Byla e2-1701-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Contestus projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5122-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės UAB „Contestus projektai“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Turto bankui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ademo techninė priežiūra“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų inžinerinės paslaugos“, uždaroji akcinė bendrovė „OR Consulting“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų koordinatoriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Incorpus“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Contestus projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ Turto bankui, prašydama panaikinti atsakovės 2016-05-27 sprendimą Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo visų tiekėjų kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus; panaikinti atsakovės 2016-06-14 sprendimą Nr. (12.8)SK-5930 atmesti ieškovės pretenziją; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos, pritaikant kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu sutartis sudaryta, sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teisę į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Be to, kadangi pirkimas vykdomas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus ir neužtikrinant tiekėjų sąžiningos konkurencijos, yra pažeidžiamos ne tik ieškovės teisės, bet ir visos visuomenės interesai.

6Atsakovė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepime su pateiktu prašymu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos svarba bei nauda tiek Vilniaus miesto, tiek visos Lietuvos mastu yra pripažinta Vyriausybės aktu, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nukentėtų valstybės ir visuomenės interesai. Be to, jų taikymas galėtų sutrikdyti atsakovės vykdomo konkurso spartą. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, kadangi perkančioji organizacija tinkamai įvertino tiekėjų kvalifikacijos dokumentus. Ieškovė neįrodė grėsmės galimai palankaus ieškovo teismo sprendimo įvykdymui, o pareikštas ieškinys ipso facto neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016-07-05 nutartimi ieškovės UAB „Contestus projektai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

9Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, jog pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus valstybei, Vilniaus miestui bei atsakovei, vykdančiai Vyriausybės įpareigojimus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto vykdymo laikiną sustabdymą. Tuo tarpu, ieškovė neįrodė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes prašymas iš esmės grindžiamas tuo, kad atsakovė netinkamai įvertino kitų tiekėjų pasiūlymus, neva jų pateiktą, ieškovės teigimu, melagingą informaciją. Sutiktina, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei, tačiau ji šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad šiuo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija ir iš esmės dėl to ieškovės prašymas buvo atmestas.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovė UAB „Contestus projektai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016-07-05 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą pirkimo objektu. Priešingai, būtent nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi pirkimo sutartis būtų sudaryta ir vykdoma pirkimo sąlygų neatitinkančio, kitaip tariant – nepatikimo, nepajėgaus ir nekompetentingo tiekėjo. Teismas nutartyje neteisėtai ir nepagrįstai nevertino ieškovės ieškinyje nurodytų argumentų, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas taip pat prieštarautų ekonomiškumo bei proporcingumo principui.
  2. Ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, kadangi byloje esantys įrodymai patvirtina, jog kitų tiekėjų kvalifikacija iš tiesų neatitiko konkurso sąlygų.

12Atsakovė VĮ Turto bankas atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Nurodo, jog skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai pripažino, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės padarytų žalą viešajam interesui, nes nebūtų įgyvendintas visai visuomenei svarbus projektas. Pažymėjo, jog projekto įgyvendinimo terminas – iki 2018 metų, todėl net ir trumpam laikui sustabdžius konkurso procedūras, projektas gali tapti nebeįgyvendinamu. Apeliantės nurodyti argumentai dėl ieškinio prima facie pagrįstumo yra klaidingi.

13Tretieji asmenys UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ (ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu) atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Nurodo, jog apeliantės prašomos takyti laikinosios apsaugos priemonės pagrįstai teismo pripažintos kaip sukeliančios neproporcingą žalą viešajam interesui. Tuo tarpu skunde nurodyti argumentai, susiję su ieškinio prima facie pagrįstumu, yra neteisingi.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

16Dėl papildomų įrodymų

17Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Contestus projektai“ apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus – išrašą iš CVP IS, 2016-05-23 atsakovės pranešimą tiekėjams „Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo“, 2016-07-04 VMI pažymą Nr. (4.66) 46-MPD-6598 „Dėl informacijos pateikimo“, 2012-05-15 projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. 158-242A(11)/1/2012 ir nekilnojamojo turto registro išrašą su istorija, kuriuos prašo prijungti prie bylos.

18Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 314 str. nustatytą reglamentavimą, įvertinęs tai, jog kai kurie iš ieškovės pateiktų įrodymų jau yra nagrinėjamoje civilinėje byloje, o taip pat jie visi iš esmės yra reikšmingi teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą iš esmės, o ne sprendžiančiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, minėtus įrodymus priimti atsisako ir grąžina juos pateikusiam asmeniui.

19Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Contestus projektai“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

21CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovė vykdo atvirą konkursą „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos, pritaikant kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas“. Ieškiniu ginčijamais sprendimais atsakovė visų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymus pripažino atitinkančiais pirkimų sąlygas bei atmetė ieškovės pretenziją. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, ginčydama kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją, bei taip pat prašydama iki teismo sprendimo priėmimo sustabdyti pirkimo procedūras.

24Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog atmesdamas jos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas nepagrįstai suabsoliutino vieną iš viešojo intereso turinio elementų – visuomenės interesą pirkimo objektu ir neatsižvelgė į sąžiningo tiekėjų varžymosi pažeidimą. Pažymi, kad pirkimo objektas kaip tik reikalauja, jog perkamas paslaugas teiktų tik tokią teisę ir patirtį turintys tinkamos kvalifikacijos specialistai, o kuo greitesnis viešojo pirkimo sutarties vykdymas šiuo atveju nėra aktualus. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, minėtus apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

25Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

26Šiuo atveju apeliantė prašo taikyti labiausiai varžančias laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, nors iš esmės jokių svarių argumentų savo pozicijai pagrįsti nepateikia. Iš esmės visi apeliantės argumentai, įrodinėjant grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui, susiję su ginčo esme – kitų konkurse dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacija. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatlieka bylos nagrinėjimo iš esmės. Apeliantės teiginiai apie kitų konkurso dalyvių neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir negalėjimą suteikti kokybiškų paslaugų perkančiajai organizacijai, bus įvertinti nagrinėjant bylą iš esmės. Dėl ko atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas dėl šių argumentų plačiau nepasisako ir jų nevertina.

27Tuo tarpu vien aplinkybė, jog skubus konkurso procedūrų sustabdymas galimai nepakenks projekto vykdymui bei nepažeis viešojo intereso, nėra pakankamas, neegzistuojant kitiems pagrindams.

28Minėtos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog pakankamai svarių argumentų pagrindžiančių grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ieškovė nepateikė, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu.

29Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

30Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Contestus projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 6. Atsakovė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepime su pateiktu prašymu nesutiko.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016-07-05 nutartimi ieškovės UAB „Contestus... 9. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, jog pirkimo objektas... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovė UAB „Contestus projektai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 12. Atsakovė VĮ Turto bankas atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka... 13. Tretieji asmenys UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 16. Dėl papildomų įrodymų ... 17. Kartu su atskiruoju skundu ieškovė UAB „Contestus projektai“ apeliacinės... 18. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į CPK 314 str. nustatytą... 19. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 22. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovė vykdo atvirą konkursą... 24. Atskirajame skunde ieškovė nurodo, jog atmesdamas jos prašymą taikyti... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 26. Šiuo atveju apeliantė prašo taikyti labiausiai varžančias laikinąsias... 27. Tuo tarpu vien aplinkybė, jog skubus konkurso procedūrų sustabdymas galimai... 28. Minėtos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog pakankamai svarių... 29. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 30. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą....