Byla e2-6411-910/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Irenai Žukauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Kęstučiui Jokimui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. K. O. ieškinį atsakovams SIA „Sunset Salsa“ ir G. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ ir subsidiariai iš atsakovo G. P. 34 783 Eur žalos atlyginimo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas E. K. O. yra Airijos pilietis, kuris 2006-2007 metais domėjosi investicijomis į žemės sklypus Lietuvoje ir Latvijoje. Ieškovas gavo įmonės SIA „Sunset Salsa” direktoriaus G. P. kontaktinius duomenis, su juo susitiko ir aptarė investavimo į nekilnojamąjį turtą Latvijoje ir Lietuvoje galimybes. Ieškovui atsakovas G. P. nurodė, kad užsienio valstybių piliečiai pagal galiojančius įstatymus tuo metu neturėjo teisės savo vardu pirkti žemės sklypų, todėl atsakovo G. P. siūlymu ieškovas ir atsakovas SIA „Sunset Salsa“ 2007-10-01 sudarė paskolos sutartį. Remiantis Sutarties 1 punktu, ieškovas paskolino atsakovui1 34 783 Eur sumą Sutartyje nurodytam nekilnojamajam turtui įsigyti. Atsakovas SIA „Sunset salsa“ įsipareigojo 2011 metais perduoti ieškovui Sutarties 1 punkte įvardytą nekilnojamąjį turtą. Ieškinyje nurodyta, kad iki šiol paskola ieškovui negrąžinta nei piniginėmis lėšomis, nei nekilnojamuoju turtu. Ieškovo įsitikinimu, atsakovai su juo Sutartį sudarė tik siekdami išvilioti pinigines lėšas, tačiau neturėdami tikslo perduoti jam nekilnojamąjį turtą ar apskritai tokias lėšas grąžinti kaip paskolą. Pasak ieškovo, atsakovų neteisėtais veiksmais jam padaryta žala, yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovams civilinę atsakomybę.

4Atsakovai SIA „Sunset Salsa“ ir G. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į 2017-05-02 parengiamąjį teismo posėdį, apie kurį jiems pranešta tinkamai, įteikiant teismo šaukimą atsakovo SIA „Sunset Salsa“ direktoriui ir antrajam atsakovui G. P. asmeniškai. Atsakovai neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis, nepateikė prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

5Parengiamajame teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus, ir dėl atsakovų prašė priimti sprendimą už akių.

6Priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Nagrinėjamoje byloje atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį ir nepareiškus prašymo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, yra pagrindas dėl atsakovų priimti sprendimą už akių (CPK 230 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

8Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas E. K. O. ir atsakovas SIA „Sunset Salsa“, atstovaujamas direktoriaus G. P., 2007-10-01 sudarė paskolos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 34 783 Eur sumą nekilnojamajam turtui ( - ), įsigyti (Sutarties 1 punktas). Atsakovas SIA „Sunset salsa“ įsipareigojo 2011 m. perduoti ieškovui nurodytą nekilnojamąjį turtą. Sutarties šalys susitarė, kad Sutarties 1 punkte nurodyta paskolos suma padengiama, įskaitant ją kaip grąžintą, pasirašant Sutarties 1 punkte įvardyto nekilnojamojo turto pirkimo sutartį (Sutarties 3 punktas). Sutarties 4 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę pagal paskolos davėjo nurodymus iki 2011 metų parduoti Sutarties 1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, pirkimo kainą sumokant paskolos davėjui, kad padengtų Sutarties 1 punkte nurodytą paskolą.

10Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovas SIA „Sunset salsa“ 2009 m. buvo įsigijęs nekilnojamąjį turtą, tačiau jis nebuvo perduotas ieškovui, vėliau šis turtas parduotas kitiems asmenims. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas SIA „Sunset salsa“ iki šios dienos būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui (CPK 178, 185 straipsniai).

11Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).

12Nagrinėjamu atveju atsakovas SIA „Sunset Salsa“ neįvykdė 2007-10-01 Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovui: neperdavė ieškovui Sutartyje įvardyto nekilnojamojo turto, taip pat negrąžino atsakovui pasiskolintos šiam nekilnojamajam turtui įsigyti 34 783 Eur sumos (CK 6.200 straipsnis; CPK 178, 185 straipsniai). Pagal byloje esančius duomenis pripažintina pagrįsta ieškovo pozicija, kad neteisėtais atsakovo veiksmais, visiškai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovui padaryta 34 783 Eur dydžio žala. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui civilinę atsakomybę: neteisėti atsakovo SIA „Sunset Salsa“ veiksmai, akivaizdžiai pažeidus 2007-10-01 Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; ieškovo patirta 34 783 Eur dydžio žala; priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos; atsakovas nepaneigė kaltės prezumpcijos (CK 6.246- 6.249 straipsniai).

