Byla B2-1894-254/2014
Dėl nori būti pripažinti jo kreditoriais

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovams A. J. V., V. B., S. K., V. Z., M. Z., J. Ž., A. Ž., L. Ž., atsakovės BAB „Ūkio bankas“ atstovui T. B. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. V., A. V., E. V., A. V., S. V., A. J. V., V. M., N. V., R. V., G. V., V. V., V. B., V. K., V. A., K. V., V. V., R. V., J. V., T. V., V. L. (B.), V. T.-L., J. V., E. K., S. K., V. A., S. V., E. V., V. K., V. Z., I. V., K. V., V. Z., T. Z., A. Z., R. Z., M. Ž., J. Ž., A. Ž., V. Ž., J. Ž., P. Ž., A. Ž. ir L. Ž. finansinius reikalavimus atsakovei akcinei bendrovei Ūkio bankui ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus užpildę standartinę formą, kurios 4 punkte nurodė, kokiu pagrindu jis reiškiamas ir koks jo dydis (suma skaičiais ir žodžiais), taip pat pridėjo reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teismo posėdyje dalyvavę ieškovai palaikė savo finansinius reikalavimus ir paaiškino, kad yra pirkę banko akcijų, todėl nori būti pripažinti jo kreditoriais.

3Atsakovo administratorė ginčija ieškovų V. V. – 239 766 Lt, A. V. – 243,84 Lt, E. V. – 150 Lt, A. V. – 120 Lt, S. V. – 225 Lt, A. J. V. – 180 Lt, V. M. – 8 878 Lt, N. V. – 2 000 Lt, R. V. – 330 Lt, G. V. – 640 Lt, V. V. – 1 587,20 Lt, V. B. – 270 Lt, V. K. – 345 Lt, V. A. – 375 Lt, K. V. – 1 587,20 Lt, V. V. – 90 Lt, R. V. – 7 000 Lt, J. V. – 4 000 Lt, T. V. – 45 000 Lt, V. B. – 1 193,50 Lt, V. T.-L. – 570 Lt, J. V. – 150 Lt, E. K. ir S. K., V. K. įstatyminių įpėdinių, 150 Lt, V. A. – 375 Lt, S. V. – 640 Lt, E. V. – 300 Lt, V. K. – 10 211,66 Lt, V. Z. – 375 Lt, I. V. – 26 Lt, K. V. – 300 Lt, V. Z. – 640 Lt, T. Z. – 5 964,40 Lt, A. Z. – 252 Lt, R. Z. – 2 500 Lt, M. Ž. – 1 350 Lt, J. Ž. – 300 Lt, A. Ž. – 600 Lt, V. Ž. – 6 345 Lt, J. Ž. – 255 Lt, P. Ž. – 480 Lt, A. Ž. – 154,80 Lt ir L. Ž. – 750 Lt finansinius reikalavimus atsakovei, kadangi jie siejami tik su turimų vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi bei verte. Kadangi šis pagrindas nesukuria bankui prievolinių teisinių santykių, todėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais.

4Ieškovai V. M. telefonu, o K. V., A. Z., P. Ž. pareiškimais teismui pranešė, kad teismo posėdyje nedalyvaus, papildomų argumentų dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo nenurodė, o V. Ž. sutiko su atsakovės prieštaravimų argumentais.

5Ieškovės E. V. vardu 2014 gegužės 7 d. teisme įregistruotas jos atstovo advokato padėjėjo (pateiktas išrašas iš Teisinių paslaugų teikimo sutarties) S. Š. pareiškimas, kuriame nurodoma, kad ieškovė, kartu ir J. V. įstatyminė įpėdinė, atsisako nuo savo (150 Lt) ir sutuoktinio (154,80 Lt) finansinių reikalavimų atsakovei ( II tomas, b. l. 140 – 143). Papildomai 2014-06-03 gautas atstovo pareiškimas, kuriame nurodoma, jog ieškovei yra žinomos atsisakymo nuo kreditorinio reikalavimo pasekmės. Ieškovai V. A. ir V. A. 2014 m. gegužės 30 d. taip pat pateikė atsisakymus nuo finansinių reikalavimų (III tomas, b. l. 75,76), kuriuose patvirtino, jog jiems yra žinomos procesinės finansinių reikalavimų atsisakymo pasekmės. Ieškovė L. Ž. finansinio reikalavimo atsisakė teismo posėdžio metu, užpildžiusi ieškinio atsisakymo formą.

6Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies.

7Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovei AB Ūkio bankui iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Ieškovai, nepraleidę šio termino, pateikė atsakovui savo finansinius reikalavimus, kuriuos siejo su įsigytų atsakovo vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte.

8Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad ieškovų reikalavimas atsakovei toje dalyje, kurioje atsakovės administratorė ginčijo jų finansinius reikalavimus yra nepagrįstas.

9Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta, kad administratorės ginčijamus reikalavimus (ar jų dalį) ieškovai pareiškė tik AB Ūkio banko akcininko statusu ir PVA vertės pagrindu, todėl teisiniam rezultatui nėra reikšmingos aplinkybės dėl jų įsigijimo laiko, kokie duomenys patvirtina jų įsigijimą, akcijų kiekis ar jų vertė, nes akcininkai nėra pripažįstami bankrutuojančios bendrovės kreditoriais dėl toliau nurodomų argumentų ir motyvų.

10Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis Įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), jeigu šis Įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Nei BĮ, nei Finansų įstaigų įstatyme kreditoriaus sąvoka nėra apibrėžta, t.y. nėra nustatytas subjektų, pripažintinų banko kreditoriais, ratas. Tai sudaro pagrindą remtis ĮBĮ nuostatomis. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriaus statusą įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles. Vadinasi, teisę pareikšti reikalavimus bankroto byloje turi tik tie asmenys, kuriuos su įmone sieja prievoliniai (sutartiniai, deliktiniai ar atsiradę kitais pagrindais) teisiniai santykiai.

11Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis). Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 15, 16, 40 straipsniai). Banko bankroto atveju ieškovų, kaip banko akcininkų, turtinio intereso patenkinimas yra reglamentuotas ĮBĮ 31 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuomet likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius turi pareigą grąžinti jo akcininkams (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, kuris padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, tačiau jie nėra pripažįstami kreditoriais ir teismas neturi teisinio pagrindo patvirtinti jų finansinius reikalavimus, siejamus su įsigytų atsakovės vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte (BĮ 87 str., ĮBĮ 26 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-499/2014).

12Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkai turi teisę dividendą išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditorius. Taigi bendrovei neišmokėjus dividendų per 1 mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo tarp bendrovės ir akcininko atsiranda prievolinei teisiniai santykiai, kuriuose bendrovė yra skolininkas, o akcininkas – kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovai R. V., V. V., E. V., K. V., ir J. Ž. pareiškė atsakovei finansinį reikalavimą, grindžiamą ne tik turimų atsakovės akcijų skaičiaus ir vertės pagrindu, bet ir dėl jiems priskirtų dividendų. Jų reikalavimai dividendų dalyje yra patvirtinti Kauno apygardos teismo 2013-10-17 nutartimi, todėl šie asmenys yra atsakovės kreditoriai.

13Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad A. V. pareiškė 243,84 Lt finansinį reikalavimą. Pagal atsakovo duomenis, jis turi 240 Lt vertės atsakovės akcijų ir jam priskirta 3,84 Lt dividendų, todėl bendra reikalavimo suma duoda pagrindą spręsti, kad šis ieškovas reikalavimą kildina ne tik iš turimų akcijų, tačiau ir jam priskirtų dividendų. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 12 straipsnį, dividendai yra laikomi pajamomis iš paskirstytojo pelno bei nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo dienai buvo apmokestinami 20% GPM (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p., GPMĮ 6 str. 2 d. (2012 06 29 įstatymo Nr. XI-2166 (nuo 2012 07 14) red. galiojusi iki 2013-07-13). Pagal GPMĮ 22 straipsnį, GPM išskaityti ir sumokėti biudžetui turi atsakovė, todėl iš ieškovui priskirtų 3,84 Lt dividendų atėmus 0,77 Lt GPM, jo 3,07 Lt finansinio reikalavimo dalis yra visiškai pagrįsta ir patvirtinama, o kitoje dalyje šio ieškovo finansinis reikalavimas atmetamas.

14Taip pat nustatyta, kad ieškovė A. Ž. pareiškė ne tik 150 Lt finansinį reikalavimą, siejamą su turimomis atsakovės akcijomis, bet ir 4,80 Lt reikalavimą, kuris akivaizdu, kad kilęs iš jai priskirtų 6,00 Lt dividendų, iš jų atėmus 1,20 Lt GPM, todėl šioje dalyje jos prašomas patvirtinti 4,80 Lt reikalavimas pagrįstas ir tvirtinamas, o likusioje dalyje atmetamas.

15Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams dividendai arba nebuvo priskaičiuoti, arba jie finansinio reikalavimo dėl jų nepareiškė, todėl teismas šioje byloje jų reikalavimus nagrinėjo tik atsakovei pareikštų reikalavimų pagrindu ir apimtyje.

16Ieškovui V. K. apie jo finansinio reikalavimo nagrinėjimo laiką ir vietą nebuvo tinkamai pranešta, nes teismo šaukimas jam nebuvo įteiktas. Teismas konstatuoja, kad nesant galimybės šiam asmeniui teismo šaukimo įteikti jo finansiniame reikalavime nurodytu adresu, jo reikalavimas išskiriamas iš šios bylos bei nagrinėtinas atsakovės AB Ūkio banko bankroto byloje Nr. B2-745-254/2014, o apie teismo posėdį šiam ieškovui pranešant įstatymo nustatytais būdais (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 3 d., 130 str., 133 str.).

17Kadangi ieškovų E. V., kartu ir J. V. įstatyminės įpėdinės, V. A., V. A. ir L. Ž. finansinių reikalavimų atsisakymas neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų ir jiems yra žinomos finansinių reikalavimų atsisakymo pasekmės, teismas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi ir 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, priima finansinių reikalavimų atsisakymus ir bylą pagal šių asmenų reikalavimus nutraukia

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

19atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus ieškovų V. V. – 239 766 Lt, A. V. – 12 Lt, S. V. – 225 Lt, A. J. V. – 180 Lt, V. M. – 8 878 Lt, N. V. – 2 000 Lt, R. V. – 330 Lt, G. V. – 640 Lt, V. V. – 1 587,20 Lt, V. B. – 270 Lt, V. K. – 345 Lt, K. V. – 1 587,20 Lt, V. V. – 90 Lt, R. V. – 7 000 Lt, J. V. – 4 000 Lt, T. V. – 45 000 Lt, V. L. (B.) – 1 193,50 Lt, V. T.-L. – 570 Lt, J. V. – 150 Lt, E. K. ir S. K., kaip V. K. įstatyminių įpėdinių, - 150 Lt, S. V. – 640 Lt, E. V. – 300 Lt, V. Z. – 375 Lt, I. V. – 26 Lt, K. V. – 300 Lt, V. Z. – 640 Lt, T. Z. – 5 964,40 Lt, A. Z. – 252 Lt, R. Z. – 2 500 Lt, M. Ž. – 1 350 Lt, J. Ž. – 300 Lt, A. Ž. – 600 Lt, V. Ž. – 6 345 Lt, J. Ž. – 255 Lt, P. Ž. – 480 Lt ir A. Ž. – 154,80 Lt finansinius reikalavimus atsakovei AB Ūkio bankui.

20Patvirtinti ieškovų A. V. 3,07 Lt ir A. Ž. 4,80 Lt finansinius reikalavimus atsakovei BAB Ūkio bankui, kitoje dalyje jų reikalavimus atmesti.

21Priimti ieškovų atsisakymus nuo finansinių reikalavimų atsakovei BAB Ūkio bankui: E. V. 304,80 Lt, V. A. 375 Lt, V. A. 375 Lt, L. Ž. 750 Lt ir civilinės bylos Nr. B2-1884-254/2014 dalį šių finansinių reikalavimų dalyje nutraukti.

22Išskirti iš civilinės bylos ieškovo V. K. finansinį reikalavimą ir jį nagrinėti bendra tvarka civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovės AB Ūkio bankas bankroto byloje.

23Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus ir bylos dalies nutraukimo, per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant V. G.,... 2. ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus... 3. Atsakovo administratorė ginčija ieškovų V. V. – 239 766 Lt, A. V. –... 4. Ieškovai V. M. telefonu, o K. V., A. Z., P. Ž. pareiškimais teismui... 5. Ieškovės E. V. vardu 2014 gegužės 7 d. teisme įregistruotas jos atstovo... 6. Ieškovų finansiniai reikalavimai tenkinami iš dalies. ... 7. Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 8. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 9. Išnagrinėjus ieškovų finansinius reikalavimus bei jų priedus nustatyta,... 10. Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras... 11. Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis).... 12. Remiantis ABĮ 60 straipsnio 2 dalimi visuotinio akcininkų susirinkimo... 13. Nagrinėjant šią bylą nustatyta, kad A. V. pareiškė 243,84 Lt finansinį... 14. Taip pat nustatyta, kad ieškovė A. Ž. pareiškė ne tik 150 Lt finansinį... 15. Pagal atsakovės pateiktas pažymas iš apskaitos duomenų kitiems ieškovams... 16. Ieškovui V. K. apie jo finansinio reikalavimo nagrinėjimo laiką ir vietą... 17. Kadangi ieškovų E. V., kartu ir J. V. įstatyminės įpėdinės, V. A., V. A.... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 19. atsisakyti patvirtinti atsakovės AB Ūkio banko administratorės ginčijamus... 20. Patvirtinti ieškovų A. V. 3,07 Lt ir A. Ž. 4,80 Lt finansinius reikalavimus... 21. Priimti ieškovų atsisakymus nuo finansinių reikalavimų atsakovei BAB Ūkio... 22. Išskirti iš civilinės bylos ieškovo V. K. finansinį reikalavimą ir jį... 23. Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus ir...