Byla 2KT-58-153/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Laikinai einanti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi A. B. nušalinimo prašymą, pateiktą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3009-752/2015 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovei A. B., išvadą teikianti institucija – Kauno savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo,

Nustatė

2Atsakovė pateikė prašymą, kuriuo:

31. Prašo nušalinti Kauno apylinkės teismą, t. y. visus šio teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-3009-752/2015 nagrinėjimo. Teigia, kad apylinkės teismas yra ,,labai stipriai sistemingai veikiamas” ieškovo A. B. ir jo ilgametės advokatės J. S., Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir prokuratūros. Atsakovė pabrėžia, kad Kauno apylinkės teismas ,,tyčia slepia A. B. kriminalinius išrašus ir teistumus“, daug kartų už akių priimdavo teismo sprendimus jos ir mažamečio sūnaus atžvilgiu. Nušalinimo prašyme taip pat išdėstyti argumentai dėl ieškovo pareikšto reikalavimo pagrįstumo, nuomonė apie ieškovą.

42. Prašo nušalinti ieškovo atstovę advokatę J. S. už, kaip teigia, tyčinę ir piktybinę veiklą, atstovaujant ieškovą ir reikalaujant įvykdyti neteisėtą teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu A. B., paimant vaiką iš atsakovės.

5Prašymas dėl ieškovo atstovės nušalinimo atsisakomas priimti, prašymas nušalinti visus apylinkės teismo teisėjus netenkinamas.

6Nušalinimą dalyvaujantys byloje asmenys gali pareikšti teisėjui, ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui, jei yra Civilinio proceso kodekso 65–67 straipsniuose nurodytų aplinkybių. (CPK 68 str. 1 d.). Įstatymas nesuteikia teisės dalyvaujantiems byloje asmenims reikšti nušalinimą kitų dalyvaujančių byloje asmenų atstovams. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus. Skundai dėl advokatų veiklos pažeidimų gali būti pateikti Lietuvos advokatūrai arba Teisingumo ministrui (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 4, 52 str. 1, 2 d.). Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, atsakovės prašymas nušalinti ieškovo atstovę advokatę J. S. atsisakomas priimti kaip nenagrinėtinas teisme (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p.).

7Kaip minėta, teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 65–67 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/200; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003).

8Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas teisėjų nušalinimo pareiškimus, ne kartą yra pabrėžęs, kad ta aplinkybė, jog šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo procesiniais veiksmais ir sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo nešališkumu. Teismo veikla, kurios išorinės išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, nesant kitų aplinkybių, negali būti vertinama kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Jei kyla abejonių, kad teisėjas (teismas) gali būti šališkas ar neobjektyvus atlikdamas konkrečius procesinius veiksmus ar priimdamas sprendimus, šios abejonės turi būti grindžiamos konkrečiais argumentais, įrodymais, nes įstatymas reikalauja, kad nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.).

9Nagrinėjamu atveju prašoma nušalinti visus Kauno apylinkės teismo teisėjus tuo pagrindu, kad ieškovas ir jo atstovė advokatė J. S., atsakovės vertinimu, daro įtaką teismui nagrinėjant civilinę bylą ir priimant procesinius sprendimus. Atsakovė nenurodė konkrečių faktų, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog civilinę bylą nagrinėjanti teisėja Vida Agurkienė ar visi Kauno apylinkės teismo teisėjai galėtų būti suinteresuoti nagrinėjamos bylos baigtimi, nušalinimą visiems apylinkės teismo teisėjams grindžia subjektyvia nuomone ir prielaidomis apie teisėjų šališkumą. Kaip jau minėta, abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, bet ne asmenų samprotavimais, prielaidomis.

10Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teismų instancinė sistema garantuoja asmenims teisę apskųsti juos netenkinančius teismų procesinius sprendimus. Nesutikdamas su teismo procesiniais sprendimais, asmuo gali pasinaudoti procesine teise ir įstatymo nustatyta instancine tvarka juos apskųsti. Nušalinimo klausimą sprendžiantis subjektas neturi įgaliojimų tikrinti ir (ar) vertinti teisėjo (teisėjų) priimtų konkrečių procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-132/2011, 2012 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-115/2012, 2012 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-117/2012).

11Atsižvelgus į tai, kas nustatyta, daroma išvada, jog nušalinimo prašyme nepateikta jokių įrodymų, argumentų, kurie leistų pagrįstai suabejoti civilinę bylą nagrinėjančios teisėjos bei kitų Kauno apylinkės teismo teisėjų nešališkumu ar nesuinteresuotumu šios bylos baigtimi, o prašyme nurodytos aplinkybės nesudaro Civilinio proceso kodekso 64–67 straipsniuose numatytų teisėjų nušalinimo pagrindų, todėl nušalinimo prašymas netenkinamas.

12Teisėja, l. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, vadovaudamasi LR CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p., 64–66 straipsniais, 69 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

13Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3009-752/2015 atsakovės A. B. pateiktą prašymą nušalinti ieškovo A. B. atstovę advokatę J. S. atsisakyti priimti, prašymą nušalinti visus Kauno apylinkės teismo teisėjus nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo atmesti.

14Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

15Nutartis neskundžiama. Teisėja, laikinai einanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

16Galina Blaževič

Proceso dalyviai
Ryšiai