Byla 1-66-885/2014
Dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes A. M., dėl sveikatos problemų iškilo būtinybė pačiam apsilankyti Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,

2sekretoriaujant Loretai Armalienei,

3dalyvaujant prokurorui Virginijui Kulikauskui,

4kaltinamiesiems E. I., V. J., P. M., I. S., S. S., A. N.,

5kaltinamųjų gynėjams advokatams Vaclovui Vaitkui, Alfonsui Račkauskui, Artūrui Balčiūnui, Anželikai Meškaitei, Zojai Kastėnienei, Valdui Kairiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. I., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, 8 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas 4 kartus: 1) 2007-09-27 pagal LR BK 300 str. 1 d. 7 MGL (875 Lt) bauda; 2) 2007-12-10 pagal LR BK 300 str. 1 d. 28 MGL (3500 Lt) bauda, kuri 2010-06-28 pakeista į 144 val. viešųjų darbų; 3) 2011-02-10 pagal LR BK 300 str. 2 d., skirtas terminuotas laisvės atėmimas 1 m. 6 mėn., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 4) 2012 m. rugsėjo 18 d. pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį galutine 1 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (10 veikų), 300 straipsnio 1 dalyje (14 veikų), 226 straipsnio 1 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (7 veikos);

7V. J., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis „B“, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (3 veikos), 227 straipsnio 2 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija), 300 straipsnio 1 dalyje (2 veikos);

8P. M., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (5 veikos), 300 straipsnio 1 dalį (14 veikų);

9I. S., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, aukštesniojo išsilavinimo, dirbanti „L“, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (3 veikos);

10S. S., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, našlė, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbanti, pensininkė, gyvenanti ( - ), teista 2012-07-09 pagal LR BK 300 str. 1 d. 10 MGL (1300 Lt) bauda, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. (2 veikos);

11A. N., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, našlė, aukštesniojo išsilavinimo, dirbanti VĮ „Š“, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. (4 veikos);

12Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

13E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, susitarė su A. M. veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su A. M. sutartos ir iš pastarojo priimtos 2800 Lt sumos P. M. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, susitikimo, įvykusio su A. M. metu, priėmė iš pastarojo dalį iš sutartos 2800 Lt sumos, o būtent – 900 Lt. Po ko, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su A. M., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su P. M., kad pastarasis už kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog A. M. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims A. M. per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su P. M., priėmė iš pastarojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-01-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1086, patvirtinantį juridinį faktą, kad A. M. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą bei už šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė P. M. sutartą 800 Lt kyšį.

14Be to, E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, su A. M. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės A. M. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad A. M. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant A. M. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, E. I. priėmė iš A. M. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kopiją, Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą ir A. M. nuotrauką. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. minėtus duomenis perdavė P. M. vairavimo mokyklos savininkui P. M. ir sukurstė jį tyčia suklastoti tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, o P. M., žinodamas, kad A. M. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-01-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1086 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva A. M. nuo 2008-11-03 iki 2008-12-12 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors A. M. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu bei laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, Šiaulių miete, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą tuo pačiu laikotarpiu nugabeno į tyrimo metu tiksliai nenustatytą vietą, esančią Šiaulių mieste, ir ten šį dokumentą realizavo, perduodamas jį A. M., kuris šį dokumentą 2009-02-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-02-25 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

15po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė S. S. suklastoti tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, su A. M. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės A. M. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, neva A. M. yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, E. I. priėmė iš A. M. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kopiją ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad A. M. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu E. I. to paties susitikimo metu perdavė P. M. minimus A. M. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukursčius šios draugijos darbuotoją S. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, S. S. to paties susitikimo metu į 2009-01-30 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706 įrašius tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad A. M. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors A. M. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavus P. M., pastarasis šį dokumentą laikotarpiu nuo 2009-01-30 iki 2009-02-25 perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą tuo pačių laikotarpiu nugabeno į tyrimo metu tiksliai nenustatytą vietą, esančią Šiaulių mieste, ir ten šį dokumentą realizavo, perduodamas jį A. M., kuris šį dokumentą 2009-02-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-02-25 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

16po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, su A. M. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės A. M. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią juridinį faktą, kad A. M. sveikatos būklė yra patikrinta ir pagal sveikatos būklę jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, E. I. priėmė iš A. M. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kopiją ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad A. M. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nepatikrinus A. M. sveikatos būklės ir nenustačius, ar jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu to paties susitikimo metu perdavė P. M. A. M. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą - Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę, o P. M. sutikus tai padaryti ir laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, sukursčius A. N. suklastoti tikrą dokumentą - vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei perdavus pastarajai iš E. I. gautus A. M. asmens duomenis, o A. N. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis pasikėsinus suklastoti 2009-01-19 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 696, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas A. M. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, tačiau A. N. savo nusikalstamos veikos nebaigus dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes A. M., dėl sveikatos problemų iškilo būtinybė pačiam apsilankyti Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose.

17Be to, E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, papirko valstybės tarnautoją – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, susitarė su A. M. veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautoją - Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su A. M. sutartos ir iš pastarojo priimtos 2800 Lt sumos V. J. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, A. M. motorinių transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu neteisėtai padėtų A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, susitikimo, įvykusio su A. M. metu, priėmė iš pastarojo dalį iš sutartos 2800 Lt sumos, o būtent – 1000 Lt. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-02-20 iki 2009-02-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. susitarė su V. J., kad pastarasis už A. M. per E. I. jam perduotą 800 Lt kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, neteisėtai padės A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Po ko, 2009-03-03 apie 10 val., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose A. M. transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu V. J. nurodžius A. M. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus bei vietoj egzaminuojamojo A. M. išsprendus dalį teorijos egzamino testo klausimų ir tokiu būdu neteisėtai padėjus A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, laikotarpiu nuo 2009-03-03 iki 2009-03-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. perdavė V. J. sutartą, A. M. per E. I. perduodamą, 800 Lt kyšį.

18Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, už 250 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją ir valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), patalpose, pažadėjo A. M., siekiančiam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, kad už kyšį, gautą iš A. M., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M. bei valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistu V. J., paveiks pastaruosius neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės pastarajam neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Šliūpo g. 19, Šiauliuose, esančio namo, susitikimo, įvykusio su A. M. metu, per du kartus priėmė iš pastarojo dalį iš sutartos 2800 Lt sumos, skirtos siekiant A. M. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą, o būtent - 1900 Lt, iš kurių 800 Lt laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. kaip kyšį perdavė P. M. už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, A. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų, 50 Lt perdavė P. M., kad pastarasis šiuos pinigus įneštų į kasas įstaigų, išduosiančių A. M. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, bei 800 Lt laikotarpiu nuo 2009-03-03 iki 2009-03-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, kaip kyšį perdavė V. J., už tai, kad pastarasis neteisėtai veikė vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, 2009-03-03 apie 10 val., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose A. M. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimo metu nurodydamas A. M. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus bei vietoj egzaminuojamojo A. M. išspręsdamas dalį teorijos egzamino testo klausimų, neteisėtai padėjo A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, o likusius 250 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

19Be to, E. I., veikdamas kartu su M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, susitarė su M. R., veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su M. R. sutartos ir iš pastarojo priimtos 1100 Lt sumos P. M. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, susitikimo, įvykusio su M. R. metu, priėmė iš pastarojo sutartus 1100 Lt. Po ko, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su M. R., laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-31 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su P. M., kad pastarasis už kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog M. R. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims M. R. per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su P. M., priėmė iš pastarojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1118, patvirtinantį juridinį faktą, kad M. R. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą bei už šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė P. M. sutartą 800 Lt kyšį.

20Be to, E. I., veikdamas kartu su M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, su M. R. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės M. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad M. R. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant M. R. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, E. I. priėmė iš M. R. duomenis, reikalingus klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą ir M. R. nuotrauką. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. minėtus duomenis perdavė P. M. vairavimo mokyklos savininkui P. M. ir sukurstė jį tyčia suklastoti tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, o P. M., žinodamas, kad M. R. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-05-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1118 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva M. R. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors M. R. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu bei laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-05-31, P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno į Gluosnių gatvę, Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, perduodamas jį M. R., kuris minimą dokumentą 2009-06-16 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-09-16 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

21po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą –– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, su M. R. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės M. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, neva M. R. yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, E. I. priėmė iš M. R. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą ir M. R. nuotrauką. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad M. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu E. I. to paties susitikimo metu perdavė P. M. minimus M. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukursčius šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, I. S. to paties susitikimo metu į 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010837 įrašius tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad M. R. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors M. R. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavus P. M., o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavus E. I., E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno į Gluosnių gatvę, Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, perduodamas jį M. R., kuris minimą dokumentą 2009-06-16 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

22po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, su M. R. susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės M. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią juridinį faktą, kad M. R. sveikatos būklė yra patikrinta ir pagal sveikatos būklę jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, E. I. priėmė iš M. R. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad M. R. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nepatikrinus M. R. sveikatos būklės ir nenustačius, ar jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu to paties susitikimo metu perdavė P. M. M. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą - Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą, o P. M. sutikus tai padaryti ir laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, sukursčius A. N. suklastoti tikrą dokumentą - vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei perdavus pastarajai iš E. I. gautus M. R. asmens duomenis, o A. N. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojus 2009-05-20 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1680, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas M. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors M. R. sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę, ir A. N. laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-20 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1680, su tikrovės neatitinkančiais, žinomai melagingais duomenimis perdavus P. M., o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavus E. I., E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno į Gluosnių gatvę, Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, perduodamas jį M. R., kuris minimą dokumentą 2009-06-16 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

23Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, už 150 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, pažadėjo M. R., siekiančiam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, kad už kyšį, gautą iš M. R., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., paveiks pastarąjį neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės M. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-04-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, priešais Varpo g. 29 namą, susitikimo, įvykusio su M. R. metu, priėmė iš pastarojo 1100 Lt, skirtus siekiant M. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, iš kurių 800 Lt laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. kaip kyšį perdavė P. M. už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, M. R. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų, o 150 Lt perdavė P. M., kad pastarasis šiuos pinigus įneštų į kasas įstaigų, išduosiančių M. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, o likusius 150 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

24Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatyt laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu susitarė su pastaruoju veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su tyrimo metu nenustatytu asmeniu sutartos ir iš pastarojo priimtos 1500 Lt sumos P. M. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu nurodė jam sutartus 1500 Lt pervesti į nurodytą sąskaitą banke, o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu šią sumą į minimą sąskaitą banke pervedus, tokiu būdu iš tyrimo metu nenustatyto asmens priėmė sutartus 1500 Lt. Po ko, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-03 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su P. M., kad pastarasis už kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. Č. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims tyrimo metu nenustatyto asmens per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-03 iki 2009-06-12, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su P. M., priėmė iš pastarojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-06-03 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1124, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. Č. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą bei už šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė P. M. sutartą 800 Lt kyšį.

25Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės tyrimo metu nenustatytam asmeniui įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. Č. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant R. Č. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, E. I. mobiliuoju telefonu priėmė jam tyrimo metu nenustatyto asmens perduodamus R. Č. duomenis, reikalingus klastojant šį tikrą dokumentą: pastarojo vardą ir pavardę bei asmens kodą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-03 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. minėtus duomenis perdavė P. M. vairavimo mokyklos savininkui P. M. ir sukurstė jį tyčia suklastoti tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, o P. M., žinodamas, kad R. Č. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-06-03 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1124 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva R. Č. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors R. Č. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu bei laikotarpiu nuo 2009-06-03 iki 2009-06-12 P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-06-12 iki 2009-06-17, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į tyrimo tiksliai nenustatytą vietą Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, per M. R. perduodamas jį tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris minimą žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo;

26po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir tyrimo metu nenustatytu asmeniu, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės tyrimo metu nenustatytam asmeniui įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, neva R. Č. yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, E. I. mobiliuoju telefonu priėmė jam tyrimo metu nenustatyto asmens perduodamus R. Č., reikalingus klastojant šį tikrą dokumentą: pastarojo vardą ir pavardę bei asmens kodą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-10, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu E. I. to paties susitikimo metu perdavė P. M. minimus R. Č. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-10, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukursčius šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, I. S. to paties susitikimo metu į 2009-06-10 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 012735 įrašius tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. Č. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors R. Č. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavus P. M., o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavus E. I., E. I. laikotarpiu nuo 2009-06-12 iki 2009-06-17, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, minimą dokumentą nugabeno į tyrimo tiksliai nenustatytą vietą Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, per M. R. perduodamas jį tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris minimą žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo;

27po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir tyrimo metu nenustatytu asmeniu, sukurstė A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės tyrimo metu nenustatytam asmeniui įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią juridinį faktą, kad R. Č. sveikatos būklė yra patikrinta ir pagal sveikatos būklę jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, E. I. mobiliuoju telefonu priėmė jam tyrimo metu nenustatyto asmens perduodamus R. Č. duomenis, reikalingus klastojant šį tikrą dokumentą: pastarojo vardą ir pavardę bei asmens kodą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-10, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nepatikrinus tyrimo metu nenustatyto asmens sveikatos būklės ir nenustačius, ar jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu to paties susitikimo metu perdavė P. M. R. Č. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – pastarojo vardą ir pavardę bei asmens kodą, o P. M. sutikus tai padaryti ir laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-10, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, sukursčius A. N. suklastoti tikrą dokumentą - vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei perdavus pastarajai iš E. I. gautus R. Č. asmens duomenis, o A. N. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojus 2009-06-04 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas R. Č. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors R. Č. sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę, ir A. N. laikotarpiu nuo 2009-06-04 iki 2009-06-17, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-06-04 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, su tikrovės neatitinkančiais, žinomai melagingais duomenimis perdavus P. M., o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), minimą dokumentą perdavus E. I., E. I. laikotarpiu nuo 2009-06-12 iki 2009-06-17, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, minimą dokumentą nugabeno į tyrimo tiksliai nenustatytą vietą Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, per M. R. perduodamas jį tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris minimą žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo.

28Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, tyrimo metu nenustatytam asmeniui, už 600 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu pažadėjo pastarajam, siekiančiam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, kad už kyšį, gautą iš tyrimo metu nenustatyto asmens, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., paveiks pastarąjį neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių su tyrimo metu nenustatytu asmeniu metu nurodė jam 1500 Lt, skirtus siekiant tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą pervesti į nurodytą sąskaitą banke, o pastarajam tuo pačiu laikotarpiu šią sumą į minimą sąskaitą banke pervedus, ir tokiu būdu E. I. iš tyrimo metu nenustatyto asmens priėmus 1500 Lt, E. I. iš šios sumos 800 Lt laikotarpiu nuo 2009-06-03 iki 2009-06-12, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, kaip kyšį perdavė P. M. už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, tyrimo metu nenustatytam asmeniui vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų, 100 Lt perdavė P. M., kad pastarasis šiuos pinigus įneštų į kasas įstaigų, išduosiančių tyrimo metu nenustatytam asmeniui sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, o likusius 600 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

29Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: E. I., 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. metu susitarė su pastaruoju veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su T. R. sutartos ir iš pastarojo priimtos 3500 Lt sumos P. M. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009-05-14 mobiliuoju telefonu nurodė T. R. dalį sutartos sumos, o būtent – 2000 litų, skirtus siekiant T. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą pervesti į nurodytą sąskaitą banke, o pastarajam šiuos pinigus į minimą sąskaitą banke pervedus, E. I. priėmė iš T. R. sutartus 2000 Lt, kitą 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 800 Lt, priėmė tiesiogiai iš T. R. susitikimo su pastaruoju, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu, bei šio susitikimo metu pažadėjo T. R. likusią 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 700 Lt, priimti iš T. R. šiam neteisėtai įgijus vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas susitarimą su T. R., laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su P. M., kad pastarasis už kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog T. R. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims T. R. per E. I. jam perduodamą 600 Lt kyšį. Po ko, 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme, metu, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su P. M., priėmė iš pastarojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120, patvirtinantį juridinį faktą, kad T. R. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą bei už šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė P. M. sutartą 600 Lt kyšį.

30Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: E. I., 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės T. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad T. R. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant T. R. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, T. R. naudojantis pašto paslaugomis 2009-04-23 išsiuntus E. I. savo duomenis: Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją, Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą ir T. R. nuotraukas, E. I. tokiu būdu priėmė iš T. R. duomenis, reikalingus klastojant minimą tikrą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. minėtus duomenis perdavė P. M. vairavimo mokyklos savininkui P. M. ir sukurstė jį tyčia suklastoti tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, o P. M., žinodamas, kad T. R. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-05-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva T. R. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors T. R. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu bei 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme šį dokumentą perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25 ir ten šį dokumentą realizavo, perduodamas jį T. R., kuris šį dokumentą 2009-06-13 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

31po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą –– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės T. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, neva T. R. yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, T. R. naudojantis pašto paslaugomis 2009-04-23 išsiuntus E. I. savo duomenis: Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą, E. I. tokiu būdu priėmė iš T. R. duomenis, reikalingus klastojant minimą tikrą dokumentą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad T. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu E. I. to paties susitikimo metu perdavė P. M. minimus T. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukursčius šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, I. S. to paties susitikimo metu į 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839 įrašius tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad T. R. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors T. R. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavus P. M., pastarasis šį dokumentą 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25 ir ten šį dokumentą realizavo, perduodamas jį T. R., kuris šį dokumentą 2009-06-13 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

32po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, sukurstė A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. metu susitarė su pastaruoju, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės T. R. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią juridinį faktą, kad T. R. sveikatos būklė yra patikrinta ir pagal sveikatos būklę jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų. Po ko, T. R. naudojantis pašto paslaugomis 2009-04-23 išsiuntus E. I. savo duomenis: Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą, E. I. tokiu būdu priėmė iš T. R. duomenis, reikalingus klastojant minimą tikrą dokumentą. Po ko, E. I., laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad T. R. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nepatikrinus T. R. sveikatos būklės ir nenustačius, ar jis transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu to paties susitikimo metu perdavė P. M. T. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją ir Lietuvos Respublikoje deklaruotos savo gyvenamosios vietos adresą, o P. M. sutikus tai padaryti ir laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, sukursčius A. N. suklastoti tikrą dokumentą - vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei perdavus pastarajai iš E. I. gautus T. R. asmens duomenis, o A. N. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojus 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1701, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas T. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors T. R. sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę, ir A. N. laikotarpiu nuo 2009-05-22 iki 2009-06-12, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1701, su tikrovės neatitinkančiais, žinomai melagingais duomenimis perdavus P. M., pastarasis šį dokumentą 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25 ir ten šį dokumentą realizavo, perduodamas jį T. R., kuris šį dokumentą 2009-06-13 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

33Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, papirko valstybės tarnautoją – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., o būtent: E. I. 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. metu susitarė su pastaruoju, veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautoją - Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su T. R. sutartos ir iš pastarojo priimtos 3500 Lt sumos V. J. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, T. R. motorinių transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu neteisėtai padėtų T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009-05-14 mobiliuoju telefonu nurodė T. R. dalį sutartos sumos, o būtent – 2000 litų, skirtus siekiant T. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą pervesti į nurodytą sąskaitą banke, o pastarajam šiuos pinigus į minimą sąskaitą banke pervedus, E. I. priėmė iš T. R. sutartus 2000 Lt, kitą 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 800 Lt, priėmė tiesiogiai iš T. R. susitikimo su pastaruoju, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu, bei šio susitikimo metu pažadėjo T. R. likusią 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 700 Lt, priimti iš T. R. šiam neteisėtai įgijus vairuotojo pažymėjimą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-06-11, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. susitarė su V. J., kad pastarasis už T. R. per E. I. jam perduotą 700 Lt kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, neteisėtai padės T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Po ko, 2009-06-13 apie 11 val., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose T. R. transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu V. J. nurodžius T. R. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus ir tokiu būdu neteisėtai padėjus T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, E. I. 2009-06-15 apie 15 val. kavinėje „Klevas“, esančioje Kuosiškių k., Pakruojo r., metu, perdavė V. J. sutartą, T. R. per E. I. perduodamą 500 Lt kyšį bei to paties susitikimo metu sutiko likusią, laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-06-11 su E. I. įvykusio susitikimo metu sutartos 700 Lt kyšio sumos dalį, tai yra likusius 200 Lt, iš E. I. priimti kito susitikimo metu, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 E. I., V. J. bei T. R. laikinai sulaikius, minimos likusios kyšio dalies neperdavė.

34Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, už 2020 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją ir valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, o būtent: E. I. 2009-04-21 vykusių telefoninių pokalbių su T. R. pažadėjo T. R., siekiančiam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, kad už kyšį, gautą iš T. R., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M. bei valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ specialistu, vykdančiu asmenų motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimą, paveiks pastaruosius neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės pastarajam neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2009-05-14 mobiliuoju telefonu nurodė T. R. dalį sutartos sumos, o būtent – 2000 litų, skirtus siekiant T. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą pervesti į nurodytą sąskaitą banke, o pastarajam šiuos pinigus į minimą sąskaitą banke pervedus, E. I. priėmė iš T. R. sutartus 2000 Lt, kitą 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 800 Lt, priėmė tiesiogiai iš T. R. susitikimo su pastaruoju, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu, bei šio susitikimo metu pažadėjo T. R. likusią 2009-04-21 sutartos sumos dalį, tai yra 700 Lt, priimti iš T. R. šiam neteisėtai įgijus vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I. 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme, dalį 2009-04-21 su T. R. sutartos 3500 Lt sumos ir laikotarpiu nuo 2009-05-14 iki 2009-06-13 per du kartus iš T. R. priimtos 2800 Lt sumos, o būtent – 600 Lt, perdavė P. M. kaip kyšį už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, T. R. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų, o 180 Lt perdavė P. M., kad pastarasis šiuos pinigus įneštų į kasas įstaigų, išduosiančių T. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, bei pažadėjo T. R., kad dalį su pastaruoju gautos sumos kaip kyšį perduos Valstybės įmonės „Regitra“ specialistui, vykdysiančiam T. R. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimą, už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, T. R. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimo metu nurodydamas T. R. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus, neteisėtai padėtų T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, tačiau pastarojo kyšio E. I. niekam neperdavė, dalį iš T. R. priimtos sumos – 1320 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą, o LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 E. I. bei T. R. laikinai sulaikius, likusių, 2009-06-13 sutartų iš T. R. priimti 700 Lt, nebepriėmė, ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

35Be to, E. I., veikdamas kartu su V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, su V. J., veikiančiu R. S. prašymu ir interesais, susitarė veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad E. I., pasinaudodamas savo pažintimis, perduos dalį su V. J. sutartos ir iš pastarojo priimtos 1000 Lt sumos P. M. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai išduotų R. S. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose esančio pastato, per tyrimo metu nenustatytus asmenis priėmė V. J. jam perduodamus sutartus 1000 Lt, iš kurių 800 Lt buvo skirti papirkti P. M.. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su P. M., kad pastarasis už kyšį neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims V. J. per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I., tęsdamas ankstesnį susitarimą su P. M., priėmė iš pastarojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-03-21 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. S. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą bei už šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė P. M. sutartą 800 Lt kyšį.

36Be to, E. I., veikdamas kartu su V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, su V. J., veikiančiu R. S. prašymu ir interesais, susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės R. S. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. S. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant R. S. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose esančio pastato, per tyrimo metu nenustatytus asmenis priėmė V. J. jam perduodamus R. S. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją ir R. S. nuotrauką. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. minėtus duomenis perdavė P. M. vairavimo mokyklos savininkui P. M. ir sukurstė jį tyčia suklastoti tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, o P. M., žinodamas, kad R. S. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva R. S. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-20 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors R. S. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu bei laikotarpiu nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25, Šiaulių miete, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą tuo pačiu laikotarpiu nugabeno į tyrimo metu tiksliai nenustatytą vietą, ir ten šį dokumentą realizavo, per V. J. perduodamas jį R. S., kuris šį dokumentą 2009-03-25 iš Biržų rajono nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

37po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M., V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė S. S. suklastoti tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, su V. J., veikiančiu R. S. prašymu ir interesais, susitarė, kad E. I., naudodamasis savo pažintimis, sukurstydamas įgaliotą asmenį, padės R. S. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, neva R. S. yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose esančio pastato, per ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis priėmė V. J. jam perduodamus R. S. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą - Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad R. S. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su P. M., kad pastarasis sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu E. I. to paties susitikimo metu perdavė P. M. minimus R. S. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukursčius šios draugijos darbuotoją S. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, S. S. to paties susitikimo metu į 2009-03-19 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772 įrašius tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors R. S. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavus P. M., pastarasis šį dokumentą laikotarpiu nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25 perdavė E. I., o E. I. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą tuo pačiu laikotarpiu nugabeno į tyrimo metu tiksliai nenustatytą vietą, esančią Šiaulių mieste, ir ten šį dokumentą realizavo, per V. J. perduodamas jį R. S., kuris šį dokumentą 2009-03-25 iš Biržų rajono nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

38Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, V. J., veikiančiam R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, prašymu ir interesais, už 140 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, pažadėjo V. J., kad už kyšį, gautą iš pastarojo, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., paveiks P. M. neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės R. S. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose esančio pastato, per tyrimo metu nenustatytus asmenis priėmė V. J. jam perduodamus sutartus 1000 Lt, skirtus siekiant R. S. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, iš kurių 800 Lt laikotarpiu nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. kaip kyšį perdavė P. M. už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, R. S. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų, 60 Lt perdavė P. M., kad pastarasis šiuos pinigus įneštų į kasas įstaigų, išduosiančių R. S. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, o likusius 140 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

39Be to, E. I., veikdamas kartu su L. U. ir V. P., kurių atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, bei kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, davė kyšį tarpininkui, siekdamas Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto A. T. neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-12-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su V. P., veikiančiu L. U. prašymu ir interesais, veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautoją, o būtent - Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojui, vykdančiam praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą ir vertinimą, perduoti 800 Lt kyšį už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, L. U. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, neatsižvelgdamas į egzaminavimo metu L. U. galimai padarytas vairavimo klaidas ar kitus veiksmus, numatytus 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintų „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše“, kuriuos užfiksavus nustatoma, kad egzaminuojamasis vairavimo praktikos egzamino neišlaikė, L. U. vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai. Po ko, 2008-12-20 automobilių stovėjimo aikštelėje prie Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros, esančios adresu Aušros takas 3, Šiauliuose, V. P. priėmus iš L. U. ir kartu su ja veikiančio tyrimo metu nenustatyto asmens laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-12-20 E. I. ir V. P. sutartus 800 Lt, skirtus papirkti valstybės tarnautoją, 2008-12-20 Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. priėmė iš V. P. minimus 800 Lt. Po ko, laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2008-01-31, tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. susitarė su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės transporto priemonių registravimo grupės specialistu A. Š., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kad pastarasis, pasinaudodamas savo tarnyba ir pažintimis su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialistais, vykdančiais kandidatų į vairuotojus praktinių vairavimo sugebėjimų ir įgūdžių patikrinimą ir jų vertinimą, už dalį E. I. iš L. U. gautos ir jam perduotos 800 Lt sumos, o būtent - už 500 Lt, paveiks pastaruosius, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, po ko, A. Š., laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-01-31, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, paprašius Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto A. T., kad jis L. U. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, tai yra neatsižvelgdamas į L. U. egzaminavimo metu galimai padarytas vairavimo klaidas, jos vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai, po ko L. U. 2009-01-31, apie 14 val. 00 min., Mažeikių mieste, egzaminuojant A. T., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, sėkmingai išlaikė praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą, po ko, 2009-02-01, apie 17 val. 40 min., Šiaulių autobusų stotyje, esančioje adresu Tilžės g. 109, Šiauliuose, E. I. per autobuso MAN SU 322, valst. Nr. ( - ), vairuotoją-konduktorių A. R., vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, kuris nežinojo apie jam Šiauliuose perduoto paketo turinį ir paskirtį, perdavė A. Š. anksčiau sutartus 500 litų, kaip atlygį už jo tarpininkavimą L. U. 2009-01-31 laikant praktinį vairavimo egzaminą, tačiau A. Š. šių pinigų A. T. neperdavė, o pasiliko sau.

40Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, L. U., kurios atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, ir kartu su ja veikiantiems V. P., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, bei tyrimo metu nenustatytam asmeniui už 300 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-12-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su V. P., veikiančiu L. U., siekiančios neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, prašymu ir interesais, kad už kyšį, gautą iš L. U., pasinaudodamas pažintimi su valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės specialistu A. Š., per pastarąjį paveiks Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės specialistą A. T. neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės pastarajai neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą. Po ko, 2008-12-20 Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, E. I. priėmė iš V. P. minimus 800 Lt, skirtus papirkti minimą valstybės tarnautoją, kuriuos V. P. 2008-12-20 automobilių stovėjimo aikštelėje prie Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros, esančios adresu Aušros takas 3, Šiauliuose, perdavė L. U. ir kartu su ja veikiantis tyrimo metu nenustatytas asmuo. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2008-12-20 iki 2008-01-31, tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės transporto priemonių registravimo grupės specialistu A. Š., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kad pastarasis, pasinaudodamas savo tarnyba ir pažintimis su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialistais, vykdančiais kandidatų į vairuotojus praktinių vairavimo sugebėjimų ir įgūdžių patikrinimą ir jų vertinimą, už dalį E. I. iš L. U. gautos 800 Lt sumos, o būtent - už 500 Lt, E. I. perduotus A. Š., paveiks valstybės tarnautojus, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, tai yra, L. U. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, tai yra neatsižvelgiant į L. U. egzaminavimo metu galimai padarytas vairavimo klaidas, jos vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai. Po ko, L. U. 2009-01-31 apie 14 val. 00 min., Mažeikių mieste, egzaminuojant A. T., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, sėkmingai išlaikius praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą, E. I. 2009-02-01, apie 17 val. 40 min., Šiaulių autobusų stotyje, esančioje adresu Tilžės g. 109, Šiauliuose, per autobuso MAN SU 322, valst. Nr. ( - ), vairuotoją-konduktorių A. R., vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, kuris nežinojo apie jam Šiauliuose perduoto paketo turinį ir paskirtį, perdavė A. Š. sutartus 500 Lt, o likusius 300 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą ir tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

41Be to, E. I., veikdamas kartu su R. B. ir A. S., kurių atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, davė kyšį tarpininkui, siekdamas Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto T. G. neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, o būtent: E. I., 2009-01-03 apie 11 val. 45 min. Šiaulių mieste, UAB „Busturas“ priklausančiame maršrutiniame autobuse, susitarė su A. S., veikiančiu R. B. prašymu ir interesais, veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautoją, o būtent - Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojui, vykdančiam praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą ir vertinimą, perduoti 900 Lt kyšį už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, R. B. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, neatsižvelgdamas į egzaminavimo metu R. B. galimai padarytas vairavimo klaidas ar kitus veiksmus, numatytus 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintų „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše“, kuriuos užfiksavus nustatoma, kad egzaminuojamasis vairavimo praktikos egzamino neišlaikė, R. B. vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai, ir to paties susitikimo metu E. I. priėmė iš A. S. sutartus 900 Lt. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2009-02-27 E. I. mobiliuoju telefonu bendraudamas su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės transporto priemonių registravimo grupės specialistu A. Š., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, susitarė, kad A. Š., pasinaudodamas savo tarnyba ir pažintimis su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialistais, vykdančiais kandidatų į vairuotojus praktinių vairavimo sugebėjimų ir įgūdžių patikrinimą ir jų vertinimą, už dalį E. I. iš R. B. gautos ir jam perduotos 900 Lt sumos, o būtent - už 400 Lt, paveiks pastaruosius, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus. Po ko, A. Š. laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2009-02-27, tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, paprašius Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto T. G., kad pastarasis R. B. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, tai yra neatsižvelgdamas į R. B. egzaminavimo metu galimai padarytas vairavimo klaidas, jo vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai, 2009-02-27, apie 10 val. 30 min., Šiaulių autobusų stotyje, esančioje adresu Tilžės g. 109, Šiauliuose, E. I. per autobuso Temsa Opalin 9E, valst. nr. ( - ), vairuotoją-konduktorių A. P., vykusį iš Šiaulių į Mažeikius, kuris nežinojo apie jam Šiauliuose perduoto paketo turinį ir paskirtį, perdavė A. Š. anksčiau sutartus 400 litų, kaip atlygį už jo tarpininkavimą R. B. laikant praktinį vairavimo egzaminą, tačiau A. Š. šių pinigų T. G. neperdavė ir pasiliko sau, o R. B. 2009-02-27, apie 15 val. 00 min., Mažeikių mieste, egzaminuojant T. G., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, sėkmingai išlaikė praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą.

42Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, R. B. ir kartu su juo veikiančiam A. S., kurių atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, už 500 Lt kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent: E. I., 2009-01-03 apie 11 val. 45 min. Šiaulių mieste, UAB „Busturas“ priklausančiame maršrutiniame autobuse, susitarė su A. S., veikiančiu R. B., siekiančio neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, prašymu ir interesais, kad už kyšį, gautą iš R. B., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės specialistu A. Š., per pastarąjį paveiks Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės specialistą T. G. neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padės pastarajam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, ir to paties susitikimo metu E. I. priėmė iš A. S. sutartus 900 Lt, skirtus papirkti minimą valstybės tarnautoją, kuriuos A. S. laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-03 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, UAB „Busturas“ priklausančiame maršrutiniame autobuse perdavė R. B. Po ko, E. I., tęsdamas nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2009-02-27 mobiliuoju telefonu bendraudamas su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės transporto priemonių registravimo grupės specialistu A. Š., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, susitarė, kad pastarasis, pasinaudodamas savo tarnyba ir pažintimis su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialistais, vykdančiais kandidatų į vairuotojus praktinių vairavimo sugebėjimų ir įgūdžių patikrinimą ir jų vertinimą, už dalį E. I. iš R. B. gautos 900 Lt sumos, o būtent - už 400 Lt, E. I. perduotus A. Š., paveiks valstybės tarnautojus, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, tai yra, R. B. praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, tai yra neatsižvelgiant į R. B. egzaminavimo metu galimai padarytas vairavimo klaidas, jo vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai. Po ko, E. I. 2009-02-27, apie 10 val. 30 min., Šiaulių autobusų stotyje, esančioje adresu Tilžės g. 109, Šiauliuose, per autobuso Temsa Opalin 9E, valst. Nr. ( - ), vairuotoją-konduktorių A. P., vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, kuris nežinojo apie jam Šiauliuose perduoto paketo turinį ir paskirtį, perdavė A. Š. sutartus 400 Lt, o likusius 500 Lt E. I. pasiliko sau, kaip kyšį už tarpininkavimą, po ko, R. B. 2009-02-27, apie 15 val. 00 min., Mažeikių mieste, egzaminuojant T. G., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, sėkmingai išlaikė praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą, tokiu būdu E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas.

43Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, davė kyšį tarpininkui, siekdamas Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto T. G. neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, o būtent: E. I., laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su tyrimo metu nenustatytu asmeniu veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautoją, o būtent - Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojui, vykdančiam praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą ir vertinimą, perduoti 600 Lt kyšį už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, tyrimo metu nenustatyto asmens praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, neatsižvelgdamas į egzaminavimo metu tyrimo metu nenustatyto asmens galimai padarytas vairavimo klaidas ar kitus veiksmus, numatytus 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtintų „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše“, kuriuos užfiksavus nustatoma, kad egzaminuojamasis vairavimo praktikos egzamino neišlaikė, tyrimo metu nenustatyto asmens vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai. Po ko, tuo pačiu laikotarpiu, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo nenustatytoje vietoje, E. I. priėmė iš tyrimo metu nenustatyto asmens sutartus 600 Lt. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2009-02-11 E. I. mobiliuoju telefonu bendraudamas su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės transporto priemonių registravimo grupės specialistu A. Š., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, susitarė, kad A. Š., pasinaudodamas savo tarnyba ir pažintimis su Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialistais, vykdančiais kandidatų į vairuotojus praktinių vairavimo sugebėjimų ir įgūdžių patikrinimą ir jų vertinimą, už dalį E. I. iš tyrimo metu nenustatyto asmens gautos ir jam perduotos 600 Lt sumos, o būtent - už 500 Lt, paveiks pastaruosius, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus. Po ko, A. Š. laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2009-02-11, tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje ir laiku, paprašius Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto T. G., kad pastarasis tyrimo metu nenustatyto asmens praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo ir vertinimo metu neteisėtai, tai yra neatsižvelgdamas į tyrimo metu nenustatyto asmens egzaminavimo metu galimai padarytas vairavimo klaidas, jo vairavimo praktikos egzaminą įvertintų teigiamai, A. B. 2009-02-11, apie 14 val. 00 min., Mažeikių mieste, egzaminuojant T. G., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, sėkmingai išlaikius praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą, E. I. 2009-02-13, apie 10 val. 30 min., Šiaulių autobusų stotyje, esančioje adresu Tilžės g. 109, Šiauliuose, per autobuso Neoplan N4021, valst. Nr. ( - ), vairuotoją-konduktorių R. T., vykusį iš Šiaulių į Mažeikius, kuris nežinojo apie jam Šiauliuose perduoto paketo turinį ir paskirtį, perdavė A. Š. dalį anksčiau sutartos sumos - 400 litu, kaip atlygį už jo tarpininkavimą tyrimo metu nenustatytam asmeniui laikant praktinį vairavimo egzaminą, ir pažadėjo likusią sutartos sumos dalį – 100 litu, perduoti A. Š. vėliau, tačiau A. Š. minimų 400 T. G. neperdavė, pasiliko sau.

44V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti bei priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: V. J., būdamas valstybės tarnautojas – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistas, laikotarpyje nuo 2009-02-20 iki 2009-02-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu A. M. interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad V. J., vykdydamas A. M. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimą Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose, patikrinimo metu neteisėtai, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, padės A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, po ko už šią paslaugą priims A. M. per E. I. jam perduodamą 800 litų kyšį. Po ko, 2009-03-03 apie 10 val. 00 min., V. J., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose, A. M. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimo metu nurodydamas A. M. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus bei vietoj egzaminuojamojo A. M. išspręsdamas dalį teorijos egzamino testo klausimų, neteisėtai padėjo A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-03 iki 2009-03-31, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, V. J. priėmė A. M. per E. I. jam perduodamą sutartą 800 litų kyšį.

45Be to, V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti bei priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: V. J., būdamas valstybės tarnautojas – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistas, laikotarpyje nuo 2009-06-10 iki 2009-06-11, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu T. R. interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad V. J., vykdydamas T. R. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimą Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose, patikrinimo metu neteisėtai, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, padės T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, po ko už šią paslaugą priims T. R. per E. I. jam perduodamą 700 litų kyšį. Po ko, 2009-06-13 apie 11 val. 00 min., V. J., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose T. R. transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu nurodydamas T. R. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus, neteisėtai padėjo pastarajam sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą. Po ko, 2009-06-15 apie 15 val. 00 min. kavinėje „Klevas“, esančioje Kuosiškių k., Pakruojo r., V. J. priėmė T. R. per E. I. jam perduodamą sutartą 500 litų kyšį bei to paties susitikimo metu sutiko likusią, sutartos visos 700 Lt kyšio sumos dalį, tai yra 200 Lt, iš E. I. priimti kito susitikimo metu, tačiau jos nepriėmė, kadangi LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą, E. I. ir V. J. 2009-06-17 buvo laikinai sulaikyti.

46Be to, V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: V. J., būdamas valstybės tarnautojas – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistas, laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpose, susitarė su R. S. priimti iš pastarojo kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad V. J., vykdydamas R. S. motorinių transporto priemonių vairuotojų teorinių žinių patikrinimą Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose, esančiose Tiekimo g. 4, Biržuose, patikrinimo metu neteisėtai, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, jog egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, padės R. S. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, po ko už šią paslaugą priims iš R. S. tyrimo metu tiksliai nenustatytos vertės kyšį – nemokamai arba su nuolaida R. S. įrengtus medinius laiptus V. J. gyvenamajame name, esančiame ( - ), kurių vertė be nuolaidos – 3000 litų. Po ko, 2009-03-25 apie 14 val. 00 min., V. J., tęsdamas ankstesnį susitarimą su R. S., Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpose R. S. transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu nurodydamas R. S. dalį teisingų atsakymų į testo klausimus, neteisėtai padėjo R. S. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 V. J. laikinai sulaikius, pastarasis sutarto kyšio iš R. S. nepriėmė.

47Be to, V. J., veikdamas kartu su E. I. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, papirko valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o būtent: V. J., laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpose, susitarė su R. S. veikiant bendrininkų grupėje papirkti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., tai yra, susitarė, kad R. S. V. J. gyvenamajame name, esančiame ( - ), nemokamai arba su nuolaida įrengs V. J. medinius laiptus, kurių vertė be nuolaidos – 3000 litų, o V. J., atsilygindamas už šią paslaugą, perduos P. M. kyšį už tai, kad pastarasis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra – išduotų vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį, jog R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, V. J. sutarė su E. I., kad pastarasis paims iš V. J. 1000 Lt, iš kurių 800 Lt kaip kyšį perduos P. M. už tai, kad šis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose, esančio pastato V. J., per tyrimo metu nenustatytus asmenis, perdavė E. I. sutartus 1000 Lt, iš kurių 800 Lt buvo skirti papirkti P. M., bei E. I. sutarus su P. M. ir pastarajam perdavus dalį iš V. J. gautos 1000 Lt sumos, o būtent - 800 Lt kyšį už tai, kad P. M., neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtintą „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašą“, neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, po ko, P. M. išdavė, o R. S. per E. I. ir V. J. priėmė 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuotus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant R. S. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji buvo įvertinti teigiamai, nors R. S. šių kursų nelankė, praktiniuose vairavimuose nedalyvavo, testų nesprendė.

48Be to, V. J., veikdamas kartu su R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, ir E. I., sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: V. J., laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpose, susitikimo, vykusio su R. S. metu sužinojęs, kad R. S. neturi vairuotojo pažymėjimo ir siekdamas padėti pastarajam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, patarė R. S. veikti bendrai įgyjant suklastotą vairavimo mokyklos liudijimą ir susitarė su R. S., kad V. J., naudodamasis savo pažintimis, padės R. S. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – vairavimo mokyklos liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. S. neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant R. S. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitikimo, vykusio tarp V. J. ir E. I., metu pastarieji susitarė sukurstyti P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M. suklastoti minimą tikrą dokumentą - P. M. vairavimo mokyklos liudijimą. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), esančio namo patalpose, susitikimo, įvykusio su R. S. metu, V. J. priėmė iš R. S. duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą: R. S. nuotrauką ir Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose, esančio pastato V. J., per tyrimo metu nenustatytus asmenis, minimus R. S. asmens duomenis perdavė E. I., kuris šiuos duomenis perdavė P. M., o pastarasis, žinodamas, kad R. S. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, į 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-20 neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-25, Šiaulių miete, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavus E. I., pastarasis šį dokumentą perdavė V. J., kuris šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpyje nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25 nugabeno į R. S. gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šį dokumentą realizavo, perduodamas jį R. S., kuris minimą dokumentą 2009-03-25 nugabeno į Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas jį Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

49po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I., R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, ir P. M., sukurstė S. S. suklastoti tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, o būtent: V. J., laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-05, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, gyvenamojo namo, esančio Liepų g. 20, Biržų k., Biržų r., patalpose, susitikimo, vykusio su R. S. metu sužinojęs, kad R. S. neturi vairuotojo pažymėjimo ir siekdamas padėti pastarajam neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, patarė R. S. veikti bendrai įgyjant suklastotą sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir susitarė su R. S., kad V. J., naudodamasis savo pažintimis, padės R. S. įgyti žinomai suklastotą tikrą dokumentą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad R. S. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-01-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitikimo, vykusio tarp V. J. ir E. I., metu pastarieji susitarė per P. M. sukurstyti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), esančio namo patalpose, susitikimo, įvykusio su R. S. metu, V. J. priėmė iš R. S. asmens duomenis, reikalingus, klastojant šį tikrą dokumentą - R. S. Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, prie Vilniaus g. 8, Šiauliuose, esančio pastato V. J. per tyrimo metu nenustatytus asmenis minimus R. S. asmens duomenis perdavė E. I., kuriam paprašius P. M. sukurstyti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įgaliotą asmenį suklastoti minimą dokumentą, P. M. sutikus tai padaryti ir laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, perdavus R. S. asmens duomenis šios draugijos darbuotojai S. S. ir sukursčius ją tyčia suklastoti tikrą dokumentą - sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, S. S., laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, į 2009-03-19 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, šį pažymėjimą perdavė P. M., kuris laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-25 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė E. I., o pastarajam šį dokumentą perdavus V. J., šis minimą žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpyje nuo 2009-03-21 iki 2009-03-25 nugabeno į R. S. gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šį dokumentą realizavo, perduodamas jį R. S., kuris minimą dokumentą 2009-03-25 nugabeno į Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas jį Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

50P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-21, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) namo patalpose susitarė su E. I., veikiančiu T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad P. M. neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog T. R. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims T. R. per E. I. jam perduodamą 600 Lt kyšį. Po ko 2009-05-29 ( - ), patalpose P. M., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., į 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120 įrašė melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad T. R. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, ir šiuos duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, 2009-05-21 apie 9 val. 00 Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme, P. M. perdavė T. R. tarpininkui E. I. suklastotą 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120 bei priėmė T. R. per E. I. jam perduodamą sutartą 600 Lt kyšį.

51Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., būdamas P. M. vairavimo mokyklos savininkas, 2009-05-29 ( - ), patalpose, būdamas sukurstytas E. I., veikiančio T. R. prašymu, siekdamas, kad T. R. įgytų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad pastarasis neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant T. R. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, tyčia, žinodamas, kad T. R. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, panaudodamas tuo tikslu jam T. R. per E. I. perduotus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – T. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją, į 2009-05-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120 ir 2009-05-29 vairavimo mokymo lapą Nr. 1120 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva T. R. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors T. R. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, P. M. suklastotą 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1120 2009-06-13 apie 9 val. 00 min. nugabeno į Tilžės g. 173 namo kiemą ir ten jį realizavo, perduodamas E. I., o pastarasis šį dokumentą susitikimo, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu perdavė T. R., kuris minimą dokumentą nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val. pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

52po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., 2009-05-20 ( - ), patalpose, siekdamas, kad T. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su E. I., veikiančiu T. R. prašymu, kad P. M. sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė T. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – T. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, 2009-05-20 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukurstė šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, o I. S. to paties susitikimo metu į 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad T. R. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors T. R. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavė P. M.. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-13 apie 9 val. 00 min. nugabeno į Tilžės g. 173, Šiaulių m., namo kiemą ir ten jį realizavo, perduodamas E. I., o pastarasis šį dokumentą susitikimo, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu perdavė T. R., kuris minimą dokumentą nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val. pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

53po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, sukurstė A. N. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., 2009-05-20 ( - ), patalpose, siedamas, kad T. R. medicininę pažymą, patvirtinančią, jog pastarasis gali vairuoti transporto priemonę, įgytų nepatikrinus T. R. sveikatos būklės, susitarė su E. I., veikiančiu T. R. prašymu, kad P. M. sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė T. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – T. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, 2009-05-20 Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, P. M. sukurstė šios įstaigos darbuotoją A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir perdavė jai klastojimui reikalingus T. R. asmens duomenis, o A. N., būdama sukurtyta P. M. ir kartu su juo veikiančio T. R., laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-05-22 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1702, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius, žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas T. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors T. R. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę. Po ko, A. N. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-05-21 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose perdavus P. M., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-13 apie 9 val. 00 min. nugabeno į Tilžės g. 173, Šiaulių m., namo kiemą ir ten jį realizavo, perduodamas E. I., o jis šį dokumentą susitikimo, įvykusio 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Šiauliuose, Draugystės pr. 25, metu perdavė T. R., kuris minimą dokumentą nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val. pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

54Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad P. M. neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog A. M. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims A. M. per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, P. M., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., į 2009-01-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1086 įrašė melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad A. M. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, šiuos duomenis patvirtino savo parašu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė A. M. tarpininkui E. I. bei priėmė A. M. per E. I. jam perduodamą sutartą 800 Lt kyšį.

55Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: P. M., būdamas P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, būdamas sukurstytas E. I., veikiančio A. M. prašymu, siekdamas, kad A. M. įgytų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad pastarasis neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant A. M. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, tyčia, žinodamas, kad A. M. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, panaudodamas tuo tikslu jam A. M. per E. I. perduotus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – A. M. išduotos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kopiją, į 2009-01-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1086 ir 2008-11-24 vairavimo mokymo lapą Nr. 79 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva A. M. nuo 2008-11-03 iki 2008-12-12 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors A. M. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, P. M. suklastotą 2009-01-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1086 laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-02-25, Šiauliuose, tiksliai tyrimo nenustatytoje vietoje ir laiku, realizavo, jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą perdavus A. M., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-02-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-02-25 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

56po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė S. S. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad A. M. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su E. I., veikiančiu A. M. prašymu, kad P. M. sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė A. M. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – A. M. išduotos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės kopiją. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukurstė šios draugijos darbuotoją S. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, o S. S. to paties susitikimo metu į 2009-01-30 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad A. M. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors A. M. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavė P. M.. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-02-25, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-02-25, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą perdavus A. M., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-02-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-02-25 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

57po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė A. N. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad A. M. medicininę pažymą, patvirtinančią, jog pastarasis gali vairuoti transporto priemonę, įgytų nepatikrinus A. M. sveikatos būklės, susitarė su E. I., veikiančiu A. M. prašymu, kad P. M. sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė A. M. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą - Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-29, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, P. M. sukurstė šios įstaigos darbuotoją A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir perdavė jai klastojimui reikalingus A. M. asmens duomenis, o A. N., būdama sukurtyta P. M. ir kartu su juo veikiančio A. M., laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis pasikėsino suklastoti 2009-01-29 sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 696, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius, žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas A. M. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, tačiau A. N. savo nusikalstamos veikos nebaigus dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes A. M., dėl sveikatos problemų iškilo būtinybė pačiam apsilankyti Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose.

58Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad P. M. neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog M. R. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims M. R. per E. I. jam perduodamą 600 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, P. M., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., į 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1118 įrašė melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad M. R. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, šiuos duomenis patvirtino savo parašu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė M. R. tarpininkui E. I. bei priėmė M. R. per E. I. jam perduodamą sutartą 600 Lt kyšį.

59Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: P. M., būdamas P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20 Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, būdamas sukurstytas E. I., veikiančio M. R. prašymu, siekdamas, kad M. R. įgytų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad pastarasis neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant M. R. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, tyčia, žinodamas, kad M. R. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, panaudodamas tuo tikslu jam M. R. per E. I. perduotus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – M. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją, į 2009-05-29 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1118 ir 2009-05-29 vairavimo mokymo lapą Nr. 1118 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva M. R. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors M. R. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, P. M. suklastotą 2009-05-29 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1118 laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo nenustatytoje vietoje ir laiku, realizavo, jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą perdavus M. R., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-16 nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val. jį pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

60po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad M. R. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su E. I., veikiančiu M. R. prašymu, kad P. M. sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė M. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – M. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukurstė šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, o I. S. to paties susitikimo metu į 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010837 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad M. R. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors M. R. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavė P. M. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-05-31, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą perdavus M. R., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-16 nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val. jį pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

61po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė A. N. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad M. R. medicininę pažymą, patvirtinančią, jog pastarasis gali vairuoti transporto priemonę, įgytų nepatikrinus M. R. sveikatos būklės, susitarė su E. I., veikiančiu M. R. prašymu, kad P. M. sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė M. R. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą - M. R. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-20, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, P. M. sukurstė šios įstaigos darbuotoją A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir perdavė jai klastojimui reikalingus M. R. asmens duomenis, o A. N., būdama sukurtyta P. M. ir kartu su juo veikiančio M. R., laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-05-22 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1680, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius, žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas M. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors M. R. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę, ir šį pažymėjimą perdavė P. M.. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-05-31, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-05-31, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą perdavus M. R., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-16 nuvežė į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val. jį pateikdamas jį VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

62Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu tyrimo metu nenustatyto asmens interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad P. M. neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. Č. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims tyrimo metu nenustatyto asmens per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-06-03, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, P. M., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., į 2009-06-03 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1124 įrašė melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. Č. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, šiuos duomenis patvirtino savo parašu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė tyrimo metu nenustatyto asmens tarpininkui E. I. bei priėmė tyrimo metu nenustatyto asmens per E. I. jam perduodamą sutartą 800 Lt kyšį.

63Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio tyrimo metu nenustatyto asmens, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: P. M., būdamas P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, būdamas sukurstytas E. I., veikiančio tyrimo metu nenustatyto asmens prašymu, siekdamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo įgytų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad pastarasis neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant tyrimo metu nenustatyto asmens teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, tyčia, žinodamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, panaudodamas tuo tikslu jam tyrimo metu nenustatyto asmens per E. I. perduotus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – tyrimo metu nenustatyto asmens telefonu perduotus pastarojo vardą, pavardę ir asmens kodą, į 2009-06-03 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1124 ir 2009-03-12 vairavimo mokymo lapą Nr. 1124 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva R. Č. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors R. Č. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-12, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, P. M. vairavimo mokyklos patalpose, esančiose ( - ), P. M. suklastotą 2009-06-03 vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1124 realizavo, jį perduodamas E. I., kuriam per M. R. šį dokumentą perdavus tyrimo metu nenustatytam asmeniui, pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo;

64po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir tyrimo metu nenustatytu asmeniu, sukurstė I. S. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su E. I., veikiančiu tyrimo metu nenustatyto asmens prašymu, kad P. M. sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė R. Č. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – tyrimo metu nenustatyto asmens telefonu perduotus pastarojo vardą, pavardę ir asmens kodą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-08, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukurstė šios draugijos darbuotoją I. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, o I. S. to paties susitikimo metu į 2009-06-08 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 012735 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. Č. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors R. Č. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavė P. M. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-12, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-06-12, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam per M. R. šį dokumentą perdavus tyrimo metu nenustatytam asmeniui, pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo;

65po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir tyrimo metu nenustatytu asmeniu, sukurstė A. N. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-05-31, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad tyrimo metu nenustatytas asmuo medicininę pažymą, patvirtinančią, jog pastarasis gali vairuoti transporto priemonę, įgytų nepatikrinus tyrimo metu nenustatyto asmens sveikatos būklės, susitarė su E. I., veikiančiu tyrimo metu nenustatyto asmens prašymu, kad P. M. sukurstys Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė R. Č. asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – tyrimo metu nenustatyto asmens telefonu perduotus pastarojo vardą, pavardę ir asmens kodą. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-12, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, P. M. sukurstė šios įstaigos darbuotoją A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir perdavė jai klastojimui reikalingus R. Č. asmens duomenis, o A. N., būdama sukurtyta P. M. ir kartu su juo veikiančio tyrimo metu nenustatyto asmens, laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-12, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-06-08 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius, žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas R. Č. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors R. Č. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę, ir šį pažymėjimą perdavė P. M.. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2009-06-12, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-06-12, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą per M. R. perdavus tyrimo metu nenustatytam asmeniui, pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo.

66Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, o būtent: P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, susitarė su E. I., veikiančiu R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, interesais, priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tai yra, susitarė, kad P. M. neteisėtai veiks vykdydamas savo įgaliojimus, o būtent - pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, neteisėtai išduos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant įgyti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį juridinį faktą, jog R. S. neva išklausė P. M. vairavimo mokykloje organizuojamus teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant jo teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, ir už paslaugą P. M. priims R. S. per E. I. jam perduodamą 800 Lt kyšį. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, P. M., tęsdamas ankstesnį susitarimą su E. I., į 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100 įrašė melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. neva mokėsi P. M. vairavimo mokykloje bei sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, šiuos duomenis patvirtino savo parašu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą perdavė R. S. tarpininkui E. I. bei iš E. I., veikiančio kartu su R. S. ir V. J., priėmė jam perduodamą sutartą 800 Lt kyšį.

67Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančių R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, ir V. J., suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: P. M., būdamas P. M. vairavimo mokyklos savininkas, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, būdamas sukurstytas E. I., veikiančio V. J. ir R. S. interesais, siekdamas, kad R. S. įgytų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, patvirtinantį juridinį faktą, kad pastarasis neva išklausė vairavimo mokykloje nustatytus transporto priemonių vairavimo teorijos kursus, dalyvavo praktiniuose vairavimuose, o testuojant R. S. teorijos žinias bei praktinius vairavimo gebėjimus ir įgūdžius, pastarieji yra įvertinti teigiamai, tyčia, žinodamas, kad R. S. P. M. vairavimo mokyklos nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, panaudodamas tuo tikslu jam R. S. per E. I. ir V. J. perduotus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – R. S. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją, į 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, neva R. S. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-20 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą, nors R. S. P. M. vairavimo mokyklos kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai gebėjimai vertinti nebuvo, ir šiuos žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu. Po ko, P. M. suklastotą 2009-03-21 P. M. vairavimo mokyklos liudijimą Nr. 1100 laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-25, Šiauliuose, tiksliai tyrimo nenustatytoje vietoje ir laiku, realizavo, jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą per V. J. perdavus R. S., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-03-25 nugabeno į Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas jį Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

68po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I., V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, sukurstė S. S. suklastoti tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą gabeno, laikė ir realizavo, o būtent: P. M., laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-21, Šiauliuose, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, siekdamas, kad R. S. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, įgytų nemokytas ir neatestuotas pagal pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymo programą, susitarė su E. I., veikiančiu V. J. ir R. S. interesais, kad P. M. sukurstys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją suklastoti minimą dokumentą, ir tuo tikslu P. M. to paties susitikimo metu iš E. I. priėmė R. S. per V. J. perduodamus asmens duomenis, reikalingus klastojant minimą dokumentą – R. S. išduoto Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto, esančio adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliai, patalpose, P. M. sukurstė šios draugijos darbuotoją S. S. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, o S. S. to paties susitikimo metu į 2009-03-19 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors R. S. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, ir šį pažymėjimą perdavė P. M. Po ko, P. M. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2009-03-19 iki 2009-03-25, tiksliai tyrimo nenustatytu laiku, nugabeno į P. M. vairavimo mokyklos patalpas, esančias ( - ), ir ten jį laikė iki tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko, bet ne ilgiau, nei iki 2009-03-25, bei šį dokumentą realizavo, toje pačioje vietoje jį perduodamas E. I., kuriam šį dokumentą per V. J. perdavus R. S., pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-03-25 nugabeno į Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas jį Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

69I. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: I. S., būdama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto bendruomenės slaugytoja, 2009-05-20 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, būdama sukurstyta P. M., veikiančio E. I. ir M. R. prašymu, ir žinodama, kad M. R. nėra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010837 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad M. R. neva yra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, I. S., to paties susitikimo metu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010837 realizavo, perduodama jį P. M., kuris laikotarpiu nuo 2009-05-20 iki 2009-06-16 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą per E. I. perdavė M. R., o pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-16 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį dokumentą panaudojo, 2009-06-16 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams;

70po to, tęsdama nusikalstamą veiką, sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, suklastojo tikrą dokumentą - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: I. S., būdama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto bendruomenės slaugytoja, 2009-05-20 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, būdama sukurstyta P. M., veikiančio E. I. ir T. R. prašymu, ir žinodama, kad T. R. nėra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad T. R. neva yra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, I. S., to paties susitikimo metu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839 realizavo, perduodama jį P. M., kuris 2009-06-13 apie 9 val. Šiauliuose, Tilžės g. 173 namo kieme šį dokumentą perdavė E. I., o pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą nugabeno prie viešbučio „Šiauliai“, esančio Draugystės per. 25, Šiauliuose, kur šį dokumentą realizavo, perduodamas jį T. R., kuris šį dokumentą 2009-06-13 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

71Be to, I. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir tyrimo metu nenustatyto asmens, suklastojo tikrą dokumentą - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: I. S., būdama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto bendruomenės slaugytoja, 2009-06-08 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, būdama sukurstyta P. M., veikiančio E. I. ir tyrimo metu nenustatyto asmens prašymu, ir žinodama, kad R. Č. nėra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 2009-06-10 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 012735 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. Č. neva yra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, I. S., to paties susitikimo metu, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-06-10 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 012735 realizavo, perduodama jį P. M., kuris laikotarpiu nuo 2009-06-10 iki 2009-06-17 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą per E. I. perdavė tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris minimą žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 parsivežė į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo.

72S. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: S. S., būdama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto bendruomenės slaugytoja, laikotarpyje nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, būdama sukurstyta P. M., veikiančio E. I. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, prašymu, ir žinodama, kad A. M. nėra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 2009-01-30 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad A. M. neva yra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, S. S. laikotarpyje nuo 2009-01-29 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-01-30 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706 realizavo, perduodama jį P. M., kuris laikotarpyje nuo 2009-01-29 iki 2009-01-30 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą per E. I. perdavė A. M., o pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-02-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį dokumentą panaudojo, 2009-02-25 apie 9 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

73Be to, S. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I., V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: S. S., būdama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto bendruomenės slaugytoja, laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-19, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių miesto komiteto patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, būdama sukurstyta P. M., veikiančio E. I., V. J. ir R. S. prašymu, ir žinodama, kad R. S. nėra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 2009-03-19 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772 įrašė tikrovės neatitinkančius ir žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad R. S. neva yra mokytas ir testuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą. Po ko, S. S. laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-25, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos patalpose, esančiose adresu Vytauto g. 60-2, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-03-19 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772 realizavo, perduodama jį P. M., kuris laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-03-25 Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį dokumentą per E. I. ir V. J. perdavė R. S., o pastarasis šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-03-25 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur šį dokumentą panaudojo, 2009-03-25 apie 14 val., pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

74A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktas, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: A. N., būdama VĮ „Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro“ bendruomenės slaugytoja, laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, iš P. M., veikiančio kartu su E. I. ir T. R., priėmė per E. I. ir T. R. jai perduodamus pastarojo asmens duomenis ir su P. M. susitarė, kad A. N. suklastos tikrą dokumentą – T. R. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, joje įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas T. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, bei žinomai suklastotą tikrą dokumentą perduos P. M. arba kartu su juo veikiantiems kitiems asmenims. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, A. N., tęsdama ankstesnį susitarimą su P. M. ir būdama jo sukurstyta, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1702 į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas T. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors T. R. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę. Po ko, A. N., laikotarpiu nuo 2009-05-18 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1701 su tikrovės neatitinkančiais žinomai melagingais duomenimis realizavo, perduodama jį P. M., kuriam 2009-06-13 apie 9 val. 30 min. Tilžės g. 173 namo kieme, Šiauliuose, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą per E. I. perdavus T. R., T. R. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-13 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur jį panaudojo, 2009-06-13 apie 11 val. pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

75Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, pasikėsino suklastoti tikrą dokumentą, o būtent: A. N., būdama VĮ „Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro“ bendruomenės slaugytoja, laikotarpiu nuo 2009-01-19 iki 2009-01-30, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, iš P. M., veikiančio kartu su E. I. ir A. M., priėmė per E. I. ir A. M. jai perduodamus pastarojo asmens duomenis ir su P. M. susitarė, kad A. N. suklastos tikrą dokumentą – A. M. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, joje įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas A. M. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, bei žinomai suklastotą tikrą dokumentą perduos P. M. arba kartu su juo veikiantiems kitiems asmenims, tačiau A. N. savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes A. M., dėl sveikatos problemų iškilo būtinybė pačiam apsilankyti Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose.

76Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: A. N., būdama VĮ „Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro“ bendruomenės slaugytoja, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, iš P. M., veikiančio kartu su E. I. ir M. R., priėmė per E. I. ir M. R. jai perduodamus pastarojo asmens duomenis ir su P. M. susitarė, kad A. N. suklastos tikrą dokumentą – M. R. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, joje įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas M. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perduos P. M. arba kartu su juo veikiantiems kitiems asmenims. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2009-05-22, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, A. N., tęsdama ankstesnį susitarimą su P. M. ir būdama jo sukurstyta, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-05-20 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1680, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas M. R. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors M. R. Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę. Po ko, A. N., 2009-05-22, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-05-20 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1680 su tikrovės neatitinkančiais žinomai melagingais duomenimis realizavo, perduodama jį P. M., o pastarajam laikotarpiu nuo 2009-05-22 iki 2009-05-31, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą per E. I. perdavus M. R., M. R. šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-16 iš Šiaulių miesto nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, esančias adresu Tiekimo g. 4, Biržuose, kur jį panaudojo 2009-06-16 pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

77Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir tyrimo metu nenustatyto asmens, suklastojo tikrą dokumentą bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, o būtent: A. N., būdama VĮ „Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro“ bendruomenės slaugytoja, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-04, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, iš P. M., veikiančio kartu su E. I. ir tyrimo metu nenustatytu asmeniu, priėmė per E. I. ir tyrimo metu nenustatytą asmenį, jai perduodamus R. Č. asmens duomenis ir su P. M. susitarė, kad A. N. suklastos tikrą dokumentą – R. Č. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, joje įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas R. Č. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą perduos P. M. arba kartu su juo veikiantiems kitiems asmenims. Po ko, laikotarpiu nuo 2009-04-30 iki 2009-06-04, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, A. N., tęsdama ankstesnį susitarimą su P. M. ir būdama jo sukurstyta, tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo 2009-06-04 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, į šią pažymą įrašant tikrovės neatitinkančius žinomai melagingus duomenis, patvirtinančius juridinį faktą, kad Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre neva buvo atliktas R. Č. sveikatos būklės patikrinimas ir jis pagal sveikatos būklę transporto priemonę gali vairuoti be apribojimų, nors R. Č. Š. asmens sveikatos priežiūros centre nesilankė, jo sveikatos būklės patikrinimas šioje įstaigoje atliktas nebuvo ir nebuvo nustatyta, ar jis pagal savo sveikatos būklę gali vairuoti transporto priemonę. Po ko, A. N., laikotarpiu nuo 2009-06-04 iki 2009-06-10, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, Viešosios įstaigos Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro patalpose, esančiose Vytauto g. 101, Šiauliuose, žinomai suklastotą tikrą dokumentą - 2009-06-04 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832 su tikrovės neatitinkančiais žinomai melagingais duomenimis realizavo, perduodama jį P. M., o pastarajam laikotarpiu nuo 2009-06-04 iki 2009-06-12, Šiaulių mieste, tiksliai tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir laiku, šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą per E. I. perdavus tyrimo metu nenustatytam asmeniui, kuris šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą 2009-06-17 iš Šiaulių miesto nugabeno į savo gyvenamąją vietą, esančią ( - ), ir šiuo adresu laikė, tačiau LR STT Šiaulių valdyboje pradėjus ikiteisminį tyrimą ir 2009-06-17 P. M. bei E. I. laikinai sulaikius, tyrimo metu nenustatytas asmuo minimo suklastoto dokumento nepanaudojo.

78Kaltinamasis E. I. teisme paaiškino, kad kaltu dėl visų nusikalstamų veikų prisipažįsta visiškai ir galisi jas padaręs. Kadangi visi įvykiai buvo seniai, nelabai pamena visas aplinkybes. Jis pažįsta kaltinamuosius - V. J. ir P. M., o gydytojų nepažįsta. A. M. taip pat pažįsta, nes jam reikėjo medicininės ir pirmos pagalbos pažymos. Kadangi A. M. buvo pažįstamas, tai paslauga jam buvo už savikainą. A. M. jam perdavė 800 litų, bet vairavimo kursų nelankė ir pažymą gavo. P. M. jam taip pat davė pirmosios pagalbos pažymą. Dėl A. M., tai P. M. pasakė, kad jam neišeina gauti pažymos, nes A. M. buvo problemų su psichika. Todėl jis liepė eiti jam pačiam ir tikrintis. Su V. J. kalbėjo, bet nepamena, ar šis padėjo ar ne. Būdavo, kad asmenys patys išlaikydavo egzaminus. Kai V. J. prašydavo, šis sakydavo gal padės. Jei kaltinamajame akte rašo, kad padėjo, tai gal ir padėjo. Akistatos buvo, viskas byloje surašyta teisingai. Kai tardavosi su P. M., prašydavo visų dokumentų iš karto. Kaip padėdavo V. J. išlaikyti egzaminą jo prašomiems asmenims, nežino. Žmonės sakydavo, kad buvo V. J. priėjęs ir parodydavo teisingus atsakymus. Nepripažįsta, kad kartu su P. M. kurstė A. N. klastoti pažymas, nes jis gydytojų nepažįsta. Jis tik prašydavo P. M., kad šis jo prašomiems asmenims gautų medicinines pažymas. Vieni žmonės buvo kažką skaitę, egzaminui pasiruošę, kiti nelabai. Iš streso jie neišlaikydavo po keletą kartų, todėl prašė padėti. Nuo kada pažįstami su V. J., nepamena. Jį pažinojo seniai, kažkada gėrė butelį. M. R. pažįsta, tik nepamena. Jei taip rašo kaltinamajame akte, vadinasi taip ir buvo. Kad gautų pažymas, asmenims į sveikatos įstaigą eiti nereikėjo. Jis visko asmeniškai prašė P. M., o pats į gydytojas nesikreipė. Viską tvarkė P. M. Jis pats jokio atlygio negaudavo, nes jam tekdavo mokėti už kurą, telefono pokalbius, todėl jam likdavo tik vaistams. M. R. atidavė visus dokumentus iš karto. Buvo žmonių, kurie patys medicinines pažymas tvarkėsi, reikėjo tik teisių. Teismui pagarsinus M. R., R. Č. duotus parodymus, E. I. paaiškino, kad parodymai teisingi. Viskas taip ir buvo, parašyta teisingai, R. Č. dokumentus perdavė, viskas taip ir buvo, viską pripažįsta. Jei jo prašydavo visų dokumentų, tai P. M. irgi prašydavo visų. T. R. nepažįsta. Prie viešbučio pamatė jį pirmą kartą. Laikas, vieta nurodyti teisingai. Jis davė 2000 litų, o sutarta buvo 3500 litų. Pinigus vėliau jis padavė P. M. ir sutarė, kad sutvarkys dokumentus. Visi nurodyti veiksmai buvo ir V. J. turėjo padėti išlaikyti teorijos egzaminą. Jam neliko nieko, nes už viską reikėjo mokėti. P. M. prašė visų dokumentų ir juos gavo. Pinigus V. J. perdavė, tik sumos nepamena. Faktas, kad pinigai buvo perduoti V. J., nes jis juk prašė V. J. paslaugos. Pats jis praktiškai viską darė už ačiū. T. R. parodymai teisingi. R. S. jis nėra matęs, o už R. S. dokumentus jam pinigus davė V. J., o P. M. sutvarkė visus dokumentus. Šiuo atveju sau nepasiliko nei lito, nes nurodytą sumą sumokėjo už kurą. Dėl L. U. ir V. P., jis pagalbos prašė A. Š. Pinigus A. Š. visada paimdavo, bet ar padėdavo, ar ne, nežino. L. U. reikėjo du kartus vežti, todėl atlygio jam neliko. Dėl R. B. prašė A. S., o jis pagalbos prašė A. Š., duodavo jam pinigus, bet ar jis padėdavo, nežino, gal pinigus pasilikdavo sau. Jis vairavimo instruktorių nepažinojo, o A. Š. žaidė su juo, jam nuo šio sandėrio turėjo likti 500 litų, bet kadangi kurui reikėjo daug, neliko nieko. Pinigų reikėjo kurui, samdė vairuotoją, nes jam teisė vairuoti atimta. Dėl savo poelgio gailisi, negalvojo, kad tai toks didelis nusikaltimas. Jam neatrodė, kad dokumentus padirbinėja. Kad gautų pažymas, asmenims į sveikatos įstaigą eiti nereikėjo. Jis visko prašė P. M. Kas į jį kreipėsi, buvo visi sveiki ir normalūs žmonės. Tik A. M. turėjo problemų su galva, bet apie tai jis jam buvo sakęs. Dėl A. B. jis taip pat pagalbos prašė A. Š. Prieš porą metų jį ištiko infarktas. Padarytas šuntavimas, turi invalidumą ir kasdien geria vaistus. Jis turi nepilnametę dukrą ir sergančią motiną. Dėl sveikatos sunku būti tardymo izoliatoriuje. Jis į ligoninę nevažiuoja, nes nori, kad greičiau nuteistų. Į P. M. kreipėsi, kai paprašė padėti pažįstami. Kodėl kreipėsi būtent į P. M., nežino, gal kad pažinojo iš anksčiau, gal šiaip prašė. Teisėjui pagarsinus E. I. paaiškinimus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis teigė, kad viskas taip ir buvo.

79Kaltinamasis E. I. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme, kad su V. J. jis susipažino 2008 metų vasario mėnesį per bendrą pažįstamą. Draugai, kurių neatsimena, nes praėjo daug laiko, norėjo gauti vairuotojo pažymėjimą ir jiems reikėjo išlaikyti teorijos egzaminą. Bendras pažįstamas jam perdavė dvi vienodas vizitines korteles, pasakė, kad nuvažiuotų su draugais į Biržus ir V. J. perduotų vizitinę kortelę, kurioje buvo parašytos kažkokios transporto paslaugos, jokio žmogaus vardo ar pavardės nebuvo, ir tą kortelę perduotų V. J. Tada V. J. žinos, kad čia yra savas žmogus ir praleis lengvai. Tada su vienu draugu, kuriam reikėjo išlaikyti egzaminą, 2008 metų vasario mėnesį, prisimena, kad dar buvo šalta, nuvažiavo į Biržus. Draugas susimokėjo už teorijos egzamino laikymą kasoje ir nuėjo į kabinetą, kuriame V. J. egzaminuoja. Išėjęs pasakė, kad vizitinę atidavė V. J., egzaminą išlaikė. Ar V. J. jam padėjo kaip nors išlaikyti egzaminą, nežino, jam to nesakė. Praėjus gal 10 dienų, į Biržus nuvažiavo su kitu draugu, kurio neprisimena. Draugui perdavė antrą turėtą minimą vizitinę kortelę. Po kurio laiko grįžęs draugas pasakė, kad vizitinę kortelę perdavė V. J., bet jis nieko nepadėjo ir prašo, kad pas jį ateitų tas, kas jį atsiuntė. Nuėjo pas V. J., kuris pasakė, kad dabar nieko neišėjo, kad reikės jo draugui dar kartą atvažiuoti ir atvažiavus kitą kartą užeiti pas jį susitarti. Kai su tuo pačiu draugu, kuris neišlaikė egzamino pas V. J., vėl nuvažiavo po kelių dienų į Biržų „Regitrą“, jo draugas nuėjo pas V. J., išlaikė egzaminą, o kai egzaminą išlaikęs draugas išėjo ir pasakė, kad viskas gerai, pas V. J. nuėjo jis. V. J. mažai kalbėjo. Jis pastūmė popierių, duodamas suprasti, kad parašytų, o ne kalbėtų. Supratęs, kad jis nenori kalbėti, parašė sumą pinigų, kurią siūlo už tai, kad ateityje jo atvežtiems žmonėms V. J. padėtų išlaikyti teorijos egzaminą. Ant lapelio užrašė 1000 ir padėjo klaustuką. V. J. palingavo galvą, perbraukė jo sumą ir užrašė skaičių 700. Taip sutarė, kad jis už tuos žmones, kuriuos pas jį nukreips, paims 700 litų. Nuo to karto pas jį nukreipė ne vieną ir ne kelis žmones, o daugiau nei dešimt žmonių, bet kiek tiksliai, neatsimena. Su V. J. sutarė, kad su juo bendraus ne su tais telefonais, kuriais nuolat naudojasi, o nusipirks kitas SIM korteles su kitais telefono numeriais, ir su juo bendraus tik naudodami tas korteles. Į tą savo SIM kortelę, kurią naudodavo pokalbiams su V. J., įsivedė jo telefono numerį ir pavadino jį “Biržai, bosas“. Su V. J. sutarė, kad prieš atsiųsdamas pas jį žmogų, jam iš to numerio paskambins, susitars susitikti, o susitikus jam pasakydavo to žmogaus vardą ir pavardę, ir kada tas žmogus pas jį į Biržus atvažiuos. Po to, kai jo pas V. J. siųstas žmogus išlaikydavo teorijos egzaminą, vėl su V. J. susiskambindavo, susitardavo susitikti ir susitikęs V. J. sumokėdavo sutartus 700 litų. Yra buvę atvejų, kai jam pasakydavo, kad tas žmogus yra jo draugas, tada V. J. paimdavo iš jo ne 700, o 500 litų. Egzaminą išlaikę žmonės jam yra sakę, kad V. J. parodydavo jiems kokius atsakymus laikant teorijos egzaminą spausti, ir taip jiems padėdavo išlaikyti. Jei gerai prisimena, tai likus dviem dienoms iki T. R. važiavimo pas V. J. į Biržus laikyti teorijos egzamino, tai yra 2009-06-10 arba 2009-06-11, susiskambino su V. J. ir sutarė su juo susitikti Panevėžyje. Su juo susitiko prie Panevėžio miesto pradžios, prie kelio ženklo su Panevėžio miesto pavadinimu, apie 7 valandą vakaro. V. J. buvo atvažiavęs su Fordu, valstybinių numerių neatsimena. V. J. pasakė, kad yra dar vienas žmogus, kuris laikys teorijos egzaminą. Jam padavė savo sąsiuvinį, kur buvo užrašyti T. R. duomenys, sutarė, kad tas žmogus atvažiuos pas jį laikyti egzaminą šeštadienį, tai yra 2009-06-13. T. R. išlaikius egzaminą jam paskambino V. J. ir pasakė, kad reikia susitikti. Jis visada paskambindavo tokiais atvejais, jei padėdavo E. I. siųstam žmogui išlaikyti egzaminą. Su V. J. sutarė susitikti, su juo susitiko 2009-06-15 prie Pakruojo esančios kavinės, šašlykinės, automobilių stovėjimo aikštelėje. V. J. vėl buvo atvažiavęs vienas su automobiliu Ford. Nuėjo pasikalbėti į lauko pavėsinę, esančią prie tos kavinės. Ten jam atidavė 500 litų, nes tuo metu daugiau pinigų neturėjo. 500 litų jam padavė trimis kupiūromis: dvi kupiūras po 200 litų ir vieną 100 litų kupiūrą. Už ką duoda pinigus jam nesakė, jis tai turėjo suprasti iškart, skolingas jam nebuvo, o T. R. su jo pagalba buvo ką tik išlaikęs teorijos egzaminą ir po to su V. J. susitikęs nebuvo, ir pinigų už T. R. egzamino išlaikymą jam nebuvo atidavęs. Padavęs 500 litų jam pasakė, kad dabar su savimi pinigų daugiau neturi, likusius 200 litų atiduos vėliau (7 t. 104 -105 b. l.).

80Kaltinamasis V. J. savo kaltės nepripažino visiškai ir paaiškino, kad jis 10 metų dirbo vairavimo mokykloje. A. M. jis nieko nepadėjo. R. S. jis pažįsta nuo 2 klasės ir su R. S. nutarė, kad jam reikia Šiauliuose laikyti teises, nes ten pigiau. P. M. vairavimo mokyklai jis pateikė R. S. asmens duomenis. Bet R. S. lankė kursus, ar ne, nežino. R. S. ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad jam reikėjo laiptų ir kad darė laiptų turėklus. Po sulaikymo R. S. buvo atvykęs pas jį ir sakė, kad jį apkalbėjo. Taip R. S. pasielgė, nes bijojo, kad ir jo neuždarytų į rūsį. Tačiau parodymus R. S. nuolat keitė. T. R. nepažįsta, nežino, kodėl jis davė tokius parodymus. Būtų buvęs laimingas gavęs tuos pinigus. E. I. irgi viską išsigalvoja. Kodėl visi taip elgiasi, nežino. Daug žmonių tą dieną laikė egzaminus, bet jis niekam nepadėjo. E. I. jį provokavo, bet jis nieko nedarė. Visi jį apkalba. Su E. I. jokių santykių nebuvo. Su R. S. po apkalbų nebendrauja. Jei jis būtų tuo užsiėmęs, būtų kėlęs kainas. Negali pasakyti, kada pradėjo su E. I. bendrauti.

81Kaltinamasis P. M. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad dirbo vairavimo mokykloje, o vairuotojų-mokinių buvo mažai. Atėjo E. I. ir pasakė, kad reikia vairuotojo baigimo pažymėjimų. E. I. jam sumokėdavo 600-800 litų, o jis išrašydavo vairuotojų baigimo kursų pažymėjimą ir atiduodavo. Kainos kasmet keitėsi. Buvo 800, vėliau 900, dar vėliau 1000 litų. Jam sumokėdavo 600-800 litų. Buvo mažai mokinių, todėl darydavo nuolaidas. Pravažiavimų nedarydavo, tai irgi susitaupydavo. Jis pinigus įnešdavo į kasą, o jam likdavo apie 100-200 litų. Jei mokėdavo 600 litų, tai jam nelikdavo. Jei sumokėdavo daugiau, tai likdavo jam. E. I. ateidavo į klasę arba į namus ir prašydavo. Anksčiau pažįstami jie nebuvo. Jis jo labai prašė ir jis sutiko. Sakydavo, kad verkiant reikia dokumentų. Jam E. I. pasakydavo asmens duomenis, o jis juos įtraukdavo į duomenų bazę ir klastodavo dokumentus. Dokumentus paduodavo kitą dieną, o kartais po kelių dienų. Jis iš viso suklastojo penkis pažymėjimus, nes dokumentus išrašė A. M., T. R., R. Č., R. S., M. R. Tai padarė 2009 m. Raudonojo kryžiaus pažymas gaudavo nuėjęs į organizaciją. Sumokėdavo 15 litų ir S. S. arba I. S. jam išrašydavo. Jis jų labai prašydavo ir duodavo. Dėl sveikatos pažymų kreipdavosi į A. N. A. N. nedavė tik A. M., nes šis turėjo problemų su psichika ir nepraėjo komisijos. Su A. N. jie nuo seno pažįstami, nes kartu mokėsi vaikai. Dėl T. R. irgi kreipėsi. Sumokėjo 35 litus ir gavo pažymą. Jis pasakydavo duomenis A. N. ir gaudavo pažymą. M. R. irgi praėjo. Jis pažymų prašė tik A. N. Ateidavo kitą dieną pas A. N. ir pasiimdavo. Nuvykęs į gydymo įstaigą, nieko nepildydavo, nes tuo metu nereikėjo. Su asmenimis, kuriems tvarkė dokumentus, susitikęs nebuvo. Susitikdavo tik su E. I., kuriam ir atiduodavo dokumentus. I. S. ir S. S. prašydavo, kad išduotų pažymas nedalyvaujant asmenims. Kas išrašydavo pažymas, tiksliai nežino, bet pasiimdavo iš jų. A. N. kartais liepdavo jam pačiam pinigus sumokėti į kasą, kartais, jei būdavo daug žmonių, paduodavo jai. Jis labai prašydavo ir ji sutvarkydavo. Kol išrašydavo pažymas, jis nedalyvavo. Vairuotojo deklaraciją už asmenį pildydavo jis. S. S. pasirašė pažymas dviem asmenims, o I. S. pasirašė ant trijų asmenų pažymų. Kaltinamajame akte nurodyta viskas teisingai. Į Šiaulių polikliniką kreipėsi dėl keturių asmenų medicininių pažymų. Gal V. K. pasirašė, jei A. N. atostogavo. Ar iš registratūros ėmė pažymas, nepamena. Išskyrus tas keturias pažymas, daugiau nėra ėmęs nei vienos pažymos. V. K. žinojo tik iš matymo. V. K. sėdėjo kartu su A. N. viename kabinete. Jis bendravo tik su A. N., jos prašė ir iš jos pasiimdavo. E. I. pinigus duodavo ir už sveikatos pažymėjimus. Duodavo daugiau ir jam likdavo 20 litų, kartais 30 litų. Dėl tokio savo elgesio labai gailisi, vertina labai blogai. Teismui gali pasižadėti, daugiau taip nedarys.

82Kaltinamoji I. S. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad P. M. pažinojo iš matymo, jis labai prašė pažymos ir ji išrašė. Kaip nurodyta kaltinamajame akte, taip ir buvo. Jiems užtenka asmens vardo, pavardės ir gimimo datos. P. M. pasakydavo duomenis ir sumokėdavo pinigus kiek priklausė. Ji išrašė pažymas trims asmenims - R. Č., T. R. ir M. R. Koks laikas buvo, nepasakys, ant pažymų nurodytos datos. Pažymos turi numerius, jos buvo įtrauktos į sąrašus.

83Kaltinamoji S. S. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad P. M. pažinojo, nes jie netoliese gyvena. Jis paprašė pažymos giminaičiui ir susimokėjo 15 litų, o ji surašė pažymą ir atidavė P. M. Draugams ir pažįstamiems neišklausius kursų, teisės išrašyti pažymų neturi. Jai sakydavo P. M., kad asmuo pirmą pagalbą suteikti moka. Pasakydavo asmens duomenis, vardą, pavardę ir gimimo datą. Ji vesdavo pirmos pagalbos kursus Dainų poliklinikoje. P. M. paprašytus asmenis prirašė prie grupės. Ji tik dviem asmenims išrašė pažymas - A. M. ir R. S. Pasirašydavo I. S. ant pažymų, nes ji turi įgaliojimus. Savo elgesį vertina labai blogai ir labai gailisi. Gaudavo pažymas, pasirašydavo vadovas, turinį pildė ji. Vadovas pasirašydavo ant tuščio blanko.

84Kaltinamoji A. N. teisme savo kaltės nepripažino visiškai ir paaiškino, kad ji dirba registratore ir dokumentų suklastoti negali.

85Liudytojas A. S. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, E. I. pažįsta, nes susijęs su jo byla. Jis tik perdavė pinigus E. I. ir viskas. Džiaugėsi, kad viskas baigėsi ir galėjo eiti į darbą. Jam buvo pasakyta, kad ateis žmogus paimti voko. Jis dirbo autobuso vairuotoju. Darbe kažkas pasakė, kad gali padėti dėl teisių. Tai nutiko gal prieš du metus, gal daugiau. Tas žmogus, dėl kurio prašė teisių, gyveno Radviliškyje. Nei vardų, nei pavardžių nežino. Jį apklausė, yra jo parodymai. Kad E. I. pažįsta, gal sakė, nepamena. Asmenį iš Radviliškio matė vieną kartą. Tyrėjai davė parodymus, tada prisiminė gerai. Ikiteisminio tyrimo parodymus tvirtina. Jis pasirašė po apklausų protokolais, tai jo parašas.

86Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad E. I. jis pažinojo kaip žmogų, kuris už pinigus gali padėti įsigyti vairuotojo pažymėjimą. 2009 metų pabaigoje kalbėjosi su apsaugos darbuotoju, dirbančiu prie įvažiavimo į UAB „Busturas“ autobusų parką, kuris paprašė jo pažįstamam vyriškiui iš Radviliškio padėti išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą „Regitroje“, nes to padaryti savo jėgomis jam nesiseka. Vėliau tas pats asmuo jį suvedė su radviliškiečiu, tai yra R. B. Į Šiaulius atvažiavęs R. B. A. S. prašymu atvežė pastarajam 900 litų ir savo dokumento kopiją. Susitikimas įvyko A. S. vairuojamame autobuse. Iš B. perduoto voko pinigų sau nepasiėmė, jokio pelno iš to sandorio neturėjo, nes B. padėjo iš draugiškumo, paprašius pažįstamo apsaugos darbuotojo. Minimą voką su pinigais ir paso kopija, gautus iš B., po kelių dienų, greičiausiai 2009 metų sausio mėnesio pradžioje, perdavė E. I. Žinojo, kad I. turi pažįstamų Mažeikių „Regitroje“, kadangi I. jam buvo sakęs, kad reikia daugiau paimti pinigų iš žmonių, norinčių sėkmingai išlaikyti vairavo egzaminą „Regitroje“, nes tie pinigai skirti ne tik „Regitros“ darbuotojams, bet ir sumokėti už kurą, nes tuos žmones reikia vežti į Mažeikius. Bet su kokiais konkrečiai Mažeikių „Regitros“ darbuotojais jis bendrauja, nesakė, to nežino (5 t. 127-128, 134-136 b. l.).

87Liudytojas V. P. teisme parodė, kad baudžiamoji byla išskirta ir priimtas nuosprendis, jį atleido pagal laidavimą. Apie bylą sužinojo iš STT, kad papirkinėjo pareigūnus. Vienai merginai padėjo išlaikyti vairavimo egzaminą. Turėjo pažįstamą, kurio draugė neišlaikė egzamino. Jis pasakė, kad pakalbės, gal padės. Pakalbėjo su E. I. ir šis viską sutvarkė. Mergina turėjo sumokėti ar tai 800, ar 1000 litų. Mergina pinigus perdavė jam, jis perdavė E. I. E. I. sakė, kad turi pažįstamų „Regitroje“. Mergina egzaminą išlaikė. STT įvardijo asmenį, parodymuose parašyta. Jis pinigus turėjo ir juos suskaičiavo.

88Liudytoja L. U. teisme parodė, kad jos atžvilgiu išskirta byla ir ji nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą. Praėjo gal keturi metai, todėl nelabai ką pamena. Ji neišlaikė pravažiavimo egzamino, todėl paprašė, kad jai padėtų. Kreipėsi į pažįstamą, kuris šiuo metu išvykęs į užsienį. Pravažiavimus viso darė tris kartus - Telšiuose, du kartus Mažeikiuose. Jai sakė, kad iš pirmo karto negali išlaikyti. Pinigus davė pažįstamam, kuris yra išvykęs į užsienį. Davė jam gal 1500 litų, kuriuos jis perdavė kažkam. Jai paskambindavo, pasakydavo kada ir iš kur ją paims ir nuveš. Nei pavardės, nei vardo nepamena. Ji tikrai žino, kad ją per pravažiavimus „sukirto“, todėl neišlaikė. Teisių jai neatėmė, ji jas turi.

89Liudytojas A. M. teisme parodė, kad jo atžvilgiu išskirta byla, jam buvo skirta bauda. Kaltinamąjį E. I. pažįsta, yra matęs ir V. J. Viskas vyko seniai, bet atsimena, kad norėjo nusipirkti teises. Susipažino su E. I., kuris sakė, kad gali padėti. Jis jam padavė 2000 litų, per kelis kartus. Teoriją laikė Biržuose, išlaikė iš antro karto, kai jam pagelbėjo V. J. Jis tikrino jo išspręstus bilietus ir pasakė, kurie neteisingi ir išlaikė. Į bilietų klausimus atsakinėjo pats, o V. J. tik patikrino. V. J. liepė pertaisyti apie 10 klausimų. Vairavimo mokykloje pažymą gavo už pinigus, bet sveikatą tikrinosi pats, nes turėjo problemų su psichika, todėl pas psichologą ėjo pats, o pas akių daktarą ir chirurgą jau eiti nereikėjo, nes pažyma jau buvo užpildyta. Ar pildė vairuotojo garbės deklaraciją, nepamena. Medicininę pažymą pasiėmė pats. E. I. jam pasakė, kur nueiti dėl pažymos, įvardijo kabinetą. Gydytoja paklausinėjo ir pasakė, kad viskas tvarkoje. Pažymą dėl pirminės pagalbos taip pat gavo už pinigus. Tai buvo tris ar keturis metus atgal, galėjo būti 2009 m. Su E. I. susipažino per A. J. Nurodė asmens kodą, vardą pavardę, davė nuotrauką ir viskas. Su E. I. tarėsi, kad šis viską iš karto sutvarkys. Į tą sumą įėjo visos paslaugos.

90Liudytojas R. S. teisme parodė, kad jo baudžiamoji byla išnagrinėta, priimtas nuosprendis, jo teisės anuliuotos. Iš kaltinamųjų jis pažįsta tik V. J. Pažįsta jį nuo mokyklos laikų. Nuvažiavo pas jį į namus dėl laiptų gamybos, nes V. J. prašė jo, kad padarytų laiptus. Aptarė laiptus ir V. J. pasiūlė įsigyti vairuotojo teises. Sakė medicininę pažymą paduoti, o daugiau viską jis sutvarkys. Tuo metu V. J. dirbo „Regitroje“. Jis vairuotojo pažymėjimo neturėjo, todėl V. J. jam pasiūlė įsigyti. Jis pinigų V. J. nemokėjo, tik pateikė savo asmens kortelės kopiją ir medicininę pažymą. Vėliau V. J. jam atvežė vairavimo mokyklos pažymėjimą ir raudonojo kryžiaus pažymą. Pats į kursus jis nebuvo nuėjęs. Medicininę pažymą pats susitvarkė. Praktiką laikė Panevėžyje, o teorijos egzaminą laikė Biržuose pas V. J. Į kelis klausimus atsakė pats. Iš viso egzaminą laikė trise. Iš pradžių išlaikė kiti, o jis liko trečias vienas. Laikydamas egzaminą, klausė V. J., kas buvo neaišku ir jis jam padėjo išlaikyti egzaminą. Jis niekam pinigų nemokėjo. Nežino, ar būtų išlaikęs egzaminą be pagalbos. Jis padarė penkias klaidas. Teises gavo už laiptus, bet jų nepadarė. Pas V. J. buvo seni laiptai, juos turėjo restauruoti, bet to nepadarė. Medicininę pažymą V. J. pasiėmė pas jį namuose. Jis ruošėsi mokytis ir laikyti teises, bet paprašė pagalbos V. J. Teises vėliau anuliavo ir jų neturi. Galutiniai parodymai teisingi, o pirmos apklausos parodymai neteisingi. Šiandien jis sako tiesą, pirmos apklausos metu išsigando.

91Liudytojas R. S. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad jis nei P. M., nei kito P. M. įmonėje dirbančio žmogaus nepažįsta, per V. J. yra gavęs P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą. 2009 metų pradžioje, žiemą, pažįstamas V. J. jį pasikvietė pas save į namą, esantį ( - ), nes norėjo, kad R. S. jo namo viduje padarytų laiptus. Sutarė, kad laiptus padarys, jie kainuos apie 3000 litų. Tai pasakė V. J. V. J. žinojo, kad R. S. neturi vairuotojo pažymėjimo ir paklausė, ar nenorėtų, kad jis už laiptus atsiskaitytų ne pinigais, o tuo, kad padės R. S. gauti vairuotojo pažymėjimą. Žinojo, kad V. J. dirba „Regitroje“, turi visokių ryšių ir gali padėti gauti vairuotojo pažymėjimą, todėl sutiko. V. J. jam pasakė, kad reikia pačiam praeiti sveikatos patikrinimą poliklinikoje, o jam atnešti savo nuotrauką ir paso kopiją. Praėjus maždaug dviem ar trim savaitėm, susiskambino su V. J. ir sutarė susitikti. 2009 metų kovo mėn. pas R. S. į namus ( - ) atvažiavo V. J. Jam padavė savo nuotrauką ir paso kopiją. Praėjus dar kažkiek laiko, ne daugiau kaip mėnesiui, V. J. vėl atvažiavo pas jį į namus ir atvežė R. S. vardu išduotus du dokumentus: P. M. vairavimo mokyklos baigimą patvirtinantį liudijimą ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą. Pats R. S. nevažiavo į Šiaulius, nei į P. M. vairavimo mokyklą, nei į kokią kitą vairavimo mokyklą, nėjo į Raudonojo Kryžiaus Draugijos kursus. Po to užsiregistravo Biržų „Regitroje“ laikyti teorijos egzamino ir datą, kada laikys egzaminą, pasakė J. Nuvažiavęs laikyti į Biržų „Regitrą“ teorijos egzamino, į tą kabinetą, kuriame vyko laikymas, įėjo kartu su kitais trimis vyrais. V. J. pakvietė laikyti teorijos egzamino tris žmones, R. S. kartu su jais nepakvietė. Kai minimi trys vyrai baigė laikyti egzaminą ir išėjo, J. pakvietė laikyti teorijos egzaminą R. S. Kai jam būdavo kažkas neaišku, paklausdavo V. J., ir jis pasakydavo R. S. teisingą variantą. Neprisimena, kiek kartų jo klausė, bet gal kokius penkis kartus, o V. J. atsakydavo, tada kompiuteryje pažymėdavo V. J. pasakytą atsakymo variantą. Kai baigė spręsti, kompiuteris parodė, kad padarė penkias klaidas iš galimų padaryti šešių klaidų ir kad išlaikė teorijos egzaminą. Po to, kai gavo vairuotojo pažymėjimą, su V. J. apie laiptus nebekalbėjo. Turėjo daug darbo, neturėjo laiko, o V. J. neskubino R. S. laiptų daryti, todėl jų nepadarė. P. M. įmonėje ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijoje jokių dokumentų nepasirašinėjo. Žino, kad norint baigti vairavimo mokyklą ir gauti tai patvirtinantį liudijimą, tai kainuoja apie 1000 litų. Jei V. J. nebūtų padėjęs, teorijos egzamino VĮ „Regitra“ išlaikęs nebūtų (5 t. 83-84, 93-95, 105-106 b. l.).

92Liudytojas E. L. teisme parodė, kad pažįsta E. I., daugiau nieko nepažįsta. Dėl ko ši byla numano. E. I. jo paprašė, kad nuvežtų merginą. Jis neklausė, dėl ko merginą turi nuvežti, bet numanė. Vežė ją į Mažeikių „Regitrą“ iš Šiaulių. Nuvežė ir laukė, nes reikėjo parvežti. Mergina egzamino rodos neišlaikė. Grįžtant apie egzaminą nekalbėjo. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jis teigė, kad jei taip parašyta, vadinasi taip ir buvo. Antrą kartą merginą paėmė iš degalinės. Nuvežė, parodė, kur eiti. Antrą kartą mergina išlaikė. Kodėl mergina kreipėsi į E. I., nežino. Gal mergina kreipėsi, kad lengviau išlaikytų egzaminą. Ar E. I. turėjo pažįstamų „Regitroje“, nežino. Kalbas tokias buvo girdėjęs, bet jis asmeniškai nieko jo neprašė. Tai buvo 2009 m. Už nuvežimą E. I. jam sumokėjo 40 litų. Antrą kartą irgi tiek pat, ant „saliarkos“.

93Liudytojas E. L. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad 2008 metų pabaigoje E. I. jo paprašė, kad jis vieną žmogų nuvežtų iki Mažeikių „Regitros“ laikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui gauti. E. I. pasakė, kad nuvažiuotų iki Šiaulių katedros, ten jo lauks žmogus, kurį turės nuvežti. Tada, 2008 metų pabaigoje, pirmoje dienos pusėje, su raudonos spalvos automobiliu „Opel Astra“, valst. nr. ( - ), nuvažiavo prie Šiaulių katedros. Ten stovėjo kažkokia mašina, iš kurios išlipo du vyriškiai, kurių vardų nežino, tik žino, kad vienas iš jų anksčiau dirbo degalinėje. Vienas iš tų vyriškių jam pasakė, kad nuvežtų mergaitę, esančią jų automobilyje, iki Mažeikių „Regitros“. Atsakė, kad jam tai jau sakė E. I. Po to ta mergaitė, kurios nei vardo, nei pavardės neprisimena, atsisėdo į jo mašiną ir ją nuvežė iki Mažeikių „Regitros“. Kai nuvažiavo iki Mažeikių „Regitros“, ji nuėjo laikyti vairavimo egzaminą, o kai parėjo, pasakė, kad egzamino neišlaikė, nes padarė klaidų aikštelėje. Jau važiuojant su ja į Šiaulius, jam paskambino E. I. ir paprašė, kad duotų pakalbėti su ta mergaite. Po pokalbio ji pasakė, kad E. jai pažadėjo, kad ji egzaminą išlaikys kitą kartą. 2009 metų sausio mėnesio paskutinėmis dienomis, E. I. vėl paskambino ir paprašė, kad dar kartą tą pačią mergaitę nuvežtų iki Mažeikių „Regitros“ laikyti vairavimo egzamino. Su tuo pačiu automobiliu „Opel Astra“ nuvažiavo ten, kur pasakė nuvažiuoti E. I., tai yra prie Šiaulių „Regitros“. Ten laukė tie patys du vyriškiai ir ta pati mergaitė, kuri atsisėdo į jo mašiną ir ją vėl nuvežė į Mažeikių „Regitrą“. Tą kartą parėjusi po egzamino laikymo mergaitė pasakė, kad vairavimo egzaminą išlaikė. Kaip jai sekėsi laikyti egzaminą, ji nepasakojo. Girdėjo, kad E. I. turi pažįstamų Mažeikių „Regitroje“, kurie už pinigus gali padėti išlaikyti vairavimo egzaminą, suprato, kad mergaitė, kurią veža į Mažeikius, irgi turi išlaikyti vairavimo egzaminą Mažeikių „Regitroje“ per E. I. pažįstamus (4 t. 109-111 b. l.).

94Liudytojas A. J. teisme parodė, kad pažįsta tik E. I., kitų nepažįsta. Jie draugai. A. M. jo kaimynas ir jis jo klausė, gal ką pažįsta, kas galėtų padėti išlaikyti teises. Todėl jis jį suvedė su E. I. ir vėliau A. M. su E. I. bendravo tiesiogiai. Pinigų jis niekam neperdavė. Pasakė, kad gali padėti. Kiek jis žino, A. M. teises išlaikė. Jam nesakė, kad A. M. turi psichologinių problemų.

95Liudytoja V. K. teisme parodė, kad pažįsta tik A. N. ir P. M., kitų kaltinamųjų nepažįsta. P. M. pažįsta kaip pilietį, žino, kad turi vairavimo mokyklą, pažįstami laikė pas jį teises. A. N. bendradarbė, su kuria ji kartu dirba registratūroje. Jos užpildo pažymų „pasportinę“ dalį ir nukreipia asmenis į komisiją. Vairuotojo deklaraciją pildo patys asmenys. Iš deklaracijos sprendžia ir tikrina, tada pasirašo. Patys vairuotojai atsako už savo sveikatą. B kategorijai užtenka šeimos gydytojo parašo, ten didelių nurodymų nėra. Šiuo metu visus siunčia pas visus gydytojus. Jei nėra šeimos gydytojo, tada tikrina komisija. Praėję komisiją, pažymą palieka pas komisijos pirmininką, kuris užpildytas pažymas pasirašo. Jos tikrina, kad viskas būtų teisingai surašyta. P. M. jos nėra prašęs, kad pakalbėtų su gydytojais. Ji nėra mačiusi, kad P. M. būtų kada atėjęs. Ką rašo jos kolegė, nemato. Žmonių daug, krūvis didelis, nėra laiko žiūrėti, kas ką ir kam rašo. Net konfliktų negirdi. Tyrimo metu tyrėja pateikė pažymas, ji jas matė. Buvo kelios pažymos pasirašytos jos. Ji tiksliai nebepamena, kaip ten buvo. Gal A. N. nespėjo užpildyti pažymų ir davė jai. Ikiteisminio tyrimo metu parodymai teisingi. Visada asmenų prašo, kad pateiktų asmens dokumentą, o tada jos užpildo „pasportinę“ pažymos dalį. Jos P. M. nėra nieko prašęs. Pasportinėje dalyje įrašomas vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kategorija. Einant į komisiją, duoda archyvinę pažymą, medicininę pažymą ir sveikatos kortelę. Gydytojai tikrina, pasirašo ir tada pateikia komisijos pirmininkui. Tada pažyma registruojama, dedamas antspaudas ir galiausiai tikrina psichiatras. Jos užpildo pažymų viršutinę dalį, apatinės nepildo. Pažyma Nr. 1680 ir pažyma Nr. 1701 išduotos M. R. ir T. R. išrašytos jos. Ji tikrai neprisimena ką ir kada jai yra davusi A. N. Yra davusi vardą, pavardę ir asmens dokumentų, bet kada, tikrai nepamena. Archyvinė medžiaga lieka archyve. Gydytojai peržiūri medžiagą ir išduoda pažymą. Jų darbo metu pažymas išduoda jos, po darbo išduoda registratūra. Kad be asmens būtų išduota pažyma, tokio atvejo nežino, nes reikalingi gydytojų parašai, o kad tikrintų be asmens, tokio atvejo nebuvo.

96Liudytojas A. L. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Byla dėl teisių padirbinėjimo. Jis dirba autobusų parke saugos tarnyboje. Sužinojo, kad vienas vairuotojas gali padėti išlaikyti teises. Tuo metu reikėjo R. B. teisių, kurį pažįsta 10 metų. Jis paklausinėjo ir vienas vairuotojas pasakė, kad gali padėti. Davė telefono numerį ir jis su R. B. susitarė. R. B. sakė, kad pavyko išlaikyti. Vairuotojo pavardės nepasakys. Stambus, pliktelėjęs, gal A. S.

97Liudytoja J. L. teisme parodė, kad A. N. kolegė, kartu dirba, daugiau nieko nepažįsta. Ji dirba kasininke, renka pinigus. Asmenys susimoka pinigus, ji duoda čekį ir tada jie eina į kabinetą. Tokia tvarka, nes paslauga mokama. 2009 m. taip buvo ir iki šiol yra tokia tvarka. Būna, kad darbuotojai ateina dėl savo giminaičių, artimųjų sumokėti pinigų už komisiją. Kartais ateina, be žmogaus sumoka, ji užregistruoja į žurnalą ir viskas.

98Liudytoja N. R. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, tik A. N., kuri dirba sesute. Ji chirurgė ir pas ją ateina žmogus pasitikrinti sveikatos. Ji paprašo padaryti pratimus. Jei kas trukdo padaryti, užrašo. Jai vairuotojo deklaracijos nepateikia. Asmenys, einantys per komisiją, privalo eiti ir pas chirurgus. Chirurgai dirba 103 ir 104 kabinetuose, į kurį patenka ten ir eina. Kai užsiregistruoja, turi eiti pas akių gydytoją, neurologą, LOR, chirurgą. Jei labai daug žmonių, kartais darbuotojai ateina su giminaičiais, artimaisiais. Jie stengiasi labai greitai patikrinti. Jai dirbant buvo gal du kartus atėję gydytojai dėl savo vaikų. Be asmens niekam nepasirašo. Asmuo privalo būti pats. Galėjo būti, kad A. N. buvo atėjusi su asmeniu dėl pažymos. Be asmens niekam nėra pasirašiusi.

99Liudytojas A. B. teisme parodė, kad I. S. ir S. S. kaip gydytojos dalyvauja profilaktiniame patikrinime. A. N. registruoja ir atlydi į kabinetus asmenis. Jis tikrina, kad nebūtų patologijų, kurios trukdytų vairuoti. Jiems atneša korteles ir atlydi asmenis. Dabar nepamena, gal ir A. N. yra atlydėjusi. Ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus teisingai. Kad tikrint be žmogaus, tokio atvejo nėra buvę. Kada atneša kortelę, būna ir asmuo. Ar yra prašę kolegos be eilės patikrinti, nežino, nepasakys. Jo klausė apie A. N., pasakė, kad buvo.

100Liudytojas R. T. teisme parodė, kad kaltinamųjų neatsimena. Jis dirba UAB „Kautra" vairuotoju ir važinėja po visą Lietuvą. Buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Jam davė siuntinį Šiauliuose, kad atvežtų į Mažeikius. Jis nežiūrėjo į siuntinį perdavusio žmogaus veidą. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus ir juos tvirtina.

101Liudytoja V. S. teisme parodė, kad Šiaulių poliklinikoje dirba ausų gydytoja. A. N. pažįsta, jos kolegės. Vairuotojams tikrina jų klausą ir būklę. Asmenys eina į polikliniką, registruojasi, užsimoka, pasiima kortelę ir eina per penkis specialistus. Asmenys privalo užsiregistruoti registratūroje, kur tuo metu dirbo V. K. ir A. N. Ji patikrina ausų būklę ir klausą, o asmenybės ji netikrina. Asmenybę tikrina registratūroje. Pas jas ateina su kortele, bet, ar tai tikrai tas pats asmuo, kuris užsiregistravo, nežino. A. N. jos nėra prašiusi, kad sutvarkytų greičiau. Būdavo, kad atlydi pažįstamus, bet taip kartais daro visi poliklinikos darbuotojai. Savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, tvirtina. Nei R., nei M., nei Č. pavardė jai nieko nesako.

102Liudytoja R. E. B. teisme parodė, kad ji pažįsta A. N., nes jos dirba Šiaulių pirminės sveikatos centro poliklinikoje. Ji yra okulistė ir dalyvauja komisijoje. Asmenys atvykę turi užsiregistruoti, susimokėti, pereiti gydytojus ir komisijos pirmininką. Registruoja dvi registratorės. Jos surašo kabinetų numerius ir žmogus ieško. Ji sveikatos kortelės netikrina, asmenybės irgi netikrina. Gali ateiti ir žmogus iš gatvės, jeigu registratūroje praleidžia. Parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, tvirtina. A. N. jos nėra prašiusi, kad pasirašytų netikrinusi asmens. Be eilės yra tikrinusi, bet atveda ne viena A. N., bet ir kiti poliklinikos darbuotojai atveda artimus žmones, kad greičiau pasitikrintų.

103Liudytojas A. P. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ikiteisminio tyrimo metu jį apklausė. Iš Šiaulių autobusų stoties paėmė vokelį ir, nuvežęs į Mažeikius, kažkam atidavė. Asmenų, kas padavė ir kas paėmė, neatsimena. Vokelį padavė eilinis žmogus. Važiavo iš Kauno į Mažeikius per Šiaulius.

104Liudytoja V.-B. K. teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąją A. N., nes jos kartu dirba centro poliklinikoje. Ji dalyvauja vairuotojų sveikatos patikrinime, dirba LOR gydytoja. Registratorės užregistruoja, surašo kabinetų numerius ir asmenys renkasi kur eiti. Šiuo metu dirba trys registratorės - A. N., V. K. ir dar viena, bet pavardės nepamena. Ji vairuotojams tikrina klausą, o asmens tapatybės netikrina. Asmens duomenis tikrina registratūroje. Pagarsinus jos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, ji parodė, kad gal taip ir buvo, jei užrašyta, gal sakė. Kad be eilės patikrintų asmenis, būna pavieniai atvejai. Be asmens nėra niekam pasirašiusi pažymos, nors gal vieną kartą ir buvo be asmens. Jei darbuotojas patvirtina, kad klausa gera ir žmogus gerai pažįstamas, tada pasirašo.

105Liudytoja V.-B. K. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad ji kartu su A. N. dirba VĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre. Jų funkcijos – asmenų, atvykusių profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, patikrinimas. Patikrinę tokių asmenų sveikatą, rezultatus užfiksuoja patikrinimo lapuose, paduodamuose sveikatą tikrintis atvykusių arba juos atlydėjusių asmenų. Atvykusių asmenų tapatybe neįsitikina, tai padaryti privalo registratorės - A. N. ir V. K. A. N. yra atvedusi sveikatą pasitikrinti asmenis, sakydama, kad čia jos giminaičiai ar pažįstami. A. N. atvestų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų netikrindavo, neįsitikindavo, ar sveikatą tikrina tų asmenų, kurių duomenys surašyti sveikatos patikrinimo lapuose, pasitikėdavo A. N. ir jos atvestais žmonėmis. Atlikę sveikatos patikrinimus, tai patvirtinančius dokumentus grąžindavo sveikatą pasitikrinusiam asmeniui arba juos atlydėjusiai A. N. (4 t. 158-161 b. l.).

106Liudytojas V. G. teisme parodė, kad dirba specialiųjų tyrimų tarnyboje, vyriausiuoju specialistu. Kaltinamuosius pažįsta, nes jam buvo pavesta atlikti tyrimą. M. R. apklausė kaip ir kitus įtariamuosius. Išaiškino teises, įtariamasis davė parodymus, o jis juos užrašė. Po apklausos jis parodymus perskaitė ir pasirašė. To jis reikalauja iš visų įtariamųjų. Rašė pažodžiui, abejonių dėl parodymų nebuvo. Esminių prieštaravimų nebuvo. Jei būtų buvę abejonių ir prieštaravimų, būtų buvusi akistata. Pastabų lyg tai irgi nebuvo. Po apklausos protokolu parašo pastabas, jei jų nėra, pasirašo.

107Liudytojas D. I. teisme parodė, kad kaltinamąjį E. I. pažįsta, nes jie kartu mokėsi, o kitų kaltinamųjų nepažįsta. E. I. paprašė, kad nuvežtų žmogų, jis nuvežė ir viskas. Tai galėjo būti 2009 m. Vežė iš Šiaulių į Biržus. E. I. pasakė adresą, o jis įvedė į navigacinę ir nuvežė. Nesigilino, į kokią įstaigą veža. Teisme pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, liudytojas juos patvirtino, teigė, kad taip ir buvo, kaip parašyta.

108Liudytojas D. I. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad E. I. jis pažįsta seniai, nuo mokyklos laikų. 2009 metų pradžioje, dar buvo žiema, laiko tiksliai neprisimena, gali būti, kad 2009 metų sausio arba vasario mėnesiais, E. I. pasakė, kad jis negali vairuoti automobilio ir paprašė, kad su savo automobiliu nuvežtų vieną žmogų iki Mažeikių Regitros, palauktų, kol jis ten susitvarkys reikalus, kokius nesakė, po to parvežtų jį atgal į Šiaulius. E. I. pasakė, kad tas žmogus prieis prie jo mašinos, turi sutartu laiku nuvažiuoti ir jo laukti stovėjimo aikštelėje, esančioje prie prekybos centro „Supernetto“. Prisimena, kad kitą dieną po minimo E. I. prašymo, ryte, pirmoje dienos pusėje, su jam tada priklausančiu automobiliu „Ford Focus“, valst. nr. ( - ), baltos spalvos, nuvažiavo į E. I. nurodytą vietą. Ten prie jo iškart priėjo žmogus, pasakė, kad yra nuo E. ir atsisėdo į jo automobilį. Tas žmogus buvo apie 35-40 metų amžiaus, normalaus sudėjimo, gal apie 174 cm ūgio, labai trumpai kirptais plaukais. Gal jis ir sakė savo vardą ar pavardę, bet dabar to neprisimena, negali pasakyti. Tą žmogų nuvežė į Mažeikius, sustojo Mažeikiuose prie „Regitros“ patalpų, tada tas žmogus išėjo iš automobilio ir nuėjo į Mažeikių „Regitros“ patalpas laikyti vairavimo egzamino. Kiek laiko to vyriškio pralaukė, tiksliai neatsimena, galėjo būti apie pusę valandos. Kai vyriškis sugrįžo, jį parvežė atgal į Šiaulius, bet kur jį paleido parvažiavęs į Šiaulius, neatsimena. Grįždami apie tai, kaip tam vyriškiui sekėsi laikyti egzaminą, nekalbėjo (4 t. 134-135 b. l.).

109Liudytojas A. Š. teisme parodė, kad byla išnagrinėta, kur jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Jis pažįsta E. I. Pinigų sumos, kurias jis gaudavo, galėjo būti 400-500 litų. „Regitroje“ kolegų nieko neprašė ir pinigų niekam neperdavė. Susipažino su E. I., bet daugiau nieko nepamena. E. I. pažinojo, kai dar dirbo Mažeikių „Regitroje“. Jam įtarimai buvo pareikšti dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Iš E. I. buvo paėmęs pinigus už tariamą pagalbą, išlaikant egzaminus. Jis išlaikyti egzamino nepadėjo, kodėl kreipėsi į jį, nežino. Pagalbos E. I. kreipėsi gal du kartus. Moteris ar vyras buvo, nepamena. Pinigus pasiliko sau, niekam jų neperdavė, nors E. I. ir sakė, kad padės išlaikyti egzaminą. Pinigus jis paimdavo per autobuso vairuotojus. Jam E. I. parašydavo žinutę, kada atveš pinigus. Parodymais teismas gali remtis, daugiau nieko papildyti negali. Nei vardų, nei pavardžių nepamena. Būtų prašęs kolegų, vairavimo instruktorių, kad padėtų, bet neprašė. Asmenys gal ir be jo pagalbos galėjo išlaikyti egzaminus, nežino.

110Liudytojas R. B. teisme parodė, kad jis buvo nuteistas. Kaltinamąjį E. I. iš matymo pažįsta. Jis neišlaikė pravažiavimo, todėl draugas suvedė su vairuotoju, kuris kaip tarpininkas, perdavė pinigus E. I.. Jis nuvažiavo į Mažeikius ir išlaikė egzaminą. Jam paskambino ir degalinėje susitiko su E. I.. E. I. pasakė, kad nuvažiuotų į Mažeikius ir kad viskas sutvarkyta. Jis egzamino laikyti važiavo du kartus. Pirmą kartą nuvažiavo, bet buvo labai susinervinęs ir neišlaikė, o antrą kartą išlaikė. Visiems teises atėmė, o jam pavogė ir jis naujų teisių neišsiėmė.

111Liudytojas A. A. teisme parodė, kad pažįsta tik E. I. Jį ikiteisminio tyrimo metu tyrėja apklausė dėl teisių. Su E. I. susipažino atsitiktinai. E. I. paprašė jo užregistruoti kompiuteriu dėl egzamino laikymo. Pagarsinus A. A. ikiteisminio tyrimo metu 2009-08-25 duotus parodymus, liudytojas teigė, kad parodymai teisingi, juos tvirtina, tuo metu viską gerai atsiminė.

112Liudytojas A. A. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad jis naudojosi dviem mobiliojo ryšio telefono numeriais: ( - ) ir ( - ). Pirmas minėtas numeris priklauso UAB „V“, antrasis yra registruotas jo vardu, priklauso jam. Su E. I. susipažino 2008 metų vasaros pabaigoje – rudens pradžioje. Vieno susitikimo metu E. I. jam papasakojo, kad turi pažįstamų VĮ „Regitroje“, o konkrečiau, Mažeikių ir Biržų „Regitrų“ padaliniuose. Kažkada bendraudamas su juo sužinojo, kad jis per pažįstamus „Regitros“ darbuotojus Biržuose ir Mažeikiuose gali už kyšius padėti išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus. I. jam sakė, kad Mažeikių „Regitroje“ yra kažkoks darbuotojas ilgais plaukais, kuris už kyšį gali padėti išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą, o Biržų „Regitroje“ yra vyriškis, kuris už kyšius padeda išlaikyti teorijos egzaminą. Tų „Regitros“ darbuotojų nei vardų, nei pavardžių nežino. Iš E. I. žino, kad už visų dokumentų tvarkymą, tai yra tiek medicinines pažymas, tiek pagalbą išlaikant teorijos egzaminą, praktikos egzaminą ir viską kitą E. I. imdavo apie 3500 litų, o jei reikėdavo išlaikyti praktikos egzaminą Mažeikių „Regitroje“, imdavo apie 1000 litų. Vieno pokalbio metu E. I. pasakė, kad jis nebegali pats registruoti žmonių „Regitroje“, nes „Regitros“ darbuotojai, kurie registruoja telefonu žmones, jau pažįsta jo balsą, o naudotis kompiuteriu jis nemoka. Tada E. I. paprašė jo, kad padėtų užregistruoti žmones „Regitroje“. Telefonu arba internetu tuos žmones, kurių duomenis jam perduodavo E. I., užregistruodavo Mažeikių arba Biržų „Regitroje“. E. I. žmonių duomenis jam dažniausiai padiktuodavo telefonu arba atsiųsdavo SMS žinute. Iš registruotų žmonių neprisimena nei vieno žmogaus, kurį būtų asmeniškai pažinojęs. Prisimena, kad tarp registruotų žmonių, buvo šių žmonių pavardės: M., R. Tokių žmonių pavardes užsirašydavo kur nors ant lapelio ir tokius žmones užregistruodavo internetu arba paskambinęs telefonu Biržų ir Mažeikių „Regitroje“. Užregistravęs perduodavo E. I., kokiu laiku tuos žmones užregistravo (4 t. 132-133 b. l.).

113Liudytoja R. J. teisme parodė, kad pažįsta A. N.. Ji pati dirba centro poliklinikoje šeimos gydytoja ir skyriaus vedėja. Ji yra profilaktinio patikrinimo komisijos pirmininkė. Vairuotojai užpildo vairuotojo deklaraciją, susimoka į kasą pinigus ir tada kreipiasi į į registratūrą, kur gauna kortelę. Pateikia senas vairuotojo teises, gauna kortelę su įklijuotu lapu, kuriame nurodyti gydytojai, pas kuriuos privalo apsilankyti. Yra forma, gydytojų apžiūros lapas. Pirmiausiai pildoma sveikatos patikrinimo forma, pasportinė dalis ir kategorijos, likusią dalį pildo gydytojai po patikrinimo. Kai viskas užpildyta ir žinoma, kad nėra sveikatos problemų, pateikia išvadą, užantspauduoja ir pasirašo. Forma užbaigiama užantspauduojant ir pasirašant. Pažymas asmenys gali pasiimti 107 kabinete arba registratūroje. Pasiimdami pažymą asmenys turi pasirašyti. 107 kabinete tikrina pavardes ir tapatybę.

114Liudytoja M. Š. teisme parodė, kad ji I. S. dukra. Pateikė prašymą dėl laidavimo, nes mano, kad gali būti laiduotoja. Augina dvi mažametes dukras. Baigė mokslus, padirbo keletą mėnesių ir išėjo į dekretines atostogas. Neturi nei baustumų, nei teistumų. Ji turi seserį, santykiai su mama labai geri.

115M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, tyrimo metu paaiškino, o šie paaiškinimai buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad jis per pažįstamus sužinojo, kad Šiauliuose yra E. I., per kurį galima nusipirkti vairuotojo pažymėjimą. Galvojo, kad visi su vairuotojo pažymėjimu susiję reikalai užims daug laiko, todėl nutarė kreiptis į E. I., kad jis per savo pažįstamus už kyšį suorganizuotų dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti. 2009 metų balandžio mėn. arba gegužės mėn. pradžioje, laiko tiksliai neprisimena, su E. I. susitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, Varpo gatvėje, netoli Šiaulių kolegijos. Su juo sutarė, kad E. I. už 1100 litų gaus vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą bei sveikatos pažymėjimus, kurie reikalingi, norint gauti vairuotojo pažymėjimą. Pirmo susitikimo metu jam padavė savo pasą, kurį E. I. jam grąžino tą pačią dieną. Praėjus maždaug savaitei laiko, greičiausiai 2009 metų gegužės mėnesio pradžioje, E. I. paskambino ir jie sutarė susitikti toje pačioje vietoje, kur buvo susitikę pirmą kartą. Tą dieną padavė E. I. 1100 litų, tai yra tuos pinigus, dėl kurių buvo sutarę pirmo susitikimo metu. Praėjus maždaug savaitei laiko po antro susitikimo, 2009 metų gegužės mėnesį, E. I. paskambino jam ir privažiavo prie „Kubo“ parduotuvės, esančios Gluosnio gatvėje, Šiauliuose. Toje vietoje E. I. davė M. R. tris dokumentus, sudėtus į permatomą maišelį: P. M. vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir Sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Kaip I. pavyko gauti tuos tris dokumentus, nesakė. Su P. M. niekada nebuvo susitikęs ir nežino, kaip jis atrodo, vairavimo mokykloje kursų nelankė. Nėjo į Raudonojo Kryžiaus draugiją, kad gautų pažymėjimą, reikalingą vairuotojo pažymėjimui gauti. Nėjo į jokį sveikatos priežiūros centrą, kad pasitikrintų savo sveikatą ir gautų tai patvirtinantį pažymėjimą, reikalingą, norint gauti vairuotojo pažymėjimą. Iš E. I. gautus minimus tris dokumentus laikė savo bute, o kai 2009 metų birželio mėnesį važiavo į Biržų „Regitrą“ laikyti vairavimo teorijos egzaminą, tuos dokumentus buvo pateikęs „Regitros“ darbuotojui. Vairuotojo pažymėjimo neturi, nes 2009 metų birželio mėnesį bandė išlaikyti teorijos egzaminą „Regitroje“, bet jo neišlaikė, perlaikyti nebebandė. Apklausos metu susipažinęs su P. M. įmonės „Bendrojo registravimo žurnalu“, teigė, kad šiame žurnale, 42-43 puslapiuose, grafoje „R. M.“ esantis parašas yra ne jo, jis nepasirašinėjo. Susipažinęs su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos „Asmenų, išklausiusių pirmosios med. pagalbos kursą, sąrašu Nr. 29b“, kuriame yra įrašas „M. R.“, teigė, kad šalia šio įrašo esantis parašas yra ne jo, jis čia nepasirašinėjo (5 t. 179-180 b. l.).

116R. Č., kurio atžvilgiu byla išskirta, tyrimo metu paaiškino, kad jis E. I. nepažįsta, dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo bendravo su kažkokiu žmogumi Lietuvoje, gal tai buvo ir E. I. Nei P. M., nei P. M. nepažįsta, nėra matęs, tik žino, kad yra P. M. vairavimo mokykla, kurios liudijimą gavo, nors jokios vairavimo mokyklos nelankė. Lyg 2008 metų pabaigoje, švęsdamas su tautiečiais Anglijoje, iš kažkokio lietuvio, kurio dabar neprisimena, sužinojo, kad Lietuvoje galima pasidaryti teises, mažiau grįžinėjant į Lietuvą. Kadangi pagalvojo, kad taip vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti paprasčiau, nelankant vairavimo mokyklos ir nevargstant dėl kitų dokumentų gavimo, to lietuvio nurodytu numeriu, praėjus ne mažiau nei dviem mėnesiams, paskambino į Lietuvą ir paklausė atsiliepusio vyriškio, ar jis gali padėti pasidaryti teises. Tas vyriškis pasakė, kad gali padėti, kad viskas kainuos 4000 litų, o už tuos pinigus padės neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Sutarė, kad perves į to vyriškio nurodytą sąskaitą pradžiai 1500 litų. Tie pinigai bus reikalingi tam, kad būtų galima pradėti tvarkyti dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti. Tas vyriškis jam nurodė kažkokios moters sąskaitą banke, į kurią jam pasakė pervesti sutartus 1500 litų. Kada pervedė sutartus 1500 litų, tiksliai neprisimena, bet tai buvo maždaug 2009 metų balandžio mėnesį. Į kokios moters sąskaitą pervedė pinigus, neprisimena. Tuos pinigus įnešė grynais banke, nurodydamas, kam jie skirti, todėl negalėtų dabar patikrinti ir sužinoti, kam būtent pervedė tuos pinigus. Atsimena tik vieną dalyką, kad pinigus pervedė moteriai į tą sąskaitą, kurią jam nurodė minėtas šiauliškis, atsiuntęs žinute sąskaitos numerį ir tos sąskaitos savininkės moters duomenis. Neprisimena, ar prieš pinigų pervedimą, ar po jo, to paties šiauliškio prašymu, nusiuntė jam savo asmens kodą, kraujo grupę. Tas vyriškis sakė, kad tų duomenų reikia, kad galėtų padaryti dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti. Tas vyriškis nesakė, kokia būtent suma iš jo pervestų pinigų kokių dokumentų tvarkymui bus skirta, kam bus perduoti tie pinigai, tik suprato, kad jo pervesti pinigai yra reikalingi pradiniams dokumentams, kurie reikalingi, kad jis neteisėtai gautų vairuotojo pažymėjimą. Jam buvo svarbu tik tai, kad jo neapgautų, nepasisavintų jo pinigų, kad už tuos pinigus padėtų neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Vėliau, kai jau persiuntė pinigus ir savo duomenis tam šiauliškiui, su juo kalbėjo telefonu ir jis sakė, kad dalį dokumentų jau turi ir juos atiduos, kai sugrįš į Lietuvą. Taip pat pasakė, kad kai grįši į Lietuvą, reikės eiti laikyti į „Regitrą“ teorijos ir praktikos egzaminų, kur jam už pinigus padės lengviau išlaikyti tuos egzaminus. Taip pat sakė, kad jam reikės prisiregistruoti Lietuvoje, nes tada Lietuvoje nebuvo deklaravęs savo gyvenamosios vietos. Prisimena, kad į Lietuvą sugrįžo 2009 m. birželio pirmomis dienomis, nes 2009-06-06 buvo pusbrolio vestuvės. Lietuvoje prabuvo dvi savaites, nuo 2009-06-03 iki 2009-06-17. Tik grįžęs į Lietuvą, deklaravo savo gyvenamąją vietą Šiauliuose. Laikotarpyje nuo 2009-06-08 iki 2009-06-12 susiskambino su tuo šiauliškiu ir sutarė, kad jis perduos dokumentus, reikalingus gauti vairuotojo pažymėjimą, už kuriuos jam pervedė 1500 litų. Tas vyriškis pasakė, kad dokumentus perduos ne jis pats, o kitas vyriškis, kuris jo lauks prie Šiaulių „Akropolio“ tamsios spalvos automobilyje „VW Golf“. Kai atvažiavo į sutartą vietą, tame automobilyje, kurio valstybinių numerių neprisimena, sėdėjo apie 20 metų vaikinukas, kuris perdavė P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą ir kažkokius du sveikatos pažymėjimus, kurių dabar neprisimena. Tą vaikinuką matė labai trumpai, su juo nieko nebendravo, todėl jo atpažinti negalėtų. Po to nebelaikė „Regitroje“ egzaminų, nes, kaip jam pasakė tas šiauliškis, turi būti pragyvenęs Lietuvoje pusę metų, kad galėtų laikyti egzaminus „Regitroje“, o gyvenamąją vietą deklaravo tik 2009-06-05. Su tuo vyriškiu, su kuriuo bendravo telefonu, susitikęs niekada nebuvo, todėl negalėtų jo nei atpažinti, nei apibūdinti. 2009-06-17 išskrido atgal į Angliją ir po to nebebuvo susisiekęs su tuo vyriškiu, tik vėliau sužinojo, kad Šiauliuose buvo sulaikyti asmenys, kurie neteisėtai padėdavo gauti vairavimo pažymėjimus. Apklausos metu R. Č., susipažinęs su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos asmenų, išklausiusių pirmosios med. pagalbos kursą, sąrašu Nr. 31a (pradžia 2009-06-08, pabaiga 2009-06-10), kuriame yra įrašai, jog R. Č., gim. ( - ), išduotas pažymėjimas Nr. 012735, bei šalia šių įrašų – parašas, parodė, kad šiame lape pasirašė ne jis, kas čia pasirašė, nežino. Jokių kursų nei Raudonajame Kryžiuje nei kur nors kitur, nelankė. Susipažinęs su P. M. įmonės Bendruoju registracijos žurnalu, pradėtu 2004-07-20, kurio 42 ir 43 puslapiuose yra įrašai, jog R. Č., a.k. ( - ), 2009-06-03, išduotas liudijimas Nr. 1124, bei šalia šių įrašų – parašas, parodė, jog šiame žurnale nepasirašė, kas pasirašė, nežino. Nėra matęs nei paties M., nei su juo bendravęs, nei lankęs kokią nors vairavimo mokyklą. Žurnale nurodytu laiku, kada neva vyko jo mokymas P. M. mokykloje, tai yra nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23, gyveno ir dirbo Anglijoje, į Lietuvą sugrįžęs nebuvo. Susipažinęs su P. M. įmonės Vairavimo mokymo lapu Nr. 1124, išduotu 2009-03-12 R. Č., kuriame yra įrašai, jog R. Č. buvo mokytas laikotarpyje nuo 2009-03-12 iki 2009-03-25, bei šalia šių įrašų – parašai, parodė, jog šiame mokymo lape yra įklijuota ne jo nuotrauka. Kieno čia nuotrauka, nežino, to žmogaus nepažįsta. Jo niekas neprašė pateikti kokių nors nuotraukų ir jų niekam nepateikė. Tame lape nepasirašinėjo, kas jame pasirašinėjo už jį, nežino. Tuo laikotarpiu, kada užpildytas žurnalas, tai yra nuo 2009-03-12 iki 2009-03-25 buvo Anglijoje, į Lietuvą sugrįžęs nebuvo. Susipažinęs su mokymo sutartimi Nr. N-1124, sudaryta 2009-02-09 tarp P. M. įmonės ir R. Č., a.k. ( - ), kuriame dviejose vietose yra įrašas „R. Č.“ bei šalia šių įrašų – parašai, parodė, jog šioje sutartyje yra ne jo parašai, kas čia pasirašė nežino, tuo laiku, kada buvo pasirašyta ši sutartis, tai yra 2009-02-09, buvo Anglijoje. Savo parodymus R. Č. patvirtino apklausiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo (9 t. 4-6, 22-23, 32-33 b. l.).

117T. R., kurio atžvilgiu byla atskirta, tyrimo metu paaiškino, o šie paaiškinimai buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad jis apie 3 metus gyvena Londone. 2009 metų pavasarį, tiksliai datos nepamena, Londone baliuje su lietuviais išsikalbėjo apie tai, kad neturi vairuotojo pažymėjimo ir neturi laiko grįžti į Lietuvą, lankyti kursus ir laikyti egzaminus. Tada kažkas iš baliuje buvusių asmenų, vieni per kitus, davė jam kažkokio asmens, kuris Lietuvoje gali padėti neoficialiai gauti vairuotojo pažymėjimą, telefono numerį. To numerio atmintinai nepamena, bet turi jį įsivedęs į savo mobiliojo ryšio telefono atmintį ir pavadinęs „teisės LT“. Po kelių dienų tuo numeriu paskambino ir atsiliepusio vyriškio paklausė, ar jis gali padėti gauti vairuotojo pažymėjimą. Jis iš karto sutiko, pasakė, kad bendra paslaugos kaina yra 3500 litų. Gali būti, kad to pokalbio metu, arba SMS žinute jis informavo apie tai, kad jam reikia pervesti 2000 litų, kad pajudėtų visi reikalai. Taip pat paprašė atsiųsti laišku savo anketinius duomenis, tai yra vardą, pavardę, adresą Lietuvoje, kraujo grupę, bei 4 fotonuotraukas, kurių reikia medicininiams dokumentams išrašyti. Laišką siuntė jo nurodytu adresu ( - ), E. I. vardu. Tą vyriškį telefonu vadino „E“. Po kiek laiko jis pateikė sąskaitos numerį, kažkokios moters vardą ir pavardę, (gali būti kad ir I.) į tą sąskaitą iš Londono pervedė 2000 litų. Tos moters vardo, nei sąskaitos numerio nepamena. Po to, mėnesio laikotarpyje, su tuo vyriškiu sukontaktavo telefonu ar SMS žinutėmis, pranešė, kad planuoja grįžti į Lietuvą birželio 9-19 dienomis, jis pasakė, kad jam tinka. Grįžo į Lietuvą birželio 9 d., kitą dieną paskambino E. I. ir pasakė, kad jau grįžo, o jis nurodė, kad šeštadienį, tai yra birželio 13 dieną 8 val. būtų Šiauliuose. Susitarė, kad susiskambins, kai T. R. bus Šiauliuose. Į Šiaulius atvyko taksi automobiliu iš Kauno iš penktadienio į šeštadienį, naktį, apie 24 val. Apsigyveno „Šiaulių“ viešbutyje. Ryte paskambino E. I., pasakė, kur gyvena ir jis pasakė, kad nusileistų į aikštelę prie viešbučio, jis netrukus atvažiuos. Laukė aikštelėje, kai prie jo privažiavo mėlynos spalvos 5 klasės BMW lietuviškais numeriais, jų neįsidėmėjo. Iš priekinės keleivio vietos išlipo stamboko sudėjimo, apie 32-35 metų, apie 183 ūgio, trumpų plaukų vyriškis. Kitas nepažįstamas vyriškis liko sėdėti automobilyje prie vairo. Prie jo priėjo, pasisveikino. Iš balso atpažino, kad tai tas pats vyriškis, su kuriuo kalbėjo telefonu. Jis pasakė, kad 11 val. bus teorinis egzaminas Regitroje Biržuose, kad turėtų ten nuvykti, susimokėti kasoje už egzaminą ir nuėjęs spręsti testą. Sakė, kad viskas bus tvarkoje, testą išspręsti ten padės. Iš jo žodžių suprato, kad tai bus darbuotojas. Paminėjo, kad jį nuveš į Biržus ir parveš atgal tas pats mėlynas BMW, kuriuo jis ir atvažiavo. Be to, padavė įmautę su dokumentais, tai yra T. R. vardu išrašytais vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimu, ir P. M. įmonės liudijimu apie tai, kad jis mokėsi ir baigė teorijos ir vairavimo kursus. Suprato, kad tie dokumentai yra suklastoti, nes jokių kursų P. M. įmonėje niekada nelankė, sveikatos patikrinimo vairuotojo pažymėjimui gauti neatliko, pirmosios pagalbos mokymo paskaitų nelankė, 2009 m. gegužės mėnesį, kai buvo išrašyti šie dokumentai, buvo Londone. Už tuos dokumentus jokiose įstaigose nepasirašinėjo. Paklausė kiek skolingas, į ką vyriškis atsakė, kad pusę sumos, tada jam padavė 800 litų grynais, o likusią sumą sutarė, kad sumokės po to. Įsėdo į tą automobilį ir vyriškis jį nuvežė į Biržus. Jis atvežė T. R. prie Regitros, pasakė, kad nueitų į kasą susimokėti ir liko laukti aikštelėje. Įėjo į pastatą, susimokėjo kasoje 35 litus už teorinį egzaminą ir kasoje sėdėjusi moteris jam nurodė palaukti prie kabineto. Netrukus atėjo, kaip suprato Regitros darbuotojas, pakvietė jį ir dar vieną laukusį vyriškį užeiti. Darbuotojas pasitikslino jų vardus, pavardes. Jis buvo apie 40 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, apie 178 ūgio, plaukai tamsūs, trumpi. Atsisėdo prie kompiuterio ir pradėjo spręsti testą. Maždaug po 15-18 min. tas kitas testą laikęs vyriškis pabaigė ir išėjo. Tada prie jo priėjo Regitros darbuotojas, atsistojo jam už nugaros. Rašiklio pagalba ant ekrano parodė kokius atsakymus turi pažymėti, nieko nesakydamas žodžiu, bei patikrino ir pataisė jau išspręstus klausimus. Kiek klausimų padėjo atsakyti, nežino, viso buvo 30 klausimų testas. Jam padedant testą užpildė gal po 24 min. Tada kompiuteryje atsirado užrašas, kad egzaminas išlaikytas ir tas vyriškis pasirašė ant pažymos dėl teorijos egzamino laikymo, uždėjo spaudą ir pažymą atidavė. Tada nuėjo atgal į jo laukusį BMW, kuris jį parvežė atgal į Šiaulius, į autobusų stotį. Paskambino telefonu E. I. ir pasakė, kad viską išlaikė, jis pasakė, kad gerai ir kad vėliau jam paskambins ir pasakys dėl praktinio vairavimo. Vėliau I. pasakius bandyti išlaikyti vairavimo praktinį egzaminą Šiaulių Regitroje savo jėgomis, bandė jį išlaikyti, tačiau nesėkmingai. Tada paskambino E. I. ir tai pasakė, o jis liepė valandą pasivaikščioti, sakė, kad dar kažką pasižiūrės. Tada nuvažiavo į Rimi „Saulės mieste“ ir ten buvo pareigūnų sulaikytas. P. M. nepažįsta, jokių vairavimo kursų nelaikė, praktiniuose vairavimuose nedalyvavo. Suprato, kad dokumentai yra suklastoti, kad Regitros pareigūnas Biržuose jam padėjo išlaikyti teorijos egzaminą dėl to, kad su juo E. I. greičiausiai buvo susitaręs. Iš viso davė E. I. 2800 litų, likusios sumos pinigų 700 litų E. I. neperdavė, nes neišlaikė paskutinio egzamino. Savo parodymus T. R. patvirtino 2009-06-23 apklausiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo (7 t. 66-68, 71-73, 78 b. l.).

118Be kaltinamųjų paaiškinimų, liudytojų parodymų teismas remiasi ir kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta ir teisme ištirta baudžiamosios bylos medžiaga.

1192009-06-25 akistatos tarp E. I. ir V. J. protokolas, iš kurio matyti, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-306-09 į akistatą su V. J. suvestas E. I. patvirtino savo parodymus, V. J. teigė neprisimenantis, kaip susipažino su E. I., neprisimenantis, ar E. I. prašydavo išlaikyti teorijos egzaminus E. I. draugams, neigė padėjęs minimą egzaminą kam nors neteisėtai išlaikyti (7 t. 96 b. l.).

1202009-06-26 akistatos tarp T. R. ir V. J. protokolas, iš kurio matyti, kad T. R. patvirtino savo parodymus, duotus apklausiant jį ikiteisminiame tyrime, V. J. parodymų nedavė (7 t. 97-98 b. l.).

1212009-06-25 akistatos tarp E. I. ir A. Š. protokolas, iš kurio matyti, kad E. I. liko prie savo parodymų, duotų apklausiant jį ikiteisminiame tyrime Nr. 07-1-310-09, A. Š. parodymų nedavė (7 t. 99 b. l.).

122Valstybės įmonės „Regitra“ 2009-07-09 raštas Nr. (1.15)-24-2240, 2009-07-09 raštas Nr. (1.15)-24-2240 ir 2009-10-12 raštas Nr. (1.22)-24-3385, iš kurių matyti, kad R. B., a. k. ( - ) 2008-08-06 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Šiaulių filiale, 2009-01-30 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant A. T., 2009-02-27 išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant T. G.. 2009-03-07 R. B. išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). A. B., a.k. ( - ) 2009-01-08, 2009-01-29, 2009-02-04 neatvyko laikyti vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale, 2009-02-06 šiame filiale neišlaikė vairavimo praktikos egzamino, o 2009-02-11 išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant T. G. 2009-02-13 A. B. išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). M. R., a.k. ( - ) VĮ „Regitra“ pateikė VĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro 2009-05-22 medicininę pažymą Nr. 1680, LRKD 2009-05-20 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010837, P. M. įmonės 2009-03-23 vairavimo kursų baigimo liudijimą Nr. 1118, 2009-06-16 VĮ „Regitra“ Biržų filiale neišlaikė teorijos egzamino. Duomenų apie vairuotojo pažymėjimo išdavimą nėra. A. M., a.k. ( - ) VĮ „Regitra“ pateikė VĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro 2009-01-29 medicininę pažymą Nr. 626, LRKD 2009-01-30 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706, P. M. įmonės 2009-01-29 vairavimo kursų baigimo liudijimą Nr. 1086, 2009-02-25 VĮ „Regitra“ Biržų filiale neišlaikė teorijos egzamino, o 2009-03-03 VĮ „Regitra“ Biržų filiale teorijos egzaminą išlaikė. 2009-04-07 jam išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). R. S., a. k. ( - ) VĮ „Regitra“ pateikė VĮ LRKD 2009-03-19 Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008772, P. M. įmonės 2009-03-21 vairavimo kursų baigimo liudijimą Nr. 1100, 2009-03-25 VĮ „Regitra“ Biržų filiale išlaikė teorijos egzaminą. 2009-04-27 jam išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). L. U., a. k. ( - ) 2008-09-30, 2008-10-18, 2008-10-29, 2008-11-21 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Telšių filiale, 2008-12-20 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant V. R., 2009-01-31 išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant A. T. 2009-02-07 L. U. išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) (3 t. 165-166, 168-170, 175-179 b. l.).

1232009-10-13 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos raštas Nr. 15B-5619 ir 2009-11-30 raštas nr. 15B-6781, taip pat Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos vairavimo mokyklos tikrinimo aktas Nr. KSI-V-09-017, 2009-09-18 nutarimas, iš kurių matyti, jog P. M. vairavimo mokykloje atlikus patikrinimą, nustatyta, kad apskaitos dokumentuose yra daug neatitikimų, netikslumų, dokumentai užpildyti nepilnai, mokykloje mokyti mokiniai, su kuriais nesudarytos sutartys arba sutartys sudarytos netinkamai (3 t. 139-163 b. l.).

1242009-08-24 UAB „Busturas“ raštas Nr. 349/08, iš kurio matyti, kad 2009-01-03 A. S. dirbo vairuotoju maršrute Nr. 24 „Centras-Gegužių žiedas“, A. S. naudojasi mobiliojo ryšio tel. Nr. ( - ) (3 t. 181-182 b. l.).

1252009-07-22 UAB „Kautra“ raštas Nr. 02-312, iš kurio matyti, kad 2009-02-13 maršrutu Kaunas–Šiauliai- Mažeikiai vyko UAB „Kautra“ autobusas „Neoplan N4021“, valst. nr. ( - ), jį vairavo vairuotojas-konduktorius R. T. 2009-02-27 maršrutu Kaunas–Šiauliai- Mažeikiai vyko UAB „Kautra“ autobusas „Temsa Opalin 9E“, valst. nr. ( - ), jį vairavo vairuotojas-konduktorius A. P. (3 t. 184 b. l.).

1262009-07-23 UAB „Mažeikių autobusų parkas“ raštas Nr. 35S, iš kurio matyti, kad 2009-07-23 17 val. 40 min. iš Šiaulių autobusų stoties išvyko bendrovei priklausantis autobusas MAN SU 322, valst. nr. ( - ), vairuojamas vairuotojo-kondutoriaus A. R. (3 t. 186 b. l.).

1272010-07-19 VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro raštas Nr. 01-03-683, kuriuo pateikta vyriausiojo gydytojo Profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo Šiaulių ASPC instrukcija, iš kurios matyti, jog bendruomenės slaugytojos, dibančios 407 kabinete, pacientą užregistruoja specialiuose žurnaluose ir užpildo Šiaulių ASPC paruoštą gydytojų apžiūros lapą. Viena iš bendruomenės slaugytojų – A. N. Asmenims būtina pateikti pasą ar asmens tapatybės kortelę (4 t. 10-24 b. l.).

1282009-07-10 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos raštas Nr. 253, iš kurio matyti, kad LRKD generalinė sekretorė yra įgaliojusi tik vieną Šiaulių RK komiteto asmenį – I. S., pasirašyti ant Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų (4 t. 29-33 b. l.).

1292009-07-21 UAB „Omnitel“ raštas Nr. 2400-1809, 2009-07-24 UAB „Tele 2“ raštas Nr. ER-RJ-SD-6443, 2009-07-21 UAB „Bitė Lietuva“ raštas Nr. 5040-592, 2009-08-25 UAB „Averita“ raštas Nr. 09 08 25/81, UAB „Vilgrita“ 2009-08-28 raštas, iš kurių matyti, kad abonentas Nr. ( - ) priklauso A. Š., abonentas Nr. ( - ) priklauso V. S., abonentas Nr. ( - ) priklauso T. G., Nr. ( - ) priklauso P. M. įmonei, Nr. ( - ) priklauso A. J., Nr. ( - ) priklauso A. A., Nr. ( - ), abonentai Nr. ( - ) ir ( - ) priklauso Ž. I. (4 t. 35-47 b. l.).

130LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-06-17 tarnybinis pranešimas Nr. 18-10-259, 2009-06-23 raštas Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinis pranešimas Nr. 18-10-354 dėl operatyvinio tyrimo metu gautų duomenų prijungimo prie ikiteisminio tyrimo, bei prie jų pridedami Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, vaizdajuostės ir kompaktiniai diskai, kuriose užfiksuotos šios bylai reikšmingos aplinkybės:

131aplinkybės, susijusios su T. R. - telefoniniai pokalbiai ir susitikimai tarp E. I., T. R., V. J. ir P. M., kurių metu tariamasi, kaip T. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą ir su tuo susijusius kitus dokumentus (1 t. 29-33 b. l., 2 t. 98-199 b. l., 3 t. 1-40 b. l.).

132aplinkybės, susijusios su A. M. - telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. A., P. M., A. J., kurių metu tariamasi, kaip A. M. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą, per poliklinikoje dirbančią A. N. – sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kitus su vairuotojo pažymėjimo išdavimu susijusius kitus dokumentus (1 t. 34-59 b. l.).

133aplinkybės, susijusios su R. S. - telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M., kurio metu tariamasi, kaip R. S. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą ir su tuo susijusius kitus dokumentus (1 t. 35-41, 103-104 b. l.).

134aplinkybės, susijusios su M. R. – telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M., kurio metu tariamasi, kaip M. R. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą ir su tuo susijusius kitus dokumentus (1 t. 35, 41, 105-106 b. l.).

135aplinkybės, susijusios su R. Č. – telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M., kurio metu tariamasi, kaip R. Č. neteisėtai įgyti vairuotojo pažymėjimą ir su tuo susijusius kitus dokumentus (1 t. 35, 41, 107-108 b. l.).

136aplinkybės, susijusios su L. U. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. Š. ir V. P., kurių metu tariamasi, kaip L. U. neteisėtai išlaikyti vairavimo praktinį egzaminą VĮ Regitra Mažeikių filiale (1 t. 35, 42-43, 109-183 b. l.).

137aplinkybės, susijusios su A. B. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. B., A. Š., T. G., kurių metu tariamasi, kaip A. B. neteisėtai išlaikyti vairavimo praktinį egzaminą VĮ Regitra Mažeikių filiale, taip pat vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip E. I. per autobuso vairuotoją, vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, perduoda siuntinį A. Š. (1 t. 36-38, 43-45, 184-199 b. l., 2 t. 1-51 b. l.).

138aplinkybės, susijusios su R. B. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., R. B., A. S., A. Š., kurių metu tariamasi, kaip R. B. neteisėtai išlaikyti vairavimo praktinį egzaminą VĮ Regitra Mažeikių filiale, taip pat vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip E. I. per autobuso vairuotoją, vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, perduoda siuntinį A. Š. (1 t. 38-39, 45-47 b. l., 2 t. 52-97 b. l.).

1392009-06-17 kratos E. I. naudojamame automobilyje „Audi A8“, valst. nr. ( - ), protokolas ir šio automobilio apžiūros 2009-06-22 protokolas, iš kurio matyti, kad kratos metu paimti mobiliojo ryšio telefonai „Sony Ericsson“, „LG“, SIM kortelės, 2009 m. užrašų knygutė (3 t. 62-63 b. l.).

1402009-06-17 T. R. asmens kratos protokolas, iš kurio matyti, kad asmens kratos metu iš T. R. paimtas P. M. vairavimo mokyklos liudijimas Nr. 1120, išduotas T. R., LRKD sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, išduotas T. R., VšĮ ŠASPC vairuotojo sveikatos patikrinimo med. pažyma, išduota T. R. (3 t. 84 b. l.).

1412009-06-18 V. J. asmens kratos protokolas, kratos V. J. darbo vietoje, VĮ Regitra Biržų grupėje, Tiekimo g. 4, Biržuose, protokolas ir 2009-06-18 daiktų, dokumentų savanoriško pateikimo protokolas, iš kurių matyti, kad iš V. J. paimti ir jo pateikti mobiliojo ryšio telefonai „Nokia 6080“, „Nokia 3510i“, „Siemens M55“ su SIM kortelėmis, 2009 metų liepos 23-24 dienų užrašų knygelės lapas su rašytiniais įrašais, T. R. egzamino laikymą VĮ Regitra patvirtinantys dokumentai (3 t. 121-127 b. l.).

1422012-01-03 dokumentų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad iš P. M. paimtuose pamokų apskaitos žurnaluose yra įrašai apie A. M., R. Č., M. R. ir R. S. teorijos žinių mokymą P. M. vairavimo mokykloje. Viename iš žurnalų yra A4 formato lapas, kuriame mėlynu rašikliu užrašyta: „Mano kraujo grupė yra OI REZUS + TEIGIAMAS. Adresas: MAIRONIO G. 32-28 KAZLŲ D. R. Apžiūrėti iš V. J. 2009-06-17 paimti dokumentai, tarp kurių yra ir Darbo knygelės lapas, iš kurio matyti, jog tai 2009 metų liepos 23-24 dienų lapai, kuriuose yra surašyti vardai, pavardės, asmens kodai, data, laikas. Apžiūrėta iš E. I. darbo paimta 2009 metų darbo knygelė, kurioje nėra liepos 23-24 dienų lapo, o kituose lapuose yra T. R., R. Č., M. R. ir kitų asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, datos, laikai, kita informacija. Iš E. I. paimtoje darbo knygelėje padaryti rašytiniai įrašai vizualiai yra identiški įrašams, esantiems iš V. J. paimtuose darbo knygelės lapuose (3 t. 190-200 b. l.).

1432009-07-02 mobiliojo ryšio telefono apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėtas P. M. naudotas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ (4 t. 55-56 b. l.).

1442009-07-08 daiktų ir dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš V. J. paimti mobiliojo ryšio telefonai, dokumentai (4 t. 58-67 b. l.).

1452011-06-03 ir 2011-06-29 dokumentų apžiūros protokolai, kuriais apžiūrėti iš A. M., P. M. įmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Viešosios įmonės Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro paimti dokumentai, susiję su A. M. (6 t. 22-38, 42-46 b. l.).

1462011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš R. S., P. M. įmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Viešosios įmonės Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro paimti dokumentai, susiję su R. S. (6 t. 39-41 b. l.).

1472011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš R. Č., P. M. įmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Viešosios įmonės Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro paimti dokumentai, susiję su R. Č. (4 t. 68-83 b. l.).

1482011-02-08 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš M. R., P. M. įmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Viešosios įmonės Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro paimti dokumentai, susiję su M. R. (6 t. 178-195 b. l.).

1492011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš T. R., P. M. įmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Viešosios įmonės Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro paimti dokumentai, susiję su T. R. (4 t. 84-99 b. l.).

1502009-07-03 daiktų ir dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti asmens kratos metu iš T. R. paimti ir kiti su T. R. susiję dokumentai (4 t. 100-106 b. l.).

151Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su A. M.

152LR Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalies nuostatos nustato atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilygintino asmens papirkimą, kai siekiama neteisėtos valstybės tarnautojo ar jam prilygintino asmens veikos vykdant įgaliojimus. LR Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalies nuostatos įtvirtina atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilygintino asmens susitarimą priimti kyšį, kyšio priėmimą už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus.

153Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis E. I. per pažįstamus išgirdo, kad yra Šiauliuose toks vairavimo mokyklos savininkas P. M., kuris yra sukalbamas, o sužinojęs, kad su vairavimo mokyklos savininku P. M. galima sutarti, pas jį nuėjo ir pasakė, kad reikia iš jo pažymėjimo, kad žmogus lankė ir sėkmingai baigė jo vairavimo mokyklą, bet tas žmogus nevaikščios pas jį į mokyklą, o jam, tai yra P. M., perduos tik to žmogaus duomenis. Tokias aplinkybes nurodė ne tik E. I., duodamas paaiškinimus teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, taip pat ir kaltinamasis P. M., teigdamas, kad E. I. jo prašė, jog reikia vairuotojo baigimo pažymėjimo, jam pasakydavo asmens duomenis, jis asmenis įtraukdavo į duomenų bazę ir klastodavo dokumentus, išrašydavo vairuotojų baigimo kursų pažymėjimą ir atiduodavo, o už tai E. I. jam sumokėdavo 600-800 litų. Kaip teisme nurodė P. M., dokumentus išrašė jis ir A. M. A. M. teismui taip pat pripažino, kad norėjo nusipirkti teises, susipažino su E. I., kuris sakė, kad gali padėti, jis E. I. per kelis kartus padavė 2000 litų, todėl vairavimo mokyklos pažymą gavo už pinigus. Tokios aplinkybės rodo, kad E. I. padaryti veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o P. M. veiksmai - kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

154Nagrinėjant bylą teisme, taip pat buvo nustatyta, kad E. I. papirko valstybės tarnautoją – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., perduodamas dalį su A. M. sutartos ir iš pastarojo priimtos 2800 Lt sumos V. J. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, A. M. motorinių transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu neteisėtai padėtų A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Teisme kaltinamasis E. I. prisipažino papirkęs V. J. ir paaiškino, kad kaip padėdavo V. J. išlaikyti egzaminą, jis nežino, bet asmenys sakydavo, kad V. J. prieidavo ir padėdavo spręsti testus. A. M. teisme teigė, kad teoriją laikė Biržuose, išlaikė iš antro karto, o jam pagelbėjo V. J., kuris tikrino jo išspręstus bilietus ir pasakė, kurie neteisingi, V. J. patikrinęs liepė pertaisyti iš viso 10 klausimų ir tada jis egzaminą išlaikė. Pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, tačiau V. J., padėdamas A. M. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą, pažeidė tokias nuostatas, t.y. veikė neteisėtai.

155Nors V. J. teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad A. M. jis nepadėjo, tačiau teismas tokiais kaltinamojo paaiškinimais nesiremia ir vertina juos kaip kaltinamojo pasirinktą gynybinę poziciją siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaip minėta, tiek kaltinamasis E. I., duodamas išsamius paaiškinimus teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, pripažino savo kaltę, taip pat pats A. M. parodė, kad jam išlaikyti padėjo būtent V. J. Iš bylos duomenų matyti, kad nei E. I., nei A. M. neturi pagrindo apkalbėti V. J. bei melagingai apkaltinti jį nusikalstamos veikos padarymu, todėl teismas jų parodymais remiasi ir vertina kaip atitinkančius tiesą dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2009-06-25 vykusios akistatos tarp E. I. ir V. J. metu E. I. taip pat patvirtino savo parodymus, kai tuo tarpu V. J. teigė neprisimenantis, kaip susipažino su E. I., neprisimenantis, ar E. I. prašydavo išlaikyti teorijos egzaminus E. I. draugams, neigė padėjęs minimą egzaminą kam nors neteisėtai išlaikyti.

156Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad A. M. teorijos egzaminą iš tiesų laikė VĮ „Regitra“ Biržų filiale, jį egzaminavo būtent V. J., 2009-02-25 A. M. neišlaikė teorijos egzamino, o 2009-03-03 VĮ „Regitra“ Biržų filiale teorijos egzaminą išlaikė, 2009-04-07 jam išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). Šie duomenys tik patvirtina tiek E. I., tiek A. M. parodymus ir tuo pačiu paneigia V. J. gynybinę poziciją.

157Išnagrinėtos aplinkybės rodo, kad E. I. padaryti veiksmai, paperkant V. J., teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o V. J. veiksmai dėl susitarimo priimti kyšį ir kyšio priėmimą veikiant neteisėtai A. M. interesais - kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

158LR BK 226 straipsnyje įtvirtinta nusikalstama veika - tarpininko kyšininkavimas - objektyviai pasireiškia aktyviais veiksmais – asmens pažadu pasinaudojant savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kitokia tikėtina įtaka už kyšį paveikti valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, tarptautinę viešąją organizaciją arba jų tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad jie kyšio davėjo interesais atitinkamai teisėtai ar neteisėtai veiktų arba neveiktų. Asmens veiką, kvalifikuojant pagal BK 226 straipsnį, reikia nustatyti ir tai, kad toks asmuo veikė tiesiogine tyčia. Tarpininkaujantis kyšininkas turi suvokti, kad jis, turėdamas galimybę pasinaudoti savo įtaka ir paveikti atitinkamą valstybės ar savivaldybės instituciją arba valstybės tarnautoją, neteisėtai, t. y. už kyšį pažada kyšio davėjo interesais paveikti tokią valstybės ar savivaldybės instituciją arba valstybės tarnautoją ir tai nori daryti.

159Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad E. I., A. M. prašant, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, už kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją ir valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, t.y. pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M. bei valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistu V. J., pažadėjo paveikti pastaruosius neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padėti A. M. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Pats kaltinamasis E. I. teisme pripažino tarpininkavęs A. M. interesais, nurodė, kad jis pažinojo kaltinamuosius - V. J. ir P. M., kurių ir prašė už atlygį veikti neteisėtai. Iš bylos aplinkybių matyti, kad E. I. suvokė, jog jis neteisėtai, t. y. už piniginį atlygį pažadėjo A. M., pasinaudodamas savo pažintimis, padėti jam gauti vairuotojo pažymėjimą ir to siekė, todėl teismas sprendžia, kad E. I. veikė tiesiogine tyčia. Esant nustatytoms aplinkybėms E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

160Pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį baudžiamas tas, kas pagamino netikrą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad BK 300 straipsnis saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Nors BK 300 straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą ar žinomai netikrų dokumentų laikymą ir panaudojimą nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Pažymėtina ir tai, kad, kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnį 1 dalį, būtina nustatyti ir tiesioginę kaltininko tyčią, jog jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad gamina, klastoja ar disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, kuris gali sukelti neigiamas teisines pasekmes, ir norėjo taip veikti (kasacinės nutartys Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011 ir kt.).

161Tyrimo metu kaltinamajam E. I. pagal LR BK 300 str. 1 d. dėl A. M. buvo pateiktas kaltinimas už kelias alternatyvias veikas – sukurstymą P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, šio žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą ir realizavimą, sukurstymą S. S. suklastoti tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, sukurstymą A. N. tyčia suklastoti tikrą dokumentą – vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą bei šių žinomai suklastotų tikrų dokumentų laikymą, gabenimą ir realizavimą. Tuo tarpu kaltinamajam P. M. kaltinimas pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį dėl A. M. pateiktas už tikro dokumento suklastojimą bei šio žinomai suklastoto tikro dokumento realizavimą, sukurstymą S. S. suklastoti tikrą dokumentą, sukurstymą A. N. suklastoti tikrą dokumentą bei šių žinomai suklastotų tikrų dokumentų gabenimą, laikymą ir realizavimą.

162Teisme kaltinamasis E. I. pripažino savo kaltę, paaiškindamas, kad į jį kreipėsi pažįstamas A. M., kuriam reikėjo vairavimo mokyklos liudijimo, taip pat medicininės ir pirmos pagalbos pažymos, dėl šių dokumentų jis kreipėsi į P. M. Kaltinamasis P. M. taip pat pripažino tokias aplinkybes, teigdamas, kad E. I. jo prašė, jog reikia vairuotojo baigimo pažymėjimo A. M., todėl jis įtraukė jį į duomenų bazę ir suklastojo dokumentą. Liudytojas A. J. teisme parodė, kad A. M. yra jo kaimynas ir jis jo klausė, gal ką pažįsta, kas galėtų padėti išlaikyti teises, todėl suvedė A. M. su E. I. ir jie tada tarpusavyje bendravo tik tiesiogiai, kiek jis žino, A. M. teises išlaikė. A. M. teismui taip pat patvirtino, kad norėjo nusipirkti teises, kreipėsi į E. I. ir P. M. vairavimo mokykloje pažymą gavo už pinigus. Ištyrus bylos medžiagą, matyti, kad A. M. P. M. vairavimo mokykloje kursų nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, tačiau jam 2009-01-29 buvo išduotas P. M. vairavimo mokyklos liudijimas Nr. 1086, kuriame įrašyti tikrovės neatitinkantys ir žinomai melagingi duomenys, patvirtinantys juridinį faktą, neva A. M. nuo 2008-11-03 iki 2008-12-12 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą.

163Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad A. M. už pinigus reikėjo ne tik vairavimo mokyklos liudijimo, bet ir medicininės ir pirmos pagalbos pažymų. Kaltinamasis E. I. teismui patvirtino, kad dėl medicininių pažymų jis kreipėsi į P. M., kuris jam perdavė tik pažymą dėl pirminės pagalbos, o tuo tarpu, kad gautų medicininę pažymą, A. M. gydymo įstaigoje reikėjo apsilankyti pačiam. P. M. teismui taip pat paaiškino, kad Raudonojo kryžiaus pažymas gaudavo nuėjęs į organizaciją, sumokėdavo 15 litų ir S. S. arba I. S. jam išrašydavo, dėl A. M. išrašė S. S., pažyma buvo išrašyta A. M. nedalyvaujant. Kaltinamoji S. S. pripažinusi teismui savo kaltę, taip pat paaiškino, kad P. M. paprašė pažymos giminaičiui, sakydamas, kad tas žmogus pirmą pagalbą suteikti moka, susimokėjo 15 litų, pasakydavo asmens duomenis, vardą, pavardę ir gimimo datą ir ji tuos asmenis prirašė prie grupės, vienas jų buvo A. M., jam pažymą išdavė nedalyvaujant. Liudytojas A. M. teismui patvirtino, kad pažymą dėl pirminės pagalbos gavo už pinigus, nors nebuvo testuotas ir mokytas. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad P. M., gavęs 2009-01-30 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 008706 su įrašytais tikrovės neatitinkančiais ir žinomai melagingais duomenimis, patvirtinančiais juridinį faktą, kad A. M. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors A. M. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, perdavė jį E. I., o E. I. perdavė jį A. M., kuris šį dokumentą nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

164Dėl tokių priežasčių teismas daro pagrįstą išvadą, kad S. S., suklastodama tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizuodama veikė tiesiogine tyčia ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

165Iš bylos aplinkybių matyti ir tai, kad A. M. į E. I. kreipėsi ir dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymos gavimo pačiam nedalyvaujant, o šis į P. M. P. M. teismui paaiškino, kad dėl sveikatos pažymų kreipdavosi į savo pažįstamą A. N., pasakydavo duomenis ir gaudavo pažymą, užkliuvo tik A. M., kuris nepraėjo komisijos, nes jam buvo negerai su psichika. Tiek E. I., tiek A. M. teismui patvirtino, kad nepavykus gauti pažymos, sveikatą A. M. tikrinosi pats. Teisme apklausta kaltinamoji A. N. kategoriškai neigė savo kaltę, teigdama, kad ji dirba registratore, todėl jokių dokumentų suklastoti negali. Tačiau teismas tokius jos paaiškinimus atmeta, vertindamas juos kaip A. N. pasirinktą gynybinę poziciją, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. O be to, tokius jos paaiškinimus paneigia ir kitų kaltinamųjų – E. I., P. M. – parodymai, bei kita bylos medžiaga. Netikėti minėtais kaltinamųjų parodymais teismas neturi jokio pagrindo, tiek E. I., tiek P. M. teisme bei ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius paaiškinimus dėl bylos aplinkybių, jų paaiškinimai buvo ne tik išsamūs, bet ir nuoseklūs viso tyrimo metu, be to, nenustatyta priežasčių, dėl ko E. I. ar P. M. siektų melagingai apkaltinti A. N. nusikaltimo padarymu. Dar daugiau, kaltinamasis P. M. nurodė, kad A. N. yra sena jo pažįstama, todėl tai tik patvirtina, kad P. M. neturėjo jokio pagrindo apkalbėti A. N..

166Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad analizuojant operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus, matyti, kad užkliuvus A. M., P. M. E. I. telefoninio pokalbio metu nurodė, kad perduotų A. M., jog jam reikės pačiam „gyvai“ ateiti į polikliniką pas A., kuri viską sutvarkys, o vėlesnio pokalbio metu patikslino ir kabineto numerį, nurodydamas, kad A. M. lauks 407 kabinete šviesi moteris. Iš operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti ir tai, kad E. I. telefoninio pokalbio su A. M. metu patikslino kabineto numerį, į kurį jam reikia užeiti, nurodydamas, kad jo lauks 407 kabinete šviesi moteris. Iš byloje esančio 2010-07-19 VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro rašto Nr. 01-03-683 matyti, jog bendruomenės slaugytojos, dirbančios 407 kabinete, pacientą užregistruoja specialiuose žurnaluose ir užpildo Šiaulių ASPC paruoštą gydytojų apžiūros lapą, o viena iš bendruomenės slaugytojų, dirbančių 407 kabinete, būtent ir yra A. N. Iš pateikto rašto matyti ir tai, kad 407 kabinete dirba ir dar viena moteris - V. K., tačiau jos vardas ne A. Tokios aplinkybės tik dar kartą patvirtina, kad P. M. dėl sveikatos pažymų kreipėsi būtent į A. N.

167Teismas, spręsdamas A. N. kaltės klausimą, remiasi ir teisme apklaustų liudytojų parodymais. Liudytoja V. S. teisme parodė, kad A. N. yra jos kolegė, ji yra ausų gydytoja, vairuotojams tikrina jų klausą ir būklę, asmenybės ji netikrina, asmenybę tikrina registratūroje, pas jas ateina su kortele, bet, ar tai tikrai tas pats asmuo, kuris užsiregistravo, nežino, A. N. yra atlydėjusi pažįstamus, bet taip daro visi poliklinikos darbuotojai. Liudytoja V.-B. K. teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąją A. N., su kuria kartu dirba centro poliklinikoje, ji dalyvauja vairuotojų sveikatos patikrinime, dirba LOR gydytoja, o registratorės surašo kabinetų numerius ir asmenys renkasi kur eiti, ji pati asmens tapatybės netikrina, asmens duomenis tikrina, kai registruoja. Minėta liudytoja teismui taip pat pripažino, kad A. N. prašymu be asmens yra pasirašiusi ant pažymos gal vieną kartą, taip pat teigė, kad būna tokių atvejų, jei darbuotojas patvirtina, kad klausa gera ir žmogus gerai pažįstamas, tada pasirašo jam nedalyvaujant.

168Ikiteisminio tyrimo metu A. N. veiksmai dėl A. M. buvo kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. – t. y. kaip baigtas nusikaltimas. Tačiau bylos duomenimis nustatyta, jog A. N. nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad A. M., neapsilankius pačiam poliklinikoje, sveikatos patikrinimo medicininės pažymos gauti nepavyko, nes dėl turimų sveikatos problemų A. M. turėjo pats atvykti į polikliniką ir pabaigti medicininį patikrinimą, apsilankant pas psichologą. Taip pat pažymėtina, kad A. M. nereikėjo eiti pas kitus gydytojus patikrinimui, nes jų parašai jau buvo surinkti A. N. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad A. N. veika perkvalifikuotina iš baigto nusikaltimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. į pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį. Atitinkamai tikslintini ir E. I. bei P. M. suformuluoti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., nurodant, kad veikos padarytos A. N. pasikėsinus suklastoti 2009-01-29 sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 696.

169Teismas pažymi, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., S. S. ir A. N., buvo nurodyta, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė veikdami su A. M. ar sukurstyti A. M., kurio atžvilgiu byla išskirta. Tačiau remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, A. M. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė apkaltinamąją nuosprendį, todėl atitinkamai kaltinimai tikslintini, nurodant, kad nusikalstamos veikos padarytos veikiant kartu su A. M. ar sukursčius A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamųjų teisinės padėties.

170Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad, teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007).

171Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I. ir P. M. nusikalstamos veikos, dėl bendrininkavimo suklastojant dokumentus - P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, sveikatos patikrinimo pažymą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, A. M., vardu, vertintini kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes tiek iš A. M. duotų parodymų, tiek iš kaltinamųjų paaiškinimų matyti, kad A. M. už pinigus norėjo iš karto gauti visus tris minėtus dokumentus, E. I. dėl visų trijų dokumentų gavimo kreipėsi į P. M. iš karto, o P. M., suklastojęs savo mokymo įstaigos baigimo liudijimą, A. M. atžvilgiu organizavo ir kitų medicininių dokumentų suklastojimą, taigi veikė vieninga tyčia, siekdami vieno tikslo, kad A. M. gautų visus tris suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzamino laikymui.

172Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro išvadą, kad E. I. ir P. M. nusikalstami veiksmai, veikiant dėl A. M. interesų, tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

173Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su M. R.

174Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad kaltinamasis E. I. M. R. pažįsta, nes šis į jį kreipėsi dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo, E. I. visko asmeniškai prašė P. M., jam padavė pinigus ir sutarė, kad sutvarkys dokumentus. Teisme P. M. prisipažino įvykdęs nusikaltimą ir paaiškino, kad 2009 m. M. R. duomenis pateikė E. I., o jis užregistravo ir išrašė dokumentus M. R., nors šis jokių vairavimo kursų nelankė. P. M. taip pat paaiškino, kad vairuotojų baigimo kursų pažymėjimą jis išrašydavo už atlygį, kainos kasmet keitėsi, buvo 800, vėliau 900, dar vėliau 1000 litų, tais metais, kai tai nutiko, buvo 800 litų, jam sumokėdavo 600-800 litų, pravažiavimų nedarydavo, tai irgi susitaupydavo, todėl jam likdavo 100-200 litų. Iš M. R. tyrimo metu duotų paaiškinimų, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje matyti, kad jis per pažįstamus sužinojo, kad Šiauliuose yra E. I., per kurį galima nusipirkti vairuotojo pažymėjimą. 2009 metų balandžio mėn. arba gegužės mėn. pradžioje, laiko tiksliai neprisimena, su E. I. susitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, Varpo gatvėje, netoli Šiaulių kolegijos ir su juo sutarė, kad E. I. už 1100 litų gaus vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą bei sveikatos pažymėjimus, kurie reikalingi, norint gauti vairuotojo pažymėjimą. Praėjus maždaug savaitei laiko, greičiausiai 2009 metų gegužės mėnesio pradžioje, E. I. paskambino ir jie sutarė susitikti toje pačioje vietoje, kur buvo susitikę pirmą kartą ir tą dieną jis padavė E. I. 1100 litų, tai yra tuos pinigus, dėl kurių buvo sutarę pirmo susitikimo metu. Bylos duomenys liudija, kad gautų pinigų dalį E. I. perdavė P. M. Tokios aplinkybės rodo, kad E. I. papirko valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., o tokie jo padaryti veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintinas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą, todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

175Nagrinėjant bylą, nustatyta ir tai, kad E. I., susitikęs su M. R. ir šiam prašant suorganizuoti vairuotojo pažymėjimo nusipirkimą, E. I. sutiko tai padaryti už atlygį. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad E. I. pažinojo P. M., kaip P. M. vairavimo mokyklos savininką, su kuriuo gali susitarti. M. R. teismui parodė, kad kreipėsi į E. I., kad jis per savo pažįstamus už kyšį suorganizuotų dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti, su E. I. susitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Šiauliuose, Varpo gatvėje, netoli Šiaulių kolegijos ir sutarė, kad E. I. už 1100 litų gaus vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą bei sveikatos pažymėjimus, kurie reikalingi, norint gauti vairuotojo pažymėjimą. M. R. taip pat patvirtino, kad jis pats su P. M. niekada nebuvo susitikęs ir nežino, kaip jis atrodo, vairavimo mokykloje kursų nelankė. Kaltinamasis E. I. taip pat teismui pripažino, kad jis, pažinodamas P. M., M. R. pažadėjo už atlygį gauti vairuotojo pažymėjimą, susitikęs su M. R., pažadėjo padėti už sutartą sumą ir paėmė iš jo pinigus. Nors jis teismui teigė, kad jam beveik nieko nelikdavo, nes kainuodavo kuras, kelionės, samdė vairuotoją, nes jam teisė vairuoti atimta, telefoniniai pokalbiai, tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad kaltininko veiksmų kvalifikavimui pagal šį baudžiamąjį įstatymą neturi reikšmės, kam gaunamus pinigus E. I. ketino skirti. Tarpininko kyšininkavimas laikomas baigtu, kai kaltininkas už kyšio davėjo pasiūlytą, pažadėtą arba duotą kyšį pažada pastarajam jo interesais paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją arba valstybės tarnautoją arba jam prilygintą asmenį, kad jie atitinkamai teisėtai ar neteisėtai veiktų. Tai, kokiomis priemonėmis ir būdais kaltininkas įgyvendina savo pažadą – ar skiria gautus pinigus pažado įgyvendinimui, ar pasilieka sau, ar apskritai perduota juos su tuo visiškai nesusijusiems asmenims ar organizacijoms, veikos kvalifikavimui reikšmės neturi (2012 m. gruodžio 11 d. LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-630/2012).

176Dėl aukščiau išvardintų priežasčių teismas daro išvadą, kad E. I., M. R. prašant, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, už kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, t.y. pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., pažadėjo paveikti pastarąjį neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padėti M. R. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą, todėl E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

177Nagrinėjant baudžiamąją bylą, teisme paaiškėjo, kad E. I., veikdamas su M. R., sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą, o P. M. suklastojus šį dokumentą, jį laikė, gabeno ir realizavo. Teisme paaiškinimus davęs E. I. pripažino savo kaltę, teigdamas, kad į jį kreipėsi M. R. dėl vairuotojo pažymėjimui gauti reikalingų dokumentų už pinigus gavimo, o kadangi jis pažinojo P. M., todėl dėl visų dokumentų kreipėsi į pastarąjį. P. M. gavus visus reikiamus dokumentus, P. M. juos visus vienu metu atidavė E. I.. Kaltinamasis P. M. taip pat pripažino, kad į jį kreipėsi E. I., kuris pateikė reikiamus duomenis, tada jis suklastojo vairuotojų baigimo kursų pažymėjimą M. R., tai padarė 2009 m. P. M. taip pat paaiškino, kad jis užregistravo asmenį kursams, nors šis realiai kursų nelankė. M. R. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo pagarsinti teisme. Iš jų taip pat matyti, kad jis galvojo, kad visi su vairuotojo pažymėjimu susiję reikalai užims daug laiko, todėl nutarė kreiptis į E. I., kad jis per savo pažįstamus už kyšį suorganizuotų dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti, praėjus kiek laiko E. I. paskambino jam ir davė tris dokumentus, sudėtus į permatomą maišelį: P. M. vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir Sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kaip E. I. pavyko gauti tuos tris dokumentus, nežino, nes jis su P. M. niekada nebuvo susitikęs ir nežino, kaip jis atrodo, vairavimo mokykloje kursų nelankė.

178Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad P. M. įmonėje bendrajame registravimo žurnale buvo įrašytas mokinys M. R. Tačiau M. R. teigė, kad šiame žurnale, 42-43 puslapiuose, grafoje „R. M.“ esantis parašas yra ne jo, jis nepasirašinėjo. Nors iš tiesų M. R. jokių vairavimo kursų nelankė, tačiau jam buvo išduotas P. M. įmonės liudijimas Nr. 1118, patvirtinantis, kad jis neva nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi ir baigė teorijos ir praktinio vairavimo kursą. Tokios aplinkybės patvirtina, kad P. M. suklastojo tikrą dokumentą – vairavimo mokyklos liudijimą.

179Be to, M. R. pats nurodė, kad į E. I. kreipėsi iš karto dėl visų dokumentų, reikalingų vairuotojo pažymėjimui gauti, t. y. ne tik dėl vairavimo mokyklos liudijimo, bet ir dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo ir vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos, ir kaip pats jis nurodė, visus tris dokumentus ir gavo, nors, kaip minėta, nelankė nei vairavimo kursų, nėjo į Raudonojo Kryžiaus draugiją, kad gautų pažymėjimą, reikalingą vairuotojo pažymėjimui gauti, nėjo į jokį sveikatos priežiūros centrą, kad pasitikrintų savo sveikatą ir gautų tai patvirtinantį pažymėjimą, reikalingą, norint gauti vairuotojo pažymėjimą. Kaltinamasis E. I. taip pat pripažino, kad jis į P. M. kreipėsi ne tik dėl vairavimo mokyklos liudijimo, bet iš karto dėl visų dokumentų. P. M. taip pat paaiškino, kad Raudonojo kryžiaus pažymas gaudavo nuėjęs į organizaciją, sumokėdavo 15 litų ir S. S. arba I. S. jam išrašydavo, o dėl sveikatos pažymų kreipdavosi į A. N., pasakydavo duomenis ir gaudavo pažymą, M. R. taip irgi praėjo.

180Teisme apklausta I. S. taip pat pripažino savo kaltę, paaiškindama, kad P. M. ji pažinojo iš matymo, jis labai prašė pažymos ir išrašė, jai užteko, kad pasakytų asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, P. M. pasakydavo duomenis, sumokėdavo pinigus kiek priklausė, o ji išrašė pažymą M. R. ir ją atidavė P. M.. Tiriant bylos medžiagą matyti, kad 2009-05-20 M. R. buvo išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. 010837, kad vairuotojas atestuotas pagal 12 valandų Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą, nors iš tiesų M. R. jokių kursų nelankė. Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad I. S., sukurstyta P. M., E. I. ir M. R. suklastojo tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei šį dokumentą realizavo, perduodama jį P. M..

181Nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamoji A. N. nepripažino savo kaltės ir dėl M. R. atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį. Teisme ji teigė, kad jokių dokumentų nesuklastojo. Tačiau teismas tokiais jos paaiškinimais nesiremia, vertindamas kaip kaltinamosios siekį atriboti save nuo įvykio ir išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes tokius jos paaiškinimus, kaip jau anksčiau minėta, paneigia tiek kaltinamojo P. M. paaiškinimai, tiek liudytojo parodymai, bei kita bylos medžiaga. Teisme paaiškinimus davęs P. M. teigė, kad dėl sveikatos pažymų kreipdavosi į A. N., nes su A. N. jie nuo seno pažįstami, kartu mokėsi vaikai, pasakydavo jai asmenų duomenis ir gaudavo pažymą, taip sveikatą praėjo ir M. R., o jis pats pas A. N. ateidavo kitą dieną ir pasiimdavo jau paruoštą pažymą. Tiriant bylos medžiagą, analizuojant 2009-07-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolą, matyti, kad P. M. skambino E. I. ir teiravosi, kokią kategoriją M. R. įrašyti praeinant medicininę komisiją, E. I. atsakė, kad B. Tokie duomenys taip pat tik patvirtina, kad dėl medicininės pažymos kreipėsi ne pats M. R., o jo interesais veikė P. M. Be to, M. R. taip pat pripažino, kad jis pats į jokį sveikatos priežiūros centrą, kad pasitikrintų savo sveikatą ir gautų tai patvirtinantį pažymėjimą, reikalingą norint gauti vairuotojo pažymėjimą, nėjo, nors iš bylos duomenų matyti, kad M. R. neva 2009-05-22 lankėsi Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre pas terapeutą, neurologą, LOR gydytoją, okulistą, kitus specialistus. Be to, byloje yra ir neva M. R. vardu užpildyta vairuotojų garbės deklaracija, tačiau, išnagrinėjus bylą, paaiškėjo, kad šios deklaracijos pats M. R. taip pat nepildė. Teisme apklaustas P. M. paaiškino, kad kartais sveikatos priežiūros įstaigoje šią deklaraciją užpildydavo jis, tačiau dažniausiai pati A. N.

182Teismas pažymi ir tai, kad jau anksčiau aptarta operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų analizė, telefoniniai pokalbiai tarp P. M. ir E. I. neginčijamai įrodo, kad P. M. poliklinikoje eidavo pas A. N., dirbančią 407 kabinete.

183Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad M. R. pačiam nesilankant sveikatos priežiūros įstaigoje, 2009-05-22 jo vardu buvo išduota vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma Nr. 1680. Minėtų duomenų analizė leidžia teismui neginčijamai teigti, kad A. N. veiksmai dėl M. R. vardu išduoto dokumento suklastojimo, bei šio žinomai suklastoto tikro dokumento realizavimo tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

184Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., I. S. ir A. N., buvo nurodyta, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė veikdami su M. R. ar sukurstyti M. R., kurio atžvilgiu byla išskirta. Tačiau remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, M. R. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė apkaltinamąją nuosprendį, todėl atitinkamai kaltinimai tikslintini, nurodant, kad nusikalstamos veikos padarytos veikiant kartu su M. R. ar sukursčius M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamųjų teisinės padėties.

185Analizuojant E. I. ir P. M. nusikalstamas veikas dėl dokumentų - P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimo, sveikatos patikrinimo pažymos ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo - suklastojimo M. R., teismas atkreipia dėmesį, kad tokie kaltinamųjų – E. I. ir P. M. - veiksmai vertintini kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes tiriant bylą nustatyta, kad M. R. E. I. iš karto prašė visų trijų dokumentų, E. I. savo ruožtu P. M. taip pat vienu metu paprašė gauti visus tris šiuos dokumentus ir P. M., suklastojęs savo mokymo įstaigos baigimo liudijimus, taip pat, pastarojo asmens atžvilgiu organizavo ir medicininių dokumentų suklastojimą. Tokios aplinkybės rodo, kad kaltinamieji veikė vieninga tyčia, siekdami vieno tikslo – jog M. R. gautų visus tris suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzaminų laikymui. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad kaltinamųjų – E. I. ir P. M. nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį kaip vienas tęstinis nusikaltimas.

186Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su R. Č.

187Tiriant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino, kad į jį kreipėsi R. Č. dėl dokumentų, reikalingų vairuotojo pažymėjimui gauti, o jis šių dokumentų prašė P. M., sumokėdamas jam pinigus. P. M. teismui taip pat pripažino, kad E. I. ateidavo pas jį į klasę arba į namus ir prašydavo dokumentų, jam sumokėdavo 600-800 litų, pravažiavimų nedarydavo, pinigus įnešdavo į kasą, taip jam likdavo 100-200 litų, taip suklastojo penkis pažymėjimus, tame tarpe ir R. Č. R. Č. tyrimo metu davė paaiškinimus, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, kad jis dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo bendravo su kažkokiu žmogumi Lietuvoje, gal tai ir buvo E. I. Jis pats nei P. M., nei P. M. nepažįsta, nėra matęs, tik žino, kad yra P. M. vairavimo mokykla, kurios liudijimą gavo, nors jokios vairavimo mokyklos nelankė, kadangi pagalvojo, kad taip vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti paprasčiau, nelankant vairavimo mokyklos ir nevargstant dėl kitų dokumentų gavimo, paskambino į Lietuvą ir paklausė atsiliepusio vyriškio, ar jis gali padėti pasidaryti teises, tas vyriškis pasakė, kad gali padėti, kad viskas kainuos 4000 litų, o už tuos pinigus padės neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą, sutarė, kad perves į to vyriškio nurodytą sąskaitą pradžiai 1500 litų, kuriuos ir pervedė. Tokios aplinkybės rodo, kad E. I. dalį iš R. Č. gautų pinigų atidavė P. M., taip jį papirkdamas, kad šis veiktų neteisėtai – išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, būtiną siekiant gauti vairuotojo pažymėjimą, nors R. Č. jokių kursų nelankė, o P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus. Dėl šių priežasčių E. I. padaryti veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o P. M. veiksmai - kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

188Išnagrinėjus bylą, nustatyta ir tai, kad E. I., R. Č. prašant, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, už kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, t.y. pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., pažadėjo paveikti pastarąjį neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padėti R. Č. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Pats kaltinamasis E. I. teisme pripažino tarpininkavęs R. Č. interesais, nurodė, kad jis pažinojo kaltinamąjį P. M., kurio ir prašė už atlygį veikti neteisėtai. Iš bylos aplinkybių matyti, kad E. I. suvokė, jog jis neteisėtai, t. y. už piniginį atlygį pažadėjo R. Č., pasinaudodamas savo pažintimis, padėti jam gauti vairuotojo pažymėjimą ir to siekė, t. y., kai jam paskambino R. Č. ir paprašė už pinigus padėti įgyti vairuotojo pažymėjimą, E. I. iš karto sutiko ir nurodė sąskaitą, į kurią reikia pervesti pinigus, todėl teismas sprendžia, kad E. I. veikė tiesiogine tyčia. Esant nustatytoms aplinkybėms, E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti kaip tarpininko kyšininkavimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

189Iš kaltinimų dėl valstybės tarnautojui prilygintino asmens papirkimo, tarpininko kyšininkavimo ir susitarimo priimti kyšį bei kyšio paėmimo šalintinos aplinkybės, jog veikos padarytos veikiant su R. Č. Iki bylos išnagrinėjimo teisme R. Č. kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu nėra konstatuota, todėl šio asmens (R. Č.) ir jo veiksmų nurodymas iš kaltinimuose pateiktų veikų faktinių aplinkybių aprašymų šalintinas.

190Kaltinamasis E. I. teisminio nagrinėjimo metu prisipažino, kad R. Č. kreipusis į jį dėl dokumentų, reikalingų vairuotojo pažymėjimui gauti, suorganizavimo, jis visų dokumentų prašė P. M., o iš jo juos gavęs, dokumentus perdavė R. Č. P. M. taip pat teisme pripažino, kad suklastojo penkis pažymėjimus, tame tarpe dokumentus išrašė ir R. Č., o visus reikalingus duomenis pateikė E. I. Iš R. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo bendravo su kažkokiu žmogumi Lietuvoje, gal tai ir buvo E. I., nei P. M., nei P. M. nepažįsta, nėra matęs, tik žino, kad yra P. M. vairavimo mokykla, kurios liudijimą gavo, nors šios mokyklos ir nelankė.

191Ištyrus bylos medžiagą, 2009-07-21 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolą, matyti, kad E. I. buvo parašyta SMS trumpoji žinutė su tekstu „R. c. Kodas asmens ( - ), cia kur sakiau b pilna“. Be to, ištyrus byloje esantį P. M. vairavimo mokyklos pamokų apskaitos žurnalą, akivaizdu, kad R. Č. buvo įrašytas į mokinių sąrašą. Iš bylos duomenų matyti ir tai, kad R. Č. buvo išduotas P. M. vairavimo mokyklos liudijimas Nr. 1124, kuris rodo, kad R. Č. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 neva mokėsi ir baigė mokymo kursą, nors realiai R. Č. jokiuose mokymuose nedalyvavo, ir apskritai, kaip jis pats nurodė, tuo metu jis net nebuvo Lietuvoje, o buvo Didžiojoje Britanijoje.

192Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, kad R. Č. paaiškino, jog P. M. vairavimo mokyklos mokymo lape yra įklijuota ne jo nuotrauka, o kieno čia nuotrauka, nežino, to žmogaus nepažįsta, jo niekas neprašė pateikti kokių nors nuotraukų ir jų niekam nepateikė, be to, tame lape nepasirašinėjo, o kas jame pasirašinėjo už jį, nežino.

193Šių aplinkybių visumos analizė rodo, kad R. Č. nelankant jokių kursų vairavimo mokykloje, jo vardu P. M., sukurstytas E. I., išrašė P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, t.y. suklastojo šį dokumentą bei pateikė jį E. I., kuris per kitą asmenį perdavė jį pačiam R. Č.

194Iš bylos duomenų akivaizdu ir tai, kad R. Č. į E. I. kreipėsi dėl visų dokumentų, reikalingų vairuotojo pažymėjimui gauti, t.y. ne tik dėl vairavimo mokyklos liudijimo, bet ir dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo bei vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos. Tokių aplinkybių neneigė nei E. I., nei P. M., kuris pripažino, jog organizuodavo ir medicininių ir Raudonojo kryžiaus pažymų gavimą asmeniui nedalyvaujant. R. Č. taip pat paaiškino, kad jis iš karto gavo visus tris dokumentus, nors ne tik kad nelankė jokių vairavimo kursų, bet taip pat nesitikrino ir sveikatos. Kaltinamoji I. S., teisme prisipažinusi kalta dėl nusikalstamos veikos padarymo, paaiškino, kad P. M. jos labai prašė išrašyti pažymą, pasakė asmens duomenis, sumokėjo pinigus kiek priklausė mokėti ir ji iš karto išrašė pažymas, tame tarpe ir R. Č., o vėliau jas atidavė P. M.. Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad I. S., sukurstyta kaltinamųjų, suklastojo tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei jį realizavo, t.y. padarė nusikaltimą pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

195Tiriant bylos aplinkybes, kaltinamoji A. N. teisme kategoriškai neigė savo kaltę, nepripažindama, kad ji suklastojo tikrą dokumentą ir jį realizavo. Nors išnagrinėjus bylą, akivaizdu, kad ji sako netiesą. Kaip minėta, R. Č. į E. I. kreipėsi dėl visų reikiamų dokumentų, tame tarpe ir dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos gavimo, E. I. dėl šių dokumentų R. Č. vardu kreipėsi į P. M., o P. M. dėl medicininės pažymos R. Č. kreipėsi būtent į A. N. Netikėti šiais paaiškinimais teismas neturi jokio pagrindo, nes jie yra nuoseklūs, išsamūs, juos patvirtina ir kita baudžiamosios bylos medžiaga. Teismas atkreipia dėmesį ir į teisme apklaustos liudytojos V.-B. K. parodymus, kad A. N. be asmens yra prašiusi pasirašyti pažymą gal vieną kartą, taip pat teigė, kad būna tokių atvejų, jei darbuotojas patvirtina, kad klausa gera ir žmogus gerai pažįstamas, tada pasirašo. Netikėti minėtais liudytojos parodymais taip pat nėra jokio pagrindo, nes byloje nenustatytas šios liudytojos suinteresuotumas bylos baigtimi ar siekis melagingai apkaltinti A. N. nusikalstamos veikos padarymu, be to, liudytojos parodymai gauti davus priesaiką teisme. Analizuojant 2009-06-08 VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro R. Č. vardu išduotą vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, matyti, kad pažymą pasirašė būtent bendrosios praktikos slaugytoja A. N. Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad R. Č. teismui patvirtino ir tai, kad jis pats jokioje gydymo įstaigoje nesilankė ir dėl minėtos pažymos nesikreipė. Be to, kaip minėta, iš operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų, kuriuose užfiksuoti P. M. ir E. I. pokalbiai, akivaizdu, kad P. M. dėl vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymų kreipdavosi būtent į A. N. Tokios teisme nustatytos aplinkybės tik patvirtina, kad A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir R. Č., nenustatytomis aplinkybėmis suklastojo tikrą dokumentą – R. Č. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832 - bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, perduodama jį P. M., t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje.

196Teismas pažymi, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., I. S. ir A. N., buvo nurodyta, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė veikdami su R. Č. ar sukurstyti R. Č. Tačiau iki bylos išnagrinėjimo teisme R. Č. kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu nėra konstatuota, todėl šio asmens (R. Č.) ir jo veiksmų nurodymas iš kaltinimuose pateiktų veikų faktinių aplinkybių aprašymų pagal LR BK 300 straipsnio 1 dalį šalintinas.

197Taip pat teismas pažymi, kad dėl analogiškų ir aukščiau įvardintų priežasčių, E. I. ir P. M. nusikalstamos veikos dėl bendrininkavimo suklastojant dokumentus - P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, sveikatos patikrinimo pažymą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, R. Č. vardu, vertintinos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes tiek iš R. Č. duotų parodymų, tiek iš kaltinamųjų paaiškinimų matyti, kad R. Č. už pinigus norėjo iš karto gauti visus tris minėtus dokumentus, E. I. dėl visų trijų dokumentų gavimo kreipėsi į P. M. iš karto, o P. M., suklastojęs savo mokymo įstaigos baigimo liudijimą, R. Č. atžvilgiu organizavo ir kitų medicininių dokumentų suklastojimą, taigi veikė vieninga tyčia, siekdami vieno tikslo, kad R. Č. gautų visus tris suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzamino laikymui.

198Išdėstytų įrodymų visumos analizė leidžia teismui neginčijamai teigti, kad E. I. ir P. M. nusikalstami veiksmai, veikiant dėl R. Č. interesų, tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

199Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su T. R.

200Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis E. I. pažinojo P. M., kaip vairavimo mokyklos savininką, o T. R. nepažinojo. E. I. teismui paaiškino, kad kai T. R. kreipėsi į jį, šiam atvykus į Lietuvą, prie viešbučio jį pamatė pirmą kartą. T. R. E. I. davė 2000 litų, visa sutarta suma buvo 3500 litų, gautus pinigus E. I. padavė P. M. ir sutarė, kad sutvarkys dokumentus. P. M. taip pat teismui patvirtino, kad E. I. į jį kreipėsi ir dėl T. R., kad gautų visus reikiamus dokumentus, reikalingus vairuotojo pažymėjimui gauti. Iš T. R. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, kurie buvo pagarsinti teisme, matyti, kad jis, gyvendamas Londone ir sužinojęs, kad Lietuvoje yra toks žmogus, kuris gali gauti vairuotojo pažymėjimą už pinigus, paskambino jam, o šis iš karto sutiko, pasakė, kad bendra paslaugos kaina yra 3500 litų ir informavo apie tai, kad jam reikia pervesti 2000 litų, kad pajudėtų visi reikalai. Iš T. R. parodymų matyti ir tai, kad tą vyriškį telefonu vadino „E“, o po kiek laiko jis pateikė sąskaitos numerį, kažkokios moters vardą ir pavardę (gali būti kad ir I.), į tą sąskaitą iš Londono pervedė 2000 litų. Teisme liudytoju apklausus V. G., kuris vykdė T. R. apklausą, šis patvirtino, kad visus įtariamuosius apklausė vienodai, išaiškino teises, kai davė parodymus, jis juos užrašė, tada įtariamieji parodymus perskaitė ir pasirašė, rašė pažodžiui, abejonių dėl parodymų nebuvo, esminių prieštaravimų nebuvo taip pat, jei būtų buvę abejonių ir prieštaravimų, būtų buvusi akistata. Tokios aplinkybės rodo, kad T. R. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra patikimi, jais galima remtis, be to, T. R. buvo apklaustas ir pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Pažymėtina ir tai, kad T. R. parodymus patvirtina ir operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, iš kurių matyti, kad T. R., būdamas Anglijoje, skambino E. I., norėdamas nusipirkti teises.

201Atsižvelgiant į tai, kad E. I., papirko valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką, siekdamas neteisėtos valstybės tarnautojui prilygintino asmens veikos vykdant įgaliojimus, kad jis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, E. I. padaryti veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintinas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t.y. už atlygį neteisėtai susitarė išduoti T. R. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, P. M. veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

202Nagrinėjant bylą teisme, taip pat buvo nustatyta, kad E. I. papirko valstybės tarnautoją – Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistą V. J., perduodamas dalį su T. R. sutartos ir iš pastarojo priimtos 3500 Lt sumos V. J. kaip kyšį už tai, kad šis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, tai yra, T. R. motorinių transporto priemonių teorinių žinių patikrinimo metu neteisėtai padėtų T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą. Teisme kaltinamasis E. I. prisipažino papirkęs V. J. ir paaiškino, kad kaip padėdavo V. J. išlaikyti egzaminą, nežino, bet asmenys sakydavo, kad egzamino metu V. J. buvo priėjęs ir, parodydamas teisingus atsakymus, padėdavo išlaikyti teorijos egzaminą. T. R. ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad, kai jis atvyko į Biržuose esančią „Regitrą“, atsisėdo prie kompiuterio ir pradėjo spręsti testą, kai kitas testą laikęs vyriškis pabaigė ir išėjo, tada prie jo priėjo Regitros darbuotojas, atsistojo jam už nugaros ir rašiklio pagalba ant ekrano parodė kokius atsakymus turi pažymėti, nieko nesakydamas žodžiu, bei patikrino ir pataisė jau išspręstus klausimus, kiek klausimų padėjo atsakyti, nežino, viso buvo 30 klausimų testas, tada kompiuteryje atsirado užrašas, kad egzaminas išlaikytas ir tas vyriškis pasirašė ant pažymos dėl teorijos egzamino laikymo, uždėjo spaudą ir pažymą atidavė. Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, tačiau V. J., padėdamas T. R. sėkmingai išlaikyti motorinių transporto priemonių teorijos žinių patikrinimą, pažeidė tokias nuostatas, t.y. veikė neteisėtai.

203Tiriant bylą, V. J. teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad T. R. jis nepadėjo, jo nepažįsta ir pagalbos jam nesuteikė, negali pasakyti, iš kur šis ištraukė tuos faktus, nežino, kodėl jis davė tokius parodymus, tačiau teismas tokiais kaltinamojo paaiškinimais nesiremia, vertindamas juos kaip siekį atriboti save nuo įvykio ir išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaip minėta, teismas remiasi tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu duotais išsamiais ir nuosekliais E. I. paaiškinimais, tiek T. R., kuris buvo apklaustas tyrimo metu pas ikiteisminio tyrimo teisėją, parodymais. Teismas atkreipia dėmesį, kad teisme nenustatyta priežasčių, dėl kurių E. I. ar T. R. siektų apkalbėti V. J. ir melagingai apkaltinti jį nusikalstamos veikos padarymu. Be to, T. R. patvirtino savo parodymus, duotus apklausiant jį ikiteisminiame tyrime ir 2009-06-26 vykusios akistatos tarp T. R. ir V. J. metu, nors V. J. parodymų ir nedavė (7 t. 97-98 b. l.).

204Teismas pažymi, kad V. J. paaiškinimus paneigia ir kitos tyrimo metu nustatytos ir teisme ištirtos aplinkybės. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolų analizė leidžia neginčijamai teigti, kad T. R. ir E. I. telefonais bendravo jau nuo 2009-04-21, šių pokalbių metu suderino ne tik kainą už vairuotojo pažymėjimą, bet taip pat derino ir datą, kada T. R. reiktų parskristi į Lietuvą, t.y. kada galėtų išsilaikyti egzaminą „Regitroje“ dėl vairuotojo pažymėjimo gavimo. 2009-07-08 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas rodo, kad 2009-05-18 19.08 val. T. R. skambino E. I., norėdamas sužinoti kuriai dienai jis galėtų užsisakyti lėktuvo bilietus į Lietuvą, E. I. teigė, kad šis palauktų, nes kaip tik dabar važiuoja susitikti su reikiamu žmogumi (2 t. 162-163 b. l.). Analizuojant operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus, matyti, kad 2009-05-19 12.15 val., t.y. jau kitą dieną po T. R. ir E. I. pokalbio, V. J. paskambino E. I. ir sutarė susitikti Šiauliuose. Kaip rodo bylos duomenys, 2009-05-19 12.26 val. su V. J. atvyko susitikti E. I., V. J. išlipęs iš savo automobilio įsėdo į E. I. automobilį, abu kaltinamieji automobilyje kalbėjosi apie 30 min., vėliau V. J. išlipo ir išvažiavo. Tą pačią dieną, t.y. 2009-05-19 17.21 val., pakalbėjęs su V. J., E. I. SMS žinute informavo T. R., kada jis turi grįžti ir laikyti vairavimo egzaminą, nurodydamas laiką nuo birželio 8 d. iki 16 d. Suderinęs laiką, T. R. trumpąja SMS žinute informavo E. I., kad pirks bilietus kelionei į Lietuvą, ir bus čia nuo birželio 10 d. iki 18 d. 2009-07-09 operatyvinių veiksmų protokolo analizė rodo ir tai, kad E. I. T. R. pranešė, jog teorijos egzaminą „Regitroje“ jis laikys birželio 13 d. (3 t. 1-2 b. l.).

205Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad T. R. teorijos egzaminą iš tiesų laikė VĮ „Regitra“ Biržų filiale, jį egzaminavo būtent V. J. ir 2009-06-13 (t.y. tą pačią dieną, kurią jau buvo sutarę telefonu) T. R. teorijos egzaminą išlaikė. Analizuojant bylos medžiagą matyti ir tai, kad iš V. J. buvo paimtas darbo knygelės lapas, ant kurio surašyti duomenys apie T. R., bei nurodyta 13 d. 11 val., t.y. ta pati diena, dėl kurios buvo jau anksčiau sutarta, kad T. R. laikys egzaminą. Teismas taip atkreipia dėmesį ir į tai, kad E. I. teisme paaiškino, jog pinigus V. J. perdavė, nors sumos ir neprisiminė, tačiau teigė, kad faktas, kad pinigai buvo perduoti, nes jis prašė V. J. paslaugos.

206Šie duomenys tik patvirtina tiek E. I., tiek T. R. parodymus ir tuo pačiu paneigia V. J. gynybinę poziciją. Išnagrinėtos aplinkybės rodo, kad E. I. padaryti veiksmai, paperkant V. J., teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o V. J. veiksmai dėl susitarimo priimti kyšį ir kyšio priėmimo veikiant neteisėtai T. R. interesais - kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

207LR BK 226 straipsnis įtvirtina nusikalstamą veiką - tarpininko kyšininkavimą, kuri objektyviai pasireiškia aktyviais veiksmais – asmens pažadu pasinaudojant savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kitokia tikėtina įtaka už kyšį paveikti valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, tarptautinę viešąją organizaciją arba jų tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad jie kyšio davėjo interesais atitinkamai teisėtai ar neteisėtai veiktų arba neveiktų. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad E. I., T. R. prašant, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, už kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautoją ir valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jie neteisėtai veiktų vykdydami savo įgaliojimus, t.y. pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M. bei valstybės tarnautoju - Valstybės įmonės „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės specialistu V. J., pažadėjo paveikti pastaruosius neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padėti T. R. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Pats kaltinamasis E. I. teisme pripažino tarpininkavęs T. R. interesais, nurodė, kad jis pažinojo kaltinamuosius - V. J. ir P. M., kurių ir prašė už atlygį veikti neteisėtai. Be to, tokius jo paaiškinimus patvirtino ir pats T. R. bei byloje esantys operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai, kurių analizė rodo, kad T. R. 2009-04-21 paskambino E. I. ir pasakė, kad norėtų nusipirkti teises, šio pokalbio metu E. I. sutiko jas parduoti (2 t. 98-101 b. l.). Iš bylos aplinkybių matyti, kad E. I. suvokė, jog jis neteisėtai, t. y. už piniginį atlygį pažadėjo T. R., pasinaudodamas savo pažintimis, padėti jam gauti vairuotojo pažymėjimą ir to siekė, todėl teismas sprendžia, kad E. I. veikė tiesiogine tyčia. Esant nustatytoms aplinkybėms, E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

208LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalis įtvirtina baudžiamąją atsakomybę tam, kas pagamino netikrą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Tiriant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino įvykdęs šį nusikaltimą ir nurodė, kad T. R. nepažinojo, kai jis parvyko į Lietuvą, prie viešbučio jį pamatė pirmą kartą, jis davė 2000 litų, o viso buvo sutarta 3500 litų. Jis gautus pinigus padavė P. M. ir sutarė, kad šis sutvarkys dokumentus. P. M. teismui patvirtino, kad suklastojo penkis pažymėjimus, tame tarpe ir T. R., o visus asmenų duomenis jam pateikdavo E. I. T. R. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad sugrįžęs į Lietuvą, apsigyveno „Šiaulių“ viešbutyje, prie kurio atvyko E. I. ir padavė jam įmautę su jau paruoštais dokumentais, tai yra T. R. vardu išrašytais vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimu, ir P. M. įmonės liudijimu apie tai, kad jis mokėsi ir baigė teorijos ir vairavimo kursus. Kaip T. R. nurodė, jis suprato, kad tie dokumentai yra suklastoti, nes jokių kursų P. M. įmonėje niekada nelankė, sveikatos patikrinimo vairuotojo pažymėjimui gauti neatliko, pirmosios pagalbos mokymo paskaitų nelankė, 2009 m. gegužės mėnesį, kai buvo išrašyti šie dokumentai, jis buvo Londone, be to, už tuos dokumentus jokiose įstaigose nepasirašinėjo. Ištyrus bylos medžiagą, matyti, kad nors T. R. P. M. vairavimo mokykloje kursų ir nelankė, jo teoriniai bei praktiniai transporto priemonių vairavimo gebėjimai vertinti nebuvo, tačiau jam 2009-05-29 buvo išduotas P. M. vairavimo mokyklos liudijimas Nr. 1120, kuriame įrašyti tikrovės neatitinkantys ir žinomai melagingi duomenys, patvirtinantys juridinį faktą, neva T. R. nuo 2009-02-09 iki 2009-03-23 mokėsi P. M. vairavimo mokykloje ir sėkmingai baigė nustatytą mokymo kursą (4 t. 88 b. l.).

209Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad T. R. už pinigus reikėjo ne tik vairavimo mokyklos liudijimo, bet ir medicininės ir pirmos pagalbos pažymų. Kaltinamasis E. I. teismui patvirtino, kad dėl medicininių pažymų jis kreipėsi į P. M., kuris jam perdavė abi pažymas. P. M. teismui taip pat paaiškino, kad Raudonojo kryžiaus pažymas gaudavo nuėjęs į organizaciją, sumokėdavo 15 litų ir S. S. arba I. S. jam išrašydavo, dėl T. R. išrašė I. S., o pažyma buvo išrašyta T. R. nedalyvaujant. Kaltinamoji I. S., pripažinusi teismui savo kaltę, taip pat paaiškino, kad P. M. pažinojo iš matymo, jis labai prašė pažymos, pasakė asmens duomenis ir ji išrašė pažymą T. R., nors pastarasis ir nedalyvavo bei jokių kursų ji jam nepravedė. T. R. taip pat patvirtino, kad pažymą dėl pirminės pagalbos gavo už pinigus, nors nebuvo testuotas ir mokytas. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad P. M., gavęs 2009-05-20 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839 su įrašytais tikrovės neatitinkančiais ir žinomai melagingais duomenimis, patvirtinančiais juridinį faktą, kad T. R. neva yra mokytas ir atestuotas pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą, nors T. R. pagal pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo programą mokytas ir atestuotas nebuvo, perdavė jį E. I., o E. I. perdavė jį T. R., kuris šį dokumentą nugabeno į VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės patalpas, kur šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, pateikdamas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo Biržų grupės darbuotojams.

210Dėl tokių priežasčių teismas daro pagrįstą išvadą, kad I. S., suklastodama tikrą dokumentą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizuodama, veikė tiesiogine tyčia.

211Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad I. S. veiksmai dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų, išduotų T. R. ir M. R. vardu, vertintini kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes nors jie buvo išduoti ir skirtingų asmenų atžvilgiu, tačiau dėl abiejų pažymėjimų į I. S. kreipėsi tas pats asmuo P. M., pažymėjimai buvo išrašyti tą pačią dieną, t.y. 2009-05-20, o grąžinti jie buvo taip pat tam pačiam asmeniui – P. M. Tokios aplinkybės rodo, kad I. S. veikė vieninga tyčia, siekdama vieno tikslo, kad P. M. gautų abu suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzamino laikymui.

212Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro išvadą, kad I. S. nusikalstami veiksmai, veikiant dėl T. R. ir M. R. interesų, tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

213Bylos duomenys rodo ir tai, kad T. R. į E. I. kreipėsi ir dėl vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymos gavimo pačiam nedalyvaujant, o šis į P. M.. P. M. teismui paaiškino, kad dėl sveikatos pažymų kreipdavosi į savo pažįstamą A. N., pasakydavo duomenis ir gaudavo pažymą, dėl T. R. irgi kreipėsi.

214Teisme apklausta kaltinamoji A. N. kategoriškai neigė savo kaltę, teigdama, kad ji dirba registratore, todėl jokių dokumentų suklastoti negali. Tačiau teismas tokius jos paaiškinimus atmeta, vertindamas juos kaip A. N. pasirinktą gynybinę poziciją, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. O be to, tokius jos paaiškinimus paneigia ir kitų kaltinamųjų – E. I., P. M. – paaiškinimai, bei kita bylos medžiaga. Netikėti minėtais kaltinamųjų paaiškinimais teismas neturi jokio pagrindo, tiek E. I., tiek P. M. teisme bei ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius paaiškinimus dėl bylos aplinkybių, jų paaiškinimai buvo ne tik išsamūs, bet ir nuoseklūs viso tyrimo metu, be to, nenustatyta priežasčių, dėl ko E. I. ar P. M. siektų melagingai apkaltinti A. N. nusikaltimo padarymu. Dar daugiau, kaltinamasis P. M. nurodė, kad A. N. yra sena jo pažįstama, todėl tai tik patvirtina, kad P. M. neturėjo jokio pagrindo apkalbėti A. N.

215Teismas, spręsdamas A. N. kaltės klausimą, remiasi ir teisme apklaustų liudytojų parodymais. Liudytoja V. S. teismui patvirtino, kad A. N. yra atlydėjusi pažįstamus, bet taip daro visi poliklinikos darbuotojai. Liudytoja V.-B. K. teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąją A. N., jos kartu dirba centro poliklinikoje, ji dalyvauja vairuotojų sveikatos patikrinime, dirba LOR gydytoja. Ši liudytoja pripažino ir tai, kad A. N. be asmens yra pasirašiusi pažymas gal vieną kartą, taip pat teigė, kad būna tokių atvejų, jei darbuotojas patvirtina, kad klausa gera ir žmogus gerai pažįstamas, tada pasirašo. Iš teisme apklaustos liudytojos J. L. parodymų matyti, kad ji dirba kasininke, renka pinigus, jos kolegos ateina dėl savo giminaičių, artimųjų sumokėti pinigų už komisiją, kartais ateina be žmogaus sumoka, ji užregistruoja į žurnalą ir viskas.

216Analizuojant T. R. išduotą 2009-05-22 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1701, matyti, kad ją pasirašė bendrosios praktikos slaugytoja V. K. Teisme liudytoja apklausus V. K., paaiškėjo, kad A. N. yra jos bendradarbė, kuri kartu dirba registratūroje. Jos užpildo pažymas ir nukreipia asmenis į komisiją, o P. M. jos nėra nieko prašęs, taip pat parodė, kad pažyma Nr. 1701, išduota T. R. išrašyta jos, nes A. N. gal dėl užimtumo yra davusi vardą, pavardę ir asmens dokumentus.

217Be to, T. R. ikiteisminio tyrimo metu pripažino ir tai, kad jis pats į gydymo įstaigą nėjo, pas medikus nesikreipė, kad gautų pažymą, reikalingą vairuotojo pažymėjimui gauti, ir nurodė, kad tuo metu, kai jam buvo išduota vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, t.y. 2009-05-22, jis buvo Anglijoje. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai taip pat patvirtina minėtas aplinkybes, iš šių protokolų akivaizdu, kad T. R., būdamas Didžiojoje Britanijoje, telefonu bendravo su E. I., su kuriuo suderinęs egzamino „Regitroje“ datą 2009-06-13, birželio mėnesį tik ir grįžo į Lietuvą. Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma T. R. buvo išduota jam pačiam nedalyvaujant.

218Minėtų duomenų analizė leidžia teismui neginčijamai teigti, kad A. N. veiksmai dėl T. R. vardu išduoto dokumento suklastojimo, nusikaltimo padarymui pasitelkiant kitus, apie šią neteisėtą veiką nieko nežinančius asmenis, bei šio žinomai suklastoto tikro dokumento realizavimo tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

219Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I. ir P. M. nusikalstamos veikos dėl bendrininkavimo suklastojant dokumentus - P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, sveikatos patikrinimo pažymą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, T. R. vardu, vertintini kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes tiek iš T. R. duotų parodymų, tiek iš kaltinamųjų paaiškinimų matyti, kad T. R. už pinigus norėjo iš karto gauti visus tris minėtus dokumentus, E. I. dėl visų trijų dokumentų gavimo kreipėsi į P. M. iš karto, o P. M., suklastojęs savo mokymo įstaigos baigimo liudijimą, T. R. atžvilgiu organizavo ir kitų medicininių dokumentų suklastojimą, taigi veikė vieninga tyčia, siekdami vieno tikslo, kad T. R. gautų visus tris suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzamino laikymui.

220Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro išvadą, kad E. I. ir P. M. nusikalstami veiksmai, veikiant dėl T. R. interesų, tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

221Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su R. S.

222Teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino papirkęs valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., veikdamas R. S. naudai ir interesais, teigdamas, kad R. S. nėra matęs, pastarasis per V. J. perdavė jam pinigus, o P. M. sutvarkė visus reikiamus dokumentus. R. S. sveikatą tikrinosi pats, šiuo atveju E. I. sau nepasiliko nei lito, nes nurodytą sumą sumokėjo už kurą, be to, pinigus davė P. M., o P. M. jam davė dokumentus. Pagarsinus E. I. ikiteisminio tyrimo metu duotus paaiškinimus taip pat matyti, kad jis susitiko su V. J. dėl kitų žmonių, dėl kurių prašė V. J., kad jis už kyšį padėtų jiems išlaikyti „Regitroje“ teorijos egzaminus, o vieno iš tokių susitikimų metu V. J. paprašė jo, kad padėtų jo pažįstamam žmogui gauti vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą ir Raudonojo Kryžiaus pažymėjimą. Kadangi E. I. pasakė, kad gali padėti jo pažįstamam žmogui, V. J. pasakė, kad vėliau su juo susisieks jo pažįstami žmonės ir perduos to jo pažįstamo, kuriam reikia minimų dokumentų, duomenis ir pinigus. Analizuojant bylos aplinkybes, akivaizdu, kad viskas įvyko taip, kaip ir buvo sutarta. Pas E. I. vėliau atvykę vyriškiai perdavė užklijuotą voką, kuriame buvo 1000 litų ir R. S. nuotraukos ir paso kopija. E. I. suprato, kad čia yra tas žmogus iš Biržų krašto, dėl kurio jo prašė J., tada, tą pačią dieną arba po vienos – dviejų dienų nuvažiavo pas P. M. ir jam atidavė 800 litų už vairavimo mokyklos pažymėjimą R. S. ir 60 litų už Raudonojo Kryžiaus pažymėjimą. Kaltinamasis P. M. teismui taip pat patvirtino, kad E. I. ateidavo į klasę arba į namus ir prašydavo, kad jis išrašytų vairuotojų baigimo kursų pažymėjimus, jam sumokėdavo 600-800 litų, pravažiavimų nedarydavo, tai irgi susitaupydavo, pinigus įnešdavo į kasą, o jam likdavo 100-200 litų, jam pasakydavo asmens duomenis, kuriuos jis įtraukdavo į duomenų bazę ir klastodavo dokumentus, taip suklastojo ir R. S. Nagrinėjant teisme apklausto R. S. parodymus, matyti, kad jis pažįsta tik V. J. ir buvo nuvažiavęs pas jį į namus dėl laiptų gamybos. Aptarus laiptus, V. J. jam pasiūlė įsigyti vairuotojo teises, tik sakė pačiam susitvarkyti medicininę pažymą, o daugiau viską sutvarkys jis, nes V. J. tuo metu dirbo „Regitroje“. Kadangi jis tuo metu vairuotojo pažymėjimo neturėjo, todėl sutiko. Iš bylos duomenų matyti ir tai, kad R. S. su V. J. sutarė, kad laiptai kainuos apie 3000 litų, tada V. J. liudytojo paklausė, ar nenorėtų, kad jis už laiptus atsiskaitytų ne pinigais, o tuo, kad padės R. S. gauti vairuotojo pažymėjimą ir pastarasis sutiko.

223Atsižvelgiant į tai, kad E. I., papirko valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką, siekdamas neteisėtos valstybės tarnautojui prilygintino asmens veikos vykdant įgaliojimus, kad jis neteisėtai išduotų vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, E. I. padaryti veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, o P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintinas asmuo, susitarė priimti ir priėmė kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t.y. už atlygį neteisėtai susitarė išduoti R. S. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, P. M. veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

224LR BK 226 straipsnyje įtvirtinta nusikalstama veika - tarpininko kyšininkavimas - objektyviai pasireiškia aktyviais veiksmais – asmens pažadu pasinaudojant savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kitokia tikėtina įtaka už kyšį paveikti valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, tarptautinę viešąją organizaciją arba jų tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad jie kyšio davėjo interesais atitinkamai teisėtai ar neteisėtai veiktų arba neveiktų. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad E. I., V. J. prašant, pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems prilygintais asmenimis, už kyšį pažadėjo paveikti valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad jis neteisėtai veiktų vykdydamas savo įgaliojimus, t.y. pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojui prilyginamu asmeniu – P. M. vairavimo mokyklos savininku P. M., pažadėjo paveikti pastarąjį neteisėtai veikti vykdant savo įgaliojimus ir tokiu būdu padėti R. S. neteisėtai gauti vairuotojo pažymėjimą. Pats kaltinamasis E. I. teisme pripažino tarpininkavęs R. S. interesais, nurodė, kad jis pažinojo kaltinamuosius - V. J. ir P. M. V. J. vieno pokalbio metu paprašė jo pažįstamam žmogui gauti vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimą ir Raudonojo Kryžiaus pažymėjimą, o šių dokumentų prašė už atlygį. Iš bylos aplinkybių matyti, kad E. I. suvokė, jog jis neteisėtai, t. y. už piniginį atlygį, pažadėjo V. J., pasinaudodamas savo pažintimis su P. M., padėti jam gauti vairuotojo pažymėjimą ir to siekė. Tiriant bylos aplinkybes matyti ir tai, kad E. I. pažadėjo paveikti P. M., kad šis veiktų neteisėtai, o būtent, pažeisdamas 2008 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-302 patvirtinto „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo“ nuostatas, jog asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje bei įgyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų ir įgūdžių, R. S. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą išduotų pastarajam nelankant P. M. vairavimo mokyklos ir nevertinant jo teorinių ir praktinių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų. Dėl minėtų priežasčių teismas sprendžia, kad E. I. veikė tiesiogine tyčia. Esant nustatytoms aplinkybėms, E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

225Nagrinėjant bylą teisme, V. J. nepripažino padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalyje, kuri numato atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilygintino asmens susitarimą priimti kyšį, kyšio priėmimą už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. V. J. teisme pripažino, kad R. S. jis pažįsta nuo 2 klasės, su R. S. nutarė, kad jam reikia laikyti teises Šiauliuose, nes pigiau, todėl P. M. vairavimo mokyklai pateikė asmens duomenis, bet ar R. S. lankė kursus, ar ne, nežino. Tačiau teismas tik iš dalies remiasi tokiais kaltinamojo paaiškinimais, nes iš bylos medžiagos matyti, kad V. J. nėra nuoširdus ir vengia sakyti visą tiesą, siekdamas save atriboti nuo įvykio ir išvengti baudžiamosios atsakomybės. R. S. teisme paaiškino, kad V. J. jo prašė, kad padarytų laiptus, aptarus laiptus, V. J. pasiūlė įsigyti vairuotojo teises, sakė paduoti tik medicininę pažymą, o daugiau viską žadėjo sutvarkyti pats. Kadangi tuo metu vairuotojo pažymėjimo jis neturėjo, todėl sutiko. Jis jokių pinigų V. J. už tai nemokėjo, bet gavo vairavimo mokyklos pažymėjimą ir raudonojo kryžiaus pažymą, nors pats į kursus nebuvo nuėjęs. Kaltinamasis V. J. teisme nurodė, kad R. S. parodymai nėra teisingi, po sulaikymo R. S. buvo atvykęs pas jį ir sakė, kad jį apkalbėjo, o taip pasielgė, nes bijojo, kad neuždarytų ir jo paties į rūsį, neva R. S. buvo daromas spaudimas. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad R. S. buvo apklaustas ir nagrinėjant bylą teisme, teisminio nagrinėjimo metu jis išsamiai atskleidė visas bylos aplinkybes, be to, R. S. dėl nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu vairuotojo pažymėjimo gavimu, 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jau yra nuteistas. Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad V. J. paaiškinimais remtis negalima, kai tuo tarpu R. S. parodymais teismas remiasi.

226Iš bylos duomenų matyti ir tai, kad R. S. teorijos egzaminą laikė Biržuose, būtent pas V. J.. Tokią aplinkybę patvirtino tiek pats R. S., tiek byloje esantis raštas iš „Regitros“, iš kurio matyti, kad R. S. teorijos egzaminą Biržų „Regitroje“ laikė 2009-03-25, o jį egzaminavo būtent V. J., be to, teorijos egzaminą R. S. išlaikė. R. S. teismui pripažino, kad į kelis klausimus atsakė pats, o kas buvo neaišku, klausė V. J., šis jam padėjo ir egzaminą išlaikė. Pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-329 patvirtinto „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatas, egzaminuojamasis teorijos egzaminą privalo išlaikyti be kitų asmenų ar pagalbinių priemonių pagalbos, tačiau V. J., padėdamas R. S. išlaikyti teorijos egzaminą, pažeidė minėtą nuostatą, t.y. veikė neteisėtai.

227Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad nors V. J. ir R. S. teigė, kad R. S. niekam pinigų nemokėjo, tačiau bylos aplinkybės liudija, kad V. J. už šią paslaugą turėjo gauti laiptus. Pažymėtina, kad R. S. kaip tik ir nurodė, kad teises gavo būtent už laiptus, tačiau taip pat pripažino, kad jų nepadarė, nes nespėjo.

228Tokių aplinkybių visuma duoda pagrindo neginčijamai teigti, kad V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti kyšį už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t.y. už R. S. įrengtus laiptus neteisėtai susitarė padėti R. S. išlaikyti motorinių transporto priemonių vairuotojų teorijos žinių patikrinimą, todėl V. J. veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį.

229Nagrinėjant bylą teisme, V. J. neigė savo kaltę ir dėl to, kad jis, veikdamas kartu su E. I. ir R. S., papirko valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį – P. M. vairavimo mokyklos savininką P. M., nurodydamas, kad jis su R. S. tiesiog nutarė, kad jam reikia Šiauliuose laikyti teises, nes pigiau ir dėl to P. M. vairavimo mokyklai pateikė asmens duomenis, o ar jis lankė kursus, ar ne, nežino. Tačiau teismas tokiais jo paaiškinimais nesiremia ir juos atmeta. Kaltinamasis E. I. paaiškino, kad į jį kreipėsi V. J., prašydamas suorganizuoti vairavimo mokyklos liudijimą, R. S. nedalyvaujant mokymuose. Iš E. I. ikiteisminio tyrimo metu duotų paaiškinimų matyti, kad už tokią paslaugą buvo apmokėta, nes po susitarimo padėti E. I. paskambino kažkoks vyras ir pasakė, kad jie yra „iš anos pusės“ arba „iš alaus krašto“, susitarė su tais žmonėm susitikti šalia Šiaulių „Regitros“, kai ten nuvažiavo, susitiko su dviem vyriškiais, kurie perdavė užklijuotą voką, kuriame buvo 1000 litų ir R. S. nuotraukos ir paso kopija. E. I. suprato, kad čia yra tas žmogus iš Biržų krašto, dėl kurio jo prašė V. J. Gavęs pinigus E. I. nuvažiavo pas P. M. ir jam atidavė 800 litų už vairavimo mokyklos pažymėjimą R. S. ir 60 litų už Raudonojo Kryžiaus pažymėjimą. P. M. taip pat teismui patvirtino, kad E. I. į jį kreipėsi suklastoti vairavimo kursų baigimo pažymėjimą ir dėl R. S., sumokėdamas už tai pinigus. Anksčiau nurodytais motyvais teismas pažymi, kad jis remiasi E. I., P. M. ir R. S. paaiškinimais ir vertina juos kaip atitinkančius objektyvią tiesą. Be to, bylos duomenys rodo ir tai, kad R. S. vairavimo mokyklos liudijimas buvo išduotas, 2009-03-21 jam buvo išduotas P. M. įmonės vairavimo kursų baigimo liudijimas Nr. 1100, tačiau kaip nurodė pats R. S., jis jokių kursų šioje mokykloje nelankė.

230Išnagrinėtos aplinkybės rodo, kad V. J. padaryti veiksmai, paperkant valstybės tarnautojui prilygintiną asmenį P. M., teisingai kvalifikuoti kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį.

231Kaltinamasis E. I. pripažino padaręs LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nusikalstamą veiką ir nurodė, kad R. S. nepažinojo, nėra jo matęs, o visus reikiamus duomenis, reikalingus vairavimo mokyklos liudijimo suklastojimui jam perdavė V. J. žmonės, gautus duomenis jis savo ruožtu perdavė P. M.. P. M. teismui pripažino suklastojęs P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, įtraukdamas R. S. į mokinių sąrašą ir išduodamas pažymėjimą, patvirtinantį neva R. S. baigė mokymus. R. S. teismui taip pat patvirtino, kad jis V. J. pateikė asmens kortelės kopiją ir medicininę pažymą, o jam V. J. jam vėliau atvežė vairavimo mokyklos pažymėjimą ir raudonojo kryžiaus pažymą, nors pats į kursus nuėjęs nebuvo. Tuo tarpu V. J. nepripažino savo kaltės dėl nusikaltimo, numatyto LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Tačiau teismas V. J. paaiškinimus vertina kaip jo gynybinę poziciją, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes jo paaiškinimus paneigia tiek E. I., tiek R. S. parodymai, kurie yra detalūs, o be to, byloje nenustatytas jų suinteresuotumas melagingai apkaltinti V. J. nusikalstamos veikos padarymu, todėl teismas juos vertina kaip atitinkančius objektyvią tiesą dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių.

232Kaip jau minėta, iš bylos medžiagos akivaizdu, kad P. M. vairavimo mokykloje R. S. buvo įtrauktas į pamokų apskaitos žurnalą, kaip lankantis vairavimo kursus mokinys (3 t. 193 b. l.), 2009-03-21 R. S. buvo išduotas P. M. įmonės vairavimo kursų baigimo liudijimas Nr. 1100, tačiau kaip nurodė pats R. S., jis jokių kursų nelankė. Bylos duomenys liudija ir tai, kad P. M. suklastotą pažymėjimą perdavė E. I., o pastarasis – V. J. Tokios aplinkybės rodo, kad E. I., veikdamas kartu su V. J. ir R. S., sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo, P. M., sukurstytas E. I., R. S. ir V. J., suklastojo tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą tikrą dokumentą realizavo, perduodamas E. I., o V. J., veikdamas kartu su E. I. ir R. S., sukurstė P. M. suklastoti tikrą dokumentą – P. M. vairavimo mokyklos liudijimą, bei šį žinomai suklastotą dokumentą laikė, gabeno ir realizavo.

233Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad V. J. į E. I. kreipėsi ne tik dėl vairavimo mokyklos liudijimo išdavimo, tačiau ir dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo, o E. I. dėl šio pažymėjimo kreipėsi į P. M. Tokias aplinkybes patvirtino ne tik P. M., bet ir E. I., nurodydamas, kad pas jį atvažiavo V. J. žmonės ir atvežė 60 litų už Raudonojo Kryžiaus pažymėjimo R. S. gavimą. Be to, tokias aplinkybes patvirtina ir byloje esantis operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas, iš kurio matyti, kad 2009-03-20 12.33 val. E. I. paskambino P. M., paklausdamas, ar pastarasis gali išrašyti pirmąją pagalbą R. S., padiktuodamas jo asmens kodą ir nurodydamas, kad pažyma reikalinga jau rytojaus dieną, iš pokalbio matyti, kad P. M. sutiko pasistengti (1 t. 103-104 b. l.). Bylos medžiaga liudija, kad P. M. dėl pažymos R. S. išdavimo kreipėsi į S. S. S. S. teismui pripažino 2009-03-19 išrašiusi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sveikatos žinių pažymėjimą Nr. 008772 R. S., pastarajam nedalyvaujant, kurią ji perdavė P. M.. R. S. taip pat teisme patvirtino, kad jis jokiuose pirmosios medicininės pagalbos suteikimo kursuose nedalyvavo, nors tokią pažymą gavo, kurią kartu su vairavimo mokyklos liudijimu pateikė VĮ „Regitra“.

234Tokių aplinkybių visuma neginčijamai patvirtina, kad S. S. yra kalta dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, padarymo.

235Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I., V. J. ir P. M. nusikalstamos veikos, dėl bendrininkavimo suklastojant dokumentus - P. M. vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, R. S. vardu, vertintini kaip viena tęstinė nusikalstama veika, nes tiek iš R. S. duotų parodymų, tiek iš kaltinamųjų paaiškinimų matyti, kad V. J. R. S. pažadėjo gauti abu dokumentus ir tiek dėl vairavimo mokyklos liudijimo, tiek dėl sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo V. J. kreipėsi į E. I., kuris dėl abiejų dokumentų gavimo kreipėsi į P. M., o P. M., suklastojęs savo mokymo įstaigos baigimo liudijimą, R. S. atžvilgiu organizavo ir sveikatos žinių pažymėjimo suklastojimą, taigi veikė vieninga tyčia, siekdami vieno tikslo, kad R. S. gautų abu suklastotus dokumentus, reikalingus praktinio ir teorinio vairavimo egzamino laikymui.

236Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro išvadą, kad E. I., V. J. ir P. M. nusikalstami veiksmai, veikiant dėl R. S. interesų, tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį.

237Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., V. J., P. M., S. S., buvo nurodyta, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė veikdami su R. S. ar sukurstyti R. S., kurio atžvilgiu byla išskirta. Tačiau remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, R. S. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė apkaltinamąją nuosprendį, todėl atitinkamai kaltinimai tikslintini, nurodant, kad nusikalstamos veikos padarytos veikiant kartu su R. S. ar sukursčius R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamųjų teisinės padėties.

238Dėl E. I. nusikalstamų veiksmų, susijusių su L. U. ir V. P.

239Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis E. I. prisipažino davęs kyšį tarpininkui, siekdamas Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto A. T. neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus. E. I. teismui parodė, kad dėl L. U. ir V. P. prašė pagalbos A. Š., nes vairavimo instruktorių nepažinojo, pinigus A. Š. visada paimdavo, o ar A. Š. padėdavo jo siųstiems asmenims, ar ne, nežino, gal pinigus pasilikdavo sau. Liudytoju teisme apklaustas V. P. teisme patvirtino, kad vienai merginai padėjo išlaikyti vairavimo egzaminą, nes jis turėjo pažįstamą, kurio draugė neišlaikė egzamino, todėl jam pasakė, kad pakalbės dėl pagalbos. Jis pakalbėjo su E. I., kuris ir viską sutvarkė, o L. U. už tai turėjo sumokėti ar tai 800, ar 1000 litų, pinigus ji perdavė jam, o jis perdavė E. I. L. U. taip pat paaiškino, kad kai ji neišlaikė pravažiavimo egzamino, prašė pažįstamo, kuris šiuo metu išvykęs į užsienį, kad jai padėtų. Jai pasakė, kad iš pirmo karto negali išlaikyti, ji už pagalbą davė 1500 litų pažįstamam, o šis pinigus perdavė kažkam. Iš liudytojo A. Š. teisme duotų parodymų taip pat matyti, kad kai jis dar dirbo Mažeikių „Regitroje“, jis pažinojo E. I. ir iš E. I. jis buvo paėmęs pinigus už tariamą pagalbą išlaikant egzaminus, tačiau jis visus gautus pinigus pasiliko sau, niekam jų neperdavė, o pinigus paimdavo per autobuso vairuotojus.

240Analizuojant bylos medžiagą, taip pat matyti, kad L. U. 2008-09-30, 2008-10-18, 2008-10-29, 2008-11-21 iš tiesų neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Telšių filiale, 2008-12-20 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant V. R.. Po nesėkmingų bandymų, paaiškėjo, kad L. U. kreipėsi pagalbos laikyti egzaminą už pinigus. 2009-01-31 ji išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant A. T., todėl 2009-02-07 L. U. išduotas vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ). Teismas pažymi, kad baudžiamojoje byloje A. T. buvo pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo padarymo, jis buvo apklaustas ir davė paaiškinimus, tačiau iš bylos duomenų matyti ir tai, kad 2011-06-30 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas įtariamojo A. T. atžvilgiu dėl kyšininkavimo pagal LR BK 225 str. 2 d., nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę dėl nusikaltimo padarymo (6 t. 50-55 b. l.). Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, E. I. pareikštas kaltinimas pagal LR BK 227 str. 2 d., veikiant L. U. interesais, tikslintinas, nurodant, kad L. U. 2009-01-31 išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant A. T., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai. Toks faktinių aplinkybių kaltinime patikslinimas nesunkina kaltinamojo E. I. teisinės padėties ir yra galimas.

241Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai taip pat patvirtina, kad V. P. kreipėsi pagalbos dėl L. U. į E. I., o pastarasis į A. Š., A. Š. telefonu informavo E. I., kuris egzaminuotojas L. U. lauks „Regitroje“, taip pat A. Š. E. I. pranešė, kad iš pirmo karto jie negali praleisti. Ši operatyvinė bylos medžiaga tik dar kartą patvirtina aplinkybę, kad L. U. 2008-12-20 neišlaikė vairavimo praktikos egzamino VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale. Operatyvinių veiksmų protokolų analizė rodo ir tai, kad 2009-02-01 E. I. skambino A. Š. ir pasakė, kad įdėjo pinigus į autobusą Nr. 329, o tai tik dar kartą patvirtina aplinkybę, kad E. I. prašė pagalbos A. Š. pastarajam atsilygindamas.

242Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, E. I. padaryta nusikalstama veika, duodant kyšį tarpininkui, siekiant valstybės tarnautojo neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, teisingai kvalifikuota kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį.

243Be to, bylos aplinkybės liudija ir tai, kad E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas. Kai į jį pagalbos kreipėsi V. P., kad padėtų išlaikyti vairavimo egzaminą L. U., E. I. sutiko tai padaryti. Tokių aplinkybių neginčijo ir neneigė nei pats kaltinamasis E. I., be to, tokias aplinkybes patvirtino ir anksčiau jau minėti liudytojai – V. P. bei L. U. Analizuojant bylos medžiagą, teismas atkreipia dėmesį, kad 2009-08-20 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas taip pat patvirtina, kad 2008-12-03 V. P. SMS žinute E. I. atsiuntė duomenis apie L. U., taip pat pažymėdamas, kad „čia apie tą pačią, apie kurią kalbėjo, kad reikia vežti į M“. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad kaltinamasis E. I. pažinojo valstybės tarnautoją – A. Š., dirbantį Mažeikių „Regitroje“, todėl pasinaudodamas tokia pažintimi ir sutiko už atlygį padėti L. U. išlaikyti vairavimo egzaminą Mažeikių „Regitroje“. Esant nustatytoms aplinkybėms E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį. Taip pat pažymėtina, kad dėl aukščiau aptartų motyvų, susijusių su A. T., E. I. pareikštas kaltinimas pagal LR BK 226 str. 1 d., veikiant L. U. interesais, tikslintinas, nurodant, kad L. U. 2009-01-31 išlaikė vairavimo praktikos egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale egzaminuojant A. T., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai.

244Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., buvo nurodyta, kad kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė veikdamas su L. U. ir V. P., kurių atžvilgiu byla išskirta. Tačiau remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, L. U. ir V. P. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė nuosprendį, kuriuo atleido juos nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamų veikų padarymo pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą jų atžvilgiu nutraukė, todėl atitinkamai kaltinimai tikslintini, nurodant, kad nusikalstamos veikos padarytos veikiant kartu su L. U. ir V. P., kurių atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamųjų teisinės padėties.

245Dėl E. I. nusikalstamų veiksmų, susijusių

246su R. B., A. S. ir A. B.

247Nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino davęs kyšį tarpininkui, siekdamas Valstybės įmonės „Regitra“ Telšių filialo Mažeikių grupės vairuotojų egzaminavimo grupės specialisto T. G. neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus.

248E. I. teismui parodė, kad pagalbos dėl R. B. jo prašė A. S., todėl važiavo į Mažeikius ir kadangi pats vairavimo instruktorių nepažinojo, pagalbos prašė A. Š., kuriam duodavo pinigus, o ar šis padėdavo, nežino. Liudytojas A. S. teismui patvirtino, kad E. I. pažįsta, pripažino ir tai, kad perdavė pinigus, kai jis dirbo autobuso vairuotoju. Iš liudytojo A. S. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, kurie buvo pagarsinti teisiamajame posėdyje, matyti ir tai, kad jis E. I. pažinojo kaip žmogų, kuris už pinigus gali padėti įsigyti vairuotojo pažymėjimą, jo bendradarbiui paprašius šio pažįstamam vyriškiui iš Radviliškio padėti išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą „Regitroje“, nes to padaryti savo jėgomis jam nesiseka, šis sutiko ir susitikęs su R. B. paėmė šio atvežtus 900 litų ir dokumento kopiją, B. pinigų sau nepasiėmė, jokio pelno iš to sandorio neturėjo, voką su pinigais ir paso kopija, gauta iš R. B., perdavė E. I. Liudytojas A. L. teisme patvirtino, kad jis dirba autobusų parke saugos tarnyboje, jis sužinojo, kad vienas vairuotojas gali padėti išlaikyti teises, todėl jis kreipėsi į jį, kad padėtų R. B. Analizuojant liudytojo R. B. parodymus, taip pat akivaizdu, kad jam neišlaikius pravažiavimo, jo draugas suvedė jį su autobuso vairuotoju ir su E. I., vėliau R. B. nuvažiavo į Mažeikius ir išlaikė, autobuso vairuotojas buvo kaip tarpininkas, perduodavo pinigus.

249Teismas remiasi minėtais kaltinamojo paaiškinimais ir liudytojų parodymais, nes jie nuoseklūs, išsamūs, be to, atitinka ir kitą bylos medžiagą. Telefoniniai pokalbiai tarp E. I., R. B., A. S., A. Š., kurių metu tariamasi, kaip R. B. neteisėtai išlaikyti vairavimo praktinį egzaminą VĮ „Regitra“ Mažeikių filiale, taip pat vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip E. I. per autobuso vairuotoją, vykstantį iš Šiaulių į Mažeikius, perduoda siuntinį A. Š. neginčijamai įrodo, kad E. I. padaryta nusikalstama veika, duodant kyšį tarpininkui, siekiant valstybės tarnautojo neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, teisingai kvalifikuota kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį.

250Be to, iš bylos duomenų matyti ir tai, kad E. I. kyšininkavo kaip tarpininkas. Kai į jį pagalbos kreipėsi A. S., kad padėtų išlaikyti vairavimo egzaminą R. B., E. I. sutiko tai padaryti. Kaip jau minėta, iš bylos duomenų akivaizdu, kad E. I. pažinojo VĮ „Regitra“ dirbantį A. Š. ir pasinaudodamas savo pažintimis, pažadėjo padėti R. B. už atlygį išlaikyti vairavimo egzaminą Mažeikių „Regitroje“. Esant nustatytoms aplinkybėms, E. I. veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį.

251Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., buvo nurodyta, kad kaltinamasis nusikalstamas veikas padarė veikdamas su R. B. ir A. S., kurių atžvilgiu byla išskirta. Tačiau remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, R. B., A. S. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė nuosprendį, kuriuo atleido R. B. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos padarymo pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukė, o A. S. atžvilgiu 2011-10-26 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, todėl atitinkamai kaltinimai tikslintini, nurodant, kad nusikalstamos veikos padarytos veikiant kartu su R. B. ir A. S., kurių atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis. Toks kaltinimo patikslinimas nekeičia faktinių esminių bylos aplinkybių ir nesunkina kaltinamųjų teisinės padėties.

252Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis E. I. pripažino davęs kyšį tarpininkui, siekdamas neteisėto valstybės tarnautojo veikimo vykdant įgaliojimus, kad A. B. Mažeikių „Regitroje“ išlaikytų praktinį vairavimo egzaminą, teigdamas, kad dėl A. B. jis kreipėsi į A. Š. E. I. ikiteisminio tyrimo metu taip pat paaiškino, jog į Mažeikius laikyti praktinį vairavimo egzaminą jis siuntė tris ar keturis žmones, tarp kurių buvo ir A. B. bei paprašė A. Š., kad jis per savo pažįstamus kolegas padėtų A. B. išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą Mažeikių „Regitroje“, A. Š. pagalbos paprašė telefonu. Tokios kaltinamojo nurodytos aplinkybės teisme, bei jo paaiškinimai ikiteisminio tyrimo metu sutampa ir su A. Š. duotais parodymais, kad E. I. į jį kreipėsi ir dėl A. B., sutampa ir su byloje esančiais operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais, iš kurių matyti, kad 2009-02-10 18.41 val. E. I. trumpąja SMS žinute A. Š. parašė: „B. a. ritoj 14 val. Pirma karta pas z. Labai reikia padeti jam. Vairuoti moka tik jaudinas labai...“ (1 t. 190 b. l.), 2009-02-11 E. I. skambino A. B. ir klausė, ar mato, kas egzaminuoja vairavimą Mažeikių „Regitroje“ (2 t. 14 b. l.), 2009-02-11 13.57 val. E. I. vėl skambino A. B., pranešdamas, kad kompiuteris nerodo, su kuo jam reikės eiti laikyti egzamino (2 t. 22 b. l.), 2009-02-11 14.33 val. A. B. SMS žinute informuoja E. I., kad eina laikyti egzamino su moterimi (2 t. 38-39 b. l.), E. I. iš karto apie tai informuoja A. Š. telefonu (2 t. 40-41 b. l.), o jau vėliau tos pačios dienos 15.01 val. A. B. informuoja E. I., kad viskas baigėsi gerai (2 t. 42-43 b. l.).

253Išnagrinėjus bylą, teismas nustatė ir tai, kad A. B. išlaikius praktinio vairavimo egzaminą Mažeikių „Regitroje“, E. I. ir A. Š. telefonu tarėsi, kaip perduoti atlygį, ar atvežti, ar įdėti per autobuso vairuotoją ir sutarė, kad siuntinys įdėtas į „Kautros“ autobusą „Neoplan“ Nr. 815. Analizuojant bylos aplinkybes, matyti, kad E. I. perduotus pinigus per autobuso vairuotoją A. Š. pasiėmė Mažeikių autobusų stotyje. Tokias aplinkybes taip pat patvirtina byloje esantys operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai (2 t. 44-45, 46-47, 48-49 b. l.).

254Aukščiau aptartų įrodymų visumos analizė leidžia teismui neginčijamai teigti, kad E. I. padaryta nusikalstama veika, duodant kyšį tarpininkui, siekiant valstybės tarnautojo neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, t.y. padedant A. B. išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą, teisingai kvalifikuota kaip apysunkis nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį.

255Atkreiptinas dėmesys, kad iš kaltinimo dėl kyšio davimo tarpininkui, siekiant valstybės tarnautojo neteisėto veikimo vykdant įgaliojimus, t.y. padedant A. B. išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą, šalintina aplinkybė, jog veika padaryta veikiant su A. B. Iki bylos išnagrinėjimo teisme A. B. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu nėra konstatuota, nes jis pasislėpė nuo tyrimą atliekančių pareigūnų, dėl ko buvo paskelbta jo paieška, o byla jo atžvilgiu išskirta (5 t. 43-44 b. l.), todėl šio asmens (A. B.) ir jo veiksmų nurodymas iš kaltinime pateikto veikos faktinių aplinkybių aprašymo šalintinas, nurodant, kad E. I. veiką padarė veikdamas kartu tyrimo metu nenustatytu asmeniu.

256Pažymėtina ir tai, kad baudžiamojoje byloje T. G. buvo pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo padarymo, jis buvo apklaustas ir davė paaiškinimus, tačiau iš bylos duomenų matyti ir tai, kad 2011-06-30 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas įtariamojo T. G. atžvilgiu dėl kyšininkavimo pagal LR BK 225 str. 2 d., nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę dėl nusikaltimo padarymo (6 t. 50-55 b. l.). Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, E. I. pareikšti kaltinimai pagal LR BK 227 str. 2 d., veikiant R. B. ir A. B. interesais, bei kaltinimas pagal LR BK 226 str. 1 d. veikiant R. B. interesais, tikslintinas, nurodant, kad R. B. 2009-02-27, apie 15 val. 00 min., Mažeikių mieste, išlaikė vairavimo egzaminą, egzaminuojant T. G., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai, o A. B. 2009-02-11, apie 14 val. 00 min., Mažeikių mieste, išlaikė vairavimo egzaminą, egzaminuojant T. G., nors pastarajam ir nesutikus veikti neteisėtai. Toks faktinių aplinkybių kaltinimuose patikslinimas nesunkina kaltinamojo E. I. teisinės padėties ir yra galimas.

257Bausmės ir jų skyrimas

258Kaltinamojo E. I. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., 227 str. 2 d., padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

259Teismas, skirdamas bausmes E. I., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus; kaltininko asmenybę; į tai, kad E. I. anksčiau teistas 4 kartus (10 t. 69-73 b. l.), bausmės neatlikęs, teistumui neišnykus, padarė dvidešimt dvi nusikalstamas veikas, iš kurių dvylika nusikaltimų yra nesunkūs, o dešimt – apysunkiai, kas atitinka įstatymo numatytą nusikaltimų recidyvo sampratą (LR BK 27 straipsnio 1 dalis). Nusikaltimus padarė nedirbantis, eilę kartų baustas administracine tvarka, turėdamas galiojančių administracinių nuobaudų (7 t. 180-182 b. l.). Įvertinęs šias bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, ir atsižvelgęs į Baudžiamojo kodekso 56 straipsnio nuostatas, teismas E. I. už padarytus nusikaltimus skiria sankcijose numatytas laisvės atėmimo bausmes, mažesnes nei sankcijose numatyti laisvės atėmimo bausmės vidurkiai.

260Šiuo atveju teismas pažymi, kad E. I., veikdamas A. M., M. R., R. Č., T. R., R. S., L. U., R. B. interesais atliko kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviuosius požymius, tačiau visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti panašiai tuo pačiu laiku, esant bendram sumanymui pasiekti bendrą tikslą – kad aukščiau nurodyti asmenys įgytų vairuotojo pažymėjimus. Taigi dokumentų klastojimas (BK 300 straipsnio 1 dalis), tarpininko kyšininkavimas (BK 226 straipsnio 1 dalis) ir papirkimas (BK 227 straipsnio 2 dalis) nebuvo savitikslės nusikalstamos veikos. Tai buvo tik tam tikri etapai siekiant konkretaus tikslo – kad minėti asmenys įgytų vairuotojo pažymėjimus, todėl visi E. I. atlikti nusikalstami veiksmai, veikiant A. M. interesais, vertintini kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis, kaip idealios nusikalstamų veikų sutaptys vertintini ir E. I. veiksmai veikiant M. R., R. Č., T. R., R. S., L. U. ir R. B. interesais.

261Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už nusikaltimus pagal atskirus asmenis, veikiant A. M., M. R., R. Č., T. R., R. S., L. U., R. B. interesais, subendrintinos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes, o vėliau bausmės subendrintinos tarpusavyje ir su bausme, paskirta veikiant A. B. interesais, dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių.

262Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė, subendrintina dalinio bausmių sudėjimo būdu su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-09-18 nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme.

263Į bausmės laiką įskaitytinas E. I. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2009-06-17 iki 2009-06-25, bei pagal 2012-09-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį atliktas laisvės atėmimo bausmės laikas.

264Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad E. I. dėl nusikaltimų padarymo įgijo pajamų, t.y. kyšininkaudamas kaip tarpininkas dėl A. M. interesų gavo 250 Lt, dėl M. R. interesų gavo 150 Lt, dėl R. Č. interesų 600 Lt, dėl T. R. interesų gavo 1320 Lt, kyšininkaudamas dėl R. S. interesų gavo 140 Lt, dėl L. U. interesų gavo 300 Lt, o dėl R. B. interesų gavo 500 Lt, t.y. viso E. I. kyšininkaudamas kaip tarpininkas gavo 3260 Lt, teismas sprendžia, kad šie pinigai yra laikytini nusikalstamos veikos rezultatu, todėl taikytinos LR BK 72 straipsnio nuostatos ir 3260 Lt konfiskuotini iš kaltinamojo E. I.

265Įvertinus tai, kad E. I. anksčiau buvo teistas 4 kartus, šiuo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu padaręs net dvidešimt du tyčinius nusikaltimus, už kuriuos nuteisiamas griežta laisvės atėmimo bausme, be to, yra pagrindas manyti, kad jis, būdamas laisvėje, gali pasislėpti nuo teismo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122 str. 1 d. 1 p.), jam ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pakeistina į suėmimą.

266Kaltinamojo V. J. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių, išnagrinėjus bylą, nenustatyta, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., 227 str. 2 d., padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

267Teismas, skirdamas bausmes V. J., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus; kaltininko asmenybę; į tai, kad V. J. anksčiau neteistas (8 t. 61-62 b. l.), padarė penkias nusikalstamas veikas, iš kurių vienas nusikaltimas yra nesunkus, o keturi – apysunkiai. Nusikaltimus padarė nebaustas administracine tvarka (8 t. 57 b. l.), dirbantis, „B“ direktoriaus pavaduotojo charakterizuojamas teigiamai (8 t. 55 b. l.). Įvertinęs šias bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas V. J. už nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 225 str. 2 d., 227 str. 2 d., skiria laisvės atėmimo bausmes, mažesnes nei sankcijose numatyti laisvės atėmimo bausmės vidurkiai, o už nusikaltimą pagal LR BK 300 str. 1 d. jam skiria baudą.

268Teismas pažymi, kad V. J., veikdamas R. S. interesais atliko kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviuosius požymius, tačiau visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti panašiai tuo pačiu laiku, esant bendram sumanymui pasiekti bendrą tikslą – kad R. S. įgytų vairuotojo pažymėjimą. Taigi dokumentų klastojimas (BK 300 straipsnio 1 dalis), papirkimas (BK 227 straipsnio 2 dalis) ir kyšininkavimas (BK 225 straipsnio 2 dalis) nebuvo savitikslės nusikalstamos veikos. Tai buvo tik tam tikri etapai siekiant konkretaus tikslo – kad R. S. įgytų vairuotojo pažymėjimą, todėl visi V. J. atlikti nusikalstami veiksmai, veikiant R. S. interesais, vertintini kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis.

269Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už nusikaltimus veikiant R. S. interesais, subendrintinos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes, o vėliau bausmės subendrintinos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių.

270Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis yra teisiamas pirmą kartą, darbingas ir dirbantis, turi šeimą, dvi mažametes dukras, teismas mano, jog kaltinamasis gali taisytis būdamas laisvėje ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo, todėl Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio pagrindu atideda jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Atidėdamas kaltinamajam laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas skiria jam baudžiamajame įstatyme numatytą įpareigojimą, padėsiantį kontroliuoti jo elgesį laisvėje. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos nenumato galimybės baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, skirti kartu su bausme, todėl ši baudžiamojo poveikio priemonė V. J. neskirtina.

271Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad V. J. dėl nusikaltimų padarymo įgijo pajamų, t.y. kyšininkaudamas dėl A. M. interesų gavo 800 Lt kyšį, dėl T. R. interesų gavo 500 Lt., t.y. viso V. J. kyšininkaudamas gavo 1300 Lt, teismas sprendžia, kad šie pinigai yra laikytini nusikalstamos veikos rezultatu, todėl taikytinos LR BK 72 straipsnio nuostatos ir 1300 Lt konfiskuotini iš kaltinamojo V. J.

272Į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytinas V. J. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2009-06-18 iki 2009-06-29.

273V. J. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

274Kaltinamojo P. M. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

275Teismas, skirdamas bausmę P. M., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus; kaltininko asmenybę; į tai, kad P. M. anksčiau neteistas (8 t. 26 b. l.), padarė dešimt nusikaltimų, iš kurių penkios nusikalstamos veikos yra nesunkūs nusikaltimai, o penki – apysunkiai. Nusikaltimus padarė būdamas baustas administracine tvarka (8 t. 29-30 b. l.), dirbantis, šiuo metu nedirba.

276LR BK 225 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) buvo numatyta, kad už kyšininkavimą asmuo baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. LR BK 3 straipsnis nustato, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas. Baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios (išskyrus BK 3 straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis). Įvertinęs aukščiau įvardintas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, P. M. nusikalstamų veikų padarymo laiką, teismas P. M. už nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 225 str. 2 d., skiria bausmę - teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla atėmimą, o už nusikaltimus pagal LR BK 300 str. 1 d. skiria jam baudas.

277Teismas pažymi, kad P. M., veikdamas T. R., A. M., M. R., R. Č., R. S. interesais atliko kelis veiksmus, atitinkančius skirtinguose BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių objektyviuosius požymius, tačiau visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, buvo padaryti panašiai tuo pačiu laiku, esant bendram sumanymui pasiekti bendrą tikslą – kad aukščiau nurodyti asmenys įgytų vairuotojo pažymėjimus. Taigi dokumentų klastojimas (BK 300 straipsnio 1 dalis) ir kyšininkavimas (BK 225 straipsnio 2 dalis) nebuvo savitikslės nusikalstamos veikos. Tai buvo tik tam tikri etapai siekiant konkretaus tikslo – kad minėti asmenys įgytų vairuotojo pažymėjimus, todėl visi P. M. atlikti nusikalstami veiksmai, veikiant T. R. interesais, vertintini kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis, kaip idealios nusikalstamų veikų sutaptys vertintini ir P. M. veiksmai veikiant A. M., M. R., R. Č., R. S. interesais.

278Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės už nusikaltimus pagal atskirus asmenis, veikiant T. R., A. M., M. R., R. Č., R. S. interesais, subendrintinos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę, o vėliau bausmės subendrintinos tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių.

279Į bausmės laiką įskaitytinas P. M. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2009-06-17 iki 2009-06-19.

280Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad P. M. dėl nusikaltimų padarymo įgijo pajamų, t.y. kyšininkaudamas dėl T. R. interesų gavo 600 Lt kyšį, dėl A. M. interesų gavo 800 Lt, dėl M. R. interesų gavo 600 Lt, dėl R. Č. interesų gavo 800 Lt kyšį, kyšininkaudamas dėl R. S. interesų gavo 800 Lt, t.y. viso P. M. kyšininkaudamas gavo 3600 Lt, teismas sprendžia, kad šie pinigai yra laikytini nusikalstamos veikos rezultatu, todėl taikytinos LR BK 72 straipsnio nuostatos ir 3600 Lt konfiskuotini iš kaltinamojo P. M.

281P. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

282Spręsdamas I. S. baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad ji padarė dvi nusikalstamas veiką, kurios pagal BK 11 straipsnio 3 dalies nuostatas yra priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų, veikos baigtos, padarytos veikiant tiesiogine tyčia. I. S. prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, kas pripažintina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Jos atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., padarė veikdama bendrininkų grupėje. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad I. S. nusikalto būdama neteista (8 t. 142 b. l.), administracine tvarka nebausta (8 t. 150 b. l.), dirbanti (11 t. 64 b. l.).

283Teisiamajame posėdyje kaltinamoji ir jos gynėjas advokatas prašė atleisti I. S. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir bylą jai nutraukti. LR BK 40 straipsnio 1 dalis (atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą) numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Byloje yra gautas M. Š. prašymas perduoti jai I. S. pagal laidavimą (11 t. 65 b. l.). M. Š. yra verta teismo pasitikėjimo – neteista (11 t. 70 b. l.), administracine tvarka nebausta (11 t. 71 b. l.), dirbanti UAB „S“, darbdavio charakterizuojama teigiamai (11 t. 67 b. l.). Ji yra kaltinamosios dukra ir gali daryti teigiamą įtaką kaltinamajai. LR BK 40 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, esant šiems pagrindams: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta. Be to, teismas turi padaryti išvadą, jog yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Nagrinėjamu atveju I. S. atžvilgiu nėra priimtas nė vienas apkaltinamasis nuosprendis, ji yra neteista, kaip jau buvo konstatuota, ji visiškai pripažino savo kaltę ir gailėjosi padariusi nusikalstamas veikas, I. S. nusikalstamomis veikomis jokios žalos nepadaryta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei į tai, kad yra visos privalomos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos, yra pagrindo manyti, kad kaltinamoji nedarys naujų nusikalstamų veikų, taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str. ir I. S. atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų padarymą, ją perduodant M. Š. atsakomybėn pagal laidavimą be užstato.

284Taip pat, teismo nuomone, atleidžiant kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės, siekiant ją pataisyti, paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, I. S. tikslinga skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (LR BK 67 str. 1 d., 2 d. 6 p., 71 str.).

285I. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

286Kaltinamosios S. S. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 300 str. 1 d., padarė veikdama bendrininkų grupėje.

287Teismas, skirdamas bausmę S. S., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus; kaltininko asmenybę; į tai, kad S. S. iki nusikalstamų veikų padarymo buvo neteista, teista 2012-07-09 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu (8 t. 158-159, 161-165 b. l.), padarė dvi nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikaltimus padarė nebausta administracine tvarka (8 t. 167 b. l.), tuo metu dirbanti, dabar nedirbanti pensininkė. Įvertinęs šias bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas S. S. už nusikalstamas veikas pagal LR BK 300 str. 1 d. skiria baudas.

288Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės tarpusavyje subendrintinos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės.

289Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė, subendrintina dalinio bausmių sudėjimo būdu su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-07-09 paskirta bausme.

290Į bausmės laiką įskaitytina pagal 2012-07-09 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą atlikta bausmė.

291S. S. kardomosios priemonės nepaskirtos ir neskirtinos.

292Kaltinamosios A. N. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas padarė veikdama bendrininkų grupėje.

293Teismas, skirdamas bausmę A. N., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus; kaltininko asmenybę; į tai, kad A. N. anksčiau neteista (8 t. 100 b. l.), padarė tris nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai ir vieną nesunkų nusikaltimą pasikėsino padaryti. Nusikaltimus padarė būdama administracine tvarka nebausta (8 t. 103 b. l.), dirbanti ( - ), darbovietėje charakterizuojama teigiamai (8 t. 95 b. l.). Įvertinęs šias bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teismas A. N. už nusikalstamas veikas skiria baudas.

294Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės tarpusavyje subendrintinos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės.

295A. N. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

296Dėl daiktinių įrodymų

297Daiktiniai įrodymai - 1) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-045-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 2) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-001-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 3) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-043-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 4) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-014-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 5) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-042-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 6) vaizdo kasetė „Maxell“, Nr. VK-5-033-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 7) vaizdo kasetė „Maxell“, Nr. VK-5-034-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 8) vaizdo kasetė „Maxell“, Nr. VK-5-037-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 9) vaizdo kasetė „Maxell“, Nr. VK-5-038-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 10) vaizdo kasetė „Maxell“, Nr. VK-5-039-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 11) vaizdo kasetė „Maxell“ VK-5-017-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 12) vaizdo kasetė „Maxell“ VK-5-019-09, kaip priedas prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 13) vaizdo kasetė „Maxell“ VK-5-040-09, kaip priedas prie 2009-06-17 automobilio „Audi A8“, v. Nr. ( - ) kratos protokolo, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos medžiagos.

298Daiktiniai įrodymai - P. M. vairavimo mokyklos žurnalai „Protokolų knyga“ ir „Kontorinė knyga. Bendrasis registravimo žurnalas“, taip pat pamokų apskaitos žurnalai, 6 vnt. (gr. Nr. 56, gr. Nr. 57, gr. Nr. 58, gr. Nr. 59, gr. Nr. 60, gr., Nr. 60) kaip priedai prie 2009-06-17 Reikalaujamų daiktų, dokumentų paėmimo protokolo (3 t. 134 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini P. M.

299Daiktiniai įrodymai - iš V. J. 2009-06-28 kratos metu paimtas iš darbo užrašų knygelės išplėštas liepos 23-24 dienų lapas su užrašytais asmenų duomenimis, iš E. I. paimta 2009 metų darbo užrašų knygelė, kaip priedas prie 2009-06-17 kratos protokolo (3 t. 62-63 b. l.) ir 2012-01-03 apžiūros protokolo (3 t. 190-200 b. l.), kurie perduoti teismui kartu su byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

300Daiktiniai įrodymai - T. R. 2009-06-13 prašymas laikyti teorijos egzaminą bei T. R. testavimo rezultatų lapas, kaip priedai prie 2012-01-03 apžiūros protokolo (3 t. 190-200 b. l.), P. M. vairavimo mokyklos 2009-03-12 vairavimo mokymo lapas Nr. 1124 dėl R. Č., 2009-06-08 LRKD Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. 012735, VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro R. Č. 2009-06-08 sveikatos tikrinimosi lapas, vairuotojų garbės deklaracija bei 2009-06-08 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma Nr. 1832, P. M. įmonės R. Č. išduotas liudijimas Nr. 1124, kaip priedai prie 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolo (4 t. 68-83 b. l.), P. M. vairavimo mokyklos vairavimo mokymo lapas Nr. 1120 (be datos) dėl T. R., 2009-05-20 LRKD Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas Nr. 010839, VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro T. R. 2009-05-22 sveikatos tikrinimosi lapas, vairuotojų garbės deklaracija bei 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma Nr. 1701, P. M. įmonės T. R. išduotas liudijimas Nr. 1120, kaip priedai prie 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolo (4 t. 84-106 b. l.), kurie perduoti teismui kartu su byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos medžiagos.

301Daiktiniai įrodymai - VšĮ Šiaulių asmens sveikatos centro Vairuotojų tikrinimo žurnalai, 2 vnt., kaip priedai prie 2009-07-01 ir 2009-07-02 daiktų pateikimo protokolų (4 t. 2-3 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centrui.

302.

303Daiktiniai įrodymai - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos segtuvai su asmenų, išklausiusių pirmosios med. pagalbos kursą, sąrašais (5 segtuvai), taip pat Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lapai – „Egzaminų raštu atsakymų lentelė“, 88 lapai, kaip priedai prie 2009-07-01 ir 2009-07-08 dokumentų pateikimo protokolų (4 t. 26-27 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.

304Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 d. 4 d.,

Nutarė

305E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (A. M. interesais paperkant P. M.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

306E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

307E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (A. M. interesais paperkant V. J.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

308E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

309E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (M. R. interesais paperkant P. M.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

310E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant M. R. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

311E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant M. R. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

312E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (R. Č. interesais paperkant P. M.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

313E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. Č. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

314E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. Č. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

315E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (T. R. interesais paperkant P. M.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

316E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant T. R. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

317E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (T. R. interesais paperkant V. J.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

318E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant T. R. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

319E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (R. S. interesais paperkant P. M.) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

320E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

321E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

322E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant L. U. interesais) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

323E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant L. U. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

324E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. B. interesais) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

325E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. B. interesais) ir paskirti 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

326E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant A. B. interesais) ir paskirti 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

327Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes už nusikaltimus pagal atskirus asmenis, veikiant A. M., M. R., R. Č., T. R., R. S., L. U., R. B. interesais, subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnes, o vėliau bausmes subendrinti tarpusavyje ir su bausme, paskirta veikiant A. B. interesais, dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių ir galutinę bausmę E. I. paskirti laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams.

328Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-09-18 nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme ir galutinę subendrintą bausmę E. I. paskirti laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose.

329Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo 2014 m. sausio 17 d.

330Į bausmės laiką įskaityti E. I. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2009-06-17 iki 2009-06-25, bei pagal 2012-09-18 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį atliktą laisvės atėmimo bausmės laiką.

331Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7 p., 72 str., E. I. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, iš E. I. konfiskuojant 3260 Lt.

332E. I. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos paskirti kardomąją priemonę – suėmimą, suimant teismo posėdžių salėje, ikiteisminio tyrimo metu paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

333V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

334V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant T. R. interesais) ir paskirti 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

335V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

336V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

337V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

338Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes už nusikaltimus veikiant R. S. interesais, subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes, o vėliau bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės laisvės atėmimo bausmės pridedant dalį švelnesnių bausmių ir galutinę bausmę V. J. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams.

339Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. 8 p., laisvės atėmimo bausmės vykdymą V. J. atidėti dvejiems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

340Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7 p., 72 str., V. J. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, iš V. J. konfiskuojant 1300 Lt.

341Į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti V. J. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2009-06-18 iki 2009-06-29.

342V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

343P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant T. R. interesais) ir paskirti teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla 3 (trejiems) metams atėmimą.

344P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant T. R. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

345P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant A. M. interesais) ir paskirti teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla 3 (trejiems) metams atėmimą.

346P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

347P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant M. R. interesais) ir paskirti teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla 3 (trejiems) metams atėmimą.

348P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant M. R. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

349P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. Č. interesais) ir paskirti teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla 3 (trejiems) metams atėmimą.

350P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. Č. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

351P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija) (veikiant R. S. interesais) ir paskirti teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla 3 (trejiems) metams atėmimą.

352P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

353Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes už nusikaltimus pagal atskirus asmenis, veikiant T. R., A. M., M. R., R. Č., R. S. interesais, subendrinti apėmimo būdu griežtesne bausme – bauda, apimant švelnesnę - teisės užsiimti vairuotojų mokymo organizavimo veikla atėmimą, o vėliau bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu, ir galutinę bausmę P. M. paskirti 40 MGL (5200 Lt) dydžio baudą.

354Į bausmės (baudos) laiką įskaityti P. M. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2009-06-17 iki 2009-06-19 (dvi paras) ir laikyti, kad P. M. jau yra sumokėjęs 4 MGL dydžio baudą.

355Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7 p., 72 str., P. M. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, iš P. M. konfiskuojant 3600 Lt.

356P. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

357I. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už dviejų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

358I. S. perduoti M. Š., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ) atsakomybėn pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams.

359Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 6 p., 71 str., I. S. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - 5 MGL dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, sumokant ją per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

360I. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

361S. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

362S. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. S. interesais) ir paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

363Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes tarpusavyje subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir galutinę bausmę S. S. paskirti 25 MGL (3250 Lt) dydžio baudą.

364Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę, subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-07-09 paskirta bausme 10 MGL (1300 Lt) dydžio bauda ir galutinę subendrintą bausmę S. S. paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą

365Į S. S. bausmę įskaityti pagal 2012-07-09 Šiaulių miesto apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą atliktą bausmę, t.y. sumokėtą baudą.

366A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant T. R. interesais) ir paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

367A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį (veikiant A. M. interesais) ir paskirti 25 MGL (3250 Lt) dydžio baudą.

368A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant M. R. interesais) ir paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

369A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį (veikiant R. Č. interesais) ir paskirti 30 MGL (3900 Lt) dydžio baudą.

370Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes tarpusavyje subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnių ir galutinę subendrintą bausmę A. N. paskirti 50 MGL (6500 Lt) dydžio baudą.

371A. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

372Daiktinius įrodymus - 1) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-045-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 2) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-001-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 3) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-043-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 4) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-014-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 5) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-042-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 6) vaizdo kasetę „Maxell“, Nr. VK-5-033-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 7) vaizdo kasetę „Maxell“, Nr. VK-5-034-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 8) vaizdo kasetę „Maxell“, Nr. VK-5-037-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 9) vaizdo kasetę „Maxell“, Nr. VK-5-038-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 10) vaizdo kasetę „Maxell“, Nr. VK-5-039-09, LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-17 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-259; 11) vaizdo kasetę „Maxell“ VK-5-017-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 12) vaizdo kasetę „Maxell“ VK-5-019-09, kaip priedą prie LR STT Šiaulių valdybos 2009-06-23 rašto Nr. 4-10-528 ir LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-08-26 tarnybinio pranešimo Nr. 18-10-354; 13) vaizdo kasetę „Maxell“ VK-5-040-09, kaip priedą prie 2009-06-17 automobilio „Audi A8“, valst. nr. ( - ), kratos protokolo, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos medžiagos.

373Daiktinius įrodymus - P. M. vairavimo mokyklos žurnalus „Protokolų knyga“ ir „Kontorinė knyga. Bendrasis registravimo žurnalas“, taip pat pamokų apskaitos žurnalus, 6 vnt. (gr. Nr. 56, gr. Nr. 57, gr. Nr. 58, gr. Nr. 59, gr. Nr. 60, gr., Nr. 60), kaip priedus prie 2009-06-17 Reikalaujamų daiktų, dokumentų paėmimo protokolo (3 t. 134 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti P. M..

374Daiktinius įrodymus - iš V. J. 2009-06-28 kratos metu paimtos iš darbo užrašų knygelės išplėštą liepos 23-24 dienų lapą su užrašytais asmenų duomenimis, iš E. I. paimtą 2009 metų darbo užrašų knygelę, kaip priedą prie 2009-06-17 kratos protokolo (3 t. 62-63 b. l.) ir 2012-01-03 apžiūros protokolo (3 t. 190-200 b. l.), kurie perduoti teismui kartu su byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

375Daiktinius įrodymus - T. R. 2009-06-13 prašymą laikyti teorijos egzaminą bei T. R. testavimo rezultatų lapą, kaip priedus prie 2012-01-03 apžiūros protokolo (3 t. 190-200 b. l.), P. M. vairavimo mokyklos 2009-03-12 vairavimo mokymo lapą Nr. 1124 dėl R. Č., 2009-06-08 LRKD Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 012735, VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro R. Č. 2009-06-08 sveikatos tikrinimosi lapą, vairuotojų garbės deklaraciją bei 2009-06-08 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1832, P. M. įmonės R. Č. išduotą liudijimą Nr. 1124, kaip priedus prie 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolo (4 t. 68-83 b. l.), P. M. vairavimo mokyklos vairavimo mokymo lapą Nr. 1120 (be datos) dėl T. R., 2009-05-20 LRKD Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr. 010839, VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro T. R. 2009-05-22 sveikatos tikrinimosi lapą, vairuotojų garbės deklaraciją bei 2009-05-22 Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą Nr. 1701, P. M. įmonės T. R. išduotą liudijimą Nr. 1120, kaip priedus prie 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolo (4 t. 84-106 b. l.), kurie perduoti teismui kartu su byla, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos medžiagos.

376Daiktinius įrodymus - VšĮ Šiaulių asmens sveikatos centro Vairuotojų tikrinimo žurnalus, 2 vnt., kaip priedus prie 2009-07-01 ir 2009-07-02 daiktų pateikimo protokolų (4 t. 2-3 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centrui.

377.

378Daiktinius įrodymus - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos segtuvus su asmenų, išklausiusių pirmosios med. pagalbos kursą, sąrašais (5 segtuvai), taip pat Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lapus – „Egzaminų raštu atsakymų lentelė“, 88 lapus, kaip priedus prie 2009-07-01 ir 2009-07-08 dokumentų pateikimo protokolų (4 t. 26-27 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.

379Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,... 2. sekretoriaujant Loretai Armalienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Virginijui Kulikauskui,... 4. kaltinamiesiems E. I., V. J., P. M., I. S., S. S., A. N.,... 5. kaltinamųjų gynėjams advokatams Vaclovui Vaitkui, Alfonsui Račkauskui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. I.,... 7. V. J., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. P. M., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 9. I. S., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 10. S. S., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 11. A. N., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 12. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 13. E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 14. Be to, E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 15. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir A. M.,... 16. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir A. M.,... 17. Be to, E. I., veikdamas kartu su A. M., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 18. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 19. Be to, E. I., veikdamas kartu su M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 20. Be to, E. I., veikdamas kartu su M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 21. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir M. R.,... 22. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir M. R.,... 23. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 24. Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, papirko... 25. Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu sukurstė P.... 26. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir tyrimo... 27. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir tyrimo... 28. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 29. Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios... 30. Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios... 31. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir T. R.,... 32. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M. ir T. R.,... 33. Be to, E. I., veikdamas kartu su T. R., kuris atleistas nuo baudžiamosios... 34. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 35. Be to, E. I., veikdamas kartu su V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26... 36. Be to, E. I., veikdamas kartu su V. J. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26... 37. po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su P. M., V. J. ir... 38. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 39. Be to, E. I., veikdamas kartu su L. U. ir V. P., kurių atžvilgiu 2011-10-26... 40. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 41. Be to, E. I., veikdamas kartu su R. B. ir A. S., kurių atžvilgiu 2011-10-26... 42. Be to, E. I., pasinaudodamas pažintimis su valstybės tarnautojais ir jiems... 43. Be to, E. I., veikdamas kartu su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio... 44. V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti bei priėmė kyšį... 45. Be to, V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti bei priėmė... 46. Be to, V. J., būdamas valstybės tarnautojas, susitarė priimti kyšį už... 47. Be to, V. J., veikdamas kartu su E. I. ir R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26... 48. Be to, V. J., veikdamas kartu su R. S., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas... 49. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I., R. S., kurio... 50. P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė priimti ir... 51. Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio T. R., kuris... 52. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir T. R., kuris... 53. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir T. R., kuris... 54. Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė... 55. Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio A. M., kurio... 56. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir A. M., kurio... 57. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir A. M., kurio... 58. Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė... 59. Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio M. R., kurio... 60. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir M. R., kurio... 61. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir M. R., kurio... 62. Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė... 63. Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančio tyrimo metu... 64. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir tyrimo metu... 65. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I. ir tyrimo metu... 66. Be to, P. M., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, susitarė... 67. Be to, P. M., sukurstytas E. I. bei kartu su juo veikiančių R. S., kurio... 68. po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, veikdamas kartu su E. I., V. J. ir R.... 69. I. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir M. R., kurio... 70. po to, tęsdama nusikalstamą veiką, sukurstyta P. M. bei kartu su juo... 71. Be to, I. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir tyrimo... 72. S. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir A. M., kurio... 73. Be to, S. S., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I., V. J. ir R.... 74. A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir T. R., kuris... 75. Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir A. M.,... 76. Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir M. R.,... 77. Be to, A. N., sukurstyta P. M. bei kartu su juo veikiančių E. I. ir tyrimo... 78. Kaltinamasis E. I. teisme paaiškino, kad kaltu dėl visų nusikalstamų veikų... 79. Kaltinamasis E. I. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 80. Kaltinamasis V. J. savo kaltės nepripažino visiškai ir paaiškino, kad jis... 81. Kaltinamasis P. M. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad... 82. Kaltinamoji I. S. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad P.... 83. Kaltinamoji S. S. teisme savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad P.... 84. Kaltinamoji A. N. teisme savo kaltės nepripažino visiškai ir paaiškino, kad... 85. Liudytojas A. S. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, E. I.... 86. Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 87. Liudytojas V. P. teisme parodė, kad baudžiamoji byla išskirta ir priimtas... 88. Liudytoja L. U. teisme parodė, kad jos atžvilgiu išskirta byla ir ji nuo... 89. Liudytojas A. M. teisme parodė, kad jo atžvilgiu išskirta byla, jam buvo... 90. Liudytojas R. S. teisme parodė, kad jo baudžiamoji byla išnagrinėta,... 91. Liudytojas R. S. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 92. Liudytojas E. L. teisme parodė, kad pažįsta E. I., daugiau nieko... 93. Liudytojas E. L. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 94. Liudytojas A. J. teisme parodė, kad pažįsta tik E. I., kitų nepažįsta.... 95. Liudytoja V. K. teisme parodė, kad pažįsta tik A. N. ir P. M., kitų... 96. Liudytojas A. L. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Byla dėl... 97. Liudytoja J. L. teisme parodė, kad A. N. kolegė, kartu dirba, daugiau nieko... 98. Liudytoja N. R. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, tik A. N., kuri... 99. Liudytojas A. B. teisme parodė, kad I. S. ir S. S. kaip gydytojos dalyvauja... 100. Liudytojas R. T. teisme parodė, kad kaltinamųjų neatsimena. Jis dirba UAB... 101. Liudytoja V. S. teisme parodė, kad Šiaulių poliklinikoje dirba ausų... 102. Liudytoja R. E. B. teisme parodė, kad ji pažįsta A. N., nes jos dirba... 103. Liudytojas A. P. teisme parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta. Ikiteisminio... 104. Liudytoja V.-B. K. teisme parodė, kad pažįsta kaltinamąją A. N., nes jos... 105. Liudytoja V.-B. K. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 106. Liudytojas V. G. teisme parodė, kad dirba specialiųjų tyrimų tarnyboje,... 107. Liudytojas D. I. teisme parodė, kad kaltinamąjį E. I. pažįsta, nes jie... 108. Liudytojas D. I. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 109. Liudytojas A. Š. teisme parodė, kad byla išnagrinėta, kur jį atleido nuo... 110. Liudytojas R. B. teisme parodė, kad jis buvo nuteistas. Kaltinamąjį E. I.... 111. Liudytojas A. A. teisme parodė, kad pažįsta tik E. I. Jį ikiteisminio... 112. Liudytojas A. A. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kurie buvo... 113. Liudytoja R. J. teisme parodė, kad pažįsta A. N.. Ji pati dirba centro... 114. Liudytoja M. Š. teisme parodė, kad ji I. S. dukra. Pateikė prašymą dėl... 115. M. R., kurio atžvilgiu 2011-10-26 priimtas nuosprendis, tyrimo metu... 116. R. Č., kurio atžvilgiu byla išskirta, tyrimo metu paaiškino, kad jis E. I.... 117. T. R., kurio atžvilgiu byla atskirta, tyrimo metu paaiškino, o šie... 118. Be kaltinamųjų paaiškinimų, liudytojų parodymų teismas remiasi ir kita... 119. 2009-06-25 akistatos tarp E. I. ir V. J. protokolas, iš kurio matyti, kad... 120. 2009-06-26 akistatos tarp T. R. ir V. J. protokolas, iš kurio matyti, kad T.... 121. 2009-06-25 akistatos tarp E. I. ir A. Š. protokolas, iš kurio matyti, kad E.... 122. Valstybės įmonės „Regitra“ 2009-07-09 raštas Nr. (1.15)-24-2240,... 123. 2009-10-13 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo... 124. 2009-08-24 UAB „Busturas“ raštas Nr. 349/08, iš kurio matyti, kad... 125. 2009-07-22 UAB „Kautra“ raštas Nr. 02-312, iš kurio matyti, kad... 126. 2009-07-23 UAB „Mažeikių autobusų parkas“ raštas Nr. 35S, iš kurio... 127. 2010-07-19 VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro raštas Nr.... 128. 2009-07-10 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos raštas Nr. 253, iš kurio... 129. 2009-07-21 UAB „Omnitel“ raštas Nr. 2400-1809, 2009-07-24 UAB „Tele 2“... 130. LR STT Šiaulių valdybos specialisto D. G. 2009-06-17 tarnybinis pranešimas... 131. aplinkybės, susijusios su T. R. - telefoniniai pokalbiai ir susitikimai tarp... 132. aplinkybės, susijusios su A. M. - telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. A., P.... 133. aplinkybės, susijusios su R. S. - telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M.,... 134. aplinkybės, susijusios su M. R. – telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M.,... 135. aplinkybės, susijusios su R. Č. – telefoninis pokalbis tarp E. I. ir P. M.,... 136. aplinkybės, susijusios su L. U. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. Š.... 137. aplinkybės, susijusios su A. B. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., A. B.,... 138. aplinkybės, susijusios su R. B. – telefoniniai pokalbiai tarp E. I., R. B.,... 139. 2009-06-17 kratos E. I. naudojamame automobilyje „Audi A8“, valst. nr. ( -... 140. 2009-06-17 T. R. asmens kratos protokolas, iš kurio matyti, kad asmens kratos... 141. 2009-06-18 V. J. asmens kratos protokolas, kratos V. J. darbo vietoje, VĮ... 142. 2012-01-03 dokumentų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad iš P. M.... 143. 2009-07-02 mobiliojo ryšio telefono apžiūros protokolas, kuriuo... 144. 2009-07-08 daiktų ir dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš... 145. 2011-06-03 ir 2011-06-29 dokumentų apžiūros protokolai, kuriais apžiūrėti... 146. 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš R. S., P.... 147. 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš R. Č., P.... 148. 2011-02-08 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš M. R., P.... 149. 2011-06-03 dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti iš T. R., P.... 150. 2009-07-03 daiktų ir dokumentų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėti... 151. Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su A. M.... 152. LR Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalies nuostatos nustato atsakomybę... 153. Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis E. I. per pažįstamus išgirdo,... 154. Nagrinėjant bylą teisme, taip pat buvo nustatyta, kad E. I. papirko... 155. Nors V. J. teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad A. M. jis... 156. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš VĮ „Regitra“ duomenų... 157. Išnagrinėtos aplinkybės rodo, kad E. I. padaryti veiksmai, paperkant V. J.,... 158. LR BK 226 straipsnyje įtvirtinta nusikalstama veika -... 159. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad E. I., A. M. prašant, pasinaudodamas... 160. Pagal LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį baudžiamas tas, kas... 161. Tyrimo metu kaltinamajam E. I. pagal LR BK 300 str. 1 d.... 162. Teisme kaltinamasis E. I. pripažino savo kaltę, paaiškindamas, kad į jį... 163. Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad A. M. už pinigus... 164. Dėl tokių priežasčių teismas daro pagrįstą išvadą, kad S. S.,... 165. Iš bylos aplinkybių matyti ir tai, kad A. M. į E. I. kreipėsi ir dėl... 166. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad analizuojant operatyvinių veiksmų... 167. Teismas, spręsdamas A. N. kaltės klausimą, remiasi ir teisme apklaustų... 168. Ikiteisminio tyrimo metu A. N. veiksmai dėl A. M. buvo kvalifikuoti pagal... 169. Teismas pažymi, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., S. S. ir A. N., buvo... 170. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad, teismų praktikoje tęstiniu... 171. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I. ir P. M. nusikalstamos veikos, dėl... 172. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro... 173. Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su M. R.... 174. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, kad kaltinamasis E. I. M. R. pažįsta, nes... 175. Nagrinėjant bylą, nustatyta ir tai, kad E. I., susitikęs su M. R. ir šiam... 176. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių teismas daro išvadą, kad E. I., M.... 177. Nagrinėjant baudžiamąją bylą, teisme paaiškėjo, kad E. I., veikdamas su... 178. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad P. M. įmonėje bendrajame... 179. Be to, M. R. pats nurodė, kad į E. I. kreipėsi iš karto dėl visų... 180. Teisme apklausta I. S. taip pat pripažino savo kaltę, paaiškindama, kad P.... 181. Nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamoji A. N. nepripažino savo kaltės... 182. Teismas pažymi ir tai, kad jau anksčiau aptarta operatyvinių veiksmų... 183. Tokios aplinkybės tik patvirtina, kad M. R. pačiam nesilankant sveikatos... 184. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., I.... 185. Analizuojant E. I. ir P. M. nusikalstamas veikas dėl dokumentų - P. M.... 186. Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su R. Č.... 187. Tiriant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino, kad į jį... 188. Išnagrinėjus bylą, nustatyta ir tai, kad E. I., R. Č. prašant,... 189. Iš kaltinimų dėl valstybės tarnautojui prilygintino asmens papirkimo,... 190. Kaltinamasis E. I. teisminio nagrinėjimo metu prisipažino, kad R. Č.... 191. Ištyrus bylos medžiagą, 2009-07-21 operatyvinių veiksmų atlikimo... 192. Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, kad R. Č. paaiškino, jog P. M.... 193. Šių aplinkybių visumos analizė rodo, kad R. Č. nelankant jokių kursų... 194. Iš bylos duomenų akivaizdu ir tai, kad R. Č. į E. I. kreipėsi dėl visų... 195. Tiriant bylos aplinkybes, kaltinamoji A. N. teisme kategoriškai neigė savo... 196. Teismas pažymi, kad formuluojant kaltinimus E. I., P. M., I. S. ir A. N., buvo... 197. Taip pat teismas pažymi, kad dėl analogiškų ir aukščiau įvardintų... 198. Išdėstytų įrodymų visumos analizė leidžia teismui neginčijamai teigti,... 199. Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su T. R.... 200. Iš bylos aplinkybių matyti, kad kaltinamasis E. I. pažinojo P. M., kaip... 201. Atsižvelgiant į tai, kad E. I., papirko valstybės tarnautojui prilygintiną... 202. Nagrinėjant bylą teisme, taip pat buvo nustatyta, kad E. I. papirko... 203. Tiriant bylą, V. J. teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad T. R.... 204. Teismas pažymi, kad V. J. paaiškinimus paneigia ir kitos tyrimo metu... 205. Teismas taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, kad iš VĮ „Regitra“... 206. Šie duomenys tik patvirtina tiek E. I., tiek T. R. parodymus ir tuo pačiu... 207. LR BK 226 straipsnis įtvirtina nusikalstamą veiką -... 208. LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalis įtvirtina baudžiamąją... 209. Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad T. R. už pinigus... 210. Dėl tokių priežasčių teismas daro pagrįstą išvadą, kad I. S.,... 211. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad I. S. veiksmai dėl sveikatos žinių... 212. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro... 213. Bylos duomenys rodo ir tai, kad T. R. į E. I. kreipėsi ir dėl vairuotojo... 214. Teisme apklausta kaltinamoji A. N. kategoriškai neigė savo kaltę, teigdama,... 215. Teismas, spręsdamas A. N. kaltės klausimą, remiasi ir teisme apklaustų... 216. Analizuojant T. R. išduotą 2009-05-22 vairuotojo sveikatos patikrinimo... 217. Be to, T. R. ikiteisminio tyrimo metu pripažino ir tai, kad jis pats į gydymo... 218. Minėtų duomenų analizė leidžia teismui neginčijamai teigti, kad A. N.... 219. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I. ir P. M. nusikalstamos veikos dėl... 220. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro... 221. Dėl nusikalstamų veiksmų, susijusių su R. S.... 222. Teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino... 223. Atsižvelgiant į tai, kad E. I., papirko valstybės tarnautojui prilygintiną... 224. LR BK 226 straipsnyje įtvirtinta nusikalstama veika -... 225. Nagrinėjant bylą teisme, V. J. nepripažino padaręs nusikalstamą veiką,... 226. Iš bylos duomenų matyti ir tai, kad R. S. teorijos egzaminą laikė... 227. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad nors V. J. ir R. S. teigė, kad R. S.... 228. Tokių aplinkybių visuma duoda pagrindo neginčijamai teigti, kad V. J.,... 229. Nagrinėjant bylą teisme, V. J. neigė savo kaltę ir dėl to, kad jis,... 230. Išnagrinėtos aplinkybės rodo, kad V. J. padaryti veiksmai, paperkant... 231. Kaltinamasis E. I. pripažino padaręs LR Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1... 232. Kaip jau minėta, iš bylos medžiagos akivaizdu, kad P. M. vairavimo mokykloje... 233. Nagrinėjant bylą teisme, buvo nustatyta ir tai, kad V. J. į E. I. kreipėsi... 234. Tokių aplinkybių visuma neginčijamai patvirtina, kad S. S. yra kalta dėl... 235. Išnagrinėjus bylą, nustatyta, jog E. I., V. J. ir P. M. nusikalstamos... 236. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų įrodymų analizę, teismas daro... 237. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., V. J., P.... 238. Dėl E. I. nusikalstamų veiksmų, susijusių su L. U. ir V. P.... 239. Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis E. I. prisipažino davęs kyšį... 240. Analizuojant bylos medžiagą, taip pat matyti, kad L. U. 2008-09-30,... 241. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolai taip pat patvirtina, kad V. P.... 242. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, E. I. padaryta nusikalstama veika, duodant... 243. Be to, bylos aplinkybės liudija ir tai, kad E. I. kyšininkavo kaip... 244. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., buvo... 245. Dėl E. I. nusikalstamų veiksmų, susijusių ... 246. su R. B., A. S. ir A. B. ... 247. Nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis E. I. prisipažino davęs... 248. E. I. teismui parodė, kad pagalbos dėl R. B. jo prašė A. S., todėl... 249. Teismas remiasi minėtais kaltinamojo paaiškinimais ir liudytojų parodymais,... 250. Be to, iš bylos duomenų matyti ir tai, kad E. I. kyšininkavo kaip... 251. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad formuluojant kaltinimus E. I., buvo... 252. Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis E. I. pripažino davęs kyšį... 253. Išnagrinėjus bylą, teismas nustatė ir tai, kad A. B. išlaikius praktinio... 254. Aukščiau aptartų įrodymų visumos analizė leidžia teismui neginčijamai... 255. Atkreiptinas dėmesys, kad iš kaltinimo dėl kyšio davimo tarpininkui,... 256. Pažymėtina ir tai, kad baudžiamojoje byloje T. G. buvo pareikštas įtarimas... 257. Bausmės ir jų skyrimas... 258. Kaltinamojo E. I. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad... 259. Teismas, skirdamas bausmes E. I., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos... 260. Šiuo atveju teismas pažymi, kad E. I., veikdamas A. M., M. R., R. Č., T. R.,... 261. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63... 262. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 4... 263. Į bausmės laiką įskaitytinas E. I. laikinajame sulaikyme ir suėmime... 264. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad E. I.... 265. Įvertinus tai, kad E. I. anksčiau buvo teistas 4 kartus, šiuo nuosprendžiu... 266. Kaltinamojo V. J. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių,... 267. Teismas, skirdamas bausmes V. J., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos... 268. Teismas pažymi, kad V. J., veikdamas R. S. interesais atliko kelis veiksmus,... 269. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63... 270. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis yra teisiamas pirmą kartą, darbingas... 271. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad V. J.... 272. Į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaitytinas V. J. laikinajame sulaikyme... 273. V. J. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 274. Kaltinamojo P. M. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad... 275. Teismas, skirdamas bausmę P. M., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos... 276. LR BK 225 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos Respublikos 2007 m.... 277. Teismas pažymi, kad P. M., veikdamas T. R., A. M., M. R., R. Č., R. S.... 278. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis LR BK 63... 279. Į bausmės laiką įskaitytinas P. M. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas... 280. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir atsižvelgiant į tai, kad P. M.... 281. P. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 282. Spręsdamas I. S. baudžiamosios atsakomybės klausimą, teismas atsižvelgia... 283. Teisiamajame posėdyje kaltinamoji ir jos gynėjas advokatas prašė atleisti... 284. Taip pat, teismo nuomone, atleidžiant kaltinamąją nuo baudžiamosios... 285. I. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 286. Kaltinamosios S. S. baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta,... 287. Teismas, skirdamas bausmę S. S., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos... 288. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės... 289. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo... 290. Į bausmės laiką įskaitytina pagal 2012-07-09 Šiaulių miesto apylinkės... 291. S. S. kardomosios priemonės nepaskirtos ir neskirtinos.... 292. Kaltinamosios A. N. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 293. Teismas, skirdamas bausmę A. N., atsižvelgia į Lietuvos Respublikos... 294. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės... 295. A. N. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 296. Dėl daiktinių įrodymų... 297. Daiktiniai įrodymai - 1) kompaktinis diskas „Sony CD-R“ Nr. CD-5-045-09,... 298. Daiktiniai įrodymai - P. M. vairavimo mokyklos žurnalai „Protokolų... 299. Daiktiniai įrodymai - iš V. J. 2009-06-28 kratos metu paimtas iš darbo... 300. Daiktiniai įrodymai - T. R. 2009-06-13 prašymas laikyti teorijos egzaminą... 301. Daiktiniai įrodymai - VšĮ Šiaulių asmens sveikatos centro Vairuotojų... 302. .... 303. Daiktiniai įrodymai - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos segtuvai su... 304. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 305. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 306. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 307. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 308. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 309. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 310. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 311. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 312. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 313. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 314. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 315. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 316. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 317. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 318. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 319. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 320. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 321. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 322. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 323. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 324. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 325. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226... 326. E. I. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 327. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4... 328. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 4... 329. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. nuo... 330. Į bausmės laiką įskaityti E. I. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą... 331. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7... 332. E. I. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos paskirti kardomąją priemonę... 333. V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 334. V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 335. V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 336. V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227... 337. V. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 338. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4... 339. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. 8... 340. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7... 341. Į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti V. J. laikinajame sulaikyme ir... 342. V. J. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 343. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 344. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 345. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 346. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 347. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 348. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 349. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 350. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 351. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225... 352. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 353. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4... 354. Į bausmės (baudos) laiką įskaityti P. M. laikinajame sulaikyme išbūtą... 355. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 7... 356. P. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 357. I. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 str.,... 358. I. S. perduoti M. Š., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ) atsakomybėn... 359. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 6... 360. I. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 361. S. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 362. S. S. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 363. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes... 364. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., šiuo... 365. Į S. S. bausmę įskaityti pagal 2012-07-09 Šiaulių miesto apylinkės teismo... 366. A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 367. A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22... 368. A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 369. A. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300... 370. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes... 371. A. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 372. Daiktinius įrodymus - 1) kompaktinį diską „Sony CD-R“ Nr. CD-5-045-09,... 373. Daiktinius įrodymus - P. M. vairavimo mokyklos žurnalus „Protokolų... 374. Daiktinius įrodymus - iš V. J. 2009-06-28 kratos metu paimtos iš darbo... 375. Daiktinius įrodymus - T. R. 2009-06-13 prašymą laikyti teorijos egzaminą... 376. Daiktinius įrodymus - VšĮ Šiaulių asmens sveikatos centro Vairuotojų... 377. .... 378. Daiktinius įrodymus - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos segtuvus su... 379. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...