Byla 2A-565/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, Sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovams V. J., A. B., advokatei Jurgitai Jurkšaitytei, atsakovo atstovams L. B., advokatui Girdučiui Vainiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-898-544/2010 pagal ieškovo AB „Panevėžio keliai“ ieškinį atsakovui „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, tretieji asmenys UAB „Aukštaitijos traktas“, AB „Utenos melioracija“, UAB „Kauno keliai“, institucija, teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo pirkime Nr. 88762 „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai“, dėl pripažinimo, kad tiekėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ neatitiko konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei dėl įpareigojimo atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas: projektavimas ir statybos darbai“ (pirkimo Nr. 88762, toliau - Konkursas). Šiais sprendimais nutarta nepatenkinti jungtinės veiklos partnerių AB „Panevėžio keliai“, UAB „Aukštaitijos traktas“ ir AB „Utenos melioracija“ pretenzijos reikalavimų, taip pat nutarta UAB „Kauno keliai“ kvalifikaciją pripažinti tinkama ir šio tiekėjo pasiūlymą įtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę, taip pat pripažinti, kad UAB „Kauno keliai“ neatitinka minėto Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę minėtame Konkurse.

5Byloje kilo ginčas, ar tiekėjas UAB „Kauno keliai“ atitiko Konkurso sąlygas. Viena, šis tiekėjas jo nurodytuose projektuose dalyvavo ir yra įgijęs patirtį kaip subrangovas, todėl galimai neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų pagal Konkurso sąlygų 5.2.5. punkte, nes neturėjo net minimalios patirties, kuri pagal Konkurso sąlygas buvo būtina vykdant tokios apimties projektą. Antra, šio tiekėjo pasiūlyme neatitinka darbų pradžios ir pabaigos datos svarbiausių įvykdytų darbų sąraše ir pažymoje apie projektą. Trečia, šio tiekėjo pasiūlymas galimai neatitiko ir Konkurso sąlygų 5.2.11 punkto 2 papunkčio reikalavimo, nes teikėjo statybos vadovu numatytas skirti asmuo neturi reikalaujamos 2 metų patirties. Ketvirta, pateikti tiekėjo sertifikatai nepatvirtina reikiamos tiekėjo kvalifikacijos.

7

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies: pripažino neteisėtais ir panaikino atsakovo vykdant supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras priimtus sprendimus (2010-07-08 rašte Nr. S-212 „Dėl pretenzijos atmetimo“ išdėstytą sprendimą nepatenkinti jungtinės veiklos partnerių AB „Panevėžio keliai“, UAB „Aukštaitijos traktas“ ir AB „Utenos melioracija“ pretenzijos reikalavimų ir 2010-06-14 rašte Nr. S-188 „Dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės sudarymo“ išdėstytą sprendimą, kad UAB „Kauno keliai“ kvalifikacija yra tinkama bei sprendimą šio tiekėjo pasiūlymą įtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę), taip pat pripažino, kad tiekėjas UAB „Kauno keliai“ neatitiko Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

11Teismas nurodė, kad tiekėjo UAB „Kauno keliai“ kvalifikacija neatitiko Konkurso pirkimo dokumentų 5.2. 5 punkto, 5.2.11 punkto reikalavimų (būsimo tiekėjo bei statinio statybos vadovo patirties reikalavimai), todėl tenkino ieškinio dalį dėl ginčijamų viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir pripažinimo, kad tiekėja UAB „Kauno keliai“ neatitiko Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškinį dalyje dėl įpareigojimo atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę atmetė, nes teisė pasirinkti ar vykdyti ir kaip toliau vykdyti pirkimo procedūras priklauso atsakovui, o ne teismui.

12

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimo gauti du apeliaciniai skundai.

16Tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti toje dalyje, kurioje buvo patenkinti ieškinio reikalavimai, ir ieškinį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

171. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai gali būti naikinami tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios įstatymo nuostatos. Atsakovas įstatymo nuostatų nepažeidė, be to, ieškovo nurodyti pažeidimai nėra esminiai.

