Byla e2S-865-796/2018
Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Rome Law“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 12 d. nutarties, kuria tenkintas bankrutuojančio fizinio asmens I. T. 2018 m. vasario 14 d. prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjų V. T. ir I. T. pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tenkintas iš dalies, t. y. pareiškėjui V. T. bankroto bylą iškelti atsisakyta; pareiškėjai I. T. bankroto byla iškelta. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 11 d., kai Klaipėdos apygardos teismas panaikino Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 27 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta iškelti pareiškėjui V. T. bankroto bylą, ir nutarta perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kita Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 27 d. nutarties dalis palikta nepakeista.
 2. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. sausio 4 d. nutartimi išskyrė į atskirą bylą pareiškėjo V. T. pareiškimo reikalavimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (suteiktas civilinės bylos Nr. e2FB-1748-889/2018) ir išskyrė į atskirą bylą pareiškėjos I. T. pareiškimo reikalavimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (suteiktas civilinės bylos Nr. e2FB-515-512/2018).
 3. 2018 m. vasario 14 d. teisme buvo gautas bankrutuojančios I. T. prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Pareiškėja nurodė, jog bankroto administratorė UAB „Lexuna“ netinkamai vykdo savo pareigas, t. y. administratorė su ja nebendradarbiauja ir, nepaisant to, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 11 d., iki šiol teismui nėra pateiktas tvirtinti kreditorių sąrašas. Prašė administratorę UAB „Lexuna“ atstatydinti ir bankroto administratoriumi paskirti D. G. bei patvirtinti 320 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.
 4. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas prašė klausimą dėl bankroto administratorės atstatydinimo spręsti teismo nuožiūra.
 5. Atsiliepimu į pareiškėjos I. T. prašymą bankroto administratorė UAB „Lexuna“ nesutiko su pareiškėjos pozicija, neva administratorė netinkamai vykdo pareigas – nebendradarbiauja su pareiškėja ir laiku nepateikė teismui tvirtinti kreditorių sąrašo. Nurodė, jog pagal teismo priimtas nutartis ir jų įsiteisėjimo laikotarpius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), terminas pateikti teismui tvirtinti pareiškėjos kreditorių sąrašą turėjo baigtis 2018 m. vasario 27 d., o administratorė į teismą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo kreipėsi 2018 m. vasario 20 d. Taip pat nesutiko, jog bankroto administratorė nebendradarbiauja su pareiškėja, nes 2018 m. sausio 16 d., 2018 m. vasario 10 d. administratorė teikė pranešimus pareiškėjai I. T., tačiau ji neteikia bankroto administratorei svarbios informacijos, nevykdo administratorės nurodymų pateikti informaciją, pati pareiškėja nesidomi bylos eiga ir nebendradarbiauja su administratore. Mano, jog pareiškėja nori pakeisti bankroto administratorę ne dėl to, kad administratorė nevykdo pareigų, o vedama kitų paskatų. Nurodė, jog administratorė palieka teismui spręsti klausimą dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo. Tuo atveju, jei teismas nuspęstų atstatydinti UAB „Lexuna“, prašė priteisti iš I. T. 249,64 Eur bankroto administravimo išlaidų.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškimą tenkino, nutarė atstatydinti bankroto administratorę UAB ,,Lexuna“ bankrutuojančio fizinio asmens I. T. bankroto byloje ir paskirti bankrutuojančio fizinio asmens I. T. bankroto administratoriumi D. G. Teismas įpareigojo atstatydintą bankroto administratorę UAB ,,Lexuna“ per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą perduoti visus bankrutuojančio fizinio asmens I. T. bankroto proceso dokumentus naujai paskirtam bankroto administratoriui D. G.; įpareigojo naujai paskirtą bankroto administratorių įsiteisėjus nutarčiai nedelsiant kreiptis į kredito įstaigą dėl fizinio asmens I. T. depozitinės sąskaitos turėtojo pakeitimo. Taip pat priteista iš I. T. 249,64 Eur bankroto administravimo išlaidų UAB ,,Lexuna“ naudai, išieškant šias išlaidas pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius. Teismo motyvai:
  1. Dėl vykdomo proceso pobūdžio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, patiriamų neigiamų išgyvenimų, siekiant užtikrinti fizinio asmens bankroto proceso efektyvumą, turi susiklostyti pareiškėjo ir administratoriaus santykiai, paremti tarpusavio pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Pareiškėja nepasitikėjimą bankroto administratore UAB ,,Lexuna“ grindė netinkamu pareigų vykdymu, nebendradarbiavimu su pareiškėja.
  2. Teismas pažymėjo, kad susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratoriaus ir pareiškėjos, nėra prasmės palikti teismo paskirtą bankroto administratorių, kuriuo pareiškėja reiškia nepasitikėjimą. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertino, kad pareiškėją ir bankroto administratorę UAB ,,Lexuna“ sieja konfliktiniai santykiai, kurie trikdo sklandų bankroto procedūros vykdymą, – lemia vis naujus teisminius ginčus bei nepagrįstai didina bankroto proceso išlaidas. Pažymėjo ir tai, jog bankroto administratorė UAB ,,Lexuna“ neprieštarauja, jog ji būtų atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų bankrutuojančio fizinio asmens I. T. fizinio asmens bankroto byloje.
  3. Siekdamas užtikrinti sklandų, ekonomišką bankroto procesą, teismas sprendė, kad yra pagrindas bankroto administratorių atstatydinti, ir pareiškėjos prašymą dėl bankroto administratorės UAB ,,Lexuna” atstatydinimo tenkino.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Rome Law“ prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl bankroto administratoriaus keitimo atmesti. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:
  1. Teismas neteisingai taikė ir aiškino FABĮ nuostatas, sudarančias pagrindą atstatydinti bankroto administratorių, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus dėl esamo konflikto ir jo įtakos sklandžiam bankroto procesui, todėl padarė neteisingas išvadas ir nepagrįstai bei neteisėtai atstatydino esamą bankroto administratorių ir paskyrė naują.
  2. Nėra jokių aplinkybių, kurios teiktų pagrindą teismui keisti administratorių. Tai, jog pareiškėja siekia pakeisti jai neįtikusį administratorių, nurodydama konfliktinius jų santykius, visai nereiškia, jog automatiškai toks administratorius turėtų būti keičiamas. Vertinant, ar bankroto administratorius neatliko kokių nors FABĮ nustatytų ir jam privalomų atlikti funkcijų, būtina detaliai išsiaiškinti, dėl ko konkrečiai kilo pareiškėjos ir bankroto administratoriaus ginčas (konfliktas), kas buvo šio konflikto iniciatorius ir kaltininkas, ar tai turi įtakos sėkmingam bankroto proceso administravimui. Teismas nesiaiškino tikrųjų prašymo pakeisti administratorių priežasčių, t. y. neatskleidė sprendžiamo klausimo esmės, todėl klausimą išsprendė netinkamai. Nepakanka nurodyti, jog santykiai yra konfliktiški, kiekvienu atveju būtina patikrinti ir įsitikinti pareiškėjos teikiamo prašymo motyvų tikrumu, jos sąžiningu elgesiu.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankrutuojanti I. T. prašo procesą, pradėtą pagal UAB „Rome Law“ skundą, nutraukti, Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Pagrindiniai motyvai:
  1. Pareiškėjos nuomone, skųsti teismo nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo turi teisę tik kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. UAB „Rome Law“ reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių reikalavimų sumos.
  2. Nurodo, jog bankroto administratorė su ja po bankroto bylos iškėlimo nesusisiekė, nebendravo, jai skambinant telefonu neatsiliepė, paskambinus jos atstovei, nepateikė jokios informacijos apie pateiktus kreditorių reikalavimus. Prašymą teismui dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo pateikė tik po to, kai teismui buvo pateiktas jos pareiškimas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Ji nesutinka su administratorės nuomone, kad į kreditorių sąrašą turi būti įtraukti antstoliai su reikalavimais dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.
  3. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad bankroto administratorė UAB „Lexuna“ neprieštarauja, jog būtų atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų, teismas teisingai ir pagrįstai padarė išvadą, kad konfliktiniai santykiai, kurie susiklostė tarp jos ir UAB „Lexuna“, trukdo sklandžiam bankroto procedūros vykdymui.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.
 3. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Rome Law“ nesutinka su teismo sprendimu atstatydinti bankroto administratorę UAB „Lexuna“, mano, jog teismas neatskleidė bylos esmės, neįsigilino į pareiškėjos nurodomą konfliktinę jos ir administratorės situaciją, neįsitikino pareiškėjos prašymo motyvų tikrumu. Dėl to apeliantė pateikė atskirąjį skundą ir prašo panaikinti teismo nutartį, kuria buvo tenkintas I. T. prašymas dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo.
 4. Nepagrįstas pareiškėjos I. T. argumentas, kad suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Rome Law“ neturi teisės skųsti tokią teismo nutartį. Teismo nutarties, kuria išspręstas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimas, apskundimas numatytas FABĮ 14 straipsnio 5 dalyje. Jame nenumatyta, kad atskirąjį skundą dėl tokios nutarties gali teikti tik kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Dėl to pripažįstama, kad suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Rome Law“ turi teisę teikti atskirąjį skundą.
 5. FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka, kai fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą. Pažymėtina, kad toks reglamentavimas neturėtų tapti savitiksliu administratoriaus keitimu, galimybe keisti šaliai nepatikusį administratorių vien dėl to, kad tai leidžia įstatymas.
 6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime konstatavo, kad esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia, Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Teismo precedento horizontalusis poveikis lemia teismo pareigą laikytis tos pačios pakopos teismo pirmiau išnagrinėtoje analogiškoje byloje suformuluotų teisės taikymo ir aiškinimo taisyklių tiek, kiek bylose nagrinėjami santykiai yra tapatūs.
 7. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2S-554-440/2017 spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, konstatavo, jog spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio asmens teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo įstatyme nustatytų pareigų. Administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio teises ir teisėtus interesus. Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, taigi neturi teisės tai daryti dėl formalių, nedidelių teisės aktų pažeidimų arba dėl besikreipiančio į teismą asmens nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais. Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).
 8. Pareiškėja I. T. savo prašyme dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo nurodė dvi aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimą, t. y. administratorė su ja nebendradarbiauja ir nepateikė teismui tvirtinti kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad I. T. nurodomos aplinkybės yra pagrindas atstatydinti administratorę UAB „Lexuna“.
 9. Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartimi pareiškėjai I. T. iškelta bankroto byla. Pareiškėjos I. T. bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“. Pažymėtina, jog bankroto administratorė buvo atrinkta teismo. Teismas 2017 m. liepos 27 d. nutartyje pažymėjo, jog pareiškėja nenurodo, ką konkrečiai prašo skirti bankroto administratoriumi; bylos duomenimis nustatyta, kad kandidatūras tapti pareiškėjų bankroto administratoriumi pateikė: UAB „Lexuna“, UAB „Skolvalda“, V. M., R. P., O. P. ir MB In Solidum. Teismas, motyvuodamas savo sprendimą, administratore skyrė UAB „Lexuna“. Taip pat buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 11 d.
 10. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. sausio 4 d. nutartimi pareiškėjo V. T. ir pareiškėjos I. T. pareiškimo reikalavimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išskyrė į atskiras bylas. Ta pačia nutartimi pakartotinai pareiškėjos I. T. bankroto administratore paskirta UAB „Lexuna“ ir nustatytas 30 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kaip matyti, nepaisant to, kad bankroto administratorė UAB „Lexuna“ buvo paskirta Klaipėdos apylinkės teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartimi ir šia nutartimi kreditoriams buvo nustatytas terminas pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, teismas 2018 m. sausio 4 d. nutartimi pakartotinai bankroto administratore paskyrė UAB „Lexuna“ ir nustatė naują 30 dienų terminą nuo 2018 m. sausio 4 d. nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. Kadangi byloje dalyvaujantys asmenys šios nutarties neskundė, nutartis įsiteisėjo 2018 m. sausio 12 d., tad kreditoriai savo reikalavimus administratorei turėjo teisę reikšti iki 2018 m. vasario 12 d.
 11. FABĮ 23 straipsnio 2 dalis nustato, kad bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Taigi, bankroto administratorė teismui pateikti tvirtinti kreditorių sąrašą vėliausiai galėjo 2018 m. vasario 27 d. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, ji tokį sąrašą teismui pateikė anksčiau, t. y. 2018 m. vasario 21 d., taigi, nepraleidusi įstatyme nustatytų terminų.
 12. Remdamasis tuo, kas aptarta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog administratorė šią savo pareigą vykdė tinkamai. Taip pat įvertinus administratorės nurodomą (teismo kol kas dar nepatvirtintą) kreditorių skaičių – 14, jų reikalavimų apimtį – bendra suma – 482 985,89 Eur, darytina išvada, kad kreditorių reikalavimų patikrinimui, susisteminimui ir prašymui paruošti administratorei reikėjo laiko, todėl atmetami pareiškėjos argumentai, neva administratorė į teismą su prašymu patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus kreipėsi tik dėl to, kad ji pateikė prašymą atstatydinti administratorę UAB „Lexuna“.
 13. Administratorė UAB „Lexuna“ kartu su atsiliepimu į pareiškėjos prašymą teismui pateikė įrodymus, jog 2018 m. sausio 17 d. registruotąja siunta (siuntos Nr. RN469179066LT) I. T. adresu ( - ) (toks pareiškėjos adresas nurodytas ir jos pareiškime dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo) buvo išsiųstas 2018 m. sausio 16 d. pranešimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, taip pat prašymas dėl informacijos, reikiamos bankroto procedūros vykdymui, suteikimo, atmintinė dėl fizinio asmens teisių ir pareigų bankroto metu. Iš Lietuvos pašto siuntų paieškos duomenų matyti, jog siunta 2018 m. sausio 20 d. buvo įteikta gavėjui. Taip pat yra pateiktas 2018 m. vasario 6 d. pranešimas dėl specialios banko depozitinės sąskaitos atidarymo, adresuotas I. T., ir Lietuvos pašto duomenys apie tai, jog pranešimas I. T. registruotąja pašto siunta buvo išsiųstas 2018 m. vasario 8 d. Šie įrodymai patvirtina, jog nepagrįsti pareiškėjos argumentai, kad bankroto administratorė su ja nebendradarbiauja ir nesiekia bendrauti.
 14. Kaip anksčiau aptarta, prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo turi būti motyvuotas. Pareiškėjos abu nurodyti prašymo pagrindai nepasitvirtino, todėl jos prašymas negali būti laikomas motyvuotu ir pagrįstu. Taip pat pažymėtina, jog išklausius 2018 m. kovo 6 d. teismo posėdžio garso įrašą, nenustatyta, kad pareiškėja I. T. būtų nurodžiusi motyvuotą pagrindą, dėl ko ji siekia atstatydinti administratorę. Ji tik išreiškė poziciją, kad pasilieka prie savo pasirinkimo, nenori šitos administratorės, nes nebendrauja (tačiau tai paneigta anksčiau aptartais argumentais ir įrodymais, kurie patvirtina, jog administratorė siekia bendradarbiavimo), nepaskambino. Pareiškėjos nuomone, administratorė galėjo paskambinti, kažką pasiūlyti, tačiau nebuvo nė vieno skambučio. Taip pat nurodė, jog pasirinko kitą administratorių – D. G., mano, kad jai geriau pasirinkti kitą administratorių. Atkreiptinas bankrutuojančio asmens dėmesys į tai, jog FABĮ 16 straipsnio 13 punktas taip pat numato bankrutuojančiam fiziniam asmeniui pareigą bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, tačiau I. T. nepateikė jokių įrodymų, kad ji pati būtų rodžiusi iniciatyvą bendradarbiauti, kad kreipėsi į administratorę, tačiau negavo jokio atsakymo ar pan.
 15. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad konkrečiu atveju yra akivaizdu, jog pareiškėja tiesiog siekia pakeisti esamą administratorę kitu, savo pasirinktu administratoriumi. Tačiau atstatydinti teismo jau paskirtą administratorę nėra jokio pagrindo, kadangi iki šiol ji savo pareigas vykdė tinkamai. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų bankroto administratorės nekvalifikuotumą, šališkumo objektyvųjį pobūdį (realūs faktai). Pagal byloje nustatytas aplinkybes ir turimus duomenis taip pat negalima teigti, jog egzistuoja ir subjektyvusis šališkumo faktorius, t. y. administratorė asmeniškai yra suinteresuota bankroto byla ar turi nusistatymą veikti išimtinai tik tam tikrų asmenų ar savo naudai ir pan. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant įstatyme įtvirtinam pagrindui. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė tokį pagrindą esant. Nenustačius administratorės veiklos pažeidimų, leidžiančių spręsti apie netinkamą pareigų vykdymą, pareiškėjos prašymo tenkinimas pažeistų kreditorių teises ir interesus bei viešąjį interesą, lemiantį greitą ir efektyvų bankroto procedūrų vykdymą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir dėl pareiškėjos I. T. prašymo atstatydinti bankroto administratorę UAB „Lexuna“ priimtinas naujas sprendimas netenkinti bankrutuojančio asmens I. T. prašymo dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 16. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama kasacine tvarka (FABĮ 14 straipsnio 5 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

12Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti bankrutuojančio asmens I. T. 2018 m. vasario 14 d. prašymo dėl bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo.

13Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai