Byla 2-13007-730/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovei S. Š. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 480,01 Lt skolos, 1610,91 Lt delspinigių, 122,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovė nevykdė prievolės atsiskaityti už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas. UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą perleido ieškovei.

3Atsakovei atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas iš dalies (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2002-02-07 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M3.5670872992940, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už šias paslaugas atsiskaityti. Atsakovė už laikotarpį nuo 2002-10-31 iki 2004-04-30 su UAB „Tele2“ neatsiskaitė. 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir ieškovė UAB ,,GELVORA“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ reikalavimo teisė į atsakovę perėjo ieškovei. Ieškovė pareikalavo iš atsakovės įvykdyti šia sutartimi perleistus įsipareigojimus, tačiau atsakovė jų neįvykdė. Atitinkamai atsakovė ieškovei yra skolinga 480,01 Lt už mobilaus ryšio paslaugas, ieškovė atsakovei apskaičiavo 1610,91 Lt delspinigių, nurodo, kad patyrė 122,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp atsakovės ir UAB „Tele2“ sudarytos Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties pagrindu, atsakovei atsirado prievolė, tai yra ieškovė įsipareigojo teikti ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti (Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, atsakovė už laikotarpį nuo 2002-10-31 iki 2004-04-30 su UAB „Tele2“ neatsiskaitė, tokiais veiksmais pažeisdama jai sutarties pagrindu atsiradusią prievolę, UAB „Tele2“ reikalavimo teisę perleido ieškovei (Lietuvos Respublikos CK 6.101 straipsnis), todėl atsakovei yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl 480,01 Lt skolos tenkintinas visiškai.

9Ieškovės reikalavimas dėl 1610,91 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovę, atsakovei nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovė prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, t.y. nuo 2002 m. iki 2009 m., jau pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovė geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimu atsakovei apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 86,40 Lt delspinigių (b.l. 14). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovei apskaičiavo jau 1610,91 Lt delspinigių, taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b.l. 8). Nors atsakovė laikytina nesąžininga, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, protinga būtų taikyti 0,02 procento dydžio delspinigius ir priteistina delspinigių suma sudarytų 322,18 Lt (480,01 x 0,02 x 3356=322,18)

11Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 122,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų netenkintinas. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Pripažįstama, kad ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog atsakovės atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog faktiškai ieškovės prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

12Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 72,00 Lt žyminio mokesčio. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė patenkintų reikalavimų dalis sudaro apie 36 procentus, todėl proporcingai priteistino žyminio mokesčio dydis sudaro 25,92 Lt.

14Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Byloje valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovės gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, nesant galimybės procesinius dokumentus atsakovei įteikti paskiriant kuratorių, yra pagrindas atsakovei apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio 1 - 3 dalys).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17tenkinti ieškinį iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - ), 480,01 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt Lt 01 ct) skolos, 322,18 Lt (tris šimtus dvidešimt du Lt 18 ct) delspinigių, iš viso 802,19 Lt, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 25,92 Lt (dvidešimt penkis Lt 92 ct) žyminio mokesčio, ieškovės UAB ,,GELVORA“, esančios Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

19Procesinius dokumentus (2013-11-11 sprendimą už akių) atsakovei S. Š. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2013-11-12 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

20„Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės UAB ,,GELVORA“ ieškinį atsakovei S. Š. dėl skolos priteisimo. Atsakovės S. Š. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2013-11-11 sprendimas už akių įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje. Atsakovė informuojama, kad procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. 2013-11-11 sprendimo už akių atsakovė negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. (8 46) 39 71 11.“

21Atsakovė šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 480,01 Lt skolos,... 3. Atsakovei atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 6. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą nustatytos faktinės bylos... 7. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl 480,01 Lt... 9. Ieškovės reikalavimas dėl 1610,91 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš... 10. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą... 11. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 122,22 Lt ikiteisminio skolos... 12. Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių... 13. Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas... 14. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovės... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 17. tenkinti ieškinį iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės S. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 19. Procesinius dokumentus (2013-11-11 sprendimą už akių) atsakovei S. Š.... 20. „Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal... 21. Atsakovė šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...