Byla e2VP-5462-810/2020
Dėl įpareigojimo neįvykdymo, suinteresuoti asmenys - išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, skolininkas A. L

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Eglei Večerkauskaitei, nedalyvaujant pareiškėjai antstolei Janei Jakimavičienei, suinteresuotiems asmenims išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Institucija, išieškotoja), skolininkui A. L. (toliau – ir skolininkas),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Janės Jakimavičienės pareiškimą dėl įpareigojimo neįvykdymo, suinteresuoti asmenys - išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, skolininkas A. L.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja antstolė Janė Jakimavičienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama leisti taikyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime (civilinė byla Nr. e2-297-922/2016) nurodytas sprendimo neįvykdymo pasekmes - įpareigoti A. L. mokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.

5Pareiškime nurodė, kad antstolė Jane Jakimavičienė, vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0052/18/00207 pagal Varėnos rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-297-922/2016 dėl įpareigojimo skolininkui A. L. per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 771 straispnio 1 dalimi, 2020 m. vasario 26 d. surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S-20-52-6801. Šiuo aktu buvo nustatyta, kad skolininkas A. L. neįvykdė teismo įpareigojimo per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis. Teismo sprendimas, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 17 d., tad skolininkas A. L. įpareigojimą per 12 mėnesių likviduoti savavališkos statybos padarinius turėjo įvykdyti iki 2017 m. lapkričio 18 d. Įpareigojimo nevykdymo laikotarpis – nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gegužės 29 d., kuomet buvo gautas statybos leidimas. Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime (civilinė byla Nr. e2-297- 922/2016) yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės - įpareigoti A. L. mokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo, t. y. nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. Bauda už teismo sprendimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius nevykdymą, skiriama kaip satisfakcija subjektui, kurio interesai dėl laiku neįvykdytos prievolės yra pažeidžiami, priteistina į valstybės biudžetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-213- 248/2019).

6Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame prašo antstolės Janės Jakimavičienės pareiškimą tenkinti ir leisti taikyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 numatytas sprendimo neįvykdymo pasekmes – skirti atsakovui A. L. 30 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dieną nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. valstybės naudai, baudą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodu 6804.

7Atsiliepime nurodė, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 17 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 (toliau – sprendimas), kuriuo Inspekcijos ieškinį tenkino iš dallies - įpareigojo atsakovą A. L. per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis; neįvykdžius minėto įpareigojimo per sprendime nustatytą terminą, skolininkas įpareigotas mokėti 30 Eur baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną iki sprendimo visiško įvykdymo. Sprendimas įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 17 d., o juo nustatytas terminas savavališkos statybos padarinių pašalimui pasibaigė 2017 m. lapkričio 17 d. Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2017 m. gruodžio 21 d. patikrino, ar įvykdytas minimas sprendimas, ir nustatė, kad sprendimas nustatytu terminu neįvykdytas. Inspekcija 2018 m. sausio 31 d. raštu Nr. 2D-1366-(15.24E) antstolei J. Jakimavičienei pateikė vykdyti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018 m. sausio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, t. y. pertvarkyto, perstatyto ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalių išardymo pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis, o taip pat 30 Eur baudos į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo mokėjimo. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-8226-922/2018 išaiškino, kad „30,00 Eur baudą už kiekvieną dieną A. L., asmens kodas ( - ) į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, turi mokėti nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas“. Inspekcijos 2020 m. birželio 23 d. teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. 4D-1530-(2.34) konstatuota, kad sprendimas įvykdytas, t.y. savavališkos statybos padariniai pašalinti Varėnos rajono savivaldybės administracijai 2020 m. gegužės 29 d. išdavus statybą leidžiantį dokumentą – leidimą Nr. LRS-15-200529-00006 (toliau – leidimas).

8Institucijos atsiliepime nurodomos sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymo tvarką reglamentuojančių teisės normų nuostatos ir teigiama, jog antstolė kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus CPK 771 straipsnio 2 dalies pagrindu, kadangi teismo sprendime yra numatytos sprendimo neįvykdymo pasekmės – „Jei atsakovas A. L., asmens kodas ( - ), per 12 (dvylika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti A. L. mokėti 30,00 Eur (trisdešimt eurų) baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo“. Todėl, remiantis CPK 771 straipsnio 2 dalyje išdėstytu reglamentavimu, prašo priimti nutartį taikyti sprendime nurodytas jo neįvykdymo pasekmes.

9Suinteresuotas asmuo skolininkas A. L. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pareiškėjos pareiškimą atmesti.

10Atsiliepime skolininkas A. L. nurodė, kad pareiškėjos nurodomas Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S-20-52- 6801 surašytas ne 2020 m. vasario 26 d., kaip nurodoma pareiškime, o 2020 m. rugpjūčio 10 d., nes tokia data būtent ir datuotas prie pareiškimo pridėtas aktas. Kaip nurodoma ir pripažįstama pareiškime, įpareigojimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo buvo įvykdytas gavus statybos leidimą 2020 m. gegužės 29 d. Taigi, pareiškėja pripažįsta, kad šiai dienai jos nurodomas vykdomasis raštas Nr. e2.-297- 922/2016 yra nebeaktualus ir klausimas yra uždarytas. Atsiliepime nurodoima, kad formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai ši teisinė sankcija yra bauda, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 6 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2012; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2013). Kaip minėta, bauda, nustatyta CPK 771 straipsnio 6 dalyje, yra priverstinio teismo sprendimų vykdymo proceso instrumentas, kurį, nustatęs, kad skolininkas teismo sprendimo neįvykdė, gali taikyti teismas jam skirdamas iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

11Skolininko A. L. atsiliepime taip pat teigiama, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, kad pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau - Konvencija) 6 straipsnį saugoma teisė į teismą būtų tik iliuzinė, jei susitariančiosios valstybės nacionalinėje teisinės sistemoje būtų leidžiama nevykdyti galutinio ir privalomo teismo sprendimo, tuo pakenkiant vienai iš šalių. Todėl bet kokio teismo sprendimo vykdymas laikytinas sudėtine 6 straipsnyje nurodyto “bylos nagrinėjimo” dalimi. Tai reiškia, jog nepagrįstai ilgai užsitęsęs privalomo sprendimo vykdymas gali pažeisti Konvenciją (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. kovo 19 d. sprendimą byloje Homsby prieš Graikiją (pareiškimo Nr. 18357/91), par. 40; 2009 m. sausio 15 d. sprendimą byloje Burdov prieš Rusiją (Nr. 2) (pareiškimo Nr. 33509/04), par. 65-66). Tokio užsitęsimo pagrįstumas turi būti vertinamas visų pirma atsižvelgiant į vykdymo proceso sudėtingumą, paties pareiškėjo bei kompetentingų institucijų elgesį, taip pat teismo priteistos sumos dydį bei sprendimo pobūdį (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendimą byloje Raylyan prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 22000/03), par. 31; 2015 m. birželio 16 d. sprendimą byloje Rafailovič ir Stevanovič prieš Serbiją (pareiškimų Nr. 38629/07 ir 23718/08), par. 78). Nors Europos Žmogaus Teisių Teismas atsižvelgia į nacionaliniais įstatymais nustatytus vykdymo proceso terminus, jų nesilaikymas nebūtinai reiškia Konvencijos pažeidimą. Šioks toks vėlavimas ypatingomis aplinkybėmis gali būti leidžiamas, bet jis niekuomet negali būti toks, kad būtų pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies saugomos teisės esmė (žr. pirmiau cituotą sprendimą Burdov (Nr. 2), par. 67).

12Skolininko A. L. atsiliepime taip pat nurodoma, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 771 straispnio 5 dalies (6 dalies pagal 2017 m. sausio 1 d. CPK redakciją) dispoziciją įstatymų leidėjas suteikė diskreciją teismui, nustačiusiam, jog skolininkas neįvykdė teismo sprendimo, kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-199-248/2017). Baudos skyrimo tikslas - paskatinti skolininką vykdyti antstolio reikalavimą, o ne jį nubausti. Sprendžiant klausimą dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo skolininkas turi pareigą įrodyti, jog teismo sprendimo ar privalomojo nurodymo negali įvykdyti dėl objektyvių nuo jo valios nepriklausančių priežasčių (CPK 178 straipsnis).

13Skolininko A. L. teigimu, pareiškėja teikia pareiškimą, nevertindama, kad skolininkas negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, kuriuo buvo įpareigotas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius nugriaunant tam tikrų statinių dalis, kai pastatas priklausė trečiam asmeniui. Išieškotoja, kurios pareigūnas nustatė savavališką statybą, surašė savavališkos statybos aktą A. L., nors jis nebuvo nei žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, nei paties statinio savininkas, valdytojas ar naudotojas. Pastatas ir žemė priklausė skolininko tėčiui, kuriam mirus, A. L. įgijo galimybę atlikti atitinkamus veiksmus ir juos atliko. Ankščiau šių veiksmų be tėčio sutikimo ir leidimo atlikti negalėjo. Kadangi A. L. nebuvo statinio savininku, jo statytoju, valdytoju ar naudotoju, jis negalėjo įvykdyti reikalavimo išardyti pertvaros ir perstatyti ūkinio pastato (unik. Nr. 3894-0074-6049), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) adresu ( - ), dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (kurios jis neturėjo ir negalėjo turėti) duomenis, nes kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis daiktas yra to asmens nuosavybė, kas pagal Konstituciją ir įstatymus yra neliečiama. Todėl teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas A. L. nebuvo įmanomas įvykdyti. Esant aplinkybėms, kai sprendimas nebuvo įvykdytas ne dėl A. L. kaltės, pagrindo jį bausti nėra. Be to, vertintina tai, kad baudos tikslas yra ne nubausti, o skatinti įvykdyti sprendimą, todėl šiuo atveju, bauda neskirtina ir dėl tikslo nebuvimo.

14Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose pažymėjo, kad teismas 2018 m. spalio 26. d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-8226-922/2018 nustatė, kad „30,00 Eur baudą už kiekvieną dieną A. L., asmens kodas ( - ) į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, turi mokėti nuo 2017-11-18 iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas“. Šia nutartimi išspręstas sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymas, todėl Varėnos rajono apylinkės teismo sprendime nurodyta bauda turi būti mokama, nepriklausomai nuo to, ar sprendimas įvykdytas, ar neįvykdytas.

15Rašytiniuose išieškotojo paaiškinimuose taip pat nurodoma, kad skolininkas, nurodydamas, jog jis negalėjo įvykdyti sprendimą, iš naujo kelia ginčą ir kvestionuoja įsiteisėjusį sprendimą. Pažymėta, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas CPK 18 straipsnyje. Pagal šį straipsnį „įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje“. Lietuvos Aukščiausiaqsis teismas ne kartą pažymėjo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kritiškai vertinami ir skolininko argumentai apie tai, jog jis negalėjo įvykdyti sprendimo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Išieškotojos teigimu, šios bylos dalykas – įsiteisėjusio sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymas, be to, negalima pateisinti sprendimo vykdymo negalimumo fakto argumentu, kad neva nebuvo aišku, kaip turėjo būti įvykdytas sprendimas, juolab, kad Inspekcija turėjo vykdyti sprendimą.

16Išieškotoja rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodo, kad CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti. Nagrinėjamu atveju skolininkas šia teise nepasinaudojo, t.y. nebuvo apdairus bei rūpestingas, neteikė teismui prašymo atidėti sprendimo vykdymą ir tik dėl savo paties pasirinkto elgesio modelio turi priimti visas iš to kylančias pasekmes.

17Pareiškėja ir suinteresuotyi asmenys (išieškotojos atstovas ir skolininkas) į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posdį negauta, todėl byla išnagrinėta proceso dalyviams nedalyvaujant.

18Pareiškimas tenkintinas.

19Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

20CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

21Pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį, jeigu <...> atsakovas įpareigojamas pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Taigi už tokio sprendimo nevykdymą skolininkui gali būti skiriama bauda, kurią teismas pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį turi nurodyti sprendime dėl ginčo esmės. Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, <...>, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos CPK 273 straipsnyje, <...>, surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime arba privalomajame nurodyme nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų.

22Iš vykdomosios bylos Nr. 0052/189/00207 medžiagos nustatyta, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 17 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016, tenkino Inspekcijos ieškinį iš dalies ir įpareigojo atsakovą A. L. per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ), adresu ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis; neįvykdžius minėto teismo įpareigojimo per teismo sprendime nustatytą terminą skolininkas įpareigotas mokėti 30 Eur baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis sprendimas įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 17 d., todėl terminas savavališkos statybos padarinių pašalinimui pasibaigė 2017 m. lapkričio 17 d.

23Inspekcija 2018 m. sausio 31 d. raštu Nr. 2D-1366-(15.24E) pateikė antstolei J. Jakimavičienei vykdyti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018 m. sausio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, t. y. pertvarkyto, perstatyto ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalių išardymo pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis, o taip pat 30 Eur baudos į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, mokėjimo.

24Alytaus apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2VP-8226-922/2018, išaiškino, kad 30,00 EUR baudą už kiekvieną dieną A. L. į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, turi mokėti nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas.

25Inspekcijos 2020 m. birželio 23 d. teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. 4D-1530-(2.34) konstatuota, kad Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimas įvykdytas, t. y. savavališkos statybos padariniai pašalinti Varėnos rajono savivaldybės administracijai 2020 m. gegužės 29 d. išdavus statybą leidžiantį dokumentą – leidimą Nr. LRS-15-200529-00006.

26Šioje byloje ginčo dėl to, kad skolininkas A. L. Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016, jam paskirtą įpareigojimą per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas, perstatytas ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (kadastrinis Nr. 3880/0001:214), adresu ( - ), Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, dalis pagal statinio kadastro duomenų bylos (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 38/3948) duomenis, įvykdė 2020 m. gegužės 29 d., Varėnos rajono savivaldybės administracijai 2020 m. gegužės 29 d. išdavus statybą leidžiantį dokumentą – leidimą Nr. LRS-15-200529-00006, nėra. Terminas savavališkos statybos padarinių pašalinimui, nustatytas Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimu, pasibaigė 2017 m. lapkričio 17 d. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad skolininkas teismo sprendimo nustatytu terminu neįvykdė, todėl antstolės J. Jakimavičienės pareiškimas tenkintinas (CPK 771 straipsnio 1 ir 2 dalys).

27Skolininkas A. L. nesutikimą su antstolės J. Jakimavičienės pareiškimu grindžia tuo, kad skolininkas sprendimu jam skirtą įpareigojimą yra įvykdęs, todėl vykdomojo rašto Nr. e2-297-922/2016 vykdymas yra nebeaktualus ir baudos A. L. skyrimas yra netikslingas, nes baudos skyrimo tikslas – paskatinti skolininką įvykdyti antstolio reikalavimą, o ne jį nubausti. Tačiau teismas su šiais skolininko argumentais nesutinka.

28Už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę. Aplinkybė, jog teismo sprendimas dalyje dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius šiuo metu yra įvykdytas, nėra pagrindas atleisti skolininką A. L. nuo pareigos mokėti sprendimu paskirtą baudą, nes priešingu atveju asmenims, nustatytais terminais nevykdantiems teismo sprendimų, būtų sudaromos prielaidos manyti, jog net ir pavėluotai įvykdę sprendimus jie bus atleisti nuo sprendimuose nurodytų baudų mokėjimo. Todėl teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju yra teisinis pagrindas taikyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016, nurodytas pasekmes.

29Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir skolininko atsiliepime nurodytus argumentus, jog skolininkas negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, kuriuo buvo įpareigotas savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nugriaunant tam tikrų statinių dalis, dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių priežasčių, nes pastatas priklausė trečiajam asmeniui. Atsakydamas į šį skolininko argumentą teismas pažymi, kad byloje duomenų apie tai, kad skolininkas, vadovaujantis CPK 284 straipsniu būtų kreipęsis į teismą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, nėra. Teismas sutinka su išieškotojos nurodytu argumentu, kad nagrinėjamu atveju skolininkas šia teise nepasinaudojo, t.y. nebuvo apdairus bei rūpestingas, neteikė teismui prašymo atidėti sprendimo vykdymą ir tik dėl savo paties pasirinkto elgesio modelio turi priimti visas iš to kylančias pasekmes.

30Skolininko nurodyti argumentai, jog jis nepagrįstai sprendimu buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, šioje byloje nenagrinėtini, nes Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016, yra įsiteisėjęs, todėl CPK 771 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka sprendžiant klausimą dėl teismo sprendime nurodytų pasekmių taikymo, šis sprendimas ir paskirtos baudos dydis negali būti iš naujo peržiūrėti (CPK 18 straipsnis).

31Skolininko A. L. argumentas, jog skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo bauda gali būti skiriama nuo kitos dienos, einančios po Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veikmus, neįvykdymo akto surašymo dienos, yra nepagrįstas, nes Alytaus apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2VP-8226-922/2018, išaiškinta, kad 30,00 EUR baudą už kiekvieną dieną A. L. į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, turi mokėti nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas.

32Bauda už teismo sprendimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius nevykdymą, skiriama kaip satisfakcija subjektui, kurio interesai dėl laiku neįvykdytos prievolės yra pažeidžiami, priteistina į valstybės biudžetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-213- 248/2019).

33Kiti proceso dalyvių argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsniu,

Nutarė

35pareiškėjos antstolės Janės Jakimavičienės pareiškimą tenkinti.

36Taikyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-297-922/2016, nurodytas sprendimo neįvykdymo pasekmes – įpareigoti A. L. mokėti 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gegužės 29 d., valstybės naudai, baudą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodu 6804.

37Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja antstolė Janė Jakimavičienė kreipėsi į teismą su... 5. Pareiškime nurodė, kad antstolė Jane Jakimavičienė, vykdydama vykdomąją... 6. Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir... 7. Atsiliepime nurodė, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 17... 8. Institucijos atsiliepime nurodomos sprendimų, įpareigojančių skolininką... 9. Suinteresuotas asmuo skolininkas A. L. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo... 10. Atsiliepime skolininkas A. L. nurodė, kad pareiškėjos nurodomas Sprendimų,... 11. Skolininko A. L. atsiliepime taip pat teigiama, kad Europos Žmogaus Teisių... 12. Skolininko A. L. atsiliepime taip pat nurodoma, kad Lietuvos Aukščiausiojo... 13. Skolininko A. L. teigimu, pareiškėja teikia pareiškimą, nevertindama, kad... 14. Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir... 15. Rašytiniuose išieškotojo paaiškinimuose taip pat nurodoma, kad skolininkas,... 16. Išieškotoja rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodo, kad CPK 284... 17. Pareiškėja ir suinteresuotyi asmenys (išieškotojos atstovas ir skolininkas)... 18. Pareiškimas tenkintinas.... 19. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 20. CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 21. Pagal CPK 273 straipsnio 3 dalį, jeigu <...> atsakovas įpareigojamas... 22. Iš vykdomosios bylos Nr. 0052/189/00207 medžiagos nustatyta, kad Varėnos... 23. Inspekcija 2018 m. sausio 31 d. raštu Nr. 2D-1366-(15.24E) pateikė antstolei... 24. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje... 25. Inspekcijos 2020 m. birželio 23 d. teismo įpareigojimo pašalinti... 26. Šioje byloje ginčo dėl to, kad skolininkas A. L. Varėnos rajono apylinkės... 27. Skolininkas A. L. nesutikimą su antstolės J. Jakimavičienės pareiškimu... 28. Už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus... 29. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir skolininko atsiliepime nurodytus... 30. Skolininko nurodyti argumentai, jog jis nepagrįstai sprendimu buvo... 31. Skolininko A. L. argumentas, jog skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo... 32. Bauda už teismo sprendimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius... 33. Kiti proceso dalyvių argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl teismas... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771... 35. pareiškėjos antstolės Janės Jakimavičienės pareiškimą tenkinti.... 36. Taikyti Varėnos rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. sprendime,... 37. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...