Byla e2-6912-470/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Septyni vilkai“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ultima optio“ įgalioto asmens Šalnės Patkauskienės ieškinį atsakovams D. S. ir E. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškinyje prašo solidariai priteisti iš atsakovų 4620,50 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Septyni vilkai“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Ultima Optio“. Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis įmonės vadovas nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. kovo 13 d. buvo E. K., nuo 2018 m. kovo 13 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d. – D. S.. Bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansiniai reikalavimai susidarė, kai įmonei vadovavo D. S. ir E. K.. Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas patvirtino bendrą 4620,50 Eur kreditorinį reikalavimą, kreditoriai patyrė žalą, nes įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl prašo ją atlyginti.

6Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį, įteikti 2019 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį, įteikti 2019 m. lapkričio 28 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.

10Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą, nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1111-254/2019 iškėlė UAB „Septyni vilkai“ bankroto bylą ir administratore paskyrė UAB „Ultima Optio“, įpareigojo UAB „Septyni vilkai“ įmonės organus per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtam bankroto administratoriui visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Įmonės vadovo pareigas nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. kovo 13 d. ėjo E. K., nuo 2018 m. kovo 13 d. iki 2018 m. lapkričio 8 d. – D. S.. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtinti UAB „Septyni vilkai“ kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas 4620,50 Eur sumai.

11Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

12Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

13CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovai, būdami įmonės vadovais privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai nesumokėjus įmokų fondui padarė žalą įmonei, nevykdė savo, kaip įmonės vadovų, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovų kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinas 4620,50 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis.).

14Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Iš atsakovų valstybei priteistinas 104,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka, ir 3,44 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

16Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovė papildomai informuotina viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš solidariai atsakovų D. S. ir E. K. ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Septyni vilkai“ 4620,50 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4620,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. spalio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovės D. S. 52,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,72 Eur pašto išlaidas valstybei, kurios sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

21Priteisti iš atsakovo E. K. 52,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,72 Eur pašto išlaidas valstybei, kurios sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

22Apie priimtą sprendimą už akių atsakovę D. S. papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

23,,Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose 2019 m. gruodžio 17 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-6912-470/2019 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Septyni vilkai“ ieškinį atsakovams D. S. ir E. K. dėl žalos atlyginimo. Atsakovės D. S. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jai apie sprendimą už akių yra pranešama viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (8-315) 73838“.

24Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškinyje prašo solidariai priteisti iš atsakovų 4620,50 Eur... 5. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi... 6. Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais ir... 7. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais ir... 8. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovai... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai, priimant sprendimą už akių.... 10. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą,... 11. Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų piniginės... 12. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 13. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 14. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 15. Iš atsakovų valstybei priteistinas 104,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79... 16. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovei įteikti viešo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš solidariai atsakovų D. S. ir E. K. ieškovei bankrutavusiai... 20. Priteisti iš atsakovės D. S. 52,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,72 Eur pašto... 21. Priteisti iš atsakovo E. K. 52,00 Eur žyminio mokesčio ir 1,72 Eur pašto... 22. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovę D. S. papildomai informuoti viešo... 23. ,,Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose 2019 m. gruodžio 17 d. priimtas... 24. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 25. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo...