Byla 2-6186-776/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus Šeba“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „VR Electric“ ieškinį atsakovui UAB „Fidelis amicus“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus Šeba“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „VR Electric“ kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 425 str. nustatyta tvarka prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Fidelis amicus“ 80165,56 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vadovaujantis CPK 427 str. 2 d., byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas preliminarus sprendimas.

6Iš byloje esančių rašytinių dokumentų turinio nustatyta, kad trečiasis asmuo – UAB „Vilniaus šeba“, atsakovas UAB „Fidelis amicus“ ir Baltarusijos įmonė „Belaja Rus“ 2012-05-09 sudarė trišalį susitarimą, pagal kurį susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymų, t.y. Baltarusijos įmonė „Belaja Rus“ įsipareigojo pervesti į atsakovo atsiskaitomąją banko sąskaitą 56000,00 JAV dolerių už įsiskolinimą trečiajam asmeniui dėl pateiktų statybinių medžiagų pagal sutartį Nr. ?C/2011-06-23. Tokiu būdu buvo susitarta, kad trečiajam asmeniui priklausantys pinigai pervedami atsakovui, kas reiškia trečiojo asmens reikalavimo į Baltarusijos įmonės „Belaja Rus“ 56000,00 JAV dolerių skolą perleidimą atsakovui. 2009-05-09 atsakovas UAB „Fidelis amicus“ ir trečiasis asmuo UAB „Vilniaus šeba“ pasirašė paskolos sutartį (toliau – paskolos sutartis) dėl 56000,00 JAV dolerių priėmimo ir grąžinimo, tokiu būdu trečiasis asmuo suteikė, o atsakovas gavo 56000,00 Lt JAV dolerių piniginę paskolą iki 2012-12-31 su 2 proc. metinėmis palūkanomis už naudojimąsi paskolos pinigais. Taip pat atsakovas įsipareigojo mokėti trečiajam asmeniui 0,2 proc. delspinigius nuo laiku negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2012-12-20 susitarimu prie Paskolos sutarties atsakovas ir trečiasis asmuo susitarė pratęsti paskolos grąžinimo terminą iki 2013-12-31 ir už uždelsimą netaikyti 0,2 proc. delspinigių. 2014-02-07 ir 2014-02-13 trečiasis asmuo kreipėsi į atsakovą ir reikalavo grąžinti skolą, tačiau atsakovas skolos negrąžino, su trečiuoju asmeniu nebendrauja ir nebendradarbiauja. Atsakovo skolą trečiajam asmeniui sudaro 56000,00 JAV dolerių atitinkamai 148898,40 Lt (2,6589 Lt/JAV doleris) paskolos suma ir 4930,19 Lt sutartinės palūkanos už visą naudojimosi paskolos pinigais terminą, viso 153828,59 Lt. 2014-03-17 ieškovas UAB „VR Electric“ ir trečiasis asmuo sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2014-03-17, pagal kurią trečiasis asmuo (pradinis kreditorius) perleido ieškovui reikalavimą į atsakovo 80165,56 Lt skolą pagal 2012-05-09 paskolos sutartį ir papildomą susitarimą prie jos. 2014-04-29 ieškovas per antstolį įteikė 2014-03-25 pranešimą – reikalavimą sumokėti 80165,56 Lt skolą ir 2014-03-17 reikalavimo perleidimo sutarties nuorašą atsakovo direktorei D. Š., ką patvirtina dokumento gavimo pažyma ir PVM sąskaita faktūra už dokumentų įteikimą per antstolį. Atsakovas 80165,56 Lt skolos ieškovui (naujajam kreditoriui) negrąžino iki šiol.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Pagal CK 6.873 str. 1 d. nuostatas, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę (CK 6.1 str.). Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., nuostatas, todėl kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Atsakovas negrąžino paskolos sumos trečiajam asmeniui, kuris reikalavimą į susidariusią skolos dalį (80165,56 Lt) perleido ieškovui. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra iš atsakovo ieškovui priteistina 80165,56 Lt skola.

8Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 6 procentų metines palūkanas už teismo priteistą 80165,56 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-07-04, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 1902,00 Lt bylinėjimosi išlaidos: 902,00 Lt žyminis mokestis ir 1000,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų parengimą (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 424 straipsniu, 427- 428 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Fidelis amicus“, į.k. 302564579, ieškovui UAB „VR Electric“, į.k. 301295752, 80165,56 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt penki litai 56 ct) kreditą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 80165,56 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. liepos 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 902,00 Lt (devyni šimtai du litai 00 ct) žyminį mokestį bei 1000,00 Lt (vienas tūkstantis litų 00 ct) išlaidas už procesinių dokumentų parengimą.

13Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Šiaulių apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kurie turi atitikti CPK 430 str. 1 d. reikalavimus bei bendruosius reikalavimus, nustatytus procesinių dokumentų turiniui, formai, ir turi būti pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

14Išaiškinti atsakovui, jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Sprendimo kopiją su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ir trečiajam asmeniui.

16Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopiją išsiųsti ieškovui.

17Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai