Byla e2S-625-275/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Fima“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Fima“ 20 523,19 Eur skolos, 5 405,71 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šio ieškinio užtikrinimui ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą 25 928,90 Eur sumai. Nurodo, kad ieškinio suma yra didelė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo atsakovo UAB „Fima“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas jį perleisti kitiems asmenims, 25 928,90 Eur sumai, nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su ieškovu, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei. Teismas, atsižvelgęs į ieškovo reikalavimo turtinį pobūdį, pakankamai didelę ieškinio sumą (25 928,90 Eur), neaiškų atsakovo mokumą, darė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl ieškovo prašymą dėl atsakovo turto arešto 25 928,90 Eur sumai patenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Fima“ prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Nurodo, kad ieškovo pareikšto reikalavimo suma atsakovui nėra didelė, ką patvirtina kartu su skundu pateikti 2015 m. III ketvirčio pabaigos atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neteikė į bylą įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas prieštarauja atsakovo pozicijai, kad jo pateiktų duomenų pagrindu būtų galima paneigti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomu riziką, nes vien trumpalaikiai atsakovo įsipareigojimai ženkliai viršija jo realiai turimą turtą. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo (pareiškėjų) kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui (pareiškėjams) galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1702/2014).

13Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1702/2014).

14Kaip pagrindinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvą tiek ieškovas, tiek ir pirmosios instancijos teismas nurodė didelę ieškinio sumą. Pažymėtina, kad šalys civiliniame procese yra lygios (CPK 17 str.). Tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų dydis iš esmės priklauso nuo paties ieškovo valios, todėl ieškinio pateikimas ir jame didelės vertės reikalavimo nurodymas pats savaime nesuteikia ieškovui pranašumo prieš atsakovą ir kartu nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-66-407/2016; 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-274-186/2016; 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-402-178/2016).

15Būtina sąlyga tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta prielaida, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė (CPK 144 str. 1 d.). Šioje byloje pirmosios instancijos teismas atsakovo turtą areštavo, atsižvelgdamas į ieškinio sumą, kurią pripažino keliančia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Motyvų, pagrindžiančių, kodėl vien didelės turtinės vertės pareikštas ieškinio reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip sukeliantis grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, pirmosios instancijos teismas nenurodė. Apeliantas atskirajame skunde nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad pareikšto ieškinio suma atsakovui yra didelė, ir apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria atsakovui. Kaip matyti iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų atsakovo UAB „Fima“ finansinės atskaitomybės dokumentų, sudarytų 2015 m. III ketvirčio pabaigai, ši įmonė 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo turto už 51 333 726 Eur, iš kurio ilgalaikio turto už 21 086 792 Eur, šios įmonės įsipareigojimai buvo 31 527 802 Eur, iš kurių trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 29 616 439 Eur. Įmonė veikia pelningai ir grynojo pelno 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo 4 923 152 Eur. Įvertinęs įmonės finansinius duomenis, teismas sprendžia, jog ieškovo argumentai, kad atsakovui pareikšto reikalavimo suma 25 928,90 Eur yra didelė, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovo turto gali nepakakti ieškovo reikalavimams patenkinti. Be to, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1172-381/2015). Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė į bylą jokių kitų objektyvių faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui ar kad atsakovas ketintų slėpti ir realizuoti turimą turtą, tokiu būdu siekdamas išvengti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Taigi ieškovas neįrodinėja, kad atsakovas ketintų savo turimą turtą slėpti, suvaržyti ar perleisti tretiesiems asmenims (CPK 178 str.), t. y. jis neįrodė grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nenustačius jokių konkrečių aplinkybių, kurios rodytų galimą atsakovo nesąžiningumą, vien didelės sumos ieškinio pateikimas nėra pakankamas pagrindas varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to pritartina apelianto argumentams, jog ieškovas neįrodė, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad egzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nesant šios sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, todėl atskirasis skundas tenkintinas.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, padarė nepagrįstas išvadas, todėl apskųstoji nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

19Nutarties skaitmeninę kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai