Byla e2VP-8226-922/2018
Dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, suinteresuoti asmenys A. L. (skolininkas) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (išieškotojas)

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Janės Jakimavičienės prašymą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, suinteresuoti asmenys A. L. (skolininkas) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (išieškotojas).

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja antstolė Janė Jakimavičienė prašo išaiškinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2018-01-12 vykdomojo dokumento Nr. e2-297-922/2016 vykdymą, t. y. kaip skolininkas A. L. turėtų įvykdyti įpareigojimą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato, kurio unikalus Nr( - ), dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos duomenis, kai jis nėra šio ūkinio pastato (ir aplink jį esančio žemės sklypo) savininkas (kaip patekti į žemės sklypą ir ūkinį pastatą, gauti ūkinio pastato kadastrinę bylą ir pan.); ar už tą laikotarpį, kai žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), savininkas (-ai) neleidžia patekti į žemės sklypą (ir/ar ūkinį pastatą) likviduoti savavališkos statybos padarinių, skolininkui A. L. turi būti skaičiuojama paskirta 30 Eur bauda už kiekvieną uždelstą įpareigojimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad vykdant vykdomąją bylą Nr. 0052/18/00207 pagal Varėnos rajono apylinkės teismo 2018-01-12 vykdomąjį dokumentą Nr. e2-297-922/2016, išduotą pagal Varėnos rajono apylinkės teismo 2016-10-17 sprendimą Nr. e2-297-922/2016 nustatyta, kad minėtas teismo sprendimas nėra įvykdytas. Buvo gautas skolininko A. L. prašymas kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl išaiškinimo kaip jam įvykdyti sprendimą. Susidarė tokia situacija, jog A. L. nebuvo ir nėra savavališkai pertvarkyto/perstatyto ūkinio pastato savininkas (vienas iš buvusių savininkų – A. L., a. k. ( - ), yra miręs, paveldėjimo procesas nėra baigtas, o skolininkas nėra paveldėtojas), tad negali gauti kadastrinės bylos ir įvykdyti teismo sprendimo. Pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą matyti, kad skolininkas iš tikrųjų nėra ūkinio pastato nei savininkas, nei valdytojas ar naudotojas. Iš vykdomojoje byloje turimų dokumentų nėra žinoma, kodėl įpareigojimas skirtas ne pastato savininkui (-ams), bet skolininkui A. L., kuris tuomet nebuvo nei ūkinio pastato, nei žemės sklypo savininku, todėl kyla klausimas, ar šiuo atveju nėra reikalingas (būtinas) atskiras teismo sprendimas (nutartis), dėl patekimo į trečiajam (-iems) asmeniui (-ims) nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ir pertvarkytą/perstatytą ūkinį pastatą. Dabar ūkinio pastato savininkas (-ai) nėra įpareigotas (-i) skolininkui A. L. leisti pateikti į žemės sklypą ir/ar juo naudotis (įvažiuoti transporto priemonėms, laikinai sandėliuoti (laikyti) statybines medžiagas ir pan.) likviduojant savavališkos statybos padarinius, bei patekti į patį ūkinį pastatą, pateikti šio pastato kadastrinę bylą. Kyla klausimas, ar už tą laikotarpį, kai žemės sklypo, kuriame stovi pertvarkytas/perstatytas ūkinis pastatas, savininkas (-ai) neleidžia patekti į žemės sklypą (ir/ar ūkinį pastatą) likviduoti savavališkos statybos padarinių, skolininkui A. L. turi būti skaičiuojama paskirta 30 Eur bauda už kiekvieną uždelstą įpareigojimo nevykdymo dieną, nes tai aplinkybės, kurių buvimas ar nebuvimas nepriklauso nuo jo valios.

5Skolininkas savo 2018-09-04 prašyme antstolei nurodo, kad aplinkybė, jog jis nėra ir nebuvo nelegalaus ūkinio pastato, žemės sklypo savininkas suponuoja tai, kad jis nėra ir nebuvo ūkinio pastato statytojas teisine prasme, o kadangi nuosavybė yra neliečiama, jis teismo yra verčiamas daryti nusikalstamą veiką ir tiesioginę žalą sunaikinant svetimą nuosavybę. Skolininko nurodoma, kad jis netgi negalėjo būti atsakovu byloje. Skolininkas nekelia faktinių statybos veiksmų atlikimo klausimo.

6Teismas konstatuoja:

7prašymas tenkintinas, sprendimo vykdymo tvarka išaiškintina.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti.

9Nustatyta, kad 2016-11-17 įsiteisėjusiu Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 nuspręsta įpareigoti atsakovą A. L., asmens kodas ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )., Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. ( - )) duomenis. 2016 m. spalio 17 d. sprendimu nuspręsta, kad jeigu atsakovas A. L. per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti A. L. mokėti 30,00 EUR (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

102016 m. spalio 17 d. teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra konstatuota, jog atsakovas gali įteisinti savavališką statybą, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus, t. y. tokia statyba, esant tinkamai sutvarkytiems dokumentams, yra galima. Dvylikos mėnesių terminas atsakovui savavališkos statybos padariniams pašalinti nustatytas kaip pakankamas terminas atlikti statinio projektinių dokumentų paruošimą, derinimą ir leidimų gavimą. Išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017-12-21 akte (sprendimas įsiteisėjo 2016-11-17) yra konstatuota, kad yra neišardytos pertvarkytos, perstatytos ūkinio pastato dalys, statybą leidžiantis dokumentas neišduotas. 2018-01-12 civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 išieškotojo prašymu išduotas vykdomasis raštas, kurį vykdomojoje byloje Nr. 0052/18/00207 vykdo antstolė Janė Jakimavičienė.

11Antstolė kelia klausimą kaip patekti į ne skolininkui priklausantį sklypą (kadangi, kaip nurodoma, žemės sklypo savininkas neleidžia patekti į sklypą ir ūkinį pastatą), kuriame stovi nelegalus, t. y. savavališkai, be statybą leidžiančio dokumento 2011 metais rekonstruotas, ne skolininkui priklausantis ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir ūkinis pastatas), esantis žemės sklype Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, kur įsiteisėjusiu teismo sprendimu turėtų būti išardytos pertvarkytos, perstatytos ūkinio pastato dalys (taip pat galimas kitas savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas – statybą leidžiančio dokumento gavimas). Antstolė taip pat nežino kaip turėtų būti gauta ūkinio pastato kadastrinė byla, esą tai yra kliūtis įvykdyti teismo sprendimą. Ji taip pat abejoja teismo sprendimu paskirtos baudos skaičiavimo pagrįstumu, nes esą dėl tos priežasties, kad žemės sklypo savininkas esą neleido patekti į sklypą ir ūkinį pastatą bei nedavė pastato kadastrinės bylos, skolininkas negalėjo įvykdyti teismo sprendimo.

12Nustatyta, kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko 2018-10-19 išrašą (su istorija) žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ) (toliau ir žemės sklypas) nuosavybės teise, ½ jo dalis priklauso (įrašas galioja nuo 2018-08-17) A. L., a. k. ( - ) o ½ jo dalis priklauso (įrašas galioja nuo 2018-08-17) A. L., a. k. ( - ) (miręs ( - )). Savavališkai rekonstruotas ūkinis pastatas, esantis žemės sklype nuosavybės teise, ½ jo dalis priklauso (įrašas galioja nuo 2018-08-17) A. L., a. k. ( - ) o ½ jo dalis priklauso (įrašas galioja nuo 2018-08-17) A. L., a. k. ( - ) (miręs ( - )). Laikotarpiu nuo 2006-11-20 iki 2018-08-17, t. y. tuo metu kai 2011 m. vyko savavališka rekonstrukcija, o vėliau teisminis bylos nagrinėjimas bei laikotarpiu kai skolininkui buvo suteiktas terminas iki 2017-11-17 savanoriškai įvykdyti sprendimą, viso žemės sklypo ir ūkinio pastato savininkas buvo A. L., a. k. ( - ). Byloje nėra jokių įrodymų ar kitų duomenų, iš kurių būtų matyti, jog skolininkas A. L. bandė įvykdyti 2016-10-17 sprendimą, o tai padaryti sukliudė A. L.. Byloje nėra duomenų ir apie tai, kad antstolė bandė įvykdyti sprendimą (kol kas yra atlikusi paruošiamuosius veiksmus). Antstolė sprendimo vykdymo tvarką prašo išaiškinti turėdama omeny hipotetinę situaciją, t. y. prašoma išaiškinti kaip vykdyti sprendimą, jeigu esama žemės sklypo ir ūkinio pastato savininkė A. L. (kitas iš 2 savininkų yra miręs) nuspręstų ir imtųsi veiksmų neleisi fiziškai patekti į sklypą ir ūkinį pastatą bei neduotų pastato kadastrinės bylos, neleistų sandėliuoti statybinių medžiagų, sudarytų kitas kliūtis vykdant teismo sprendimą.

13Šiuo metu nei antstolei, nei skolininkui neturėtų kilti klausimas kodėl įpareigojimas likviduoti savavališkos statybos padarinius yra skirtas A. L., o ne kitam asmeniui, nes toks klausimas turėjo būti keliamas atsakovo A. L. apeliaciniame skunde, kaip sprendimo ar jo dalies neteisėtumo ir nepagrįstumo klausimas. Statybos įstatymo 2 straipsnio 99 dalis numato, kad statytojas (užsakovas) tai Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai). Šią teisės normą aiškinant lingvistiniu būdu, tam, kad asmuo būtų laikomas statytoju pakanka fakto, kad fizinis asmuo investuoja lėšas į statybą. Išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 nekilo ginčas, kad atsakovas (skolininkas) A. L. buvo faktinis savavališkos rekonstrukcijos statytojas (užsakovas), žodiniu buvusio savininko A. L. sutikimu arba jo konkliudentiniais veiksmais – statybos darbams neprieštaraujančiu elgesiu, atlikęs statybos (rekonstrukcijos) darbus. Statybos įstatymo 3 straipsnio 5 dalis numato, kad jeigu statytojas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatyto bent vieno privalomojo reikalavimo statytojo teisei įgyvendinti, statyba yra draudžiama. Tai reiškia, kad statytojui yra keliami tam tikri reikalavimai, o kai jų nesilaikoma, statyba yra draudžiama. Apie A. L., kaip statytojo atitikimą Statybos įstatymo straipsnio 2 dalyje nustatytiems visiems trims privalomiesiems reikalavimams 2016-10-17 sprendime nėra paminėta, tačiau sprendime civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 buvo konstatuotas vieno iš elementų - statybą leidžiančio dokumento nebuvimas, o to pakako ir pakanka pripažinti, kad toks statytojas neturėjo teisės įgyvendinti savo kaip teisėto statytojo teisių (Statybos įstatymo 3 straipsnio 5 dalis). Nėra teisės normų, draudžiančių skirti įpareigojimą likviduoti savavališkos statybos padarinius ne savininkui, nes toks įpareigojimas susijęs su faktinės statybos neteisėtumu ir su statytojui keliamų reikalavimų laikymusi. Daroma logiška išvada, kad teisėto, visus reikalavimus atitinkančio statytojo statuso buvimas nėra būtinoji sąlyga konstatuoti nelegalią statybą ir skirti įpareigojimą likviduoti savavališkos statybos padarinius, tai reiškia, kad galioja priešingas ir kitoks, negu bando pateikti skolininkas, teisinis reguliavimas: tam, kad konstatuoti savavališką statybą turi būti pažeistas bent vienas Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punkte numatytas reikalavimas, t. y. statytojas arba turi būti arba be daiktinių teisių į žemės sklypą ar pastatą, arba neturėti statybą leidžiančio dokumento. Pats atsakovas, nedėjęs pastangų atitikti visus statytojui keliamus reikalavimus šiuo metu tai bando pateikti kaip pagrindą nevykdyti sprendimo. Išnagrinėtoje civilinėje byloje byloje Nr. e2-297-922/2016 atsakovui įpareigojimas skirtas kaip statytojui (Statybos įstatymo 2 straipsnio 99 dalis), t. y. fiziniam asmeniui, kuris investavo lėšas į statybą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 2 dalis).

14Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas, t. y. įstatyme įtvirtinta antstolio teisė kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad abi teisės normos (tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalis, tiek 589 straipsnio 1 dalis) sudaro vieną visumą ir skirtos teismo sprendimo trūkumams pašalinti ir tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdytinas ir kai kyla teismo sprendimo vykdymo neaiškumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis A. S. v. UAB „Birių krovinių terminalas“, bylos Nr. 3K-3-238/2007). Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teismas antstolio prašymu turi teisę aiškinti tiek teismo procesinį sprendimą ir jo vykdymo tvarką, tiek vien tik vykdymo tvarką, priklausomai nuo antstolio prašymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-03 nutartis Nr. 3K-7-242/2009).

15Apibendrinant tai, kas išdėstyta, savavališkos statybos faktas, iki kol ji neįteisinama lemia tai, kad statytojas savaime netampa statybos objekto teisėtu savininku – tai yra priežastis kodėl A. L. nėra ir negali būti nelegalaus ūkinio pastato savininkas. Aplinkybė, kad A. L. šiuo metu nėra ir statybos metu nebuvo nelegalaus ūkinio pastato savininkas nereiškia, kad jam skirtas įpareigojimas yra negaliojantis ar nevykdytinas, taip pat nereiškia, kad teismo įpareigojimas yra skirtas su nelegalia statyba nesusijusiam asmeniui. Savininko-statytojo teisinio statuso klausimai vykdymo procese turėtų būti keliami sprendimo vykdymo (kliūčių šalinimo) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsnis), o ne sprendimo priėmimo, jo teisėtumo ir pagrįstumo aspektu. Šiuo atveju, skolininkui iškėlus, o antstolei išplėtojus klausimą dėl skolininko kaip savininko ir statytojo teisinio statuso išnagrinėtoje byloje reikšmės, šioje nutartyje pateikti išaiškinimai atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalyje numatytą teismo sprendimo išaiškinimo institutą teismo iniciatyva.

16Paminėtina ir tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 trečiuoju asmeniu buvęs A. L. į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą bei laiką pranešta tinkamai, atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Iš bylos yra aišku, kad statybos darbus 2011 m. A. L. atliko žodiniu buvusio savininko, jo tėvo A. L. sutikimu arba jo konkliudentiniais veiksmais – statybos darbams neprieštaraujančiu elgesiu. Nėra duomenų, kad savininko sutikimas ir skolininko statybos darbų vykdymas savininko žemės sklype bei ūkiniame pastate buvo įteisintas kokiu nors kitu būdu. Paminėtina, kad užstatymo teisė nustatoma žemės savininko ir užstatymo teisės turėtoju tampančio asmens susitarimu arba žemės savininko testamentu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.163 straipsnis). Kadangi konkreti tokio užstatymo teisės susitarimo forma nenumatyta, todėl taikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai). Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad skolininkas iš dalies atitiko statytojui keliamus reikalavimus (turėjo tam tikras teisiškai ne iki galo apibrėžtas naudojimo ir valdymo teises į žemės sklypą, kuriame buvo rekonstruojamas ūkinis pastatas, o taip pat buvusio savininko sutikimą naudoti ir valdyti ūkinį pastatą), tačiau ne visus (neturėjo ir neturi statybą leidžiančio dokumento).

17Kadangi šiuo metu savanoriško įvykdymo terminas yra pasibaigęs (pasibaigė 2017-11-17) ir per tą laiką skolininkas nebandė įvykdyti teismo sprendimo, atitinkamai jam neiškilo klausimų kaip vykdyti sprendimą, kur į šiuos klausimus galėjo būti atsakyta jam kreipiantis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnyje numatyta tvarka, todėl teismas nepasisako kaip būtų reikėję spręsti situaciją ir aiškinti sprendimą, jeigu žemės sklypo ir ūkinio pastato buvęs savininkas, trečiuoju asmeniu buvęs A. L., būtų neleidęs patekti į žemės sklypą ir ūkinį pastatą ar kitaip kliudęs vykdyti sprendimą. Šiuo metu šios hipotetinės aplinkybės neturi teisinės reikšmės.

18Atsakius į klausimą, kad gali ir, išieškotojui pageidaujant, turi būti vykdomas sprendimas skolininko atžvilgiu, turi būti atsakyta į klausimą kokiu būdu jis turi būti vykdomas.

19Antstolė nežino kaip (teisėtai) patekti į ne skolininkui priklausantį sklypą, kadangi žemės sklypo savininkas esą neleidžia patekti į sklypą ir ūkinį pastatą, kaip turėtų būti gauta ūkinio pastato kadastrinė byla, nors, būdama valstybės įgaliotu asmeniu, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkciją, to net nebandė padaryti. Antstolei taip pat neaišku ar įpareigojimas skolininkui išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato dalis yra teisėtas (ar teismo sprendimas yra pakankamas pagrindas atlikti vykdymo veiksmus) ir kaip teisėtai atlikti ardymo darbus, kaip sandėliuoti statybines medžiagas ir panašiai. Antstolės abejonės yra susijusios iš esmės su vienintele aplinkybe – skolininkas pagal viešo registro duomenis nėra ir nebuvo savavališkai rekonstruoto ūkinio pastato bei žemės sklypo savininkas.

20Pažymėtina, kad savavališka statyba ir jos pasekmės nėra valstybės ginama vertybė, priešingai – valstybė, priimdama atitinkamus įstatymus, siekia, kad visos statybos atitiktų teisės aktų reikalavimus bei nebūtų vykdoma savavališka statyba. Įstatymus ir kitus teisės aktus įgyvendina jos įgaliota institucija Statybos inspekcija, kuri, esant reikalui (prieš tai reaguodama į skundus, užfiksavusi savavališkos statybos faktus), kreipiasi į teismą, o vėliau inicijuoja bei organizuoja atitinkamo teismo sprendimo vykdymą. Pažymėtina, kad šiuo atveju teismo sprendimo vykdymas nėra svetimos nuosavybės naikinimas ar žalojimas, apskritai savavališkos statybos padarinių šalinimas tai nėra poveikio nuosavybei darymas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalis numato statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilines teisines pasekmes, t. y. jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra konstatuota skolininko atlikta savavališka statyba. Skolininkas nepagrįstai tapatina nuosavybės ir savavališkos statybos padarinių gynimą ir jų teisinę apsaugą, nes įstatymai šiems institutams suteikia absoliučiai priešingą statusą: nuosavybę gina Konstitucija, o savavališkos statybos padariniai turi būti pašalinti kuo ekonomiškiau per protingai trumpą terminą.

21Dabartinė (įrašas galioja nuo 2018-08-17) ½ žemės sklypo ir ½ ūkinio pastato savininkė A. L., a. k. ( - ) 2018-08-13 Nuosavybės teisės liudijimo Nr. 5309 pagrindu registruodama savo nuosavybės teises žinojo arba notaro privalėjo būti supažindinta su Nekilnojamojo turto registre nuo 2015-06-15 esančiu įrašu, kuriame nurodyta, kad ūkiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ) yra atlikta savavališka statyba, statytojas A. L.. Tai reiškia, kad A. L. įgijo nuosavybę žinodama arba privalėdama žinoti, jog įgyjamas turtas turi tam tikrų apsunkinimų, susijusių su savavališkos statybos padarinių šalinimu, t. y. galimai atliekant dalinį ūkinio pastato ardymą ir atstatymą į buvusią padėtį vyks tam skirtos statybinės technikos eismas, darbininkų, kitų asmenų vaikščiojimas jos žemės sklype ir panašiai. Įrašas apie savavališką statybą galios ir kitiems galimiems savininkams, kad ir kokiu teisiniu pagrindu ateityje įgytų nuosavybės teises į ūkinį pastatą ar žemės sklypą, tol kol bus nepašalinti tokios statybos padariniai.

22Statybinių medžiagų sandėliavimas (saugojimas) žemės sklype nėra būtinas, jas turi pasiimti skolininkas arba jam atsisakius tai padaryti, - išvežtos į antstolės parinktą saugojimui tinkamą vietą arba kitaip sutvarkytos, vėliau transportavimo ir saugojimo išlaidas išieškant iš skolininko kaip vykdymo išlaidas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 15 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu per nustatytą terminą šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo (tai gali būti statytojas arba statinio ar jo dalies savininkas, valdytojas ar naudotojas, taip pat žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkas, valdytojas ar naudotojas) neįvykdė teismo sprendimo ar privalomojo nurodymo pašalinti statybos padarinius, o jame numatyta teisė juos pašalinti minėto asmens lėšomis, teismo sprendimą ar privalomąjį nurodymą vykdantis antstolis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki griovimo (ardymo) darbų pradžios informuoja asmenį apie numatomą šių darbų pradžią ir pabaigą, taip pat apie tai, kad po statinio nugriovimo ar jo dalies (dalių) išardymo likusios konstrukcijos ir jų dalys bus sutvarkytos ir išvežtos teisės aktų nustatyta tvarka šio asmens lėšomis, jeigu asmuo iki numatomos darbų pradžios raštu neinformuos antstolio, kad pats tinkamai atliks šiuos veiksmus per antstolio nustatytą terminą. Priešingu atveju konstrukcijos ir jų dalys sutvarkomos ir išvežamos teisės aktų nustatyta tvarka šio asmens lėšomis.

23Dėl fizinio patekimo į žemės sklypą ir ūkinį pastatą, tuo atveju jeigu dabartinė savininkė neleistų patekti į šiuos objektus, galioja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalies norma, numatanti, kad jeigu antstoliui kas nors kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolis kliūtims pašalinti kviečia policiją. Šiuo atveju policijos dalyvavimas būtinas.

24Antstolei ir skolininkui neaišku kaip turėtų būti gauta ūkinio pastato kadastrinė byla. Pagal kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. ( - )) duomenis į pradinę padėtį turi būti atstatytas ūkinis pastatas. Elektroninėje civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 atsakovui buvo siunčiamas ir 2016-02-18 įteiktas ieškinys, teismo pranešimas dėl atsiliepimų pateikimo. Su elektronine byla susipažino ir atsakovo atstovė advokatė Asta Bilinskienė. Viename iš įteikto ieškinio priedų yra 1988-10-12 pradėtos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, inventorinis Nr. ( - ), kopija. Atsakovui nebuvo užkirstas kelias ir buvo visos galimybės susipažinti su bylos medžiaga teisminio nagrinėjimo metu arba po bylos išnagrinėjimo, tačiau šia teise, kaip bylos šalis, jis tinkamai nepasinaudojo. Teismas konstatuoja, kad skolininkui nebuvo realių kliūčių (dėl tam tikrų dokumentų neturėjimo) vykdyti teismo sprendimą, kurio jis net nebandė vykdyti.

25Teismas, atsižvelgdamas į faktinę situaciją, nesant duomenų, kad išieškotoja, pateikdama vykdyti vykdomąjį dokumentą kartu pateikė visus reikalingus dokumentus, tikslu padėti greičiau įvykdyti sprendimą, skolininkui ir antstolei siunčia po vieną iš LITEKO atspausdintą 1988-10-12 pradėtos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, inventorinis Nr. ( - ), kopiją. Kadangi, kaip matyti, ši 1988-10-12 pradėta byla yra pakankamai netvarkinga (nėra bylos turinio, lapų apskaitos, ranka nubraižytos schemos ir kai kurie užrašai daryti per „kalkę“ ir panašiai), todėl skolininkui ir antstolei, tikslu padėti greičiau įvykdyti sprendimą, teismas siunčia ir 2015-06-08 aktą su priedu situacijos schema, kuri padės geriau suprasti į kokią pradinę padėtį turi būti atstatytas ūkinis pastatas. Esant reikalui, antstolė, skolininkas ir išieškotojas, vykdant teismo sprendimą, privalo bendradarbiauti ir konsultuotis tarpusavyje, skolininkas, kaip bylos šalis, turi teisę gauti prisijungimo priemones bei prisijungti prie elektroninės bylos, peržiūrėti spalvotus bei atsispausdinti joje esančius dokumentus.

262016 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 tuo atveju, jeigu atsakovas A. L. per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, jam paskirta 30,00 EUR bauda į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Dėl tokio ieškovės prašyto baudos dydžio byloje ginčo nebuvo, todėl bauda teismo sprendime buvo numatyta. Bauda yra kaip priemonė paraginti atsakovą kuo greičiau pašalinti savavališkos statybos padarinius, nebūti pasyviam bei tam, kad atsakovas suvoktų, jog teismo sprendimo rezoliucinė dalis nėra deklaratyvaus pobūdžio.

27Šiuo metu byloje pakanka aplinkybių, įrodančių, jog teismo sprendimas yra neįvykdytas, paskutinė savanoriško įvykdymo termino diena buvo 2017-11-17, todėl antstolė turėtų skaičiuoti numatyto dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną nuo 2017-11-18 iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas bei vykdyti jos išieškojimą.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsniu, 593 straipsnio 2, 4, 5 dalimis, teismas

Nutarė

29Prašymą tenkinti.

30Išaiškinti, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 bei jo pagrindu 2018-01-12 išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomas nedelsiant, vadovaujantis bendraisiais vykdymo proceso dalyvių interesų derinimo, ekonomiškumo, proporcingumo ir kitais principais, kaip nurodyta jo rezoliucinėje dalyje, t. y. A. L., asmens kodas ( - ) lėšomis turi būti likviduoti savavališkos statybos padariniai – išardytos pertvarkytos, perstatytos ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), dalys pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. ( - )) duomenis. Esant reikalui kliūtims šalinti kviečiama policija, kurios dalyvavimas tokiu atveju yra būtinas. Išieškotojas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas turi teisę atsisakyti išieškojimo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 641 straipsnis. Vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį.

31Išaiškinti, kad A. L. nėra užkirstas kelias savavališkos statybos padarinius šalinti gaunant statybą leidžiantį dokumentą ir sutvarkant kitą dokumentaciją.

32Išaiškinti, kad 30,00 EUR baudą už kiekvieną dieną A. L., asmens kodas ( - ) į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, turi mokėti nuo 2017-11-18 iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas, kuris gali būti įvykdytas į pradinę padėtį atstatant ūkinį pastatą arba sutvarkant jo dokumentaciją. Skolininkui baudos nemokant, antstolė turi vykdyti priverstinį jos išieškojimą. Išieškotojas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas turi teisę prašyti išieškoti tik dalį numatytos baudos. Baudos sumokėjimas ar išieškojimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti teismo sprendimą.

33Išsiųsti skolininkui A. L. ir antstolei Janei Jakimavičienei Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, inventorinis Nr. ( - ), kopiją bei 2015-06-08 aktą su priedu situacijos schema.

34Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Janės... 3. Teismas... 4. pareiškėja antstolė Janė Jakimavičienė prašo išaiškinti Varėnos... 5. Skolininkas savo 2018-09-04 prašyme antstolei nurodo, kad aplinkybė, jog jis... 6. Teismas konstatuoja:... 7. prašymas tenkintinas, sprendimo vykdymo tvarka išaiškintina.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsnio 1 dalis numato,... 9. Nustatyta, kad 2016-11-17 įsiteisėjusiu Varėnos rajono apylinkės teismo... 10. 2016 m. spalio 17 d. teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra konstatuota,... 11. Antstolė kelia klausimą kaip patekti į ne skolininkui priklausantį sklypą... 12. Nustatyta, kad pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro... 13. Šiuo metu nei antstolei, nei skolininkui neturėtų kilti klausimas kodėl... 14. Civiliniame procese egzistuoja ir kitas išaiškinimo institutas, t. y.... 15. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, savavališkos statybos faktas, iki kol ji... 16. Paminėtina ir tai, kad civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 trečiuoju... 17. Kadangi šiuo metu savanoriško įvykdymo terminas yra pasibaigęs (pasibaigė... 18. Atsakius į klausimą, kad gali ir, išieškotojui pageidaujant, turi būti... 19. Antstolė nežino kaip (teisėtai) patekti į ne skolininkui priklausantį... 20. Pažymėtina, kad savavališka statyba ir jos pasekmės nėra valstybės ginama... 21. Dabartinė (įrašas galioja nuo 2018-08-17) ½ žemės sklypo ir ½ ūkinio... 22. Statybinių medžiagų sandėliavimas (saugojimas) žemės sklype nėra... 23. Dėl fizinio patekimo į žemės sklypą ir ūkinį pastatą, tuo atveju jeigu... 24. Antstolei ir skolininkui neaišku kaip turėtų būti gauta ūkinio pastato... 25. Teismas, atsižvelgdamas į faktinę situaciją, nesant duomenų, kad... 26. 2016 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 tuo... 27. Šiuo metu byloje pakanka aplinkybių, įrodančių, jog teismo sprendimas yra... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 straipsniu,... 29. Prašymą tenkinti.... 30. Išaiškinti, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d.... 31. Išaiškinti, kad A. L. nėra užkirstas kelias savavališkos statybos... 32. Išaiškinti, kad 30,00 EUR baudą už kiekvieną dieną A. L., asmens kodas (... 33. Išsiųsti skolininkui A. L. ir antstolei Janei Jakimavičienei Nekilnojamojo... 34. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...