13Ieškovas prašo patirtą žalą priteisti subsidiariai ir iš atsakovo G. P., kaip atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vadovo ir akcininko, nes, ieškovo teigimu, žalos atsiradimą lėmė šio atsakovo, veikusio SIA „Sunset Salsa“ vardu, nesąžiningi veiksmai, Bendrovės įsigytą už iš ieškovo pasiskolintas lėšas nekilnojamąjį turtą pardavus kitiems asmenims, o su ieškovu nuo 2011 m. neatsiskaičiuos nei turtu, nei pinigais.

14Civilinę atsakomybę atsakovui G. P. ieškovas prašo taikyti remdamasis CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, t. y. teisės norma, reglamentuojančia juridinio asmens dalyvio (šiuo atveju – akcininko) atsakomybę už juridinio asmens prievoles.

15Pažymėtina, kad ieškinio pagrindu išdėstytų faktinių aplinkybių teisinis kvalifikavimas yra teismo prerogatyva, ieškovo nurodomas teisinis faktinių aplinkybių vertinimas teismo nesaisto (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2010-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2010; kt.).

16Kasacinio teismo išaiškinta, kad, atsižvelgiant į valdymo organo ir dalyvio funkcijų skirtingumą, civilinės atsakomybės bylose kiekvienu konkrečiu atveju spręstina, ar byloje atsakovu nurodytas asmuo atliko vadovui ar dalyviui būdingas funkcijas. Akcininkui, kuris yra kartu ir bendrovės vadovas (arba de facto (faktiškai, iš tikrųjų) vadovas) ir atliko neteisėtus veiksmus, priskirtus vadovo kompetencijai, atsakomybė taikytina pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį; jeigu akcininkai nevykdė valdymo funkcijos, tačiau pažeidė bendrąją sąžiningumo pareigą, piktnaudžiavo ribota atsakomybe, ir šie veiksmai nepriskirtini valdymo organo kompetencijai, atsakomybė akcininkui taikytina pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014; 2017-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36-701/2017).

17Remdamasis bylos duomenimis, teismas prieina prie išvados, kad santykiuose su ieškovu atsakovas G. P. veikė kaip atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vadovas, todėl spręstina dėl jo, kaip juridinio asmens valdymo organo (vadovo), bet ne dalyvio (akcininko), civilinės atsakomybės.

18Bylos duomenimis, atsakovas G. P., būdamas atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vadovas, atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vardu nupirko nekilnojamąjį turtą, kuriam pirkti panaudojo iš ieškovo gautas lėšas, vėliau šį nekilnojamąjį turtą pardavė kitiems asmenims, tuo tarpu nei Sutarties 3 punkte, nei šios Sutarties 4 punkte Bendrovės, kuriai vadovauja atsakovas, prisiimti įsipareigojimai ieškovui liko neįvykdyti.

19Kasacinio teismo išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinio teismo pažymėta, kad bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

20Nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl atsakovo G. P., kaip atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vadovo, atsakomybės už vadovaujamos Bendrovės neįvykdytą Sutartį, sudarytą su ieškovu. Pažymėtina tai, kad, sudarant aptariamą Sutartį, atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vardu veikė būtent atsakovas G. P., kaip šios Bendrovės vadovas. Taigi atsakovas turėjo atidžiai ir atsakingai įvertinti Sutartimi prisiimamus įsipareigojimus, vadovaudamas Bendrovei, privalėjo dėti visas pastangas, kad sutartiniai įsipareigojimai ieškovui būtų įvykdyti tinkamai ir laiku. Byloje ieškovo pateiktų įrodymų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas, būdamas SIA „Sunset Salsa“ vadovas, nesiėmė jokių veiksmų Bendrovės vardu su ieškovu sudarytai Sutarčiai įvykdyti. Pabrėžtina, kad atsakovas, kaip SIA „Sunset Salsa“ vadovas, turėjo užtikrinti Sutarties 4 punkte Bendrovės prisiimto įsipareigojimo vykdymą, t. y. už iš ieškovo pasiskolintas lėšas Bendrovės įsigytą nekilnojamąjį turtą pardavus tretiesiems asmenims, iš gautos kainos padengi ieškovo paskolą. Šio sutartinio įsipareigojimo įvykdymo neužtikrinimas reiškia, kad atsakovas, kaip Bendrovės vadovas, akivaizdžiai netinkamai vykdė vadovo pareigas, už pasiskolintas iš ieškovo lėšas įsigytą turtą pardavęs kitiems asmenims, o ieškovui neperdavęs nei turto, nei grąžinęs pasiskolintų pinigų, veikė nesąžiningai, aiškiai pažeidė ieškovo, kaip Bendrovės kreditoriaus, interesus, ir tai lėmė žalos ieškovui atsiradimą. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui G. P., kaip SIA „Sunset Salsa“ vadovui, civilinę atsakomybę už ieškovui dėl Sutarties neįvykdymo atsiradusią žalą (CK 6.246- 6.249 straipsniai).

21Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovo SIA „Sunset Salsa“ finansinė padėtis – prasta, yra skolų tretiesiems asmenims. Tokie duomenys leidžia teigti, kad atsakovo Bendrovė galbūt negalės įvykdyti savo įsipareigojimų ieškovui.

22Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją tai, kad tiesioginių prievolinių santykių tarp bendrovės vadovo ir kreditoriaus nėra, o fiduciarinės pareigos atsiranda pablogėjus įmonės finansinei būklei, suponuoja, jog vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Tai reiškia, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK6.245 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

23Remdamasis aptartomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas dėl 34 783 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ ir subsidiariai G. P. yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

24Patenkinus ieškinį, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ ir subsidiariai G. P. priteistina 783 Eur žyminio mokesčio.

25Ieškovas taip pat pateikė įrodymus, kad patyrė 3000 Eur išlaidų už advokato pagalbą, atliekant dokumentų analizę, teisinį vertinimą, išvadų pateikimą, ieškinio parengimą.

26Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius.

27Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

28Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad dokumentų teisinis vertinimas ir analizė yra sudėtinė ieškinio parengimo dalis. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2 punktų nuostatas maksimalus atlygis už ieškinio parengimą – 2,5 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Ieškovas atstovavimo išlaidas patyrė 2016 m. II ketvirtį. Užpraėjusio, t. y. 2015 m. IV ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje – 756,90 Eur. Vadinasi, maksimalus atlygis už ieškinio parengimą būtų 1892,25 Eur. Įvertinus rekomendacinį maksimalų advokato užmokesčio už ieškinio parengimą dydį, ieškovo nurodytos 3000 Eur išlaidos pripažintinos iš dalies nepagrįstomis.

29Atsižvelgiant į bylos pobūdį, ginčo sumos dydį, ieškinio turinį, galimas laiko ir darbo sąnaudas ieškiniui parengti, taip pat teisinėms konsultacijoms, susijusioms su teismo proceso eiga, ieškovui teikti, pagrįsta ir atlygintina advokato pagalbos išlaidų suma šiuo konkrečiu atveju pripažintina 2000 Eur suma.

30Apibendrinant, iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ ir subsidiariai G. P. ieškovo naudai priteistina iš viso 2783 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

31Šioje byloje valstybė patyrė 5,67 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

32Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl šių išlaidų atlyginimo valstybei, pažymi, kad atsakovas G. P., būdamas ir atsakovo SIA „Sunset Salsa“ vadovas bei turėdamas teisę ir pareigą veikti šios Bendrovės vardu teisme (CPK 55 straipsnis), netinkamai vykdė procesines pareigas (nepateikė atsiliepimų į ieškinį, neatvyko į parengiamąjį posėdį). Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje byloje patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo G. P..

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

34patenkinti ieškinį.

35Priteisti iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ (juridinio asmens kodas ( - ) ir subsidiariai atsakovo G. P. (a. k. ( - ) ieškovo E. K. O. (paso Nr. ( - )) naudai 34 783 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus) žalos atlyginimo ir 2783 Eur (du tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti iš atsakovo G. P. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,67 Eur (penkis eurus 67 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

37Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

38Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

39Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo SIA... 3. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas E. K. O. yra Airijos pilietis, kuris... 4. Atsakovai SIA „Sunset Salsa“ ir G. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį,... 5. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė, kad palaiko... 6. Priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Nagrinėjamoje byloje atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, neatvykus... 8. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas E. K. O. ir... 10. Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovas SIA „Sunset salsa“ 2009 m. buvo... 11. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 12. Nagrinėjamu atveju atsakovas SIA „Sunset Salsa“ neįvykdė 2007-10-01... 13. Ieškovas prašo patirtą žalą priteisti subsidiariai ir iš atsakovo G. P.,... 14. Civilinę atsakomybę atsakovui G. P. ieškovas prašo taikyti remdamasis CK... 15. Pažymėtina, kad ieškinio pagrindu išdėstytų faktinių aplinkybių... 16. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, atsižvelgiant į valdymo organo ir dalyvio... 17. Remdamasis bylos duomenimis, teismas prieina prie išvados, kad santykiuose su... 18. Bylos duomenimis, atsakovas G. P., būdamas atsakovo SIA „Sunset Salsa“... 19. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai... 20. Nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl atsakovo G. P., kaip atsakovo SIA... 21. Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovo SIA „Sunset Salsa“ finansinė... 22. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją tai, kad tiesioginių prievolinių... 23. Remdamasis aptartomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais, teismas... 24. Patenkinus ieškinį, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 25. Ieškovas taip pat pateikė įrodymus, kad patyrė 3000 Eur išlaidų už... 26. Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio,... 27. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės... 28. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad dokumentų teisinis vertinimas ir... 29. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, ginčo sumos dydį, ieškinio turinį,... 30. Apibendrinant, iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ ir subsidiariai G. P.... 31. Šioje byloje valstybė patyrė 5,67 Eur procesinių dokumentų įteikimo... 32. Nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl šių išlaidų atlyginimo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2... 34. patenkinti ieškinį.... 35. Priteisti iš atsakovo SIA „Sunset Salsa“ (juridinio asmens kodas ( - ) ir... 36. Priteisti iš atsakovo G. P. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,67 Eur... 37. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 38. Atsakovai turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus... 39. Ieškovas per 30 dienų turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus...