Byla 2S-1064-479/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų K. P. ir D. P. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė „Citadele bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „General Financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis A. S., antstolė B. T., antstolė R. V.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė 1.

6Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjams K. P. ir D. P. iškėlė bankroto bylą, jų bankroto administratore paskyrė UAB „Stiprus žmogus“. 2.

7Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris bankroto proceso metu buvo patikslintas. 3.

8Bankroto administratorė 2019 m. sausio 28 d. pateikė teismui prašymą dėl pareiškėjų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Bankroto administratorė nurodė, kad 2018 m. gruodžio 11 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriams buvo pateiktas svarstyti pareiškėjų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, tačiau kreditoriai plano nepatvirtino ir pateikė savo pastabas. 2019 m. sausio 28 d. įvyko antrasis kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai atsisakė tvirtinti patikslintą planą iš esmės dėl analogiškų pirmajame kreditorių susirinkime pateiktų motyvų: 1) dėl plano projekte nepakeisto minimalios algos dydžio pasikeitus mokėtiniems mokesčiams; 2) dėl bankroto administratorės atlyginimo bei bankroto administratorės pateiktos sąmatos iki plano patvirtinimo; 3) dėl PVM apmokestinimo; 4) dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos detalizacijos po plano patvirtinimo; 5) dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko; 6) dėl kreditoriaus siūlytų nutarimų projektų neįtraukimo. Bankroto administratorės nuomone, mokumo atkūrimo planas buvo nepatvirtintas dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Prašyme nurodoma, kad pateiktas planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, todėl turėtų būti patvirtintas. Dėl to bankroto administratorė teismo prašė patvirtinti pareiškėjų D. P. ir K. P. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė pakartotinis 2019 m. sausio 28 d. vykęs kreditorių susirinkimas. 4.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė teismui atsiliepimą į prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė bankroto administratorei prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, juo prašė sušaukti kreditorių susirinkimą trimis darbotvarkės klausimais, vienas iš jų – dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo. Bankroto administratorei ignoravus šį prašymą, 2019 m. sausio 25 d. buvo pateiktas pakartotinis prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Nors bankroto administratorė sušaukė kreditorių susirinkimą pagal kreditorės prašymą, tačiau šis susirinkimas vyko ne dėl visų jos siūlytų darbotvarkės klausimų, tai yra į kreditorių susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo. Kreditorės teigimu, bankroto administratorė du kartus atsisakė sušaukti kreditorių susirinkimą darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir tokiu būdu nevykdė FABI 25 straipsnio 3 dalyje nurodytos pareigos bei pažeidė įstatyme numatytą kreditorių teisę spręsti dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Dėl to suinteresuotas asmuo teismo prašė atstatydinti D. P. ir K. P. bankroto administratorę UAB „Stiprus žmogus“ ir bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto administratore paskirti E. G., nustatyti bankrutuojantiems asmenims terminą patikslinti mokumo atkūrimo planą. Teismui netenkintus prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo, kreditorė prašė netenkinti bankroto administratorės prašymo dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo ir bankroto bylą nutraukti.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 5.

12Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi netenkino prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir patvirtino K. P. ir D. P. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą. 6.

13Teismas nustatė, kad bankroto administratorė nesilaikė FABĮ nustatyto termino sušaukti kreditorių susirinkimą dėl kreditoriaus siūlomų klausimų dėl informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarkos tvirtinimo ir kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos, tačiau, teismo nuomone, tokių klausimų sprendimas buvo keliamas per anksti, nes tuo metu vyko plano tvirtinimo procedūra. Baigus svarstyti klausimą dėl mokumo atkūrimo plano, buvo sušauktas kreditorių susirinkimas minėtais klausimais. Teismas nurodė, jog bankroto administratorė neturėjo pagrindo į 2019 m. vasario 18 d. susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų, nes administravimo išlaidos yra sudedamoji mokumo atkūrimo plano dalis, todėl jas patvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, spręsdamas klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Teismo vertinimu, FABĮ nustatytas 15 dienų termino susirinkimui sušaukti pažeidimas nebuvo esminis bankroto procedūrų pažeidimas ir nesudaro pagrindo atstatydinti bankroto administratorės. Kreditorės pastabos bei argumentai dėl bankroto administravimo išlaidų buvo išdėstyti 2019 m. sausio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime dėl mokumo atkūrimo plano, todėl kreditorės teisė pasisakyti šiuo klausimu nebuvo pažeista. 7.

14Spręsdamas klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, teismas nustatė, kad 2019 m. sausio 28 d. įvyko pakartotinis bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame nebuvo pritarta patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui dėl plano III dalyje nenurodytų duomenų apie pareiškėjų gautinas lėšas, administravimo išlaidų pagrįstumo, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko nekonkretumo, kreditoriams teikiamos informacijos apie fizinio asmens bankroto bylą pagal FABĮ numatytą tvarką bei kreditorių susirinkimų sušaukimo ir informacijos apie banko bylos eigą teikimo tvarkos. 8.

15Teismas atsižvelgė į tai, kad mokumo atkūrimo plane yra nurodytas orientacinis pareiškėjų gaunamo darbo užmokesčio vidurkis, o plano VIII dalies 3 punkte nurodoma, jog kiekvieną pusmetį bus nustatomos ir apskaičiuojamos pareiškėjų gaunamos pajamos atsižvelgiant į faktines pareiškėjų pajamas, o joms padidėjus, skirtumas skirstomas kreditoriams. Teismas sprendė, jog mokumo atkūrimo plano III dalyje nurodyti pakankami duomenys apie pareiškėjų planuojamas periodiškai gauti lėšas ir tai atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus. 9.

16Teismas nurodė, kad mokumo atkūrimo plane nustatyta bendra administravimo išlaidų suma, įskaitant ir atlyginimą administratorei, už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos sudaro 400 Eur (200 Eur administravimo išlaidos + 200 Eur atlyginimas administratorei). Ši suma neviršija įstatyme nustatyto 3 MMA dydžio. Kadangi bankroto administratorė pateikė išsamią išlaidų apskaičiavimo lentelę, kurioje yra pagrindžiamos bankroto procedūroms atlikti patirtos išlaidos, įvertinęs tai, jog bankrutuoja du asmenys, kreditorių skaičių, bankroto administratorės atliktus veiksmus, teismas sprendė, jog 200 Eur atlyginimas administratorei už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos yra adekvatus, nepažeidžia kreditorių, bankrutuojančių asmenų bei administratorės interesų. 10.

17Teismas nurodė, kad mokumo atkūrimo plane nurodytos administravimo išlaidos (60 Eur/mėn.), įvertinus bankroto bylos sudėtingumą, FABĮ 12 straipsnyje numatytų atlikti būtinų darbų atlikimo sąrašą, nėra neproporcingai didelės, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei formuojamą teismų praktiką. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas apie galbūt ateityje galinčias atsirasti administravimo išlaidas, todėl jas vertinti, kai jos nėra patirtos, teismas neturi pagrindo. Be to, šio klausimo sprendimas yra priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai, todėl kreditoriai turi galimybę kontroliuoti administravimo išlaidų dydį. 11.

18Teismas taip pat konstatavo, kad mokumo atkūrimo plano VIII dalyje numatytas pareiškėjų kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkto reikalavimus. 12.

19Teismas įvertino tai, jog 2019 m. vasario 18 d. kreditorių susirinkimas patvirtino kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateiktą informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarką ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Dėl to teismas konstatavo, kad tvirtinant planą, nėra pagrindo tvirtinti ir jo priedus, tai yra tvarkas dėl kurių nėra kilusio ginčo ir kurios jau patvirtintos kreditorių susirinkimo, todėl mokumo atkūrimo plane nurodyti priedai nelaikytini sudedamąja plano dalimi ir teismo nėra tvirtinami.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 13.

22Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutarties dalį, kuria netenkintas prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo, taip pat panaikinti nutarties dalį dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo ir šį klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2313.1.

24Teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Teismas neatsižvelgė į šiuo klausimu formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei neįvertino, jog bankroto administratorė pažeidė FABĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo, tuo apribodama kreditorių teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Tai yra esminis bankroto administratorės pareigų pažeidimas, sudarantis pagrindą atstatydinti bankroto administratorę.

2513.2.

26Teismas neatsižvelgė į tai, kad mokumo atkūrimo plane yra nurodytos nepagrįstai didelės bankroto administravimo išlaidos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tai yra 400 Eur. Teismo nutartyje iškelti bankroto bylą buvo nustatyta 200 Eur suma bankroto procedūroms atlikti, bankroto administratorė į šią sumą faktiškai įtraukė ir atlyginimą už jos suteiktas paslaugas, todėl į mokumo atkūrimo planą nepagrįstai papildomai buvo įtrauktas 200 Eur atlyginimo dydis bankroto administratorei, tačiau teismas šių aplinkybių tinkamai neįvertino.

2713.3.

28Teismas nepagrįstai patvirtino mokumo atkūrimo plane numatytą bankroto administravimo išlaidų sumą, pagal kurią administravimo išlaidoms apmokėti skiriama 60 Eur/mėn., į šią sumą neįtraukiant faktiškai patirtų administratorės išlaidų dėl kreditorių inicijuotų susirinkimų sušaukimo, su jais susijusių dokumentų teikimo ir vykimo į teismo posėdžius išlaidų, bankroto administratorės atlyginimo. Apeliantės teigimu, plane nustatyta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia kreditorių teises ir apriboja jų galimybę bankroto proceso metu aktyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus, nes tai bankroto procese reikštų papildomas išlaidas.

2913.4.

30Plane numatytas kreditorių reikalavimo tenkinimo grafikas pažeidžia kreditorių teises, nes pagal šį grafiką bankrutuojantiems asmenims paliekama galimybė esant tam tikroms aplinkybėms nevykdyti plano bei neatlikti jame nurodytų mokėjimų. 14.

31Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorė UAB „Stipus žmogus“ prašo skundą atmesti, Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3214.1.

33Mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidų sąmata iki plano patvirtinimo yra pagrįsta panašius klausimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, atitinka šioje byloje atliktus administravimo veiksmus, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino plane nurodytą administravimo išlaidų sąmatą.

3414.2.

35Apeliantė nepagrįstai ginčija mokumo atkūrimo plano dalį dėl papildomų administravimo išlaidų, kurias būtų prašoma apmokėti, jeigu jos faktiškai būtų patirtos dėl kreditorių veiksmų. Šia plano nuostata yra siekiama išvengti kreditorių piktnaudžiavimo.

3614.3.

37Mokumo atkūrimo plane nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas atitinka FABĮ reikalavimus. Pagal planą pareiškėjai kas pusmetį įsipareigojo kreditoriams skirti ne mažiau kaip 300 Eur, o ši suma gali keistis tik dėl objektyvių ir nuo pareiškėjų valios nepriklausančių aplinkybių.

3814.4.

39Teismas pagrįstai netenkino kreditorės prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo, nes tam nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo. Administratorės teigimu, kreditorių susirinkimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nebuvo šaukiamas dėl to, kad šis klausimas yra neatskiriama mokumo atkūrimo plano dalis. Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados 15.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 320) straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl bankroto administratorės atstatydinimo 16.

43Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė jos prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Teismas neatsižvelgė į šiuo klausimu formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei neįvertino, jog bankroto administratorė pažeidė FABĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo, tuo apribodama kreditorių teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Tai yra esminis bankroto administratorės pareigų pažeidimas, sudarantis pagrindą atstatydinti bankroto administratorę. Apeliacinės instancijos teismas su šiais skundo argumentais nesutinka. 17.

44FABĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai: 1) bankroto administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo; 2) teismas gauna informacijos, kad bankroto administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo arba įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, ir bankroto administratorius ir (ar) fizinis asmuo nesikreipė į teismą dėl šio bankroto administratoriaus atstatydinimo. Šiuo atveju teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo informacijos gavimo dienos. FABĮ 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais, kai: 1) fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą; 2) kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. 18.

45Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo, teismas, be kita ko, atsižvelgia į teismų praktiką, suformuotą bylose dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-865-796/2018). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, tai yra administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio asmens teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo įstatyme nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016). 19.

46Šioje byloje didžiausia pareiškėjų kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė prašymą atstatydinti bankroto administratorę UAB „Stiprus žmogus“ tuo pagrindu, jog bankroto administratorė pažeidė FABĮ 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą sušaukti kreditorių susirinkimą dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir tuo apribojo kreditorių teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. 20.

47Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad UAB „Būsto paskolų draudimas” 2018 m. gruodžio 10 d. pateikė bankroto administratorei pastabas dėl mokumo atkūrimo plano ir prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, juo prašė sušaukti kreditorių susirinkimą trimis darbotvarkės klausimais – dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo, informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarkos tvirtinimo bei kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos nustatymo. 2018 m. gruodžio 11 d. vykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiamas mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimas, kreditoriai plano projektui nepritarė. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas” 2019 m. sausio 25 d. pateikė bankroto administratorei pastabas dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano bei pakartotinį prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. 2019 m. sausio 25 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomas patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas, kreditoriai jam nepritarė. 2019 m. vasario 18 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, jo metu buvo patvirtinta kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikta informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo ir kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka. 21.

48Byloje nėra ginčo dėl to, jog bankroto administratorė tinkamai nesilaikė FABĮ 25 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą pagal kreditorės pasiūlytą darbotvarkę. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo nurodytiems motyvams, jog minėtas pažeidimas šiuo atveju negali būti vertinamas kaip esminis bankroto procedūros pažeidimas, sutrukdęs bankroto proceso eigai, pažeidęs kreditorių ar bankrutuojančių asmenų teises ar teisėtus interesus. Atsižvelgtina į tai, kad kreditorės prašymas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo pateiktas 2018 m. gruodžio 10 d., tai yra tuo metu, kai jau buvo prasidėjusi pareiškėjų mokumo atkūrimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūra. Kreditorių susirinkimai dėl plano tvirtinimo vyko 2018 m. gruodžio 11 d. ir 2019 m. sausio 25 d. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, bankroto administravimo išlaidų suma yra sudėtinė mokumo atkūrimo plano dalis (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas), todėl spręsdami klausimą dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, kreditoriai kartu turėjo galimybę pasisakyti ir dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, kaip sudėtinės mokumo atkūrimo plano dalies, pagrįstumo. Atsižvelgtina ir į tai, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką kreditorių susirinkimas turi teisę kontroliuoti nustatomas administravimo išlaidas tiek mokumo atkūrimo plano rengimo procese (tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo tvarką), tiek mokumo atkūrimo plano vykdymo metu (keisti, nustatyti kitą administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-87-219/2018). Taigi kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ pareiškėjų bankroto procese nėra praradusi galimybės inicijuoti su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimą ir tokiu būdu šioje srityje realizuoti įstatyme numatytas kreditoriaus kontrolės funkcijas. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nenustatyta esminių bankroto procedūrų pažeidimų, kurie pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes sudarytų pagrindą atstatydinti bankroto administratorę, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino kreditorės prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo 22.

49Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog mokumo atkūrimo plane yra nurodytos nepagrįstai didelės bankroto administravimo išlaidos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tai yra 400 Eur. Apeliantės teigimu, teismo nutartyje iškelti bankroto bylą buvo nustatyta 200 Eur suma bankroto procedūroms atlikti, bankroto administratorė į šią sumą faktiškai įtraukė ir atlyginimą už jos suteiktas paslaugas, todėl į mokumo atkūrimo planą nepagrįstai papildomai buvo įtrauktas 200 Eur atlyginimo dydis bankroto administratorei. Su šiomis skundo nuostatomis negalima sutikti. 23.

50FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. FABĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarijos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Fizinio asmens bankroto proceso metu bankroto administravimo išlaidos yra atlyginamos dviem etapais: 1) bankroto administravimo išlaidos nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (FABĮ 22 straipsnio 3 dalis); 2) bankroto administravimo išlaidos nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iki bankroto procedūros užbaigimo. Pažymėtina, kad pagal FABĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostatas administravimo išlaidų suma laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA. 24.

51Iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad bankroto administravimo išlaidos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iš viso sudaro 400 Eur, iš jų 200 Eur sudaro teismo patvirtintos išlaidos bankroto procedūroms atlikti ir 200 Eur bankroto administratorės atlyginimas iki plano patvirtinimo. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi, kuria pareiškėjams buvo iškelta bankroto byla, buvo nustatyta 200 Eur lėšų suma, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti K. P. ir D. P. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano įsiteisėjimo dienos. Iš byloje pateikto 2018 m. lapkričio 26 d. bankroto administravimo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad atlikdama bankroto administravimo veiksmus, iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos bankroto administratorė apskaičiavo iš viso 228,18 Eur administravimo išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad administratorės pateiktame apskaičiavime yra detalizuota, už kokio pobūdžio veiksmus ir kokio dydžio išlaidos buvo patirtos – pranešimų apie iškeltą bankroto bylą parengimas, depozitinės sąskaitos atidarymas, pranešimo apie atidarytą depozitinę sąskaitą parengimas, konsultacijų ir informacijos teikimas, duomenų iš registrų rinkimas, finansinių reikalavimų pagrįstumo įvertinimas ir kt. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos išlaidos iš esmės yra susijusios su bankroto procedūrų vykdymu, bet ne atlyginimu už administratorės atliktą darbą, todėl nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad į 228,18 Eur administravimo išlaidų sumą buvo įtrauktas ir atlyginimas bankroto administratorei. Atsižvelgtina ir į tai, kad byloje esančiame UAB „Stiprus žmogus“ (buvęs pavadinimas – MB „Adminus“) administravimo išlaidų sąmatos pagrindime, kuris buvo pateiktas kartu su bankroto administratorės sutikimu administruoti pareiškėjų bankroto procesą, buvo nurodyta, jog laikotarpiu nuo fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bankroto administravimo išlaidos, susijusios su bankroto procedūrų atlikimu, sudarys iki 200 Eur, o atlyginimą bankroto administratorei nustatys kreditoriai pagal FABĮ 22 straipsnio 3 dalį. Taigi akivaizdu, kad į bankroto administravimų išlaidų sąmatą nebuvo įtrauktas atlyginimas bankroto administratorei, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog kreditorei turėjo būti suprantama apie fizinių asmenų pareigą papildomai sumokėti atlyginimą bankroto administratorei. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, jog 2018 m. lapkričio 26 d. bankroto administravimo išlaidų apskaičiavime nurodyti veiksmai buvo realiai atlikti. Pažymėtina, kad bankroto procedūros administravimas yra profesinė bankroto administratorės veikla, už kurią turi būti teisingai atlyginama. Pažymėtina ir tai, kad bendra administravimo išlaidų suma už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos sudaro 400 Eur ir neviršija maksimalios FABĮ 22 straipsnio 3 dalyje numatytos 3 MMA administravimo išlaidų sumos. Dėl to nėra pagrindo minėtos administravimo išlaidų sumos vertinti kaip neproporcingai didelės bei neatitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog mokumo atkūrimo plane numatyta 400 Eur administravimo išlaidų suma iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo dienos yra teisėta ir pagrįsta. 25.

52Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas nepagrįstai patvirtino mokumo atkūrimo plane numatytą bankroto administravimo išlaidų sumą, pagal kurią administravimo išlaidoms apmokėti skiriama 60 Eur/mėn., į šią sumą neįtraukiant faktiškai patirtų administratorės išlaidų dėl kreditorių inicijuotų susirinkimų sušaukimo, su jais susijusių dokumentų teikimo ir vykimo į teismo posėdžius išlaidų, bankroto administratorės atlyginimo. Apeliantės teigimu, plane nustatyta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia kreditorių teises ir apriboja jų galimybę bankroto proceso metu aktyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus, nes tai bankroto procese reikštų papildomas išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas su šiais skundo argumentais nesutinka. 26.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad FABĮ nėra nustatytas bankroto administravimo išlaidų, kurios naudojamos nuo plano patvirtinimo momento iki bankroto bylos užbaigimo, dydis. FABĮ 22 straipsnio 4 dalis nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas šių išlaidų dydis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jų dydis, remiantis FABĮ 22 straipsnio 4 dalimi, priklauso nuo to, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, parduodamo turto rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014). 27.

54Iš skundžiama teismo nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo plano 5 dalies matyti, jog per mėnesį administravimo išlaidoms numatoma skirti 60 Eur. Pažymėtina, kad atskiruoju skundu nėra ginčijamas minėtos sumos pagrįstumas, tačiau apeliantė nesutinka su mokumo atkūrimo plane numatyta sąlyga, jog plane nurodyta 60 Eur dydžio administravimo išlaidų suma neapima kreditorių inicijuotų susirinkimų šaukimo, su šiais susirinkimais susijusių dokumentų teikimo teismui bei vykimo į teismo posėdžius išlaidų ir bankroto administratorės atlyginimo. Pagal mokumo atkūrimo planą, šios išlaidos, joms atsiradus, apmokamos pagal faktą ir plano dalimi esančią bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad šioje proceso stadijoje objektyviai neįmanoma įvertinti visų veiksmų, kuriuos turės atlikti administratorė ir kokia bus jų vertė. Pažymėtina, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu galimos išskirtinės situacijos, kai atsiranda iš anksto nenumatytų su bankroto proceso administravimu susijusių išlaidų, kurioms atlyginti nepakanka mokumo atkūrimo plane nustatytos administravimo išlaidų sumos. Taigi tokiais atvejais negali būti paneigta bankroto administratorės teisė reikalauti šias išlaidas atlyginti. 28.

55Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad mokumo atkūrimo plane esanti ginčijama nuostata savaime nesuteikia teisės reikalauti atlyginti administravimo išlaidas, kurios neatitinka pagrįstumo ir protingumo kriterijų, nes galutinės administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra priskirtinas kreditorių susirinkimo kompetencijai. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl kreditorių kompetencijai priskirtų klausimų įgyvendinimo, yra nurodyta, kad FABĮ 22 straipsnio 2 dalies ir 26 straipsnio 4 dalies nuostatos, kuriose nustatyta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo tvarką, reiškia, jog kreditorių susirinkimas kompetentingas ne tik kontroliuoti mokumo atkūrimo plano rengimo procese nustatomas administravimo išlaidas, bet ir savo sprendimu jas keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo tvarką; kreditorių susirinkimas gali kontroliuoti plano vykdymą, vertindamas pagal susidariusią situaciją administravimo išlaidų dydį, ir, nustatęs pagrindą, spręsti dėl šių išlaidų pakeitimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169-219/2017). Taigi kreditorių susirinkimui išlieka teisė spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų dydžio pakeitimo paaiškėjus aplinkybėms, jog bankroto administratorė reikalauja atlyginti išlaidas, kurios negali būti vertinamos kaip pagrįstos. Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog ginčijama mokumo atkūrimo plano nuostata pažeidžia kreditorių teises ir apriboja jų galimybę bankroto proceso metu aktyviai ginti savo teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingas esamos situacijos teisinis vertinimas neleistų pasiekti fizinio asmens bankroto proceso tikslų, neužtikrintų teisingos skolininkų ir kreditorių interesų pusiausvyros, nes šioje bankroto proceso stadijoje atsisakius patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą dėl jame esančios ginčijamos sąlygos, susijusios su administravimo išlaidų apmokėjimu, bankroto byla turėtų būti nutraukta (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Esant šioms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidų sąmata atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus. 29.

56Apeliantė skunde nurodė ir tai, kad mokumo atkūrimo plane numatytas kreditorių reikalavimo tenkinimo grafikas pažeidžia kreditorių teises, nes pagal šį grafiką bankrutuojantiems asmenims paliekama galimybė esant tam tikroms aplinkybėms nevykdyti plano bei neatlikti jame nurodytų mokėjimų. Su šiais skundo argumentais taip pat negalima sutikti. 30.

57FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkte yra numatytas reikalavimas mokumo atkūrimo plane pateikti kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos (laikantis šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). 31.

58Iš pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad jame yra nurodytos sumos, kurios kiekvieną pusmetį bus išmokamos kreditorių reikalavimams tenkinti, taip pat nurodoma procentinė kiekvieno kreditoriaus patvirtinto reikalavimo dalis, kuri bus tenkinama plane nurodytu laiku. Plane numatyta, kad bankrutuojantys asmenys kreditorių reikalavimams tenkinti plane nurodytu laiku skirs ne mažesnę kaip 300 Eur sumą. Mokumo atkūrimo plane taip pat yra numatyta, kad pareiškėjų finansinėms galimybėms pasikeitus iš esmės (susiradus naują darbą, netekus darbo ir pan.), planas bus tikslinamas, o finansinėms galimybėms pasikeitus nežymiai, esant laikino pobūdžio (liga, prastova ir pan.), aplinkybes patvirtinantys dokumentai bus apžvelgiami ir teikiami kartu su pusmečio ataskaita. 32.

59Apeliantė kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko nepagrįstumą iš esmės ginčija tuo aspektu, jog bankrutuojantiems asmenims paliekama galimybė esant tam tikroms aplinkybėms nevykdyti plano bei neatlikti jame nurodytų mokėjimų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įstatymas nenumato reikalavimo kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nurodyti tikslias kreditoriams mokėtinas sumas, nes mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu bankrutuojančio fizinio asmens gaunamų pajamų dydis gali pasikeisti, dėl nenumatytų laikino pobūdžio objektyvių aplinkybių asmuo gali laikinai netekti gaunamų pajamų arba jos gali sumažėti. Dėl to plane pagrįstai nurodyta, jog kreditoriams numatomų skirtį lėšų dydis yra preliminarus ir esant tam tikroms aplinkybėms gali kisti. Pažymėtina ir tai, kad bankrutuojantis fizinis asmuo bankroto proceso metu privalo dėti maksimalias pastangas, siekdamas gauti pajamų ir kuo didesniu mastu patenkinti savo kreditorių reikalavimus. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo elgiasi nesąžiningai, nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti, bankroto byla tokiam asmeniui gali būti nutraukta (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Vadinasi, paaiškėjus aplinkybėms, jog bankrutuojantys asmenys elgiasi nesąžiningai, o plane numatyti mokėjimai nėra atliekami ne dėl objektyvių priežasčių, kreditoriai turėtų teisę inicijuoti bankroto proceso nutraukimą. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjų mokumo atkūrimo plane numatytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas iš esmės atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkto reikalavimus ir nepažeidžia skolininkų bei kreditorių interesų pusiausvyros. 33.

60Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjų pateiktas tvirtinti patikslintas mokumo atkūrimo planas iš esmės atitinka FABĮ reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį patvirtino. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Kadangi į esminius bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako. 34.

61Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

62Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė 1.... 6. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi... 7. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartimi patvirtintas... 8. Bankroto administratorė 2019 m. sausio 28 d. pateikė teismui prašymą dėl... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė teismui... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 5.... 12. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi netenkino... 13. Teismas nustatė, kad bankroto administratorė nesilaikė FABĮ nustatyto... 14. Spręsdamas klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, teismas... 15. Teismas atsižvelgė į tai, kad mokumo atkūrimo plane yra nurodytas... 16. Teismas nurodė, kad mokumo atkūrimo plane nustatyta bendra administravimo... 17. Teismas nurodė, kad mokumo atkūrimo plane nurodytos administravimo išlaidos... 18. Teismas taip pat konstatavo, kad mokumo atkūrimo plano VIII dalyje numatytas... 19. Teismas įvertino tai, jog 2019 m. vasario 18 d. kreditorių susirinkimas... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai 13.... 22. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“... 23. 13.1.... 24. Teismas nepagrįstai atmetė prašymą dėl bankroto administratorės... 25. 13.2.... 26. Teismas neatsižvelgė į tai, kad mokumo atkūrimo plane yra nurodytos... 27. 13.3.... 28. Teismas nepagrįstai patvirtino mokumo atkūrimo plane numatytą bankroto... 29. 13.4.... 30. Plane numatytas kreditorių reikalavimo tenkinimo grafikas pažeidžia... 31. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorė UAB „Stipus... 32. 14.1.... 33. Mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidų sąmata iki plano... 34. 14.2.... 35. Apeliantė nepagrįstai ginčija mokumo atkūrimo plano dalį dėl papildomų... 36. 14.3.... 37. Mokumo atkūrimo plane nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas... 38. 14.4.... 39. Teismas pagrįstai netenkino kreditorės prašymo dėl bankroto... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 43. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė jos... 44. FABĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį dėl... 45. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant klausimą dėl fizinio... 46. Šioje byloje didžiausia pareiškėjų kreditorė UAB „Būsto paskolų... 47. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad UAB „Būsto paskolų... 48. Byloje nėra ginčo dėl to, jog bankroto administratorė tinkamai nesilaikė... 49. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė... 50. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi... 51. Iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad bankroto administravimo... 52. Atskirajame skunde nurodoma ir tai, kad teismas nepagrįstai patvirtino mokumo... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad FABĮ nėra nustatytas bankroto... 54. Iš skundžiama teismo nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo plano 5 dalies... 55. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad mokumo atkūrimo plane... 56. Apeliantė skunde nurodė ir tai, kad mokumo atkūrimo plane numatytas... 57. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punkte yra numatytas reikalavimas mokumo... 58. Iš pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad jame yra nurodytos sumos,... 59. Apeliantė kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko nepagrįstumą iš esmės... 60. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjų pateiktas tvirtinti... 61. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios... 62. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį palikti galioti...