Byla e2-951-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. e2-4128-590/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „ELGA“, A. Žilinskio ir ko uždarajai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei Energetikos paslaugų ir rangos organizacijai, uždarajai akcinei bendrovei „TETAS“, uždarajai akcinei bendrovei „Axis Power“, STATKORPAS akcinei bendrovei, akcinei bendrovei Energetikos tinklų institutui, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „Elmova“, akcinei bendrovei „EMPOWER“, uždarajai akcinei bendrovei „EKOBANA“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centrui, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, apie kurį ieškovei pranešta 2016 m. sausio 29 d., panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, apie kurį ieškovei pranešta 2016 m. vasario 15 d., ex officio panaikinti visus atsakovės sprendimus, priimtus po 2016 m. sausio 29 d. sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą, ex officio niekine pripažinti viešojo pirkimo sutartį, jeigu ji būtų sudaryta, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį - įpareigoti atsakovę tęsti pirkimo procedūras nuo kvalifikacijos tikrinimo stadijos, nekeliant ginčo kvalifikacinio reikalavimo ieškovams dėl pavojingų atliekų licencijos turėjimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti (7744) 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimą Nr. 165438, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai - įpareigoti sustabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi nutarė ieškovės UAB „LIUMENAS“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas nustatė, jog atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo viešąjį pirkimą „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo, darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr. 165438/7744). Viešąjį pirkimą atsakovė vykdo pagal atsakovo AB LESTO (teisių perėmėjas AB „Energijos skirstymo operatorius“) suteiktus įgaliojimus. Ieškovė ginčija atsakovės sprendimą, kuriuo ieškovės pasiūlymas atmestas dėl ieškovės neatitikimo minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškinį grindė aplinkybe, kad atsakovė iškėlė naują, pirkimo sąlygose iš anksto nenumatytą kvalifikacinį reikalavimą, kurį, vadovaudamasi teismų praktika, kildino iš techniniame projekte nurodytos statybos (demontavimo) darbų dalies. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai kelia reikalavimą tiekėjui turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kadangi pastotės demontavimo darbams atlikti ji yra nereikalinga.

8Teismas pažymėjo, jog spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

9Teismas sprendė, jog ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nepagrindė ir nenurodė jokios realios grėsmės galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui. Teismas nurodė, jog pareikštas ieškinys ipso facto neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovė visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Be to, ieškovė neįrodė, jog yra pažeidžiamos jos teisės, rėmėsi tik samprotavimais bei prielaidomis. Teismas sprendė, jog šiuo metu pagal bylos medžiagą negalima daryti išvados, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas.

10Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, darė išvadą, jog ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems visuomeniniams tikslams, o jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, todėl ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

11Teismas pažymėjo, jog aplinkybės, ar atsakovė savo veiksmais pažeidė viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą, bus nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Jei teismas priimtų ieškovei palankų sprendimą, ieškovės teisės gali būti apgintos atlyginant žalą, t.y. jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovė, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė galiojusius įstatymus, ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovė UAB „LIUMENAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą sustabdyti (7744) 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimą Nr. 165438, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai - įpareigoti sustabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog iš šiuo metu esančios bylos medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, kad ieškinys prima facie pagrįstas. Nurodo, jog ieškinyje ne tik nurodyti reikalavimai ir jų teisinis pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, taip pat pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje;
  2. Ginčijamą nutartį priėmęs teisėjas jau yra nagrinėjęs su ginčo pirkimu susijusią bylą (Nr. e2-1931-590/2016), kurioje kitas tiekėjas (trečiasis asmuo A. Žilinskio ir Ko UAB) ginčijo šiuo metu panaikintą perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimą. Byloje iš pradžių taip pat buvo netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-391-381/2016);
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino pirkimo objekto pobūdžio ir to įtakos restitucijos galimybėms, neatsižvelgė į teisėtą tiekėjo lūkestį, kad su juo būtų sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių apribojo tiekėjo teisių gynimo budus (VPĮ 3 str. 1 d., 96 str. 1 d. pažeidimas) ir nepašalino grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.). Nesustabdžius viešojo pirkimo sutarties sudarymo ar vykdymo iki šio ginčo išsprendimo ieškovė nebeturės realių galimybių konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, kadangi esant nedaliam pagrindiniam pirkimo objektui (pastočių rekonstravimo darbai), net nustačius, kad perkančiosios organizacijos sprendimai priimti pažeidžiant viešuosius pirkimus reguliuojančias teisės normas, greičiausiai būtų pagrindas išsaugoti trečiojo asmens ir perkančiosios organizacijos sudarytą viešojo pirkimo sutartį, nes sutarties objektas yra nedalus, o sutarties nutraukimas turėtų neproporcingai didelių ekonominių padarinių perkančiajai organizacijai;
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovė galės apginti savo teisėtus interesus per žalos atlyginimo institutą, kadangi pašalintai iš ankstyvos pirkimo stadijos ieškovei būtų beveik neįmanoma įrodyti, kad būtent su ieškove būtų buvusi sudaryta viešojo pirkimo sutartis, kai pirkime dalyvauja daugiau nei 10 dalyvių. Šiuo atveju draudimas sudaryti ar vykdyti sudarytą pirkimo sutartį yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jo teisių ir teisėtų interesų gynybą;
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neekonomiškas, pažeistų viešąjį interesą kuo skubiau gauti pirkimo objektą sudarančius darbus ir kt.;
  6. Pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai suabsoliutino visuomenės interesą, susiejęs jį su pirkimo objektu, nepagrįstai nurodęs, kad, uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nukentėtų visuomenės dalies interesai, kadangi visuomenė tariamai yra suinteresuota skubiu darbų įsigijimu.

14Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog iš šiuo metu esančios bylos medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, kad ieškinys prima facie pagrįstas. Atsakovė dėjo visas pastangas siekdama įsitikinti tiekėjų gebėjimu įgyvendinti pirkimo objektą. Tuo tarpu, ieškovė netinkamai įvertino darbus, kuriuos turės atlikti, kad visapusiškai išpildytų Techninio projekto reikalavimus ir pati neturėdama teisės atlikti surinktos alyvos išvežimą į tepalų valymo įrenginius, šių darbų atlikimui nepasitelkė bei pirminiame pasiūlyme neišviešino subrangovo;
  2. Ieškovė nepateikė pagrįstų įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovei ar visuomenei;
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą - laiku ir tinkamai, nesukeliant nuostolių atsakovei, Šiaulių miesto savivaldybei, savivaldybės įmonei, valstybei bei tretiesiems asmenims, įgyvendinti valstybinės reikšmės ekonominį projektą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „LIUMENAS“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

19Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje bylos proceso stadijoje. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.).

20CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

22Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl viešojo pirkimo „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo, darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr. 165438/7744).

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas išnagrinėjus bylą iš esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad iš šiuo metu esančios bylos medžiagos preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, kad ieškinys prima facie pagrįstas, kai tuo tarpu, ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje, laikomi nepagrįstais. Bylos duomenys nepaneigia nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados.

24Nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai dėl teisminės gynybos. Pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, pagrįstai išaiškino apeliantei, jog ieškinio patenkinimo atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimo. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės nėra ir negali būti savaime laikoma priemone pasinaudoti teise į teisminę gynybą, kadangi pastarosios yra skirtos garantuoti realų ir tinkamą teismo sprendimo įvykdymą ir jų netaikymas neužkerta ieškovei teisės į teisminę gynybą.

25Apeliacinės instancijos teismas taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pirkimo procedūrų sustabdymas būtų neekonomiškas, pažeistų viešąjį interesą kuo skubiau gauti pirkimo objektą sudarančius darbus. Nagrinėjamu atveju apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių galimai kilsiančią žalą dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 str.).

26Nagrinėjamu atveju apeliantė, siekdama pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-391-381/2016, kurioje trečiasis asmuo A. Žilinskio ir Ko UAB ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimą. Apeliantės teigimu, nurodytoje byloje iš pradžių taip pat buvo netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos apeliantės argumentus kaip nepagrįstus. Pažymėtina, jog minėtoje byloje ieškinį atsakovei reiškė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teikė tiekėjas A. Žilinskio ir Ko UAB ir Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė konkrečiai dėl šio tiekėjo ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju yra preliminariai vertinamas apeliantės, o ne trečiojo asmens ieškinio pagrįstumas ir sprendžiamas klausimas dėl apeliantės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl remtis minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi nėra pagrindo.

27Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantė, nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą - laiku ir tinkamai, nesukeliant nuostolių atsakovei, Šiaulių miesto savivaldybei, savivaldybės įmonei, valstybei bei tretiesiems asmenims, įgyvendinti valstybinės reikšmės ekonominį projektą.

28Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi nutarė ieškovės UAB... 7. Teismas nustatė, jog atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo viešąjį... 8. Teismas pažymėjo, jog spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 9. Teismas sprendė, jog ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 10. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, darė išvadą, jog... 11. Teismas pažymėjo, jog aplinkybės, ar atsakovė savo veiksmais pažeidė... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovė UAB „LIUMENAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB Verslo aptarnavimo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 19. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 20. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 22. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad tarp šalių vyksta teisminis ginčas... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas... 24. Nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai dėl teisminės gynybos. Pirmosios... 25. Apeliacinės instancijos teismas taip pat laiko nepagrįstais apeliantės... 26. Nagrinėjamu atveju apeliantė, siekdama pagrįsti laikinųjų apsaugos... 27. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog... 28. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....