Byla 2S-514-823/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Big Trans“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo ieškinį atsakovui UAB „Prof City“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Ieškovas UAB „Big Trans“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Prof City“ 63 704,14 Lt skolą, 46 714,97 Lt delspinigių, 8,4 metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 110 419,11 Lt sumai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, o jų nesant – areštuoti skolininkui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kadangi, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintas arba neįvykdomas teismo sprendimas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė.

6Teismas nurodė, kad suma, kurios ribose prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra didelė, tačiau tai savaime nelaikoma pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi beveik pusę reikalaujamos sumos sudaro netesybos (delspinigiai). Byloje nėra nustatyta objektyvių aplinkybių, iš kurių galima būtų spręsti, kad atsakovas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, jokių kitų motyvų ieškovas prašyme nenurodė. Teismas sprendė, kad, nesant duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas vengs galimo teismo sprendimo įvykdymo, nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Big Trans“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės – ieškinio reikalavimo sumos ribose taikyti atsakovo piniginių lėšų ir/ar kilnojmaojo ir/ar nekilnojamojo turto areštą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šioje civinėje byloje atsakovo skolos pripažinimas yra akivaizdus – prie ieškinio pridedama eilė garantinių raštų, kuriuose atsakovas pripažįsta savo prievolę, kuriuose nuolat bandoma atitolinti prievolės terminą, tačiau ir toliau jo nesilaikant. Dėl netesybų šalys laisva valia susitarė raštu, kaip ir įpareigoja įstatymas, o, nesant atsakovo prašymo pastarąsias mažinti, nėra pagrindo spręsti apie jų nepagrįstumą.

102) Nagrinėjamu atveju skolos suma yra akivaizdžiai didelė, atsakovo vengimas ją apmokėti tęsiasi jau ilgą laiką. Atsakovas piktnaudžiauja ieškovo pasitikėjimu. Iš atsakovo 2011 m. balanso už matyti, kad trumpalaikis atsakovo turtas už ataskaitinį laikotarpį sudarė 32 967 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 192 469 Lt, t.y. įsipareigojimai 159 502 Lt viršijo turtą, o bendrieji nuostoliai metų gale sudarė net 138 814 Lt. Dokumentų pateikimo terminas Registrų centrui parodo atsakovo neatsakingą požiūrį į vykdytinas pareigas viešojo administravimo sektoriaus plotmėje, tikėtiną 2012-2013 m. finansinių dokumentų netvarkingumą bei atspindi sunkią atsakovo finansinę būklę. Nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra itin didelė – 110 419,11 Lt. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

11Atsakovas UAB „Prof City“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis). Teismų praktikoje aplinkybė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, paprastai preziumuojama tais atvejais, kai yra kilęs ginčas dėl didelės pinigų sumos priteisimo (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-271/2008 ir kt.). Taikant nurodytą prezumpciją, teismo turi būti vertinama, ar konkreti suma laikytina didele konkrečiam atsakovui, atsižvelgiant į jo teisinį statusą, turtinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Ieškinio sumos ir skolininko turtinės padėties santykio vertinimas, sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią skolininko turtinę padėtį procesinio sprendimo priėmimo metu.

14Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad atsakovo (skolininko) turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Priešingai, būtent atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą bei išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti teismui savo gerą finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013). Atsakovas atsiliepimo į atskirąjį skundą ir įrodymų, kad ieškinio reikalavimų suma jam kaip juridiniam asmeniui nėra didelė, nepateikė. Tuo tarpu iš ieškovo pateiktų įrodymų galima daryti prielaidą, kad atsakovo turtinė padėtis nėra gera. Iš į bylą pateikto atsakovo 2011 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad atsakovas turėjo turto už 64 655 Lt, o jo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 192 469 Lt. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovas nekilnojamojo turto neturi. Tai, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė, ginčijama nutartimi pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Kadangi teismų praktikoje suformuota laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės prezumpcija byloje nepaneigta, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinąsias apsaugos priemones atsisakyta taikyti nepagrįstai.

15Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi taip pat nurodė, kad pusę ieškovo reikalaujamos sumos sudaro netesybos (delspinigiai), t.y. iš esmės rėmėsi tuo, kad ieškovo reikalavimo dalis nėra tikėtinai pagrįsta CPK 144 straipsnio prasme. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada taip pat nėra pagrindo sutikti. Preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo, atliekamo teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones negalima sutapatinti su ieškovo reikalavimų vertinimu, atliekamu teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu, t.y. kai reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Apeliantas pagrįstai pažymi, kad netesybų mažinimo klausimas galėtų būti keliamas tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, jų mažinimui turėtų būti nustatomas jų akivaizdus nepagrįstumas, be to, netesybos teismo bet kokiu atveju negali būti sumažinamos tiek, kad taptų mažesnės nei ieškovo nuostoliai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis). Taigi, netesybų galimas nepagrįstumas nėra pakankamas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau pradinėje bylos stadijoje, atsakovui nepareiškus jokios pozicijos, juolab, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs tarp dviejų juridinių asmenų – verslininkų.

16Tenkinant ieškovo atskirąjį skundą, klausimas išsprendžiamas iš esmės. Ieškovas prašo ieškinio reikalavimams užtikrinti pirmiausia areštuoti atsakovo pinigines lėšas, tačiau teismų praktikoje tokia laikinoji apsaugos priemonė pripažįstama ypač suvaržančia juridinio asmens teises. Dėl šios priežasties, siekiant užtikrinti šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, ieškovo piniginiams reikalavimams užtikrinti pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis ir/ar kitas ilgalaikis materialusis turtas, ir tik šio turto nesant ar esant nepakankamai, ieškovo reikalavimams užtikrinti areštuotinos atsakovo piniginės lėšos, leidžiant atsakovui iš jam priklausančių areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą, taip pat leidžiant atsakovui UAB „Prof City“ iš jam priklausančių areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus.

17Nutarties priėmimo dieną teismas neturi išsamių duomenų apie atsakovo turimą turtą, todėl dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo ieškovas turi kreiptis į antstolį. Ieškovui išaiškintina, kad jei į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos (CPK 147 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

19Atskirąjį skundą tenkinti.

20Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti iš dalies.

21Neviršijant 31 979,58 EUR (110 419,11 Lt) sumos, areštuoti atsakovui UAB „Prof City“ (į/k 302414750, buveinės adresas Panerių g. 51 - 427, Vilnius), priklausančius nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant, areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė -... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 4. Ieškovas UAB „Big Trans“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi ieškovo... 6. Teismas nurodė, kad suma, kurios ribose prašoma taikyti laikinąsias apsaugos... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Big Trans“ prašo Vilniaus miesto... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1) Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų... 10. 2) Nagrinėjamu atveju skolos suma yra akivaizdžiai didelė, atsakovo vengimas... 11. Atsakovas UAB „Prof City“ atsiliepimo į atskirąjį skundą... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 13. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias... 14. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad atsakovo (skolininko)... 15. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi taip pat nurodė, kad pusę... 16. Tenkinant ieškovo atskirąjį skundą, klausimas išsprendžiamas iš esmės.... 17. Nutarties priėmimo dieną teismas neturi išsamių duomenų apie atsakovo... 18. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338... 19. Atskirąjį skundą tenkinti.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti... 21. Neviršijant 31 979,58 EUR (110 419,11 Lt) sumos, areštuoti atsakovui UAB...