Byla e2-391-381/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės A. Ž. ir ko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1931-590/2016 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės A. Ž. ir ko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „LESTO“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė A. Ž. ir ko (toliau – UAB A. Ž. ir ko arba ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – UAB „Verslo aptarnavimo centras“) ir akcinei bendrovei „LESTO“ (toliau – AB „LESTO“) prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. spalio 13 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslauga“ procedūras (pirkimo Nr. 7744), priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams vykdyti viešąjį pirkimą dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto, t. y. 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, esančios Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimo, iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Prašyme ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, todėl gali būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Pareikšdamas ieškinį, jis siekia apginti savo teises ir galimai pažeistus interesus tokiu būdu, kad būtų užtikrintos jo realios galimybės toliau varžytis ginčijamame viešajame pirkime dėl pirkimo sutarties sudarymo. Ieškovo teigimu, 2015 m. lapkričio 5 d. atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ paskelbė techninės specifikacijos projektą dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto darbų, kas jo manymu, reiškia, jog artimiausiu metu gali būti paskelbtas pakartotinis pirkimas dėl ginčo pirkimo tapataus objekto. Pažymėjo, kad jam palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, neuždraudus pakartotinai vykdyti viešojo pirkimo procedūras dėl ginčo pirkimo objekto, šio sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes vykdydama šį sprendimą perkančioji organizacija turėtų tęsti ginčo pirkimo procedūras, tuo tarpu naujai paskelbtas viešasis pirkimas dėl ginčo objekto jau būtų prasidėjęs ar net pasibaigęs, kas sąlygotų teisinės situacijos neapibrėžtumą bei žalos ieškovui atsiradimą. Ieškovo manymu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeistas viešasis interesas, nes ginčijamo viešojo pirkimo objekto darbai nėra finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, be to nėra jokio objektyvaus poreikio operatyviai užbaigti ginčijamą viešąjį pirkimą, taip užtikrinant visuomenės viešuosius interesus.

5Atsakovai UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „LESTO“ su ieškovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Atsiliepimuose nurodė, kad prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas neįrodė ieškinio prima facie pagrįstumo, be to, jų manymu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju atliktų ne teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkciją, o tik sukeltų ieškovui nepagrįstą pranašumą atsakovų atžvilgiu bei pažeistų viešąjį interesą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB A. Ž. ir ko prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija – atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“, pagal kito atsakovo AB „LESTO“ jam suteiktus įgaliojimus, vykdė viešąjį pirkimą „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslauga“ (pirkimo Nr. 7744).

9Remdamasis atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateiktais duomenimis, teismas konstatavo, kad pirkimo objektas – Zoknių transformatorių pastotės įrenginiai, kuriais teikiama energija 11 632 vartotojams, yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas labai žemas, todėl transformatorių pastotės rekonstravimas, didinant jos galią, reikalingas nedelsiant. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas padarė išvadas, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, nes uždraudus atsakovams vykdyti naująjį viešąjį pirkimą iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje, nukentėtų dalies visuomenės interesai, taip pat būtų pažeistas viešasis interesas.

10Teismas sprendė, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gina tik savo turtinius interesus, t. y. galimai negautas pajamas ir pelną, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės prieštarautų ekonomiškumo principui (CPK 7 straipsnis).

11Remdamasis šalių paaiškinimais, teismas taip pat nustatė, kad atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ jau yra pradėjęs naujojo viešojo pirkimo procedūras, todėl šių aplinkybių pagrindu sprendė, jog nagrinėjamojoje stadijoje galimas tik naujojo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.).

12Atsižvelgęs į tai, kad naujojo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nustotų galioti įsiteisėjus teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje, kad tenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ turėtų vykdyti dvi atskiras pirkimo procedūras dėl panašaus pirkimo objekto įsigijimo, teismas konstatavo, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB A. Ž. ir ko atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. lapkričio 27 d. paskelbto viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje; netenkinus minėto prašymo, įpareigoti atsakovą AB „LESTO“ nesudaryti pirkimo sutarties su 2015 m. lapkričio 27 d. paskelbto viešojo pirkimo laimėtoju iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino viešojo intereso turinį ginčijamo viešojo pirkimo kontekste. Nustačius, kad ginčijamo viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos neskaidriai, pažeidžiant imperatyvius Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus, pripažintina, kad yra pažeidžiamas esminis viešasis interesas – viešųjų pirkimų procedūros teisėtumas.

162. Skundžiamoje teismo nutartyje padaryta išvada dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto netinkamos būklės paremta atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ deklaratyviais ir įrodymais nepagrįstais teiginiais. Remiantis atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateiktais duomenimis, kuriuos teismas laikė pakankamais išvadai dėl viešojo pirkimo objekto netinkamos būklės, Zoknių transformatorių pastotės įrenginių tarnavimo laikas baigėsi dar 2005 metais, todėl pats atsakovas AB „LESTO“ daugiau nei 10 metų teikdamas vartotojams elektros energiją iš transformatorių, kurių patikimumas labai žemas, pažeidinėja viešąjį interesą.

173. Atsakovai į bylą nepateikė jokių faktiniais duomenimis pagrįstų įrodymų, kuriais vadovaudamasis teismas būtų galėjęs daryti išvadą apie tai, kad dėl tariamo elektros energijos tiekimo iš Zoknių transformatorių pastotės nepatikimumo anksčiau būtų sutrikęs elektros energijos tiekimas Šiaulių miesto gyventojams. Taip pat atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukciją būtina pradėti nedelsiant.

184. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, priimant skundžiamą nutartį, atsakovas jau buvo pradėjęs naujojo viešojo pirkimo procedūras. Skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną buvo paskelbtas atsakovo techninės specifikacijos projektas dėl ginčo viešojo pirkimo objekto, o naujojo viešojo pirkimo procedūros buvo pradėtos jau po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, t. y. 2015 m. lapkričio 27 d.

195. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančiosios organizacijos ginčijamas sprendimas dėl viešojo pirkimo Nr. 7744 yra neįsiteisėjęs, todėl iki šio sprendimo įsiteisėjimo atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ neturėjo teisinio pagrindo pradėti vykdyti naująjį viešąjį pirkimą, kurio objektas iš esmės identiškas ginčo viešajame pirkime numatytam.

206. Teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrintų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, nepagrįsta. Skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu naujasis viešasis pirkimas dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto nebuvo paskelbtas, todėl prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo siekiama, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju nesusiklostytų neapibrėžta teisinė situacija, kuomet po teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovas turėtų vykdyti dvi atskiras pirkimo procedūras dėl panašaus pirkimo objekto įsigijimo. Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, kai po skundžiamos teismo nutarties priėmimo buvo paskelbtas naujasis viešasis pirkimas dėl ginčo viešojo pirkimo objekto, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovo 2015 m. lapkričio 27 d. pradėto vykdyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, kadangi nesustabdžius šio pirkimo procedūrų bei priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, šio sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas atsakovui sudarius pirkimo sutartį su tiekėju naujajame pirkime.

21Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Skundžiamoje teismo nutartyje padarytos išvados dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto netinkamos būklės ir būtinumo atlikti ginčijamą viešąjį pirkimą kuo skubiau yra pagrįstos. Nagrinėjamu atveju iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, todėl atsižvelgiant į tai, jog ginčijamo viešojo pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei būtinų paslaugų įsigijimą kuo skubiau, turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didelė žala, t. y. turi būti toliau vykdomas ginčijamas viešasis pirkimas. Kuo skubesnė Zoknių transformatorių pastotės įrenginių rekonstrukcija yra labai svarbi Šiaulių industrinio parko tolimesnei plėtrai, nes pilnai įgyvendinus šį projektą bus sukurta daugiau nei 1 300 naujų darbo vietų.

232. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovas AB „LESTO“, pasibaigus Zoknių transformatorių pastotės įrenginių eksploatavimo laikotarpiui, nesiėmė jokių priemonių atstatyti pastotės techninę būklę, neatitinka tikrovės. 2005 m. buvo parengtas Zoknių transformatorių pastotės rekonstravimo projektas be galios didinimo, tačiau šis projektas nebuvo įgyvendintas, nes gavus oficialių duomenų, kad Šiaulių miesto savivaldybė steigs pramonės parką ir šio projekto įgyvendinimui bus reikalinga Zoknių transformatorių pastotės įrenginių rekonstrukcija didinant jos galią, buvo sutarta, jog projektą parengs Šiaulių miesto savivaldybė. Zoknių transformatorių pastotės įrenginių rekonstravimo darbai iki šiol nebuvo pradėti, nes savivaldybė neturėjo lėšų apmokėti naujojo vartotojo prisijungimo mokestį, tačiau visą šį laikotarpį transformatorių pastotės techninė būklė buvo palaikoma atliekant nuolatinius remonto ir techninės priežiūros darbus.

243. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog dėl elektros energijos tiekimo iš Zoknių transformatorių pastotės būtų sutrikęs elektros energijos tiekimas gyventojams. Atsikirsdamas į šiuos argumentus, atsakovas teikia įrodymus apie elektros energijos tiekimo iš Zoknių transformatorių pastotės sutrikimus, taip pat apie Zoknių transformatorių pastotės gedimus, kuriuos prašo priimti.

254. Atskirojo skundo argumentai, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu nebuvo pradėtas naujas viešasis pirkimas dėl ginčo viešojo pirkimo objekto, nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl ieškovo prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes prašymas uždrausti vykdyti pirkimą gali būti vertinamas plačiai, t. y. kaip reikalavimas neleisti pradėti viešojo pirkimo procedūrų arba, jeigu viešojo pirkimo procedūros jau yra pradėtos, iki tam tikro momento sustabdyti jų tolimesnį vykdymą.

265. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašytos taikyti laikinosios apsaugos priemonės galiotų tik tam tikrą laiko tarpą – iki būtų priimtas sprendimas nagrinėjamoje byloje. Nepaisant to, kurios iš bylos šalių naudai būtų priimtas teismo sprendimas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sprendimą priėmimus būtų baigtas ir toliau turėtų būti tęsiamos pirkimo procedūros. Tai neužtikrintų ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, nes susiklostytų tokia faktinė situacija, kad turėtų būti vykdomos dviejų pirkimų dėl panašaus pirkimo objekto procedūros.

27Atsakovas AB „LESTO“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad palaiko skundžiamoje teismo nutartyje išdėstytus argumentus ir padarytas išvadas.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

30Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams vykdyti viešąjį pirkimą dėl nagrinėjamoje byloje ginčijamo viešojo pirkimo objekto, teisėtumo ir pagrįstumo.

31Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo

32Ieškovas UAB A. Ž. ir ko su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus rašytinius įrodymus – išrašus iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos apie atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. lapkričio 27 d. paskelbtą naująjį viešąjį pirkimą dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto. Taip pat 2016 m. sausio 6 d. ieškovas pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo priimti į bylą.

33Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“, atsikirsdamas į ieškovo atskirajame skunde nurodytus argumentus, su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – 2015 m. gegužės 12 d. atsakovo AB „LESTO“ ir Šiaulių savivaldybės administracijos sutartį dėl elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus; žemės sklypo, kuriame yra Zoknių transformatorių pastotės įrenginiai, nekilnojamojo turto išrašą; Zoknių transformatorių pastotės eksploatavimo lapelio ištrauką, kurioje pažymėta, kad 2011 m. balandžio 30 d. buvo atliktas pastotės įrenginių ir metalo konstrukcijų valymas ir dažymas; Zoknių transformatorių pastotės gedimų registracijos žurnalo ištrauką už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 4 d. iki 2015 m. spalio 19 d.; planinių ir neplaninių atjungimų sąrašą už laikotarpį 2011 m. sausio 1 d. 2015 m. rugpjūčio 31 d.

34Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas ieškovo ir atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ prašymus priimti naujus įrodymus ir rašytinius paaiškinimus, pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus bei teikti įrodymus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Papildomų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme ribojamas, net jei jų pateikimą inicijuoja bylos šalis (CPK 314 straipsnis). Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130-611/2015).

35Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015).

36Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateiktais rašytiniais paaiškinimais ir naujais įrodymais grindžia atskirojo skundo aplinkybes, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu atsakovas UAB „Verslo administravimo centras“ nebuvo paskelbęs naujojo viešojo pirkimo dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto, taip pat aplinkybes dėl būtinybės sustabdyti naująjį viešąjį pirkimą, paskelbtą po šios nutarties priėmimo. Tuo tarpu atsakovas UAB „Verslo administravimo centras“ naujais įrodymais grindžia savo atsikirtimus į atskirojo skundo argumentus, kad pasibaigus Zoknių transformatorių pastotės įrenginių eksploatavimo laikotarpiui daugiau nei dešimt metų nebuvo imtasi priemonių pastotės techninei būklei atstatyti.

37Atsižvelgdamas į viešojo intereso viešųjų pirkimų bylose egzistavimą bei pateiktų rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų reikšmę pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimui, taip pat į tai, kad šalys yra susipažinusios ir pasisakę dėl naujų įrodymų priėmimo, apeliacinės instancijos teismas priima ieškovo ir atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateiktus įrodymus ir rašytinius paaiškinimus ir vertina juos kitų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių visumoje (CPK 314, 338 straipsniai).

38Atskirasis skundas tenkintinas

39CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).

40Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą ginčydamas atsakovo UAB „Verslo administravimo centras“ viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. spalio 13 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslauga“ procedūras (pirkimo Nr. 7744). Pareikštų ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovams vykdyti viešąjį pirkimą dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto, t. y. dėl 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, esančios Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo. Pirmosios instancijos teismas šį ieškovo prašymą atmetė padaręs išvadas, kad nagrinėjamu atveju preliminariai įvertinus ieškovo pateiktus duomenis, negalima nustatyti ginčijamo viešojo pirkimo esminių principų pažeidimų, todėl prioritetas turėtų būti teikiamas visuomenės interesui gauti perkamas paslaugas kuo greičiau. Nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliantas laikosi pozicijos, kad nagrinėjamu atveju neįrodyta, jog Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbai turi būti pradėti nedelsiant, todėl prioritetas turėtų būti teikiamas visuomenės interesui užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi bei viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą.

41Kadangi nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas tiesiogiai susijęs su kita būtinąja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio preliminariu pagrįstumu, todėl apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pasisako dėl šios sąlygos buvimo.

42Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

43Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamo viešojo pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei būtinų paslaugų įsigijimą, ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo nenagrinėjo bei apsiribojo išvada, kad preliminariai įvertinus ieškovo pateiktus duomenis, negalima nustatyti ginčijamo viešojo pirkimo esminių principų pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad padarydamas tokią išvadą pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko preliminarų ieškinio reikalavimų pagrįstumo įvertinimą, ko pasėkoje neteisingai atskleidė ginčijamo viešojo pirkimo objekto pobūdį ir reikšmę visuomenei bei nepagrįstai prioritetą suteikė ne pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui, o operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.

44Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti reikalavimai ir jų teisinis pagrindas, bet ir faktiniai bei teisiniai argumentai, taip pat pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju ieškovui pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Be to, kaip jau buvo minėta, tik išnagrinėjus bylą iš esmės, bus padarytos išvados dėl ginčijamo viešojo pirkimo nutraukimo aplinkybių, jų objektyvumo ir išimtinumo, taip pat perkančiosios organizacijos galimybių patenkinti savo poreikius kitomis VPĮ įtvirtintomis priemonėmis nenutraukiant ginčijamo viešojo pirkimo bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų esminių principų.

