Byla 2S-2113-590/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens įkeisto turto savininkės V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria buvo nutarta areštuoti įkeistą nekilnojamąjį turtą, civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) „Swedbank“ AB pareiškimą skolininkui BUAB „Naujos statybos technologijos-1“ ir suinteresuotam asmeniui įkeisto turto savininkei V. R. (skolininkei ir įkeisto turto savininkei) dėl priverstinio skolos išieškojimo, ir

Nustatė

3UAB “Naujos statybos technologijos-1” (į.k. 300138627), užtikrindama iki 2009-05-01 d. suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120060016511, 2006-07-17 d. įregistruotu Vilniaus miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė „Swedbank” AB skolininkui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius Miškonių k., Vilniaus r. sav.: žemės sklypą, unikalus Nr. 440006565651; žemės sklypą, unikalus Nr. 440006565973. Užtikrinant UAB “Naujos statybos technologijos-1” iki 2009-09-30 d. suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120060016602, 2006-07-20 d. įregistruotu Vilniaus miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, V. R. įkeitė „Swedbank” AB jai priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius Miškonių k., Vilniaus r. sav.: 0,1810 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 410706000242, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav.; sodybinį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 440007989186, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav. Pareiškėjas pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė, kad hipoteka užtikrinta prievolė – 2006-07-05 d. kredito sutartis Nr. 06-046942-IN su esamais ir būsimais jos sąlygų pakeitimais ir hipoteka užtikrinta prievolė – 2006-07-05 d. kredito sutartis Nr. 06-046940-IN su esamais ir būsimais jos sąlygų pakeitimais, - nėra vykdomos, todėl kreditorius prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2011-08-03 d. nutartimi (b. l. 5-6, t. 3) areštavo įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,1810 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 410706000242, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav.; sodybinį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 440007989186, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav., nuosavybės teise priklausančius V. R., uždraudžiant įkeistų daiktų savininkei jais disponuoti.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo įkeisto turto savininkė V. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-08-03 d. nutartį ir panaikinti V. R. nuosavybės teise priklausančio turto areštą, įregistruotą pagal turto arešto aktą Nr. 0111007618. Nurodo, kad apeliantei V. R. net ir šio atskirojo skundo teismui pateikimo dieną nėra suprantama, kokiu būdu buvo įkeistas turto savininkei nuosavybės teisė priklausantis turtas. Turto savininkė pažymi, kad ji pati nepasirašė hipotekos sutarčių dėl trečiųjų asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo, įkeičiant turto savininkei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat nėra gavusi jokių su turto įkeitimu susijusių pajamų. Turto savininkei taip pat nėra žinoma, kad ji būtų kam nors suteikusi įgaliojimus sudaryti jai nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimo sandorius bei jų pakeitimus. Turto savininkė ketina kreiptis į teismą dėl sutartinių hipotekų pripažinimo negaliojančiomis ir niekinėmis. Taip pat pažymi, kad skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad iš pareiškėjo teismui pateiktų procesinių dokumentų nustatyta, jog skolininkei UAB „Naujos statybos technologijos-1” buvo iškelta bankroto byla. Pareiškėjo kreditorinis reikalavimas BUAB „Naujos statybos technologijos-1” - BUAB „Naujos statybos technologijos-1” įsiskolinimo suma pareiškėjui pagal kredito sutartis - yra patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2011-06-27 d. nutartimi. Taigi pareiškėjas, du kartus kreipdamasis į skirtingus teismus dėl tos pačios įsiskolinimo sumos pagal kreditavimo sutartis sumokėjimo iš bankrutuojančios UAB „Naujos statybos technologijos-1” bei priverstinio išieškojimo iš turto savininkės elgiasi nesąžiningai ir siekia nepagrįsto praturtėjimo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-08-03 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog įkeisto turto savininkės teiginys, kad ji nepasirašė hipotekos lakštų, kuriais buvo įkeistas jai priklausantis nekilnojamas turtas ir, kad ji nėra išdavusi įgaliojimo sudaryti hipotekos sandorius dėl jai priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimo prieštarauja hipotekos byloje esantiems įrodymams - hipotekos lakštams, iš kurių matyti, kad tiek hipotekos lakštą i/k 01120060016602, tiek hipotekos lakštą i/k 01120060016511 pasirašė pati turto savininkė ir jos parašas buvo patvirtintas notaro, o vėlesnius šių hipotekos lakštų pakeitimus pasirašė jos įgaliotas asmuo. Taip pat nurodo, kad įkeisto turto savininkė pasirašydama hipotekos lakštus, kuriais įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį turtą, užtikrino UAB „Naujos statybos technologijos- 1” prievolių pagal 2006-07-05 d. kredito sutartį Nr. 06-046940-IN ir 2006-07-05 d. kredito sutartį Nr. 06-046942-IN įvykdymą. Šių kredito sutarčių 8.5 punktas numato, kad bankas turi teisę pasirinkti, į kokias užtikrinimo priemones ir kokiu eiliškumu nukreipti išieškojimą. Dėl šios priežasties vykdant išieškojimą iš įkeisto turto savininkei priklausančio turto, nereikšminga, kokios dar prievolių užtikrinimo priemonės buvo numatytos ar jų atsisakyta, ir kokioje stadijoje yra išieškojimas iš kitų prievolių užtikrinimo priemonių. Pažymi, jog finansinio reikalavimo pareiškimas BUAB „Naujosios statybos technologijos-1” bankroto byloje reglamentuojamas ĮBĮ normų ir šiuo atveju pats finansinio reikalavimo patvirtinimas nereiškia prievolės patenkinimo. Lygiagretus reikalavimo pareiškimas kredito gavėjo bankroto byloje ir išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtą atitinka įstatymų reikalavimus ir nėra nesąžiningas ir tuo labiau nereiškia nepagrįsto praturtėjimo. Šiuo atveju išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese.

7Atskirasis skundas atmetamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Byloje nustatyta, jog skolininkas BUAB „Naujos statybos technologijos-1“ su pareiškėju „Swedbank“ AB 2006-07-05 d. sudarė Kredito sutartį Nr. 06-046940-IN (su visais pakeitimais ir papildymais) ir Kredito sutartį Nr. 06-046942-IN (su visais pakeitimais ir papildymais). Suteikto kredito grąžinimas buvo užtikrintas hipoteka (hipotekos lakštai Nr. 01/1/2006/0016602, Nr. 01/1/2006/0016511), įkeičiant skolininkui BUAB „Naujos statybos technologijos-1” nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, esančius Miškonių k.,, Vilniaus r. sav.: žemės sklypą, unikalus Nr. 440006565651; žemės sklypą, unikalus Nr. 440006565973; ir V. R. priklausantį 0,1810 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 410706000242, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav.; sodybinį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 440007989186, esantį Miškonių k., Vilniaus r. sav. Prievolės pagal 2006-07-05 d. Kredito sutartį Nr. 06-046940-IN ir 2006-07-05 d. Kredito sutartį Nr. 06-046942-IN nebuvo vykdomos, todėl kreditorius kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriais prašė areštuoti V. R. priklausantį ir pareiškėjui hipotekos lakštais Nr. 01/1/2006/0016602 ir Nr. 01/1/2006/0016511 įkeistą turtą. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011-08-03 d. nutartimi šiuos pareiškimus tenkino.

10Įkeisto turto savininkė V. R. savo atskirajame skunde nurodo, kad ji nepasirašė hipotekos lakštų, kuriais buvo įkeistas jai priklausantis nekilnojamasis turtas ir, kad ji nėra išdavusi įgaliojimo sudaryti hipotekos sandorius dėl jai priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimo. Su šiuo įkeisto turto savininkės atskirojo skundo argumentu nesutiktina. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš bylos medžiagos matyti, kad hipotekos lakštus (hipotekos lakštai Nr. 01/1/2006/0016602, Nr. 01/1/2006/0016511) pasirašė pati įkeisto turto savininkė V. R. (b. l. 1-4, 93-96, t. 1), o vėlesnius šių hipotekos lakštų pakeitimus pasirašė jos įgaliotas asmuo L. R. (atstovas pagal 2006-07-14 d. Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarės Daivos Lukaševičiūtės patvirtintą įgaliojimą, b. l. 65, t. 1).

11Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 442 str. 11 p. bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“. Hipoteka, kaip skolinio įsipareigojimo įvykdymo nekilnojamojo daikto įkeitimu užtikrinimo būdas, pasižymi greitomis, supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis. Hipotekos institutą sudarančios materialiosios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius, siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, o tokią specifinę šio kreditoriaus padėtį užtikrina ir hipotekos instituto esmę įtvirtina specialiosios proceso teisės – CPK XXXVI skyriaus – normos. Pagrindinė hipotekos teisėjo funkcija nagrinėjant aptariamo pobūdžio bylas – patikrinti, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos hipotekos įregistravimui, keitimui, baigimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt. Nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas nesprendžia tarp šalių kylančių ginčų dėl skolos dydžio ar kitų klausimų, susijusių su sutartinių prievolių vykdymu, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir areštuoja įkeistą turtą, preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. Skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Jei įkeisto turto savininkė mano, kad ji nėra atsakinga už kredito, dėl kurio pradėtas priverstinis išieškojimas, grąžinimą ar pan., ji turi teisę savo teises ir pažeistus interesus ginti ginčo teisenos tvarka pareikšdama ieškinį.

12Teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad hipotekos bylą nagrinėjantis teisėjas privalo vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turi pareigą ir teisę veikti ex officio, kai to reikalauja viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2010). Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas UAB “Naujos statybos technologijos-1” sudarė kredito sutartis su kreditoriumi „Swedbank“ AB, abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp šalių buvo sudarytos kreditavimo ir hipotekos vartojimo sutartys.

13Apeliantė taip pat nurodo, kad pareiškėjas, du kartus kreipdamasis į skirtingus teismus dėl tos pačios įsiskolinimo sumos pagal kreditavimo sutartis sumokėjimo iš bankrutuojančios UAB „Naujos statybos technologijos-1” bei priverstinio išieškojimo iš turto savininkės elgiasi nesąžiningai ir siekia nepagrįsto praturtėjimo. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apeliantės argumentu nesutinka. Pažymi, kad ta aplinkybė, kad kreditorius yra pareiškęs savo finansinius reikalavimus skolininko bankroto byloje, nepaneigia jo teisės patenkinti skolinį reikalavimą ne ginčo tvarka iš trečiųjų asmenų skolininko įsipareigojimui užtikrinti įkeisto turto. Patenkinus kreditoriaus reikalavimą iš trečiųjų asmenų įkeisto turto arba jiems įvykdžius skolininko įsipareigojimą, įkeisto daikto savininkai, šiuo atveju įkeisto turto savininkė V. R., įgytų atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.195 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė hipotekos teisinius santykius reglamentuojančias materialines ir proceso teisės normas, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais. Dėl nurodytų priežasčių atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-08-03 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apeliantės valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 5,80 Lt (b. l. 53) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d.1 p., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš apeliantės V. R. (a.k. ( - ) 5,80 Lt (penkis litus, 80 centų) dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai