Byla 2-678/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sisteminio modernizavimo grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Spauda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei SEB bankui, valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto 28 notarų biuro notarei S. B., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimu nusprendė ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atmesti; priteisti trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų AB SEB bankui iš ieškovo AB „Spauda“ 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš ieškovo AB „Spauda“ 4 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ekspertei D. A.; priteisti iš ieškovo AB „Spauda“ 98 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės biudžetui.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. papildomu sprendimu nusprendė priteisti atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 3 570 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimą bei 2010 m. gruodžio 13 d. papildomą sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Spauda“ ieškinį tenkinti visiškai; pripažinti negaliojančia AB „Spauda“ ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2003 m. rugsėjo 26 d. nekilnojamojo turto (9 901,32 kv. m ploto spaustuvės patalpų, esančių pastate, Laisvės pr. 60, Vilnius, unikalus Nr. 1098-4004-9012, kartu su 98.68 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis) pirkimo – pardavimo sutartį; taikyti dvišalę restituciją ir patalpas (unikalus Nr. 4400-0673-6029:6818), esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje, pastate, kurio unikalus Nr. 1098-4004-9012, 1P3/b, grąžinti ieškovui AB „Spauda“, iš ieškovo AB „Spauda“ priteisti atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 3 631 000 Lt; priteisti iš atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 14 980 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovui AB „Spauda“ ir 63 319 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą valstybei; priteisti iš atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ valstybei 122,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose; perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą dalyje dėl apmokėjimo už teismo ekspertizę.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nutarė priteisti ieškovui AB „Spauda“ iš atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 8 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Pareiškėjas (atsakovas) UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 pagal ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB SEB bankui, VĮ Registrų centrui, Vilniaus miesto 28 notarų biuro notarei S. B., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir bylą nagrinėti pakartotinai, priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atmesti. Prašyme nurodė, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 yra naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu, t. y. AB „Spauda“ restruktūrizavimo bylos iškėlimas pagal įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4745-464/2013. Pareiškėjo teigimu, AB „Spauda“ iškėlus restruktūrizavimo bylą Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimu įvertintas ginčo teisinis santykis iš esmės buvo modifikuotas - AB „Spauda“ nevykdant pareigos sumokėti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ taikant dvišalę restituciją priteistų 3 631 000 Lt bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdžius išieškojimus iš AB „Spauda“ pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymus, priteistų piniginių lėšų išieškojimas tapo neįmanomas. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendime iš esmės padarė išvadą, jog restitucijos taikymas ginčo teisiniams santykiams išspręs AB „Spauda“ finansines problemas ir ginčo patalpas grąžinus AB „Spauda“ bendrovės mokumui grėsmės nebus ir nebebus poreikio kelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Pareiškėjo nuomone, restruktūrizavimo bylos iškėlimas AB „Spauda“ įrodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo prognozuota restitucijos įtaka AB „Spauda“ finansinei padėčiai nebuvo pasiekta, todėl atsirado teisinė būtinybė naujai įvertinti galimybę ginčo teisiniame santykyje taikyti ne restituciją, o alternatyvius ieškovo teisių gynimo būdus.

9Ieškovas AB „Spauda“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašymą dėl proceso atnaujinimo su prašymu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad AB „Spauda“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neturi galimybių atsiskaityti su pareiškėju UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimą, tačiau pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ turėdamas teisėtą ir galiojančią reikalavimo teisę į 3 631 000 Lt, pareiškęs kreditorinį reikalavimą AB „Spauda“ restruktūrizavimo byloje, gali atgauti skolą Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatyta tvarka. Ieškovo manymu, pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų, kurie galėtų paneigti faktą, jog dvišalė restitucija ateityje bus pilnai įgyvendinta. Ieškovo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovui AB „Spauda“ iškelta restruktūrizavimo byla negali būti laikoma naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe ir būti pagrindu proceso atnaujinimui CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu. Pažymėjo, kad pareiškėjas neteisingai interpretuoja Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendime nurodytus motyvus dėl ieškovo pažeistų teisių gynimo pripažįstant sandorį negaliojančiu ir taikant restituciją.

10Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašymą dėl proceso atnaujinimo su prašymu sutiko. Atsiliepime nurodė, kad AB „Spauda“ iškėlus restruktūrizavimo bylą pareiškėjas neteko gamybinių patalpų ir galimybės jų pagrindu vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, iš jos gauti pajamų, taip pat pareiškėjas iš restruktūrizuojamos bendrovės negali atgauti teismo sprendimu priteistų pinigų, kuriuos galėtų panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais ir savo veiklos vystymui. Trečiojo asmens vertinimu, atsiradus tokiai situacijai AB „Spauda“ tapo sandorio, kuriam taikyta dvišalė restitucija, privilegijuota šalimi. Trečiojo asmens teigimu, tokia situacija daro neigiamą įtaką trečiajam asmeniui AB SEB bankui, kadangi AB „Spauda“ kitoje byloje ginčija hipotekos sandorį, pagal kurį pareiškėjas bankui įkeitė ginčo patalpas, bankas negalės atgauti savo pinigų ir neturės galimybės gauti savo reikalavimo patenkinimo iš įkeisto turto vertės, jei hipotekos sandoris bus pripažintas negaliojančiu. Trečiojo asmens manymu, tarp AB „Spauda“ ieškinio bankui dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia ir hipotekos registracijos panaikinimo ir prašomos atnaujinti bylos yra priežastinis ryšys, todėl proceso atnaujinimas įgalintų atskleisti visetą bylos aplinkybių, kurioms nebuvo skiriamas dėmesys bylos nagrinėjimo metu, bet kurios turi teisinės reikšmės ne tik ginčo turto pirkimo – pardavimo sutarčiai, bet ir šio turto hipotekai.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi nutarė atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 pagal ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kurioje tretieji asmenys yra AB SEB bankas, VĮ Registrų centas, Vilniaus miesto 28 notarų biuro notarė S. B..

13Teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad nėra objektyvių aplinkybių, dėl kurių pateiktas prašymas turėtų būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, todėl pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka.

14Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei vadovaudamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju teisinio pagrindo pripažinti pagrįstu pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą nurodytoje užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 nėra.

15Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovui restruktūrizavimo byla buvo iškelta 2013 m. rugsėjo 30 d., t. y. po civilinės bylos išnagrinėjimo, kas leistų daryti išvadą, jog tokia aplinkybė bylos nagrinėjimo metu neegzistavo, į tai, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu ieškovo vadovas jau buvo kreipęsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ką apeliacine tvarka bylą nagrinėjantis teismas pažymėjo savo sprendime, sprendė, jog pareiškėjas būdamas aktyviu procesu dalyviu, t. y. gaudamas procesinius dokumentus ir galėdamas susipažinti su civiline byla, apie ieškovo finansinius sunkumus žinojo.

16Teismas pažymėjo, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą, klausimas dėl pareiškėjui priteistos pinigų sumos išieškojimo iš AB „Spauda“ bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, todėl nepagrįsta teigti, jog priteistos sumos atsakovas neatgaus.

17Teismas, nustatęs, kad nėra CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo atnaujinti procesą, sprendė, jog nepasisakytina dėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės įtakos priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

18III. Atskirojo skundo argumentai

19Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį ir atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 pagal ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB SEB bankui, VĮ Registrų centrui, Vilniaus miesto 28 notarų biuro notarei S. B., dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir bylą išnagrinėti iš esmės, priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Spauda“ ieškinį atmesti.

20Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas neatitinka įstatyme ir teismų praktikoje numatytų naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių. Apelianto teigimu, apie naujai paaiškėjusią aplinkybę pareiškėjui nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu, o vien tai, kad apeliacinės instancijos teismas sprendime pažymėjo, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nesuponuoja fakto, kad pareiškėjas žinojo, jog tokia byla yra iškelta;

222) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad aplinkybė, jog AB „Spauda“ yra iškelta restruktūrizavimo byla, nelaikytina esmine. Apelianto manymu, jeigu bylos nagrinėjimo metu būtų žinoma apie AB „Spauda“ restruktūrizavimą, teismas būtų vertinęs restitucijos įvykdymo galimybes bei atsižvelgęs į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus būtų taikęs ne restituciją, bet kitus alternatyvius ieškovo teisių gynimo būdus.

23Ieškovas AB „Spauda“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, jog pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė dėl AB „Spauda“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu turėjo žinoti apie AB „Spauda“ restruktūrizavimą.

24Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimo į pareiškėjo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atskirąjį skundą nepateikė.

25IV.

26Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Dėl bylos nagrinėjimo ribų

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

30Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

31Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

32Dėl naujo įrodymo priėmimo į bylą

33Ieškovas AB „Spauda“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė papildomą rašytinį įrodymą – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-121-392/2013.

34Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

35Apeliacinis teismas, remdamasis bylos duomenimis ir vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, sprendžia, kad ieškovo AB „Spauda“ su atsiliepimu pateiktas naujas įrodymas priimtinas į bylą.

36Dėl proceso atnaujinimo instituto paskirties ir tikslų

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismos prendimai bylose: Brumarescu v. Romania, no. 28342/95, judgement of 28 October 1999; Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99; judgement of 25 July 2002; kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011). Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2007). Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2004).

38Asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminės reikšmės bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Tokiam asmeniui tenka pareiga tinkamai apibūdinti ir įrodyti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą, o teisiškai šias aplinkybes kvalifikuoja teismas.

39Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2371-450/2010 grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu proceso atnaujinimo pagrindu, t. y. naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

40Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu

41CPK 266 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

42Pareiškėjas kaip esminę naujai paaiškėjusią aplinkybę nurodo tai, kad ieškovui AB „Spauda“ Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, dėl ko ieškovas negali įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo, kuriuo taikyta dvišalė restitucija ir sumokėti pareiškėjui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ minėtu sprendimu priteistos 3 631 000 Lt sumos. Pareiškėjo teigimu, naujai paaiškėjusi aplinkybė buvo bylos nagrinėjimo metu ir priimant sprendimą, tačiau apie ją pareiškėjas sužinojo tik įsiteisėjus teismo sprendimui, kai norint pritaikyti dvišalę restituciją tapo neįmanoma išreikalauti iš ieškovo priteistų 3 631 000 Lt. Pareiškėjo vertinimu, jo nurodoma aplinkybė yra esminė, nes jeigu bylos nagrinėjimo metu būtų žinoma apie AB „Spauda“ restruktūrizavimą, teismas būtų vertinęs restitucijos įvykdymo galimybes bei atsižvelgęs į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus galimai būtų taikęs ne restituciją, bet alternatyvius ieškovo teisių gynimo būdus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjo nurodyta aplinkybė neatitinka aukščiau aptartas naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių požymius, todėl nesudaro pagrindo proceso atnaujinimui išnagrinėtoje byloje. Apeliacinis teismas, sutikdamas su nurodyta pirmosios instancijos teismo išvada, sprendžia, jog apelianto argumentai dėl netinkamo ir neteisingo jo nurodytos proceso atnaujinimo aplinkybės įvertinimo yra nepagrįsti.

43Bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo AB „Spauda“, kurio nagrinėjimo metu trečiuoju asmeniu į bylą buvo įtrauktas pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi nutarė atsisakyti iškelti AB „Spauda“ restruktūrizavimo bylą. Nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartis buvo apskųsta bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartimi panaikinta klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo, kuriuo buvo taikyta dvišalė restitucija bei pareiškėjui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ iš restruktūrizuojamos įmonės AB „Spauda“ priteista 3 631 000 Lt, jo priėmimo metu sprendžiant klausimą dėl ieškovo teisių gynimo kitais alternatyviais būdais teismui buvo žinoma ir įvertinta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teisme pakartotinai nagrinėjama civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos AB „Spauda“ iškėlimo. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ AB „Spauda“ restruktūrizavimo administratoriui yra pateikęs (2013 m. gruodžio 11 d.) finansinį reikalavimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimu jam iš restruktūrizuojamos įmonės priteistų 3 631 000 Lt išieškojimo.

44Apeliacinis teismas, įvertinęs šias nurodytas nustatytas aplinkybes bei atsižvelgęs į tai, jog prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas nenurodė jokių pagrįstų išskirtinių aplinkybių, galinčių daryti įtaką užbaigtoje civilinėje byloje priimto įsiteisėjusio teismo sprendimo motyvų ir jų pagrindu padarytų išvadų teisiniam pagrįstumui, sprendžia, jog prašomos atnaujinti bylos nagrinėjimo metu pareiškėjui buvo žinoma apie restruktūrizavimo bylos AB „Spauda“ iškėlimą, ši aplinkybė buvo įvertinta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. sprendimo priėmimo metu, todėl vien tai, jog apeliacinės instancijos teismas priimdamas 2013 m. birželio 21 d. sprendimą pasirinko pareiškėjui netinkamą jo pažeistų teisių gynimo būdą nesudaro pakankamo pagrindo restruktūrizavimo bylos AB „Spauda“ iškėlimą vertinti naujai paaiškėjusia esmine aplinkybe, sudarančia pagrindą nurodytos išnagrinėtos bylos atnaujinimui.

45Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

46Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

47Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

48Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties

49Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilnius apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. papildomu sprendimu... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 21 d. sprendimu nusprendė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nutarė... 8. Pareiškėjas (atsakovas) UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 2013 m.... 9. Ieškovas AB „Spauda“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio... 10. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad nėra... 14. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei... 15. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovui restruktūrizavimo byla buvo... 16. Teismas pažymėjo, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą, klausimas dėl... 17. Teismas, nustatęs, kad nėra CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“... 20. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad restruktūrizavimo... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad aplinkybė, jog AB... 23. Ieškovas AB „Spauda“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Sisteminio... 24. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimo į pareiškėjo UAB „Sisteminio... 25. IV.... 26. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7... 28. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 31. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 32. Dėl naujo įrodymo priėmimo į bylą... 33. Ieškovas AB „Spauda“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė... 34. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 35. Apeliacinis teismas, remdamasis bylos duomenimis ir vadovaudamasis CPK 314... 36. Dėl proceso atnaujinimo instituto paskirties ir tikslų... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 38. Asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant... 39. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą Vilniaus... 40. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu... 41. CPK 266 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad procesas gali būti... 42. Pareiškėjas kaip esminę naujai paaiškėjusią aplinkybę nurodo tai, kad... 43. Bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 44. Apeliacinis teismas, įvertinęs šias nurodytas nustatytas aplinkybes bei... 45. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 46. Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama,... 47. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo... 48. Dėl atskirojo skundo ir pirmos instancijos teismo nutarties... 49. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 51. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą....