2016 m. gegužės 29 d. 04.31 val. iki 2016 m. gegužės 29 d. 13.55 val., laikant, jog jis yra atlikęs vieną laisvės atėmimo bausmės dieną.

54Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti D. V. iki bausmės vykdymo pradžios palikti nepakeistą.

55M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą – laisvės atėmimu 2 metams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 8 mėnesiams.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šias bausmes subendrinus apėmimo būdu, galutinę bausmę M. V. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

57Bausmę M. V. skirti atlikti pataisos namuose.

58Bausmės pradžią M. V. skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant įsiteisėjusį nuosprendį dienos.

59Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti M. V. iki bausmės vykdymo pradžios palikti nepakeistą.

60Daiktinius įrodymus - du DVD diskus su juose užfiksuota vaizdo medžiaga palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

61Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant D.... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D.... 3. 1) 2006-05-29 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 2) 2006-09-29 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 3) 2010-03-04 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 6. 4) 2011-06-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. 5) 2014-10-10 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 8. 5) 2015-09-07 Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2... 10. M. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 11. 1) 2003-09-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 12. 2) 2004-01-13 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 13. 3) 2004-11-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu Lietuvos... 14. 4) 2006-05-30 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 15. 5) 2007-03-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 16. 6) 2011-12-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 17. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2... 18. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 19. D. V. ir M. V., veikdami bendrai, 2016-05-29, apie 04.30 val., ( - ), prie... 20. Be to, D. V. ir M. V., veikdami bendrai, 2016-05-29, apie 04.30 val., ( - ),... 21. Apklaustas teisme kaltinamasis D. V. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2016... 22. Apklaustas teisme kaltinamasis M. V. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė,... 23. Nukentėjusysis A. P., apklaustas teisme, parodė, kad iki įvykio nei vieno... 24. Nukentėjusysis D. P., apklaustas teisme, parodė, kad iki įvykio nė vieno... 25. Liudytojas E. P., apklaustas teisme, parodė, jog iki įvykio nei vieno iš... 26. D. P. protokole-pareiškime nurodyta, jog 2016-05-29 apie 4.30 val. ( - ), prie... 27. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog apžiūrėta ir... 28. Iš 2016-06-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 29. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus specialisto išvadoje... 30. Iš 2016-06-01 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 31. Iš tarnybinio pranešimo matyti, jog ( - ) skyriaus buvo pareikalauta pateikti... 32. Iš 2016-06-20 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 33. Iš 2016-06-28 daiktų apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėtos... 34. Iš 2016-06-29 daiktų apžiūros protokolo matyti, jog vaizdo įrašai buvo... 35. Iš Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nuosprendžio matyti,... 36. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamųjų D. V. ir M. V.... 37. Kaltinamasis D. V. teisme kaltę neigė, nurodydamas, jog viešosios tvarkos... 38. Kaltinamųjų D. V. ir M. V. veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 39. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį atsako... 40. Šiuo atveju muštynės kilo dėl neadekvačios kaltinamojo D. V. reakcijos į... 41. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8... 42. Šioje situacijoje konfliktas kilo kaltinamajam D. V. neadekvačiai sureagavus... 43. Skirdamas bausmę kaltinamiesiems D. V. ir M. V., teismas atsižvelgia į tai,... 44. Kaltinamojo D. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta,... 45. Kaltinamojo M. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta,... 46. Civiliniai ieškiniai nepareikšti.... 47. Daiktiniai įrodymai - du DVD diskai su juose užfiksuota vaizdo medžiaga... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 49. D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 51. Bausmę D. V. skirti atlikti pataisos namuose.... 52. Bausmės pradžią D. V. skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant įsiteisėjusį... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio l dalimi,... 54. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti D. V. iki... 55. M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2... 57. Bausmę M. V. skirti atlikti pataisos namuose.... 58. Bausmės pradžią M. V. skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant įsiteisėjusį... 59. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti M. V. iki... 60. Daiktinius įrodymus - du DVD diskus su juose užfiksuota vaizdo medžiaga... 61. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...