Byla A2-1887-235/2019
Dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „FF Lizingas“, UAB „Admivita“, antstolis Donatas Kisielius, antstolis Robertas Vasiliauskas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2rašytinio proceso tvarka susipažino su pareiškėjo Z. V. prašymais atnaujinti procesą civilinėje byloje ir atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio mokėjimą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išsprendė priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas padavė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-37463-595/2017 pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „FF Lizingas“, UAB „Admivita“, antstolis Donatas Kisielius, antstolis Robertas Vasiliauskas.

5Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą nurodytoje civilinėje byloje ir panaikinti 2017-09-20 ir 2017-10-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, 2018-02-13 Vilniaus apygardos teismo nutartį ir priimti naują teismo sprendimą – tenkinti 2017-07-25 pareiškėjo skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus ir Ramūno Kamarausko veiksmų. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad 2018-07-16 paaiškėjo naujos aplinkybės byloje, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, t. y. byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta nedalyvaujant antstoliams D. Milevičienei, D. Stakeliūnui, B. Palavinskienei, I. Gaideliui ir A. Naujokaičiui.

6Byloje yra antstolio Donato Kiesiliaus atsiliepimas, kuriame antstolis nurodė, kad 2017-07-28 skolininkas pateikė 2017-07-25 skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus v.b. Nr. 0174/17/01602 sudaryto turto aprašo ir tos pačios dienos v. b. Nr. 0174/16/03054, 0174/16/03055, 0174/17/01297, 0174/17/01298, 0174/17/01351, 0174/17/01513, 0174/17/01602 priimto patvarkymo reg. Nr. 2-DK-T-2334 (el. v. b. Nr. 0174/16/03054, b. l. 212-214, 221-239; el. v. b. Nr. 0174/17/01602, b. l. 52-57). Skolininkas skundu nesutiko su antstolio 2017-06-28 turto aprašu dalyje dėl areštuotų lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą ir nurodymo šias lėšas paskirstyti proporcingai pagal gautus vykdyti antstolių patvarkymus (skundo a p.). Kartu jis nesutiko su antstolio skundžiamu patvarkymu nustatytu arešto mastu, nurodymu areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą ir jos proporcingu paskirstymu, pareiškėjui nustatytu draudimu disponuoti areštuota turtine teise bei laisvai disponuojamos sumos nenustatymu (skundo b p.). Vieną skundo egzempliorių skolininkas pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui (LR CPK 510 str. 2 d.). Peržiūrėjus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-28 nutartimi c/b Nr. 2YT-35810-734/2017 buvo patenkintas jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmai antstolio Donato Kisieliaus v. b. Nr. 0174/16/03054,

70174/16/03055,

80174/17/01297,

90174/17/01298, 0174/17/01351,

100174/17/01513, 0174/17/01602 bei antstolio Ramūno Kamarausko v.b. 0055/16/00697 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 241-242). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-20 nutartimi c/b Nr. 2YT-37463-595/2017, kurią 2018-10-16 prašymu skolininkas prašo atnaujinti (iškelta c/b Nr. A2-39093-235/2018), atmestas skolininko skundas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 267-272); Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-16 nutartimi c/b Nr. 2YT-37463-595/2017 netenkintas skolininko prašymas priimti papildomą nutartį (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 295-296). Pažymėtina, kad tiek apie šias aplinkybes, tiek ir apie tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-21 nutartimi c/b Nr. 2YT-37463- 595/2017 buvo atmestas skolininko teisėjui pareikštas nušalinimas, o Vilniaus apygardos teismo 2018-02-13 nutartimi netenkintas skolininko atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-16 nutarties, kitoje dalyje apeliacinis procesas dėl 2017-09-20 nutarties nutrauktas, skolininkas nutylėjo (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 298-299, 315-322); Vilniaus apygardos teismo 2018-03-22 nutartimi c/b Nr. 2S-1270-450/2018 netenkintas skolininko atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-05 nutarties, kuria atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-11-21 nutarties c/b Nr. 2YT-37463-595/2017 (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 394-397). Tiek apie šias aplinkybes, tiek ir apie tai, kad jis analogiškus argumentus, kaip ir nurodytus savo 2018-10-16 prašyme dėl proceso atnaujinimo c/b Nr. 2YT-37463-595/2017, teikė Vilniaus apygardos teismui, kuriuos įvertinęs teismas 2018-08-20 nutartimi c/b 2S-2264-275/2018 netenkino jo atskirojo skundo, skolininkas nutylėjo; skolininkas savo 2018-10-16 prašyme dėl proceso atnaujinimo nenurodė ir duomenų, kad dar 2018-08-27 savo 2018-08-23 atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-12 nutarties c/b Nr. e2YT-18024- 734/2018, pateikė informaciją apie tariamai dėl antstolio nesąžiningų veiksmų į c/b nagrinėjimą neįtrauktus kitus suinteresuotus asmenis, visiškai nutylėdamas duomenis, kad, priešingai nei jis teigia, antstolis 2018-04-20 patvarkymu S-18-174-7718 aptarė skolininko 2018-04-11 skundu pateiktą prašymą į c/b nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis įtraukti jo skunde nurodytus asmenis (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 473-477). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-23 nutartimi c/b Nr. e2YT-18024-734/2018 netenkintas skolininko skundas ir jo papildymas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 420-432, 490-497, 516-521). Vilniaus miesto apylinkės teismo 201806-19 nutartimi c/b Nr. e2YT-18024-734/2018 netenkintas skolininko prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 566-567). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-11 nutartimi c/b Nr. e2YT-18024-734/2018 atmestas skolininko teisėjui pareikštas nušalinimas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 624). Teismas išaiškino, kad pagal LR CPK 68 str. 4 d. nuostatas, nušalinimas gali būti reiškiamas konkrečiam teisėjui ar teisėjams, bet ne visam teismui, o nepagrįsto nušalinimo teismui reiškimas gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Nepaisant šių teismo išaiškinimų, skolininkas tiek antstoliui, tiek ir visam Vilniaus miesto apylinkės teismui, o taip pat ir Vilniaus apygardos teismui, 2018-10-19 pareiškė nušalinimą; vertinant šį skolininko procesinį elgesį, kai antstoliui jau aštuntą kartą yra reiškiamas nušalinimas, aktuali yra Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-06 nutartis c/b Nr. e2VP-15774-600/2018, kuria atmestas skolininko pareiškimas dėl antstolio nušalinimo, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis jam skirta 2 500 Eur bauda (el. v.b. Nr. 0174/18/00501, b.l. 119-122). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-27 nutartimi c/b Nr. e2VP- 15744-600/2018 atmestas skolininko prašymas panaikinti 2018-04-06 skirtą baudą (el. v.b. Nr. 0174/18/00501, b.l. 170-171). Teismo nutartis įsiteisėjo 2018-09-06 (el. v.b. Nr. 0174/18/00501, b.l. 195-199). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-21 nutartimi c/b Nr. e2VP-15744-600/2018 netenkintas skolininko teisėjui pareikštas nušalinimas (el. v.b. Nr. 0174/18/00501, b.l. 183-184).; nepaisant aplinkybių, kad skolininkui 2018-09-06 įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-06 nutartimi c/b Nr. e2VP-15774-600/2018 skirta 2 500 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o taip pat, kad Kauno apygardos teismo 2018-05-18 nutartimi c/b Nr. B2-212-230/2018, konstatavus, jog skolininkas klaidino teismą teikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie antstolio Donato Kisieliaus v.b. Nr. 0174/17/01602, jam buvo skirta 500 Eur dydžio bauda (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 533-539), skolininkas aptariamuose savo 2018-10-18 - 2018-10-19 skunduose ir toliau nurodo ne tik teismą klaidinančius bei tikrovės neatitinkančius duomenis iš antstolio v.b. Nr. 0174/17/01602 apie antstolio (ne)priimtus procesinius sprendimus dėl areštuotų piniginių lėšų paskirstymo užbaigus šią v.b. ir/ar areštuotų piniginių lėšų paskirstymo, bet ir dėl tariamai antstolio nespręstus jo 2018-02-07 prieštaravimus dėl 2018-01-23 areštuoto turto (vertybinių popierių) įkainojimo. Šias aplinkybes objektyviai patvirtina: pirma, dėl tariamo lėšų neskirstymo

11a)

12antstolio 2018-03-15 patvarkymas reg. Nr. S-18-174-5650 (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 350-353);

13b)

14BUAB „FF LIZINGAS“ 2018-03-19 paskaičiavimas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 359-360);

15c)

16antstolio 2018-03-19 mokėjimo nurodymai (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 362-363);

17d)

18antstolio 2018-03-20 vykdymo išlaidų apskaičiavimas reg. Nr. S-18-174-5887, išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas reg. Nr. S-18-174-5888 ir tos pačios dienos patvarkymas reg. Nr. S-18-174-5889 (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, 368-382);

19e)

20skolininko 2018-04-11 skundas ir jo 2018-05-02 papildymas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 420-432, 490494);

21f)

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-23 nutartis c/b Nr. e2YT-18024-734/2018, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-06 nutartis c/b Nr. e2S-2465-585/2018 ir Vilniaus apygardos teismo 2018-10-18 nutartis c/b Nr. e2S-2707-910/2018 (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 516-521, 687-693, 740-745). antra, dėl tariamo antstolio neveikimo nesprendžiant 2018-02-07 skolininko prieštaravimų dėl turto vertės

23g)

24antstolio 2018-02-09 atsakymas reg. Nr. S-18-174-3556 (el. v.b. Nr. 0174/17/02624, b.l. 275-333, 338-339);

25h)

26skolininko 2018-02-26 skundas dėl antstolio 2018-01-23 turto arešto akto (el. v.b. Nr. 0174/17/02624, b.l. 352-402);

27i)

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-20 nutartis c/b e2YT-12296-1012/2018 ir Vilniaus apygardos teismo 2018-07-04 nutartis c/b Nr. e2S-2082-345/2018 (el. v.b. Nr. 0174/17/02624, 528-535; el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l. 591-603).

29Byloje taip pat gautas suinteresuoto asmens BUAB „FF lizingas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, atsiliepimas, kuriame nurodyta, kad BUAB „FF lizingas“ nesutinka su tokiais teisiškai ir faktiškai nepagrįstais, deklaratyvaus pobūdžio Pareiškėjo teiginiais ir atkreipia dėmesį, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2YT-37463- 595/2017 pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio D. Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje UAB „Admivita“, BUAB „FF lizingas“, antstolis D. Kisielius, antstolis R. Vasiliauskas, kurioje:

30-

312017-09-20 nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio D. Kisieliaus veiksmų atmesti,

32-

332017-10-16 nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė Z. V. prašymo dėl papildomos nutartie spriėmimo, netenkinti,

34-

35Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-494-866/2018 priimta 2018-02-13 nutartimi nutarė nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-20 nutarties, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-16 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad atitinkamai, akivaizdu, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartimi konstatavus, jog <...> nagrinėjamoje byloje šiuo momentu yra išnykusios aplinkybės, dėl kurių buvo paduotas atskirasis skundas (teismo nutartimi pareiškėjo turtui taikomo arešto ir iš to išplaukiančių pasekmių), tuo pačiu yra išnykęs pagrindas tikrinti skundžiamos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Taigi susiklosčius tokiais situacijai iš esmės nebeliko apeliacijos dalyko ir skundo nagrinėjimas tapo teisiškai nebeaktualus., ir situacijai esant tokiai pačiai šiai dienai - t. y. jog nebėra taikomų laikinųjų apsaugos priemonių Pareiškėjo atžvilgiu sumai 2.400.117,01 Eur - Prašymas yra teisiškai neaktualus ir iš esmės pateiktas siekiant suklaidinti Teismą neva naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurios buvo žinomos visiems proceso dalyviams civilinės bylos Nr. 2YT-37463-595/2017 nagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme metu. Pažymėjo ir tai, jog visi Pareiškėjo prašymai, pareikšti civilinėje byloje Nr. 2YT-37463-595/2017 buvo išspręsti 2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismui priėmus 2017 m. spalio 16 d. nutartį atsisakyti tenkinti Pareiškėjo prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 13 d. nutartimi paliko minėta pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nurodo, kad pareiškėjo teiginiai, kuriais grindžiamas prašymas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p., atmestini kaip neturintys nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Taip pat nurodo, kad pareiškėjas prašyme pateikia akivaizdžius, tikrovei prieštaraujančius teiginius dėl neva iš 2018-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko M. Kursevičiaus rašto NR. V2-679 naujai paaiškėjusių aplinkybių, nuo kurių Pareiškėjas iš esmės skaičiuoja ir CPK 368 str. 1d. įtvirtintą 3 mėnesių terminą pateikti prašymui dėl proceso atnaujinimo. BUAB „FF lizingas“ pabrėžia, jog kaip ir teisingai nurodyta 2018-07-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas raštu Nr. V2-679, Išties, minėtose bylose yra Jūsų prašymai įtraukti į procesą ir daugiau asmenų - antstolių. Vis tik pažymėtina, kad tačiau iš bylose esančių dokumentų turinio matyti, kad teisėjoms R. Vansevičienei ir V. Valeckaitei susipažinus su šiais Jūsų prašymais nebuvo nutarta įtraukti į procesą visus juose nurodytus asmenis. Atitinkamai joks teismo darbuotojas neturėjo pareigos šių asmenų duomenis įvesti į teismų informacinės sistemos LITEKO korteles „Šalys“ vien dėl to, kad Jūs subjektyviai manote, jog lai yra šiose bylose suinteresuoti asmenys. Atitinkamai, Pareiškėjo teiginiai atmestini kaip neturintys nei teisinio, nei faktinio pagrindo ir neatitinkantys tikrovės, juo labiau nelaikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, atitinkamai, nesudarantys pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2YT-37463-595/2017 CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Atkreipia dėmesį, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 11d. nutartyje nebuvo konstatuotos nei naujos, nei su šia civiline byla susijusios aplinkybės, dėl ko Prašymas atmestinas kaip nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįstas. BUAB „FF lizingas“ atkreipia dėmesį, jog analogiški Pareiškėjo samprotavimai jau buvo nurodyti civilinėje byloje Nr. 2YT-37463-595/2017 pateiktame ir išnagrinėtame Pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų, atitinkamai, Pareiškėjo subjektyvūs ir realybės neatitinkantys teiginiai nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės bei nesudaro ir negali sudaryti nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti Prašyme išdėstytus nepagrįstus reikalavimus.

36Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio.

37Spręsdamas dėl asmens atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas nustato, ar egzistuoja bent vienas iš Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalyje arba 3 dalyje numatytų pagrindų, kuriam esant asmuo turi būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsakovai savo prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo grindžia tuo, kad dėl gausaus bylinėjimosi pareiškėjo finansinė padėtis neleidžia jam susimokėti žyminio mokesčio. Teismas atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, atsakovo prašymą tenkina. Vadovaudamasis 83 straipsnio 3 dalimi teismas pareiškėją atleidžia nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

38Prašymas netenkintinas.

39Iš pareiškėjo prašymo, civilinės bylos Nr. 2YT-37463-595/2017 bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys BUAB „FF Lizingas“, UAB „Admivita“, antstolis Donatas Kisielius, antstolis Robertas Vasiliauskas. Minėtoje byloje pareiškėjas 2017-09-01 teikė teismui prašymą įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu antstolį R. Vasiliauską ir pačiame prašyme suinteresuotais asmenimis nurodė antstolius D. Milevičienę, D. Stakeliūną, B. Palavinskienę, I. Gaidelį ir A. Naujokaitį. Teisėja priimdama prašymą rezoliucija tenkino antstolio R. Vasiliausko įtraukimui į bylą. Teismas išnagrinėjęs pareiškėjo skundą minėtoje byloje 2017-09-20 nutartimi jo netenkino. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 13 d. nutartimi išnagrinėjo pareikėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl 2017-09-20 nutarties nutraukė apeliacinį procesą nurodydamas, kad byloje (civilinė byla Nr. 2S-494-866/2018) pateiktas pranešimas apie turto arešto išregistravimą, patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartis, kurios pagrindu atlikti vykdymo veiksmai, tame tarpe ir turto aprašas išregistruoti iš Turto areštų registro 2017 m. gruodžio 18 d. Atitinkamai, panaikinus vykdomąjį dokumentą, teisinių pasekmių negali sukelti ir skundžiamas 2017 m. birželio 28 d. patvarkymas, kuriuo areštuotas skolininko turtas, o antstolis vykdomąją bylą turi nutraukti. Teismas nurodė, kad remiantis tuo, kas paminėta, teismas konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje šiuo momentu yra išnykusios aplinkybės, dėl kurių buvo paduotas atskirasis skundas (teismo nutartimi pareiškėjo turtui taikomo arešto ir to išplaukiančių pasekmių), tuo pačiu yra išnykęs ir pagrindas tikrinti skundžiamos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties teisėtumą bei pagrįstumą. Taigi susiklosčius tokiai situacijai iš esmės nebeliko apeliacijos dalyko ir skundo nagrinėjimas tapo teisiškai nebeaktualus. Dėl to mutantis mutandis taikant CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą bei vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties nutrauktinas (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

40Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 365 str. 1 d. numatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas CPK nustatytais pagrindais ir tvarka. Bylos užbaigimas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) yra suprantamas kaip egzistavusio šalių teisinio ginčo išsprendimas iš esmės materialiosios teisės prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Dėl šios priežasties asmuo, besikreipiantis su prašymu atnaujinti procesą, privalo įrodyti esant bent vieną CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, t. y. nurodyti aplinkybę, kuri turėtų esminę reikšmę bylai ir būtų neatskiriamai susijusi su išnagrinėto ginčo pagrindu ir dalyku, nes tik taip būtų užtikrintas šio proceso instituto tikslas ir reikšmė. Tokiam asmeniui tenka pareiga tinkamai apibūdinti ir įrodyti proceso atnaujinimo pagrindų egzistavimą, o teisiškai šias aplinkybes kvalifikuoja teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016 44 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius galėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo gali būti pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-643-219/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

41Kaip jau buvo minėta apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą išnagrinėjo 2018-02-13 pasisakydamas, kad apskritai yra išnykęs pagrindas tikrinti skundžiamos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties teisėtumą bei pagrįstumą. Teismas taip pat pastebi, kad pareiškėjo minimos naujai paaiškėjusios aplinkybės dėl papildomų suinteresuotų asmenų įtraukimo į bylą yra nepagrįstos, kadangi kaip jau buvo minėta pareiškėjas minėtus suinteresuotus asmenis minėjo procesiniuose dokumentuose bylą nagrinėjant pirmoje instancijoje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

42Atmetus pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl kitų pareiškėjo prašymų teismas nepasisako.

43Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-292 str., 365 str. 1 d., 370 str. 1 d.,

Nutarė

44atleisti pareiškėją Z. V. nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

45Netenkinti pareiškėjo Z. V. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-37463-595/2017.

46Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. rašytinio proceso tvarka susipažino su pareiškėjo Z. V. prašymais... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas padavė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 5. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą nurodytoje civilinėje byloje ir... 6. Byloje yra antstolio Donato Kiesiliaus atsiliepimas, kuriame antstolis nurodė,... 7. 0174/16/03055,... 8. 0174/17/01297,... 9. 0174/17/01298, 0174/17/01351,... 10. 0174/17/01513, 0174/17/01602 bei antstolio Ramūno Kamarausko v.b.... 11. a)... 12. antstolio 2018-03-15 patvarkymas reg. Nr. S-18-174-5650 (el. v.b. Nr.... 13. b)... 14. BUAB „FF LIZINGAS“ 2018-03-19 paskaičiavimas (el. v.b. Nr. 0174/16/03054,... 15. c)... 16. antstolio 2018-03-19 mokėjimo nurodymai (el. v.b. Nr. 0174/16/03054, b.l.... 17. d)... 18. antstolio 2018-03-20 vykdymo išlaidų apskaičiavimas reg. Nr. S-18-174-5887,... 19. e)... 20. skolininko 2018-04-11 skundas ir jo 2018-05-02 papildymas (el. v.b. Nr.... 21. f)... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-23 nutartis c/b Nr.... 23. g)... 24. antstolio 2018-02-09 atsakymas reg. Nr. S-18-174-3556 (el. v.b. Nr.... 25. h)... 26. skolininko 2018-02-26 skundas dėl antstolio 2018-01-23 turto arešto akto (el.... 27. i)... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-20 nutartis c/b e2YT-12296-1012/2018... 29. Byloje taip pat gautas suinteresuoto asmens BUAB „FF lizingas“,... 30. -... 31. 2017-09-20 nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė pareiškėjo Z. V.... 32. -... 33. 2017-10-16 nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė Z. V. prašymo dėl... 34. -... 35. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-494-866/2018 priimta... 36. Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio. ... 37. Spręsdamas dėl asmens atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas... 38. Prašymas netenkintinas.... 39. Iš pareiškėjo prašymo, civilinės bylos Nr. 2YT-37463-595/2017 bei Lietuvos... 40. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 365 str. 1 d.... 41. Kaip jau buvo minėta apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą... 42. Atmetus pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl kitų pareiškėjo... 43. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-292 str., 365 str. 1 d.,... 44. atleisti pareiškėją Z. V. nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pareiškimą... 45. Netenkinti pareiškėjo Z. V. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 46. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...