Byla 2-1012/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „Vėsa ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl dalies Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties, kuria pagal ieškovo AB Turto bankas ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus (uždarosios akcinės bendrovės „Vėsa ir partneriai“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Elmonta“) prašymus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ortas“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Tigesta“ (civilinė byla Nr. B2-3621-232/10), bei

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi (b. l. 120-121) iškėlė UAB „Ortas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tigesta“, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones bei nutarė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu.

3Tretysis asmuo UAB „Vėsa ir partneriai“ atskiruoju skundu (b. l. 127-131) prašo panaikinti apygardos teismo nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“ ir administratoriumi paskirti UAB „Adsum“. Nurodo šiuos argumentus:

41) Buvo pasiūlytos dvi administratoriaus kandidatūros. Apygardos teismas, spręsdamas dėl administratoriaus paskyrimo, vadovavosi vienu kriterijumi – administruojančioje įmonėje dirbančių asmenų skaičius ir užimtumas, tačiau nepatikrino bei neįvertino visų kriterijų reikšmingų administratoriaus skyrimui, dėl kurių yra pasisakęs Lietuvos apeliacinio teismas 2009 m. gruodžio 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009, kurioje pažymėta, kad dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nė vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus, todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

52) Apygardos teismo paskirtasis administratorius yra atsakovo kreditorius. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi, administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-553/2010, akcentavo svarbą, skiriant administratorių, siekti, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo.

63) Reikšminga aplinkybė – kreditorinių reikalavimų dydis (ieškovo ir trečiųjų asmenų reikalavimai sudaro 652 562,5 litų), rodantis, kad, administruojant atsakovą, reikės didelių intelektualinių išteklių ir patirties. Lemiamas faktorius turėtų būti patirtis, o ne krūvis.

74) Teismas nemotyvavo pasiūlyto administratoriaus UAB „Adsum“ kandidatūros netinkamumo.

8Ieškovas AB „Turto bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 152) prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetiniame tinklapyje apie UAB „Adsum“ pateikta informacija (b. l. 154), kad šioje įmonėje yra du darbuotojai, vienas iš jų šiuo metu vykdo vieną bankroto procedūrą. Atskirajame skunde pateikta informacija apie UAB „Adsum“ darbuotojų patirtį neatitinka tikrovės.

9Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 146-147) prašo dėl administratoriaus paskyrimo spręsti pagal susiklosčiusią teismų praktiką. Nurodo, kad su paskirtuoju administratoriumi UAB „Tigesta“ neturėjo nei sutartinių, nei deliktinių santykių. Pagal restruktūrizavimo metu UAB „Ortas“ administruojančios įmonės UAB „Bankrotera“ prašymą, ši įmonė prašė jai skirtą skolinį įsipareigojimą (24 780 Lt) vykdyti ne kreditoriui (UAB „Bankrotera“) pervedant lėšas, o padengti bendrovės UAB „Bankrotera“ įsiskolinimą jos kreditoriui – UAB „Tigesa“ (paskirtasis bankroto administratorius). Dalis įsiskolinimo, t. y. 4 130 litų buvo pervesta, o 20 650 litų suma liko kaip neįvykdytas kreditoriaus pavedimas.

10UAB „Tigesta“ rašytiniuse paaiškinimuose (b. l. 150-151) nurodo, kad nėra ir nebuvo UAB „Ortas“ kreditorius. Tą patvirtina 2008 m. balandžio 9 d. UAB „Bankrotera“ raštas Nr. 08-57-3-S (b. l. 148), kuriame UAB „Bankrotera“ prašo jai susidariusią skolą pervesti UAB „Bankrotera“ kreditoriui UAB „Tigesta“. Atskiruoju skundu siekiama eliminuoti iš bankroto bylos patyrusį bei objektyvų bankroto administratorių, kuris jau šiai dienai administruoja 30 įmonių ir su kuriomis dirba 7 administratoriai.

11Pareiškėjas UAB „Realm Juridical“ (atsakovo kreditoriaus UAB „Irensta“ 26770,75 litų reikalavimo į atsakovą perėmėjas; b. l. 169-173, 175-176) pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto eiga“ (b. l. 156-158). Nurodo, kad, neįtraukus į bylą UAB „Realm Juridical“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, o teismui priėmus sprendimą palikti nepakeistą nutartį ir iškelti atsakovui bankroto bylą, jis praras galimybę pateikti savo bankroto administratoriaus kandidatūrą, kaip tai numato Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis. Pažymi, kad AB „Turto bankas“ yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių, kuris, siūlydamas administratoriaus kandidatūrą, gali turėti interesą patenkinti tik savo turtinius reikalavimus, o teismas, skirdamas bankroto administratorių, turėtų atsižvelgti į lygiateisiškumo principo įgyvendinimą bankroto procese.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Dėl paskirto bankroto administratoriaus

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalimi, skiria įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę. Administratoriumi parenkant konkretų asmenį, turi būti siekiama maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-763/2010).

15Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nė vienas iš įstatymo reikalavimus atitinkančio konkretaus administratoriaus parinkimui svarbių kriterijų (potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė) nėra absoliutus. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009, 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-856/2010).

16Byloje yra UAB „Tigesta“ sutikimas teikti atsakovui bankroto administratoriaus paslaugas (b. l. 32), Bankroto administratoriaus deklaracija (b. l. 37) dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kurioje tvirtinama, kad UAB „Tigesta“ nėra atsakovo kreditorius ir nėra kitų kliūčių teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos patvirtinimas (b. l. 50), kad UAB „Tigesta“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus.

17Į bylą taip pat pateikta UAB „Adsum“ sutikimas teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas (b. l. 83), Ūkio ministerijos leidimas UAB „Adsum“ teikti bankroto administravimo paslaugas, UAB „Adsum“ įgaliojimas A. G. teikti atsakovo administravimo paslaugas (b. l. 85), A. G. bankroto administratoriaus pažymėjimas (b. l. 87), UAB „Adsum“ prisistatymas (b. l. 88), UAB „Adsum“ bankroto administratorių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (b. l. 89), UAB „Adsum“ deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 90), Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos patvirtinimas, kad UAB „Adsum“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (b. l. 110).

18Be to, pareiškėjas UAB „Realm Juridical“ pateikė į bylą Ūkio ministerijos leidimą UAB „Bankroto eiga“ teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 177), UAB „Bankroto eiga“ deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 178), UAB „Bankroto eiga“ bankroto administratorių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 179), išrašą iš Įmonių bankroto valdymo departamento svetainės (b. l. 180).

19Taigi tiek teismo paskirto, tiek kitų paminėtų kandidatų duomenys nepaneigia galimybės paskirti juos atsakovo bankroto administratoriumi.

20Tačiau nagrinėjamoje byloje yra svarbūs atskirojo skundo motyvai, susiję su kreditorių abejone dėl paskirto administratoriaus nešališkumo, galimo suinteresuotumo. Kaip minėta, parinkdamas ir skirdamas bankroto administratoriumi konkretų asmenį, teismas, be kita ko, turi siekti išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo. Apelianto teigimu, abejojama paskirto administratoriaus galimybe nešališkai administruoti bankrutuojančią įmonę, kadangi vienas iš bankrutuojančio atsakovo kreditorių yra nurodęs atsakovo skolą (šio kreditoriaus finansinį reikalavimą) pervesti paskirtajam bankroto administratoriui, kuris yra šį pavedimą davusio atsakovo kreditoriaus kreditorius. Nurodytą aplinkybę dėl tokio kreditoriaus patvarkymo pripažino ir atsakovas, pateikdamas kreditoriaus UAB „Bankrotera“ rašytinį prašymą atsakovui bei banko sąskaitos išrašą apie dalies skolos pervedimą UAB „Tigesta“ (b. l. 146-149).

21Kolegijos vertinimu, šios bylos aplinkybių kontekste, bankroto proceso pradžioje atsakovo kreditoriui kilę faktais pagrįstos abejonės dėl paskirto administratoriaus (ne)suinteresuotumo, teikiant atsakovo bankroto administravimo paslaugas, t. y. iškilus aplinkybėms, leidžiančioms kreditoriams pagrįstai abejoti dėl paskirto bankroto administratorius tinkamumo vykdyti bankrutuojančio atsakovo administravimo pareigas, teisinga atsakovo bankroto administratoriumi paskirti kitą asmenį - apelianto siūlomą bankroto administratorių UAB „Adsum“. Minėta, kad šis asmuo atitinka bankroto administratoriui įstatymo keliamus reikalavimus, ir byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių šis administratorius negalėtų teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugų.

22Nors byloje nenustatyta įstatyme numatytų kliūčių atsakovo bankroto administratoriumi paskirti ir UAB „Realm Juridical“ pasiūlytą kandidatą UAB „Bankroto eiga“, tačiau kolegija pažymi, kad, skiriant konkretų bankroto administratorių, svarbu įvertinti ne tik administratoriaus juridinio asmens, bet ir konkretaus įgalioto administratoriaus užimtumą, patirtį, kitas galinčias būti reikšmingomis aplinkybes. Bylos duomenimis, UAB „Adsum“ įgaliotu asmeniu yra paskyrusi A. G. (b. l. 102-103), tačiau byloje nėra duomenų, kuris konkretus asmuo būtų įgaliojamas administruoti atsakovą, teismui bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Bankroto eiga“, todėl nėra galimybės palyginti konkrečių kandidatų darbo krūvį ar patirtį.

23Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį kandidatą į administratorius paskiria teismas, kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtas administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

24Dėl prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų

25Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. ĮBĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu bankroto byloje, ir tik ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, jog iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus. Pagal teismų praktiką, įmonės kreditoriai (išskyrus tuos, kurie inicijuoja bankroto bylos iškėlimą ir todėl vadinami ieškovais, arba, kurie prisideda prie ieškovo prašymo, - tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais) įstoja į bylą kaip tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų, teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus, keliamus bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1305/2009). Vadovaujantis išdėstytu, UAB „Realm juridical“ turi teisę savo finansinį reikalavimą pateikti pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam atsakovo bankroto bylą, prašydamas jį patvirtinti. ir taip įgyti byloje trečiojo asmens statusą. Apeliacinės instancijos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje negali būti nagrinėjamas UAB „Realm juridical“ prašymas pripažinti jį trečiuoju asmeniu.

26Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti pareiškėją (potencialų kreditorių) į teisminį bankroto procesą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų pasirengimo kelti bankroto bylą stadijoje pagal kito asmens paduotą ieškinį, neatima galimybės teikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-609/2009). Dėl pareiškėjo UAB „Realm Juridical“ pasiūlytos administratoriaus kandidatūros teisėjų kolegija pasisakė aukščiau.

27Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutarties dalis dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo ir klausimas išspręstinas iš esmės, paskiriant kitą bankroto administratorių (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojančios UAB „Ortas“ administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“.

30Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ortas“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Adsum“ (įmonės kodas 222893830).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi (b. l. 120-121)... 3. Tretysis asmuo UAB „Vėsa ir partneriai“ atskiruoju skundu (b. l. 127-131)... 4. 1) Buvo pasiūlytos dvi administratoriaus kandidatūros. Apygardos teismas,... 5. 2) Apygardos teismo paskirtasis administratorius yra atsakovo kreditorius.... 6. 3) Reikšminga aplinkybė – kreditorinių reikalavimų dydis (ieškovo ir... 7. 4) Teismas nemotyvavo pasiūlyto administratoriaus UAB „Adsum“... 8. Ieškovas AB „Turto bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 152)... 9. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 146-147) prašo dėl... 10. UAB „Tigesta“ rašytiniuse paaiškinimuose (b. l. 150-151) nurodo, kad... 11. Pareiškėjas UAB „Realm Juridical“ (atsakovo kreditoriaus UAB... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Dėl paskirto bankroto administratoriaus... 14. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11... 15. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais... 16. Byloje yra UAB „Tigesta“ sutikimas teikti atsakovui bankroto... 17. Į bylą taip pat pateikta UAB „Adsum“ sutikimas teikti atsakovui bankroto... 18. Be to, pareiškėjas UAB „Realm Juridical“ pateikė į bylą Ūkio... 19. Taigi tiek teismo paskirto, tiek kitų paminėtų kandidatų duomenys... 20. Tačiau nagrinėjamoje byloje yra svarbūs atskirojo skundo motyvai, susiję su... 21. Kolegijos vertinimu, šios bylos aplinkybių kontekste, bankroto proceso... 22. Nors byloje nenustatyta įstatyme numatytų kliūčių atsakovo bankroto... 23. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį... 24. Dėl prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu... 25. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 26. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti... 27. Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutarties dalis dėl atsakovo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria... 30. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ortas“ administratoriumi...