Byla 2-330/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutarties, kuria patvirtintas Iconisus LLP kreditorinis reikalavimas bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas SNORAS bankroto byloje Nr. B2-2361-611/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios akcinės bendrovės banko SNORAS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutarties, kuria patvirtintas Iconisus LLP kreditorinis reikalavimas bankrutuojančios akcinės bendrovės bankas SNORAS bankroto byloje Nr. B2-2361-611/2012.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus, turinčio reikalavimą BAB bankui SNORAS, kylantį iš Roi Solutions GmbH atsakovo sąskaitoje buvusių lėšų (pagal atstovavimo sutartį Iconisus LLP pervesdavo į Roi Solutions GmbH sąskaitą AB banke SNORAS lėšas, kad Roi Solutions GmbH atliktų mokėjimus pagal Iconisus LLP nurodymą).

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi iškėlė AB bankui SNORAS bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Neil Cooper, o 2012 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtino administratoriaus pateiktą bankrutuojančio AB banko SNORAS neginčijamų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas bankrutuojančio AB banko SNORAS kreditoriaus Roi Solutions GmbH kreditorinis reikalavimas 226 651,24 Lt sumai ir patvirtinti šiai sumai Iconisus LLP kreditorinį reikalavimą.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi atskirąjį skundą tenkino iš dalies: Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartį dalyje dėl Roi Solutions GmbH finansinio reikalavimo 226 651,24 Lt dydžio sumai patvirtinimo panaikino ir paskyrė Iconisus LLP finansinio reikalavimo tvirtinimą nagrinėti teismo posėdyje.

8Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH nurodė, kad 2011 m. sausio 17 d. jie sudarė Atstovavimo sutartį (toliau tekste – Atstovavimo sutartis), pagal kurią Roi Solutions GmbH sąskaitose AB banke SNORAS buvo deponuojamos Iconisus LLP piniginės lėšos. AB banko SNORAS bankroto bylos iškėlimo dieną šiose sąskaitose buvo likę 313 576,65 Lt dydžio lėšos, priklausančios Iconisus LLP. BAB banko SNORAS bankroto administratorius nepagrįstai sudėjo kreditorių Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH reikalavimus bankrutuojančiam AB bankui SNORAS (Iconisus LLP – 313 576,65 Lt, Roi Solutions GmbH 258 960 Lt) ir priskyrė Iconisus LLP reikalavimą išimtinai Roi Solutions GmbH, iš viso 572 536,65 Lt dydžio sumai. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Roi Solutions GmbH išmokėjo 345 280 Lt draudiminę išmoką, tačiau kadangi ši išmoka faktiškai viršijo Roi Solutions GmbH kreditorinio reikalavimo (258 960 Lt) sumą, todėl Roi Solutions GmbH permokėta suma, t.y. 86 320 Lt, atsiskaitė su Iconisus LLP. Pareiškėjai nurodo, kad Roi Solutions GmbH naudai buvęs patvirtintas 226 651,24 Lt reikalavimas turi būti priskirtas ir patvirtintas Iconisus LLP naudai.

9Bendra Iconisus LLP Atstovavimo sutarties pagrindu atliktų mokėjimų į Roi Solutions GmbH sąskaitą suma sudaro 786 144 Eur, t. y. 2 714 398 Lt. Iconisus LLP yra pagal Didžiosios Britanijos įstatymus įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo – ribotos civilinės atsakomybės bendrija, kurios nariais yra Iconisus Advertising Inc. ir Serenity Holding and Finance Ltd.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus Iconisus LLP 214 233,92 Lt dydžio ketvirtos eilės kreditorinį reikalavimą, o likusioje dalyje reikalavimą atmetė.

12Teismas įvertinęs Roi Solutions GmbH sąskaitos Nr. ( - ) BAB banke SNORAS išrašą bei kreditorių pateiktus dokumentus nustatė, kad Iconisus LLP ir jos tikrasis narys Serenity Holding and Finance Ltd. nuo 2011 m. sausio 17 d. į Roi Solutions GmbH sąskaitą pervedė 786 144 Eur, t. y. 2 714 398 Lt. Nuo 2011 m. sausio 17 d. iki 2011 m. gruodžio 7 d. Roi Solutions GmbH už Iconisus LLP Atstovavimo sutarties pagrindu sumokėjo 2 413 844,08 Lt, todėl Roi Solutions GmbH sąskaitose bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo dieną liko 300 553,92 Lt.