182. Tesimas neteisingai aiškino Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte nustatytus reikalavimus potencialaus tiekėjo patirčiai. Pirkimo dokumentų 2.3.1 punkte nebuvo reikalavimo pateikti perkančiajai organizacijai informacijos apie tai, kad potencialus tiekėjas statybos rangos sutartį vykdė kaip pagrindinis jungtinės veiklos partneris. Kad potencialaus tiekėjo reikalaujama patirtis galėjo būti įgyta atliekant darbus kaip subrangovas, rodo ir lentelės, į kurią dalyviai turėjo surašyti svarbiausius įvykdytus statybos darbus.Tretysis asmuo perkančiajai organizacijai kaip ir buvo reikalaujama pateikė duomenis, rodančius, jog iki pasiūlymo pateikimo dienos kaip subrangovas ar jungtinės veiklos partneris yra užbaigęs eilę statybos darbų ir atliktų darbų vertė viršija 4.5 mln. litų.

193. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ atsakovui nepateikė dokumentų, jog bendrovė iki vokų atplėšimo Konkurse datos buvo sėkmingai užbaigusi sutartį projekte „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas“. Teismas nepagrįstai tapatino „sėkmingai užbaigto statybos darbų objekto“ ir „sėkmingai užbaigtos sutarties“ sąvokas, neatsižvelgė į tai, kad pagal sutartį buvo vykdomi darbai eilėje objektų. Pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo potencialiam tiekėjui būti užbaigus vykdomą sutartį (Pasiūlymo formos 2.3 p.).

204. Net ir pripažinus, jog perkančiojo organizacija buvo įtvirtinus reikalavimą tiekėjui turėti generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį, apygardos teismo išvados, kad UAB „Kauno keliai“ tokios patirties neturi, vertintinos kritiškai, kadangi vykdant sutartį Nr. A/2007/K/40 jos šalys tik iš pradžių buvo sulygę, kad pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu skiriamas UAB „Luidas“, tačiau 2010-05-21 sutartis buvo pakeista, nurodant, jog pagrindiniu partneriu skiriamas UAB „Kauno keliai“. Nepagrįsta apygardos teismo pozicija, kad minėtas sutarties pakeitimas vertintinas tik kaip jungtinės veiklos sutarties pakeitimo inicijavimas, kadangi susitarimo 4 punkte nurodyta, jog jis įsigalioja nuo sudarymo momento. Be to, teismui pateikiamas 2010-10-06 viešųjų pirkimų tarnybos pranešimas Nr. 4S-3446, kuriame nurodyta, jog dėl jungtinės veiklos dalyvių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo tarnybos sutikimas nereikalingas, taip pat pateikiamas 2010-10-07 Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros pranešimas Nr. APVA-5500, kuriame nurodoma, kad neprieštaraujama dėl UAB „Kauno keliai“ bei UAB „Luidas“ jungtinės veiklos sutarties pakeitimo.

215. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad nebuvo pateikti įrodymai, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo patirtis būnant statinio statybos vadovu yra didesnė nei 3 metai. Perkančiajai organizacijai pateikti duomenys buvo pakankami, todėl nebuvo prašoma juos patikslinti, pateikti papildomus.

226. Sprendimą atmesti ieškovo pretenziją atsakovas grindžia ne informacijos konfidencialumu, o ieškovo pretenzijoje išdėstytų klausimų bei UAB „Kauno keliai“ pateiktos konfidencialios informacijos analizės rezultatais. Atsakovas teisėtai neatskleidė UAB „Kauno keliai“ informacijos, kuri buvo vertinama nagrinėjant pretenziją.

23Atsakovas taip pat pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

241. Viešieji pirkimai buvo vykdomi be esminių pažeidimų. Tą patvirtina ir išvadą davusi Viešųjų pirkimų tarnyba.

252. Apygardos teismas, vertindamas potencialaus tiekėjo atitikimą nustatytiems patirties reikalavimams, nepagrįstai tapatino statybos objektų, kuriuose dirbo tretysis asmuo, ir jo vykdomų statybos rangos sutarčių sąvokas.

263. Apygardos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Konkurso sąlygose 2.3 punkte (pirkimo dokumentų 43 psl.) numatytą išlygą, leidžiančią turėti subrangovo patirtį.

274. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ vokų atplėšimo dienai nepateikė duomenų, kad turėjo generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį ir kad sutartis yra sėkmingai užbaigta iki pasiūlymų pateikimo dienos.

285. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo patirtis būnant statinio statybos vadovu neatitiko Konkurso reikalavimų. Pasiūlytas statybos vadovas turi bendrą 29 metų darbo stažą statybos srityje ir 4 metų reikalaujamą darbo patirtį sąvartynų uždarymo srityje. Kad šis asmuo turi statinio statybos vadovo patirtį, patvirtina ir jam išduoti kvalifikacijos dokumentai, kurie pagal Lietuvos teisės aktus suteikia teisę pagrindiniam personalui Lietuvos Respublikoje eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir atitinkamų statybos specialiųjų darbų vadovo bei ypatingo statinio projekto vadovo pareigas. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo argumentus, kad statinio statybos vadovo kvalifikaciją patvirtina ne užimamos pareigos bendrovėje, o atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

296. Perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad negali atskleisti informacijos, kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali, trečiajai šaliai. Viešųjų pirkimų tarnyba yra nurodžiusi tik tai, kad atsakovas galėjo kreiptis į tiekėją, prašydamas pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Todėl teismas netinkamai vertino perkančiosios organizacijos 2010-07-08 raštą Nr. S-212 ir nepagrįstai nurodė, kad atsakovas nagrinėdamas pretenziją pažeidė įstatymų reikalavimus, t.y. iš karto atmetė pretenziją ir pirmiau CK 1.116 straipsnio numatyta tvarka nesikreipė į teikėją dėl pagrindimo, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali.

30Ieškovas pateikė atsiliepimus į trečiojo asmens bei atsakovo apeliacinius skundus ir prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

311. Tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai reikalauja, kad tiekėjų pasiūlymai būtų vertinami pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas. Ginčijamo viešojo konkurso sąlygos buvo iš anksto aprobuotos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

322. Perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Kauno projektai“ atžvilgiu taikė mažesnius nei minimalūs reikalavimai ir taip bandė sukurti situaciją, kai neatitinkantis konkurso sąlygų pasiūlymas nepagrįstos konkurso sąlygų interpretacijos pagalba buvo pateiktas taip, kad atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus. Taip šiam tiekėjui buvo suteiktas nepagrįstas konkurencinis pranašumas.

333. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad svarbiausių statybos objektų sąrašo 2.3.1. punkte papildomai neįtraukus reikalavimo nurodyti, kad svarbiausią statybos rangos sutartį tiekėjas atliko kaip pagrindinis veiklos partneris, netaikytinas pirkimo dokumentų 5.2.5. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas turėti generalinio rangovo/pagrindinio partnerio patirtį ir būti sėkmingai užbaigus reikalaujamos apimties sutartį pasiūlymo pateikimo dienai. Tiekėjų minimalūs reikalavimai buvo išdėstyti konkurso sąlygų 4.2.1.-5.3.2 punktuose, o lentelė 2.3.1. yra tik pildytina forma. Generalinio rangovo ir pagrindinio partnerio patirtys yra adekvačios, nes abiem atvejais privaloma prisiimti atsakomybę vykdant esmines statybos proceso dalyvio funkcijas, o subrangovo patirtis reiškia tik patirtį vykdyti rangovo ar pagrindinio rangovo pavedimus.

344. Teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „Kauno keliai“ nurodytuose projektuose dalyvavo kaip subrangovas. Tik 2010-05-12 (likus kelioms dienoms iki vokų atplėšimo) buvo inicijuotas jungtinės veiklos sutarties pakeitimas, kuriuo pagrindiniu partneriu buvo siekiama paskirti UAB „Kauno keliai“, tačiau vokų su pasiūlymais atplėšimo dienai (2010-05-19) šis klausimas įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išspręstas. Į bylą pateikti 2010 m. spalio mėnesio Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimai dėl pagrindinio jungtinės veiklos partnerio finansinių rekvizitų pakeitimo neįrodo, kad UAB „Kauno keliai“ įgijo pagrindinio partnerio patirties iki pasiūlymų pateikimo datos - 2010-05-19. Be to, minėtuose sutikimuose akcentuojama, kad UAB „Luidas“ iškelta restruktūrizavimo byla, todėl šiai įmonei draudžiama vykdyti finansines prievoles ir tai yra pagrindas pakeisti pagrindinio partnerio rekvizitus.

355. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai tapatino statybos objektų, kuriuose dirbo tretysis asmuo, ir jo vykdomų statybos rangos sutarčių sąvokas. Į bylą pateikti statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai, kurie taipogi patvirtina, kad darbai buvo baigti tik 2010-06-19, o pirkimo pasiūlyme UAB „Kauno keliai“ nurodė, kad yra atlikta tik 78 procentai darbų objekte „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartyno uždarymas“. Taigi, pasiūlymų pateikimo dieną sutartis nebuvo sėkmingai užbaigta. Pagal galiojančius įstatymus statybos darbų pabaigos momentas siejamas su pripažinimo tinkamai naudoti akto pasirašymu (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“). Tai, kad pasiūlymų pateikimo dieną buvo užbaigta dalis darbų, reikšmės neturi.

366. Atsakovas neturi teisės kelti UAB „Kauno keliai“ žemesnius kvalifikacinius reikalavimus nei yra nurodyti pirkimo dokumentuose. Atitinkamai teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovas nepagrįstai išskyrė vieną iš pirkimo dalyvių ir pažeidė kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus.

377. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovas neturi reikiamos patirties. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje taip pat konstatavo, kad nepateikti įrodymai, pavyzdžiui, patikslintas gyvenimo aprašymas, įrodantys reikalaujamą bent 3 metų darbo stažą, dirbant statinio statybos vadovu.

388. Nepagrįsta perkančiosios organizacijos pozicija, kad pretenzija atmestina vadovaujantis tiekėjo pasiūlymo konfidencialumu. Atsakydama į pretenziją perkančioji organizacija turėjo motyvuoti jos atmetimą, o ne pateikti tiekėjo dokumentus. Tikėtina, kad tiekėjas informacijos konfidencialumu bandė nuslėpti pakankamos kvalifikacijos neturėjimą. Taip ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo įgyvendinta išimtinai formaliai, buvo užkirstas kelias suinteresuotiems asmenims kvestionuoti jos sprendimus.

399. Viešųjų pirkimų teisėtumas yra esminis reikalavimas vykdant Europos sąjungos lėšomis planuojamus finansuoti projektus, o ginčo projektas yra įtrauktas į 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės valstybės projektų sąrašą.

40

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

44Ieškovas AB „Panevėžio keliai“ prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimus vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Utenos regiono kompastavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajono senų šiukšlynų uždarymas, projektavimas ir statybos darbai“ (Pirkimo Nr. 88762) dėl Konkursą laimėjusio UAB „Kauno keliai“ neatitikimo Konkurso pirkimo dokumentuose įtvirtintiems minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir komisijos sprendimo neatskleisti informacijos apie UAB „Kauno keliai“ teiktą pasiūlymą.

45Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir išaiškino teisės normas, tinkamai nustatė bylos aplinkybes ir vertino surinktus įrodymus, priimtas sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

46Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantai UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nurodo, jog teismas neteisingai aiškino Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte nustatytus reikalavimus UAB „Kauno keliai“ atžvilgiu. Konkurso reikalavimuose nustatyta, kad „pavienis dalyvis (pagrindinis jungtinės veiklos partneris) privalo turėti generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį per 5 metus, iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai būti užbaigęs bent vieną statybos darbų objektą, apimantį bendruosius bei specialiuosius statybos darbus, o sėkmingai atliktų statybos darbų vertė yra ne mažesnė nei 4.5 mln. litų. Apeliantai mano, kad atitikimas šiems reikalavimams įrodytas pateikiant I pirkimo dokumentų skyriaus „Konkurso sąlygos“ 2 skirsnyje „Pasiūlymo forma ir priedai“ 2.3 punkte „Svarbiausių statybos objektų sąrašas“ nurodytus dokumentus. UAB „Kauno keliai“ reikiamus dokumentus pateikė, bet pirmosios instancijos teismas juos neteisingai įvertino, nekreipdamas reikiamo dėmesio į šio punkto išnašą, kad gali būti pateikti ir kiti dokumentai, kurie nenurodyti 5.2.5 punkte.

47Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka. Kokie dokumentai, įrodantys Konkurso dalyvio tinkamumą turi būti pateikiami, nurodyta pačiame 5.2.5 punkte – tai pavienio dalyvio (pagrindinio jungtinės veiklos partnerio) įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašas kartu su statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba, jei toks aktas neišrašomas, priėmimo-perdavimo aktų kopijos, įrodančios, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant atliktų darbų vertę.

48Apibendrintai tiekėjas turi atitikti tokias sąlygas: 1) turėti generalinio rangovo arba pagrindinio partnerio patirtį; 2) per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti užbaigęs bent vieną statybos darbų objektą, apimantį bendruosius bei specialiuosius statybos darbus; 3) sėkmingai atliktų statybos darbų vertė ne mažesnė kaip 4.5 mln. litų.

49Pavienio dalyvio (pagrindinio jungtinės veiklos partnerio) įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašas turi atitikti 2.3 punkte nustatytą svarbiausių statybos objektų sąrašo formą. Pagal šį punktą tokios pat formos turi būti laikomasi sudarant svarbiausių statybos objektų sąrašą pagal 5.2.6 punktą. Taigi, 2.3 punkte nustatytos formos turi būti laikomasi sudarant svarbiausių statybos objektų sąrašą pagal 5.2.5 ir 5.2.6 punktus, todėl nėra pagrindo teigti, kad 2.3 punkte nurodyta reikalaujama pateikti informacija paneigia ar leidžia plačiau aiškinti reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai pagal 5.2.5 punktą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad UAB „Kauno keliai“ neatitiko Konkurso sąlygų keliamų kvalifikacijos reikalavimų, todėl šie apeliacinių skundų argumentai atmetami.

50Apeliantai nurodo, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo patirtis būnant statinio statybos vadovu neatitinka Konkurso reikalavimų.

51Teisėjų kolegija su šiuos apeliacinių skundų argumentu nesutinka. Konkurso sąlygų 5.2.11 punkto 2 papunktyje nustatyta, kad sutarties įgyvendinimui paskirtas atestuotas statinio statybos vadovas turi turėti 3 metų darbo stažą statybos srityje, iš kurių bent 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu, bei patirties bent viename objekte, apimančiame drenažo sistemos įrengimą, inžinerinius tinklus, administracinius arba gamybinius pastatus, bei gebėti laisvai bendrauti lietuvių kalba.

52Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 punktą statinio statybos vadovas yra statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja statybos darbams, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

53Apeliantai, perkamo objekto statinio statybos vadovu numatę skirti G. B., teigia, kad jis atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, tačiau apie jį pateikė prieštaringą ir netikslią informaciją. G. B. gyvenimo aprašyme nurodyta, kad jis nuo 2006 m. liepos mėnesio iki pasiūlymo pateikimo perkančiajai organizacijai dienos 2010-05-19 dirba UAB „Kauno keliai“ projektų vadovu, tuo tarpu jo vykdytų projektų sąraše nurodyta, kad jis tuo pačiu metu nuo 2008 m. rugsėjo iki 2009 m. gruodžio mėn. dirbo Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo, sąvartynų uždarymo objektų statinio statybos vadovu bei nuo 2009 m. liepos mėnesio iki pasiūlymo pateikimo perkančiajai organizacijai dienos 2010-05-19 dirba Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo objekte, Tauragės miesto Ližių sąvartyno uždarymo statinio statybos vadovu. Pagal G. B. gyvenimo aprašymą, jis iki dirbdamas UAB „Kauno keliai“ statinio statybos vadovo pareigų neatliko. Jeigu ir manyti, kad G. B. dirbo statinio statybos vadovu kaip nurodyta gyvenimo aprašyme, jis juo dirbo nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio iki pasiūlymo pateikimo perkančiajai organizacijai dienos 2010-05-19 ir yra dirbęs statinio statybos vadovu apie 21 mėnesį, t.y. mažiau 2 metų, kai pagal Konkurso sąlygas turi turėti 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu.

54Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius dokumentus, patvirtinančius G. B. atitikimą pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Manoma, kad G. B. tinkamumą įrodo jo turimi atestatai, suteikiantys teisę dirbti statinio statybos vadovu, bei bendra, ilgalaikė patirtis statybos srityje.

55Teisėjų kolegija su tokia apeliantų nuomone nesutinka. Perkančioji organizacija, laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

56Taigi, perkančioji organizacija, nustačiusi pirkimo dokumentuose kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui, atlikdama pirkimo procedūras, negali jų keisti ar savavališkai traktuoti plečiamai. UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme nepateikė pirkimo dokumentuose reikalaujamų įrodymų, patvirtinančių tai, kad G. B. turi 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu, šį reikalavimą sutapatino su kvalifikacinių atestatų turėjimu ir ilgalaike patirtimi statybos srityje. Reikalaujamo darbo stažo dirbant statinio statybos vadovu turėjimas negali būti tapatinamas su kvalifikacinių atestatų turėjimu, nes toks traktavimas neatitinka viešųjų pirkimų principų.

57Suinteresuoto laimėti viešąjį pirkimo konkursą asmens UAB „Kauno keliai“ patvirtinimas, kad G. B. turi 3 metų darbo stažą dirbant statinio statybos vadovu, be tai įrodančių dokumentų nelaikytinas įrodymu, patvirtinančiu pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

58Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino ieškovo pretenziją dėl UAB „Kauno keliai“ perkančiajai organizacijai pateikto pasiūlymo konfidencialios informacijos neatskleidimo, nes neteisingai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.

59Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios ribojimus tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktą tiekėjo informaciją, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, negali būti absoliučios. Šios nuostatos turi būti derinamos su šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų principais. Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali. Kokia informacija gali būti konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo, tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad perkančioji organizacija turėjo kreiptis į tiekėją UAB „Kauno keliai“, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Tokios procedūros perkančioji organizacija neatliko, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą.

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (j.a.k. 300083878) ir trečiojo asmens UAB „Kauno keliai“ (j.a.k. 135640993) po 2,02 (du litus du centus) išlaidų, susidariusių dėl procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė ... 4. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovo... 5. Byloje kilo ginčas, ar tiekėjas UAB „Kauno keliai“ atitiko Konkurso... 7. ... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies: pripažino... 11. Teismas nurodė, kad tiekėjo UAB „Kauno keliai“ kvalifikacija neatitiko... 12. ... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimo gauti du... 16. Tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 17. 1. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai gali būti naikinami tik dėl... 18. 2. Tesimas neteisingai aiškino Konkurso pirkimo dokumentų 5.2.5 punkte... 19. 3. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ atsakovui... 20. 4. Net ir pripažinus, jog perkančiojo organizacija buvo įtvirtinus... 21. 5. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad nebuvo pateikti įrodymai, kad UAB... 22. 6. Sprendimą atmesti ieškovo pretenziją atsakovas grindžia ne informacijos... 23. Atsakovas taip pat pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundžiamą... 24. 1. Viešieji pirkimai buvo vykdomi be esminių pažeidimų. Tą patvirtina ir... 25. 2. Apygardos teismas, vertindamas potencialaus tiekėjo atitikimą nustatytiems... 26. 3. Apygardos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Konkurso sąlygose 2.3... 27. 4. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ vokų... 28. 5. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme... 29. 6. Perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad negali atskleisti... 30. Ieškovas pateikė atsiliepimus į trečiojo asmens bei atsakovo apeliacinius... 31. 1. Tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai reikalauja, kad tiekėjų... 32. 2. Perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Kauno projektai“ atžvilgiu... 33. 3. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad svarbiausių statybos... 34. 4. Teismas pagrįstai nurodė, kad UAB „Kauno keliai“ nurodytuose... 35. 5. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai... 36. 6. Atsakovas neturi teisės kelti UAB „Kauno keliai“ žemesnius... 37. 7. Pagrįsta apygardos teismo išvada, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlyme... 38. 8. Nepagrįsta perkančiosios organizacijos pozicija, kad pretenzija atmestina... 39. 9. Viešųjų pirkimų teisėtumas yra esminis reikalavimas vykdant Europos... 40. ... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis... 44. Ieškovas AB „Panevėžio keliai“ prašė pripažinti neteisėtais ir... 45. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir... 46. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantai UAB „Kauno... 47. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka. Kokie dokumentai,... 48. Apibendrintai tiekėjas turi atitikti tokias sąlygas: 1) turėti generalinio... 49. Pavienio dalyvio (pagrindinio jungtinės veiklos partnerio) įvykdytų... 50. Apeliantai nurodo, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 51. Teisėjų kolegija su šiuos apeliacinių skundų argumentu nesutinka. Konkurso... 52. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 punktą statinio statybos vadovas yra... 53. Apeliantai, perkamo objekto statinio statybos vadovu numatę skirti G. B.,... 54. Apeliaciniuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 55. Teisėjų kolegija su tokia apeliantų nuomone nesutinka. Perkančioji... 56. Taigi, perkančioji organizacija, nustačiusi pirkimo dokumentuose... 57. Suinteresuoto laimėti viešąjį pirkimo konkursą asmens UAB „Kauno... 58. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 61. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 7 d. sprendimą palikti... 62. Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovo UAB „Utenos regiono...