Byla 2-2004/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3793-262/2010, kuria pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Bakara“ ir uždarosios akcinės bendrovės „DGM“ ieškinius uždarajai akcinei bendrovei „Betula“ iškelta bankroto byla, ir

Nustatė

3I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus, UAB „Bakara“ ir UAB „DGM“ ieškinius iškėlė atsakovui nemokiai UAB „Betula“ bankroto bylą ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus. Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius UAB „Betula“ bankroto administratoriumi iš pradžių siūlė skirti UAB „Būrai, o vėliau, atsižvelgęs į atsiliepime į ieškinį išdėstytą atsakovo nepritarimą, atsakovo administratoriumi pasiūlė kirti UAB „Elmeda“. Kiti du ieškovai (UAB „Bakara“ ir UAB „DGM“) ieškiniuose atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Atsakovas atsiliepimuose į šių kreditorių ieškinius neprieštaravo, kad jo bankroto administratoriumi būtų paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

5Pirmosios instancijos teismas vertino dvi pasiūlytas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras: UAB „Elmeda“ ir UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Atsižvelgęs į tai, kad jau pačioje bankroto proceso pradžioje tarp kreditorių yra konkurencija, teismas įvertino pasiūlytų kandidatų darbo krūvį bei patirtį ir paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Teismas lemiamu kriterijumi šio kandidato parinkimui laikė jo didesnę patirtį.

6II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė

8Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria UAB „Betula“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Betula“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Elmeda“. Nurodo šiuos argumentus:

91. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad vertino pasiūlytų kandidatų darbo krūvį bei patirtį, tačiau paskyrė kandidatą, turintį didesnę patirtį, neatsižvelgdamas į tai, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką svarbiu administratoriaus parinkimo kriterijumi yra ir jo užimtumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr 2-553/2010). Paskirtasis kandidatas turi dvigubai didesnį darbo krūvį, todėl nebus pajėgus tinkamai administruoti atsakovą.

102. Įmonių, anksčiau pradėjusių veiklą ir todėl turinčių didesnę darbo patirtį padėtis negali būti privilegijuota atžvilgiu tų įmonių, kurios veiklą pradėjo vėliau ir dėl to turi mažesnę darbo patirtį.

113. Skirdamas atsakovo bankroto administratorių teismas ignoravo aplinkybę, kad pagrindinis bankroto bylos iniciatorius - VSDFV Ukmergės skyrius yra viešasis juridinis asmuo, ginantis viešąjį interesą.

12Atsakovas UAB „Betula“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

131. Pirminiame ieškinyje ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Būrai“. Atsakovui nėra žinoma, kada ieškovas patikslino savo ieškinio reikalavimus ir atsakovo administratoriumi paprašė skirti nebe UAB „Būrai“, o UAB „Elmeda“, todėl net negalėjo išreikšti savo nuomonės dėl šios bankroto administratoriaus kandidatūros.

142. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-3944-258/2009 iškėlė bankroto bylą didžiausiam atsakovo skolininkui UAB „Tauneris“ ir jo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“. Atsiliepime į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad paskyrus atsakovo bankroto administratoriumi tą patį UAB „Būrai“, kuris administruoja ir didžiausią atsakovo skolininką, kiltų reali grėsmė dėl abiejų to paties administratoriaus atstovaujamų įmonių tinkamo interesų atstovavimo, padidėtų ginčų kilimo rizika. Tikėtina todėl ieškovas kažkuriuo proceso etapu pasiūlė kitą kandidatą administruoti atsakovą. Tačiau pasiūlyto naujo kandidato UAB „Elmeda“ direktorius yra ir UAB „Būrai“ darbuotojas. Ieškovas siekia, kad atsakovą administruotų asmuo, vienokiu ar kitokiu būdu susijęs su didžiausiu UAB „Betula“ skolininku UAB „Tauneris“.

153. Ieškovas nepateikė duomenų, kad paskirtas administratorius jam įstatymo numatytas pareigas atliks netinkamai, nebus nešališkas ir objektyvus, netinkamai gins bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus.

164. Remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, apeliantas iškraipo nutartyse esančius išaiškinimus. Nėra priežasčių teigti, jog suformuotoje teismų praktikoje bylose dėl bankroto administratoriaus paskyrimo kandidato darbo krūviui yra suteikiamas prioritetas prieš darbo patirtį ir kvalifikaciją.

175. Byloje nėra įrodymų, kad paskirtasis administratorius dėl didesnio užimtumo negalės tinkamai atlikti savo pareigų administruodamas ir atsakovą. Pastebėtina, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis nėra ženkliai besiskiriantis nuo kitų Vilniaus miesto savivaldybėje įsikūrusių juridinių bankroto administratorių, turinčių tiek pat teisę teikti bankroto administravimo paslaugas turinčių darbuotojų.

186. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog ieškovas yra viešasis juridinis asmuo.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20

21Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) nustatytų reikalavimų. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

22Kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Svarbu, kad byloje, kurioje yra pasiūlyti keli kandidatai, teismas konkretų administratorių parinktų motyvuotai. Pirmosios instancijos teismas įvertino abiejų pasiūlytų kandidatų patirtį bei užimtumą, svarbesniu kriterijumi nagrinėjamoje byloje laikė kandidatų patirtį ir motyvuotai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

23Kaip jau minėta, nei kandidato administruoti įmonę patirtis, nei užimtumas nėra absoliutūs konkretaus administratoriaus parinkimo kriterijai. Į bylą nėra pateikta įtikinančių įrodymų, leidžiančių spręsti ar daryti pagrįstas prielaidas, jog paskirtas bankroto administratorius dėl savo užimtumo negalės tinkamai vykdyti savo kaip atsakovo bankroto administratoriaus pareigų. Byloje yra paskirtojo bankroto administratoriaus sutikimas administruoti atsakovą. Tai reiškia, kad pats administratorius, geriausiai žinodamas savo užimtumą ir tai įvertinęs, nemato kliūčių dėl užimtumo administruoti dar vieną įmonę - atsakovą. Atsakovo pateiktas paskirto administratoriaus užimtumo palyginimas su kitų administratorių užimtumu taip pat neleidžia daryti išvados, kad paskirto administratoriaus užimtumas yra ypatingai didelis ir todėl gali trukdyti sklandžiai ir operatyviai administruoti atsakovą. Tai, kad teismas atsižvelgė į paskirtojo administratoriaus patirtį ir ją vertino kaip kandidato privalumą, jokiu būdu nereiškia mažiau patirties turinčio administratoriaus diskriminavimo. Kandidato administruoti įmonę patirtis yra vienas iš kriterijų, kuris, teismų praktikoje vertinamas kartu su kitais, parenkant konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą.

24Apelianto argumentas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, turėjo įvertinti aplinkybę, kad kandidatą UAB „Elmeda“ pasiūlė viešasis juridinis asmuo, ginantis viešąjį interesą, teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmės neturi. Įstatymų leidėjas nesuteikia kreditoriams (ieškovams) viešiesiems juridiniams asmenims privilegijuotos padėties siūlant bankrutuojančios įmonės administratorių. Jų pasiūlyti kandidatai vertinami pagal tuos pačius kriterijus kaip ir kitų, turinčių teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, asmenų pasiūlyti kandidatai.

25Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai administruoti atsakovą jo bankroto procese, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista.

26Galiausiai pažymėtina, kad abu apelianto pasiūlyti kandidatai (iš pradžių buvo siūlomas UAB „Būrai“, o vėliau, paaiškėjus, kad atsakovas su šia kandidatūra nesutinka, 2010 m. liepos 2 d. pasiūlyta UAB „Elmeda“) yra susiję su atsakovo skolininku „UAB „Tauneris“. Pirmasis administruoja BUAB „Tauneris“, o antrojo vadovas yra pirmojo darbuotojas. Abiejų šių kandidatų paskyrimui prieštarauja atsakovas, manydamas, kad situacija, kai tas pats ar susiję administratoriai administruoja skolininką ir kreditorių, gali sudaryti prielaidas bereikalingoms abejonėms ar ginčams dėl tinkamo atsakovo ir jo skolininko kreditorių bei pačių atsakovo ir jo skolininko interesų atstovavimo, interesų derinimo. Ši aplinkybė taip pat neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ teisingumu ir pagrįstumu. Šią kandidatūrą pasiūlė du iš trijų ieškovų ir dėl šios kandidatūros, skirtingai nei dėl UAB „Elmeda“ paskyrimo, neprieštaravo atsakovas.

27Kaip pažymėta skundžiamoje nutartyje, jeigu ateityje bus nustatyta, kad paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatytinas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pagal ieškovų... 5. Pirmosios instancijos teismas vertino dvi pasiūlytas atsakovo bankroto... 6. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 8. Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius dėl šios nutarties padavė atskirąjį... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad vertino... 10. 2. Įmonių, anksčiau pradėjusių veiklą ir todėl turinčių didesnę darbo... 11. 3. Skirdamas atsakovo bankroto administratorių teismas ignoravo aplinkybę,... 12. Atsakovas UAB „Betula“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir... 13. 1. Pirminiame ieškinyje ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius atsakovo bankroto... 14. 2. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi, priimtoje... 15. 3. Ieškovas nepateikė duomenų, kad paskirtas administratorius jam įstatymo... 16. 4. Remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, apeliantas iškraipo... 17. 5. Byloje nėra įrodymų, kad paskirtasis administratorius dėl didesnio... 18. 6. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas turėjo atsižvelgti į... 19. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 20. ... 21. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties... 22. Kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų... 23. Kaip jau minėta, nei kandidato administruoti įmonę patirtis, nei užimtumas... 24. Apelianto argumentas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto... 25. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 26. Galiausiai pažymėtina, kad abu apelianto pasiūlyti kandidatai (iš pradžių... 27. Kaip pažymėta skundžiamoje nutartyje, jeigu ateityje bus nustatyta, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....