Byla 1A-275-483/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdimaro Bavėjano, Viktoro Kažio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ernestos Montvidienės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Dainiui Baraniūnui, nuteistajam A. M., asmenims, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M., R. G., gynėjams advokatams Ingai Abramavičiūtei, Loretai Guižauskienei, Pavelui Ravluševičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės, nuteistojo A. M. ir jo gynėjos advokatės Ingos Abramavičiūtės, asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M., juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, atstovo direktoriaus E. M. ir gynėjo advokato Arturo Kalyčio apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo:

3A. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos BK) 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959,27 Eur) ir nuteistas laisvės atėmimo bausme 1 metams.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant A. M. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti ar be pažeidimų registruotis darbo biržoje, darbą ar registraciją darbo biržoje pradedant ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

5Baudžiamoji byla A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

6A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu), 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo UAB „T.“ atžvilgiu) išteisintas, jam nepadarius šių nusikalstamų veikų.

7Baudžiamoji byla E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

8E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką.

9Baudžiamoji byla R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „F.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 214 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto G. K. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenų laikymo), 215 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto finansinių operacijų, panaudojant G. K. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenis, atlikimo), 214 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto G. V. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenų laikymo), 215 straipsnio 1 dalį (dėl neteisėto finansinių operacijų, panaudojant G. V. sąskaitos valdymo tapatybės patvirtinimo duomenis, atlikimo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

10R. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį išteisinta, neįrodžius jos dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką.

11Baudžiamoji byla juridinio asmens UAB „A. G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

12Iš A. M. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos naudai priteista 369 959,27 Eur turtinei žalai atlyginti.

13UAB „J.”, UAB „T.”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti.

14Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. M. turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 1,500 ha, esantį ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,5000 ha, esantį ( - ); 1/2 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,44 kv. m., esantį ( - ); 2/3 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 101,45 kv. m, esantį ( - ), paliktas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus nurodyta paminėtą turtą nukreipti civilinio ieškinio padengimui.

15Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į E. M. turtą - 0,7500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą - svečių namą-renginių centrą, bendras plotas 886,60 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą - klėtį-svečių namą, bendras plotas 306,32 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą - kluoną-svečių namą, bendras plotas 351,98 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); gręžtinį vandens šulinį (gręžinį), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) – 831,21 eurų vertės, paliktas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus nurodyta panaikinti.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

171. A. M., nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą apgaule E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ priemonės veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, jo tėvui E. M. pateikus paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pasirašius Paramos sutartį, žinodamas, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas, be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543, realiai perėmė visą Objekto įgyvendinimo procesą savo žinion. Siekdamas Objekto įgyvendinime patirtas išlaidas dokumentuose užfiksuoti didesnėmis kainomis, nei iš tikrųjų, per jo nusikalstamos veikos nesupratusius asmenis - R. R., R. G., G. K., pastarojo ir UAB „F.“ dalyje buhalterinių, finansinių, darbų atlikimo dokumentų užfiksavo tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas įgyvendinant Projektą, dėl ko Parama negalėjo būti suteikta, ir minėtus dokumentus perdavus E. M., šis, nesuprasdamas A. M. nusikalstamos veikos, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje, pateikė 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais (UAB „F.“ atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis) ir 2009-02-04 papildomą raštą su priedais (atliktų darbų aktais) ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 Lt (372 042,40 Eur) išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, o suklaidintiems Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 Lt (369 959.27 Eur) į sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „DnB Nord“ banke, jas apgaule E. M. naudai įgijo, tokiu būdu padarydamas Lietuvos valstybės biudžetui nurodyto dydžio didelę turtinę žalą.

181.1. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis vadovavo organizuotai grupei pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, ir dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

19jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

20jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento , Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat, apgaule savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti,

21iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“, ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta paramos sutartis Nr. BPD2004-EZUOGF-4.4.5-03-05/9/0010, pagal kurią projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas; prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543,

22bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo paties samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku E. M., su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai daliai jų atlyginimą mokant jam pačiam to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, be to, žinodamas, kad UAB „A. G.“ būdama nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba ir kurios direktorius paramos prašantis ūkininkas E. M., 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesių laikotarpiu įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, pastolių nuoma iš UAB „Karžygys“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „Krivita“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „Gotas“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ ir apmokėjo už jas iš įmonės lėšų.

23Taip pat, žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties per kitą nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

24Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos, siekdamas jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais, nurodė organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti statybos rangos sutartį su Objekto rangovu UAB „F.“ ir tuo pagrindu išrašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų.

