Byla B2-1884-254/2014
Dėl nori būti pripažinti jo kreditoriais

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovams L. M., L. M., L. M. M., M. P., M. V., E. M., E. N., R. N., R. O., J. P., Z. D. P., J. P., A. Z. P., atsakovės BAB „Ūkio bankas“ atstovui advokatui T. B., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. Š., M. B., A. M., M. P., A. M., D. M.-K., L. M., L. M., L. M. M., M. K., H. I. M., M. P., M. P., K. M., V. M., M. E., M. V., E. M., A. M., S. M., A. N., E. N., N. P., N. V., A. N., N. K., R. N., V. N., R. O., O. P., O. A., N. P., A. P., J. P., O. P., P. P., P. T., Z. D. P., J. P. ir A. Z. P. finansinius reikalavimus atsakovei akcinei bendrovei Ūkio bankui ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus užpildę standartinę formą, kurios 4 punkte nurodė, kokiu pagrindu jis reiškiamas ir koks jo dydis (suma skaičiais ir žodžiais), taip pat pridėjo reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teismo posėdyje dalyvavę ieškovai palaikė savo finansinius reikalavimus ir paaiškino, kad yra įsigiję banko akcijų, todėl nori būti pripažinti jo kreditoriais.

3Atsakovo administratorė ginčija ieškovų M. Š. – 13 320 Lt., M. B. – 1 590,20 Lt., A. M. – 1 515 Lt., M. P. – 375 Lt., A. M. – 487 Lt., D. M.-K. – 2 000 Lt., L. M. – 2 202 Lt., L. M. – 6 127 Lt., L. M. M. – 650,16 Lt., M. K. – 75 Lt., H. I. M. – 120 Lt., M. P. – 3 060,96 Lt., M. P. – 390 Lt., K. M. – 2 888 Lt., V. M. – 150 Lt., M. E. – 640 Lt., M. V. – 34 827,02 Lt., E. M. – 675 Lt., A. M. – 555 Lt., S. M. – 345 Lt., A. N. – 420 Lt., E. N. – 225 Lt., N. P. – 2 139 Lt., N. V. – 2 996 Lt., A. N. – 640 Lt., N. K. – 690 Lt., R. N. – 1 001 Lt., V. N. – 225 Lt., R. O. – 440 Lt., O. P. – 45 Lt., O. A. – 97 085 Lt., N. P. – 900 Lt., A. P. – 345 Lt., J. P. – 300 Lt., O. P. – 640 Lt., P. P. – 420 Lt., P. T. – 660 Lt., Z. D. P. – 1 500 Lt., J. P. – 510 Lt. ir A. Z. P. – 360 Lt. finansinius reikalavimus atsakovei, kadangi jie siejami tik su turimų vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi bei verte. Kadangi šis pagrindas nesukuria bankui prievolinių teisinių santykių, todėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais.

4Ieškovai D. M.–K., M. K., A. N., N. V., P. P. prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, papildomų argumentų dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo pareiškimuose nenurodė.

5Ieškovė M. P. 2014 gegužės 26 d. pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo atsakovės administratorės ginčijamo jos 375 Lt finansinio reikalavimo ir patvirtino, jog jai yra žinomos procesinės finansinio reikalavimo atsisakymo pasekmės. Priežasčių, kodėl atsisako reikalavimo ji nenurodė.

6Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies.

7Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovei AB Ūkio bankui iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Ieškovai, nepraleidę šio termino, pateikė atsakovui savo finansinius reikalavimus, kuriuos siejo su įsigytų atsakovo vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte.

8Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad ieškovų reikalavimas atsakovei toje dalyje, kurioje atsakovės administratorė ginčijo jų finansinius reikalavimus yra nepagrįstas.

9Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta, kad administratorės ginčijamus reikalavimus (ar jų dalį) ieškovai pareiškė tik AB Ūkio banko akcininko statusu ir PVA vertės pagrindu, todėl teisiniam rezultatui nėra reikšmingos aplinkybės dėl jų įsigijimo laiko, kokie duomenys patvirtina jų įsigijimą, akcijų kiekis ar jų vertė, nes akcininkai nėra pripažįstami bankrutuojančios bendrovės kreditoriais dėl toliau nurodomų argumentų ir motyvų.

10Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis Įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), jeigu šis Įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Nei BĮ, nei Finansų įstaigų įstatyme kreditoriaus sąvoka nėra apibrėžta, t.y. nėra nustatytas subjektų, pripažintinų banko kreditoriais, ratas. Tai sudaro pagrindą remtis ĮBĮ nuostatomis. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriaus statusą įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles. Vadinasi, teisę pareikšti reikalavimus bankroto byloje turi tik tie asmenys, kuriuos su įmone sieja prievoliniai (sutartiniai, deliktiniai ar atsiradę kitais pagrindais) teisiniai santykiai.

11Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis). Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 15, 16, 40 straipsniai). Banko bankroto atveju ieškovų, kaip banko akcininkų, turtinio intereso patenkinimas yra reglamentuotas ĮBĮ 31 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuomet likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius turi pareigą grąžinti jo akcininkams (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, kuris padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, tačiau jie nėra pripažįstami kreditoriais ir teismas neturi teisinio pagrindo patvirtinti jų finansinius reikalavimus, siejamus su įsigytų atsakovės vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte (BĮ 87 str., ĮBĮ 26 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-499/2014).

12Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkai turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Taigi bendrovei neišmokėjus dividendų per 1 mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo tarp bendrovės ir akcininko atsiranda prievolinei teisiniai santykiai, kuriuose bendrovė yra skolininkas, o akcininkas – kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovai A. M., M. K., M. P., A. M., A. N., A. N., O. P., P. T., J. P. pareiškė atsakovei finansinį reikalavimą, grindžiamą ne tik turimų atsakovės akcijų skaičiaus ir vertės pagrindu, tačiau ir dėl jiems priskirtų dividendų. Jų reikalavimai dividendų dalyje yra patvirtinti Kauno apygardos teismo 2013-10-17 nutartimi, todėl šie asmenys yra atsakovės kreditoriai.

13Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad reikalavimą dėl dividendų yra pareiškusi ir ieškovė L. M. M., kuomet ji reiškė 650,16 Lt finansinį reikalavimą, o pagal atsakovės apskaitos duomenis ji turėjo 630 vnt. atsakovės akcijų, bei jai buvo priskirta 25,20 Lt dividendai. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 12 straipsnį, dividendai yra laikomi pajamomis iš paskirstytojo pelno bei nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo dienai buvo apmokestinami 20% GPM (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., GPMĮ 6 str. 2 d. (2012 06 29 įstatymo Nr. XI-2166 (nuo 2012 07 14) red. galiojusi iki 2013-07-13). Pagal GPMĮ 22 straipsnį GPM išskaityti ir sumokėti biudžetui turi atsakovė, todėl šios ieškovės 20,16 Lt finansinis reikalavimas dividendų dalyje yra visiškai pagrįstas ir patvirtinamas (25,20 Lt – 5,04 Lt = 20,16 Lt.), o kitoje dalyje jis atmetamas.

14Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas M. V. 2013-07-15 pareiškė atsakovei patikslintą 34 827,02 Lt finansinį reikalavimą. Pagal pateiktus duomenis 34 000 Lt vertės atsakovės akcijų buvo apskaitomos AB Swedbank, 814 Lt vertės pas atsakovę bei iš jos apskaitos duomenų matyti, kad ieškovui buvo priskirta 13,02 Lt dividendų. Dėl pirmiau nurodytų motyvų pagrįstas šio ieškovo 10,42 Lt finansinis reikalavimas tik dividendų dalyje (13,02 Lt - 2,60 Lt = 10,42 Lt), o kitoje dalyje jis atmetamas.

15Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams dividendai arba nebuvo priskaičiuoti, arba jie finansinio reikalavimo dėl jų nepareiškė, todėl teismas jų reikalavimus nagrinėjo tik atsakovei pareikštų reikalavimų pagrindu ir apimtyje.

16Ieškovams M. B. ir O. A. apie jų finansinių reikalavimų nagrinėjimo laiką ir vietą nebuvo tinkamai pranešta, nes teismo šaukimai jiems nebuvo įteikti. Teismas konstatuoja, kad nesant galimybės šiems asmeniui teismo šaukimų įteikti jų finansiniuose reikalavimuose nurodytais adresais, jų reikalavimai išskiriami iš šios bylos bei nagrinėtini atsakovės AB Ūkio banko bankroto byloje Nr. B2-745-254/2014, o apie teismo posėdį šiems ieškovams pranešant įstatymo nustatytais būdais (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 3 d., 130 str., 133 str.).

17Ieškovė M. P. pateikė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo. Atsisakymas nuo reikalimo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų, ieškovei žinomos finansinio reikalavimo atsisakymo pasekmės, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi ir 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, priima finansinio reikalavimo atsisakymą ir bylą šio asmens dalyje nutraukia.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

19atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus ieškovų M. Š. – 13 320 Lt, A. M. – 1 515 Lt, A. M. – 487 Lt, D. M.-K. – 2 000 Lt, L. M. – 2 202 Lt, L. M. – 6 127 Lt, M. K. – 75 Lt, H. I. M. – 120 Lt, M. P. – 3 060,96 Lt, M. P. – 390 Lt, K. M. – 2 888 Lt, V. M. – 150 Lt, M. E. – 640 Lt, E. M. – 675 Lt, A. M. – 555 Lt, S. M. – 345 Lt, A. N. – 420 Lt, E. N. – 225 Lt, N. P. – 2 139 Lt, N. V. – 2 996 Lt, A. N. – 640 Lt, N. K. – 690 Lt, R. N. – 1 001 Lt, V. N. – 225 Lt, R. O. – 440 Lt, O. P. – 45 Lt, N. P. – 900 Lt, A. P. – 345 Lt, J. P. – 300 Lt, O. P. – 640 Lt, P. P. – 420 Lt, P. T. – 660 Lt, Z. D. P. – 1 500 Lt, J. P. – 510 Lt ir A. Z. P. – 360 Lt finansinius reikalavimus atsakovei AB Ūkio bankui.

20Patvirtinti L. M. M. 20,16 Lt ir M. V. 10,42 Lt finansinį reikalavimą atsakovei BAB Ūkio bankui, kitoje dalyje jų reikalavimus atmesti.

21Priimti ieškovės M. P. atsisakymą nuo 375 Lt finansinio reikalavimo atsakovei BAB Ūkio bankui ir civilinės bylos Nr. B2-1884-254/2014 dalį dėl šio finansinio reikalavimo nutraukti.

22Išskirti iš civilinės bylos ieškovų M. B. ir O. A. finansinius reikalavimus ir juos nagrinėti bendra tvarka civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovės AB Ūkio bankas bankroto byloje.

23Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Violetai... 2. ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus... 3. Atsakovo administratorė ginčija ieškovų M. Š. – 13 320 Lt., M. B. – 1... 4. Ieškovai D. M.–K., M. K., A. N., N. V., P. P. prašė bylą nagrinėti jiems... 5. Ieškovė M. P. 2014 gegužės 26 d. pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo... 6. Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies. ... 7. Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 8. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 9. Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta,... 10. Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras... 11. Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis).... 12. Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo... 13. Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad reikalavimą dėl dividendų yra... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas M. V. 2013-07-15 pareiškė atsakovei... 15. Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams... 16. Ieškovams M. B. ir O. A. apie jų finansinių reikalavimų nagrinėjimo laiką... 17. Ieškovė M. P. pateikė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo atsisakymo.... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 19. atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus... 20. Patvirtinti L. M. M. 20,16 Lt ir M. V. 10,42 Lt finansinį reikalavimą... 21. Priimti ieškovės M. P. atsisakymą nuo 375 Lt finansinio reikalavimo... 22. Išskirti iš civilinės bylos ieškovų M. B. ir O. A. finansinius... 23. Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per...