Byla eB2-4718-866/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo dalies dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas patvirtinimo BUAB FMĮ „Finbaltus“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi R. Č. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo dalies dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas patvirtinimo BUAB FMĮ „Finbaltus“ bankroto byloje,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB FMĮ ,,Finbaltus“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrovita“.

3BUAB FMĮ ,,Finbaltus“ bankroto administratorius UAB „Bankrovita“ kreipėsi į teismą, prašydamas netvirtinti R. Č. 30 018,84 EUR kreditorinio reikalavimo UAB FMĮ ,,Finbaltus“. Nurodė, kad R. Č., būdamas įmonės vadovu ir turėdamas pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, to nedarė ir nepagristai skaičiavo sau atlyginimą bei didino žalą kreditoriams.

4Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus R. Č. 5 323, 39 Eur finansinį reikalavimą BUAB FMĮ „Finbaltus“, likusioje dalyje reikalavimo netvirtino.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tvirtinti dalį pareiškėjo R. Č. finansinio reikalavimo dalies dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

6Kreditorius R. Č. pateikė UAB „Finbaltus“ vyr. buhalterės A. A. 2015 m. kovo 18 d. parengtą UAB FMĮ „Finbaltus“ pažymą apie kreditoriui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas.

7BUAB FMĮ „Finbaltus“ bankroto administratorius rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad kreipėsi į buvusią įmonės buhalterę A. A., kuri informavo, kad R. Č. iki 2013 m. liepos 3 d. nepanaudotų atostogų turėjo 147, 76 kalendorines dienas. Nuo 2013 m. liepos 3 d. A. A. įmonėje nedirbo, kitos buhalterės įmonėje nebuvo. Nurodo, kad patikrinus įmonės dokumentus rasta tokia informacija apie R. Č. atostogas: nuo 1999 m. vasario 3 d. iki 1999 m. vasario 23 d. – 19 kalendorinių dienų, nuo 2000 m. rugsėjo 4 d. iki 2000 m. spalio 2 d. – 30 kalendorinių dienų, nuo 2002 m. liepos 15 d. iki 2002 m. rugpjūčio 11 d. – 28 kalendorinės dienos, nuo 2006 m. liepos 17 d. iki 2006 m. rugpjūčio 16 d. (30 kalendorinių dienų), nuo 2007 m. liepos 23 d. iki 2007 m. rugpjūčio 23 d. – 31 kalendorinė diena, nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. iki 2008 m. rugpjūčio 18 d. – 14 kalendorinių dienų, nuo 2009 m. liepos 29 d. iki 2009 m. liepos 31 d. – 3 kalendorinės dienos, nuo 2010 m. liepos 19 d. iki 2010 m. liepos 25 d. – 7 kalendorinės dienos, nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. rugpjūčio 29 d. – 12 kalendorinių dienų, nuo 2014 m. sausio 2 d. iki 2014 m. kovo 31 d. – neapmokamos atostogos. Mano, kad duomenys netikslūs, nes pagal pažymą sudarytą 2015 m. kovo 18 d. dienos duomenimis apie priskaičiuotą darbo užmokestį matyti, kad kompensacija už kasmetines nepanaudotas atostogas – 18 076, 80 Eur, t. y. kompensacija apskaičiuota už trejų metų nepanaudotas atostogas. Pažymi, kad R. Č. bankrutuojančiai įmonei yra padaręs 374 352, 13 Eur žalos. P. R. Č. dalies finansinio reikalavimo ir reikalavimo dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas netvirtinti.

8Prašymas tenkintinas.

9Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

11Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

12UAB FMĮ ,,Finbaltus“ tapo nemokia 2013 m. kovo 31 d.; 2013 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos bankas priėmė sprendimą panaikinti UAB FMĮ ,,Finbaltus“ finansų maklerio įmonės licenciją; Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB FMĮ ,,Finbaltus“ iškėlė bankroto bylą, minėta nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 13 d; R. Č. iš UAB FMĮ ,,Finbaltus“ direktoriaus pareigų atleistas 2015 m. kovo 18 d., t.y. jau po bankroto bylos įmonei iškėlimo.

13Pagal UAB FMĮ „Finbaltus“ 2015 m. kovo 18 d. pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad darbuotojui R. Č. priskaičiuota nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensacija – 5 235, 40 Eur (18 076, 80 Lt). Bankroto administratorius nurodė, kad buvusi įmonės buhalterė A. A. informavo, jog R. Č. iki 2013 m. liepos 3 d. turėjo nepanaudotų atostogų 147, 76 kalendorines dienas. Kitokių duomenų nei kreditorius, nei bankroto administratorius nepateikė todėl teismas vadovaujasi nurodytais duomenis ir daro išvadą, kad iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. kreditoriaus R. Č. nepanaudotos atostogos sudarė nurodytą 147, 76 kalendorinę dieną.

14K. R. Č. vidutinis vienos dienos darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2013 m. birželio iki rugpjūčio sudarė 160, 90 Lt (atskaičius mokesčius) (1016,61+4560+4560/3/21) (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1288 „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ 7.2 punktas). Kompensacija už kreditoriaus nepanaudotas kasmetines apmokamas atostogas sudaro 16 642, 21 Lt (atskaičius mokesčius) (147,76*0,7 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. Nr. A1-789 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2016 metais patvirtinimo“ 1.1.1. punktas) * 160, 90 Lt).

15Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

16Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

17Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) nuostatomis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą (DK 177 straipsnio 2 dalis). Įmonės vadovo teisė gauti piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas taip pat įtvirtinta ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus, tai, kad apeliacinės instancijos teismas sprendė, jog turi būti įvertintos aplinkybės dėl kompensacijos kreditoriui už nepanaudotas atostogas laikotarpiu iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. priteisimo, teismas sprendžia, kad bankroto administratorius nepaneigė BUAB FMĮ „Finbaltus“ įstatyme įtvirtintos prievolės mokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, todėl yra pagrindas patvirtinti kreditoriaus R. Č. papildomą 4 819, 91 Eur (16 642, 21 Lt) kreditorinį reikalavimą BUAB FMĮ „Finbaltus“ bankroto byloje.

19Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

20prašymą tenkinti.

21Įtraukti į BUAB FMĮ „Finbaltus“, į. k. 122020469, pirmos eilės kreditorių sąrašą R. Č., a. k. ( - ) su papildomu 4 819, 91 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB FMĮ... 3. BUAB FMĮ ,,Finbaltus“ bankroto administratorius UAB „Bankrovita“... 4. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 6 d. nutartimi panaikino... 6. Kreditorius R. Č. pateikė UAB „Finbaltus“ vyr. buhalterės A. A. 2015 m.... 7. BUAB FMĮ „Finbaltus“ bankroto administratorius rašytiniuose... 8. Prašymas tenkintinas. ... 9. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 10. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 11. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 12. UAB FMĮ ,,Finbaltus“ tapo nemokia 2013 m. kovo 31 d.; 2013 m. rugpjūčio 29... 13. Pagal UAB FMĮ „Finbaltus“ 2015 m. kovo 18 d. pažymą apie priskaičiuotą... 14. K. R. Č. vidutinis vienos dienos darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2013 m.... 15. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 16. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) nuostatomis,... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus, tai, kad apeliacinės... 19. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 20. prašymą tenkinti.... 21. Įtraukti į BUAB FMĮ „Finbaltus“, į. k. 122020469, pirmos eilės... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju...