Byla 2S-383-614/2016
Dėl antstolio V. M. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolis V. M., Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-0F9-23 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-38397-861/2015 pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolis V. M., Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas A. M. su skundu kreipėsi į antstolį V. M., prašydamas panaikinti patvarkymus dėl žemės sklypų įkainojimo ir pardavimo kainos nustatymo, dėl 2015-06-15 paskelbtų pirmųjų varžytynių Nr. 107447 ir 2015-07-27 paskelbtų antrųjų varžytynių Nr. 109504 ir nutraukti pastarųjų varžytynių vykdymą. Nurodė, kad antstolis V. M. kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai vykdo vykdomąjį raštą Nr. 793V/2009 dėl 1 896 283,25 Lt (549 201,52 Eur) skolos, 132 Lt (38,23 Eur) žyminio mokesčio ir 11 proc. dydžio palūkanų už negrąžintą skolos sumą nuo 2009-09-15 iki visiško skolos išieškojimo išieškojimą iš pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto - žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ). Šis žemės sklypas 2012 m. buvo padalintas į 9 atskirus žemės sklypus. 2013 m. buvo organizuojamas nurodytų žemės sklypų pardavimas iš varžytynių, tačiau, neatsiradus pirkėjų, turtas nebuvo parduotas. Vykdymo proceso metu antstolis su pareiškėju bendradarbiavo el. paštu bei telefonu. 2015-08-17 pareiškėjas surado potencialų žemės sklypo pirkėją, tačiau iš antstolio pareiškėjas sužinojo, jog jau yra paskelbtos antrosios visų sklypų varžytynės, ir visus 9 sklypus privaloma pirkti kartu. Pirmosios varžytynės buvo paskelbtos 2015-05-19 ir baigėsi 2015-06-18, neatsiradus pirkėjų. Tiek pirmųjų, tiek antrųjų varžytynių nustatyta bendra sklypų kaina yra nepagrįstai mažesnė. Visus žemės sklypus parduodant kaip vieną turtinį vienetą, sumažinamas pirkėjų ratas, todėl mažėja ir kaina. Pareiškėjui nebuvo sudarytos sąlygos pareikšti nuomonę dėl sklypų įkainojimo ir pardavimo būdo. Nebuvo pakviestas dalyvauti įkainojant turtą. Nebuvo paskirta ekspertizė turto kainai nustatyti. Pareiškėjas nėra gavęs antstolio patvarkymų dėl turto vertės nustatymo bei varžytynių skelbimo ir kainos nustatymo. Skelbdamas pirmąsias ir antrąsias varžytynes, antstolis šiurkščiai pažeidė varžytynių paskelbimo procedūras, skirtas užtikrinti skolininko teises, todėl varžytynės paskelbtos neteisėtai ir privalo būti atšauktos.

5Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. 2015-08-31 patvarkymu pareiškėjo A. M. skundą patenkinti atsisakė. Nurodė, kad 2015-03-30 patvarkymu patvarkė areštuotą ir hipoteka įkeistą pareiškėjui priklausantį turtą pardavinėti iš varžytynių kaip vieną nedalomą objektą bei perkainoti šį turtą, įvertinant bendra 347 544 Eur rinkos verte. Dėl nustatytos turto vertės vykdomosios bylos šalys per nustatytą terminą prieštaravimų nepareiškė, todėl 2015-05-19 patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios varžytynės. Pirmosioms varžytynėms neįvykus, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis, o išieškotojui įstatymo nustatyta tvarka atsisakius perimti neparduotą turtą, 2015-07-27 patvarkymu buvo paskelbtos antrosios varžytynės. Gavus pareiškėjo skundą, šios varžytynės buvo atšauktos, ir turto realizavimo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/05399 sustabdyti. Antstolis pažymėjo, kad apie jo atliekamus turto realizavimo veiksmus pareiškėjas žinojo. Visi skundžiami patvarkymai pareiškėjui buvo išsiųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Apie pasikeitusį faktinės gyvenamosios vietos adresą pareiškėjas antstolio neinformavo. Prašymų siųsti dokumentus kokiu nors kitu adresu ar įteikti juos kitu būdu pareiškėjas antstoliui nepateikė, todėl, vadovaujantis CPK 604 str., pareiškėjui išsiųsti patvarkymai laikomi įteiktas, praėjus penkioms dienoms nuo jų išsiuntimo dienos. Pareiškėjas nevykdė savo pareigos bendradarbiauti, vykdomosios bylos eiga nesidomėjo. Galiojančios teisės normos nenumato antstoliui pareigos iš anksto informuoti skolininką apie planuojamas skelbti varžytynes ir jų pradžią. Turtas buvo įkainotas tinkamai ir nepažeidžiant procesinių teisės normų. Hipoteka įkeistas turtas nebuvo parduotas nei iš pirmųjų, nei iš antrųjų varžytynių, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis. Turto nerealizavimo iš varžytynių faktas patvirtina, kad buvo nustatyta per didelė turto kaina. Antstolio pareiga yra nustatyti ne didžiausią, o teisingą turto vertę. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, leidžiančių abejoti antstolio nustatyta turto rinkos verte. Skolininkas antstoliui nėra teikęs jokių prašymų ar pranešimų dėl siūlomo pirkėjo, nors teisė surasti ir pasiūlyti pirkėją pareiškėjui raštu išaiškinta 2014-03-31. Sprendimas visus žemės sklypus parduoti kaip vieną objektą buvo priimtas, įvertinus išieškotinos sumos dydį, parduodamo turto rinkos vertę, į tai, kad žemės sklypai kaip atskiri objektai potencialiems pirkėjams nebuvo patrauklūs bei į tai, kad vienas žemės sklypas yra skirtas visuomeniniams poreikiams ir yra neatskiriama likusių žemės sklypų dalis, būtina šiais sklypais tinkamai naudotis ir, sklypus pardavus atskirai, jis liktų nerealizuotinas.

6Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad palaiko antstolio patvarkyme išdėstytus argumentus. Išieškotojas pažymėjo, kad turtas atskirais turtiniais vienetais jau buvo pardavinėjamas 2013 ir 2014 metais net keturiose varžytynėse, tačiau tokiu būdu pardavinėjamas jis nebuvo parduotas. Todėl buvo nuspręsta turtą realizuoti, parduodant jį kaip vieną turtinį vienetą. Atskirais turtiniais vienetais turtas pirkėjams nėra patrauklus, kadangi žemės sklypai yra be komunikacijų, vienas iš sklypų yra bendro naudojimo, taigi atskirai parduodamas būti negali. Pareiškėjo surastas pirkėjas, šias aplinkybes sužinojęs, žemės sklypą pirkti atsisakė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-23 nutartimi pareiškėjo A. M. skundą atmetė. Teismas nustatė, kad hipoteka įkeisto pareiškėjo turto, kaip 9 atskirų turto vienetų, antstoliui parduoti nepavyko. Todėl, išieškotojui pasiūlius, bei atsižvelgiant į tai, kad vienas iš parduodamų žemės sklypų yra skirtas visuomeniniams poreikiams ir yra neatskiriama likusių žemės sklypų dalis, antstolis nusprendė pardavinėti, kaip vieną nedalomą objektą. Atsižvelgdamas į tai, kad antstolis skolininko turtą, kaip atskirus turto vienetus, jau pardavinėjo, tačiau turtas parduotas nebuvo, kadangi nei pirmosiose, nei antrosiose varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis, teismas sprendė, kad antstolio sprendimas pardavinėti skolininko turtą, kaip vieną nedalomą objektą, skolininko teisių nepažeidžia. Atkreipė dėmesį į teismų praktiką, kurioje akcentuojama antstolio pareiga veikti ne tik išimtinai skolininko interesais, bet taip pat ginti ir išieškotojo teises. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas prieštaravimų dėl turto įkainojimo antstoliui nepateikė, taip pat į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad reali įkeisto turto vertė yra žymiai didesnė nei nustatė antstolis, todėl pareiškėjo argumentus dėl per mažos antstolio nustatytos parduodamo turto kainos vertino kaip nepagrįstus. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą skolininkas antstolio neinformavo, taip pat nesikreipė į antstolį su prašymu procesinius dokumentus gauti el. paštu, telefonu ar kitu būdu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjui (skolininkui) vykdomajame dokumente nurodytu adresu antstolio siųsti procesiniai dokumentai laikytini įteiktais tinkamai, ir pareiškėjo argumentai, jog apie antstolio atliekamus vykdymo veiksmus jis nebuvo informuotas, antstolio patvarkymų negavo, yra nepagrįsti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Pareiškėjas A. M. atskiruoju skundu su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutartimi nesutinka ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti antstolio patvarkymus dėl Nr. 107447 ir Nr. 109504 skelbimo ir vykdymo tvarkos. Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į jo argumentą, kad 2013 m. - 2014 m. žemės sklypų pardavimų apimtys nekilnojamojo turto rinkoje buvo žymiai mažesnės nei jos yra šiuo metu. 9 visiškai atskirų turto objektų pardavimas kartu, kaip vieno, mažina šio turto likvidumą, ir užkerta kelią didžiajai daliai potencialių pirkėjų šį turtą įsigyti. Per šalia sklypų esančias gatves eina visos miesto komunikacijos. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kaip aplinkybė, jog vienas iš devynių sklypų yra bendrojo naudojimo paskirties gali lemti tai, kad, visus 9 sklypus parduodant kartu, jie bus parduoti greičiau ir brangiau nei juos parduodant atskirai. Apelianto nuomone, bendrojo naudojimo paskirties žemės sklypas yra atskiras nekilnojamojo turto objektas, ir jokiais ryšiais su kitais sklypais nesusijęs. Šis sklypas nė vienose varžytynėse nebuvo parduodamas, todėl išieškotojo ir antstolio argumentai, kad šio sklypo atskirai niekas nepirktų, yra nepagrįsti. Apelianto nuomone, jo turto kainos sumažinimas 50 proc. nuo esamos rinkos kainos iškreipia išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą pastarojo nenaudai. Tai, kad žemės sklypų pardavimo kaina turėtų būti didesnė, patvirtina pareiškėjo kartu su skundu pateiktos parduodamų analogiškų žemės sklypų pardavimo skelbimų kopijos. Net VĮ „Registrų centras“ duomenimis vidutinė turto rinkos vertė 30 proc. didesnė už 2015-03-30 patvarkymu nustatytą antstolio. Skundžiamoje nutartyje teismas nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, jog sklypus yra naudingiau pardavinėti kaip atskirus objektus, o ne kaip vieną turtinį vienetą. Teismas ignoravo aplinkybę, kad visus sklypus įsigyti suinteresuotas pirkėjas gali juos įsigyti ir pirkdamas atskirai. Keli objektai, parduodami kartu, yra brangesni, nei juos parduodant atskirai. Be to, 9 sklypai privatiems asmenims dažniausiai nereikalingi. Todėl jau pats antstolio patvarkymas sujungti kelis atskirus turto objektus į vieną pažeidžia antstolio veiklos teisėtumo principą ir turi būti panaikintas. Pasirinktas sklypų pardavimo modelis yra išimtinai naudingas išieškotojui. Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, kad tarp jo ir antstolio buvo susiklosčiusi bendradarbiavimo telefonu ir el. paštu praktika, todėl aplinkybė, jog 2015-03-30 antstolio patvarkymo jis negavo, patvirtina antstolio nesąžiningumą, siekiant parduoti sklypus už nepagrįstai mažą kainą. Be to, apeliantas pažymėjo, kad teismas nepasisakė dėl to, kad antstolis sklypų pardavimo kainą nustatė tik vadovaudamasis išieškotojo nuomone, be rinkos analizės ir ekspertinio turto vertinimo. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo neprijungti prie bylos pareiškėjo pateiktų naujų įrodymų, atskirąjį skundą atmesti bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad su atskiruoju skundu apelianto pateikti nauji įrodymai galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui, todėl prie bylos jie neprijungtini. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad apelianto argumentai, jog žemės sklypai būtų parduoti už didesnę kainą, jeigu būtų parduodami atskirais turtiniais vienetais, neparemti jokiais įrodymais ar pagrįstomis faktinėmis aplinkybėmis. Pareiškėjas, nurodydamas, kad sklypuose yra komunikacijos, teismą klaidina. Jos yra tik netoli šių sklypų. Banko teigimu, bendrojo naudojimo žemės sklypas negali būti parduodamas atskirai. Todėl, sklypus parduodant kaip atskirus turtinius vienetus, vietoje 9 sklypų būtų parduodami tik 8. Už didesnę kainą sklypai nebuvo parduoti net keliose varžytynėse. Pagal teismų praktiką, teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Byloje sprendžiami klausimai, ar antstolis V. M. pagrįstai patvarkė skolininko turtą parduoti kaip vieną nedalomą objektą bei ar nustatė teisingą šio turto pardavimo kainą, 347 544 Eur.

15Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo 2010-10-06 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 793V/2009 dėl 1 869 283,25 Lt (549 201,59 Eur) skolos, 132 Lt (38,23 Eur) žyminio mokesčio ir 11 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko ir įkaito davėjo A. M. hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistą nekilnojamąjį turtą – priverstinai jį parduodant iš varžytynių (v. b. l. 4). Nekilnojamojo daikto – žemės sklypo, esančio ( - ), rinkos vertei nustatyti buvo paskirta ekspertizė (v. b. l. 31). Vėliau šis žemės sklypas buvo padalintas į 9 žemės sklypus. 2013-06-04 antstolis patvarkymu paskelbė pirmąsias varžytynes, tačiau, kadangi jose nedalyvavo nei vienas dalyvis, 2013-07-12 patvarkymu šios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis (v. b. l. 210, 223). 2013-07-12 patvarkymu išieškotojui buvo pasiūlyta perimti turtą natūra (v. b. l. 225). Išieškotojui turto neperėmus, 2013-08-02 patvarkymu paskelbtos antrosios varžytynes (v. b. l. 254), kurios 2013-09-10 patvarkymu taip pat buvo pripažintos neįvykusiomis (v. b. l. 266). 2014-03-24 antstolis parduodamą iš varžytynių turtą perkainojo (v. b. l. 309). Dėl nustatytos turto vertės vykdomosios bylos šalys per nustatytą terminą prieštaravimų antstoliui nepateikė, antstolis paskelbė pirmąsias varžytynes (v. b. l. 352). 2014-06-06 šios varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis (v. b. l. 370). Perkainojus iš varžytynių parduodamą turtą, paskelbtos antrosios varžytynės, kurios taip pat pripažintos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nei vienas dalyvis (v. b. l. 375, 396, 409). 2015-03-30 antstolis patvarkė areštuotą ir hipoteką įkeistą turtą, priklausantį pareiškėjui pardavinėti iš varžytynių kaip vieną nedalomą objektą, šį turtą perkainoti, įvertinant jį 347 544 Eur rinkos verte (v. b. l. 422-423). Buvo paskelbtos pirmosios varžytynės (v. b. l. 446), tačiau jos neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis. 2015-07-27 antstolis paskelbė antrąsias varžytynes, tačiau, pareiškėjui pateiktus nagrinėjamą skundą, jos buvo atšauktos.

16Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

17Dėl turto realizavimo būdo

18Apeliantas laikosi pozicijos, kad 9 visiškai atskirų turto objektų pardavimas kartu, kaip vieno, pažeidžia jo teises ir interesus, kadangi mažina šio turto likvidumą, ir užkerta kelią didžiajai daliai potencialių pirkėjų šį turtą įsigyti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka. Pažymėtina, kad žemės sklypų, kaip atskirų turtinių vienetų, pardavimas iš varžytinių jau buvo organizuotas, ir apelianto argumentas, jog 2013-2014 metais žemės sklypų pardavimų apimtys nekilnojamojo turto rinkoje buvo žymiai mažesnės nei jos yra šiuo metu nėra pakankamas pagrindas spręsti, kad antstolis ir toliau turi bandyti realizuoti skolininko turtą tuo pačiu būdu. CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teisės bei įstatymų saugomus interesus. Antstolis privalo dėti visas pastangas, kad turtas būtų realizuotas kuo operatyviau ir kuo didesne apimtimi. Nagrinėjamu atveju vykdymo procesas vyksta net penkerius metus, todėl, pakartotinai taikant skolininko siūlomą, anksčiau nesėkmingą, jo turto realizavimo būdą, neatitiktų išieškotojo teisėtų interesų ir pažeistų išieškotojo bei skolininko interesų pusiausvyros principą.

19Dėl realizuojamo turto vertės

20Apelianto nuomone, antstolio nustatyta jo turto pardavimo kaina - 347 544 Eur – yra per maža. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

21Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0240/10/05399, atsisakydamas perimti iš antrųjų varžytynių neparduotą skolininko turtą, kuris buvo pardavinėjamas atskirais turtiniais vienetais, išieškotojas 2015-01-12 raštu antstoliui pasiūlė skolininko turtą pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą, įvertinant jį bendra 347 544,02 Eur suma (v. b. l. 420-421). Atsižvelgdamas į išieškotojo prašymą ir jame išdėstytus argumentus, 2015-03-30 patvarkymu antstolis patvarkė skolininko turtą pardavinėti iš varžytynių kaip vieną nedalomą objektą bei perkainoti šį turtą, įvertinant bendra 347 544 Eur rinkos verte. Nustatydamas tokią turto vertę, antstolis ne tik atsižvelgė į išieškotojo prašymą, bet ir įvertino tai, kad turtas nebuvo parduotas iš antrųjų varžytynių už 60 proc. nustatytos turto vertės, bei atsižvelgė į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią turto nerealizavimo varžytynėse faktas patvirtina, kad jose buvo nustatyta per aukšta kaina. Šiuo patvarkymu vykdomosios bylos šalys taip pat buvo informuotos, kad per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos turi teisę raštu antstoliui pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados (v. b. l. 422-423). Duomenų, patvirtinančių, kad skolininkas šia savo teise pasinaudojo, byloje nėra, todėl laikytina, kad su antstolio nustatyta turto verte skolininkas sutiko. Esant tokioms aplinkybėms, antstoliui nebuvo pagrindo spręsti dėl skolininko turto vertinimo ekspertizės paskyrimo.

22Dėl antstolio procesinių dokumentų skolininkui įteikimo

23Apeliantas nurodė, kad 2015-03-30 antstolio patvarkymo dėl hipoteka įkeisto turto perkainojimo jis negavo. Pažymėjo, kad tarp jo ir antstolio buvo susiklosčiusi bendradarbiavimo telefonu ir el. paštu praktika. Tokią pareiškėjo poziciją apeliacinės instancijos teismas vertina kritiškai. CPK 604 str. numatyta, kad procesiniai dokumentai vykdymo procese siunčiami registruotąja pašto siunta. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, antstolio procesiniai dokumentai skolininkui tokiu būdu ir buvo siunčiami, jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad skolininkas būtų kreipęsis į antstolį su prašymu procesinius dokumentus siųsti kitu adresu ar įteikti kitu būdu (telefonu, el. paštu ar kitu būdu). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tai, jog antstolis bendravo su skolininku telefonu ar el. paštu, nereiškia, jog antstolis turėjo pareigą apie priimtus procesinius dokumentus skolininką informuoti telefonu ar el. paštu. Be to, CPK 644 str. 4 p. įtvirtinta skolininko pareiga aktyviai domėtis vykdymo eiga. Todėl apelianto argumentas, kad 2015-03-30 antstolio patvarkymo jis negavo, šiuo atveju nėra pagrindas skundžiamą antstolio patvarkymą panaikinti.

24Kiti pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

25CPK 314 str. įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į tai, kad apelianto kartu su atskiruoju skundu į bylą pateikti nauji įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas naujus apelianto į bylą pateiktus įrodymus priimti atsisako.

26Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

27Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas A. M. su skundu kreipėsi į antstolį V. M., prašydamas... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. 2015-08-31 patvarkymu pareiškėjo A. M.... 6. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-23 nutartimi pareiškėjo A. M.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Pareiškėjas A. M. atskiruoju skundu su Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje sprendžiami klausimai, ar antstolis V. M. pagrįstai patvarkė... 15. Byloje nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo 2010-10-06 išduotą vykdomąjį... 16. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 17. Dėl turto realizavimo būdo... 18. Apeliantas laikosi pozicijos, kad 9 visiškai atskirų turto objektų... 19. Dėl realizuojamo turto vertės... 20. Apelianto nuomone, antstolio nustatyta jo turto pardavimo kaina - 347 544 Eur... 21. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0240/10/05399, atsisakydamas perimti iš... 22. Dėl antstolio procesinių dokumentų skolininkui įteikimo... 23. Apeliantas nurodė, kad 2015-03-30 antstolio patvarkymo dėl hipoteka įkeisto... 24. Kiti pareiškėjo atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės... 25. CPK 314 str. įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 26. Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 27. Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-23 nutartį palikti nepakeistą....