Byla 1-102-319/2017

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Rimas Švirinas, sekretoriaujant Indrei Vitkutei, dalyvaujant prokurorui Edvinui Alosevičiui, nukentėjusiajam G. S. ir jo atstovui advokatui Valerijui Karpovui vertėjoms Virginijai Jefremovai, Rasai Tarabildienei, kaltinamajam R. K. ir jo gynėjui advokatui Tomui Kaminskui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. K., gimęs ( - ) , a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, vedęs, nedirbantis, gyv. ( - ) , neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4kad kaltinamas R. K., 2016 m. balandžio 21 d., laikotarpiu nuo 17.30 val. iki 17.45 val., ( - ) , esančiame gyvenamajame name, tyčia, ne mažiau kaip 8 kartus sudavė kumščiais ir spyrė kojomis V. S. į įvairias kūno vietas, tuo padarė jam poodines kraujosruvas dešiniame žaste ir dešiniame dilbyje, abiejose plaštakose, kairiame žaste, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, be to sudavė jam kumščiais ne mažiau 3 smūgių į veido kairės pusės akies – antakio, kairio žando ir dešinės pusės akies- skruosto sritis, ir ne mažiau vieno karto į dešinį šoną, tuo padarė nukentėjusiajam buką galvos traumą- kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimus po voratinkliniu galvos smegenų dangalu parasagitaliai abipus ir kairėje smilkininėje skiltyje, veido minkštųjų audinių kraujosruvas kairės akies vokų- kairės kaktos pusės srityje, kairio žando - kairės smakro pusės srityje, dešinio skruosto srityje, poodines kraujosruvas kairės akies vokuose plintant į kairę kaktos pusę, dešinės akies vokuose plintant į skruosto sritį, apatinio žandikaulio kairio kampo projekcijoje, kraujosruvą po kairės akies obuolio jungine, muštinę žaizdą kaktoje, buką pilvo traumą- blužnies plyšimą vartų srityje, kraujosruvas priekinės pilvo sienos raumenyse ir dešiniame diafragmos kupole, dėl ko nuo patirtos politraumos: sunkios galvos smegenų traumos: kraujo išsiliejimo po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimų povoratinkliniu galvos smegenų dangalu parasagitaliai apibus ir kairėje smilkininėje skiltyje bei pilvo traumos: blužnies plyšimo vartų srityje, kas komplikavosi smegenų suspaudimu ir edema, vidiniu kraujavimu į pilvaplėvės ertmę, nukraujavimu, antrine galvos smegenų išemija, foraminaliniu smegenų kamieno strigimu, kraujo išsiliejimu į IV smegenų skilvelį, būkle po kraujavimo, V. S. 2016 m. balandžio 23 d. 02.30 val., VšĮ LSMUL Kauno klinikose mirė, tuo nužudė nukentėjusįjį V. S..

5Kaltinamasis R. K., teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltu iš esmės prisipažino ir parodė, kad 2016 m. balandžio 21 d. grįždamas iš Vokietijos paskambino žmonai ir mamai. Pokalbio metu mama užsiminė, kad sukonfliktavo su savo pusbroliu V. S. ir šis ją sumušė, tačiau detaliai nieko nepasakojo ir paprašė jo nevažiuoti pas V. S.. Grįžęs į Kauną paskambino draugui V. ir paprašė jį pavėžėti iki Jonavos. Automobiliu važiuojant link Jonavos jis paprašė V. pavežti iki ( - ) , kur gyveno jo močiutė. Atvažiavus prie gyvenamojo namo jis išlipęs iš automobilio nuėjo į namo vidų. V. pasiliko prie automobilio, tačiau vėliau pastebėjo, kad V. atsilikęs eina paskui jį. Į namo vidų įėjo pro neužrakintas duris ir nuėjęs į kambarį pamatė ant lovos sėdinčius tetą L. G. ir jos sugyventinį nukentėjusįjį V. S., kurie jo manymu buvo neblaivūs, nes virtuvėje matėsi tušti buteliai. Jis V. S. paklausė dėl ko šis sumušė jo motiną. V. S. supyko ir užsimojęs ranka kėsinosi jam suduoti, tačiau jis pasilenkė ir tokiu būdu išvengė smūgių. Sužalojimų V. S. jam nepadarė. Jis, iš pykčio, nekontroliuodamas savo veiksmų, sudavė apie 11 smūgių rankomis V. S. į galvą, vieną į korpusą, tačiau nukentėjusiojo nespardė. Nuo suduotų smūgių V. S. nukrito ant grindų ir krisdamas galva atsitrenkė į fotelį. Nukritęs ant žemės nukentėjusysis pradėjo purtytis. L. G. stovėjo šalia ir tai matydama pradėjo rėkti. Jis mobiliojo ryšio telefonu paskambino ir iškvietę greitąją medicininę pagalbą. Tuo metu nematė kur buvo jo draugas Vitalijus, tačiau išėjus į lauką pamatė, kad šis stovi prie automobilio. V. nepasakojo, kas vyko gyvenamojo namo viduje. 2016 m. balandžio 26 d. sužinojo, kad V. S. ligoninėje mirė. Jis neturėjo jokio tikslo nužudyti V. S. ir to nenorėjo. Jis iš dalies nesutinka su L. G. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, kuriuose ši nurodė, kad tik jam įėjus į kambarį, jis nieko nesakęs, pradėjo mušti V. S.. Su nukentėjusiuoju V. S. niekada nebuvo kilę jokių konfliktų. Su nukentėjusiojo G. S. pareikštu civiliniu ieškiniu sutinka, tačiau mano, kad reikalaujama suma per didelė. Jis prašo jam grąžinti ikiteisminio tyrimo metu paimtus daiktus, o iš jo paimti pinigai gali būti pervesti nukentėjusiajam ieškiniui padengti.

6Nukentėjusysis G. S. parodė, kad mirusysis V. S. yra jo sūnus (įvaikintas), kuris apie 12 metų gyveno su sugyventine L. kurios pavardės nepamena, ( - ) . V. dirbo tolimųjų reisų vairuotoju ir, kiek jam žinoma, su sugyventine sutardavo, grįžęs iš reisų jį aplankydavo, duodavo pinigų, nes jo pensija tik 280 Eur, nupirkdavo vaistų. Jo santykiai su sūnumi buvo geri. Apie sūnaus mirtį jam pranešė kaltinamojo motina, pasakydama, kad dėl to kaltas šios sūnus. Sūnaus laidotuvėmis rūpinosi ir visas išlaidas padengė kaltinamojo motina. Dėl sūnaus netekties patyrė išgyvenimus, stresą, pablogėjo sveikata. Jam padaryta neturtinė žala, todėl reiškia 25 000 Eur civilinį ieškinį. R. K. jam sumokėjo 500 Eur.

7Liudytojas V. A. parodė, kad su kaltinamuoju R. K. 2007-2008 m. susipažino Anglijoje. 2016 m. balandžio 21 d. jam paskambino R. K. ir paprašė pavežti iki Jonavos. Jis sutiko ir automobiliu VW „Golf“ abu važiavo į Jonavą ir bevažiuojant R. K. paprašė pavežti iki šio močiutės, tačiau neminėjo kokiu tikslu. Jis žinojo kur gyvena R. K. močiutė, nes ten buvo buvęs. Atvykus į vietą, iš automobilio išlipęs R. K. nuėjo į gyvenamąjį namą, o jis atsilikęs keliais žingsniais nuėjo paskui. Įėjęs į virtuvę gyvenamojo namo kambaryje išgirdo triukšmą, nukentėjusiojo šūkavimus, keiksmažodžius ir suprato, kad tarp R. ir nukentėjusiojo vyksta žodinis konfliktas. Įėjus į kambarį matė R. K., kuris stovėjo prieš nukentėjusįjį, ir ten buvusią iš matymo pažįstamą moterį, kuri pasakė, kad šis nesikištų ir jis išėjo į lauką. Neužilgo prie automobilio grįžo susinervinęs R. K. ir pasakė, ,,kad jis dar griebėsi“, tačiau detaliau šis jam nepasakojo kas vyko gyvenamojo namo kambaryje. Jis nematė muštynių tarp R. ir nukentėjusiojo. R. K. buvo blaivus.

8Liudytoja R. K. parodė, kad R. K. yra jos sūnus, o nukentėjusysis V. S. jos pusbrolis, nes jį įvaikino jos artimieji. V. S. gyveno su jos vyro seserimi L. G. J. mieste, o vėliau persikėlė gyventi pas uošvienę S. K. į R. kaimą. 2016 m. balandžio viduryje dukra pas ją atvežė S. K., kuri papasakojo, kad namuose dukra Lina su sugyventiniu dvi savaites geria, liepė šiems išsikraustyti, nes bijo jog šie nepadegtų namų. Ji nuvykusi į R. kaimą rado L. su sugyventiniu pagiringus, namo virtuvėje ir kambaryje mėtėsi tušti buteliai. V. S. paprašė paskolinti pinigų, nes norėjo užsikoduoti ir prašė, kad ji nupirktų butelį degtinės. Už jos pinigus kaimynės parneštą degtinės butelį virtuvėje gėrė trise. Kilus ginčui L. paliepė V. S. jai suduoti ir šis prišokęs kelis kartus ranka kirto jai į galvą, paėmęs už plaukų parvertė ant žemės, įspyrė į šoną. Vėliau V. S. atsikvošėjęs pasakė ,,dieve ką aš padariau“. Išvaryta iš namų ji nuėjo pas kaimynus ir paprašė pavėžėti namo. Dėl V. S. veiksmų ji į policiją nesikreipė, tačiau kelias dienas gydėsi. 2016 m. balandžio 21 d. sūnus R., grįždamas iš užsienio, jai paskambino ir telefoninio pokalbio metu ji papasakojo, kad kaime ją sumušė V. S.. Sūnus pažadėjo su V. S. dėl įvykusio nesiaiškinti, tačiau sakė, kad šis turėtų sumokėti už vaistus. Vėliau jai paskambino L. G. ir pasakė, kad R. susimušė su V. S. ir iškvietęs greitąją pagalbą išvažiavo. Paskambinusi į Klinikas sužinojo, kad V. S. gydomas reanimacijoje. Po kelių dienų V. S. mirė, o kitą dieną po šio laidotuvių mirė ir L. G.. Sūnaus po įvykio nematė. Vėliau sūnus jai pasakojo, kad pradėjus aiškintis dėl ko V. S. ją sumušė, šis puolė sūnų ir jie susimušė. Ji prisidėjo prie V. S. laidotuvių ir S. K. davė 740 Eur.

9Liudytojas Ž. G., nukentėjusiojo V. S. sugyventinės L. G. sūnus, parodė, kad kaltinamasis R. K. yra jo pusbrolis. Jo motina gyveno su nukentėjusiuoju V. S. močiutei S. K. priklausančiame name R. kaime. V. S. dirbo, tačiau laisvu nuo darbo laiku mėgdavo išgerti alkoholio, o išgėręs buvo priekabus, tačiau tarp V. S. ir motinos santykiai buvo geri. Motina jam pasakojo, kad V. S. konflikto metu sumušė kaltinamojo motiną R. K.. Vėliau atvykęs R. K. susimušė su V. S., sudavė šiam keletą smūgių rankomis ir jis parkrito ant grindų. R. K. iškvietė greitąją medicininę pagalbą. Su motina jis buvo nuvažiavę į klinikas ir tuo metu V. S. jau buvo ruošiamas operacijai. Po kelių dienų V. S. mirė. Po V. S. laidotuvių mirė ir motina L. G..

10Liudytoja S. K. parodė, kad jos dukra L. G., kuri mirusi, su sugyventiniu V. S. gyveno apie 10 metų, paskutiniu metu jos name R. kaime. L. G. jai pasakojo, kad į kaimą atvykęs anūkas Rimvydas norėjo išsiaiškinti dėl ko V. S. sumušė šio motiną. V. S. pašokęs R. atžvilgiu pasakė „ko čia piemenie atvažiavai ir ko tau čia reikia, mes išsiaiškinsime tarpusavyje“. Jis stumtelėjo R., tada R. kirto vieną kartą ir V. S. krisdamas galva atsitrenkęs į fotelio atramą nukrito ir prarado sąmonę. Rimvydas iškvietė greitąją medicininę pagalbą. V. S. laidotuvių išlaidas padengė kaltinamasis ir jo tėvai.

11Liudytoja J. S. parodė, kad yra S. K. kaimynė ir šios gyvenamajame name gyveno jos dukra L. G. su sugyventiniu V. 2016 m. balandžio mėnesio viduryje pas L. G. buvo atvažiavusi R. K.. Dieną, apie pietus, pas juos verkdama ir sužalota, sumušta galva, užėjo R. K. ir papasakojo, kad ją sumušė L. sugyventinis ir prašė, kad jos (J. S.) vyras automobiliu parvežtų namo. Ji nematė, kas vyko 2016 m. balandžio 21 d. S. K. name ir nežino kokiomis aplinkybėmis buvo sužalotas V. S., nes tuo metu ji ir jos vyras buvo darbe. Kaltinamąjį R. K. pažįsta, nes jis grįžęs iš užsienio atvažiuodavo aplankyti diedukų.

12Liudytojas Č. S., iš esmės nurodė tokias pat aplinkybes kaip ir liudytoja apklausta jo žmona J. S.. Jis patvirtino, kad į jų namus buvo užėjusi sumušta galva, apsiverkusi R. K., kurią šios prašymu parvežė namo. R. K. jam nesakė, kas ją sumušė, tačiau minėjo, kad buvo mušama ir spardoma. Apie 2016 m. balandžio 21 d. vykusį konfliktą nieko nežino.

13Iš VTMT Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. M444/2016(02) konstatuota, kad V. S. mirties priežastis yra politrauma: sunki galvos smegenų trauma: kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimai po voratinkliniu galvos smegenų dangalu parasagitaliai abipus ir kairėje smilkininėje skiltyje bei pilvo trauma: blužnies plyšimas vartų srityje. Tai komplikavosi smegenų suspaudimu ir edema, vidiniu kraujavimu į pilvaplėvės ertmę, nukraujavimu, antrine galvos smegenų išemija, foraminaliniu smegenų kamieno strigimu, kraujo išsiliejimu į IV smegenų skilvelį, būkle po nukraujavimo. V. S. konstatuota:

14- buka galvos trauma: kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimai po voratinkliniu galvos smegenų dangalu parasagitaliai abipus ir kairėje smilkininėje skiltyje; veido minkštųjų audinių kraujosruvos kairės akies vokų-kairės kaktos pusės srityje, kairio žando-kairės smakro pusės srityje, dešinio skruosto srityje, poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose plintant į kairę kaktos pusę, dešinės akies vokuose plintant į skruosto sritį, apatinio žandikaulio kairio kampo projekcijoje, kraujosruva po kairės akies obuolio jungine, muštinė žaizda kaktoje. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais trijų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, kurių po vieną ar daugiau paveikė kairių akies- antakio, kairio žando ir dešinių akies-skruosto sritis ir yra būdingi trauminiams kontaktams su ribotą paviršių turinčiais daiktais. Tikslaus traumos mechanizmo ir žalojančių daiktų ar įrankių savybių pagal turimus duomenis nustatyti negalima. Tikėtinas galvos traumos padarymo laikas yra keleto-keliolikos valandų iki patekimo į stacionarą laikotarpis. Galvos sužalojimų visuma atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą;

15- buka pilvo trauma: blužnies plyšimas vartų srityje, kraujosruvos priekinės pilvo sienos raumenyse ir dešiniame diafragmos kupole. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, jų išsivystymui pakako vieno trauminio poveikio į dešinį šoną, kuo pasėkoje dėl sukrėtimo galėjo plyšti blužnis vartų srityje, tačiau trauminių poveikių į pilvo sritį galėjo būti ir daugiau. Tikslaus traumos mechanizmo ir žalojančio daikto ar įrankio savybių pagal turimus duomenis nustatyti negalima. Tikėtinas pilvo traumos padarymo laikas yra keleto-keliolikos valandų iki patekimo į stacionarą laikotarpis, jis padarytas galimai artimu traumai laiku. Pilvo sužalojimų visuma atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą;

16- poodinės kraujosruvos dešiniame žaste ir dešiniame dilbyje, abiejose plaštakose, kairiame žaste. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais aštuonių ar daugiau trauminių poveikių pasekoje dviejų parų iki mirties bėgyje galimai artimu galvos ir pilvo traumoms laiku. Tikslaus šių kraujosruvų padarymo mechanizmo ir žalojančių daiktų ar įrankių savybių pagal turimus duomenis nustatyti negalima. Šiame punkte išvardintos kraujosruvos vertinamos nežymiu sveikatos sutrikdymu ir įtakos mirčiai neturėjo. Konstatuoti sužalojimai tyčiniam savęs žalojimui nebūdingi. Poodinės kraujosruvos abiejose plaštakose galėjo susidaryti V. S. ginantis nuo suduodamų smūgių.

17Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas Ž. M., pilnai patvirtino ikiteisminio tyrimo metu eksperto S. M. surašytą specialisto išvadą. Ekspertas papildomai nurodė, kad visi suduoti smūgiai artimu laiku. Sunki galvos smegenų trauma ir blužnies plyšimas vartų srityje yra vienodo sunkumo sužalojimai ir dėl abiejų sužalojimų galėjo įvykti mirtis. Traukuliai V. S. nukritus ant žemės galėjo atsirasti dėl galvos smegenų traumos ir nustatyti sužalojimai padaryti bukais riboto paviršiaus daiktais, griuvimui būdingų sužalojimų nėra, nes griūnant dažniausiai susidaro ir odos nubrozdinimai, o šiuo atveju odos nubrozdinimų nėra. Pas V. S. yra žaizda antakio srityje, kriminalistų patvirtinta, kad ji padaryta briauna turinčiu daiktu, todėl galima sakyti, kad šia sritimi jis galėjo atsitrenkti į fotelio porankį ar panašų daiktą, turintį briauną, šiuo atveju atsitrenkiant į fotelio kampą. Kraujo išsiliejimas po kietuoju dangalu yra toks sužalojimas, kuris gali susidaryti nuo bet kurio trauminio poveikio į galvos sritį. Buvo nustatyti mažiausiai trys poveikiai, negalima nustatyti ar sudavus į kažkokią sritį, ar šia sritimi atsitrenkus atsitiko kraujo išsiliejimas. Ekspertas nurodė, kad nuo žaizdos, atsiradusios atsitrenkiant į fotelį, įvyko kraujagyslės plyšimas ir kraujo išsiliejimas, ar nuo anksčiau, ar vėliau suduotų smūgių, tačiau neatmetama tokia galimybė, kad atsitrenkimas į fotelį turėjo lemiamos įtakos V. S. mirčiai, tačiau sužalojimai pilvo srityje negalėjo atsirasti nukentėjusiajam krentant ir atsitrenkiant į fotelį. Nėra nubrozdinimo, žaizdos, yra tik kraujosruva, o blužnis dažniausiai plyšta nuo tiesioginio smūgio ir blužnies plyšimas galėjo būti veiksnys, kuris įtakojo V. S. mirtį.

18Iš VTMT Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. G1078/2016(02), matyti, kad 2016 m. balandžio 27 d. vykusios apžiūros metu kaltinamajam R. K. jokių išorinių šviežių sužalojimų nenustatyta (t. 2, b. l. 73).

19Iš savanoriško daiktų pateikimo, jų apžiūros protokolų (t.1, b. l. 126-127, t. 2, b. l. 10- 15) matyti, kad 2016 m. balandžio 27 d. kaltinamasis R. K. tyrimui pateikė 42 dydžio sportinius odinius batelius ir mėlynos spalvos medžiaginius batelius su užrašu ,,Levis“. Šie daiktai buvo apžiūrėti dalyvaujant Kauno apskrities VPK KTV KAS specialistui D. Ž. ir apžiūros metu konstatuota, kad apipurškus avalynę su priemone kraujo paieškai ,,Bluestar“, ant mėlynos spalvos odinio dešinės kojos bato priekio ir kulno buvo stebimas švytėjimas, t. y. galimai nematomų kraujo pėdsakų, ant medžiaginio bato su užrašu ,,Lewis“, dešinės kojos bato priekio buvo stebimas neryškus švytėjimas, t. y. galimai nematomų kraujo pėdsakų.

20Atlikus tyrimą VTMT serologijos ir DNR laboratorijos specialistai išvadoje Nr. S159/2016(01) konstatavo, kad ant tyrimui pateiktų sportinių batelių žmogaus kraujo nerasta. Ant tyrimui pateiktų sportinių batelių ,,Levis“ sutepimų, tinkančių kraujo tyrimui, nerasta (t. 2, b. l. 81-82).

21Iš reikalaujamų daiktų pateikimo, jų apžiūros protokolų (t. 1, b. l. 131-133, t. 2, b. l. 31- 41) matyti, kad 2016 m. balandžio 28 d. VšĮ LSMUL Kauno klinikų rūbinių ir korpusų priežiūros skyriaus sandėlininkė I. K. tyrimui pateikė V. S. drabužius: juodos spalvos kelnes, pilkos spalvos marškinėlius, juodos spalvos trumpikes, margus marškinėlius, margą megztinį, vieną porą juodos spalvos kojinių, mėlynos spalvos kelnes, mėlynos spalvos marškinėlius, šviesias kelnaites. Šie drabužiai apžiūrėti ir ant jų dėmių, panašių į kraują nerasta. Ant juodos spalvos sportinių kelnių, ties sėdmenimis, ant rusvos spalvos marškinėlių nugarinės dalies, ant juodos spalvos trumpikių, ant vyriškų marškinėlių nugarinės dalies pastebėtos rusvos spalvos dėmės.

22Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus pranešimas Nr. 41D (K)-743 (t. 1, b. l. 124; 125) patvirtina, jog 2016 m. balandžio 21 d. 17.45 val. centro informacinėje sistemoje užfiksuotas piliečio pranešimas iš telefono numerio ( - ) , dėl greitosios medicinos pagalbos kvietimo adresu Taikos g. 14, Ragožių km. Jonavos raj. Prie pranešimo pridėta skambučio skaitmeninė garso įrašo kopija apžiūrėta ir apžiūros metu nustatyta, kad skambučio pradžioje, jungimosi metu girdėti vyro ir moters pokalbis. Moteris vyrui sako: ,,Kam taip daryt?“, o vyras moterį tildo: ,,Šššš nerėk“. A. B. pagalbos centro operatorei, skambinantysis vyras prašo greitosios med. pagalbos į ( - ) dėl priepuolio S. Sujungus su greitąja pagalba, vyras operatorei nurodo, kad S. neseniai krito ir atsitrenkė į stalą, kad sužalota galva, kraujuoja, o jis tebeguli ant grindų (t. 2, b. l. 16-19).

232016-04-25 VšĮ Jonavos medicinos pagalbos stoties pateikta greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės, forma Nr. 110/a kopija (t. 1, b. l. 121-122), patvirtina, jog 2016 m. balandžio 21 d. 17.46 val. buvo gautas kvietimas atvykti adresu ( - ) . pas pacientą V. S.. Nurodyta kvietimo priežastis: krito, kraujuoja iš galvos, serga cukriniu diabetu, krato. Kvietėjo telefono Nr. 8 641 63134.

24Iš Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo Š. Ž. tarnybinio pranešimo (t. 1, b. l. 200)matyti, jog nustatyta, kad kaltinamasis R. K. naudojasi UAB ,,Bitė“ operatoriaus tinkle veikiančia išankstinio apmokėjimo kortele, abonentinis Nr. ( - ) .

25Atliktos kaltinamojo R. K. naudojamo mobilaus ryšio telefono abonentinis Nr. ( - ) įeinančių bei išeinančių skambučių išklotinės, laikotarpyje nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. balandžio 25 d., gautos 2016 m. balandžio 25 d. Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro nutarimu susipažinti su dokumentais (informacija), ikiteisminio tyrimo teisėjo sutikimu, analizės matyti, kad nuo 2016 m. balandžio 16 d. 19.00 val. iki 2016 m. balandžio 21 d. 14.42 val. mobilaus ryšio abonentas veikė ne Lietuvos Respublikoje. 2016 m. balandžio 21 d. 14:42:27 abonentas ( - ) skambino abonentui tel. Nr. ( - ) , kurio naudotojas R. K., būdamas prisijungęs prie celės Nr. KAL02B, esančios Kalvarijos sen. Trakėnų km. Pokalbio trukmė - 222 sekundės. 2016 m. balandžio 21 d. laikotarpiu nuo 14:54:24 iki 15:38:02 abonentas ( - ) bendravo su kitais abonentais jungdamasis prie įvairių celių Marijampolės rajone ir mieste, laikotarpiu nuo 16:03:59 iki 17:13:22 bendravo su kitais abonentais jungdamasis prie įvairių celių Kauno rajone ir mieste. 17:13:22 bendravo su A. J., būdamas prisijungęs prie celės Nr. KN0831U1, esančios Jonavos g. 260, Kaunas. 2016 m. balandžio 21 d. 17:45:51 abonentas ( - ) bendravo su sistemoje neužfiksuotu numeriu (BPC), būdamas prisijungęs prie celės Nr. JON04GC, esančios ( - ) . Pokalbio trukmė -233 sekundės. 2016 m. balandžio 21 d. nuo 18:38:17 iki 19:32:05 abonentas Nr. ( - ) bendravo su kitais abonentais būdamas prisijungęs prie celės Nr. JON07GC, esančios ( - ) (t. 2, b. l. 7-9).

26Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu (pagrindas BPK 154 str.), gauta kaltinamojo R. K. mobilaus ryšio telefono abonentinis Nr. ( - ), Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. informacija dėl telefoninių pokalbių suvestinės Nr. 20-Il-37189, kurioje užfiksuoti R. K. pokalbiai su telefono naudotoju abonentinis Nr. ( - ) L. ir kitais abonentais. L. praneša, kad mirė L., kitų pokalbių metu reikalauja pinigų, kalbama apie laidotuvių organizavimą (t. 1, b. l. 153-155).

27Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu, (pagrindas BPK 154 str.), gauta R. K. mobilaus ryšio telefono abonentinis Nr. ( - ) , Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. informacija dėl telefoninių pokalbių suvestinės Nr. 20-Il-37191, kurioje užfiksuoti R. K. pokalbiai telefono naudotoju abonentinis Nr. ( - ) L. ir kitais abonentais. Pokalbio metu R. K. su L. aiškinasi ankstesnį konfliktą, su V., R. K. priekaištauja Linai, kad ši jos negynė, pati V. ant galvos daužė lėkštes. Kitų pokalbių metu kalbama apie laidojimo išlaidas (t. 1, b. l. 153-155).

28Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu (pagrindas BPK 154 str.), gauta A. J. mobilaus ryšio telefono abonentinis Nr. ( - ) , Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių valdybos 1-ojo skyriaus 2016 m. gegužės 31 d. informacija dėl telefoninių pokalbių suvestinės Nr. 20-Il-44103, kurioje užfiksuotas 2016 m. balandžio 27 d. A. J. pokalbis su telefono naudotoju abonentinis Nr. ( - ) . Pokalbio metu A. J. aiškina, kad viskas prasidėjo ketvirtadienį, neapskaičiavo smūgių ir dėdė mirė, kad tas dėdė pradžioj jo mamą primušė, jisai grįžo iš užsienio ir važiavo aiškintis, kodėl jis prieš jo mamą ranką pakėlė, kad pats greitąją iškvietė, bet kraujas į smegenis išsiliejo ir viskas. Policija ieškojo jų, o jų nebuvo kelias dienas namuose, o šiandien prisidavė pats (t. 1, b. l. 190).

29Iš 2016 m. balandžio 21 d., papildomai 2016 m. balandžio 26 d., bei 2016 m. gegužės 5 d. įvykio vietos apžiūros protokolų (t. 1, b. l. 16-29, 34-57), matyti, kad apžiūrėta ir nufotografuota įvykio vieta, esanti ( - ) . Apžiūros metu prie sklypo metalinių vartelių rasta ir paimti 5 nuorūkos, namo viduje nuo prieškambario stiklinių durų vidinės pusės, daktiloskopinių miltelių pagalba išryškėjo ir buvo nukopijuoti 4 rankų pėdsakai, nuo kambario medinių durų rėmo kairės pusės apie 1,8 m atstumu nuo grindų ant dviejų daktiloskopinių plokštelių nukopijuoti pirštų pėdsakai; kambaryje nuo grindų ant vatos tamponėlio paimti galimai kraujo pėdsakai. Kambaryje, fotelį, stovintį prie lango, apdirbus priemone ,,Blustar“, skirtą kraujo pėdsakų paieškai, švytėjimo, būdingo kraujo pėdsakams nebuvo.

30Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, BPK nustatyta tvarka, jie pripažintini įrodymais ir yra pakankami padaryti neginčijamą išvadą, kad kaltinamasis R. K. nužudė V. S..

31Pagal BK 129 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas nužudė kitą žmogų, t. y. tyčia neteisėtai atėmė kito žmogaus gyvybę. Atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą kyla tada, kai tarp kaltininko padarytos veikos ir atsiradusių padarinių (mirties) yra priežastinis ryšys. Nustatant priežastinį ryšį turi būti atsižvelgta į tai, ar kaltininko veika buvo būtina sąlyga mirčiai kilti (be jos ši nekiltų), ar mirtis buvo dėsningas ir numatomas veikos padarinys. Jei nukentėjusiojo mirties priežastis yra kaltininko padarytas sveikatos sutrikdymas, tai atsakomybė už žmogaus gyvybės atėmimą atsiranda nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis mirė tuoj po padarytos veikos ar praėjus kuriam laikui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-450/2011, 2K-428/2013, 2K-28-976/2015, 2K-322-511/2016, 2K-410-489/2016 ir kt.).

32Kaip matyti iš kaltinamojo R. K. parodymų duotų teisminio bylos nagrinėjimo metu jis iš esmės kaltu prisipažino, neneigė, kad aukščiau minėtoje vietoje ir laiku, sudavė smūgius ranka nukentėjusiajam V. S.. Tačiau nurodė, kad jam atvykus pasiaiškinti dėl motinos sumušimo nukentėjusysis, būdamas neblaivus, keikdamasis, pirmas šoko prie jo, bandė suduoti smūgius, tačiau jis jų išvengė ir sudavė šiam smūgius ranka į galvą ir korpusą, tačiau šio nespardė. Krisdamas nukentėjusysis atsitrenkė į fotelio atramą (medinę dalį). Nustatyta, kad į įvykio vietą kaltinamasis R. K. atvažiavo su draugu V. A., ir šis, teisme apklaustas liudytoju, patvirtino, kad įeinant į gyvenamąjį namą girdėjo, kaip nukentėjusysis pradėjo šaukti ant R. K., tačiau trumpai pabuvus kambaryje, kuriame buvo ir moteris, jis išėjo į lauką ir nematė kaip R. K. mušė nukentėjusįjį. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja L. G., kurios parodymai teisme buvo perskaityti, konflikto pradžią nurodė priešingai nei teigė kaltinamasis R. K., nurodydama, kad šiam įėjus į kambarį jis iš karto prišoko prie V. S. ir rankomis sudavė smūgius į veidą, o parkritusiam ant grindų spyrė į galvą. Būtent po šių smūgių V. S. prarado sąmonę, prasidėjo traukuliai. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai R. K., S. K., Ž. G., įvykio vietoje nebuvo ir dėl konflikto pradžios ir jo sekos galėjo paaiškinti tik tiek, kiek buvo gavę informacijos iš L. G.. Nors ši liudytoja dėl minėtų aplinkybių teisme nebuvo apklausta, tačiau jos parodymais, duotais 2016 m. balandžio 22 d. ikiteisminio tyrimo metu, įvertinus aptartus Bendrojo pagalbos centro duomenis, netikėti nėra pagrindo, nes juos, esminėse detalėse, dėl smurto prieš V. S. panaudojimo, patvirtina specialisto išvadoje konstatuotos aplinkybės ir kiti byloje aptarti įrodymai. Teismas vertina ir tą aplinkybę, kad nukentėjusysis V. S., kaltinamasis ir minėti liudytojai yra artimi giminaičiai. Kaltinamojo aiškinimai, kad nukentėjusysis V. S. ir L. G. buvo neblaivūs, kitais įrodymais nepatvirtinti. Iš įvykio vietoje apžiūros metu fiksuotų aplinkybių nematyti jokių girtavimo požymių – butelių kambaryje ir virtuvėje, kaip nurodė kaltinamasis, fotonuotraukose nefiksuota, o 2016 m. balandžio 21 d. 23.51 val. patikrinus L. G. blaivumą, nustatyta, kad ši blaivi (t.1, b. l. 75). Specialisto išvadoje nepasisakyta ar nukentėjusiojo V. S. kraujyje aptikta alkoholio. Įvertinus tai ir liudytojo V. A. parodymus, teismas daro išvadą, kad nukentėjusysis įvykio metu nebuvo vartojęs alkoholio. Aptarta teismo medicinos specialisto išvada bei teismo medicinos eksperto paaiškinimai teismo posėdžio metu patvirtina, kad V. S. mirtį lėmė būtent buka galvos trauma - kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimai po voratinkliniu galvos smegenų dangalu parasagitaliai abipus ir kairėje smilkininėje skiltyje, bei buka pilvo trauma - blužnies plyšimas vartų srityje, kraujosruvos priekinės pilvo sienos raumenyse ir dešiniame diafragmos kupole. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, jų išsivystymui pakako vieno trauminio poveikio į dešinį šoną, kuo pasėkoje dėl sukrėtimo galėjo plyšti blužnis vartų srityje. Specialistas duodamas išvadą, tiek ekspertas apklaustas teisme, nurodė, kad blužnis plyšti galėjo tik nuo suduoto smūgio, krisdamas nukentėjusysis tokio sužalojimo negalėjo patirti. L. G. būdama šalia matė, kad R. K. nukentėjusiajam sudavė smūgius ranka ir spyrė koja į galvą, tačiau išsigandusi, galėjo ir nepastebėti, kad kaltinamasis nukentėjusiajam sudavė smūgį ranką ir į dešinį šoną, nors šis ir neneigia, kad nukentėjusiajam sudavė smūgį į korpusą. Pagal sužalojimų lokalizaciją ir sunkumą nukentėjusiajam buvo suduotas stiprus smūgis į dešinį šoną ir dėl to plyšo blužnis. Taigi, akivaizdu, kad būtent R. K. aptarti smurtiniai veiksmai buvo būtina padarinių kilimo sąlyga, be kurios nukentėjusysis nebūtų miręs. Tarp kaltinamojo aptartų nusikalstamų veiksmų ir atsiradusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys ir teismui nekyla abejonių, kad R. K. suduodamas smūgius rankomis nukentėjusiajam į gyvybei svarbias kūno vietas - galvą bei dešinį šoną, negalėjo nesuvokti, kad tokiais savo veiksmais kelia pavojų ne tik nukentėjusiojo sveikatai, bet ir gyvybei. Kaltinamasis po suduotų smūgių iš karto nepasišalino iš įvykio vietos, L. G. prašymu savo mobiliuoju telefonu iškvietė greitąją medicininę pagalbą. Nukentėjusysis V. S. - motinos pusbrolis, o šio sugyventinė L. G. kaltinamojo R. K. tėvo sesuo, nusikaltimas padarytas kaltinamojo senelės S. K. namuose. Šios aplinkybės bei kaltinamojo aiškinimas, kad tai įvyko iš pykčio dėl motinos R. K. sužalojimo, neabejotinai patvirtina, kad kaltinamasis R. K. neturėjo tikslo nužudyti V. S., tačiau jis, suduodamas pirmiau paminėtus smūgius (nustatyta ne mažiau 12 smūgių), neabejotinai numatė, kad dėl tokių jo veiksmų nukentėjusysis gali patirti sužalojimus, taip pat ir pavojingus gyvybei, taigi, smurtaudamas V. S. atžvilgiu, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti, t. y. nužudė nukentėjusįjį veikdamas netiesiogine tyčia. Esant tokių aplinkybių visumai teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 129 straipsnio 1 dalyje, sudėtis.

33Nukentėjusysis G. S. byloje pareiškė civilinį ieškinį (t. 1, b. l. 69), kuriuo prašo iš kaltinamojo priteisti 25 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Neturinę žalą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnio 1 dalis apibūdina kaip asmens fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kitas aplinkybes, teismo įvertintas pinigais. CK nenustatytas atlygintinos neturtinės žalos dydis, jį nustato teismas. Teismas neturtinės žalos dydį nustato pagal teisiškai reikšmingų konkrečioje byloje kriterijų visumą, atsižvelgdamas į ginamos vertybės specifiką. Teismas turi atsižvelgti į žalos sukeltas pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, kitas aplinkybes ir vadovautis įstatyme (CK 1.5 straipsnis) nustatytais teisės aiškinimo bei taikymo principais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už patirtą skriaudą (dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus). Nukentėjusysis G. S., būdamas garbaus amžiaus (gim. ( - ) m.), neteko artimo žmogaus – sūnaus ir tai neabejotinai jam sukėlė didelius dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, jis prarado žmogų, kuris senatvėje galėjo juo pasirūpinti, kaltinamojo netiesiogine tyčia sukeltos pasekmės negrįžtamos. Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgtina ir į kaltinamojo šeimyninę ir turtinę padėtį. R. K. sukūręs šeimą, kurioje auga du mažamečiai vaikai, iki nusikaltimo padarymo niekur nedirbo, savo turto neturi, tačiau šios aplinkybės negali būti neturtinės žalos dydį lemiančiu veiksniu. Taigi įvertinus aptartas aplinkybes, bei atsižvelgiant į tai, kad visas V. S. laidojimo išlaidas padengė kaltinamojo tėvai (t. 3, b. l. 31,32), į suformuotą Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinės nutartys 2K-390/2013, 2K-7/2014, 2K-364/2014, 2K-41-697/2015, 2K-513-697/2015) dėl priteistinų sumų neturtinės žalos atlyginimui analogiškose bylose, teismas mano, kad nukentėjusiojo G. S. civilinis ieškinys patenkintinas iš dalies ir jam, įvertinus pinigų sumą (500 Eur), kurią kaltinamasis R. K. sumokėjo šiam ikiteisminio tyrimo metu, ir 172, 02 Eur, kurie kratos metu buvo paimti iš kaltinamojo ir kuriuos šis prašo pervesti nukentėjusiajam G. S., šiam priteistina 15 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, nes teismo nuomone, tokia suma visiškai atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijų reikalavimus (BPK 109 str., 112 str., 113 str., 115 str. 1 d., CK 6.245 str. 4 d., 6.246 str. 1 d., 6.248 str., 6.249 str. 1 d., 6.250 str.).

34Daiktiniai įrodymai: vatos tamponėlis su galimais kraujo pėdsakais, paimtas 2016 m. balandžio 21 d. įvykio vietos apžiūros metu, supakuotas į voką, 6 daktiloskopinės plokštelės su rankų pėdsakais, nukopijuotais įvykio vietos apžiūros metu ir supakuotas į voką, 5 cigarečių nuorūkos, paimtos įvykio vietos apžiūros metu ir supakuotos į voką, nukentėjusiojo V. S. drabužiai: juodos spalvos kelnės, pilkos spalvos marškinėliai, juodos spalvos trumpikės, margi marškinėliai, margas megztinis, viena pora juodos spalvos kojinių, mėlynos spalvos kelnės, mėlynos spalvos marškinėliai, šviesios kelnaitės, kaip menkaverčiai daiktai, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

352 daktiloskopinės kortelės su kaltinamojo R. K. rankų pėdsakais (t.1, b. l. 136-137), vokas su kaltinamojo R. K. DNR pavyzdžiais (t. 1, b. l. 134-135), 6 CD kompaktinės plokštelės ir 2 DVD kompaktinės plokštelės paliktini prie bylos.

36Kaltinamojo R. K. sportiniai odiniai bateliai ir mėlynos spalvos medžiaginiai bateliai su užrašu ,,Levis“, nuosprendžiui įsiteisėjus jam grąžintini (BPK 94 str. 1d. 5 p.).

37Iš asmens kratos protokolo (t. 3, b. l. 13-15) matyti, kad 2016 m. balandžio 27 d., asmens kratos metu iš R. K. paimta 171, 02 Eur, kurie įnešti (kasos pajamų orderio kvitas ser. Nr. VPK 00164, kvitas ser. Nr. AAA 003723) į Kauno apskrities VPK depozitinę sąskaitą tolimesniam saugojimui (t. 2, b. l. 26-28). Teisminio bylos nagrinėjimo metu, kaltinamasis R. K. nurodė, kad šie pinigai būtų perduoti nukentėjusiajam žalai atlyginti. Esant tokioms aplinkybėms minėti pinigai perduotini nukentėjusiojo G. S. civiliniam ieškiniui padengti.

38Kaltinamasis R. K. pripažino esmines nusikaltimo padarymo aplinkybes nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo G. S., kritiškai vertina savo poelgį, todėl šios aplinkybės pripažintinos jo atsakomybę lengvinančiomis (BK 59 str. 1 d. 2p.). Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ir tai, kad kaltinamasis R. K. nukentėjusiajam sumokėjo 500 Eur – atlygindamas dalį neturtinės žalos (BK 59 str. 1 d. 3 p.) ir kaltinamojo valia šio tėvai atlygino turtinę žalą– pilnai padengė laidojimo išlaidas. Prokuroras prašo kaltinamojo atsakomybe lengvinančia aplinkybe pripažinti ir tai, kad šis suteikė nukentėjusiajam asmeniui pagalbą (BK 59 str. 1d. 1p.). Iš byloje aptartų įrodymų – liudytojos L. G. parodymų duotų ikiteisminio tyrimo metu matyti, kad būtent ji prašė kaltinamąjį R. K. iškviesti greitąją pagalbą, o ne jis, norėdamas padėti nukentėjusiajam, savanoriškai tai padarė. Byloje nėra kitų įrodymų, kad kaltinamasis būtų suteikęs kitokią pagalbą nukentėjusiajam V. S., todėl teismas nepripažįsta šios aplinkybės atsakomybę lengvinančia. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

39BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam R. K. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę (BK 54 str. 2 d.). Kaltinamasis padarė nusikaltimą, kurį įstatymas priskiria prie labai sunkių (BK 11 str. 6 d.), nusikaltimas padarytas netiesiogine tyčia, iš asmeninių paskatų dėl pykčio. Kaltinamasis R. K. Lietuvoje pirmiau nebuvo padaręs nusikalstamų veikų ir neteistas, tačiau gyvendamas užsienyje – Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje teistas 11 kartų, paskutinį kartą 2011m. birželio 13 d. A. S. Karūnos teismo už moters išprievartavimą laisvės atėmimu dvylikai metų ir atliko realią penkerių metų laisvės atėmimo bausmę (t. 2, b. l. 163). BK 97 straipsnyje (įstatymo redakcija galiojanti nuo 2014 m. kovo 25 d.) numatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikoje ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Kaip jau minėta paskutinis nusikaltimas užsienyje padarytas 2010 m. sausio 10 d., už kurį nuteistas 2011 m. birželio 13 d. minėtu nuosprendžiu. Iki šio įstatymo pakeitimo pagal pirmesnę šio įstatymo redakciją asmenys buvo laikomi teistais, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikoje priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Esant tokioms aplinkybės konstatuotina, kad R. K. neturi teistumo, tačiau tai jį charakterizuoja neigiamai, kaip asmenį linkusį daryti nusikalstamas veikas. Kaltinamasis du kartus baustas administracine tvarka (t. 2, b. l. 164-166), psichiatro ir narkologo įskaitoje neįrašytas (t. 2, b. l. 179, 181, 183), jo parodymai yra logiški ir nuoseklūs, todėl pagrindo abejoti šio pakaltinamumu nėra. R. K. niekur nedirba, iš esmės pragyvenimui lėšų neturi, sukūręs šeimą, kurioje auga jo (sutuoktinių) mažametis sūnus N.s, gim. ( - ) ir mažametis, jo žmonos A. K., vaikas, šeimai padeda jo tėvai. Įvertinus aptartas bei faktines bylos aplinkybes, įvertinus nukentėjusiojo G. S. poziciją – prašymą griežtai nebausti kaltinamojo, daroma išvada, kad kaltinamajam skirtina BK 129 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta, mažesnė nei sankcijos vidurkis, tačiau didesnė nei minimali terminuota laisvės atėmimo bausmė. Bausmė paskirtina atlikti pataisos namuose. Pagrindų taikyti BK 62 straipsni 1 ar 2 dalies nuostatas ir paskirti švelnesnę nei įstatymo nustatytą bausmę byloje nenustatyta. BK 54 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę jei sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Aukščiau nustatytos aplinkybės neduoda pagrindo padaryti išvadą, kad sankcijos ribose kaltinamajam paskirta bausmė prieštarautų teisingumo principui, išimtinių aplinkybių dėl kurių būtų galima taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas nenustatyta.

40R. K. į bausmės laiką įskaitytina laikiname sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2016 m. balandžio 27 d. iki 2017 m. kovo 30 d., vieną sulaikymo ir kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai parai terminuoto laisvės atėmimo (BPK 140 str. 9 d., BK 66 str.). Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y. 2017 m. kovo 30 d.

41Teisminio bylos nagrinėjimo metu, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2016 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 2.1-(NTP-2)-16-T-2281-8984, nukentėjusįjį G. S. atstovavo advokatas Valerijus Karpovas. Pagal pateiktą pažymą antrinės teisinės pagalbos išlaidos – advokato užmokestis, sudaro 315,56 Eur (t. 3, b. l. 191). BPK 106 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Iš byloje aukščiau išdėstytų aplinkybių matyti, kad kaltinamasis R. K. niekur nedirba, savo turto ir kitų pajamų neturi, todėl atsižvelgiant į šio turtinę padėtį teismas mano, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš jo nepriteistinos.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 303-308 straipsniais,

Nutarė

43R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso129 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę - terminuotą laisvės atėmimą devyneriems metams.

44Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio 9 dalimi, Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2016 m. balandžio 27 d. iki 2017 m. kovo 30 d.

45Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

46Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2017 m. kovo 30 d.

47Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti nepakeistą iki bus pradėtas vykdyti įsiteisėjęs nuosprendis.

48Civilinį ieškinį patenkinti iš dalies.

49Priteisti iš R. K. 15 000 Eur G. S. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti.

50Daiktinius įrodymus: vatos tamponėlį, 6 daktiloskopines plokšteles su rankų pėdsakais, 5 cigarečių nuorūkas, V. S. juodos spalvos kelnes, pilkos spalvos marškinėlius, trumpikes, margus marškinėlius, megztinį, vieną porą kojinių, mėlynos spalvos kelnės, mėlynos spalvos marškinėlius, kelnaitės, sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

51Sportinius odinius batelius ir mėlynos spalvos medžiaginius batelius su užrašu ,,Levis“ grąžinti R. K..

526 CD kompaktines plokšteles, 2 DVD kompaktines plokšteles, 2 daktiloskopines korteles, DNR pavyzdžius palikti prie bylos.

53R. K. priklausančius pinigus –171, 02 Eur, saugomus Kauno apskrities VPK Finansų skyriuje, panaudoti civilinio ieškinio padengimui.

54Nepriteisti iš R. K. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašomų išlaidų.

55Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos, o nuteistam suimtajam nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Rimas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 3. Teismas... 4. kad kaltinamas R. K., 2016 m. balandžio 21 d.,... 5. Kaltinamasis R. K., teisminio bylos nagrinėjimo metu... 6. Nukentėjusysis G. S. parodė, kad mirusysis 7. Liudytojas V. A. parodė, kad su kaltinamuoju 8. Liudytoja R. K. parodė, kad R. K.... 9. Liudytojas Ž. G., nukentėjusiojo 10. Liudytoja S. K. parodė, kad jos dukra 11. Liudytoja J. S. parodė, kad yra S.... 12. Liudytojas Č. S., iš esmės nurodė tokias pat... 13. Iš VTMT Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. M444/2016(02) konstatuota,... 14. - buka galvos trauma: kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu... 15. - buka pilvo trauma: blužnies plyšimas vartų srityje, kraujosruvos... 16. - poodinės kraujosruvos dešiniame žaste ir dešiniame dilbyje, abiejose... 17. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklaustas ekspertas 18. Iš VTMT Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. G1078/2016(02), matyti, kad... 19. Iš savanoriško daiktų pateikimo, jų apžiūros protokolų (t.1, b. l.... 20. Atlikus tyrimą VTMT serologijos ir DNR laboratorijos specialistai išvadoje... 21. Iš reikalaujamų daiktų pateikimo, jų apžiūros protokolų (t. 1, b. l.... 22. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus pranešimas Nr. 41D (K)-743 (t. 1,... 23. 2016-04-25 VšĮ Jonavos medicinos pagalbos stoties... 24. Iš Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo... 25. Atliktos kaltinamojo R. K. naudojamo mobilaus ryšio... 26. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 27. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 28. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 29. Iš 2016 m. balandžio 21 d., papildomai 2016 m. balandžio 26 d., bei 2016 m.... 30. Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, BPK nustatyta tvarka,... 31. Pagal BK 129 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas nužudė kitą žmogų, t. y.... 32. Kaip matyti iš kaltinamojo R. K. parodymų duotų... 33. Nukentėjusysis G. S. byloje pareiškė civilinį... 34. Daiktiniai įrodymai: vatos tamponėlis su galimais kraujo pėdsakais, paimtas... 35. 2 daktiloskopinės kortelės su kaltinamojo R. K. rankų... 36. Kaltinamojo R. K. sportiniai odiniai bateliai ir mėlynos... 37. Iš asmens kratos protokolo (t. 3, b. l. 13-15) matyti, kad 2016 m. balandžio... 38. Kaltinamasis R. K. pripažino esmines nusikaltimo... 39. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 40. R. K. į bausmės laiką įskaitytina laikiname sulaikyme... 41. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 43. R. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio... 45. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 46. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2017 m. kovo 30 d.... 47. Kardomąją priemonę, suėmimą, palikti nepakeistą iki bus pradėtas vykdyti... 48. Civilinį ieškinį patenkinti iš dalies.... 49. Priteisti iš R. K. 15 000 Eur G. S.... 50. Daiktinius įrodymus: vatos tamponėlį, 6 daktiloskopines plokšteles su... 51. Sportinius odinius batelius ir mėlynos spalvos medžiaginius batelius su... 52. 6 CD kompaktines plokšteles, 2 DVD kompaktines plokšteles, 2 daktiloskopines... 53. R. K. priklausančius pinigus –171, 02 Eur, saugomus... 54. Nepriteisti iš R. K. Valstybės garantuojamos teisinės... 55. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos, o nuteistam suimtajam...