Byla eB2-240-436/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios V. B. firmos „Superansa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios V. B. firmos „Superansa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto, ir

Nustatė

2atsakovės V. B. firmos „Superansa“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl V. B. firmos „Superansa“ veiklos pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešė elektroniniu paštu.

4Prašymas tenkinamas.

52016 m. gruodžio 19 d. Kauno apygardos teismo nutartimi V. B. firmai „Superansa“ iškelta bankroto byla. 2017 m. vasario 20 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas patikslintas. 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktų duomenų taip pat nustatyta, kad bendrovė ir jos vadovė, iškėlus bankroto bylą, jokio turto neturėjo, dokumentai iš bendrovės vadovės nebuvo perimti. Administratoriui bendrovės savininkės surasti nepavyko, ji deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę. V. B. firmos „Superansa“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo V. B. 6 339,86 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (civilinė byla Nr. e2-20851-950/2018). Teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino visiškai. Bankroto proceso metu buvo gauta tik 50 Eur lėšų, pardavus teismo sprendimu patvirtintą reikalavimo teisę, kurios panaudotos daliai administravimo išlaidų padengti. Liko nepadengti visi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (6 339,86 Eur) ir didžioji dalis administravimo išlaidų. Įmonėje galiojančių sutarčių, turto, piniginių lėšų nėra, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Administratorius mano, kad yra atlikęs visus ĮBĮ numatytus veiksmus, todėl tęsti bankroto procesą nėra tikslinga.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose V. B. firma „Superansa“ dalyvautų proceso šalimi, nėra. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos pažyma patvirtina, kad V. B. firma „Superansa“ su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

9Nurodytina, kad sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti, ar yra materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu.

10Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto, ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

11Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Atsižvelgiant į tai, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

13pripažinti bankrutavusios V. B. firmos „Superansa“ (juridinio asmens kodas 234418670) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

14Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimo kopiją siųsti administratoriui.

16Įpareigoti administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai