Byla e2S-2707-910/2018
Dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. K., UAB „Baltic Arms“, BUAB „FF lizingas“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. V. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. K., UAB „Baltic Arms“, BUAB „FF lizingas“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. liepos 9 d. gautas pareiškėjo Z. V. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2YT-18024-734/2018. Atskiruoju skundu, be kitų prašymų, pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą nutartį, kuria buvo atmestas pareiškėjo 2018 m. birželio 11 d. prašymas dėl papildomos nutarties priėmimo, ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomųjų bylų Nr. 0174/16/03054, Nr. 0174/16/03055, Nr. 0174/17/01297, Nr. 0174/17/01298, Nr. 0174/17/01351, Nr. 0174/17/01513, Nr. 0174/17/02509, Nr. 0174/17/02624, Nr. 0174/17/03073, Nr. 0174/17/03074, Nr. 0174/17/03075, Nr. 0174/17/03076, Nr. 0174/17/03077, Nr. 0174/18/00254, Nr. 0174/18/00255, Nr. 0174/18/00256, Nr. 0174/18/00501 vykdymą iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo.

52.

6Nurodo, kad tebevykstant ginčui šioje civilinėje byloje, t. y. ir dėl pareiškėjo lėšų, kurias antstolis apskųstu patvarkymu grąžino trečiajam asmeniui UAB „FF lizingas“ bei nurodė jas pervesti jam vėl atgal, antstolis D. K. atliko vykdymo veiksmus pareiškėjo nurodytose vykdomosiose bylose – 2018 m. gegužės 23 d. patvarkymu minėtas lėšas paskirstė. Pareiškėjo manymu, tokie antstolio ir trečiojo asmens bei tik iš vieno iš pareiškėjo kreditorių UAB „FF lizingas“ suderinti veiksmai yra nesąžiningi ir neteisėti. Šie asmenys turėjo sulaukti teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo ir tik tada atlikti šiuos ar kitus veiksmus. Dėl nurodytų aplinkybių taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

104.

11Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi, priimta šioje byloje, pareiškėjo Z. V. skundai dėl antstolio D. K. veiksmų atmesti. Nors pareiškėjas dėl šios teismo nutarties yra pateikęs atskirąjį skundą, taigi ji yra neįsiteisėjusi, tačiau, teismo vertinimu, tai yra svarbi aplinkybė, leidžianti spręsti, kad pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių. Todėl teismui nėra pagrindo spręsti apie pirmosios sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimą – tikėtiną pareiškimo pagrįstumą.

125.

13Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė, neįrodinėjo ir nepagrindė jo prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo (CPK 178 straipsnis). Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, kad antstoliui tęsiant vykdymo veiksmus pareiškėjo nurodytose vykdomosiose bylose, pareiškėjui galimai palankaus teismo procesinio sprendimo šioje civilinėje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu, taigi neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

146.

15Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad pareiškėjas jau buvo prašęs taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi, civilinėje byloje Nr. 2YT-16822-294/2018 jo prašymas buvo atmestas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėtų būti įvertintas kitaip, nei jau buvo įvertinta nurodytoje civilinėje byloje. Todėl ir išvada apie antrosios sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui – buvimą negalima.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

177.

18Pareiškėjas Z. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 12 d. nutarties, prašydamas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

197.1.

20Tikėtina, kad dėl pareiškėjo skundo dėl antstolio D. K. veiksmų gali būti priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas. 2018 m. liepos 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko M. Kursevičiaus raštu patvirtinta, kad ši civilinė byla buvo išnagrinėta neteisėtai pašalinus iš bylos pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų nurodytus bylos dalyvius – kitus antstolius.

217.2.

22Skundžiama nutartis naikintina absoliučiais negaliojimo pagrindais, nes pasitvirtino, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo ir nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, jiems skundžiamos nutarties neišsiuntė. Teismas iš pareiškėjo atskirojo skundo turinio apie tai žinojo, tačiau dėl šio pareiškėjo argumento nepasisakė. Tuo pažeisti ir CPK 7, 8,12, 17 ir 21 straipsniuose nustatyti principai, dėl ko pareiškėjas buvo pareiškęs nušalinimą teisėjai R. Vansevičienei. 2018 m. liepos 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, kuria atmestas pareiškėjo pareiškimas teisėjai R. Vansevičienei, dėl šių aplinkybių nepasisakyta.

238.

24Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir skirti pareiškėjui 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

258.1.

26Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės ir materialinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra CPK 329 straipsnyje ir 330 straipsnyje numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas atskirajame skunde nurodytais motyvais.

278.2.

28Nors pareiškėjas atskirajame skunde nurodo procesinės teisės normas, kurios neva buvo pažeistos ir/ ar netinkamai pritaikytos, pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį, tačiau argumentai, kuriais pareiškėjas motyvuoja šių procesinės teisės normų pažeidimą, iš esmės yra arba deklaratyvaus pobūdžio ir neatitinka tikrovės, arba net nėra susiję su skundžiama nutartimi, nepagrindžia skundžiamos nutarties neteisėtumo ir/ ar nepagrįstumo.

298.3.

30Pareiškėjas, nuolat teikdamas teismams ir kitoms institucijoms įvairius procesinius dokumentus su gausiai cituojama teismų praktika bei teisės normomis, neabejotinai turi teisinį suvokimą, dėl ko jam negalėjo būti nesuprantamos CPK teisinės nuostatos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, t. y. kad nėra jokio teisinio pagrindo joms taikyti. Tačiau pareiškėjas, iš esmės siekdamas tik vilkinti procesą, piktnaudžiauja turimomis procesinėmis teisėmis, todėl jam turėtų būti skiriama bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

319.

32Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic arms“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

339.1.

34Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nors CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti ir išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, tačiau, kadangi vykdymo veiksmų sustabdymas susijęs su tam tikrų apribojimų išieškotojui taikymu, spręsdamas prašymą sustabdyti išieškojimo veiksmus, teismas privalo siekti, kad būtų užtikrinama išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra, kad ši priemonė nebūtų taikoma nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, kad antstolis vykdo jau įsiteisėjusį ir todėl visiems privalomą bei vykdytiną teismo sprendimą, vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik pripažinus tai esant reikalinga, kaip išimtį iš bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės.

359.2.

36Ginčijamos nutarties pagrįstumo kontekste pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo pateiktas jau po to, kai pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundus išnagrinėjo iš esmės ir 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi juos atmetė.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas atmestinas

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepime į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

4111.

42Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė prašymą priimti naujus įrodymus –Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko 2018 m. liepos 17 d. raštą, 2018 m. rugpjūčio 6 d. pareiškėjo pakartotinį prašymą ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjo raštą. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptariamu atveju pareiškėjo pateikti įrodymai neturi teisinio ar faktinio ryšio su šioje civilinėje byloje nagrinėjamo reikalavimo dalyku, todėl pateiktus įrodymus atsisakytina priimti.

4312.

44Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą nutartį absoliučiais negaliojimo pagrindais, t. y. pirmosios instancijos teismui bylą išnagrinėjus ir nusprendus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 3 dalies 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas su tokia pareiškėjo pozicija nesutinka. Susipažinus su bylos medžiaga, nėra pagrindo daryti išvadą, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos skolininko nurodytų asmenų – kitų antstolių, vykdančių išieškojimą iš pareiškėjo, – teisėms ar pareigoms.

4513.

46Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

4714.

48Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

4915.

50Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių.

5116.

52Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, kiek kitaip, negu pagal bendrąsias nuostatas, sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-178-464/2010 ir kt.). Vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik pripažinęs esant tai reikalinga, kaip išimtį iš bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės (taikant laikinąsias apsaugos priemones pakanka įsitikinti tam tikra būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika). Taikant laikinąją apsaugos priemonę – sprendimo vykdymo sustabdymą, neapibrėžtam laikui nukeliamas teismo procesinio sprendimo realus vykdymas, todėl ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų (CPK 2 straipsnis).

5317.

54Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar ieškiniu pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

5518.

56Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi pareiškėjo Z. V. skundai dėl antstolio D. K. veiksmų atmesti. Pareiškėjas dėl šios teismo nutarties yra pateikęs atskirąjį skundą, taigi ji yra neįsiteisėjusi. Pareiškėjas prašė sustabdyti nurodomų vykdomųjų bylų vykdymą iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo.

5719.

58Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padarytai išvadai, kad pareiškėjo skundų atmetimas yra svarbi aplinkybė, leidžianti spręsti, jog pareiškėjui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, todėl nėra pagrindo spręsti apie pirmosios sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimą – tikėtiną pareiškimo pagrįstumą.

5920.

60Nepaisant to, kad nutartis atmesti skundus dėl antstolio veiksmų nėra įsiteisėjusi, tačiau teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-601/2014, Nr. 2-2233/2013, Nr. 2-974/2013, Nr. 2-868/2013). Ieškinio atmetimas procesiniame sprendime nurodytais motyvais yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1682/2012, Nr. 2-780/2012).

6121.

62Vadovaujantis formuojama teismų praktika, pareiškėjo skundai, kurie buvo atmesti, negali būti laikomi tikėtinai pagrįstais, nepaisant to, kad pareiškėjas dėl jų yra pateikęs atskirąjį skundą. Pareiškėjo atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašymas neatitinka vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo skundų reikalavimų. Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių negali būti tenkinamas (CPK 144 straipsnis).

6322.

64Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

65Dėl baudos

6623.

67Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ prašė skirti pareiškėjui 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6824.

69CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Pažymėtina, kad kiekvienas asmuo pagrįstai manydamas, jog jo teisės yra pažeistos, turi teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos. Už apeliacinių (atskirųjų) skundų teikimą bauda skiriama tik išimtinais atvejais. Šiuo atveju piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktas nenustatytas, taigi prašymas dėl baudos skyrimo laikytinas nepagrįstu.

70Dėl bylinėjimosi išlaidų

7125.

72Atmetus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui UAB „Baltic arms“ iš pareiškėjo priteistina 121 Eur advokato pagalbos išlaidų, patirtų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

74atmesti atskirąjį skundą.

75Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

76Priteisti iš pareiškėjo Z. V. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens UAB „Baltic arms“ (juridinio asmens kodas 110786047) naudai 121 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. liepos 9 d. gautas pareiškėjo Z. V.... 5. 2.... 6. Nurodo, kad tebevykstant ginčui šioje civilinėje byloje, t. y. ir dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi atmetė... 10. 4.... 11. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d.... 12. 5.... 13. Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė,... 14. 6.... 15. Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad pareiškėjas... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 17. 7.... 18. Pareiškėjas Z. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 19. 7.1.... 20. Tikėtina, kad dėl pareiškėjo skundo dėl antstolio D. K. veiksmų gali... 21. 7.2.... 22. Skundžiama nutartis naikintina absoliučiais negaliojimo pagrindais, nes... 23. 8.... 24. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 25. 8.1.... 26. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį,... 27. 8.2.... 28. Nors pareiškėjas atskirajame skunde nurodo procesinės teisės normas, kurios... 29. 8.3.... 30. Pareiškėjas, nuolat teikdamas teismams ir kitoms institucijoms įvairius... 31. 9.... 32. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic arms“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 33. 9.1.... 34. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias... 35. 9.2.... 36. Ginčijamos nutarties pagrįstumo kontekste pažymėtina, kad prašymas taikyti... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 38. Atskirasis skundas atmestinas... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 41. 11.... 42. Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė prašymą priimti naujus... 43. 12.... 44. Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą nutartį absoliučiais negaliojimo... 45. 13.... 46. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo... 47. 14.... 48. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 49. 15.... 50. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 51. 16.... 52. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, nagrinėjant skundus dėl... 53. 17.... 54. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias... 55. 18.... 56. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 23 d.... 57. 19.... 58. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 59. 20.... 60. Nepaisant to, kad nutartis atmesti skundus dėl antstolio veiksmų nėra... 61. 21.... 62. Vadovaujantis formuojama teismų praktika, pareiškėjo skundai, kurie buvo... 63. 22.... 64. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 65. Dėl baudos ... 66. 23.... 67. Suinteresuotas asmuo BUAB „FF lizingas“ prašė skirti pareiškėjui 500... 68. 24.... 69. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 71. 25.... 72. Atmetus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui UAB „Baltic arms“ iš... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 74. atmesti atskirąjį skundą.... 75. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartį palikti... 76. Priteisti iš pareiškėjo Z. V. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens UAB...