Byla 2-6353-792/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S filialą ieškinį atsakovei A. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 28903,43 Lt skolos, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.), atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.).

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2007-06-12 ieškovas (buvęs AB SAMPO bankas) ir atsakovė sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VKLIE360700808, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 15000,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Atsakovė nevykdė savo priimtų įsipareigojimų ir liko skolinga ieškovui 28903,43 Lt.

6Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovei kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindama gauto kredito sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes neįvykdė sutarties (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Duomenų, kad ši skola būtų sumokėta nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl 11987,52 Lt negrąžinto kredito kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 11987,52 Lt suma.

7Ieškovo reikalavimas dėl 1400,28 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų priteisimo, atsižvelgiant į vartojimo kredito sutarties pagrindines sąlygas, kaip pagrįstas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 1400,28 Lt palūkanų suma.

8Ieškovo reikalavimas dėl 15515,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti 9,5 procentų metinę palūkanų normą už naudojimąsi paskola, konstatuotina, kad delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio (0,15 procentų dienos delspinigių norma) nustato neproporcingai didelę atsakovo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 0,15 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,1 procento dydžio.

9Pažymėtina, jog ieškovas ieškiniu nepagrindė delspinigių skaičiavimo tvarkos. Teismui pateiktoje pažymoje tik abstrakčiai nurodoma, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 15515,63 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių už laikotarpį nuo 2008-03-31 iki 2011-06-21, tačiau vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl, vadovaujantis ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties bei teismų praktikos nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistini 0,1 procento dydžio delspinigiai už 180 dienų laikotarpį. Kadangi vartojimo kredito sutartyje buvo numatytas ir delspinigių mokėjimas už pavėluotas sumokėti palūkanas (sutarties 24 p.), delspinigiai priteistini ir nuo ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanų sumos. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovui priteistini 2409,80 Lt delspinigių (13387,80:1000*180 d.).

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi skolininkė privalo mokėti vienuolikos procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d., Sutarties 34 p.). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 11 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 80, 93 str.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 11987,52 Lt (vienuolika tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 52 ct) negrąžinto kredito, 1400,28 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus Lt 28 ct) palūkanų, 2409,80 Lt (du tūkstančius keturis šimtus devynis Lt 80 ct) delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 867,00 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į.k. 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius.

15Išaiškintina, jog atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

17Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai