Byla 2-856/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Skalderus“ iškelta bankroto byla Nr. B2-3835-232/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko ir Vyto Miliaus (kolegijos primininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Midateksas“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Swedbank lizingas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Skalderus“ iškelta bankroto byla Nr. B2-3835-232/2010.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Midateksas“, UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydami iškelti atsakovui UAB „Skalderus“ bankroto bylą.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Skalderus“ bankroto bylą ir paskyrė UAB ,,Admivita“ bankrutuojančios UAB ,,Skalderus“ administratoriumi.

5Teismas nutartyje nurodė, jog pagal įmonės 2009 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtą sudarė 2 770 538 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 572 576 Lt, pagal 2010 m. vasario 12 d. balansą įmonės turtą sudarė 2 662 450 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 627 117 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 1 602 376 Lt. Teismas konstatavo, jog iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonė dirba nuostolingai, įmonės skolos tiekėjams yra 744 670,19 Lt, o su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 223 320 Lt, vien pradelstas įsipareigojimas UAB „Swedbank lizingas“ viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl sprendė, kad UAB „Skalderus“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Teismas pažymėjo, jog buvo gauti siūlymai UAB „Skalderus“ bankroto administratoriais skirti UAB „Valnetas“, UAB „Insolvensa“, UAB „Admivita“, visi jie davė sutikimą administruoti UAB „Skalderus“, administratorių kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, byloje pateikti administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai, tačiau teismas, atsižvelgęs į siūlomų administratorių ir administruojamos įmonės buveinę, į dirbančių administratorių skaičių, darbo krūvį tenkantį vienam administratoriui, jų patirtį, nusprendė, kad UAB „Admivita“ dirbantys administratoriai yra mažiau užimti, todėl galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti UAB ,,Skalderus“ administravimo procedūras.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Midateksas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės – bankrutuojančios UAB ,,Skalderus“ administratoriumi skirti UAB ,,Valnetas“ arba UAB ,,Insolvensa“.

7Nurodo, jog nuo administratoriaus priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, tačiau teismas, parinkdamas administratoriaus kandidatūrą nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo šiuo klausimu formuojamą praktiką, o būtent, kad atmesdamas kitų administratorių kandidatūras teismas privalo argumentuoti, kodėl jas atmeta ir kodėl parenka konkretų administratorių. Tvirtina, jog teismas neišsiaiškino ar paskirtasis administratorius galės skaidriai vykdyti bankroto procedūrą, nes interneto žiniatinklyje www.creditcollect.lt išspausdintame straipsnyje išsakyti teiginiai, kelia labai rimtų abejonių UAB ,,Admivita“ kaip administratoriaus veiklos skaidrumu. Straipsnyje reiškiamas nepasitenkinimas UAB ,,Admivita“ teiktų paslaugų kokybe, šie pasisakymai leidžia abejoti UAB ,,Admivita“ kandidatūros patikimumu.

8Ieškovas UAB ,,Swedbank lizingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojančios UAB ,,Skalderus“ administratoriumi paskirta UAB ,,Admivita“, ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Insolvensa“.

9Apeliantas nurodo, kad teismas, skirdamas administratorių, ne tik privalo patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bet ir įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui išspręsti aplinkybę. Formuojamoje teismų praktikoje ne kartą yra pabrėžta viešojo intereso, siekiant apsaugoti bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises ir teisėtus interesus, svarba. Be to, pabrėžiama teismo pareiga būti aktyviam, nustatinėjant bylai reikšmingas aplinkybes. Tačiau šioje byloje teismas nebuvo pakankamai aktyvus ir skiriamo administratoriaus kandidatūrą įvertino tik formaliai, neatsižvelgęs į bylai reikšmingas aplinkybes. Teismas, parinkdamas administratorių, vertino administratorių ir bankrutuojančios įmonės buveinių vietą, tačiau UAB ,,Insolvensa“, kaip ir paskirtasis administratorius, reziduoja Vilniuje. Be to, teismas atsižvelgė į įmonėje dirbančių administratorių skaičių, darbo krūvį, tenkantį vienam administratoriui, jų patirtį. UAB ,,Insolvensa“ dirba šeši kvalifikuoti ir profesionalūs asmenys (pavyzdžiui V. Klimas administratoriumi dirba nuo 2002 metų, yra užbaigęs 88 bankroto procedūras, šiuo metu administruoja 39 įmones; D. Volskis yra baigęs 27 bankroto procedūras, šiuo metu administruoja 20 įmonių). UAB ,,Insolvensa“ šiuo metu vykdo 16 bankroto procedūrų, UAB ,,Admivita“ – 36, UAB ,,Valnetas“ – 70. Vadinasi mažiausiai užsiėmęs yra būtent UAB ,,Insolvensa“. Be to, UAB ,,Insolvensa“ dirba šeši, UAB ,,Admivita“ – septyni, o UAB ,,Valnetas“ – penki administratoriai. Skirtumas tarp administratorių nėra ženklus, tačiau aiškiai skiriasi administruojamų įmonių skaičius. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, negalima daryti išvados, jog UAB ,,Admivita“ yra kuo nors pranašesnė už UAB ,,Insolvensa“.

10Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo UAB ,,Saurida“ ginčija atskirųjų skundų pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, nes turi teisę savo nuožiūra parinkti bankrutuojančios įmonės administratorių. Tvirtina, jog UAB ,,Admivita“ geriausiai tinka administruoti UAB ,,Skalderus“, nes turi mažiausią darbo krūvį. UAB ,,Insovensa“ dirba 6 administratoriai, kurie administruoja 98 įmones, taigi vienam darbuotojui vidutiniškai tenka 16 įmonių, tuo tarpu UAB ,,Admivita“, kurioje dirba septyni administratoriai, šiuo metu administruoja 53 įmones, todėl vienam darbuotojui tenka vidutiniškai 7 įmonės. Teigia, jog atsakovo pateikta informacija apie tai, kad abejotina yra UAB ,,Admivita“ kompetencija, yra neoficiali, todėl negali būti vertinama.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir bankrutuojančios UAB ,,Skalderus“ administratoriumi paskirti UAB ,,Valnetas“, kurią siūlo ieškovas UAB ,,Midateksas“. Teigia, jog UAB ,,Valnetas“ yra tinkamiausia administruoti atsakovą, nes turi net devynerių metų darbo patirtį, joje dirba kvalifikuoti darbuotojai, atliekantys darbus laiku ir kokybiškai.

12Atskirieji skundai atmetami.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliantai neginčija pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies dėl bankroto bylos UAB „Skalderus“ iškėlimo pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl šios nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako. Atskiraisiais skundais apeliantai ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl teisėjų kolegija tikrina šios nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

14Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia asmeniui, pateikiančiam pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, kurią taip pat gali pateikti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinti asmenys (kreditorius (kreditoriai); savininkas (savininkai); įmonės administracijos vadovas).

15Teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, jis, skirdamas bankroto administratorių, turi teisę bei gali jį pasirinkti iš kelių kandidatų, kurie atitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, suderinęs skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str.). Tokia teismui suteikta teisė užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

16Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtasis bankroto administratorius UAB „Admivita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus – teismui yra pateiktas UAB „Admivita“ sutikimas teikti bankroto administravimo paslaugas UAB ,,Skalderus“ (t. 3, b. l. 37), deklaracija, kurioje nurodyta, kad aplinkybių, nustatytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi šią įmonę paskirti administratoriumi, nėra (t. 3, b. l. 42). Taip pat byloje yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas, suteikiantis UAB „Admivita“ teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 3, b. l. 39). UAB „Admivita“ kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (t. 3, b. l. 47). Atsižvelgdama į tai, kad paskirtasis administratorius atitinka visus bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatymo keliamus reikalavimus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB ,,Skalderus“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Admivita“.

17Teisėjų kolegija atmeta apelianto UAB ,,Medateksas“ argumentą, jog interneto žiniatinklyje www.creditcollect.lt išspausdintas straipsnis, keliantis abejonių UAB ,,Admivita“ kaip administratoriaus veiklos skaidrumu, dėl ko šis administratorius netinka administruoti BUAB ,,Skalderus“, kadangi viešoje erdvėje išsakyti pasisakymai negali būti pripažįstami įrodymais, leidžiančiais spręsti apie administratoriaus patikimumą, kompetenciją ar galimą suinteresuotumą bankroto procedūrų baigtimi, be to, apeliantas teismui nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog teismo paskirtasis administratorius netinkamai vykdys ar jau vykdo savo pareigas arba netinkamai gins visų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises bei teisėtus interesus. Taip pat, apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl parinko būtent šį administratorių, kadangi teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog UAB ,,Admivita“ paskyrimą BUAB ,,Skalderus“ administratoriumi nulėmė, tai, kad jis, kaip ir atsakovas, reziduoja Vilniuje, be to, šiuo metu yra užimtas mažiau nei kiti pasiūlyti asmenys. Nors pirmosios instancijos teismas netiksliai nurodė, kad UAB ,,Admivita“ šiuo metu yra mažiau užimtas nei UAB ,,Insolvensa“, tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad UAB ,,Admivita“ netinkamai vykdo administratoriaus funkcijas ar dėl užimtumo negali operatyviai priimti bankroto procedūrų vykdymui būtinų sprendimų, ar dėl kokių nors kitų priežasčių negali administruoti BUAB ,,Skalderus“.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta ar pakeista atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra, todėl atskirieji skundai atmetami, o teismo nutartis paliekama nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

211 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovai UAB „Midateksas“, UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Teismas nutartyje nurodė, jog pagal įmonės 2009 m. gruodžio 31 d. balansą... 6. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Midateksas“ prašo pakeisti Vilniaus... 7. Nurodo, jog nuo administratoriaus priklauso tinkama visų kreditorių bei... 8. Ieškovas UAB ,,Swedbank lizingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 9. Apeliantas nurodo, kad teismas, skirdamas administratorių, ne tik privalo... 10. Atsiliepimu į atskiruosius skundus tretysis asmuo UAB ,,Saurida“ ginčija... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 12. Atskirieji skundai atmetami.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar... 15. Teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, jis, skirdamas bankroto... 16. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtasis... 17. Teisėjų kolegija atmeta apelianto UAB ,,Medateksas“ argumentą, jog... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą, sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. 1 punktu,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....