Byla 2-1627-178/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Memel City Projects“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Memel City Projects“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1259-460/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ETB Legal“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Memel City Projects“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „ETB Legal“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Memel City Projects“. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už suteiktas teisines paslaugas, liko skolingas 2 606,06 Eur. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su raginimu atsiskaityti, tačiau atsakovas į raginimus neatsiliepė, skolos nepadengė. Ieškovo teigimu, atsakovas yra nemokus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. birželio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Memel City Projects“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Teismas nurodė, kad balanso išrašas už 2014 m. patvirtina, jog įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas sudarė 535 460,78 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 556 102,58 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaita už 2014 metus patvirtina, kad įmonė veikia nuostolingai – 14 701,40 Eur. 2015 m. gegužės 25 d. duomenimis įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas sudarė 576 129 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 599 627 Eur. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad yra pagrindas manyti, jog atsakovas yra nemokus bei negali atsiskaityti su kreditoriais, todėl jam iškėlė bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 ir 2 p., 10 str.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB „Memel City Projects“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, apelianto turto vertė sudarė 535 460,78 Eur, o 2015 m. gegužės 25 d. balanso duomenimis – 576 129 Eur. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad apelianto pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 198 343,02 Eur. Taigi, kreditorių reikalaujamos sumokėti skolos (pradelsti įsipareigojimai) neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (288 064,50 Eur). Dėl to, apeliantas neatitinka ĮBĮ nustatytų net formalių nemokumo kriterijų. Debitoriai su apeliantu taip pat vėluoja atsiskaityti, jų įsipareigojimai siekia 59 369,18 Eur.
  2. Apelianto veikla yra statybų verslas, ji nėra nutrūkusi. Apeliantas renovuoja gyvenamąjį namą, kuriame yra 16 butų. Namo rekonstrukcijos darbai yra tęsiami, 2015 m. gegužės 12 d. apeliantas ir UAB „Šviesos jėga“ sudarė Darbų atlikimo sutartį, pagal kurią UAB „Šviesos jėga“ įsipareigojo atlikti pastato stogo ir fasado, įrengimo, remonto darbus, bendrastatybinius darbus. Didžiąją dalį planuojamų pajamų apeliantas gaus būtent iš renovuojamų butų pardavimo. Apeliantas nurodo, kad jis yra sudaręs jau 4 preliminarias pirkimo – pardavimo sutartis. Iškėlus apeliantui bankroto bylą, būtų pažeisti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijai, nes būtų sužlugdytas pelningas apelianto vykdomas projektas. Tai reiškia, kad apeliantui nebus galimybės tęsti renovacijos darbus, apeliantas negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl bus pažeisti ne tik ieškovo, bet kitų kreditorių interesai.
  3. Teismas formaliai taikė Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus, dėl to neteisingai įvertino apelianto finansinę būklę ir netinkamai nustatė įmonės turto ir jos pradelstų įsipareigojimų santykį. Teismas, nesigilindamas į apelianto pateiktus finansinius dokumentus, padarė nepagrįstą išvadą, kad apeliantas nemokus. Teismas nesiėmė priemonių bei iniciatyvos realiai apelianto finansinei padėčiai išsiaiškinti. Apeliantas nurodo, kad negavo teismo pranešimo dėl atsiliepimo į pareiškimą pateikimo. Apeliantas buvo aktyvus ir domėjosi proceso eiga, skambindavo į teismą, jame lankėsi, tačiau procesiniai dokumentai jam nebuvo įteikti. Taip pat apeliantas nebuvo informuotas apie paskirtą bylos nagrinėjimo datą, nes nebuvo išsiųstas joks pranešimas. Be to, toks pranešimas nebuvo patalpintas specialiame teismų interneto tinklapyje.

9Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

12Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta UAB „Memel City Projects“ bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą, inter alia bankroto bylos iškėlimą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ).

15Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, tačiau pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant ją kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliantui prašė iškelti bankroto bylą dėl galimo jo nemokumo. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis 2015 m. gegužės 25 d. balanso duomenimis, nustatęs, jog apeliantas yra nemokus bei negali atsiskaityti su kreditoriais, iškėlė jam bankroto bylą. Apeliantas nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi ir teigia, jog teismas neteisingai įvertino jo finansinę būklę, pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl apeliantas neatitinka ĮBĮ nustatytų nemokumo kriterijų. Taigi, byloje kilo ginčas, ar apeliantui keltina bankroto byla nemokumo pagrindu.

17ĮBĮ įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Tuo atveju, jeigu iš teismui pateikto įmonės balanso bei kitų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų matyti, kad įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą. Pažymėtina, kad visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne)mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tai itin aktualu tuomet, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik nežymiai viršija pusę jos turimo turto vertės. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan.

18Pirmosios instancijos teismas iškėlė apeliantui bankroto bylą, įvertinęs aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus ir nurodęs, kad jo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Iš apelianto į bylą pateikto 2015 m. gegužės 25 d. balanso matyti, kad jo turtas sudaro 576 129 Eur (ilgalaikis turtas 214 869 Eur, trumpalaikis 361 260 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 332 716 Eur. Pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas apelianto finansinę padėtį, vertino visus įmonės įsipareigojimus (599 627 Eur), balanse nurodytus kaip mokėtina suma ir įsipareigojimai, į kuriuos įeina ir po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Taigi, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apelianto (ne)mokumo klausimą, net nenustatinėjo jo pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto vertės santykio, nors, kaip minėta, įmonės nemokumo būsenai konstatuoti svarbiausi yra būtent įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams. Iš apelianto pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu kreditoriniai įsipareigojimai iš viso sudarė 599 627,14 Eur, tačiau pradelsti įsipareigojimai, t. y. tiems įsipareigojimas, kuriems įvykdyti skundžiamos nutarties priėmimo metu buvo suėjęs terminas, sudarė 198 343,02 Eur (t. 1, b.l. 34). Kitokių duomenų byloje nėra. Apeliacinės instancijos teismas prielaidų abejoti į apelianto 2015 m. gegužės 25 d. balansą įrašyto turto pagrįstumu neturi. Be to, apeliantas su skundu pateikė jam priklausančio nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, esančio Liepų g. 36A, Klaipėdoje, kuris šiuo metu renovuojamas, rinkos vertės nustatymo ataskaitą, patvirtinančią, kad 2014 m. liepos 17 d. šio nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 1 750 000 Lt, kas atitiktų 506 835 Eur. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad teismas neteisingai įvertino jo finansinę būklę ir netinkamai nustatė įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės turtą sudaro 576 129 Eur, o pradelsti įsipareigojimai 198 343,02 Eur, darytina išvada, kad pradelsti apelianto įsipareigojimai kreditoriams skundžiamos nutarties priėmimo momentu neviršijo pusės į balansą įrašyto turto vertės, todėl nepagrįsta teismo išvada dėl apelianto nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

19Be to, kaip minėta, vien formalus pagrindų iškelti bankroto bylą konstatavimas dar ne visuomet sudaro pagrindą bankroto bylos iškėlimui, nes net ir tuo atveju, kai įmonė, balansuodama žemiau nemokumo ribos, vykdo veiklą ir pateikia įrodymus apie pakankamai pagrįstas teigiamas perspektyvas, bankroto byla gali būti nekeliama (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Šiuo atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų - 2015 m. gegužės 12 d. Darbų atlikimo sutarties, preliminarių daugiabučio namo butų pirkimo – pardavimo sutarčių, matyti, kad apeliantas nėra nutraukęs ūkinės – komercinės veiklos, nes renovuoja gyvenamąjį namą, esantį Liepų g. 36A, Klaipėdoje, kuriame yra 16 butų, ir didžiąją dalį būsimų pajamų apeliantas planuoja gauti iš renovuotų butų pardavimo. Teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkui, t. y. apribojama jo veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne vien formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, todėl teisminėje praktikoje prioritetas suteikiamas aktyvaus rinkos dalyvio išlikimui.

20Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje pagrindai bankroto bylos iškėlimui, atskirasis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsisakytina UAB „Memel City Projects” iškelti bankroto bylą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam šio klausimo išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei UAB „Memel City Projects“ bankroto bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „ETB Legal“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. birželio 23 d. nutartimi iškėlė... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atsakovas UAB „Memel City Projects“ (toliau – apeliantas) atskirajame... 9. Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 12. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 13. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 14. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto... 15. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliantui prašė iškelti bankroto bylą dėl... 17. ĮBĮ įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 18. Pirmosios instancijos teismas iškėlė apeliantui bankroto bylą, įvertinęs... 19. Be to, kaip minėta, vien formalus pagrindų iškelti bankroto bylą... 20. Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje pagrindai... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės teisingam šio klausimo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir...