Byla e2A-235-258/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – likviduojama UAB „Auksinis varnas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Varanauskaitės, Andriaus Veriko apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Būsto švara“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei UAB „Būsto švara“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – likviduojama UAB „Auksinis varnas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 5 827,44 EUR skolos bei 1 854,90 EUR palūkanų už laiku neįvykdytą prievolę. Ieškinyje nurodė, kad 2016-03-31 raštu ieškovė pranešė atsakovei, kad nuo 2016-05-01 nutraukia Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A bei paprašė perduoti dokumentaciją ir pervesti į ieškovės sąskaitą surinktas kaupiamąsias lėšas. Nurodė, kad atsakovė pervedė tik 2 558,18 EUR sumą iš reikalautos 8385,62 EUR sumos. 2011-04-12 UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ (dabartinis pavadinimas nuo 2013-05-22 - UAB „Būsto švara“) sudarė sutartį Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ (toliau – Sutartis). Sutarties 1.1.p. nurodyta, kad pradinis administratorius perleidžia, o naujasis administratorius perima visas pradinio administratoriaus teises ir pareigas, nustatytas Sutarties priede Nr. 2 nurodytose administravimo sutartyse nuo Sutarties 1.2 p. nurodytų perdavimo priėmimo aktų pasirašymo dienos. Sutarties 2.2 p. numatė, kad už teises ir pareigas pagal Administravimo sutartis, atsiradusias iki Sutarties 1.2 p. nurodytų priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo dienos bei jų tinkamą įgyvendinimą atsako pradinis administratorius, įskaitant, bet neapsiribojant, prisiimti prievolę atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo Administravimo sutarčių vykdymo metu. Taigi UAB „Auksinis varnas“ liko tik su įsipareigojimais be realaus lėšų šaltinio – įmokų, gaunamų iš administravimo sutarčių vykdymo. UAB „Auksinis varnas“ perleido visas administratoriaus teises ir pareigas ir atsisakė savo teisių reikalauti bet kokių mokėjimų – realių pajamų. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ akcininkai bei vadovai tam tikrais laikotarpiais buvo tie patys asmenys – A. N. ir D. G.. Pažymėjo, kad ieškovei nebuvo pranešta apie administratoriaus pasikeitimą, o UAB „Būsto švara“ leido suprasti, kad perėmė visas buvusio administratoriaus teises ir pareigas. Taip pat nėra aišku, kodėl atsakovė nuskaičiuodavo bankinį 0,35 EUR mokestį renkant kaupiamąsias lėšas iš kiekvieno gyventojo, nors to nenumatė joks teisės aktas, nėra aišku, nuo kada tas mokestis pradėtas taikyti, ar nekito jo dydis, ar neturi įtakos jo dydžiui aplinkybė, priklausomai iš kokio banko yra pervedamos lėšos.
 2. Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad 2003-08-01 – 2011-05-02 namo Žalgirio 88A, Vilniuje, administratoriumi buvo UAB „Auksinis varnas“, o 2011-05-02 – 2016-05-01 administratoriumi buvo atsakovė. Ieškovė pateikė nepagrįstą ieškinį netinkamam atsakovui dalyje dėl kaupiamųjų įmokų grąžinimo nuo 2003-08-01 iki 2011-05-02. Ieškovė turėjo pareikšti kreditorinį reikalavimą UAB „Auksinis varnas“, kuriai 2012-09-21 buvo iškelta bankroto byla (bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“). Pagal ieškovės pateiktą kaupiamųjų įmokų lentelę laikotarpiu nuo 2011-05-02 iki 2016-04-30 atsakovė galėjo daugiausia surinkti 3 314,20 EUR kaupiamųjų lėšų. Kadangi atsakovė yra pervedusi ieškovei 2 558,18 EUR, tai ginčas gali būti tik dėl 756,02 EUR sumos. nurodė, jog ieškovė neginčijo Reikalavimo perleidimo sutarties nuostatų. Taip pat nurodė, kad atsakovė neperėmė jokių UAB „Auksinis varnas“ skolinių įsipareigojimų, atsiradusių iki 2011 m. gegužės mėn. Ieškovė nereiškė pretenzijų UAB „Auksinis varnas“ dėl kaupiamųjų lėšų iki 2011 m. 05 mėn., neteikė teismui prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Auksinis varnas“ bankroto byloje ir jam pareikšti galimai praleido nustatytą terminą. Atsakovės nuomone, bankų taikomas lėšų įskaitymo mokestis yra visuotinai žinoma aplinkybė, apie ką informaciją viešai skelbia Lietuvos Bankas ir to mokesčio taikymas nepriklauso nuo šalių valios.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovės UAB „Būsto švara“ 7 373,37 EUR skolos su palūkanomis bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą (7 373,37 EUR) sumą nuo bylos teisme iškėlimo - 2016-09-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai. Kitoje dalyje ieškinio netenkino.

6Dėl ieškovės teisės reikalauti kaupiamųjų lėšų nuo Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A įsigaliojimo momento

 1. Teismas nurodė, kad UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ 2011-04-12 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. PS - 110412, pagal kurios 2.2 p. pradinis kreditorius patvirtina, jog Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dieną skolininko (ieškovės šioje byloje - 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos) 8 311,37 Lt skola yra teisinga ir pagrįsta priede Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties išvardintais dokumentais. Priede Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PS - 110412 nėra išvardinta jokių dokumentų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti ieškovės 935-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 8 311,37 Lt skolą administratoriui.
 2. Teismas sprendė, kad Sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ 2.2 p. sąlyga, pagal kurią UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojo prisiimti prievolę atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo, kaip pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo Administravimo sutarčių vykdymo metu, yra neaiški ir iš esmės prieštaraujanti sutarties Nr. 702 įžanginės dalies c p. ir 2.1 p. nuostatoms, nes šalys (UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Lazdijų butų ūkis“) susitarė perimti visas administratoriaus teises ir pareigas anksčiau sudarytų Administravimo sutarčių sąlygomis. Todėl Sutarties Nr. 702 2.2 p. nuostata, kad už tinkamą teisių ir pareigų, atsiradusių iki administruojamų pastatų ir administravimo sutarčių priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo, įgyvendinimą ir iki to atsiradusių galimų nuostolių atlyginimą yra atsakingas pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“), laikytina nesąžininga ieškovės šioje byloje, kuri nėra verslo subjektas, atžvilgiu.
 3. Teismas konstatavo, kad atsakovė, perėmusi visas teises pagal administravimo sutartį ir pripažinusi, kad UAB „Auksinis varnas“ nevykdė Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. sąlygos, atsakovė UAB „Būsto švara“ siekė išvengti šios pareigos pagal sutartį Nr. 030801/A. Reikalavimo perleidimo, kai reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 5 d.) ir skolininko sutikimas nėra reikalingas, sąlygos skiriasi nuo skolos perkėlimo, kai kreditoriaus, kuria pagal 2003-08-01 Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p. dėl kaupiamųjų lėšų išreikalavimo laikytina 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, sutikimas yra reikalingas (CK 6.116 str. 1 d.). Tačiau su ieškove 935-oji daugiabučio namo savininkų bendrija skolos perkėlimo nederino nei UAB „Auksinis varnas“, nei jo teises ir pareigas perėmusi UAB „Būsto švara“. Ieškovės 2003-08-01 sudarytos su UAB „Auksinis varnas“ Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 8.5 p. numatyta, jog pasibaigus sutarties galiojimui viena šalis privalo visiškai atsiskaityti su kita sutarties šalimi. Pateiktas į bylą šalių susirašinėjimas leidžia teigti, kad atsakovė UAB „Būsto švara“ perėmė visas buvusio administratoriaus teises ir pareigas pagal 2003-08-01 Namo priežiūros administravimo sutartį Nr. 030801/A. Todėl teismas pripažino, kad ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės UAB „Būsto švara“ pervesti visas kaupiamąsias lėšas, kas buvo numatyta 2003-08-01 sudarytos Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A 3.2 p.

7Dėl kaupiamųjų lėšų sumos

 1. Teismas nurodė, kad išlaidos už bankinius pavedimus turėjo būti priskirtos administratoriaus – profesionalaus verslo subjekto veiklos rizikai, o jei administratorius manė, kad tos išlaidos yra nuostolingos, turėjo inicijuoti susitarimą raštu su ieškove (patalpų savininkais) dėl kaupiamųjų lėšų, kurios remiantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais turėjo būti saugomos atskiroje nuo administratoriaus lėšų sąskaitoje, surinkimo, saugojimo ir panaudojimo tvarkos nustatymo. Pažymėjo, kad Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390, nėra numatyta administratoriaus teisė atskaičiuoti iš surinktų kaupiamųjų lėšų išlaidas už bankinius pavedimus. Pažymėjo ir tai, kad remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 3 d. kaupiamosios lėšos prilygintos indėlininkų lėšoms, į kurias draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles, t. y. joms taikoma didesnė apsauga. Pripažinus ieškovės pateiktą Kaupiamųjų lėšų skaičiavimą, kuriame įvertinti namo Žalgirio g. 88A, Vilniuje, bendro ploto bei kaupiamųjų lėšų tarifo pasikeitimai, taip pat įskaityti 821,44 EUR ir 2558,18 EUR atsakovės mokėjimai, teisingi, iš atsakovės ieškovei priteistina 5 827,44 EUR suma.

8Dėl ieškinio senaties

 1. Teismas nurodė, kad ieškovė apskaičiuodama palūkanas taikė 6 proc. tarifą nuo atsakovės mokėtinos sumos, kuri kiekvieną mėnesį padidinta 55,21 EUR suma. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, todėl bendrija laikytina viešuoju juridiniu asmeniu (CK 2.34 str. 2 d.). Dėl to apskaičiuojant ieškovės nurodytas materialias palūkanas taikytinas 5 procentų metinių palūkanų dydis (CK 6.210 str. 1d.), kurios apskaičiuojamos už ieškovės nurodytą 5 metų laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki bylos iškėlimo dienos - 2016-09-13 ir sudaro 1 545,93 EUR sumą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-20 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

99.1. Teismas nepagrįstai Perleidimo sutarties 2.2 p. nuostatą vertino kaip „neaiškią ir prieštaraujančią“ tos pačios (Perleidimo) sutarties įžanginės dalies c p. ir 2.1 p. Perleidimo sutarties įžanginės dalies c p. numatyta, kad Pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“) sutinka perleisti visas jo turimas teises ir pareigas pagal administravimo sutartis, o Naujasis administratorius (t. y. atsakovas) sutinka vykdyti pastatų administravimą. Perleidimo sutarties 1.1 p. atitinkamai numatyta, kad Pradinis administratorius perleidžia, o Naujasis administratorius perima visas Pradinio administratoriaus teises ir pareigas, nustatytas administravimo sutartyse nuo Sutarties 1.2 p. priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos. Sutarties 2.2 p. yra įtvirtintas aiškus ir vienareikšmis susitarimas, kad UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojimų, atsiradusių iki Perleidimo sutarties sudarymo, įgyvendinimas yra išimtinai UAB „Auksinis varnas“ atsakomybė. Perleidimo sutarties 2.2 p. nuostata yra standartinė tokio tipo sutartyse, kuri reiškia, kad teises įgyjantis ir pareigas perimantis asmuo visas šias teises įgyja ir visas pareigas perima „į priekį“, „į ateitį“.

109.2. Teismas nepagrįstai tarp pradinio administratoriaus ir atsakovo sudarytą sutartį vertino kaip nesąžiningą ieškovės atžvilgiu. Tarp šalių nėra ginčo, kad nuo 2011-05-02 namo administratoriumi buvo atsakovė, t. y. atsakovė vykdė visas jo, kaip administratoriaus, turimas teises ir pareigas. Atsakovė yra pervedusi ieškovei visas kaupiamąsias lėšas, kurios buvo sukauptos atsakovės administravimo laikotarpiu, t. y. nuo 2011-05-02 iki 2016-05-01. Tačiau nėra teisinio pagrindo atsakovei vykdyti pradinio administratoriaus skolinius įsipareigojimus, atsiradusius (susidariusius) iki namo administravimo perėmimo. Kito juridinio asmens ankstesnių skolinių prievolių neatlygintinis perėmimas prieštarautų ekonominei logikai ir būtų neprotingas (CK 1.5 str.).

119.3. Teismas nurodė, kad UAB „Auksinis varnas“ 2005 m. kovo mėn. pervedė ieškovui mažą dalį kaupiamųjų lėšų (821,44 EUR). Taigi ši aplinkybė patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2003-08-01 iki 2011-05-02 visos ieškovo pretenzijos dėl šiuo laikotarpiu sukauptų ir nepanaudotų kaupiamųjų lėšų grąžinimo turėjo būti reiškiamos būtent UAB „Auksinis varnas“. Savo interesus ieškovė turėjo galimybę ginti ir pradinio administratoriaus UAB „Auksinis varnas“ bankroto byloje pareikšdamas kreditorinį reikalavimą. Tačiau aplinkybė, kad ieškovė nebuvo kreditoriumi UAB „Auksinis varnas“ bankroto byloje, patvirtina, kad UAB „Auksinis varnas“ neturėjo skolinių įsipareigojimų ieškovui (pavyzdžiui, kaupiamosios lėšos buvo panaudotos namo reikmėms pagal statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus).

129.4. Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimą Nr. 390. Teismas sprendime nurodė, kad „Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390, nėra numatyta administratoriaus teisė išskaičiuoti iš surinktų kaupiamųjų lėšų išlaidas už bankinius pavedimus. Tačiau šiame nutarime nenurodyta, kad draudžiama jas išskaičiuoti.

139.5. Teismas pažeidė procesinės teisės normas – savo sprendimą grindė prielaidomis.

149.6. Atsakovė ieškovei pervedė visas ieškovės sukauptas kaupiamąsias lėšas, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintas nepagrįstai.

159.7. Teismas, kaupiamąsias lėšas ex officio prilyginęs indėliui, nepagrįstai ieškovei priteisė net 5 proc. dydžio metines palūkanas, kai metinė palūkanų norma už mėnesinį indėlį minimu laikotarpiu daugiausiai siekė 0,76 proc. ir toks palūkanų normos dydis buvo taikomas tik vieną mėnesį – 2011 m. lapkritį. Šioje sprendimo dalyje teismas materialinės teisės normas pritaikė netinkamai, todėl skundžiamas sprendimas ir šioje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

1610. Ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo tokius argumentus:

1710.1. Atsakovė savo apeliaciniame skunde aprašo tik 2011-04-12 tarp UAB „Auksinis varnas“ ir atsakovo sudarytos sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ nuostatas, sąmoningai neminėdamas kitų tarp šių šalių buvusių susitarimų ir raštų, kurie turi reikšmės siekiant išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus. Šioje byloje turi būti vertinama: 2011-04-12 tarp UAB „Auksinis varnas“ ir atsakovės sudaryta sutartis Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“; 2011-04-12 tarp UAB „Auksinis varnas“ ir atsakovės Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. PS-110412; 2011-04-12 Priedas Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PS-110412; VĮ „Registrų centras“ duomenys apie UAB „Būsto švara“ vadovus ir akcininkus laikotarpiu nuo 2005-04-28 iki dabar; susirašinėjimas tarp ieškovės ir atsakovės; nesąžiningas ir nebendradarbiaujantis atsakovės elgesys su ieškove.

1810.2. Atsakovė per susijusius asmenis siekė sukauptas kaupiamąsias lėšas pasisavinti ir dėl šios priežasties sudarė nesąžiningus susitarimus, apie kuriuos neinformavo ieškovės, nesuteikė teisės susipažinti su iš UAB „Auksinis varnas“ perimta informacija ir turtu, nebendradarbiavo su ieškove ir/ar jo atstovais nei sutarties dėl namo administravimo vykdymo metu, nei laikotarpiu po sutarties nutraukimo.

1910.3. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ tą pačią dieną sudarė dar vieną sutartį - 2011-04-12 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. PS-110412, kurios 2.1. p. šalys susitarė, kad: „Šia Reikalavimo perleidimo sutartimi Pradinis kreditorius atlygintinai perleidžia Naujajam kreditoriui, o Naujasis kreditorius priima iš Pradinio kreditoriaus visas Priede Nr. 2 prie Reikalavimo perleidimo sutarties išvardintų dokumentų pagrindu kylančias Pradinio kreditoriaus teises bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (baudas, delspinigius, netesybas ir kt.). Vadinasi, šia sutartimi šalys susitarė ne tik dėl reikalavimo teisių perleidimo nuo sutarties pasirašymo dienos, o apskritai susitarė, kad tik UAB „Būsto švara“ disponuos visomis tiek iki reikalavimo perleidimo sutarties, tiek po reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo atsiradusiomis reikalavimo teisėmis, UAB „Auksinį varną“ paliekant tik įsipareigojimus be realaus lėšų šaltinio - įmokų, gaunamų iš administravimo sutarčių.

2010.4. Priešingai nei aiškina atsakovė, ji neturėjo jokio teisinio pagrindo nuo gyventojų pervedamų sumų nuskaityti bankinių pavedimų mokesčių. 2003-08-01 tarp ieškovės ir UAB „Auksinis varnas“ sudaryta namo priežiūros administravimo sutartyje Nr. 030801/A, kurios vykdymą perėmė UAB „Būsto švara“ nėra numatyta teisė nuskaičiuoti bankinius mokesčius nuo gyventojams priklausančių kaupiamųjų lėšų. Priešingai, įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, konkrečiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 390 „Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas“, numato specialią tokių gyvenamųjų namų savininkų kaupiamų lėšų panaudojimo tvarką - gyvenamojo namo atnaujinimui. Minėtas teisės aktas taiko ir specialią apsaugą tokioms lėšoms - jos kaupiamos ir naudojamos atskirai, o finansų įstaigos bankroto atveju joms taikoma draudimo apsauga. Atsakovė nepateikia jokių objektyvių įrodymų į bylą, kurie pagrįstų tokio bankinio pavedimų mokesčio taikymą, šis mokestis, kuri yra papildoma našta kiekvienam gyvenamojo namo, esančio adresu Žalgirio g. 88A, Vilniuje, gyventojui, nebuvo nustatytas šalių santykius.

2110.5. Kaupiamosioms palūkanoms yra taikomas specialus statusas tiek dėl jų naudojimo, tiek dėl jų apsaugos. 2003-08-01 tarp ieškovės ir UAB „Auksinis varnas“ sudarytoje namo priežiūros administravimo sutartyje Nr. 030801/A, kurios vykdymą perėmė atsakovė, numatyta, kad kaupiamosios lėšos yra pervedamos į ieškovės sąskaitą (minėtos sutarties 3.2 p.). Šios lėšos yra gyvenamojo namo, esančio adresu Žalgirio g. 88A, Vilniuje, gyventojų nuosavybė, skirta namui atnaujinti ir jo techninei priežiūrai vykdyti; jos privalėjo būti pervedamos į ieškovės sąskaitą tam, kad namo atnaujinimas ir techninė priežiūra būtų faktiškai įgyvendinta, t. y. būtų realiai naudojamasi šiomis lėšomis.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.
 2. Atsakovė nurodo, kad pirmosios teismas nepagrįstai Perleidimo sutarties 2.2 p. nuostatą vertino kaip „neaiškią ir prieštaraujančią“ tos pačios (Perleidimo) sutarties įžanginės dalies c p. ir 2.1 p. Perleidimo sutarties nuostatai. Teisėjų su atsakove nesutinka.
 3. Reikalavimo perleidimas yra vienas iš prievolės šalių pasikeitimo būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius perduoda kitam asmeniui turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu, perleidus reikalavimą pasikeičia prievolės kreditorius, o prievolė išlieka nepakitusi. Pagal CK 6.101 str. kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.
 4. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ 2011-04-12 sudarytos sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ įžanginės dalies c punkte nurodyta, jog pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“) sutinka perleisti visas jo turimas teises ir pareigas pagal administravimo sutartis, nurodytas Priede Nr. 2., o naujasis administratorius sutinka vykdyti pastatų administravimą pradinio administratoriaus sudarytų sutarčių sąlygomis. Šios sutarties 2.1 punkte įtvirtinta, kad pradinis administratorius patvirtina, kad administravimo sutartys yra galiojančios ir vykdytinos, o sutarties 2.2 punkte įtvirtinta, kad už teises ir pareigas, atsiradusias iki administruojamų pastatų ir administravimo sutarčių priėmimo - perdavimo aktų pasirašymo, įgyvendinimą ir iki to atsiradusių galimų nuostolių atlyginimą yra atsakingas pradinis administratorius (UAB „Auksinis varnas“), įskaitant, bet neapsiribojant, prisiima prievolę atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo administravimo sutarčių vykdymo metu. Naujasis administratorius (UAB „Būsto švara“) atsako pagal administravimo sutartis tik dėl savo veiksmų ar neveikimo vykdant administravimo sutartis po sutarties 1.2 p. numatytų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
 5. Pagal Namo priežiūros administravimo sutarties Nr. 030801/A, sudarytos tarp UAB „Auksinis varnas“ ir ieškovo, 3.1 p. už administravimo paslaugas išvardintas sutartyje, moka patalpų savininkai vykdytojui proporcingam plotui, pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius. Pagal šios sutarties 3.2 p. vykdytojas įsipareigoja kaupiamąsias lėšas, pagal priedo Nr. 1 pervesti į užsakovo (ieškovės) nurodytą sąskaitą. Taigi pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus, t. y. užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Analogiškas administravimo tikslas įtvirtintas ir Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 3 punkte.
 6. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pradinis administratorius UAB „Auksinis varnas“ nuo sutarties pasirašymo su bendrija dienos (2003-08-01), įgyvendindamas savo administratoriaus pareigą numatytą šios sutarties 3.2 p., rinko iš gyventojų lėšas bendroms namo reikmėms. Po UAB „Auksinis varnas“ ir atsakovės pasirašytos 2011-04-12 reikalavimų perleidimo sutarties pareigą kaupti gyventojų lėšas perėmė naujasis administratorius (2011-04-12 sudarytos sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ 2.1 p.). Ši sutartis reiškia, jog po reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo ir naujam administratoriui perdavus administruoti daugiabutį namą pradinis administratorius naujajam privalėjo perduoti ne tik namo bendrojo naudojimo objektus, bet ir visas nepanaudotas kaupiamąsias lėšas, kadangi buvo tęsiamas daugiabučio namo administravimo paslauga. Neperėmusi iš pradinio administratoriaus turto ir kaupiamųjų lėšų, atsakovė negalėtų vykdyti daugiabučio namo administratoriaus funkcijų bei tęsti pradinio administratoriaus darbų. Todėl atsakovės argumentas, kad iki reikalavimo perleidimo sutarties sukauptų kaupiamųjų lėšų ji grąžinti neturi, laikytinas teisiškai nepagrįstu, o 2011-04-12 sudarytos sutarties Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“ reikalavimo sutarties 2.2 p., kuriame numatyta, kad atsakovė neatlygina už pradinio administratoriaus veikimo ar neveikimo padarytus nuostolius laikytina nesąžininga ieškovės atžvilgiu, sprendžiant kaupiamųjų lėšų grąžinimo klausimą.
 7. Be to, bylos duomenys tvirtina ir tai, kad 2011-04-12 sudaryta ne tik sutartis Nr. 702 „Dėl pastatų administratoriaus teisių ir pareigų perleidimo“, bet ir 2011-04-12 reikalavimo perleidimo sutartis Nr. PS – 110412, kuria pradinis kreditorius perleido naujajam kreditoriui visas pradinio kreditoriaus teises ir papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (baudas, delspinigius, netesybas ir k.t.). Tokiu būdu pradinis kreditorius UAB „Auksinis varnas“ perleido iki reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo įgytas visas savo teises atsakovei, pasiliekant sau tik įsipareigojimus. Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „Auksinis varnas“ iškelta bankroto byla. Nutartyje konstatuota, kad pagal byloje pateiktas UAB „Auksinis varnas“ pelno (nuostolių) ataskaitas už 2011-01-01 iki 2011-12-31 laikotarpį įmonė pastaruosius metus dirbo itin nuostolingai, jos nuostolis sudarė 3 175 194 Lt. Taigi ekonomiškai nenaudingo sandorio UAB „Auksinis varnas“ sudarymas žinant, kad įmonė veikia nuostolingai bei byloje esant duomenims, kad UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ akcininkai ir vadovai yra vienas su kitu susiję asmenys, tikėtinai patvirtina, kad šių įmonių reikalavimo perleidimo sutartys buvo pasirašytos siekiant išvengti ieškovei priklausančių kaupiamųjų lėšų ar jų dalies grąžinimo. Esant tokioms aplinkybėms ir atsakovės sudarytoje reikalavimo perleidimo sutartyje dviem viena kitai prieštaraujančioms sąlygoms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sutartį aiškino ieškovės naudai, kuri šioje byloje yra silpnesnė šalis ir jos interesai turi būti ypač ginami ir saugomi.
 8. Byloje atsakovė nėra pateikusi jokių duomenų apie panaudotas kaupiamąsias lėšas daugiabučio namo reikmėms, todėl ieškovės prašoma priteisti suma laikytina pagrįsta. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Auksinis varnas“ 2011-04-12 rašte, kuris adresuotas atsakovei, nurodė, kad jokių įsiskolinimų ieškovei neturi.
 9. Atsakovė nurodo, kad dėl banko taikomo įskaitymo mokesčio ieškovei pervedė 756,02 EUR mažiau, t. y. už laikotarpį nuo 2011-05-02 iki 2016-05-01, nes surinkdamas lėšas iš gyventojų nuo jų pervedamų sumų nuskaitydavo bankinių pavedimų mokesčius. Pasak atsakovės, nors teismas sprendime nurodė, kad „Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimu Nr. 390, nėra numatyta administratoriaus teisė atskaičiuoti iš surinktų kaupiamųjų lėšų išlaidas už bankinius pavedimus“, tačiau tame pačiame apraše lygiai taip pat nėra numatyta ir tai, kad administratorius tokios teisės neturi, t. y. negali iš surinktų kaupiamųjų lėšų atskaičiuoti išlaidas už bankinius pavedimus. Teisėjų kolegija pažymi, jog visų pirma šalių teisinius santykius apibrėžia sutartis, kuri turi šalims įstatymo galią. 2003-08-01 tarp ieškovo ir UAB „Auksinis varnas“ sudaryta namo priežiūros administravimo sutartyje Nr. 030801/A, kurios vykdymą perėmė UAB „Būsto švara“, nėra numatyta teisė nuskaičiuoti bankinius mokesčius nuo gyventojams priklausančių kaupiamųjų lėšų. Byloje nėra duomenų apie atliktus šios sutarties pakeitimus ar duomenis, kad administratorius skaičiuodamas mokesčius gyventojams už jo teikiamas paslaugas įtraukdavo į paslaugas ir bankinius mokesčius, t. y. nėra duomenų ar gyventojams iš viso buvo žinoma apie administratoriaus skaičiuojamus bankinius pervedimų mokesčius. Todėl nutraukus ieškovei sutartį, šis mokestis taip pat negalėjo būti savavališkai išskaičiuotas iš kaupiamųjų lėšų. Be to, ieškovė visiškai teisi, teigdama, kad atsakovė visiškai nepagrindė ir jos nurodomos sumos, kurią reiktų atimti iš gyventojams grąžintinų kaupiamųjų lėšų. Atsakovė tik nurodžiusi, kad bankinius pavedimus skaičiuoja nuo 2011-05-02 iki 2016-05-01, tačiau nepateikia nei gyventojų atliktų pavedimų į kaupiamąją sąskaitą skaičiaus, nei kiek ir kokiu tarifu buvo nuskaičiuota nuo sąskaitos už kiekvieną pavedimą ir ar bankas apmokestindavo visus gyventojų atliktus pavedimus. Pažymėtina, jog šiuo atveju nepakanka nurodyti bendro pobūdžio informacijos (t.2, b. l. 12-20) apie bankų taikomus už atliekamus pavedimus.
 10. Nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad prilyginus kaupiamąsias lėšas indėliui, už laiku negrąžintas šias lėšas teismas negalėjo taikyti CK 6.210 str. 1 d. kuriame numatytas palūkanų dydis, o turėjo taikyti būtent indėliams taikomo dydžio palūkanų normą. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas sprendime tik nurodė, kad remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 3 d. kaupiamosios lėšos prilygintos indėlininkų lėšoms, į kurias draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles, t. y. joms taikoma didesnė apsauga. Tačiau ši įstatymo nuostata ir tai, kad gyventojų kaupiamosios lėšoms taikoma didesnė apsauga, nereiškia, kad šios lėšos prilyginamos banko indėliams. Pažymėtina, jog skirtingai nei banko indėlis, daugiabučio namo kaupiamų lėšų paskirtis yra skirta kaupti lėšas namo renovacijai ar kitiems bendrijos poreikiams, kurios skirtos naudoti daugiabučio namo reikmėms. Taigi, ir daugiabučio namo administratoriui, laiku neperdavus kaupiamųjų lėšų, joms nebus taikomas indėlių palūkanų norma.
 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).
 12. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais (CK 6.37 str., 6.261 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovė, laiku ieškovės naudai neįvykdžiusi prievolės, t .y. laiku nepervedusi ieškovei kaupiamųjų lėšų į jos sąskaitą pagal 2003-08-01 namo priežiūros administravimo sutarties 3.2 p., privalo sumokėti CK 6.210 str. įtvirtintą penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.
 13. Atsakovė taip pat nurodo, kad teismas savo išvadas grindė iš esmės prielaidomis ir neišsamiais teiginiais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Darytina išvada, kad tokiomis įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisyklių taikymo nuostatomis bei logikos taisyklėmis vadovavosi pirmosios instancijos teismas aiškindamas kai kurių reikalavimo perleidimo sutarčių nuostatų pagrįstumą įrodymų visumos įvertinimo pagrindu.
 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą, jį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų spręstina, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė prašė... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5.
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario... 6. Dėl ieškovės teisės reikalauti kaupiamųjų lėšų nuo Namo priežiūros... 7. Dėl kaupiamųjų lėšų sumos
   1. Teismas nurodė,... 8. Dėl ieškinio senaties
    1. Teismas nurodė, kad... 9. 9.1. Teismas nepagrįstai Perleidimo sutarties 2.2 p. nuostatą vertino kaip... 10. 9.2. Teismas nepagrįstai tarp pradinio administratoriaus ir atsakovo sudarytą... 11. 9.3. Teismas nurodė, kad UAB „Auksinis varnas“ 2005 m. kovo mėn. pervedė... 12. 9.4. Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15... 13. 9.5. Teismas pažeidė procesinės teisės normas – savo sprendimą grindė... 14. 9.6. Atsakovė ieškovei pervedė visas ieškovės sukauptas kaupiamąsias... 15. 9.7. Teismas, kaupiamąsias lėšas ex officio prilyginęs indėliui,... 16. 10. Ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto... 17. 10.1. Atsakovė savo apeliaciniame skunde aprašo tik 2011-04-12 tarp UAB... 18. 10.2. Atsakovė per susijusius asmenis siekė sukauptas kaupiamąsias lėšas... 19. 10.3. UAB „Auksinis varnas“ ir UAB „Būsto švara“ tą pačią dieną... 20. 10.4. Priešingai nei aiškina atsakovė, ji neturėjo jokio teisinio pagrindo... 21. 10.5. Kaupiamosioms palūkanoms yra taikomas specialus statusas tiek dėl jų... 22. Teisėjų kolegija... 23. Apeliacinis skundas netenkinamas.
     1. Bylos... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimą palikti...