45Atskirajame skunde ieškovas kelia klausimą dėl nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio aiškinimo ginčijamo viešojo pirkimo kontekste. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje prioritetą suteikė ne pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui, o operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas atskirojo skundo argumentams, su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

46Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

47Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ginčijamo viešojo pirkimo (Nr.7744), kaip ir atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. lapkričio 27 d. naujai paskelbto viešojo pirkimo (Nr.11439), objektas yra 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugų pirkimas (Techninės specifikacijos 2.1 punktas). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ginčijamo viešojo pirkimo objekto būklę bei reikšmę visuomenei, padarė išvadą, kad Zoknių transformatorių pastotės įrenginiai yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, todėl elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas labai žemas. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė remdamasis atsakovo UAB „Verslo administravimo centras“ procesiniuose dokumentuose pateiktais duomenimis. Apeliacinės instancijos teismas su nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada taip pat nesutinka, kadangi nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikti objektyvūs įrodymai, patvirtinantys, kad nuolat techniškai prižiūrimos Zoknių transformatorių pastotės būklė yra tokia kritiška, kad reikalauja rekonstrukcijos darbų atlikimo nesulaukus tarp šalių kilusio ginčo išnagrinėjimo bei teismo sprendimo įsiteisėjimo. Juo labiau, atsižvelgiant į tai, kad dėl viešųjų pirkimų bylose įtvirtintų trumpų bylų nagrinėjimo terminų (CPK 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis) bylos nagrinėjimas neužsitęs, todėl sutarties sudarymo datos nusikėlimas ginčo išsprendimo laikotarpiui nesukels didelių neigiamų padarinių perkančiajai organizacijai. Kita vertus, nėra garantijų, kad dėl tam tikrų aplinkybių naujo viešojo pirkimo procedūros gali užsitęsti, įskaitant galimus teisinius ginčus dėl jų teisėtumo.

48Kaip teigia pats atsakovas UAB „Verslo administravimo centras“, nuo 2005 metų, kai pasibaigė Zoknių transformatorių pastotės įrenginių eksploatavimo laikotarpis, įrenginių techninė būklė nuolat buvo palaikoma atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus. Iš atsakovo pateiktų naujų įrodymų matyti, kad laikotarpiu nuo 1984 m. rugpjūčio 15 d. iki 2011 m. balandžio 30 d., kai buvo atliktas Zoknių transformatorių pastotės įrenginių ir metalo konstrukcijų valymas ir dažymas, jokių rimtų įrenginių eksploatavimo trūkumų nustatyta nebuvo, didesnė dalis užregistruotų gedimų buvo susijusi su vartotojų naudojamų įrenginių susidėvėjimu. Nurodytos aplinkybės, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, patvirtina, kad ginčijamo viešojo pirkimo objektas yra tinkamai prižiūrimas ir veikiantis, o jo rekonstrukcijos darbai iš esmės susiję ne su tinkamu įrenginių eksploatavimu, o su šių įrenginių galingumo padidinimu tam, kad galėtų būti įgyvendintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomas industrinio parko įkūrimo ir plėtros projektas, kuris nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinio teismo vertinimu, ginčijamo viešojo pirkimo objektas nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie išskirtinai reikšmingą paslaugų pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, taip pat iš esmės pablogintų perkančiosios organizacijos padėtį, todėl nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti suteiktas viešojo pirkimo procedūros teisėtumui ir lėšų panaudojimo racionalumui, o ne operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.

49Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarp šalių nebuvo ginčo, kad ginčijamas viešasis pirkimas ir naujai paskelbtas viešasis pirkimas iš esmės yra dėl tapataus objekto. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad nesustabdžius atsakovo UAB „Verslo administravimo centras“ naujai paskelbto viešojo pirkimo dėl ginčijamo viešojo pirkimo objekto, nagrinėjamoje byloje ieškovui galimai priimto palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas, nes šalių sugrąžinimas į prieš tai buvusią padėtį taptų neįmanomas bei galėtų turėti tiesioginės įtakos kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių ginčijamame viešajame pirkime, interesų pažeidimui. Apeliacinio teismo vertinimu, tokiu atveju net ir įrodžius atsakovo (perkančiosios organizacijos) veiksmų neteisėtumą, teismo sprendimo priėmimas ieškovui nesukeltų realių padarinių, nes būtų prarasta galimybė sudaryti pirkimo sutartį. Be to, atsakovo (perkančiosios organizacijos) priimtų sprendimų ginčijimas taptų formalus, prarastų prasmę. Galimai neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų konstatavimas ginčijamame viešajame pirkime taip pat turėtų tiesioginės įtakos naujai paskelbto viešojo pirkimo teisėtumo vertinimui bei jame dalyvaujančių tiekėjų interesų užtikrinimui, atitinkamai šio pirkimo procedūros eigai ir trukmei. Taigi, esant situacijai, kai prioritetas teikiamas viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumui bei racionaliam lėšų panaudojimui, naujojo viešojo konkurso dėl analogiško objekto pirkimo paskelbimas neišnagrinėjus ginčo dėl pirminio viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo, neatitinka tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, pažeidžia bei paneigia pirkime dalyvaujančių tiekėjų teisių gynybos veiksmingumą.

50Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis naikintina dėl netinkamo proceso teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių institutą, taikymo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., 4237 str. 2 d.). Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Verslo aptarnavimo centras“ 2015 m. lapkričio 27 d. paskelbto viešojo pirkimo Nr.11439 procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė A. Ž. ir ko (toliau – UAB A. Ž. ir ko... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. Atsakovai UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „LESTO“ su ieškovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi atmetė ieškovo... 8. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija – atsakovas UAB „Verslo... 9. Remdamasis atsakovo UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateiktais duomenimis,... 10. Teismas sprendė, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 11. Remdamasis šalių paaiškinimais, teismas taip pat nustatė, kad atsakovas UAB... 12. Atsižvelgęs į tai, kad naujojo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB A. Ž. ir ko atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino viešojo intereso turinį... 16. 2. Skundžiamoje teismo nutartyje padaryta išvada dėl ginčijamo viešojo... 17. 3. Atsakovai į bylą nepateikė jokių faktiniais duomenimis pagrįstų... 18. 4. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, priimant... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančiosios... 20. 6. Teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrintų... 21. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į ieškovo... 22. 1. Skundžiamoje teismo nutartyje padarytos išvados dėl ginčijamo viešojo... 23. 2. Atskirojo skundo argumentai, kad atsakovas AB „LESTO“, pasibaigus... 24. 3. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad byloje nepateikti įrodymai,... 25. 4. Atskirojo skundo argumentai, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo... 26. 5. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju... 27. Atsakovas AB „LESTO“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta... 31. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo... 32. Ieškovas UAB A. Ž. ir ko su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos... 33. Atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“, atsikirsdamas į ieškovo... 34. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas ieškovo ir atsakovo UAB... 35. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos... 36. Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateiktais... 37. Atsižvelgdamas į viešojo intereso viešųjų pirkimų bylose egzistavimą... 38. Atskirasis skundas tenkintinas... 39. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 40. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą ginčydamas atsakovo UAB... 41. Kadangi nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio... 42. Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų... 43. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamo viešojo pirkimo... 44. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareikštame ieškinyje ne tik nurodyti... 45. Atskirajame skunde ieškovas kelia klausimą dėl nagrinėjamoje byloje... 46. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, viešųjų pirkimų... 47. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad ginčijamo viešojo pirkimo... 48. Kaip teigia pats atsakovas UAB „Verslo administravimo centras“, nuo 2005... 49. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarp... 50. Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 52. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir...