Byla 2-1901/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVSC group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVSC group“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVSC group“ ieškinį atsakovui A. Z. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „AVSC group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. Z. dėl 649 851,80 Lt žalos atlyginimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui, nepranešus atsakovui, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, jo nesant ar nepakankant piniginės lėšas bei turtines teises 649 851,80 Lt sumai, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti (įskaitant, bet neapsiribojant, draudimu parduoti, manyti, padovanoti, kitaip perleisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias visas teises). Nurodė, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o prašoma priteisti suma yra didelė, todėl kyla reali grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Byloje nėra jokių įrodymų apie atsakovo turtą ir turtinę padėtį, kuri realiai galėtų paneigti prezumpciją apie grėsmę sprendimo įvykdymui. Nesant žinių apie atsakovo, kaip fizinio asmens, turtą ir jo ketinimus turimo turto atžvilgiu, siekiant užtikrinti sprendimo įvykdymą, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė ieškovo BUAB „AVSC group“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų būtinumą. Tai, kad ieškovas mano, jog atsakovas yra nesąžiningas, savaime neįrodo, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo apsunkinimo, nepateikė duomenų, sudarančių teisinį pagrindą taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes šiuo atveju reikalinga užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą. Ieškovo argumentas, kad yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ginant viešąjį interesą, atmestinas, nes šiuo atveju teisiškai reikšmingos yra aplinkybės, kad ieškovas neįrodė aplinkybių dėl realios grėsmės dėl būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo apsunkinimo. Ieškinio suma ir ieškovo statusas (bankrutuojanti įmonė) savaime nelemia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, kuris yra fizinis asmuo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „AVSC group“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas, atmesdamas apelianto prašymą, rėmėsi tik ta aplinkybe, jog apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių grėsmę dėl teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo, tačiau neanalizavo tarp šalių kilusio ginčo pobūdžio ir ieškinio reikalavimo dydžio kaip pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje suformuluota, jog būtent didelė reikalavimo suma fiziniam asmeniui pagrįstai leidžia daryti prielaidą, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Tik atsakovui įrodžius, jog jis turi pakankamai turto, tai yra paneigus sprendimo įvykdymo grėsmės prezumpciją, laikinosios apsaugos priemonės gali būti netaikomos ar panaikinamos. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad ginant viešąjį interesą jos taikomos ne tik ieškinį padavusio, bet ir kitų potencialių įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti.

9Atsakovas A. Z. atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo BUAB „AVSC group“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį teismas patenkins ir, antra, nesiėmus šių priemonių, gali iškilti grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, tačiau turi įsitikinti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

15Pirmosios instancijos teismas sprendimą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo atžvilgiu motyvavo tuo, kad ieškovas (apeliantas) neįrodė esant realiai grėsmei būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

16Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Lukrida" v. UAB ,,Vilterma", bylos Nr. Nr. 2-28/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Staldūmė" v. UAB ,,Utvilsta", bylos Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu.

17Atsakovas atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą bei duomenų apie savo turtinę padėtį apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Nesant šių duomenų negalima spręsti, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera ir kad apelianto reikalavimo dydis atsakovui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelis. Atsakovas yra fizinis asmuo, apeliantas jam pareiškė 649 851,80 Lt dydžio reikalavimą. Tokio dydžio reikalavimas, ypatingai pareikštas fiziniam asmeniui, yra didelis ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nesant jokių įrodymų apie dabartinę atsakovo turtinę padėtį, turimą turtą, gaunamas pajamas, yra nepaneigtas objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

18Pažymėtina, kad reikšdamas didelės sumos turtinio pobūdžio reikalavimą, apeliantas – bankrutuojanti įmonė gina ne tik savo, bet ir jo kreditorių interesus, tai yra viešąjį interesą. Todėl teismas turi teisę netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir netaikyti tokio ieškinio užtikrinimui atsakovo turto arešto tik tuomet, kai yra neabejotinų duomenų apie atsakovo galimybę įvykdyti jam galimai nepalankų teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Raminta" v. Ž. L. , bylos Nr. 2-1028/2008). Atsakovas jokių neabejotinų duomenų apie jo galimybes įvykdyti jam galimai nepalankų teismo sprendimą nepateikė.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės tenkinant apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVSC group“ (į.k. 300134301, reg. Konstitucijos per. 7, Vilniuje) ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui A. Z. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą 649 851,80 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno Lt 80 ct) sumai, jo nesant ar nepakankant — kilnojamuosius daiktus 649 851,80 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno Lt 80 ct) sumai, o tik jų nesant ar nepakankant — pinigines lėšas ir turtines teises 649 851,80 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno Lt 80 ct) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu ar lėšomis disponuoti (įskaitant, bet neapsiribojant, draudimu parduoti, manyti, padovanoti, kitaip perleisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias visas teises).

22Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „AVSC group“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „AVSC group“ prašo Vilniaus apygardos... 9. Atsakovas A. Z. atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Pirmosios instancijos teismas sprendimą netaikyti laikinųjų apsaugos... 16. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti... 17. Atsakovas atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą bei duomenų apie savo... 18. Pažymėtina, kad reikšdamas didelės sumos turtinio pobūdžio reikalavimą,... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....