Byla 2-236-642/2012
Dėl avanso ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A. V., trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovams Ivanui Pudikovui ir advokatui Jurijui Stepanovui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo K. R. ieškinį atsakovams A. A. ir S. A., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A. V. dėl avanso ir nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas K. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 25000,00 Lt sumokėto avanso, 8500,00 Lt palūkanų ir 12 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteisto avanso nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-11-07 ieškovas su atsakovais, atstovaujamais trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų pagal 2008-11-07 įgaliojimą Nr. ( - ) sudarė preliminarią sutartį (įvardinta kaip neprotestuotinas vekselis) dėl dalies žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo. Ieškovas sumokėjo 25000,00 Lt avansą atsakovams. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio nuostatomis sutartys turi būti aiškinamos pagal tikruosius šalių ketinimus, jų esmę ir tikslą, o ne vien remiamasi pažodinių sutarties teksto aiškinimu ar sutarties pavadinimu, todėl ieškovo ir atsakovų sutartis laikytina preliminariąja sutartimi nepriklausomai nuo to, kad įvardinta kaip neprotestuotinas vekselis. Atsakovai įsipareigojo iki 2009-11-07 pakeisti esamo žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į namų valdos, suformuoti individualių namų statybai skirtus sklypus ir du iš jų parduoti ieškovui. Dokumentai laiku paruošti nebuvo dėl atsakovų kaltės, todėl iki 2009-11-07 nesudarius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Atsakovai pakeitė žemės sklypo paskirtį ir suformavo žemės sklypus individualių namų statybai tik 2011-04-13 kas matyti iš VĮ „Registrų centras“ išrašo, todėl laikytina, kad nebuvo pasiektas tikslas, kurio šalys siekė preliminariąja sutartimi, dėl ko laikytina, kad avansas gautas be teisėto pagrindo.

3Atsakovas S. A. atsiliepimu į ieškovo ieškinį prašo atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2008-11-07 A. V. pagal atsakovų notariškai patvirtintą įgaliojimą išrašė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 25 000,00 Lt sumai už gautą avansą iš K. R. už 20 arų žemės sklypą, esanti ( - ) skirtą individualių namų statybai. A. V. šiuo vekseliu įsipareigojo per numatytą terminą pakeisti minėto žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į namų valdos paskirtį. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos Lietuvoje ir dėl asmeninių finansinių aplinkybių, atsakovai negalėjo iki 2009-11-07 numatyto termino pakeisti minėto žemės sklypo paskirties iš žemės ūkio paskirties į namų valdos paskirtį. Todėl atsakovai informavo ieškovą apie pasikeitusias aplinkybės, ieškovas žinodamas apie tai sutiko su termino atidėjimu. Todėl atsakovai įvykdė savo įsipareigojimus tik 2011-04-13 ir ieškovas jokių pretenzijų jiems nepateikė. Tačiau šių metų rugsėjo mėnesį dėl atsakovams nesuprantamų priežasčių ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nors atsakovų atstovo A. V. įsipareigojimai jau įvykdyti ir atsakovai pasiruošė pasirašyti žemės sklypo, ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį.

4Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. V. pateikė teismui 2008-12-01 preliminarią žemės sklypo dalies esančio ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau teismas nustatė, kad ji yra pasirašyta, tik atsakovų atstovo trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų A. V., ieškovo K. R. parašo šioje sutartiyje nėra. Šia sutartimi trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų nori įrodyti, kad 2008-11-07 šalys pasirašė vekselį. Atsakovai savo įsipareigojimus vykdė – per atstovą architektą A. D. kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybę dėl žemės paskirties pakeitimo, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių – Žemės įstatymo pasikeitimo.

5Trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovas Ivanas Pudikovas teismo posėdžio metu nurodė, kad vekselis tarp šalių buvo pasirašytas už žemės paskirties pakeitimą, o ne už pirkimą. Po mėnesio buvo paruošta preliminarioji sutartis, bet ieškovas jos nepasirašė, nors pačią sutartį iš A. V. pasiėmė. Ieškovas pagal vekselį galėjo tik suėjus terminams reikalauti grąžinti pinigus ir delspinigius, tačiau jis specialiai delsė, nes norėjo gauti daugiau netesybų. Ne dėl atsakovų ir ne dėl trečiojo asmens kaltės žemės sklypo dokumentų tvarkymas užtruko, o dėl to, kad buvo keičiama tvarka ir įstatymai, leidimai buvo gauti ir žemės paskirties klausimas išspręstas tik 2011 m. balandžio mėnesį. Ieškovas piktybiškai naudojosi savo teisėmis – žinodamas kodėl užstrigo klausimas dėl žemės paskirties keitimo nė vieno karto nepareiškė pretenzijos, o dabar kreipiasi į teismą su ieškiniu.

6Atsakovai A. A. ir S. A. į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu (b.l. 78-80), atsakovas A. A. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl byla, sutinkant ieškovui, nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant atsakovams (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

7Byloje nustatytos aplinkybės

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, jog 2008-11-07 atsakovai, atstovaujami trečiojo asmens A. V. pagal 2008-11-07 įgaliojimą Nr. ( - ) išdavė ieškovui neprotestuotiną vekselį dėl dalies žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo (b.l. 8). Atsakovai įsipareigojo pakeisti žemės sklypo, esančio ( - ) paskirtį iš žemės ūkio paskirties į namų valdos iki 2009-11-07. Neprotestuotino vekselio 2 punkte numatyta, kad nepakeitus žemės sklypo paskirties, atsakovai įsipareigoja grąžinti ieškovui avansą ir sumokėti 12 procentų metinių palūkanų. Žemės sklypas, esantis adresu ( - ) nuosavybės teise neprotestuotino vekselio pasirašymo metu, t.y. 2008-11-07, priklausė A. A. ir S. A. (b.l. 10). 2008-11-07 atsakovai įgaliojo trečiąjį asmenį A. V., atstovauti jiems VĮ Registrų centre ir visose kitose įstaigose ir organizacijose, keičiant žemės sklypo, esančio ( - ) tikslinę paskirtį į kitos paskirties žemę, parduoti žemės sklypus ir/ar padalintus ir naujai suformuotus žemės sklypus, už V. A. aptartą kainą ir sąlygas savo nuožiūra (b.l. 16). Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo A. V. pateikė teismui įrodymus iš kurių nustatyta, kad Klaipėdos rajono savivaldybės meras 2010-09- raštu Dėl žemės naudojimo paskirties keitimo informavo atsakovus, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnyje numatyta, kad pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo tvarką nustato Vyriausybė. Šio straipsnio pakeitimai įsigaliojo 2010-07-01. Šio įstatymo 40 straipsnyje Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms nurodyta iki 2010-07-01 priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, tačiau iki šios dienos nėra patvirtinta žemės naudojimo paskirties keitimo tvarka, todėl Jų prašymo įvykdyti negali. Jų prašymas bus nagrinėjamas pakartotinai, kai bus nustatyta žemės naudojimo paskirties keitimo tvarka (b.l.).

9Dėl 25000,00 Lt avanso pagal preliminarią sutartį priteisimo

10Sutartis yra juridinis faktas, kuris sukuria, keičia arba nutraukia civilinius teisinius santykius. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 straipsnis). Sukūrusi civilinį teisinį santykį, sutartis pagal teisės normų nustatytas ribas reguliuoja jos sukurto teisinio santykio dalyvių elgesį iki tol, kol bus pasiektas sutartimi numatytas rezultatas. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovo teigimu 2008-11-07 šalys (atsakovai atstovaujami atstovo pagal įgaliojimą A. V.) sudarė preliminarią sutartį dėl dalies žemės sklypo pirkimo, kaip avansas tą pačią dieną ieškovas atsakovams sumokėjo 25000,00 Lt. Pinigų sumokėjimo faktą teismo posėdžio metu patvirtino trečiasis asmuo A. V., tačiau jis teigia, kad atsakovai išdavė ieškovui vekselį, ir vadovaujantis atsakovo S. A. atsiliepimu, ieškovas, žinodamas apie įsipareigojimų pagal pasirašytą vekselį, vėlavimą, turėjo laiko nuo 2009-11-07 (termino pakeisti žemės paskirtį pasibaigimo) iki 2011-04-13 įsipareigojimų įvykdymo (žemės paskirties pakeitimo) kreiptis su vekseliu į teismą dėl avanso grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.

12Esant ginčui dėl sutarties turinio bei sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (Lietuvso Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji sutartis, t. y. šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, t. y. šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnyje pateiktos preliminariosios sutarties sampratos galima daryti išvadą, kad preliminariąja sutartimi nesukuriama piniginė prievolė, nė viena iš šalių neįgyja turtinės naudos, taigi ir dėl šios priežasties neatsiranda mokėjimo–atsiskaitymo santykio. Tačiau preliminariosios sutarties turinys yra šalių consensus ad idem, t. y. šalių surastas sutarimas, bendra nuomonė, todėl leidžiama šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Susitarimas dėl pinigų perdavimo kitai šaliai yra už preliminariosios sutarties ribų suprantant ją siaurąja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalies reikšme, tačiau toks perdavimas jokiu būdu nereiškia prieštaravimo imperatyvams, įskaitant ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalį. Pagal preliminarųjį susitarimą perduodami pinigai neatlieka mokėjimo–atsiskaitymo funkcijos, nes preliminariuosiuose santykiuose neatsiranda piniginės prievolės. Nepaisant to, perduodami pinigai gali turėti kitas reikšmes ir atlikti kitas, ne mokėjimo ir atsiskaitymo funkcijas, todėl teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į šalių išreikštą valią, įvertina, kaip kvalifikuoti tokius perduotus pinigus. Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją sutartį neprieštarauja imperatyvams, įskaitant ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-534/2011).

13Trečiasis asmuo A. V. teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovas sumokėjo atsakovams per šį trečiąjį asmenį 25000,00 Lt sumą, todėl, ieškovo nuomone, atsakovams laiku nepakeitus žemės sklypo paskirties, sumokėtas avansas turi būti grąžintas ieškovui. Nagrinėjamu atveju tiek neprotestuotino vekselio sąlygos, tiek šalių ketinimai ir jų elgesys sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovas atsakovams sumokėjo 25000 Lt kaip avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į perkamo žemės sklypo kainą, t.y. šalys ateityje turėjo sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovas S. A. savo atsiliepime į ieškinį (b.l. 43). Šiuo atveju perduota suma teismo laikytina avansu, t. y. kaip išankstinis daikto, šiuo atveju žemės sklypo, kainos dalies sumokėjimas, kurį sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie sutarties šalių susitarimą nurodytą sumą traktuoti kaip sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo netesybų formą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.70 straipsnio 1 dalį sandoris gali būti sudaromas per atstovą. Iš 2008-11-07 preliminarios sutarties atsiradusios teisės ir pareigos tiesiogiai taikomos atsakovams, kadangi trečiasis asmuo A. V. veikė jų vardu, atskleidė atstovavimo faktą ir neviršijo jam suteiktų teisių, kas nustatyta iš preliminarios sutarties turinio, kur nurodoma, kad pridedama įgaliojimo kopija, ir įgaliojimo turinio, kur nurodyta, kad trečiajam asmeniui suteikta teisė parduoti žemės sklypą savo nuožiūra (Lietuvos Respublikos civilinio kodesko 2.133 straipsnio 1 dalis, b.l. 17).

14Atsakovai įsipareigojo pakeisti esamo žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į namų valdos, suformuoti individualių namų statybai skirtus sklypus ir du iš jų parduoti ieškovui. Atsakovas S. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovas laikėsi visų sutartinių sąlygų bei dėjo visas įmanomas pastangas dėl kuo skubesnio dokumentų tvarkymo, tačiau ne dėl atsakovų kaltės terminai užsitęsė (dėl institucijų kaltės nebuvo sutvarkyti žemės dokumentai). Iš to seka, kad žemės sklypų, esančių adresu ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį įsipareigota pasirašyti iki 2009-11-07, tačiau pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo. Lietuvos Respublikos 6.165 straipsnio 4 dalis numato, jei preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Tokie mokėjimai kvalifikuotini kaip skatinamąją ir užtikrinančiąją funkciją atliekantys mokėjimai ir laikytini šalių susitarimu nustatytu prievolės užtikrinimo būdu. Šalys preliminarią sutartį pasirašė 2008-11-07, tuo tarpu atsakovų atstovas A. D. su prašymu dėl žemės naudojimo paskirties pakeitimo į Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių kreipėsi tik 2009-05-12, t.y. praėjus pusei metų po sutarties pasirašymo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai, per trečiajį asmenį, sudarydami su ieškovu preliminariąją sutartį ir nustatydami žemės sklypo paskirties pakeitimo terminą, kai dar nebuvo žinomi žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje terminai ir neprognozuojami rezultatai, nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, todėl yra kalti dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo dėl to, kad nebuvo laiku patvirtintas žemės sklypo detalusis planas ir pakeista žemės sklypo paskirtis. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad atsakovai norėjo įvykdyti preliminarią sutartį, t.y. kreipėsi į atsitinkamas institucijas dėl žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo, tačiau dėl objektyvių aplinkybių - teisinių galimybių parengti preliminariojoje sutartyje numatomo pirkti žemės sklypo detaliojo plano vėlavimo sudaryti pasikeitus įstatymams, detalusis planas iki 2009-11-07, t.y. dienos, kai ieškovo teigimu, turėjo būti sudaryta pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, patvirtintas nebuvo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

15Pasibaigus prievolei sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti, kad sumokėta suma būtų grąžinta, nes atsakovai ją gavo be teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnis). Teismui kvalifikavus 25000,00 Lt ginčo sumą kaip avansą, nesudarius pagrindinės sutarties, būsimi sklypo pardavėjas (atsakovai) neteko teisinio pagrindo disponuoti šiais pinigais ir jie turi būti grąžinami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti 25000,00 Lt avanso tenkintinas, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 25000,00 Lt sumokėto avanso.

16Dėl palūkanų priteisimo

17Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismas konstatuoja, kad tarp šalių sudarytoje preliminarioje sutartyje nustatytos 12 procentų metinės palūkanos vertintinos kaip neprotingai didelės, neatitinkančios šalių interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Be to pažymėtina, kad ieškovas kreipėsi į teismą beveik po metų nuo dienos, kai turėjo būti pakeista žemės paskirtis, galimai sąmoningai didindamas jam pagal sutarties nuostatas priteistinas netesybas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 8500,00 Lt palūkanų ir 12 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteisto avanso nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo 2009 lapkričio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis). Kadangi teismas tenkino 74,62 procentus ieškinio, ieškovui iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis 749,93 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, 746,40 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 186,55 Lt kitų būtinų bylinėjimosi išlaidų (b.l. 5, 7, 74). Trečiajam asmeniui A. V. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 746,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

20Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

212011-09-06 nutartimi teismas ieškovo K. R. reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovų A. A. ir S. A. turtui pareikšto reikalavimo ribose – už 33500,00 Lt (b. l. 20-21).

22Taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalis).

23Pažymėtina, kad atsakovas S. A. kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

242012 m. sausio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nustatė šio prašymo trūkumus ir nurodė atsakovui S. A. per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus prašymo trūkumus. Atsakovas S. A. per teismo nusttaytą terminą nepašalino prašymo trūkumų, todėl, atsakovo S. A. prašymas pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26iš dalies tenkinti ieškovo K. R. ieškinį.

27Priteisti ieškovui K. R. solidariai iš atsakovų A. A. ir S. A. 25000,00 Lt sumokėto avanso ir 5 procentų metinių palūkanų nuo 2009 m. lapkričio 7 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

28Priteisti ieškovui K. R. iš atsakovo A. A. 374,96 Lt išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, 373,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 93,27 Lt kitų būtinų bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti ieškovui K. R. iš atsakovo S. A. 374,96 Lt išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, 373,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 93,27 Lt kitų būtinų bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A. V. iš atsakovo S. A. 373,10 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Priteisti trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A. V. iš atsakovo A. A. 373,10 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

32Palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-236-642/2012 (senasis bylos Nr. 2-13410-642/2011) taikytą laikinąją apsaugos priemonę (atsakovų A. A. ir S. A. turto areštą).

33Laikyti nepaduotu ir grąžintini atsakovui S. A. jo prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė,... 2. ieškovas K. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovas S. A. atsiliepimu į ieškovo ieškinį prašo atmesti ieškovo... 4. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų... 5. Trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovas Ivanas... 6. Atsakovai A. A. ir S. A. į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį... 7. Byloje nustatytos aplinkybės ... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 9. Dėl 25000,00 Lt avanso pagal preliminarią sutartį priteisimo... 10. Sutartis yra juridinis faktas, kuris sukuria, keičia arba nutraukia civilinius... 11. Ieškovo teigimu 2008-11-07 šalys (atsakovai atstovaujami atstovo pagal... 12. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei sąlygų, sutartis aiškinama... 13. Trečiasis asmuo A. V. teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovas... 14. Atsakovai įsipareigojo pakeisti esamo žemės sklypo paskirtį iš žemės... 15. Pasibaigus prievolei sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovas turi teisę... 16. Dėl palūkanų priteisimo... 17. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 20. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. 2011-09-06 nutartimi teismas ieškovo K. R. reikalavimų įvykdymo... 22. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo... 23. Pažymėtina, kad atsakovas S. A. kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti... 24. 2012 m. sausio 17 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nustatė šio... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 259,... 26. iš dalies tenkinti ieškovo K. R. ieškinį.... 27. Priteisti ieškovui K. R. solidariai iš atsakovų A. A. ir S. A. 25000,00 Lt... 28. Priteisti ieškovui K. R. iš atsakovo A. A. 374,96 Lt išlaidų dėl žyminio... 29. Priteisti ieškovui K. R. iš atsakovo S. A. 374,96 Lt išlaidų dėl žyminio... 30. Priteisti trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A.... 31. Priteisti trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų A.... 32. Palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Klaipėdos miesto... 33. Laikyti nepaduotu ir grąžintini atsakovui S. A. jo prašymą pakeisti vieną... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...