13Roi Solutions už Iconisus LLP atliktuose mokėjimo nurodymuose atsispindi, kad jie atlikti už Iconisus LLP pagal šiam asmeniui trečiųjų asmenų pateiktas sąskaitas, todėl pripažintina, kad Iconisus LLP buvo Roi Solutions GmbH turėtos atsakovo banke sąskaitos naudotojas, o minėta Roi Solutions GmbH sąskaitoje likusi 300 553,92 Lt suma priklauso Iconisus LLP. Kadangi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Roi Solutions GmbH išmokėjo 345 280 Lt draudimo išmoką, o pastarasis 25 000 Eur, t.y. 86 320 Lt iš šios išmokos sumokėjo Iconisus LLP, todėl teismas sprendė, jog Iconisus LLP tvirtintinas 214 233,92 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15BAB bankas SNORAS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartį toje dalyje, kuria teismas patvirtino Iconisus LLP 214 233,92 Lt dydžio ketvirtos eilės kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiam AB bankui SNORAS arba perduoti klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dalį 786 144 Eur sumos, t.y. 75 000 Eur, 2011 m. kovo 14 d. į Roi Solutions GmbH sąskaitą pervedė ne Iconisus LLP, o trečiasis asmuo - Serenity Holding and Finance Ltd., kuris nėra Atstovavimo sutarties šalis. Teismas, neturėdamas tam teisinio pagrindo, nepagrįstai pripažino, kad ir Iconisus LLP, ir Serenity Holding and Finance Ltd. įmonės atlikti mokėjimai Roi Solutions GmbH naudai įtrauktini į Iconisus LLP kreditorinį reikalavimą.

172. Iconisus LLP pervesdama Roi Solutions GmbH didesnes sumas, nei reikėjo atsiskaityti su Iconisus LLP kontrahentais, laisvanoriškai išėjo už Atstovavimo sutarties ribų, todėl visos lėšos, kurias Iconisus LLP pervedė į Roi Solutions GmbH sąskaitą ir kurios nebuvo panaudotos mokėjimams pagal atstovavimo sutartį, o liko Roi Solutions GmbH sąskaitose BAB banke SNORAS, laikytinos Roi Solutions GmbH įsiskolinimu įmonei Iconisus LLP, o ne Iconisus LLP indėliu BAB banke SNORAS.

183. Banko sąskaitos savininkas (t.y. asmuo, sudaręs su atsakovų mokėjimo sąskaitos sutartį) yra Roi Solutions GmbH, tačiau sąskaitoje esančios lėšos priklauso Iconisus LLP, Iconisus LLP laikytinas indėlio patikėtoju. Tačiau Roi Solutions GmbH sudarydamas su banku banko indėlio sutartį neatskleidė tos aplinkybės, kad veikia kaip Iconisus LLP patikėtinis ir jo vardu, todėl apelianto teigimu, Iconisus LLP negali būti laikomas indėlio patikėtoju (indėlininku).

194. Skundžiama nutartimi nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisių ir pareigų.

20Kreditoriai Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH atsiliepimu prašo BAB banko SNORAS atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Kreditorių teigimu, Iconisus LLP paprašė Serenity Holdings and Finance Ltd., suteikti 75 000 EUR dydžio finansavimą, todėl Serenity Holdings and Finance Ltd. pervesdama 75 000 EUR sumą suteikė paskolą Iconisus LLP, tokiu atveju CK nuostatos, reglamentuojančios trečiojo asmens prievolės įvykdymą nagrinėjamu atveju netaikytinos.

222. Nepagrįstas skundo teiginys, kad Iconisus LLP išėjo už atstovavimo sutarties ribų. Tarp Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH buvo susiklosčiusi praktika, kai Iconisus LLP pervesdavo ir didesnės nei mokėjimams reikalinga sumas, kurios vėliau būdavo naudojamos mokėjimams Iconisus LLP pavedimu. Todėl sąskaitoje likusios lėšos yra Iconisus LLP nuosavybė, o ne Roi Solutions GmbH įsiskolinimas Iconisus LLP.

233. Skunde nepagrįstai teigiama, kad vadovaujantis CK 6.955 straipsniu, Roi Solutions GmbH turėjo pareigą atskleisti atsakovui apie atstovavimo sutarties šalis siejančius teisinius santykius. CK 6.955 straipsnis nustato patikėtinio pareigą atskleisti, kad pastarasis veikia turto patikėjimo teise, sudarant sandorius, susijusius su jam perduotu patikėjimo teise turtu, t.y. Roi Solutions GmbH turėjo pareigą atskleisti atstovavimo faktą tretiesiems asmenims, atliekant mokėjimus Iconisus LLP tiekėjams už Iconisus LLP. Byloje nėra ginčo, kad ši pareiga buvo vykdoma. Be to, banko sąskaitos sutarties šalimis yra Roi Solutions GmbH ir AB bankas SNORAS, todėl CK 6.955 straipsnio nuostatos netaikytinos.

244. Kadangi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pareiga išmokėti draudiminę išmoką kyla iš įstatymo, o ne iš teismo sprendimo nuostatų, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, jog skundžiama nutartimi buvo nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patvirtintas kreditoriaus Iconisus LLP 214 233,92 Lt dydžio ketvirtos eilės kreditorinis reikalavimas AB banko Snoras bankroto byloje, yra pagrįsta ir teisėta.

27CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos teisme iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias numato kiti įstatymai (Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 str. 1 d.), o CPK 178 straipsnyje įtvirtinta šalių procesinė pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas; teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą, kurio pagrįstumą teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

29Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino kreditoriaus Iconisus LLP 214 233,92 Lt dydžio ketvirtos eilės kreditorinį reikalavimą AB banko Snoras bankroto byloje. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį.

30Bylos nagrinėjimo metu kilusiam ginčui dėl kreditoriaus Iconisus LLP kreditorinio reikalavimo dydžio nustatymo būtina plačiau įvertinti Iconisus LLP teisinių santykių visumą. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Iconisus LLP 2011 sudarė Reklamos sutartį su Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija dėl reklamos paslaugų teikimo (t. 1, b.l. 50-60). Atsižvelgdama į tai, kad minėtos sutarties vykdymui Iconisus LLP įsipareigojo veikti daugelyje pasaulio valstybių, Iconisus LLP paskyrė Roi Solutions GmbH savo mokėjimo atstovu, kuris 2011 m. Atstovavimo sutarties, sudarytos tarp Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH pagrindu įsipareigojo gauti iš Iconisus LLP arba iš Turkijos vyriausybės lėšas, pervedamas pagal Reklamos sutartį ir atlikti visus būtinus mokėjimus, atliekamus Iconisus LLP vardu (Atstovavimo sutarties 1.1. punktas). Visos Iconisus LLP į Roi Solutions GmbH sąskaitas įneštos lėšos šalis siejančios Atstovavimo sutarties pagrindu laikytinos Iconisus LLP nuosavybe (Atstovavimo sutarties 7.2. punktas) (t. 1, b.l. 68-79).

31Iš bankrutuojančio AB banko SNORAS administratoriaus pateiktos Roi Solutions GmbH sąskaitos Nr. ( - ) išrašo bei kreditorių pateiktų dokumentų matyti, kad vykdant šalių sudarytą Atstovavimo sutartį į Roi Solutions GmbH sąskaitą laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. spalio 11 d. buvo pervesta 786 144 Eur, t. y. 2 714 398 Lt (t. 2, b.l. 12). Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog 2011 m. kovo 14 d. 75 000 Eur sumą į Roi Solutions GmbH sąskaitą įmokėjo ne pati Iconisus LLP, o trečiasis asmuo Serenity Holdingand Finance Ltd., todėl remiantis CK 6.50 straipsnio 3 dalies pagrindu minėta suma nepagrįstai įtraukta į Iconisus LLP kreditorinį reikalavimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėto straipsnio taikymui visų pirma būtina nustatyti, ar šalis (Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH) siejo prievoliniai teisiniai santykiai ir skolininko (nagrinėjamu atveju atsakovo teigimu tai - Iconisus LLP) prievolę kreditoriui (Roi Solutions GmbH) įvykdė trečiasis asmuo (Serenity Holdingand Finance Ltd.). Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje esančių duomenų visuma neleidžia sutikti su apelianto nuomone. Iš kreditorių pateiktų duomenų matyti, kad Iconisus LLP yra ribotos atsakomybės bendrovė, kurios nariu yra ir Serenity Holdingand Finance Ltd. (t. 2, b.l. 15). Iconisus LLP vykdydama anksčiau minėtą Reklamos sutartį su Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija, paprašė Serenity Holdingand Finance Ltd. suteikti pirminį finansavimą Iconisus LLP tinkamam minėtos sutarties vykdymui (t. 2, b.l. 18). Todėl nors minėtą sumą į Roi Solutions GmbH sąskaitą banke AB Snoras pervedė ir ne pati Iconisus LLP, tačiau akivaizdu, kad minėta suma buvo pervesta Iconisus LLP interesais ir tiesiogiai Reklamos sutarties su Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija tinkamam vykdymui. Kreditorių teigimu, Serenity Holdingand Finance Ltd. pervesdama lėšas į Roi Solutions GmbH sąskaita suteikė Iconisus LLP paskolą pradiniam Reklamos sutarties vykdymo etapui. Apeliantas jokių įrodymų, kad Iconisus LLP lėšų pervedimo metu turėjo kreditorinius įsipareigojimus Roi Solutions GmbH, o Roi Solutions GmbH savo ruožtu turėjo reikalavimo teisės į Iconisus LLP, nepateikia. Tuo tarpu kreditoriaus pateikti duomenys leidžia tikėti jų pagrįstumu, be to, byloje nėra pateikta duomenų, kad Serenity Holdingand Finance Ltd. siekia ar ketina siekti būti įtraukta į AB banko Snoras kreditorių sąrašą, todėl išdėstytų aplinkybių visuma paneigia apelianto teiginius, kad Serenity Holdingand Finance Ltd. pervesdama lėšas į Roi Solutions GmbH sąskaitą įvykdė prievolę už Iconisus LLP, kadangi tai patvirtinančių duomenų nėra. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas 75 000 Eur sumą teisėtai ir pagrįstai laikė Iconisus LLP priklausančiomis lėšomis.

32Apeliantas taip pat mano, jog Roi Solutions GmbH sąskaitose bankroto bylos AB bankui SNORAS iškėlimo dieną buvusios sumos 300 553,92 Lt laikytinos Roi Solutions GmbH įsiskolinimu Iconisus LLP, o ne Iconisus LLP lėšomis. Kaip buvo minėta, iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad į Roi Solutions GmbH sąskaitas AB banke Snoras, laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. spalio 11 d. buvo pervesta 786 144 Eur, t. y. 2 714 398 Lt. Vykdant Atstovavimo sutarties nuostatas Roi Solutions GmbH paskirstė 2 413 844,08 Lt iš gautų 2 714 398 Lt (t. 1, b.l. 114-115, t. 2, b.l. 12-13). Todėl apelianto teigimu, likęs skirtumas (300 553,92 Lt) laikytinas Roi Solutions GmbH įsiskolinimu Iconisus LLP. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto nuomone ir pritaria kreditorių išdėstytiems teiginiams, jog šalis siejusios Atstovavimo sutarties nuostatos nenumatė draudimo įmonėti tinkamam Reklamos sutarties vykdymui pervesti didesnės nei būtina pinigų sumas. Esminis šalis siejusios Atstovavimo sutarties reikalavimas buvo įnešti į Roi Solutions GmbH sąskaitą tokią pinigų sumą, kurios pakaktų bendrai tą dieną mokėtinų pinigų sumai (sutarties 3.4. punktas). Be to, Atstovavimo sutarties 7.2 punktas vienareikšmiškai įtvirtino, jog visos ir bet kurios Iconisus LLP bet kuriuo metu įneštos sumos išlieka vienintele ir išimtine Iconisus LLP nuosavybe, dėl ko teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad Roi Solutions GmbH sąskaitoje likusi pinigų sumą 300 553,92 Lt priklauso Iconisus LLP.

33Apelianto teigimu, Roi Solutions GmbH veikė kaip Iconisus LLP patikėtinis CK 6.953 straipsnio prasme, todėl prieš sudarant banko indėlio sutartį su atsakovu, šis faktas jam turėjo būti atskleistas, kadangi iki pat atsakovui iškeliant bankroto bylą tai nebuvo padaryta - atsakovas neturi pagrindo Iconisus LLP laikyti indėlio patikėtoju, t.y. indėlininku. Teisėjų kolegija su minėtomis apelianto išvadomis nesutinka ir pažymi, kad Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH siejanti Atstovavimo sutartis nustatė tik tai, kad Roi Solutions GmbH turto patikėtinio teise valdys Iconisus LLP pervestas lėšas, todėl turto patikėjimo teisės turinys taikytinas tik šalis siejantiems santykiams, ir pareiga Roi Solutions GmbH atskleisti jog veikia Iconisus LLP vardu taikytina tik jo santykiams su trečiaisiais asmenimis vykdant Atstovavimo sutarties nuostatas. Kaip nurodo kreditoriai ginčo tarp šalių dėl to, kad Roi Solutions GmbH tinkamai ir atskleisdamas jog veikia su trečiaisiais asmenimis Atstovavimo sutarties pagrindu jam suteiktomis teisėmis, nėra. Tačiau minėtoje atstovavimo sutartyje nėra numatyti, kad turto patikėjimo teisė taikytina ir Roi Solutions GmbH vardu atidarytoms banko sąskaitoms. Todėl teisėjų kolegija mano, kad Roi Solutions GmbH ir atsakovo banko indėlio sutarčiai turto patikėjimo teisės turinys netaikytinas ir Roi Solutions GmbH neturėjo pareigos informuoti banką, kad veikia kaip turto patikėtinis, kadangi sudarydamas banko indėlio sutartį jis veikė savo vardu ir savo interesais, tam, kad galėtų tinkamai vykdyti su Iconisus LLP sudarytą Atstovavimo sutartį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo atskirojo skundo argumentai atmestini.

34Apelianto teigimu, skundžiama nutartis laikytina negaliojančia ir dėl to, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, t. y. dėl VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisių ir pareigų. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo teisiniai santykiai susiklostė išskirtinai tik tarp kreditorių ir apelianto, todėl atitinkamai pirmosios instancijos teismo sprendimas sukelia teises ir pareigas tik jiems. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pareiga išmokėti draudiminę išmoką kreditoriams kyla ne iš skundžiamos nutarties, o iš Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatų, pagal kurias draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka draudimo įmonė, remdamasi draudėjo draudžiamojo įvykio dienos duomenimis apie indėlininkus ar investuotojus, jų indėlius ar įsipareigojimus investuotojams ir apie papildomai apdraustų indėlių ar įsipareigojimų investuotojams sumas (IĮIDĮ 10 str. 3 d.) (nagrinėjamu atveju draudimo išmoka turi būti apskaičiuojama pagal teismo nutartį, nes draudėjas ginčija kreditorinį reikalavimą). Kadangi skundžiama teismo nutartis, kuria nustatyti kreditoriniai reikalavimai ir jų dydis sukuria tik juridinį faktą, kurio pagrindu VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ privalo įvykdyti minėtame įstatyme jai nustatytas pareigas, todėl darytina išvada, kad minėtas apelianto teiginys yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

35Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Netenkinti atskirojo skundo.

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus, turinčio reikalavimą BAB bankui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi iškėlė AB bankui... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi atskirąjį skundą... 8. Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH nurodė, kad 2011 m. sausio 17 d. jie... 9. Bendra Iconisus LLP Atstovavimo sutarties pagrindu atliktų mokėjimų į Roi... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtino... 12. Teismas įvertinęs Roi Solutions GmbH sąskaitos Nr. ( - ) BAB banke SNORAS... 13. Roi Solutions už Iconisus LLP atliktuose mokėjimo nurodymuose atsispindi, kad... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. BAB bankas SNORAS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. 1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dalį 786 144 Eur sumos, t.y. 75 000... 17. 2. Iconisus LLP pervesdama Roi Solutions GmbH didesnes sumas, nei reikėjo... 18. 3. Banko sąskaitos savininkas (t.y. asmuo, sudaręs su atsakovų mokėjimo... 19. 4. Skundžiama nutartimi nuspręsta dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą... 20. Kreditoriai Iconisus LLP ir Roi Solutions GmbH atsiliepimu prašo BAB banko... 21. 1. Kreditorių teigimu, Iconisus LLP paprašė Serenity Holdings and Finance... 22. 2. Nepagrįstas skundo teiginys, kad Iconisus LLP išėjo už atstovavimo... 23. 3. Skunde nepagrįstai teigiama, kad vadovaujantis CK 6.955 straipsniu, Roi... 24. 4. Kadangi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pareiga išmokėti... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 27. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos teisme iškeliamos ir... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus... 29. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 30. Bylos nagrinėjimo metu kilusiam ginčui dėl kreditoriaus Iconisus LLP... 31. Iš bankrutuojančio AB banko SNORAS administratoriaus pateiktos Roi Solutions... 32. Apeliantas taip pat mano, jog Roi Solutions GmbH sąskaitose bankroto bylos AB... 33. Apelianto teigimu, Roi Solutions GmbH veikė kaip Iconisus LLP patikėtinis CK... 34. Apelianto teigimu, skundžiama nutartis laikytina negaliojančia ir dėl to,... 35. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Netenkinti atskirojo skundo.... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą....