Byla 2A-49-186/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant atsakovės savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovams J. K. ir advokatui Sauliui Avižai, trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö atstovams advokatams Laurai Šlepaitei, Dovilei Burgienei, Egidijui Baranauskui, trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) atstovei advokatei Dovilei Armalytei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ir atsakovės savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo ir atsakovės savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovei savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ dėl mokėjimų vykdymo ir žalos atlyginimo, atsakovės savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“ dėl vienašališkai įforminto atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, savarankiškus reikalavimus atsakovei savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö, Lietuvoje veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, savarankiškus reikalavimus atsakovei savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ dėl darbų priėmimo, darbų vertės nustatymo ir nuostolių atlyginimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, uždaroji akcinė bendrovė „HNIT–Baltic“, akcinė bendrovė DNB lizingas, uždaroji akcinė bendrovė „PI konsultacijos“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal rangos ir paslaugų teikimo sutartis, taip pat dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ekspertizės atlikimu, paskirstymu tarp šalių.

6UAB „Urbico“ (toliau – Urbico), UAB „Fima“ (toliau – Fima), Siemens Osakeyhtiö (toliau – Siemens) ir UAB „HNIT-Baltic“ (toliau – HNIT) 2006 m. birželio 15 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), pagal kurią įsteigė laikiną savanorišką partnerių susivienijimą – Konsorciumą (Rangovas), dalyvauti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – SĮSP, Užsakovė) paskelbtame „Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbų ir eksploatacijos paslaugų pirkimo konkurse“ (toliau – Konkursas). Konsorciumui laimėjus Konkursą, su SĮSP 2006 m. spalio 27 d. buvo sudarytos rangos sutartis (toliau – Rangos sutartis) ir paslaugų teikimo sutartis (toliau – Paslaugų sutartis).

72007 m. sausio 17 d. tarp Urbico, kaip Konsorciumo atsakingojo partnerio, ir Nordea Bank Finland Plc (AB) (toliau – Nordea, Bankas) buvo sudaryta ilgalaikio kredito sutartis (toliau – Kredito sutartis), pagal kurią Urbico buvo suteiktas kreditas, skirtas finansuoti darbus pagal Rangos sutartį. 2007 m. liepos 23 d. tarp Urbico, kaip Konsorciumo atsakingojo partnerio, ir Nordea buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria Bankui buvo perduotos reikalavimo teisės pagal Rangos sutartį ir Paslaugų teikimo sutartį. Reikalavimo perleidimo sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. kovo 27 d., kai tarp Urbico, kaip Konsorciumo atsakingojo partnerio, SĮSP ir Nordea buvo sudarytas trišalis susitarimas (toliau – Trišalis susitarimas).

8Inžinierius UAB „PI konsultacijos“ (toliau – Inžinierius) 2010 m. kovo 22 d. išdavė pažymą dėl Rangos sutarties I etapo darbų perėmimo 1 675 515,81 Lt (be PVM) sumai, 2010 m. lapkričio 5 d. išdavė pažymą, kurioje nurodė, kad Užsakovė priima pagal Rangos sutartį atliktus 45 116 313,06 Lt (be PVM) vertės darbus, pirminę Rangos sutarties darbų kainą sumažinant 25 705 782,36 Lt (toliau – Perėmimo pažyma) dėl nepašalintų šešių defektų. Tarp šalių kilus ginčui dėl rangos darbų defektų ir Perėmimo pažymoje nurodytų Užsakovės nuostolių vertės, Jungtinės veiklos sutarties partneriai (Urbico, Siemens, Fima, HNIT), Užsakovė ir Inžinierius susitarė dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo.

9Urbico kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė pripažinti negaliojančia Inžinieriaus 2010 m. lapkričio 5 d. išduotą Perėmimo pažymą dalyje dėl už pagal Rangos sutartį atliktus darbus mokėtinos kainos sumažinimo 19 385 090,36 Lt suma; priteisti iš atsakovės SĮSP 6 731 368,33 Lt skolą už priimtus darbus pagal Rangos sutartį ir suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį; 8 811,52 Lt delspinigius pagal Paslaugų sutartį; 6 909 194,73 Lt įsiskolinimą, susidariusį dėl neteisėto Rangos sutarties kainos sumažinimo, ir 775 998,84 Lt palūkanų; 1 297 109,22 Lt įsiskolinimą pagal Paslaugų sutartį ir 268 900,70 Lt palūkanų bei 287 692,08 Lt delspinigių; 13 034 640,01 Lt (su PVM) atlyginimą už papildomus (nenumatytus) video detektavimo įrengimų, apsauginių tvorelių pėstiesiems bei apsauginių žiedų įrengimo darbus; procesines palūkanas; įpareigoti atsakovę vykdyti mokėjimus pagal Rangos sutartį ieškinyje nurodyta tvarka.

10Ieškovė reikalavimus grindė tuo, kad ekspertai nustatė, jog 6-asis Užsakovės nurodytas rangos darbų defektas yra neįrodytas, ir kad Užsakovė galėjo patirti tik 6 320 692 Lt nuostolių. Atsakovė Rangos sutartyje nurodytais terminais neatsiskaitė už priimtus ir faktiškai naudojamus darbus bei suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį. Ieškovė įrodinėjo, kad Užsakovė privalo Rangos sutarties kainą mokėti į Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio Urbico banko sąskaitą. Pažymėjo, kad visi Užsakovės mokėjimai pagal Rangos sutartį turi būti apskaičiuojami vadovaujantis Perėmimo pažymos išdavimo metu galiojusiu 21 proc. PVM tarifu (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 32 d., 19 str. 1 d.).

11Trečiasis asmuo Nordea pareiškė savarankiškus reikalavimus, prašydamas priteisti iš atsakovės SĮSP: 1) 13 474 626,42 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą bei 1 014 140,39 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti šią skolą iki Nordea reikalavimų pareiškimo dienos (2010-12-22); už šias sumas priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio pateikimo dienos (2010-12-22) iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo; 2) 4 871 508,00 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą bei 84 340,48 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2011-06-03; už šias sumas priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 2011-06-03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 3) 5 713 797,78 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą bei 291 694,53 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2012-06-13; už šias sumas priteisti 8,06 proc. procesines palūkanas nuo 2012-06-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) 13 034 640,01 Lt (įskaitant PVM) sumą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį už pagal Rangos sutartį atliktus papildomus nenumatytus darbus; už šią sumą priteisti 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo ieškinio pateikimo dienos (2010-12-22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 5) 8 331 276,68 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį ir Paslaugų teikimo sutartį bei 202 003,15 Lt delspinigius už vėlavimą sumokėti šią skolą; priteisti procesines palūkanas: a) už laikotarpį nuo 2010-12-22 iki visiško sprendimo įvykdymo 8,05 procentus nuo 815 446,60 Lt skolos ir 30 779,94 Lt delspinigių; b) už laikotarpį nuo 2011-06-03 iki visiško sprendimo įvykdymo 8,05 procentus nuo 3 255 415,77 Lt skolos ir 105 824,30 Lt delspinigių; c) už laikotarpį nuo 2012-06-13 iki visiško sprendimo įvykdymo 8,06 procentus nuo 1 917 837,82 Lt skolos ir 47 101,02 Lt delspinigių nuo 2012-06-13 iki visiško sprendimo įvykdymo; d) už laikotarpį nuo šio prašymo pateikimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo 7,38 procentus nuo 2 342 576,49 Lt skolos ir 18 297,89 Lt delspinigių; 6) 5 683 548,36 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą bei 381 210,49 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2013-12-19; už šią sumą priteisti 9 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 2013-12-19 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 7) 1 894 516,11 Lt (įskaitant PVM) skolą pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą bei 30 039,62 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti šią skolą iki 2014-05-13; už šią sumą priteisti 9 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 2014-05-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Nordea reikalavimus grindė tuo, kad Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu reikalavimo teisės į visus esamus ir būsimus mokėjimus pagal Rangos ir Paslaugų sutartis yra perleistos Nordea. Pažymėjo, kad atsakovės pareiga vykdyti mokėjimus Nordea pagal Trišalį susitarimą yra atskiras ir savarankiškas įsipareigojimas, kurio nevykdymo atsakovė negali pateisinti naujais motyvais dėl darbų nepriėmimo, jų defektų ar kainos mažinimo. Pagal Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkto nuostatas, atsakovei naudojant kurią nors darbų dalį, turi būti laikoma, kad naudojamoji dalis yra perimta nuo jos naudojimo pradžios dienos. Kaip nurodyta Rangos sutarties 10.2 (c) punkte, Perėmimo pažymos išdavimas tokiu atveju tėra formalumas, kuris turi įvykti neišvengiamai, kaip faktinio naudojimosi atliktais darbais įforminimas.

13Trečiasis asmuo Siemens pareiškė savarankiškus reikalavimus, kuriuos patikslinęs, prašė: 1) pripažinti 2010 m. lapkričio 5d. Inžinieriaus išduotą Perėmimo pažymą (su Inžinieriaus 2011 m. sausio 5 d. rašte nurodytu pataisymu) negaliojančia; įpareigoti atsakovę SĮSP per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują priėmimo pažymą, (1) nurodant kaip darbų priėmimo datą 2009 m. lapkričio 23 d.; (2) pašalinant iš Perėmimo pažymos 5-ąjį ir 6-ąjį neatitikimą; (3) Rangos sutarties kainą dėl defektų sumažinant 5 590 568 litais ir galutinę Rangos sutarties kainą nurodant 80 281 570,17 Lt (su PVM); (4) Perėmimo pažymos pagrindu nurodant FIDIC bendrųjų sąlygų 10.2 punktą; SĮSP nevykdant įsipareigojimo per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti naują priėmimo pažymą, skirti baudą SĮSP už šio įpareigojimo nevykdymą – 1 000 litų už kiekvieną uždelstą dieną; nustatyti Siemens darbų vertę Rangos sutarties kainoje – nurodyti, kad Siemens dalis Rangos sutarties kainoje yra 25 980 580,04 Lt (su PVM); priteisti Siemens naudai iš SĮSP 1 717 493,85 litų nuostolių, kilusių dėl SĮSP delsimo išduoti Priėmimo pažymą, žyminčią darbų pagal Rangos sutartį perėmimą; priteisti Siemens naudai iš Urbico 27 300 Eur (94 261,44 Lt) ekspertizės išlaidų už ekspertų Jim Dixon ir Martin Fellendorf atliktus pradinius ekspertizės veiksmus bei 34 370,76 Eur (118 675, 36 Lt) patirtų ekspertizės išlaidų už bendrą ekspertizės kainą, proporcingą defektų, dėl kurių buvo nustatyta Urbico kaltė, vertei.

14Siemens reikalavimus grindė tuo, kad jog išskyrus Viešojo transporto prioritetinę sistemą (VTPS), CEV sistema buvo visiškai baigta diegti 2009 m. lapkričio 23 d. Nuo šios datos Užsakovė pradėjo naudotis CEV sistema. Kaip vienintelę kliūtį anksčiau išduoti Perėmimo pažymą Užsakovė nurodė tariamus esminius Sistemos defektus, tačiau tai netrukdė naudotis CEV sistema, o vėliau – ir ją priimti, nepašalinus šių defektų. Šalių bendru sutarimu paskirti ekspertai patvirtino, kad Užsakovė skaičiavo nepagrįsto dydžio nuostolius dėl Sistemos netinkamo veikimo. Jie nustatė, kad iš Užsakovės nurodytų 6 defektų, egzistuoja tik 5. Dėl 1–4 defektų egzistavimo byloje nebėra ginčo. Šių defektų patvirtinta vertė CEV sistemos priėmimo datai 2009 m. lapkričio 23 d. yra 5 568 094 Lt. Užsakovė ir toliau naudojasi CEV sistema, nereikalaudama šių defektų šalinimo, ji yra pasirinkusi Rangos sutarties kainos mažinimą kaip savo teisių gynimo būdą. Dėl penktojo defekto – „Motion“ mokymų, kurių ekspertų nustatyta vertė buvo 112 372 Lt, Užsakovės pageidavimu šis trūkumas yra ištaisytas, todėl Užsakovei priklauso tik 22 474 Lt kompensacija už tai, kad mokymai nebuvo atlikti laiku. Defektai tarp partnerių yra paskirstyti byloje atliktoje ekspertizėje dėl atsakomybės paskirstymo, kurioje nurodyta, jog beveik už du trečdalius visų patvirtintų defektų sumos yra atsakingas Urbico. Jungtinės veiklos sutartis tarp partnerių buvo nutraukta 2009 m. rugsėjo 10 d. Siemens darbų ir įrangos vertė sudaro 23 353 555,89 Lt (be PVM). Siemens savo darbų Urbico neperdavė, ir jų Urbico nepriėmė, todėl Urbico neturėjo teisės Siemens darbų perduoti Užsakovei ir atitinkamai išrašyti už juos PVM sąskaitą faktūrą Užsakovei.

15Atsakovė SĮSP su pareikštais reikalavimais nesutiko ir pareiškė priešieškinį, prašydama pripažinti negaliojančiu Urbico surašytą ir vienašališkai įformintą 2009 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą dėl video detektavimo įrengimo darbų. Atsakovė taip pat prašė teismo ex officio pripažinti, kad Trišalio susitarimo 1 ir 2 bei 8 punktuose numatytos sąlygos yra ab initio niekinės ir negaliojančios, kadangi neteisėtai keičia esmines Rangos sutarties sąlygas, todėl prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (VPĮ 3 str. 1 d., CK 1.80 str.). Atsikirsdama į pareikštus reikalavimus, nurodė, kad Rangos sutartyje Užsakovės nurodyti visi tikslai nebuvo ir nėra pasiekti tiek, kiek numatyta Rangos sutartyje ir tai, be kita ko, patvirtina Rangovo parengta bandymų ataskaita, kurioje dalis bandymų rezultatų yra neigiami. Ekspertai patvirtino, kad Rangovas darbus atliko su defektais, dalis darbų neatlikta. Tai sąlygoja išvadą, kad jokie darbai nebuvo ir negalėjo būti perduoti anksčiau nei buvo išduota 2010 m. lapkričio 5 d. Perėmimo pažyma. Pažymėjo, kad Vilniaus mieste šviesoforai bei jų sistema veikė ir turėjo veikti nepriklausomai nuo to, kokius darbus ir kada atliko Rangovas, t. y. nebuvo ir negalėjo būti taip, kad tol, kol buvo vykdoma Rangos sutartis (nuo 2006 m. spalio 27 d. sutarties sudarymo iki 2010 m. lapkričio 5 d. Perėmimo pažymos išdavimo) Vilniaus mieste nebūtų veikę šviesoforai. 2009 m. lapkričio 23 d. jokios CEV sistemos perdavimo procedūros nebuvo atliktos. Darbai pagal Rangos sutartį laikomi priimtais (kartu ir atliktais pagal sutartį), kai yra įvykdomos šios sąlygos: jeigu yra teigiami bandymų rezultatai (Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 7 – 9 dalys) ir Inžinierius išduoda perėmimo pažymas darbų etapams (Bendrųjų sąlygų 10 punktas) ir Inžinierius išduoda atlikimo pažymą, kuri išduodama ištaisius visus po perėmimo pažymų išdavimo nustatytus arba perėmimo pažymose įvardintus defektus (Bendrųjų sąlygų 11.9 punktas). Užsakovė laikėsi visų nurodytų Rangos sutarties sąlygų ir Rangovui atlikus darbus bei bandymus buvo išduotos perėmimo pažymos, taip pat, nustačius darbų trūkumus, kurių Rangovas per papildomai nustatytą terminą neištaisė, buvo sumažinta Rangos sutarties kaina. Ekspertai neįvertino to, kad atsakovė turi teisę gauti 14 199 755,40 Lt dydžio kompensaciją už darbų atlikimo vėlavimą (darbai turėjo būti atlikti taip, kad paskutinis etapas (apmokymai) būtų baigtas iki 2008 m. gegužės 27 d., tačiau darbai buvo perimti tik 2010 m. lapkričio 5 d. ir nustatyti defektai tai dienai nebuvo pašalinti). Atsakovė mano, kad Rangos sutarties nuostatos turi būti taikomos kartu su Konsorciumo ir Banko sudaryto susitarimo dėl reikalavimo teisių perleidimo nuostatomis. Atsakovė, kuriai buvo pranešta apie teisių perleidimą, mokėjimus pagal Rangos sutartį, esant sutartyje nurodytoms sąlygoms, turi atlikti tiesiogiai kreditoriui Nordea. Atsakovė, vadovaudamasi Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto ir 13.7 punkto nuostatomis, nesutiko su reikalavimu skaičiuoti sąskaitų faktūrų išrašymo metu galiojantį PVM.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 26 d. sprendimu:

18Urbico ieškinį tenkino iš dalies – pripažino negaliojančia Perėmimo pažymą dalyje dėl už pagal Rangos sutartį atliktus darbus mokėtinos kainos sumažinimo 19 385 090,36 Lt; likusioje dalyje reikalavimus atmetė;

19Siemens reikalavimus tenkino iš dalies – pripažino Perėmimo pažymą negaliojančia, nustatė, kad Siemens darbų vertė Rangos sutarties kainoje yra 25 980 580,04 Lt (su PVM), t. y. 7 524 496 Eur, likusioje dalyje reikalavimus atmetė;

20SĮSP priešieškinį tenkino – pripažino negaliojančiu Urbico surašytą ir vienašališkai įformintą 2009 m. kovo mėn. nenumatytų darbų aktą negaliojančiu;

21Nordea reikalavimus tenkino iš dalies – priteisė iš SĮSP 6 805 145,60 Eur (23 496 807,46 Lt) neapmokėtos sumos pagal Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą, 181 321,80 Eur (626 067,94 Lt) delspinigių; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 1 539 135,1 Eur (5 314 325,91 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2010 m. gruodžio 22 d.; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 2 751 828,70 Eur (9 501 514,22 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. birželio 3 d.; 8,06 proc. dydžio palūkanas nuo 901 083,12 Eur (3 111 259,8Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. birželio 13 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 300 361 Eur (1 037 086,62 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2013 m. gruodžio 19 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 1 312 738 Eur (4 532 621,81 Lt) sumos; pradedant skaičiuoti nuo 2014 m. gegužės 13 d.

22Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas tarp šalių, teismas priteisė iš Urbico 12 308,85 Eur žyminio mokesčio, 15 140,50 Eur advokato atstovavimo išlaidų SĮSP naudai, 34 370,76 Eur ekspertizės išlaidų Siemens naudai, 53 130 Eur advokato atstovavimo išlaidų Nordea naudai.

23Dėl Rangos darbų perėmimo

24Teismas nustatė, kad Urbico 2009 m. rugsėjo 8 d. raštu informavo atsakovę ir Inžinierių, kad nuo 2009 m. rugsėjo 23 d. Rangovas (Urbico, Fima, Hnit Baltic ir Siemens) yra pasiruošęs perduoti Užsakovei atliktus darbus pagal Rangos sutartį ir siūlo atliktus darbus perduoti Užsakovui tokia seka: VII koridorius, I koridorius, II koridorius, III koridorius, IV koridorius, V koridorius, VI koridorius. Pasak teismo, Inžinierius, gavęs šį Rangovo prašymą, Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 punkto pagrindu per 28 dienas turėjo pareigą išduoti atliktų darbų perėmimo pažymą arba atmesti Rangovo prašymą, tačiau vienu ir kitu atveju Užsakovė neturi naudotis nei viena darbų dalimi, kol neišduota perėmimo pažyma. Teismas taip pat nustatė, kad antstolis 2009 m. lapkričio 10 d. pradėjo vykdyti Siemens pavedimą konstatuoti faktines aplinkybes dėl Centrinės eismo valdymo sistemos programos veikimo bei programoje atspindinčios informacijos. Teismas, įvertinęs Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 40/09/400 nurodytas aplinkybes, ir remdamasis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkto nuostata („jeigu užsakovas, prieš išduodant Perėmimo pažymą, naudoja kurią nors Darbų dalį, tai turi būti laikoma, kad naudojamoji dalis yra perimta nuo jos naudojimo pradžios dienos“), darė išvadą, kad darbų pagal Rangos sutartį perėmimo data laikytina 2009 m. lapkričio 23 d., todėl Perėmimo pažymoje nurodyta darbų pagal Rangos sutartį priėmimo data ir teisinis išdavimo pagrindas laikytinas neteisingu.

25Dėl perimtų darbų defektų vertės

26Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog Rangovo pagal Rangos sutartį atlikti darbai yra su defektais. Pasak teismo, darbų pagal Rangos sutartį defektus ir jų vertę patvirtina 2011 m. gruodžio 29 d. Ekspertizės išvada. Dėl Užsakovės bei Inžinieriaus Perėmimo pažymoje nurodyto defekto Nr. 6 – nepatenkinamas eismo valdymo sistemos darbas ir optimizavimas (sistema neatnaujina eismo planų kas 3 minutes, kaip buvo reikalauta Neskelbiamų derybų sąlygų) – ekspertai nesutiko, kad toks defektas yra pagrįstas, nes nei Konkurso dokumentacijoje, nei Pasiūlyme nebuvo nurodyti jokie CEV sistemos apibrėžti funkcionavimo rodikliai, nebuvo nurodyti reikalavimai, galiojantys prieš sistemos įdiegimą ir po jos. Teismas vadovavosi Ekspertizės aktu, kuriame nurodyta: „Ekspertai ištyrė faktiškų signalų nustatymų veikimą, atsitiktiniu būdu pasirinkę sankryžą Nr. 254. <...> Buvo naudojami signalų nustatymai, kurie galiojo 2011 m. spalio 24 d., laikotarpiu nuo 06:00 iki 20:00 valandos. Ekspertai nurodė, kad šviesoforų signalų laikai yra keičiami dažniau nei kas 3 minutes (180 sekundžių). <…> Šviesoforų signalų intervalų signalinių grupių lygyje tyrimas (aktualus eismo dalyviui) aiškiai rodo, kad perskaičiavimai yra atliekami dažniau nei kas 3 minutes“. Ekspertų nuomone, centrinės sistemos išduodamų strateginių ir taktinių komandų dažnis nedaro neigiamos įtakos sistemos funkcionavimui, todėl sistema veikia efektyviai, tačiau jis kelia apribojimus optimizuotam funkcionavimui ir galėtų būti įgyvendintas geriau. Konkurso Specifikacijoje viešojo transporto paslaugų efektyvumo lūkesčiai nebuvo apibrėžti, taip pat byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, jog šių darbų pridavimo dalimi sistemos funkcionavimo veiksmingumas turėjo būti didesnis nei nustatyta. Pasak teismo, atsakovė Sistemos vertės sumažėjimo taip pat neįrodinėjo, ekspertai taip pat nevertino, ar bendra Sistemos vertė savo funkcionalumu yra sumažėjusi. Teismas sutiko su ekspertų išvada, kad jeigu perėmimo data būtų laikoma 2009 m. lapkričio 23 d. ir jeigu Rangovas netaisytų 1–5 defektų, jų vertė turėtų būti 5 680 466 Lt, o ne 7 566 923,16 Lt, kaip nurodyta Perėmimo pažymoje. Teismas nustatė, kad Siemens Užsakovės prašymu ištaisė defektą Nr. 5, atliko Užsakovei „Motion“ programos mokymus. Ekspertai išvadoje nurodė, kad tokiu atveju Užsakovei priklausytų tik 22 474 Lt kompensacija už tai, kad mokymai nebuvo atlikti laiku, todėl teismas sprendė, kad perimtų darbų defektų vertė yra 5 590 568 Lt (5 568 094+22 474).

27Dėl galutinės rangos sutarties kainos

28Pasak teismo, atsakovės teiginiai apie jos tariamą teisę į 14 199 755,40 Lt delspinigius už vėlavimą laiku atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus yra nepagrįsti ir nesusiję su byloje nagrinėjamais reikalavimais. Konkurso normatyviniuose dokumentuose toks Rangos sutarties kainos mažinimas nebuvo nustatytas. FIDIC 8.7 punktas nustato, kad jeigu Rangovas nesilaiko darbų baigimo laiko, tai pagal 2.5 punktą (Užsakovo pretenzijos) jis privalo Užsakovui sumokėti kompensaciją. Kompensacija už uždelsimą turi būti laikoma Pasiūlymo priede įrašyta suma, mokama už kiekvieną dieną nuo atitinkamo baigimo laiko ir datos nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlyme įrašytos kompensacijos už uždelsimą (jeigu yra) sumos. Tai Konkurso dalyvio kartu su pasiūlymu Perkančiajai organizacijai pateikiamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajai organizacijai ar Užsakovui priklausančią sumą.

29Teismas, atmetęs ieškovės ir Nordea reikalavimą priteisti 13 034 640,01 Lt su PVM, galutinę Rangos sutarties kainą apskaičiavo taip: iš Rangos sutartyje nurodytos pradinės kainos be PVM atėmė neįdiegtos VPTS vertę be PVM bei patvirtintų defektų vertę 2009 m. lapkričio 23 d. ir prie gautos 66 348 405,10 Lt sumos (79 299 720,57Lt - 7 360 747,47Lt - 5 590 568Lt = 66 348 405,10Lt) pridėjo galiojantį 21 proc. PVM tarifą, tokiu būdu nustatydamas galutinę Rangos sutarties kainą – 80 281 570,17 Lt.

30Dėl mokėjimų trečiajam asmeniui Nordea

31Teismas nustatė, kad 2007 m. sausio 17 d. tarp ieškovės, atstovaujančios Konsorciumui, ir Nordea buvo sudaryta Ilgalaikio kredito sutartis, pagal kurią ieškovei buvo suteiktas kreditas, skirtas finansuoti darbus pagal Rangos sutartį. 2007 m. liepos 23 d. tarp ieškovės ir Nordea buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Bankui buvo perleistos visos reikalavimo teisės, kylančios iš Rangos sutarties ir Paslaugų teikimo sutarties. Ši sutartis įsigaliojo nuo 2009 m. kovo 27 d. Trišalio susitarimo tarp Urbico, Banko ir SĮSP sudarymo. Teismas sprendė, kad Trišalio susitarimo subjektas – Nordea nėra rangos teisinių santykių dalyvis, o yra projekto finansuotojas. Teismas nustatė, kad iki šios sutarties Bankui buvo pateikti SĮSP ir Urbico nuo 2008 m. gegužės 22 d. iki 2009 m. kovo mėn. pasirašyti atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos faktūros. Atsakovei buvo žinoma, kad Bankas išdavė atitinkamo dydžio kreditą remdamasis jos patvirtinimu, kad ji darbus priėmė ir pripažino pareigą už priimtus darbus mokėti. Teismas sutiko su Nordea nuomone, jog Trišalis susitarimas yra atskiras sandoris, įtvirtinantis atsakovės patvirtinimą ir tiesioginį įsipareigojimą Rangos sutarties sudaryme nedalyvavusiam projekto finansuotojui. Pasak teismo, atsakovė, pasirašydama Trišalį susitarimą, pripažino savo pareigą už priimtus darbus mokėti ir patvirtino Bankui pateiktus dokumentus, kurių pagrindu buvo išduotas kreditas, todėl po kredito išdavimo jos argumentai, kad mokėjimo pareiga jos pasirašytų ir priimtų dokumentų pagrindu nebuvo atsiradusi, vertintini kaip nesąžiningi ir negali būti teisės ginami. Teismas pripažino, jog pagal Rangos ir Paslaugų sutartis gautinų sumų savininkas, vadovaujantis Reikalavimo perleidimo sutartimi, yra Nordea. Pasak teismo, nustačius, kad Užsakovas nuo 2009 m. lapkričio 23 d. neišdavęs Perėmimo pažymos naudoja šviesoforų sistemą, pradėjo eiti ketvirtinių mokėjimų terminai 10 metų laikotarpyje (Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 14.7 p.). Laikydamas, kad dalis darbų yra perimta nuo jų naudojimo pradžios dienos, teismas sprendė, kad SĮSP įsiskolinimas Bankui 2014 m. gruodžio 5 d. pagal Rangos sutartį sudaro 23 496 807,49 Lt. Teismas, pritaikęs 6 mėn. ieškinio senaties terminą, priteistiną delspinigių sumą sumažino iki 626 067,94 Lt.

32Dėl ekspertizės išlaidų paskirstymo

33Siemens yra sumokėjęs 79 943,22 Eur (276 027,95 Lt) Ekspertizės dėl atsakomybės paskirstymo išlaidų apmokėjimo užtikrinimui, iš jų 27 300 Eur (94 261,44 Lt) už ekspertų pradinių ekspertizės veiksmų atlikimą, kelionę į Vilnių, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas ir dienpinigius; 52 620 Eur (181 686,34 Lt) kaip bendrą ekspertizės kainą; 23,22 Eur (80,18 Lt) už atliktus tarptautinius pervedimus, skirtus ekspertizės išlaidoms apmokėti pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį šioje civilinėje byloje. Ekspertams atvykus į Vilnių atlikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi paskirtos ekspertizės, ekspertizės procesą ekspertai buvo priversti nutraukti dėl Urbico dieną prieš ekspertizės atlikimo dieną pateikto pareiškimo dėl ekspertų nušalinimo. Pasak teismo, Urbico siekė sutrukdyti ekspertizės įvykdymui šioje byloje. Tai, kad ekspertizės vilkinimo veiksmai buvo atliekami tyčia, įrodo Urbico susirašinėjimas su atstovais šioje civilinėje byloje. Urbico atstovas J. Jaruševičius 2012 m. spalio 23 d. Urbico direktoriui R. M. el. paštu rašė: „<...> Turime vieną mėnesį atsilaikyti nuo ekspertizės atlikimo. Savaitės pabaigoje teismo prašysime išspręsti paaiškinimus dėl ekspertų nušalinimo, kurie nebuvo teismo įvertinti.”. Iš šio susirašinėjimo teismas darė išvadą, jog Urbico siekė atidėti ekspertizės atlikimą kuo vėlesniam laikui. Būtent dėl tokių nesąžiningų Urbico veiksmų teismas nusprendė priteisti Siemens patirtas 27 300 Eur (94 261,44 Lt) išlaidas už pradinius ekspertizės veiksmus iš ieškovės. Likusią Ekspertizės išlaidų sumą – 52 620 Eur (181 686,34 Lt) – teismas paskirstė proporcingai Urbico ir Siemens kaltei dėl ekspertų patvirtintų defektų vertės.

34Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. papildomu sprendimu priteisė iš SĮSP Nordea naudai 2 412 904,40 Eur (8 331 276,68 Lt) (įskaitant PVM) dydžio skolą pagal 2007 m. liepos 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir 2006 m. spalio 27 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 bei 58 504,16 Eur (202 003,15 Lt) dydžio delspinigius už vėlavimą sumokėti šią skolą iki šios dienos; priteisė procesines palūkanas:

  1. už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 22 d. iki visiško sprendimo įvykdymo 8,05 procentus nuo 236 169,65 Eur (815 446,60 Lt) skolos ir 8 914,49 Eur (30 779,94 Lt) delspinigių;
  2. už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 3 d. iki visiško sprendimo įvykdymo 8,05 procentus nuo 942 833,55Eur (3 255 415,77 Lt) skolos ir 30 648,84 Eur (105 824,30 Lt) delspinigių;
  3. už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 13 d. iki visiško sprendimo įvykdymo 8,06 procentus nuo 555 444,21 Eur (1 917 837,82 Lt) skolos ir 13 641,4 Eur (47 101,02 Lt) delspinigių;
  4. už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 16 d. Nordea prašymo pateikimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo 7,38 procentus nuo 678 457,02 Eur (2 342 576,49 Lt) skolos ir 5 299,44 Eur (18 297,89 Lt) delspinigių.

35Teismas konstatavo, kad byloje esanti Nordea 2013 m. gruodžio 18 d. pažyma patvirtina, kad SĮSP skola Nordea pagal Paslaugų teikimo sutartį sudaro 8 331 276,68 Lt bei 202 003,15Lt (186 059,60+15 943,55) delspinigių (0,02 % pagal Paslaugų teikimo sutarties 12.2 p.). 2015 m. sausio 26 d. teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje ši iš atsakovės priteistina suma yra praleista, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas priimti papildomą sprendimą (CPK 277 str. 1, 2 d.).

36III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

37Ieškovė BUAB „Urbico“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo dalį dėl 27 300 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės BUAB „Urbico“ už ekspertų Jim Dixon ir Martin Fellendorf atvykimą į Lietuvos Respubliką 2012-08-08 – 2012-08-10 dienomis. Nurodo šiuos argumentus:

381. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi nepagrįstai atmetė Urbico pareikštą nušalinimą ekspertams, kurie tais pačiais klausimais jau konsultavo Siemens 2011 m. gruodžio 29 d. ekspertizėje. Teismas klaidingai interpretavo 2011 m. rugsėjo 23 d. susitarimą tarp Siemens, Fima, HNIT ir Urbico, pagal kurį Urbico sutiko, kad ekspertai J. Dixon ir M. Fellendorf įvertintų, ar Užsakovė pagrįstai nustatė defektų egzistavimą ir kokia tų defektų vertė. Tačiau Urbico nepritarė, kad minėti ekspertai konsultuotų, kokia dalimi Siemens ir Urbico yra atsakingi už Rangos sutarties defektus. Tai ekspertai darė pagal Siemens nurodymus. Siemens nuolat, tiesiogiai ir vienasmeniškai, už uždarų durų bei iš anksto neinformavus kitų byloje dalyvaujančių asmenų bendradarbiavo su ekspertais. Be to, Siemens iš anksto padengė ekspertų išlaidas, nelaukdamas teismo nutarties dėl ekspertų išlaidų užtikrinimo. Pagal Teismo ekspertizės įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, jeigu asmuo teikė konsultaciją šalims sutartiniais pagrindais, teismui draudžiama skirti tokį asmenį teismo ekspertu. Teismas šią normą pažeidė, todėl nepagrįstai konstatavo, kad Urbico piktnaudžiavo procesine eksperto nušalinimo teise. Urbico pareiškė nušalinimą nedelsiant, kai iš Siemens 2012 m. liepos 30 d. sužinojo apie ekspertų atvykimą į Lietuvą. Siemens dar 2012 m. rugpjūčio 6 d. buvo informuotas apie nušalinimo ekspertams pareiškimą, todėl galėjo informuoti ekspertus, kad teismas sprendžia jų nušalinimo klausimą. Todėl Urbico negalėjo būti įpareigotas padengti kaštus, kuriuos Siemens patyrė dėl savo paties neatsargumo.

392. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų ekspertų 2012-08-08 – 2012-08-10 vizito Lietuvoje metu byloje patirtas išlaidas. Teismo ekspertai nepagrįstai tvirtina, kad patyrė 23 160 Eur „inžinerijos konsultacijų“ sąnaudų. Teismas įpareigojo atlikti ekspertizę ir parengti ekspertizės aktą, o ne „pakonsultuoti“. Byloje nėra duomenų, kad ekspertai dėl atvykimo į Lietuvą prarado daugiau nei 27 tūkst. Eur pajamų. Ekspertai nepateikė jokių PVM sąskaitų–faktūrų, kvitų ar bet kokių kitų „gyvenamosios vietos nuomos“, „skrydžių“, „dienpinigių“ bei „kitas (taksi oro uosto stovėjimo aikštelės mokestis)“ išlaidas patvirtinančių įrodymų. 2012 m. rugpjūtį vykdytų tyrimų pagrindu ekspertai jokio ekspertizės akto nerengė.

40Atsakovė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime prašo dėl ieškovės BUAB „Urbico“ apeliacinio skundo reikalavimų spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad išlaidos už ekspertizės atlikimą patirtos dėl netinkamo Rangovo prievolių pagal Rangos sutartį vykdymo. Nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys susitarė, kad būtų skiriama ekspertizė. Bendru sutarimu ekspertais buvo paskirti J. Dixon ir M. Fellendorf, kurie pateikė bendrą 2011 m. gruodžio 29 d. išvadą dėl defektų ir jų įkainojimo. Sprendžiant klausimą dėl rangovų tarpusavio atsakomybės už defektus, pagal paties Rangovo prašymą ekspertai pateikė byloje antrąją 2013 m. sausio 28 d. išvadą. Urbico apeliaciniame skunde ginčijamos priteistos bylinėjimosi išlaidos siejamos būtent su antrosios ekspertizės rengimu, dėl ko šių išlaidų paskirstymo klausimas turi būti sprendžiamas tiesiogiai tarp rangovų.

41Tretieji asmenys Siemens Osakeyhtiö ir Nordea Bank Finland Plc (AB) atsiliepimuose prašo ieškovės BUAB „Urbico“ apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Siemens nurodo, kad tarp šalių iškilus ginčui dėl Rangos sutarties tinkamo vykdymo ir defektų egzistavimo, šalys ikiteisminėje ginčo stadijoje 2011 m. rugsėjo 23 d. susitarimu bendrai sutarė dėl ekspertizės atlikimo. Atlikus neteisminę ekspertizę, paaiškėjo, kad už Rangos sutarties kainos sumažinimą dėl perėmimo pažymoje nurodytų defektų yra atsakinga ne viena sutarties šalis. Pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi paskirtos teismo ekspertizės tikslas buvo išsiaiškinti, kuri defektų dalis priskirtina kuriam rangovui ir kokia tų defektų piniginė vertė.

43Ieškovė neginčija teisminės ekspertizės rezultatų, neprieštarauja dėl už šią ekspertizę iš jos priteistos likusios 7 070,76 Eur sumos, todėl ieškovės argumentai, susiję su ekspertų šališkumu, neturi jokios teisinės reikšmės apeliacinio skundo reikalavimo tinkamam ir teisingam išsprendimui, o apeliacinis skundas yra susijęs tik su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu atsižvelgiant į šalies procesinį elgesį ir sąžiningumą (CPK 93 str. 4 d.). Pati ieškovė neginčija, kad dalyvavo skiriant ekspertus ir sutiko būtent su šių ekspertų kandidatūromis, t. y. patvirtino, kad ekspertų nešališkumas ir kvalifikacija ieškovei nekelia abejonių. Be to, visos Rangos sutarties šalys, tarp jų ir ieškovė, 2011 m. rugsėjo 23 d. susitarimu įgaliojo Siemens sudaryti sutartį su ekspertais dėl neteisminės ekspertizės atlikimo bei susitarė dėl konkretaus apmokėjimo ekspertams būdo ir tvarkos. Todėl nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad ekspertai teikė paslaugas ir veikė būtent Siemens prašymu ar Siemens naudai.

44Ieškovės procesiniai veiksmai, kiek tai susiję su teisminės ekspertizės atlikimu, buvo atlikti siekiant sąmoningai nesąžiningai sukelti nepatogumų ekspertams ir užvilkinti teisminės ekspertizės atlikimą, todėl negali būti laikomi tinkamais. Teismas ieškovės iniciatyva nustatė terminą atsiliepti į Siemens prašymą dėl teisminės ekspertizės ir ekspertų skyrimo, tačiau ieškovė tokia teise nepasinaudojo. CPK 68 straipsnio 2 dalis nustato, kad nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės. Mutatis mutandis pritaikius šią taisyklę teismo ekspertizės atveju, akivaizdu, kad ekspertų nušalinimas turi būti pareikštas prieš paskiriant jiems atlikti teismo ekspertizę. Ieškovės pareiškime dėl ekspertų nušalinimo nebuvo nurodyti jokie motyvai ar įrodymai, kurie nebuvo ar negalėjo būti ieškovei žinomi dar 2012 m. birželio 4 d., Siemens paprašius skirti teisminę ekspertizę pavedant ją atlikti ekspertams. Todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad nušalinimas buvo pareikštas operatyviai, yra nepagrįsti. CPK 90 straipsnio nuostatos, susijusios su mokėjimais į teismo depozitinę sąskaitą, yra aktualios iš esmės tik ekspertams, siekiant užtikrinti, kad už jų paslaugas bus atlyginta. Minėta nuostata negali būti aiškinam taip, kad kol nebuvo įmokėtas avansas už ekspertų darbą į teismo depozitinę sąskaitą, ekspertai negalėjo ruoštis ekspertizės atlikimui ar informuoti šalių apie savo atvykimą. Teisminė ekspertizė buvo sustabdyta prieš pat ekspertų atvykimą, kai ekspertai, kurie gyvena užsienyje, jau buvo užsisakę lėktuvo bilietus, gyvenamąją vietą Lietuvoje, susiorganizavę kitus ekspertizei atlikti būtinus veiksmus. Ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko, būdama informuota apie ekspertų atvykimą, tačiau laukdama beveik paskutinės dienos iki ekspertų atvykimo ir teikdama prašymą dėl jų nušalinimo, turėjo įvertinti galimus ekspertų kaštus bei atsižvelgti į CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatą, pagal kurią teismas gali nukrypti nuo šiame straipsnyje 1–3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu teisme neginčijo ekspertų reikalaujamos sumos už patirtas išlaidas, tokio reikalavimo pirmosios instancijos teisme nekėlė.

45Nordea, be tų pačių argumentų, papildomai nurodo, kad Teismo ekspertizės įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytas draudimas šiuo atveju netaikytinas, iš to paties straipsnio 2 dalies normos turinio darytina išvada, kad šis draudimas taikytinas tik tuo atveju, kai privatus ekspertas konsultavo tik vieną iš bylos šalių. Nagrinėjamu atveju ekspertai buvo pasitelkti visų Rangos sutarties šalių, kurių teisėms ir pareigoms ekspertizės išvada gali turėti teisinės reikšmės. Teismui pripažinus ekspertizės skyrimo būtinybę, tų pačių ekspertų, kurie jau tyrė su Rangos sutarties pagrindu atliktų darbų kokybe susijusius klausimus, paskyrimas visiškai atitiko CPK 7 straipsnyje įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi, kuria nagrinėjamoje byloje buvo paskirta ekspertizė, Siemens buvo įpareigotas „užtikrinti paskirtos ekspertizės apmokėjimą“. Todėl atlikęs atitinkamą mokėjimą už paskirtų ekspertų patirtas išlaidas, Siemens negali būti laikomas prisiėmęs riziką dėl kokių nors ekspertų patirtų kaštų. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, inter alia Urbico atstovo susirašinėjimą su Urbico vadovu, bei konkrečias faktines aplinkybes dėl ekspertų paskyrimo ir Urbico prašymo nušalinti ekspertus pateikimo momento, galima daryti išvadą, kad Urbico nesąžiningai naudojosi savo procesinėmis teisėmis ir būtent dėl to atsirado atitinkamos 27 300 Eur bylinėjimosi išlaidos.

46Atsakovė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliaciniuose skunduose prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo dalis, kuriose teismas tenkino ieškovės BUAB „Urbico“ reikalavimą dėl UAB „PI konsultacijos“ 2010 m. lapkričio 5 d. išduotos projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimas“ darbų perėmimo pažymos dalies dėl už pagal Rangos sutartį atliktus darbus mokėtinos kainos sumažinimo 19 385 090,36 Lt pripažinimo negaliojančia; tenkino trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) reikalavimus dėl neapmokėtos sumos pagal Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo bei priteisė iš atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) naudai 6 805 145,60 Eur (23 496 807,46 Lt) neapmokėtos sumos pagal Rangos sutartį ir Trišalį susitarimą, 181 321,80 Eur (626 067,94 Lt) delspinigių; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 1 539 135,1 Eur (5 314 325,91 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2010 m. gruodžio 22 d.; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 2 751 828,7 Eur (9 501 514,22 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. birželio 3 d.; 8,06 proc. dydžio palūkanas nuo 901 083,12 Eur (3 111 259,8 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. birželio 13 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 300 361,00 Eur (1 037 086,62 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2013 m. gruodžio 19 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 1 312 738,00 Eur (4 532 621,81 Lt) sumos; pradedant skaičiuoti nuo 2014 m. gegužės 13 d.; tenkino trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö reikalavimus dėl UAB „PI konsultacijos“ 2010 m. lapkričio 5 d. išduotos projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimas“ darbų perėmimo pažymos (su UAB „PI konsultacijos“ 2011 m. sausio 5 d. rašte nurodytu jos pakeitimu) pripažinimo negaliojančia [visa apimti]; ir šiose dalyse ieškovės bei trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) reikalavimus atmesti; tenkinti atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ reikalavimą ir ex officio pripažinti Trišalio susitarimo 1 ir 2 bei 8 punktus niekiniais ir negaliojančias ab initio; panaikinti 2015 m. kovo 13 d. Vilniaus apygardos teismo papildomą sprendimą ir trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) reikalavimus atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

471. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad darbų pagal Rangos sutartį perėmimo data laikytina 2009 m. lapkričio 23 d. Rangos sutartyje numatyti sistemos veikimo bandymai buvo baigti tik 2010 m. birželio 8 d. Paties Rangovo 2010 m. liepos 15 d. Inžinieriui pateiktoje Ataskaitoje nurodyti bandymų rezultatai iš dalies buvo neigiami (Ataskaitoje nurodyti konkretūs trūkumai). Darbų pagal Rangos sutartį defektų buvimo faktą patvirtino visų bylos dalyvių pasirinkti tarptautiniai ekspertai. De facto sistema veikė visą Rangos sutarties vykdymo laikotarpį bei Rangovui ji buvo perduota veikianti, t. y. šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistema yra specifinė dėl savo veikimo nepertraukiamumo. Tarp pačių Rangos sutarties partnerių buvo ir yra nesutarimų dėl darbų pagal Rangos sutartį perdavimo ir Rangovas (įskaitant ieškovą Urbico, kaip Konsorciumo atsakingąjį partnerį) neigė darbų 2009 m. lapkričio 23 d. perdavimo faktą. Rangovo dalinai pagal Rangos sutartį atlikti darbai buvo perduoti ir priimti su defektais 2010 m. lapkričio 5 d. (o pirmojo etapo – 2010 m. kovo 22 d.), t. y. pažeidus Rangos sutarties įvykdymo terminą ir nustatytus darbų kokybės bei apimties parametrus. 2010 m. lapkričio 5 d. perėmimo pažyma (su 2011 m. sausio 5 d. pažymos patikslinimu) pagal Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 9, 10 dalis reiškia Rangovo darbų perėmimą bei SĮSP pareigos mokėti už darbus Rangos sutartyje nustatyta tvarka atsiradimą. Pirmosios instancijos teismui 2010 m. lapkričio 5 d. perėmimo pažymą (su 2011 m. sausio 5 d. pažymos patikslinimu) pripažinus negaliojančia, darbai laikomi perduoti neįgyvendinus privalomų darbų perdavimui sąlygų ir pažeidžiant Rangos sutartį, t. y. darbų pagal Rangos sutartį perdavimo procedūra neįgyvendinta.

482. Nepagrįsta teismo išvada, kad perimtų darbų defektų vertė 5 590 568 Lt. CEV sistemos visų komponentų tinkamas veikimas (t. y. ne tik atskirų darbų atlikimas) yra esminė Rangos sutarties sąlyga. Ekspertizės išvada patvirtina, kad ne visi Rangos sutartyje Užsakovės nurodyti tikslai buvo pasiekti ir dalis darbų buvo neatlikta. Ekspertai nekonstatavo galutinės defektų kainos, o tik nubrėžė jos galimas ribas, be kita ko dėl 6–ojo defekto nurodydami, jog nurodomas defektas yra alternatyvus, o nuostolių suma gali didėti. Teismas nepagrįstai nepripažino Inžinieriaus perėmimo pažymoje Nr. 2 nurodyto, ekspertų pripažinto alternatyviu, 6–ojo defekto buvimo. Visais trim ekspertizėje pateiktais atsakovės nuostolių apskaičiavimo atvejais dėl 6–ojo defekto buvimo apskaičiuoti materialūs atsakovės nuostoliai. Darbų pagal Rangos sutartį perėmimo pažymos data laikant 2010 m. lapkričio 5 d. (o pirmojo etapo – 2010 m. kovo 22 d.), ekspertų konstatuotų defektų suma svyruoja nuo minimalios 8 645 461 Lt sumos iki 9 272 355 Lt sumos. Ekspertai nevertino (ir neturėjo vertinti, nes tai nebuvo ekspertizės objektas) to, kad atsakovė turi teisę gauti 14 199 755,40 Lt dydžio kompensaciją už darbų atlikimo vėlavimą – darbai turėjo būti atlikti taip, kad paskutinis etapas (apmokymai) būtų baigtas iki 2008 m. gegužės 27 d. Rangovas nepateikė įrodymų, kad darbus vėlavo atlikti ne dėl jo kaltės. Rangos sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas šalių susitarimu nebuvo pratęstas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Rangos sutarties kaina jau buvo sumažinta dėl Užsakovės teisės gauti jai priklausančią kompensaciją, todėl Užsakovė neturėjo reikšti atskirų reikalavimų dėl kompensacijų (defektų ir vėlavimo) priteisimo. Kompensacija už uždelsimą (Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 8.7 p.) ir nuostoliai dėl defektų yra dvi skirtingos teisinės pasekmės už skirtingus pažeidimus, kurie vienas kito nešalina. Senaties terminas reikalavimui dėl kompensacijos pareikšti nėra praleistas, kadangi teisė į kompensaciją atsiranda perėmus darbus ir apskaičiuojama perėmimo pažymoje (Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p.). Proporcingai vertinant atsakovės reikalavimus dėl kompensacijos bei ekspertų konstatuotų defektų vertę, Rangos sutarties kaina pagal 2010 m. lapkričio 5 d. perėmimo pažymą turi būti mažinama visa perėmimo pažymoje nurodyta 25 705 782,36 Lt (be PVM) suma.

493. Teismas nepagrįstai nustatė, kad galutinė Rangos sutarties kaina yra 80 281 570,17 Lt. Galutinė Rangos sutarties kaina, atsižvelgiant į ekspertų nustatytą defektų vertę bei apskaičiuotą proporcingą kompensaciją, turi būti mažinama 25 705 782,36 Lt (be PVM), tokiu būdu galutinė Rangos sutarties kaina yra 57 562 729,41 Lt su 18 % dydžio PVM. Rangos sutartis buvo sudaryta pagal tuo metu galiojusį Viešųjų pirkimų įstatymą, kurio redakcija draudė Rangos sutarties pakeitimus. Rangos sutartyje šalys susitarė, jog sutarties kaina negali būti keičiama dėl pasikeitusių mokesčių ar infliacijos. Visą riziką dėl kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Rangos sutarties sudarymo metu pridėtinės vertės mokesčio tarifas buvo 18 %, o ginčijamu sprendimu galutinė Rangos sutarties kaina pirmosios instancijos teismo nustatyta taikant 21 % dydžio tarifą.

504. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Trišalis susitarimas yra atskiras sandoris, įtvirtinantis atsakovės patvirtinimą ir tiesioginį įsipareigojimą Rangos sutarties sudaryme nedalyvavusiam projekto finansuotojui, todėl atsakovės įsiskolinimas Nordea 2014 m. gruodžio 5 d. pagal Rangos sutartį neapmokėta suma sudaro 23 496 807,49 Lt. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu trečiajam asmeniui Nordea buvo perleistos reikalavimo teisės pagal Rangos sutartį, t. y. reikalavimo teisės į mokėjimus, kurie atsiranda ir vykdomi Rangos sutartyje numatytomis sąlygomis. Atsakovė turi teisę reikšti visus atsikirtimus ir naujojo kreditoriaus atžvilgiu (CK 6.107 str. 1 d.). Nordea negalėjo nesuprasti, kad darbai pagal Rangos sutartį nėra atlikti bei nėra atsiradusi mokėjimo prievolė pagal Rangos sutartį. Trišalio susitarimo nuostatos, numatančios atsakovės atsisakymą nuo Rangos sutarties kainos sumažinimo paaiškėjus darbų defektams, taip pat nustatančios mokėjimų grafiką, yra niekinės ir negaliojančios, t. y. Trišalio susitarimo nuostatos dalyje, kiek jos keičia Rangos sutartį, yra niekinės ir negaliojančios ab initio dėl prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms. 2011 m. sausio 5 d. atsakovė, remdamasi 2010 m. kovo 22 d. ir 2010 m. lapkričio 5 d. (2011 m. sausio 5 d. patikslinimas) išduotomis perėmimo pažymomis, pateikė trečiajam asmeniui Nordea galutinį mokėjimų grafiką, kuris yra galutinis ir atitinka Rangos sutartį. Iki tol, kol darbai pagal Rangos sutartį nebuvo priimti Rangos sutartyje nustatyta tvarka, atsakovė neturėjo mokėjimo prievolės nei pagal Rangos sutartį, nei pagal Paslaugų sutartį. Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės trečiajam asmeniui Nordea procesines palūkanas. Atsakovė turėtų būti atleista nuo atsakomybės, nes Konsorciumas netinkamai vykdė prievoles pagal Rangos sutartį. Šalys Rangos sutartyje susitarė dėl netinkamo prievolių vykdymo kompensacijos dydžio, todėl Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, prevencijos įstatymo normos procesinių palūkanų apskaičiavimui taikomos nepagrįstai.

515. Papildomo sprendimo rezoliucijoje pateiktos išvados nėra grindžiamos nei 2015 m. sausio 26 d. pirmosios instancijos teismo sprendimo, nei papildomo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nustatytomis aplinkybėmis, įrodymais, jų vertinimu. Atsakovė pateikė finansinių prievolių pagal Paslaugų sutartį vykdymo ataskaitas, kurios patvirtina tinkamą mokėjimo prievolių pagal Paslaugų sutartį vykdymą. Neužbaigus Rangos sutarties vykdymo, negalėjo atsirasti pareiga mokėti pagal Paslaugų sutartį (Paslaugų sutarties 6.1 p.). Remiantis išduotomis perėmimo pažymomis darytina išvada, kad Paslaugų sutartis I etapo darbams įsigaliojo 2010 m. kovo 22 d., o likusiems darbų etapams – 2010 m. lapkričio 5 d. Iki tol už sistemos eksploatavimą atsakovė neturėjo jokios pareigos mokėti pagal Paslaugų sutartį, todėl 1 624 749,35 Lt dydžio mokėjimo prievolė pagal sąskaitas faktūras, išrašytas iki pirmojo etapo darbų perdavimo, atsakovei neatsirado. Paslaugų sutarties 9.7 punkto pagrindu atsakovei nebuvo pateiktas ir jos patvirtintas atlikimo užtikrinimas, dėl ko atsakovė dar ir turėjo pagrindą sulaikyti mokėjimus pagal Paslaugų sutartį. Atsakovė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7605-258/2010, 2011 m. rugpjūčio 29 d. ir 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-6740-611/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atliko mokėjimus pagal Paslaugų teikimo sutartį į Urbico atsiskaitomąją sąskaitą (bendra suma 5 642 945,07 Lt). Todėl nesąžininga, kad atsakovė dar kartą sumokėtų šias sumas trečiajam asmeniui Nordea. Kadangi atsakovė nepažeidė mokėjimo prievolių pagal Paslaugų sutartį, vadinasi, nėra pagrindo priteisti iš jos delspinigius pagal šią sutartį, taip pat procesines palūkanas.

52Tretieji asmenys Siemens Osakeyhtiö ir Nordea Bank Finland Plc (AB) atsiliepimuose prašo atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinius skundus atmesti ir skundžiamus teismo sprendimus palikti nepakeistus.

53Siemens nurodo šiuos argumentus:

541. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė naudojasi darbų rezultatais nuo 2009 m. lapkričio 23 d. Todėl remiantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punktu, atsakovė privalėjo išduoti perėmimo pažymą, patvirtinančią naudojamų darbų perėmimą 2009 m. lapkričio 23 d. Teismų praktikoje pripažįstama, kad faktinis naudojimasis darbais yra pagrindas mokėjimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009 ir kt.). Atsakovė pati pasirinko naudotis visais sistemos funkcionalumais iš karto nuo jų įdiegimo momento, nors turėjo galimybę nesinaudoti iki perėmimo pažymos išdavimo. Jeigu darbai perimami pagal Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punktą, t. y. kai Užsakovas naudojasi darbų rezultatu, bandymų vykdyti nereikia, nes visi sistemos funkcionalumai ir atsiskleidžia ją naudojant. Atsakovės prisidengimas būtinybe atlikti bandymus buvo formalus ir Rangos sutarties nuostatas pažeidžiantis būdas vilkinti perėmimo pažymos išdavimą ir tokiu būdu atidėti mokėjimo prievolę Nordea. Atsakovė 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 859 pati patvirtino, kad susidūrė su finansiniais sunkumais vykdyti mokėjimus pagal Rangos sutartį. Rangovo atliktų darbų baigtumas 2009 m. lapkričio 23 d. buvo lygiai toks pats, koks buvo nustatytas 2010 m. lapkričio 5 d., kai atsakovės paskirtas inžinierius išdavė neteisėtą Perėmimo pažymą. Jokių darbų nuo 2009 m. lapkričio 23 d. Rangovas neatliko. Pati Užsakovė teigia, kad apie defektus žinojo jau nuo 2009 m. kovo 5 d., kuomet sudarė susitarimą su Urbico. Jau nuo tada buvo aišku, kad Rangovas nustatytų defektų netaisys.

552. Ekspertizės išvadoje nurodyta, kad 6-asis defektas yra neįrodytas. Ekspertai tik nurodė, kad sistema galėtų veikti geriau nei veikia ir atitinkamai pateikė savo rekomendacijas dėl geresnio sistemos veikimo. Jokių kitų trūkumų, susijusių su sistemos veikimu, Inžinierius Perėmimo pažymoje nenurodė. Užsakovas neturi teisės remtis naujais defektais, kurie nebuvo nurodyti Perėmimo pažymoje ir praėjus daugiau kaip 4 metams nuo sistemos naudojimosi pradžios (CK 6.662 str. 2 d.). Atsakovė byloje nebuvo pareiškusi reikalavimo sumokėti kompensaciją už darbų atlikimo vėlavimą Siemens ir kitiems jungtinės veiklos partneriams. Todėl šis klausimas teisme nebuvo nagrinėjamas, t. y. nebuvo nustatinėjama, ar buvo vėlavimas, kas lėmė vėlavimą, kuriai šaliai priskirtina kaltė už vėlavimą. Nebuvo nagrinėjamas ir atsakovės skaičiuotos kompensacijos dydžio pagrįstumas. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovės teiginiai dėl kompensacijos už vėlavimą yra nepagrįsti ir nesusiję su nagrinėjama byla. Kompensacija už vėlavimą yra prilyginama netesyboms. Visi darbai pagal Rangos sutartį turėjo būti baigti 2008 m. gegužės 27 d., tačiau tą dieną darbų perėmimo pažyma nebuvo išduota, todėl CK 1.125 straipsnio 5 dalies sutrumpintas 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo šios datos. Atsakovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų už vėlavimą mokėjimui. Atsakovė pripažįsta, kad jeigu suma už defektus didesnė, tai tokiu atveju kompensacija už nuostolius turi būti įskaičiuojama. Tad bet kuriuo atveju maksimali netesybų suma sudarytų 2 612 185,91 Lt ir ji būtų įskaityta į nuostolių sumą, kuria buvo sumažinta Rangos sutarties kaina. Reikšdama papildomus reikalavimus dėl delspinigių, Užsakovė iš esmės iš Rangovo reikalauja dvigubos kompensacijos už tą patį dalyką.

563. Konkurso sąlygos ir Rangos sutartis nenumatė fiksuoto PVM 18 proc. tarifo. Rangos sutarties preambulės 5 punkte nurodyta, kad PVM yra mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, šalies įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Pagal Rangos sutartį turėjo būti taikomas toks PVM tarifas, koks galiojo sąskaitos išrašymo metu (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 str. 1 d.). Tiek faktinio darbų perėmimo, tiek sąskaitos išrašymo metu galiojo 21 proc. PVM tarifas. Pagal pačioje Rangos sutarties preambulėje nurodytą dokumentų hierarchiją, sutartis (t. y. pati preambulė) turi prioritetą prieš Konkrečiąsias sąlygas, todėl teisiškai nėra reikšmingi atsakovės argumentai dėl Rangos sutarties 13.7 punkto taikymo. Be to, šis punktas taikomas mokesčiams, kurie tiesiogiai susiję su darbų kaina (pvz., socialinio draudimo mokesčiams, infliacijai ir kt.). PVM mokestis prie tokių mokesčių nėra priskiriamas.

574. Iš atsakovės Nordea naudai priteistiną skolą teismas grindė ne Trišaliu susitarimu, bet Reikalavimo perleidimo sutartimi, todėl nereikšminga aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3094-803/2015 pripažino Trišalio susitarimo 1, 2 bei 8 punktus niekiniais ir negaliojančiais. Apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovei neturėjo būti skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą mokėti, nes Rangovas netinkamai vykdė prievoles pagal Rangos sutartį; kad teismas neteisingai nustatė mokėtinų procesinių palūkanų dydį, nes turėjo būti taikomi Rangos sutartyje nustatyti delspinigiai už vėlavimą mokėti, o ne Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, prevencijos įstatymas, nebuvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl atsakovė negali remtis šiais argumentais (CPK 306 str. 2 d.). Tai, kad Rangovas atliko darbus su tam tikrais defektais ar tai, kad juos galimai atliko pavėluotai, neatleidžia atsakovės nuo mokėjimo prievolės vykdymo, jeigu ši prievolė atsiranda. Atsakovė vilkino darbų priėmimo įforminimą, todėl mišri kaltė dėl mokėjimo prievolės pagal Rangos sutartį nevykdymo negali būti pripažinta.

585. Vadovaujantis teismo sprendimu, atsakovės mokėjimai Nordea pagal Paslaugų sutartį turėjo būti atliekami atsižvelgiant į reikalavimo teisių perleidimo faktą, remiantis ieškovės išrašytomis sąskaitomis faktūromis, kurios yra pateiktos į bylą ir įvertintos teismo. Vien tai, kad atsakovė nesutinka su teismo išvadomis, nėra pagrindas konstatuoti, kad sprendimas ir papildomas sprendimas yra nemotyvuoti. Atsakovės nurodomas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepašalina atsakovės atsakomybės prieš Nordea tinkamai vykdyti prievoles jos atžvilgiu. Vadovaujantis CK 6.123 straipsnio 1 dalimi, prievolės įvykdymas netinkamam kreditoriui yra netinkamas jos įvykdymas ir nesąlygoja prievolės pasibaigimo bei neatleidžia skolininko nuo pareigos tinkamai ir visa apimtimi įvykdyti prievolę tikrajam kreditoriui. Todėl net jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu atsakovė negalėjo vykdyti prievolės Nordea, tai, kad ji nusprendė atitinkamas sumas mokėti ieškovei (o ne pvz., kaip numato CK 6.56 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalis; 6.106 straipsnio 2 dalis mokėti į depozitinę sąskaitą ar sustabdyti prievolės vykdymą), nepanaikina Nordea teisės reikalauti skolos iš atsakovės. Jei atsakovė be jokio pagrindo tuo laikotarpiu atliko mokėjimus ieškovei, ji turi teisę kreiptis su atitinkamu reikalavimu į ieškovę (CK 6.237 str.), bet ne atsisakyti vykdyti prievolę tikrajam kreditoriui – Nordea. Paslaugų sutartyje nėra numatyta atsakovės teisė sulaikyti mokėjimus iki bus pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Atsakovė dalį mokėjimų atliko net ir negavusi sutarties įvykdymo užtikrinimo, dar iki jos nurodomo Paslaugų sutarties įsigaliojimo 2010 m. kovo 22 d., kadangi 2009 m. sausio 5 d. buvo sudaryti papildomi susitarimai.

59Nordea nurodo analogiškus argumentus, papildomai nurodydama, kad bankas yra Projekto finansuotojas, bet ne Rangos santykių dalyvis, kuriam nuo 2008 m. gegužės iki 2009 m. kovo buvo pateikti Konsorciumo ir atsakovės pasirašyti atliktų darbų aktai, PVM sąskaitos faktūros, susitarimas dėl tarpinių darbų perėmimo, kuriuose Užsakovė nurodė, kad jau priėmė reikšmingą darbų dalį ir įsipareigoja už ją mokėti iš viso 80 258 265,41 Lt (su PVM). Trišaliu susitarimu Užsakovė tik dar kartą patvirtino jau tiesiogiai Nordea, kad ji perėmė darbus pagal Rangos sutartį ir pripažino pareigą už juos mokėti Nordea. Atsakovė nepaaiškina, kodėl ji sudarė minėtus susitarimus, pasirašė PVM sąskaitas faktūras ir sudarė Trišalį susitarimą, jei laikė, kad mokėjimo pareiga jai nėra atsiradusi.

60Kitų atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

61IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

62Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, bei ex officio patikrindamas, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

63Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė darbų pagal Rangos sutartį perėmimo momentą, ar teisingai išsprendė šalių ginčą dėl galutinės Rangos sutarties kainos sumažinimo ir teisėtai bei pagrįstai nustatė galutinę atliktų darbų kainą, kurią Užsakovė turi sumokėti per Rangos sutartyje numatytą laikotarpį. Atsižvelgiant į nustatytą Užsakovės įsipareigojimų apimtį, byloje taip pat sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai teismas tenkino trečiojo asmens Nordea pareikštus savarankiškus reikalavimus, kurie kildinami iš Užsakovės neįvykdytų įsipareigojimų pagal Rangos sutartį ir Paslaugų sutartį, Bankui kaip projekto finansuotojui perėmus atitinkamas reikalavimo teises iš Rangovo. Byloje taip pat keliamas klausimas, ar teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė iš ieškovės dalį ekspertų patirtų išlaidų. Teisėjų kolegija šiose dalyse apeliacine tvarka patikrina skundžiamų pirmosios instancijos teismo galutinio sprendimo ir papildomo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

64Dėl Rangos darbų perėmimo momento

65Darbų perdavimas Užsakovui reglamentuojamas Rangos sutarties Bendrųjų (FIDIC) sąlygų 10 punkte. Ši sutarties sąlyga nustato du darbų perdavimo ir perėmimo atvejus. Pagal bendrąją tvarką, Rangovas, baigdamas atitinkamo etapo darbus, kreipiasi į Inžinierių, o šis išduoda perėmimo pažymą, patvirtinančią perduotų darbų pabaigą (Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 p.). Tačiau jeigu Užsakovas naudoja kurią nors darbų dalį dar prieš išduodant perėmimo pažymą, tokiu atveju laikoma, kad naudojamoji dalis yra perimta nuo jos naudojimo pradžios dienos (Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 p.).

66Atsakovė, vadovaudamasi Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 punkto nuostatomis, teigia, kad Rangovo dalinai pagal Rangos sutartį atlikti darbai buvo perduoti ir priimti su defektais 2010 m. lapkričio 5 d. (pirmojo etapo – 2010 m. kovo 22 d.), kai Inžinierius išdavė Perėmimo pažymą (kuri 2011 m. sausio 5 d. buvo patikslinta). Siemens laikosi pozicijos, kad Rangos darbus Užsakovė pagal Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punktą perėmė nuo 2009 m. lapkričio 23 d., nes tuo metu faktiškai jau naudojosi darbų rezultatu. Taigi tarp šalių nėra ginčo, kad darbai pagal Rangos sutartį, nors ir su tam tikrais defektais bei ne visiškai užbaigti, bet apskritai buvo perduoti Užsakovei. Šalys nesutaria tik dėl atliktų darbų perėmimo momento.

67Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ginčo darbus Užsakovė perėmė 2009 m. lapkričio 23 d. Tokią teismo išvadą visų pirma patvirtina ta aplinkybė, kad po minėtos datos jokie darbai pagal Rangos sutartį nebebuvo vykdomi ir jokie defektai nebebuvo taisomi (išskyrus vėliau atliktus Vilniaus eismo valdymo centro personalo apmokymus dėl „Motion“ programos naudojimo). Atsakovė neginčija, kad 2010 m. lapkričio 5 d. išduodant Perėmimo pažymą CEV sistemos baigtumas buvo lygiai toks pats kaip ir 2009 m. lapkričio 23 d. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp Rangovo ir Užsakovės kilo ginčas dėl atliktų darbų defektų. Atsakovė, pasirašydama su atsakinguoju partneriu Urbico 2009 m. kovo 5 d. Susitarimą dėl tarpinių darbų pagal Rangos sutartį perėmimo, patvirtino, kad tuo metu Konsorciumas iš esmės buvo atlikęs visus darbus pagal Rangos sutartį, Užsakovė sutiko perimti dalį atliktų darbų, numatytų priede Nr. 1 prie šio Susitarimo, bei nurodė perimamų darbų defektus (5 t., 63-65 b. l.). Byloje nustatyta, kad atsakovė ir Inžinierius buvo informuoti, jog Rangovas (t. y. visi Konsorciumo partneriai) nuo 2009 m. rugsėjo 23 d. yra pasiruošęs perduoti Užsakovei atliktus darbus pagal Rangos sutartį (12 t., 140 b. l.). Siemens 2009 m. rugsėjo 16 d. raštu atskirai informavo Užsakovę ir Inžinierių apie pasiruošimą perduoti darbus (10 t., 174 b. l.). Inžinierius nesutiko išduoti perėmimo pažymos dėl nustatytų Rangovo darbų defektų (6 t., 93-96 b. l.). Taigi apie CEV sistemos defektus Užsakovė žinojo dar iki 2010 m. birželio 8 d., kuomet buvo atlikti šios sistemos baigiamieji bandymai (6 t., 126 b. l.). Atsakovė neneigia, kad 2010 m. liepos 15 d. bandymų ataskaitoje (12 t., 226-239 b. l.) yra nurodyti tie patys defektai, kurie buvo nurodyti prieš tai minėtame 2009 m. kovo 5 d. susitarime. Faktinį darbų pagal Rangos sutartį perėmimą patvirtina ir tai, kad atsakovė pasirašė Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras (5 t., 67-125 b. l.), nuo 2009 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti mokėjimus pagal Rangos sutartį ir Paslaugų sutartį, 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 859 patvirtino Bankui savo įsiskolinimą (6 t., 44 b. l.).

68Atsakovės teigimu, šviesoforinio reguliavimo sistema Vilniaus mieste veikė nepertraukiamai visą laiką, todėl šia sistema nesinaudoti nebuvo galima. Šis argumentas atmestinas, kadangi Rangovui atlikus darbus pagal Rangos sutartį, buvo įdiegta CEV sistema, kuri kokybine prasme skiriasi nuo anksčiau mieste veikusios eismo reguliavimo sistemos, kuomet šviesoforai buvo valdomi per kiekvienoje sankryžoje esantį šviesoforų valdiklį individualiai (I-as lygmuo). Pagal Rangos sutartį buvo naujai įdiegtas II-as lygmuo, kuomet šviesoforai valdomi iš Eismo valdymo centro, ir III-as lygmuo, kuomet sistema valdoma Motion roboto pagalba. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad Užsakovė neturėjo teisės naudotis nei viena Rangovo atliktų darbų dalimi, kol neišduota Perėmimo pažyma. Taigi iki darbų perėmimo Užsakovė galėjo valdyti minėtą sistemą tik I-uoju lygmeniu, kaip ji veikė iki rangos darbų pradžios. Byloje pateiktas 2009 m. lapkričio 25 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 40/09/400, kuriame antstolis, vykdydamas Siemens pavedimą, 2009 m. lapkričio 10 – 23 d. konstatavo faktines aplinkybes, susijusias su CEV sistemos programos veikimu ir įdiegtais jos funkcionalumais, operatorių ir inžinieriaus darbo vietų įrengimu, serveriais, esančiais Eismo valdymo centro patalpose (6 t., 279-290 b. l.). Šis įrodymas patvirtina, kad CEV sistema tuo metu jau veikė visais trimis lygiais, kas iš esmės reiškia, kad Užsakovė de facto naudojosi Rangovo sukurtu darbų rezultatu ne vėliau kaip nuo 2009 m. lapkričio 23 d. Minėta, kad nuo šio momento jokie darbai pagal Rangos sutartį nebebuvo atliekami. Atsakovė pripažįsta, kad defektai nebuvo pašalinti ir 2010 m. lapkričio 5 d., kai Inžinierius išdavė Perėmimo pažymą, t. y. Užsakovė perėmė darbus su defektais, už tai reikalaudama sumažinti bendrą Rangos sutarties kainą. Tie darbų trūkumai, kurie nebuvo pašalinti ir dėl kurių tarp šalių kilo ginčas, netrukdė naudotis įdiegtais CEV sistemos funkcionalumais.

69Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl Konsorciumo partnerių tarpusavio nesutarimų perduodant darbus pagal Rangos sutartį neturi teisinės reikšmės, nes kaip minėta Urbico, būdamas atsakinguoju partneriu pagal Jungtinės veiklos sutartį, viso Konsorciumo vardu informavo Užsakovę, kad Rangovas nuo 2009 m. rugsėjo 23 d. yra pasiruošęs perduoti Užsakovei atliktus darbus pagal Rangos sutartį (12 t., 140 b. l.). Siemens atskirai taip pat reikalavo išduoti Perėmimo pažymą už atliktus ir Užsakovės faktiškai naudojamus rangos darbus (6 t., 296-299 b. l.). Konstatavus, kad Užsakovė Perėmimo pažymoje nurodytais darbais faktiškai naudojosi ne vėliau kaip nuo 2009 m. lapkričio 23 d., sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad būtent ši data laikytina darbų pagal Rangos sutartį perėmimo momentu (Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 p.). Dėl šios priežasties teismas pagrįstai pripažino 2010 m. lapkričio 5 d. išduotą Perėmimo pažymą (su 2011 m. sausio 5 d. pažymos patikslinimu) negaliojančia. Tai nereiškia, kad darbų pagal Rangos sutartį perdavimo procedūra lieka neįgyvendinta, kadangi teismas, pripažindamas Perdavimo pažymą negaliojančia, nustatė momentą, nuo kurio darbai pagal Rangos sutartį laikomi perduoti Užsakovei.

70Dėl perimtų darbų defektų vertės

71Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta perimtų darbų defektų verte (5 590 568 Lt), teigdama, kad į šią sumą turi būti įtraukti ir ekspertų apskaičiuoti Užsakovės nuostoliai dėl 6–ojo defekto buvimo.

72Užsakovė ir Inžinierius, apibūdindami šį defektą, nurodė, kad „CEV sistema neatlieka eismo planų perskaičiavimo kas 3 minutes, o perskaičiavimas atliekamas maždaug kas 20 minučių. Tai neleidžia pasiekti optimalaus transporto eismo valdymo Vilniaus mieste“ (7 t., 160-162, 176 b. l.). Minėtas defektas buvo grindžiamas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų skirsnyje „Eismo valdymo metodas realiuoju laiku“ aprašyto metodo. Inžinieriaus pažymoje Užsakovės nuostoliai dėl šio defekto įvertinti 18 138 859 Lt suma (7 t., 176 b. l.).

732011 m. gruodžio 29 d. Ekspertizės išvadose nurodyta, kad 6–asis defektas, koks pareikštas, neįrodytas (14 t., 120 b. l.). Priešingai nei nurodė Užsakovė, ekspertai nustatė, kad perskaičiavimai yra atliekami dažniau nei kas 3 minutes (14 t., 116 b. l.). Tačiau ekspertai nustatė alternatyvų defektą, kuris daro įtaką visumoje neoptimizuotam sistemos funkcionavimui. Ekspertai pastebėjo, kad norint, jog ši adaptyvi eismo valdymo sistema būtų naudojama geriausiu būdu, įvairius „Motion“ programos parametrus reikia sukonfigūruoti pakartotinai (14 t., 121 b. l.). Ekspertai pažymėjo, kad jie nemano, jog tai yra sistemos funkcionavimo trūkumas, bet tai yra vienas iš lūkesčių, kad prieš perduodamas sistemą eksploatacijai, Konsorciumas turėtų užtikrinti, kad sistema veiktų geresnėmis funkcionavimo sąlygomis (14 t., 109 b. l.). Ekspertai rekomendavo, kad Rangos sutarties kaina būtų sumažinta tokiu dydžiu, kuris būtų reikalingas pakartotiniam sistemos konfigūravimui (14 t., 121 b. l.).

74Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti į bendrą perimtų darbų defektų vertę ekspertų pasiūlytą alternatyvą Inžinieriaus nurodytam 6–ajam defektui. Konkurso sąlygose pateiktoje Techninėje specifikacijoje, apibrėžiant CEV sistemos tikslus, nurodyta, kad šia sistema siekiama pagerinti eismo sąlygas Vilniaus mieste, optimizuoti transporto srautus (1 t., 40 b. l.). Inžinierius, išduodamas Perėmimo pažymą, 6–ąjį defektą iš esmės ir grindė tuo, kad minėtas Rangos sutarties tikslas nėra pasiektas, transporto srautas nėra optimalus. Ekspertai nustatė, kad konkrečius Konkurso sąlygų reikalavimus, kuriais rėmėsi Inžinierius (t. y. eismo planų perskaičiavimas kas 3 minutes), CEV sistema atitinka. Tačiau Ekspertizės išvadose yra patvirtinama, kad 6–asis defektas, nors ir ne toks, kokį suformulavo Inžinierius, realiai egzistuoja, nes CEV sistema nėra optimaliai sukonfigūruota. Ekspertai nurodė konkrečius parametrus, kuriuo būtina sukonfigūruoti pakartotinai. Tarp Rangovo ir Užsakovės ginčas kilo būtent dėl to, ar CEV sistema veikia optimaliai. Dėl šios priežasties šalys ir susitarė skirti nepriklausomą ekspertizę. Ekspertai, atlikę tyrimus, patvirtino, jog CEV sistema nėra tinkamai sukonfigūruota, ir neištaisius šio defekto, Užsakovė patirs nuostolių dėl to, kad padidės transporto srautai, ir šviesoforų signalų intervalai nebus suderinti su pravažiuojančio transporto srautais, dėl to didės transporto prastovų laikai (14 t., 139 b. l.). Taigi, nors ekspertai ir nepritarė Užsakovės bei Inžinieriaus nurodytai 6–ojo defekto techninei formuluotei ir nuostolių apskaičiavimo metodikai, tačiau patį defektą kaip tokį konstatavo, pasiūlydami alternatyvią jo formuluotę ir nuostolių apskaičiavimo metodiką. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai nei teigia tretieji asmenys Siemens ir Nordea, ekspertų nustatytas alternatyvus 6–asis defektas savo esme nėra naujas trūkumas, todėl šiuo atveju CK 6.662 straipsnio 2 dalis netaikytina. Ta aplinkybė, kad tam tikri CEV sistemos parametrai nebuvo optimaliai suderinti ir dėl to eismo srautai nebuvo reguliuojami taip gerai, kaip galėtų, reiškia, kad Rangovas tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, o Užsakovės lūkesčiai sudarant Rangos sutartį nebuvo visiškai išpildyti.

75Ekspertizės išvadose yra pateiktas finansinis defektų verčių įvertinimas, įskaitant 6–ojo defekto piniginę vertę (14 t., 139-140 b. l.). Byloje nustatyta, kad Rangovas ekspertų konstatuoto 6–ojo defekto neištaisė, t. y. pakartotinai nesukonfigūravo ekspertų nurodytų CEV sistemos parametrų. Prieš tai konstatavus, kad darbų perėmimo data laikytina 2009 m. lapkričio 23 d., vadovaujantis ekspertų pateiktais skaičiavimais, tokiu atveju Užsakovės nuostoliai dėl šio defekto sudaro 2 739 231 Lt. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino Ekspertizės išvadas dėl alternatyvaus 6–ojo defekto egzistavimo, netinkamai aiškino Rangos sutarties sąlygas, neatsižvelgė į Užsakovės tikslus sudarant šią sutartį (CK 6.193 str.), todėl nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė įtraukti minėtą sumą į bendrą perimtų darbų defektų vertę. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad perimtų darbų defektų vertė yra ne 5 590 568 Lt, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, o 8 329 799 Lt (5 590 568 Lt + 2 739 231 Lt = 8 329 799 Lt).

76Dėl kompensacijos už vėlavimą atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus

77Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas Rangos sutarties kainos sumažinimo klausimą Inžinieriaus Perėmimo pažymoje nurodyta suma, nepagrįstai nevertino atsakovės reikalavimų dėl kompensacijos už vėlavimą atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus priteisimo. Atsakovės teigimu, kadangi Rangos sutarties kaina jau buvo sumažinta dėl Užsakovės teisės gauti jai priklausančią kompensaciją, tai Užsakovė neturėjo reikšti atskirų reikalavimų dėl kompensacijų (už defektus ir vėlavimą) priteisimo.

78Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punktas nustato, kad jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [Baigimo laikas], tai pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos] jis privalo Užsakovui sumokėti kompensaciją. Kompensacija už uždelsimą turi būti laikoma Pasiūlymo priede įrašyta suma, mokama už kiekvieną dieną nuo atitinkamo baigimo laiko ir datos, nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlyme įrašytos kompensacijos už uždelsimą (jeigu yra) sumos. Rangos sutarties priede Nr. 1 (Pasiūlymo priedas) nustatyta, kad žalos dėl vėlavimų atlikti darbus atlyginimas pagal 8.7 punktą yra 0,02 proc. nuo galutinės Rangos sutarties kainos per dieną, o maksimali atlyginimo suma – 10 proc. nuo galutinės Rangos sutarties kainos (su PVM) (4 t., 141 b. l.).

79Užsakovė 2010 m. spalio 8 d. rašte Nr. 1251, kuriuo kreipėsi į Inžinierių dėl Perėmimo pažymos išdavimo su išlyga, kad yra mažinama Rangos sutarties kaina, nurodė, kad „Rangos sutarties kaina yra sumažinama 25 705 782,36 Lt [Užsakovės nuostolių dėl darbų defektų suma] <…> Užsakovė taip pat turi teisę reikalauti iš Rangovo kompensacijos už darbų terminų pažeidimą, tačiau vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 2 dalimi kompensacija už terminų pažeidimus yra įskaičiuojama į nuostolių sumą. Todėl kompensacijos už terminų pažeidimą suma į mažintiną Rangos sutarties kainos dalį neįeina. <…> Kadangi Rangovas vėlavo įvykdyti Rangos sutartį, Rangovui skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus pagal Rangos sutarties 8.7 punktą (kompensacija už uždelsimą), kurių suma sudaro 14 199 755,40 Lt (priedas Nr. 1). Įvertinus tai, kad nuostolių ir netesybų santykis yra įskaitinis, Rangos sutarties kaina yra mažinama tik nuostolių suma“ (7 t., 151-164 b. l.). Šios nuostatos iš dalies atkartojamos Inžinieriaus 2010 m. lapkričio 5 d. rašte, kuriame Rangovui pateiktas perimamų darbų kainos sumažinimo pagrindimas (7 t., 175-176 b. l.). Tačiau Inžinieriaus rašte tik minima Užsakovės teisė į kompensaciją už vėlavimą atlikti darbus, bet nenurodoma nei konkreti tokios kompensacijos suma, nei kaip ji buvo apskaičiuota. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ekspertams konstatavus, kad perimtų darbų defektų vertė yra žymiai mažesnė nei nurodė Užsakovė ir Inžinierius, atsakovė pakeitė savo ankstesniąją poziciją dėl kompensacijos už vėlavimą ir ėmė įrodinėti, kad ši kompensacija neturėtų būti įskaitoma į Užsakovės nuostolius dėl perimtų darbų defektų (18 t., 63 b. l.). Kadangi išduodant Rangovui Perėmimo pažymą, kompensacijos už vėlavimą atlikti darbus nebuvo reikalaujama ir šia suma Rangos sutarties kainos sumažinimas nebuvo grindžiamas, sutiktina su trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea argumentu, kad toks reikalavimas Rangovui nebuvo pareikštas. Nei Urbico, nei Siemens šiuo pagrindu (t. y. dėl Užsakovės teisės į kompensaciją už vėlavimą atlikti darbus) Perėmimo pažymos neginčijo. Todėl priešingai nei teigiama atsakovės apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas neturėjo nagrinėti ir vertinti atsakovės reikalavimo dėl kompensacijos už vėlavimą atlikti darbus pagal Rangos sutartį pagrįstumo. Tai konstatavusi, teisėjų kolegija nepasisako dėl šalių pateiktų kitų argumentų, kuriais ginčijamasi, ar minėta kompensacija už vėlavimą laikytina delspinigiais, ar ji turėtų būti įskaitoma į Užsakovės nuostolius, ar teisingai apskaičiuotas jos dydis, ar taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

80Dėl PVM tarifų taikymo ir galutinės Rangos sutarties kainos

81Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas galutinę Rangos sutarties kainą, taikė galiojantį 21 proc. PVM tarifą. Atsakovė, nesutikdama su šia sprendimo dalimi, apeliaciniame skunde teigia, kad turėjo būti taikomas 18 proc. PVM tarifas, galiojęs Rangos sutarties sudarymo metu.

82Sprendžiant dėl taikytino PVM tarifo, atsižvelgtina į šalių susitarimo sąlygas dėl Rangos sutarties kainos nustatymo. Rangos sutarties preambulės 5 punkte yra nustatyta sutarties suma, t. y. nurodyta bendra Rangos sutarties kaina ir atskirai nurodyta PVM suma. Taip pat šiame punkte yra nurodyta, kad PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, šalies įstatymus ir tarptautinius susitarimus (4 t., 116 b. l.). Teisėjų kolegija pritaria trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea aiškinimui, kad ši sutarties nuostata reiškia, jog šalys susitarė taikyti ne fiksuotą PVM tarifą, o sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojantį PVM tarifą, kaip yra nustatyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje. Kitaip pateisinti šios sąlygos įtraukimą į Rangos sutarties preambulę nėra jokio pagrindo, juolab, kad šalys susitarė dėl kainos mokėjimų išdėstymo per dešimties metų laikotarpį ir nei Konkurso sąlygose, nei Rangos sutarties sąlygose nėra aiškiai įtvirtintas fiksuotas 18 proc. PVM tarifas. Atsižvelgiant į tai, kad Rangos sutarties preambulė pagal joje nurodytą dokumentų svarbos tvarką turi prioritetą prieš FIDIC Konkrečiąsias sąlygas, nėra pagrindo vadovautis atsakovės nurodomais šių sąlygų 13.1 punktu, nustatančiu, kad Rangos sutarties kaina negali būti keičiama dėl pasikeitusių mokesčių ar infliacijos ir kad visą riziką dėl kainos padidėjimo prisiima Rangovas, bei 13.7 punktu, nustatančiu, kad atitinkamas Bendrųjų sąlygų punktas, kuris suteikia Rangovui teisę kreiptis dėl kainos pakeitimo pasikeitus įstatymams, yra netaikomas. Kadangi šalys svarbiausiame Rangos sutarties dokumente – preambulėje, nustatydamos kainą, numatė išimtį dėl PVM mokėjimo, t. y. iš esmės numatė galimybę perskaičiuoti kainą taikant galiojantį PVM tarifą, nėra pagrindo teigti, kad teismas neteisėtai pakeitė Rangos sutartį dėl to, kad nustatydamas galutinę jos kainą taikė galiojantį 21 proc. PVM tarifą. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui pateiktuose atsakovės papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2013, yra išaiškinta, kad pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje įtvirtinus ne tik fiksuotą kainą, bet ir kainodaros taisykles, pagal kurias sutarties kaina koreguotina atsižvelgiant į mokesčių įstatymų pasikeitimus, įvykus tokiems pasikeitimams, sudarytos sutarties kainos perskaičiavimas nekvalifikuotinas sutarties pakeitimu VPĮ 18 straipsnio 8 dalies prasme.

83Pirmosios instancijos teismas galutinę Rangos sutarties kainą be PVM (66 348 405,10 Lt) apskaičiavo iš Rangos sutartyje nurodytos pradinės kainos be PVM atimdamas neįdiegtos VPTS vertę be PVM ir teismo patvirtintų defektų vertę 2009 m. lapkričio 23 d. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad patvirtintų darbų defektų vertė yra 2 739 231 litais didesnė, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, atitinkamai koreguotina galutinė Rangos sutarties kaina – iš teismo nustatytos 66 348 405,10 Lt galutinės kainos be PVM atėmus 2 739 231 Lt už 6–ąjį defektą ir pridėjus 21 proc. PVM tarifą (13 357 926,56 Lt), nustatytina galutinė Rangos sutarties kaina su PVM – 76 967 100,66 Lt.

84Dėl skolos pagal Rangos sutartį

85Minėta, kad pagal 2007 m. liepos 23 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį (6 t., 33-34 b. l.) Bankui kaip Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimas buvo perleistos visos Konsorciumo reikalavimo teisės, kylančios iš Rangos sutarties ir Paslaugų teikimo sutartis. Pagal Reikalavimo perleidimo sutarties 13 punktą ši sutartis įsigalioja Naujajam kreditoriui (t. y. Nordea) pateikus Įmonei (t. y. SĮSP) nurodymus toliau mokėjimus pagal Rangos ir Paslaugų sutartis vykdyti į Naujojo kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Nordea, SĮSP ir Urbico, kaip atsakingasis Konsorciumo partneris, 2009 m. kovo 27 d. sudarė Trišalį susitarimą (6 t., 39-41 b. l.), kuriame Bankas ir Urbico, kaip atsakingasis Konsorciumo partneris, patvirtino, kad šio susitarimo pasirašymo dieną įsigalioja Reikalavimo perleidimo sutartis, o Užsakovė patvirtino, kad ji yra informuota apie reikalavimo perleidimo faktą (Trišalio susitarimo 6 p.). Taigi nuo 2009 m. kovo 27 d. SĮSP visus mokėjimus pagal Rangos sutartį ir Paslaugų sutartį turėjo vykdyti Bankui. Bylos medžiaga patvirtina, kad Užsakovė, pagal 2009 m. kovo 5 d. susitarimą perėmusi dalį atliktų darbų pagal Rangos sutartį, nuo 2009 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti mokėjimus Bankui už perimtus darbus ir suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį (6 t., 44-55 b. l.).

86Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkte nustatyta, kad Užsakovas visiškai atsiskaitys su Rangovu per 10 metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo pirmo etapo pabaigos. Mokėjimai bus vykdomi lygiomis dalimis kas ketvirtį, mokant tik už tuo metu visiškai pabaigtus ir priduotus eksploatavimui darbus. Rangovas atsakingas už atsiskaitymo grafiko sudarymą bei jo tikslinimą pridavus kiekvieną etapą. Pasibaigus kiekvienam etapui Rangovas išrašo sąskaitą faktūrą visai etapo vertei. Rangovas, likus 15 dienų iki ketvirčio pabaigos, pateikia Užsakovui sąskaitą mokėjimui, kurią Užsakovas apmoka per 40 dienų (4 t., 132-133 b. l.).

87Trišalio susitarimo 1 punkte atsakingasis partneris Urbico ir Užsakovė patvirtino Bankui, kad atsiskaitant pagal Rangos sutartį mokėjimas nebus sulaikomas ir/ar mažinamas jokiomis Užsakovės išskaitomis dėl defektų ištaisymo ar baudų, kompensacijų ar bet kokio kitokio galimo mokėtinos sumos mažinimo pagal Rangos sutarties sąlygas; 2 punkte Užsakovė patvirtino mokėjimų grafiką, pagal kurį įsipareigojo už priimtus darbus sumokėti per 9 metų laikotarpį. Trišalio susitarimo 8 punktas nustato, kad šio susitarimo nuostatos turės viršenybę prieš Rangos sutarties nuostatas.

88Tiek šioje byloje, tiek ir kitoje civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp tų pačių šalių inter alia dėl Reikalavimo perleidimo sutarties ir Trišalio susitarimo galiojimo, SĮSP prašė teismo ex officio pripažinti Trišalio susitarimo 1, 2 ir 8 punktus negaliojančiais ab initio kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas šio atsakovės reikalavimo netenkino darydamas išvadą, kad Trišalis susitarimas yra atskiras sandoris, įtvirtinantis atsakovės patvirtinimą ir tiesioginį įsipareigojimą Rangos sutarties sudaryme nedalyvavusiam projekto finansuotojui. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3094-803/2015, kurioje kaip minėta taip pat buvo sprendžiamas Trišalio susitarimo galiojimo klausimas, šio susitarimo 1, 2 ir 8 punktai pripažinti negaliojančiais ab initio. Šį teismo sprendimą apeliacinės instancijos teismas pakeitė, panaikindamas sprendimo dalį, kuria Trišalio susitarimo 2 punktas pripažintas negaliojančiu ab initio (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-650-186/2015). Toks teismo sprendimas buvo motyvuotas tuo, kad aplinkybės, susijusios su Rangos sutarties darbų perdavimu ir priėmimu, yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, todėl Trišalio susitarimo 2 punkto galiojimo klausimas turi būti sprendžiamas minėtoje byloje (t. y. šioje byloje). Pagal Trišalio susitarimo 2 punktą mokėjimų grafikas išdėstomas nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2017 m. kovo mėn., t. y. iš viso 9 metų laikotarpiui.

89SĮSP laikosi pozicijos, kad Trišalio susitarimo 2 punktas prieštarauja Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.7 punktui, pagal kurį mokėjimų grafikas yra nustatomas 10 metų laikotarpiui, ir pagal kurį mokama tik už visiškai pabaigtus ir priduotus eksploatavimui etapus (t. y. išdavus perėmimo pažymas). Teisėjų kolegija su šiais argumentais sutinka. Nagrinėjamoje byloje prieš tai jau konstatuota, kad Užsakovė darbus pagal Rangos sutartį faktiškai perėmė 2009 m. lapkričio 23 d. Dalį darbų Užsakovė perėmė dar anksčiau, t. y. pagal 2009 m. kovo 5 d. susitarimą, tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tuo metu pirmojo etapo darbai buvo visiškai užbaigti. Todėl nepaisant to, kad pati Užsakovė, pasirašydama Trišalį susitarimą, patvirtino 2 punkte nurodytą mokėjimų grafiką, pagal kurį mokėjimai pradedami vykdyti nuo 2009 m. balandžio mėn., toks susitarimas iš esmės reiškia Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkto pakeitimą. Juolab, kad pagal šį grafiką mokėjimai išdėstyti tik 9 metams, nors pagal Rangos sutartį mokėjimų grafikas turi būti nustatomas 10 metų laikotarpiui. Duomenų, kad atsakovė metus laiko iki Trišalio susitarimo būtų vykdžiausi mokėjimus pagal Rangos sutartį, byloje nėra. Užsakovė nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo pakeisti Rangos sąlygas. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra pagrindas teismui ex officio pripažinti Trišalio susitarimo 2 punktą negaliojančiu ab initio kaip prieštaraujantį imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei 18 straipsnio 8 dalies normoms (CK 1.80 str.).

90Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir pripažinus minėtus Trišalio susitarimo punktus negaliojančiais, tai nepaneigia Užsakovės pareigos atsiskaityti už atliktus darbus pagal Rangos sutartį ir suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį. Konstatavus, kad faktinis darbų perėmimo momentas, nuo kurio turi būti pradedami vykdyti mokėjimai pagal Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.7 punktą, yra 2009 m. lapkričio 23 d., nėra pagrindo vadovautis atsakovės 2011 m. sausio 5 d. pateiktu trečiajam asmeniui Nordea galutiniu mokėjimų grafiku. Atmestinas ir atsakovės apeliacinio skundo argumentas, kad Bankas negalėjo nesuprasti, jog darbai pagal Rangos sutartį nėra atlikti bei nėra atsiradusi mokėjimo prievolė pagal Rangos sutartį. Tokiems teiginiams prieštarauja pačios Užsakovės veiksmai sudarant Trišalį susitarimą ir po to vykdant mokėjimus pagal Rangos sutartį bei 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. 859 pripažįstant skolą Bankui.

91Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas Nordea reikalavimus, vadovavosi byloje pateiktais skaičiavimais, pagal kuriuos mokėjimai, kylantys iš Rangos sutarties, buvo išdėstyti dešimties metų laikotarpiui pradedant nuo 2009 m. lapkričio 23 d. (24 t., 151-152 b. l.). Iš šių duomenų matyti, kad atsakovės skola pagal Rangos sutartį už 5 metų laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 23 d. iki 2014 m. lapkričio 23 d. sudaro 23 496 807,49 Lt (t. y. suma, kurią teismas priteisė Nordea naudai iš atsakovės). Teisėjų kolegija prieš tai konstatavo, kad teisinga galutinė Rangos sutarties kaina su PVM – 76 967 100,66 Lt, o ne 80 281 570,17 Lt, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas. Atsižvelgiant į tai, kad šių kainų skirtumas sudaro 3 314 469,51 Lt (80 281 570,17 - 76 967 100,66 = 3 314 469,51), o skola skaičiuojama už pusę Rangos sutartyje numatyto mokėjimų laikotarpio, skundžiamas teismo sprendimas šioje dalyje pakeistinas – Nordea naudai priteistina skolos pagal Rangos sutartį suma mažintina 1 657 234,75 Lt dalimi, priteisiant iš atsakovės iš viso 21 839 572,73 Lt (23 496 807,49 - 1 657 234,75 = 21 839 572,73), t. y. 6 325 177,46 Eur.

92Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikęs 6 mėn. ieškinio senaties terminą, pateiktuose skaičiavimuose nurodytą 871 016,13 Lt delspinigių sumą sumažino iki 626 067,94 Lt, sprendžia, kad nustatytas galutinės kainos koregavimas neturi įtakos galutinei priteistinai delspinigių sumai, todėl šioje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas.

93Konstatavus, kad galutinė Rangos sutarties kaina su PVM – 76 967 100,66 Lt, sumažėja vieno ketvirčio įmoka pagal šią sutartį, kuri tokiu atveju sudaro 1 924 177,51 Lt (76 967 100,66 / (10 × 4)). Dėl to atitinkamai koreguotinos įsiskolinimų pagal Rangos sutartį sumos, nuo kurių trečiajam asmeniui Nordea priteistinos procesinės palūkanos. Šioje dalyje pakeitus skundžiamą teismo sprendimą, iš atsakovės trečiajam asmeniui Nordea priteistinos:

941) 8,05 proc. dydžio palūkanos nuo 1 240 742,75 Eur (5 271 338,94 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2010 m. gruodžio 22 d.;

952) 8,05 proc. dydžio palūkanos nuo 2 607 837,92 Eur (9 004 342,78 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. birželio 3 d.;

963) 8,06 proc. dydžio palūkanos nuo 757 092,62 Eur (2 614 089,42 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. birželio 13 d.;

974) 9 proc. dydžio palūkanos nuo 300 361 Eur (871 363,14 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2013 m. gruodžio 19 d.;

985) 9 proc. dydžio palūkanos nuo 252 364,20 Eur (4 284 036,58 Lt) sumos; pradedant skaičiuoti nuo 2014 m. gegužės 13 d.

99Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas neteisingai nustatė mokėtinų procesinių palūkanų dydį, nes turėjo taikyti Rangos sutartyje nustatytus delspinigius už vėlavimą mokėti, o ne Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Dar teigia, kad teismas turėjo taikyti mišrios kaltės institutą ir atleisti atsakovę nuo atsakomybės, nes Konsorciumas netinkamai vykdė prievoles pagal Rangos sutartį. Teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad atsakovė, kaip teisingai pastebėjo tretieji asmenys Siemens ir Nordea, pirmosios instancijos teisme šių argumentų nenurodė, todėl teismas jų ir nevertino. Pagal Rangos sutarties Bendrųjų (FIDIC) sąlygų 14.8 punktą (šis punktas nebuvo pakeistas Konkrečiosiomis sąlygomis), už pavėluotą mokėjimą delspinigiai turi būti apskaičiuoti kaip metinis tarifas, trimis procentais didesnis už šalies, kurios valiuta mokama, centrinio banko nustatytą diskonto normą (4 t., 177 b. l.). Atsakovė nepateikė jokių duomenų ir skaičiavimų, iš kurių būtų galima spręsti, kad Nordea apskaičiuota delspinigių suma yra didesnė nei turėtų būti taikant minėtą sutarties nuostatą. Atsakovė taip pat nepaneigė, kad šiuo atveju yra visos sąlygos taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Apeliaciniame skunde nėra nurodoma jokia konkreti Rangos sutartyje numatyta palūkanų norma, kurią atsakovės teigimu, turėtų taikyti teismas, priteisdamas procesines palūkanas. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, minėtas Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas gali būti taikomas ir reikalavimams dėl procesinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d.).

100Taikyti atsakovės nurodomą CK 6.259 straipsnio 1 dalį šiuo atveju nėra pagrindo, kadangi pirma, nenustatyta Rangovo ar Banko, kuris perėmė reikalavimo teises, kaltė dėl to, kad Užsakovė neįvykdė savo sutartinės prievolės apmokėti už atliktus darbus pagal Rangos sutartį. Antra, dėl Rangovo padarytų pažeidimų Rangos sutarties kaina yra sumažinta.

101Dėl skolos pagal Paslaugų sutartį

102Paslaugų sutarties 6.1 punkte nustatyta, kad Paslaugų sutartis įsigalioja ir paslaugų teikimo pradžia prasideda nuo pirmo etapo (pirmas reiškia anksčiau priduotą etapą) pagal Rangos sutartį pridavimo akto pasirašymo. Paslaugos teikiamos ta apimtimi, kiek yra priduota Rangos darbų. Po kiekvieno etapo pabaigimo ir pridavimo Paslaugų apimtis išsiplečia ta dalimi kiek priduota Rangos darbų pagal Rangos sutartį (5 t., 143 b. l.). Mokama už faktiškai suteiktas paslaugas (Paslaugų sutarties 9.2 p.).

103Nordea, nuo 2009 m. kovo 5 d. perėmusi reikalavimo teises iš Konsorciumo, prašė priteisti iš atsakovės 8 331 276,68 Lt (įskaitant PVM) skolą už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį, 202 003,15 Lt delspinigius už vėlavimą sumokėti šią skolą, taip pat procesines palūkanas. Šį reikalavimą Nordea grindė neapmokėtomis sumomis pagal Užsakovei per laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 30 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. pažymoje (18 t., 200-202 b.l.).

104Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad remiantis Paslaugų sutarties 6.1 punktu, neužbaigus Rangos sutarties vykdymo, negalėjo atsirasti pareiga mokėti pagal Paslaugų sutartį. Teisėjų kolegija tokiam aiškinimui nepritaria, kadangi minėtoje sutarties nuostatoje nurodoma apie rangos darbų pridavimą, o ne Perėmimo pažymos išdavimą. Faktinis šalių elgesys po Paslaugų sutarties sudarymo patvirtina, kad šalys šią sutarties sąlygą siejo su atliktų darbų aktų pagal Rangos sutartį (Forma 2) pasirašymu (CK 6.193 str. 5 d.). 2008 m. gegužės – 2009 m. kovo mėn. Urbico ir atsakovė sudarė ir pasirašė iš viso 15 atliktų darbų aktų. Jų pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kurias patvirtino ir pasirašė atsakovė (5 t., 67-125 b. l.). Pažymėtina, kad dalį šių sąskaitų atsakovė yra apmokėjusi (6 t., 47 b. l.). Pažymėtina ir tai, kad atsakovė ir Urbico, kaip atsakingasis Konsorciumo partneris, 2009 m. sausio 5 d. sudarė Susitarimą Nr. 1 prie Paslaugų sutarties, kurio preambulėje nurodoma, kad Konsorciumas jau vykdo Paslaugų sutartį. Šio susitarimo 2.1 punktu šalys susitarė, kad pirmų metų pradžia, kai teikiamos paslaugos pagal Paslaugų sutartį, yra 2008 m. birželio 1 d. (11 t., 144-147 b. l.). Atsakovė neginčija, kad paslaugos pagal Nordea nurodomas sąskaitas buvo suteiktos tinkamai. Pažymėtina, kad darbai pagal Rangos sutartį taip pat yra atlikti ir perduoti, todėl atsakovė nepagrįstai nurodo dalį sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjusi proporcingai perduotiems darbams. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovė turėjo pagrindą sulaikyti mokėjimus pagal Paslaugų sutartį, nes jai nebuvo pateiktas ir jos patvirtintas atlikimo užtikrinimas (Paslaugų sutarties 9.7 p.). Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji šia teise būtų tinkamai pasinaudojusi (CPK 178 str.). Jokių atsakovės pranešimų apie sulaikomus mokėjimus Paslaugų sutarties 9.7 punkto pagrindu nebuvo įteikta nei paslaugų teikėjui, nei reikalavimo teisių turėtojui Nordea. Be to, Paslaugų sutarties 9.7 punkto antrame paragrafe nurodomi atvejai, kuomet gali būti sulaikytas tarpinis mokėjimas (kai paslauga neatitinka sutarties, kai neatliktas koks nors darbas ar įsipareigojimas pagal sutartį). Tokių sulaikymo priežasčių atsakovė neįrodinėjo. Aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė apmokėti PVM sąskaitas faktūras, išrašytas už jai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų sutartį.

105Nustatyta, kad atsakovė vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7605-258/2010, 2011 m. rugpjūčio 29 d. ir 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-6740-611/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atliko mokėjimus pagal Paslaugų teikimo sutartį į Urbico atsiskaitomąją sąskaitą, kurių bendra suma 5 642 945,07 Lt. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, nepaneigia trečiojo asmens Nordea reikalavimo teisės atsakovei dėl atitinkamo dydžio skolos priteisimo. Tokia išvada darytina dėl to, kad visų pirma, minėtos nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo panaikintos / pakeistos apeliacinės instancijos teismo, be to, Urbico, kurio prašymu šios priemonės buvo pritaikytos, reikalavimai tose bylose buvo atmesti. Taigi teisinis pagrindas, pagal kurį minėtus mokėjimus gavo Urbico, yra išnykęs, todėl SĮSP turi teisę reikalauti iš Urbico atitinkamas sumas grąžinti (CK 6.237 str. 1 ir 2 d.). Antra, Reikalavimo perleidimo sutartis nėra nuginčyta, todėl nuo šios sutarties įsigaliojimo visi mokėjimai pagal Paslaugų sutartį priklauso trečiajam asmeniui Nordea. Prievolės įvykdymas netinkamam kreditoriui yra netinkamas jos įvykdymas, todėl, vadovaujantis CK 6.123 straipsnio 1 dalimi, tai nesąlygoja prievolės pasibaigimo ir neatleidžia skolininko nuo pareigos tinkamai ir visa apimtimi įvykdyti prievolę tikrajam kreditoriui.

106Dėl ekspertų patirtų išlaidų paskirstymo

107Trečiasis asmuo Siemens, kurio prašymu byloje buvo paskirta teismo ekspertizė dėl atsakomybės už defektus paskirstymo, apmokėjo ekspertų išlaidas, įskaitant ir 27 300 Eur (94 261,44 Lt) už ekspertų pradinių ekspertizės veiksmų atlikimą, kelionę į Vilnių, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas ir dienpinigius. Pirmosios instancijos teismas šias išlaidas priteisė iš ieškovės trečiojo asmens Siemens naudai, motyvuodamas tuo, kad ieškovė tyčia vilkino ekspertizės atlikimą, nes paskutinę dieną prieš ekspertizės atlikimą pateikė pareiškimą dėl ekspertų nušalinimo, dėl ko ekspertizės atlikimo procesą teko nutraukti. Ginčo dėl kitų ekspertų patirtų išlaidų, kurios buvo paskirstytos tarp bylos šalių, nėra, todėl teisėjų kolegija patikrina skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dalyje dėl 27 300 Eur ekspertų išlaidų paskirstymo.

108Viena vertus, sutiktina su trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea bei pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ekspertizę atlikti sutrukdė nesąžiningi ieškovės veiksmai, ką akivaizdžiai patvirtina byloje pateiktas Urbico atstovo el. laiškas įmonės direktoriui. Teismas ieškovei nustatė terminą atsiliepimui į Siemens prašymą dėl teisminės ekspertizės skyrimo, tačiau ieškovė tokia teise nepasinaudojo. CPK 68 straipsnio 2 dalis nustato, kad nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės. Mutatis mutandis pritaikius šią taisyklę teismo ekspertizės atveju, ekspertų nušalinimas turi būti pareikštas prieš paskiriant jiems atlikti teismo ekspertizę. Ieškovės pareiškime dėl ekspertų nušalinimo nebuvo nurodyti jokie motyvai ar įrodymai, kurie nebuvo ar negalėjo būti ieškovei žinomi dar 2012 m. birželio 4 d., Siemens paprašius skirti teisminę ekspertizę pavedant ją atlikti ekspertams. Todėl nušalinimo pareiškimas paskutinę dieną prieš eksperizės atlikimą negali būti laikomas sąžiningu šios procesinės teisės naudojimu, juolab kai ekspertizę pavesta atlikti užsienio ekspertams. Be to, ieškovės argumentai dėl ekspertų šališkumo neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant šių išlaidų paskirstymo klausimą, kadangi ieškovė neginčija teisminės ekspertizės išvadų.

109Kita vertus, ieškovė apeliaciniame skunde teisingai pažymėjo, kad byloje nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų ekspertų 2012 m. rugpjūčio 7 – 10 d. vizito Lietuvoje metu byloje patirtas išlaidas. Teismas priteisė ekspertų patirtas išlaidas, kurios buvo apmokėtos remiantis vien byloje pateiktu jų 2012 m. lapkričio 8 d. prašymu, kuriame nurodytos tokios išlaidos: 23 160 Eur inžinerijos konsultacijos, 1 762 Eur gyvenamosios patalpos nuoma, 1 229 Eur skrydžiai, 900 Eur dienpinigiai bei 249 Eur kitos išlaidos (taksi, oro uosto stovėjimo aikštelės mokestis ir kt.) (16 t., 139-140 b. l.). Minėtame ekspertų prašyme nurodyta, kad bendra ekspertizės kaina yra 52 620 Eur. Į šią sumą neįeina ieškovės ginčijamos 27 300 Eur ekspertų nurodytos išlaidos.

110Teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 yra patvirtinta išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžiai ir jų išmokėjimo tvarka (toliau – Tvarka), kurios 6 punkte inter alia nustatyta, kad ekspertams už jų atitraukimą nuo darbo ar įprasto užsiėmimo, proporcingai laikui (įskaitant kelionei reikalingą laiką), nedirbtam dėl jų atvykimo į teismą, mokama kompensacija, ne mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį. Jeigu ekspertas nedirba, už jo atitraukimą nuo įprasto užsiėmimo, mokamos faktiškai jo turėtos išlaidos pagal pateiktus jas pagrindžiančius dokumentus. Kompensacijos dydis nustatomas pagal teismui pateiktą pažymą apie darbo užmokesčio dydį, išduotą dirbančio eksperto darbdavio ar jo įgalioto asmens. Nepateikus tokios pažymos, kompensacija nemokama. Tvarkos 7 punkte inter alia nustatyta, kad ekspertams kompensuojamos jų turėtos dėl atvykimo gyvenamosios patalpos nuomojimo bei kelionės išlaidos ir išmokami dienpinigiai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidų apmokėjimą. Taisyklių 17 punkte yra išvardintos apmokamos komandiruotės išlaidos, inter alia dienpinigiai (17.1 p.), gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (17.2 p.), transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais (17.3 p.), automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės teritorijoje išlaidos (17.8 p.). Pagal Taisyklių 18 punktą, visos komandiruočių išlaidos, išskyrus dienpinigius, atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai. Apmokami dienpinigiai – 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką (Taisyklių 17.1 p.).

111Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų ekspertų prašyme nurodomas 23 160 Eur inžinerijos konsultacijos išlaidas. Ekspertizės akte nėra remiamasi jokiais 2012 m. rugpjūtį vykdytais tyrimais, stebėjimais ar matavimais. Be to, kaip minėta, patys ekspertai šių išlaidų neįtraukė į bendrą ekspertizės kainą. Ekspertai nepateikė jokių pažymų apie jų darbo užmokesčio dydį, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie jiems priklausančią kompensaciją už jų atitraukimą nuo darbo ar įprasto užsiėmimo 2012 m. rugpjūčio 7 – 10 dienomis. Byloje taip pat nėra pateikta jokių PVM sąskaitų faktūrų, kvitų ar kitų dokumentų, kurie pagrįstų ekspertų patirtas gyvenamosios patalpos nuomos, skrydžių bei kitas išlaidas. Vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, už ekspertų vizitą Lietuvoje 2012 m. rugpjūčio 7 – 10 d. yra pagrindas apmokėti tik dienpinigius. Pagal Taisyklių 17.1 punktą, atsižvelgiant į tuo metu galiojusiu Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1366 patvirtintą 130 Lt bazinės socialinės išmokos dydį, dienpinigiai už keturias darbo dienas dviems ekspertams sudaro 156 Lt (130 Lt × 15 proc. × 4 d. d. × 2 asm.). Taigi ieškovės ginčijamų 27 300 Eur ekspertų išlaidų pagrįsta dalis yra tik 45,18 Eur (156 Lt) dienpinigių išlaidos. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo Siemens, kuris teismo buvo įpareigotas užtikrinti paskirtos ekspertizės apmokėjimą, minėtą ekspertų prašyme nurodytą sumą sumokėjo nereikalaudamas pateikti šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl sutiktina su ieškovės argumentu, kad šiuo atveju Siemens savo paties rizika apmokėjo nepagrįstas išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas šioje dalyje pakeistinas, priteisiant iš ieškovės trečiojo asmens Siemens naudai 45,18 Eur išlaidų už ekspertų atvykimą į Vilnių 2012 m. rugpjūčio 7 – 10 d. Kadangi ginčo dėl kitų ekspertų patirtų išlaidų paskirstymo tarp bylos šalių nėra, pakeitus skundžiamą teismo sprendimą šioje dalyje, iš ieškovės Siemens naudai priteistina ekspertizės išlaidų suma sumažintina iki 7 070,76 Eur (34 370,76 - 27 300).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

113Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo keisti sprendime nustatytą bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių (CPK 93 str. 5 d.).

114Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro: 12 555 Eur sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį (26 t., 79 b. l.) ir 7 717,35 Eur už teisines paslaugas (26 t., 202-214 b. l.).

115Trečiasis asmuo Nordea prašo priteisti iš atsakovės SĮSP 8 031,38 Eur (su PVM) už advokato teisinę pagalbą, rengiant atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo; 5 960,76 Eur už advokato teisinę pagalbą, rengiant atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. papildomo sprendimo; priteisti iš BUAB „Urbico“ bankroto administravimo išlaidų 2 699,81 Eur (su PVM) už advokato teisinę pagalbą, rengiant atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą (26 t., 189-201 b. l.).

116Trečiasis asmuo Siemens prašo priteisti lygiomis dalimis iš Urbico ir SĮSP 8 780,49 Eur su PVM dydžio išlaidas advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti (27 t., 19-25 b. l.).

117Ieškovė jokių dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas, teismui nepateikė. Nuo žyminio mokesčio ieškovė kaip bankrutuojanti įmonė yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

118Iš esmės patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, iš ieškovės jokios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.). Valstybei iš Siemens priteistinas 810 Eur žyminis mokestis, mokėtinas už ieškovės apeliacinį skundą (CPK 96 str. 1 d.).

119Atsakovės SĮSP apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, laikytina, kad apeliantės patenkintų reikalavimų trečiojo asmens Nordea atžvilgiu dalis sudaro 5 proc., atmestų – 95 proc. Vadovaujantis teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintomis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos) dėl užmokesčio dydžio, atsakovės nurodomų išlaidų už advokato pagalbą pagrįsta dalis trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea atžvilgiu, įvertinus bylos sudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas bei atsižvelgiant į tai, kad buvo rengiami du apeliaciniai skundai, laikytina 3 000 Eur. Todėl atsakovei iš Siemens ir Nordea priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis sudarytų 777,75 Eur ((12 555 Eur + 3 000 Eur) × 5 proc.). Trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea nurodomų išlaidų už advokato pagalbą pagrįsta dalis atsakovės atžvilgiu, atsižvelgiant į minėtus kriterijus bei Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, laikytina po 1 900 Eur. Atitinkamai iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų sudarytų po 1 805 Eur (1 900 Eur × 95 proc.). Atlikus atsakovei ir tretiesiems asmenims vieniems iš kitų priteistinų bylinėjimosi išlaidų tarpusavio įskaitymą, iš atsakovės trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea naudai priteistina po 1 416,13 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje (1 805 Eur - 777,75 Eur / 2).

120Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

121Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo dalį, kurioje trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) reikalavimai tenkinti iš dalies, ir sprendimo dalį, kurioje iš ieškovės BUAB „Urbico“ priteistos ekspertizės išlaidos trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö naudai. Šią sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

122„Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, reikalavimus tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB) naudai 6 325 177,46 Eur (21 839 572,73 Lt) skolą pagal Rangos sutartį; 181 321,80 Eur (626 067,94Lt) delspinigių; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 1 240 742,75 Eur (5 271 338,94 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2010 m. gruodžio 22 d.; 8,05 proc. dydžio palūkanas nuo 2 607 837,92 Eur (9 004 342,78 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2011 m. birželio 3 d.; 8,06 proc. dydžio palūkanas nuo 757 092,62 Eur (2 614 089,42 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. birželio 13 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 300 361 Eur (871 363,14 Lt) sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2013 m. gruodžio 19 d.; 9 proc. dydžio palūkanas nuo 252 364,20 Eur (4 284 036,58 Lt) sumos; pradedant skaičiuoti nuo 2014 m. gegužės 13 d.

123Priteisti iš BUAB „Urbico“ 7 070,76 Eur ekspertizės išlaidų Siemens Osakeyhtiö, Lietuvoje veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, naudai.“

124Pakeisti sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prašymą pripažinti 2009 m. kovo 27 d. Trišalio susitarimo Nr. 09/03/16 prie Rangos sutarties 1, 2, 8 punktus negaliojančiais ab initio, ir pripažinti šio susitarimo 2 punktą negaliojančiu ab initio.

125Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

126Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistą.

127Priteisti iš Siemens Osakeyhtiö, Lietuvoje veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, 810 Eur žyminį mokestį valstybei.

128Priteisti iš atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ trečiųjų asmenų Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ir Siemens Osakeyhtiö, Lietuvoje veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, naudai po 1 416,13 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal rangos ir paslaugų teikimo sutartis, taip... 6. UAB „Urbico“ (toliau – Urbico), UAB „Fima“ (toliau – Fima), Siemens... 7. 2007 m. sausio 17 d. tarp Urbico, kaip Konsorciumo atsakingojo partnerio, ir... 8. Inžinierius UAB „PI konsultacijos“ (toliau – Inžinierius) 2010 m. kovo... 9. Urbico kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė... 10. Ieškovė reikalavimus grindė tuo, kad ekspertai nustatė, jog 6-asis... 11. Trečiasis asmuo Nordea pareiškė savarankiškus reikalavimus, prašydamas... 12. Nordea reikalavimus grindė tuo, kad Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu... 13. Trečiasis asmuo Siemens pareiškė savarankiškus reikalavimus, kuriuos... 14. Siemens reikalavimus grindė tuo, kad jog išskyrus Viešojo transporto... 15. Atsakovė SĮSP su pareikštais reikalavimais nesutiko ir pareiškė... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 26 d. sprendimu:... 18. Urbico ieškinį tenkino iš dalies – pripažino negaliojančia Perėmimo... 19. Siemens reikalavimus tenkino iš dalies – pripažino Perėmimo pažymą... 20. SĮSP priešieškinį tenkino – pripažino negaliojančiu Urbico surašytą... 21. Nordea reikalavimus tenkino iš dalies – priteisė iš SĮSP 6 805 145,60 Eur... 22. Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas tarp šalių, teismas priteisė iš... 23. Dėl Rangos darbų perėmimo... 24. Teismas nustatė, kad Urbico 2009 m. rugsėjo 8 d. raštu informavo atsakovę... 25. Dėl perimtų darbų defektų vertės... 26. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog Rangovo pagal Rangos sutartį... 27. Dėl galutinės rangos sutarties kainos... 28. Pasak teismo, atsakovės teiginiai apie jos tariamą teisę į 14 199 755,40 Lt... 29. Teismas, atmetęs ieškovės ir Nordea reikalavimą priteisti 13 034 640,01 Lt... 30. Dėl mokėjimų trečiajam asmeniui Nordea... 31. Teismas nustatė, kad 2007 m. sausio 17 d. tarp ieškovės, atstovaujančios... 32. Dėl ekspertizės išlaidų paskirstymo... 33. Siemens yra sumokėjęs 79 943,22 Eur (276 027,95 Lt) Ekspertizės dėl... 34. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. papildomu sprendimu priteisė iš... 35. Teismas konstatavo, kad byloje esanti Nordea 2013 m. gruodžio 18 d. pažyma... 36. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 37. Ieškovė BUAB „Urbico“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 38. 1. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi nepagrįstai... 39. 2. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų ekspertų 2012-08-08 –... 40. Atsakovė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime prašo dėl ieškovės... 41. Tretieji asmenys Siemens Osakeyhtiö ir Nordea Bank Finland Plc (AB)... 42. Siemens nurodo, kad tarp šalių iškilus ginčui dėl Rangos sutarties tinkamo... 43. Ieškovė neginčija teisminės ekspertizės rezultatų, neprieštarauja dėl... 44. Ieškovės procesiniai veiksmai, kiek tai susiję su teisminės ekspertizės... 45. Nordea, be tų pačių argumentų, papildomai nurodo, kad Teismo ekspertizės... 46. Atsakovė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliaciniuose skunduose prašo... 47. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad darbų pagal Rangos... 48. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad perimtų darbų defektų vertė 5 590 568... 49. 3. Teismas nepagrįstai nustatė, kad galutinė Rangos sutarties kaina yra 80... 50. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Trišalis susitarimas yra atskiras... 51. 5. Papildomo sprendimo rezoliucijoje pateiktos išvados nėra grindžiamos nei... 52. Tretieji asmenys Siemens Osakeyhtiö ir Nordea Bank Finland Plc (AB)... 53. Siemens nurodo šiuos argumentus:... 54. 1. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė naudojasi darbų... 55. 2. Ekspertizės išvadoje nurodyta, kad 6-asis defektas yra neįrodytas.... 56. 3. Konkurso sąlygos ir Rangos sutartis nenumatė fiksuoto PVM 18 proc. tarifo.... 57. 4. Iš atsakovės Nordea naudai priteistiną skolą teismas grindė ne... 58. 5. Vadovaujantis teismo sprendimu, atsakovės mokėjimai Nordea pagal Paslaugų... 59. Nordea nurodo analogiškus argumentus, papildomai nurodydama, kad bankas yra... 60. Kitų atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.... 61. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 62. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 63. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė darbų... 64. Dėl Rangos darbų perėmimo momento... 65. Darbų perdavimas Užsakovui reglamentuojamas Rangos sutarties Bendrųjų... 66. Atsakovė, vadovaudamasi Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 punkto... 67. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai... 68. Atsakovės teigimu, šviesoforinio reguliavimo sistema Vilniaus mieste veikė... 69. Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl Konsorciumo partnerių tarpusavio... 70. Dėl perimtų darbų defektų vertės... 71. Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta perimtų darbų... 72. Užsakovė ir Inžinierius, apibūdindami šį defektą, nurodė, kad „CEV... 73. 2011 m. gruodžio 29 d. Ekspertizės išvadose nurodyta, kad 6–asis defektas,... 74. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 75. Ekspertizės išvadose yra pateiktas finansinis defektų verčių įvertinimas,... 76. Dėl kompensacijos už vėlavimą atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus... 77. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 78. Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punktas nustato, kad jeigu Rangovas... 79. Užsakovė 2010 m. spalio 8 d. rašte Nr. 1251, kuriuo kreipėsi į... 80. Dėl PVM tarifų taikymo ir galutinės Rangos sutarties kainos... 81. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas galutinę Rangos sutarties... 82. Sprendžiant dėl taikytino PVM tarifo, atsižvelgtina į šalių susitarimo... 83. Pirmosios instancijos teismas galutinę Rangos sutarties kainą be PVM (66 348... 84. Dėl skolos pagal Rangos sutartį... 85. Minėta, kad pagal 2007 m. liepos 23 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo... 86. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 14.7 punkte nustatyta, kad Užsakovas... 87. Trišalio susitarimo 1 punkte atsakingasis partneris Urbico ir Užsakovė... 88. Tiek šioje byloje, tiek ir kitoje civilinėje byloje, kurioje buvo... 89. SĮSP laikosi pozicijos, kad Trišalio susitarimo 2 punktas prieštarauja... 90. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir pripažinus minėtus Trišalio... 91. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas Nordea reikalavimus, vadovavosi... 92. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas,... 93. Konstatavus, kad galutinė Rangos sutarties kaina su PVM – 76 967 100,66 Lt,... 94. 1) 8,05 proc. dydžio palūkanos nuo 1 240 742,75 Eur (5 271 338,94 Lt) sumos,... 95. 2) 8,05 proc. dydžio palūkanos nuo 2 607 837,92 Eur (9 004 342,78 Lt) sumos,... 96. 3) 8,06 proc. dydžio palūkanos nuo 757 092,62 Eur (2 614 089,42 Lt) sumos,... 97. 4) 9 proc. dydžio palūkanos nuo 300 361 Eur (871 363,14 Lt) sumos, pradedant... 98. 5) 9 proc. dydžio palūkanos nuo 252 364,20 Eur (4 284 036,58 Lt) sumos;... 99. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad teismas neteisingai nustatė... 100. Taikyti atsakovės nurodomą CK 6.259 straipsnio 1 dalį šiuo atveju nėra... 101. Dėl skolos pagal Paslaugų sutartį... 102. Paslaugų sutarties 6.1 punkte nustatyta, kad Paslaugų sutartis įsigalioja ir... 103. Nordea, nuo 2009 m. kovo 5 d. perėmusi reikalavimo teises iš Konsorciumo,... 104. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad remiantis Paslaugų sutarties 6.1... 105. Nustatyta, kad atsakovė vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo... 106. Dėl ekspertų patirtų išlaidų paskirstymo... 107. Trečiasis asmuo Siemens, kurio prašymu byloje buvo paskirta teismo... 108. Viena vertus, sutiktina su trečiųjų asmenų Siemens ir Nordea bei pirmosios... 109. Kita vertus, ieškovė apeliaciniame skunde teisingai pažymėjo, kad byloje... 110. Teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 yra patvirtinta... 111. Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų ekspertų prašyme nurodomas 23 160 Eur... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 113. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, nagrinėjamu atveju nėra... 114. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atsakovės patirtos... 115. Trečiasis asmuo Nordea prašo priteisti iš atsakovės SĮSP 8 031,38 Eur (su... 116. Trečiasis asmuo Siemens prašo priteisti lygiomis dalimis iš Urbico ir SĮSP... 117. Ieškovė jokių dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas, teismui... 118. Iš esmės patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, iš ieškovės jokios... 119. Atsakovės SĮSP apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, laikytina, kad... 120. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 121. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo dalį,... 122. „Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per... 123. Priteisti iš BUAB „Urbico“ 7 070,76 Eur ekspertizės išlaidų Siemens... 124. Pakeisti sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti atsakovės SĮ... 125. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 126. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. papildomą sprendimą palikti... 127. Priteisti iš Siemens Osakeyhtiö, Lietuvoje veikiančio per Siemens... 128. Priteisti iš atsakovės SĮ „Susisiekimo paslaugos“ trečiųjų asmenų...