25G. K., vykdant A. M. nurodymus, Alytaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos ir suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų.

26Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės narei R. R., nuo 2008-03-21 esančiai UAB „F.“, kuri buvo įsteigta siekiant pagrįsti nurodytame Objekte statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas, direktore, suklastoti neva UAB „F.“ rangovo, individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus, kuriais neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai. R. R., nesant UAB „F.“ direktore (ja tapo nuo 2008-03-21), vykdant jo nurodymus, surašius 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 Lt vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės betono liejimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą, neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidus teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, nesant UAB „F.“ direktore, surašius 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės murinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės murinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą neteisėtai patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3 dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės murinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės murinimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4 dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11 000 Lt vertės murinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės murinimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton. R. R. tęsiant nusikalstamą veiką, surašius 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5 dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 Lt vertės stogo dengimo darbų, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikiant jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidžiant teisinėn apyvarton;

27Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės narei - UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) suklastoti neva UAB „F.“ rangovo individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriuo neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai. R. G. (dabartinė pavardė – G.), vykdant jo nurodymus, surašius 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6 dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 Lt vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, bei aktą, jai kaip įgaliotam asmeniui, patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu, taip suteikus jam juridinę galią, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

28Tokiu būdu A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams G. K., R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. nurodymus buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai, kurie buvo apskaityti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.

291.2. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

30jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

31jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

32iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką Agentūrai vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“ , ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta Paramos sutartis, pagal kurią projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas; prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543,

33bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo paties samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku E. M., su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant jam pačiam, to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, be to žinodamas, kad UAB „A. G.“ būdama nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba ir kurios direktorius paramos prašantis ūkininkas E. M., 2007 metų laikotarpyje nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, pastolių nuoma iš UAB „Karžygys“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „Krivita“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „Gotas“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ ir apmokėjo už jas iš įmonės lėšų.

34Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties per kitą nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

35Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos, siekdamas jas pagrįsti suklastotais UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais,

36jis nurodė organizuotos grupės narei R. G. (dabartinė pavardė – G.) 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir ūkininko E. M. pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą;

37R. G., vykdant jo nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02, nuo darbų neva pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 2008-04-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas“ nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtinus savo parašu; 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas“ nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtinus savo parašu; 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. išduota 6905,00 Lt kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad iš G. K. gauta 9167,45 Lt, bei suklastojus G. K. parašą;

38Be to, jis siekdamas aukščiau nurodytų nusikalstamų tikslų nurodė R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų, taip pat leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant jo nurodymus, surašius ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus (pasirašius atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovui neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus: t. y. pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87 261 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134 981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178 823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35 859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33 074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą;

39Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus, juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2 896 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip paleidus juos teisinėn apyvarton;

40Taip pat vykdant jo nurodymus, pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodžius, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – iš viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukus sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15, iš viso 394 750,12 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13, iš viso 183 807,42 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, iš viso 267 535,50 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, iš viso 494 820,02 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, iš viso 194 659,88 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, iš viso 462 483,30 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G., taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35, iš viso 168944,14 Lt su PVM, bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus,

41t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“, kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas, 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3 046 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleidus teisinėn apyvarton;

42Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos organizuotos grupės veiklą jos nariams duodamas nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų, nurodė organizuotos grupės nariui ūkininkui E. M. patvirtinti savo parašu, organizuotos grupės narės, UAB „F.“ buhalterės R. G. (dabartinė pavardė – G.), nurodytus suklastotus atliktų darbų aktus, o E. M. vykdant A. M. nurodymus, patvirtinus juos savo parašu, taip juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką, jų atlikimo subjektą, kiekius bei vertes ir tai, kad neva UAB „F.“, kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas, nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3 046 882,30 Lt vertės statybos darbų, ir nurodytus dokumentus įtraukus į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleidžiant juos teisinėn apyvarton.

43Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir E. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai bei panaudoti įtraukiant juos į UAB „F.“ ir ūkininko E. M. buhalterines apskaitas, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui iš viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.

441.3. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

45jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai jis pats, E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei koordinavo grupės narių veiklą nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, t. y.:

46jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuodamas nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, suklastoti ir panaudoti tikrus dokumentus, juose nurodant žinomai neteisingus duomenis apie ūkininko E. M. įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM tam, kad apgaulės būdu savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti;

47Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai jam davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir liepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta jo iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

48Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir ūkininkas E. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas ir medžiagos Objekte tiekiamos A. M., ar per G. K. ar paties E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir E. M., ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

49Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama jo nurodymus aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šias UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksavo žinomai neteisingus duomenis, kad neva UAB „F.“ Objekte atliko viso 3 046 882,30 Lt vertės, iš jų PVM – 464 778,66 Lt, statybos darbų,

50Taip pat jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaulės būdu panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

51jis nurodė organizuotos grupės nariui E. M. į 2008 metų ūkininko atskaitomybę įtraukti UAB „F.“ suklastotose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą PVM bei jį nurodyti ūkininko 2008 m. PVM deklaracijose,

52E. M. veikiant organizuotoje grupėje, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, vykdant A. M. nurodymus, į ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukus žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 111 338 Lt sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 88 605 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 7 967 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 116 292 Lt sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 52 896 Lt sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 70 793 Lt sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 26 734 Lt sumą, iš viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 Lt sumą, bei nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikus 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, taip jas paleidus teisinėn apyvarton;

53Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui E. M. nurodymus, buvo suklastotos ūkininko E. M. 2008 m. vasario, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesių PVM mokesčio deklaracijos ir panaudotos jas pateikiant valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl to A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui iš viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.

541.4. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

55jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu, pateikiant apgaulingus duomenis, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „T.“ kaimo turizmo objekte „G. D.“ atliekant statybos darbus įrengtą šildymo sistemą;

56Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai jam davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

57jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo pats A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. jo nurodymus įvykdė.

58Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Asmenims, dirbusiems Objekte, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas jo paties, ar per G. K. ir E. M., medžiagos Objekte buvo tiekiamos jo paties ar per G. K., ar per ūkininką E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

59Jis 2008 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „T.“ direktorių V. K. dėl šildymo sistemos įdiegimo ir paleidimo Objekte statomuose pastatuose, o UAB „T.“ parengus sutartį dėl darbų atlikimo ir joje nurodžius, kad ji sudaroma tarp A. M. ir UAB „T.“, jis, neketindamas atsiskaityti už šildymo sistemą, suklaidino V. K. nurodydamas sutartį dėl minėtos šildymo sistemos sudaryti su UAB „F.“ pateikdamas jam žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva UAB „F.“ realiai veikianti bendrovė atliekanti statybos darbus Objekte, kai realiai kaip ūkinis subjektas (rangovas) UAB „F.“ veiklos nevykdė, o buvo kaip nurodyta aukščiau įsteigta neteisėtai gauti ES paramą ir neteisėtai susigrąžinti pirkimo PVM, o UAB „T.“ direktorius V. K., nežinodamas tikros informacijos apie UAB „F.“ ir būdamas suklaidintas, ir 2008 m. vasario 25 sudarius statybos rangos sutartį Nr. FOR 01 su UAB „F.“, o jos pagrindu UAB „T.“ Objekte 2008 m. nuo vasario 25 d. – 2008 m. spalio 30 d. laikotarpiu atlikus šiuos darbus: Kluone-svečių namuose atlikus 9 287,78 Lt vertės grindinio šildymo įrengimo darbus, Klėty-svečių namuose – 8 906,64 Lt vertės grindinio šildymo įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 6 390,88 Lt vertės grindinio šildymo (rūsys) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 7 186,20 Lt vertės grindinio šildymo (pirmas aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 7 286,50 Lt vertės grindinio šildymo (rūsys) įrengimo darbus, Kluone-svečių namuose atlikus 9 052,96 Lt vertės Fonkoilų įrengimo darbus, Klėty-svečių namuose – 9 052,96 Lt vertės Fonkoilų įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 1 – 4 526,48 Lt vertės Fonkoilų (antras aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4 526,48 Lt vertės Fonkoilų (pirmas aukštas) įrengimo darbus, Renginių centro korpuse Nr. 2 – 4 526,48 Lt vertės Fonkoilų (antras aukštas) įrengimo darbus. Viso Objekte atlikus šildymo sistemų įrengimo darbų 70 743,36 Lt sumai, jis savo ir E. M. naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. 70 743,36 Lt vertės šildymo sistemą. Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės – 70 743,36 Lt vertės svetimą turtą – UAB „T.“ priklausančią šildymo sistemą, tuo UAB „T.“ padarydamas iš viso 70 743,36 Lt vertės žymią turtinę žalą. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje.

601.5. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

61jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „J.“ ir UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „G. D.“ atliekant statybos darbus sumontuotą šildymo sistemą ir šildymo katilus;

62Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta jo paties, per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai jam davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

63jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo pats A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. jo nurodymus įvykdė.

64Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Asmenims, dirbusiems Objekte, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas jo paties ar per G. K. ir E. M., medžiagos Objekte buvo tiekiamos jo paties ar per G. K., ar per ūkininką E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir ūkininko E. M., ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), todėl žinodamas, kad nei jis, nei UAB „F.“ už šildymo katilus ir šildymo sistemą neatsiskaitys.

65Jis 2008 m. rugsėjo mėnesį per A. P. kreipėsi į UAB „J.“ vadybininką V. K. dėl šildymo sistemos sumontavimo Objekte esančiuose pastatuose, o suderinus šildymo įrengimų techninę specifikaciją, kainą, apmokėjimą, jis neketindamas atsiskaityti už šildymo įrenginius (sistemą) UAB „J.“ darbuotojui V. K. pateikęs žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad neva UAB „F.“ yra realiai veikianti bendrovė, Objekte atliekanti statybos darbus, todėl sutartį dėl minėtos sistemos įrengimo nurodė sudaryti su UAB „F.“, kai realiai ūkinis subjektas (rangovas) UAB „F.“ veiklos nevykdė, o buvo kaip nurodyta aukščiau įsteigta kaip priedangos įmonė pateisinti patirtas Objekte išlaidas neteisėtai gaunant ES paramą ir neteisėtai susigrąžinant pirkimo PVM. Taip pat siekdamas suklaidinti UAB „J.“, kad neva UAB „F.“ yra savarankišką veiklą vykdanti, turinti savus darbuotojus bendrovė, davė A. P. 2008-09-18 UAB „F.“ įgalioto asmens R. G. (dabartinė pavardė – G.) pasirašytą įgaliojimą atsiimti prekes iš UAB „J.“.

66UAB „J.“ darbuotojams nežinant tikros informacijos apie UAB „F.“ ir 2008 m. rugsėjo 18 d. sudarius statybos rangos sutartį Nr. 0992 su UAB „F.“ ir jos pagrindu UAB „J.“ Objekte įrengiamai šildymo sistemai, per A. P., pagal UAB „J.“ 2008-10-02 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100943 pateikus šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, alkūnės, trišakiai, sujungimai), iš viso 2 800,92 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-03 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100975 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, movos, antgaliai, kolektoriai, alkūnės, trišakiai), iš viso 1 909,03 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-04 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102566 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (trapai, montažinės alkūnės, kranai su sujungimu, nuorinimo vožtuvai, redukcijos, aklės, manžetai, sujungimai trišakiai), iš viso 1 142,49 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-07 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 100961 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (antgaliai, sujungimai, perėjimai, redukcijos, laikikliai), iš viso 406,82 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-07 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102572-73 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (kranai, antgaliai, alkūnės, sujungimai, movos, kranai su sujungimu, laikikliai, sujungimai, tarpinės, redukcijos, perėjimai, vamzdžiai), iš viso 2 642,39 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-08 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 104025-26 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (sujungimai, trišakiai, montažinės alkūnės, antgaliai, aklės, pravala, perėjimai, alkūnės, vamzdžiai, laikikliai, alkūnės-sujungimai, kranai, izoliacija, movos-sujungimai, redukcijos, suklijavimo juosta), iš viso 6 569,27 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-14 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102623-24 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (varžtai, vamzdžiai, sifonai, alkūnės, perėjimai, movos, montažinės alkūnės, pailginimai, žarnelės, cirkuliacinis siurblys, siurblio antgaliai, trišakiai, alkūnės-sujungimai, nuorinimo vožtuvai, kranai, antgaliai, montažinės plokštės, linai), iš viso 4 578,51 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-14 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 102625 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (kolektoriai, nipeliai, silikonas), iš viso 2 146,06 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097490-91 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (montažinės alkūnės, nuorinimo vožtuvai, antgaliai, pailginimai, nipeliai kolektoriaus, alkūnės, kranai, redukcijos, sujungimai, alkūnės-sujungimai, perėjimai, trišakiai, vamzdžiai, kampiniai ventiliai, pailginimai, movos, alkūnės-sujungimai), iš viso 1 836,80 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097492 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (alkūnės, movos, kampiniai ventiliai, pailginimai, antgaliai, alkūnės-sujungimai, tvirtinimo juosta), iš viso 913,84 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-10-22 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 097493 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (vamzdžiai, termostatiniai ventiliai, sujungimai, redukcijos, antgaliai, siurblys drenažinis), iš viso 1 066,44 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-01 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106479 pateikus išsiplėtimo indą 331,20 Lt vertės su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-13 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106473 pateikus įvairių šildymo sistemos medžiagų (išsiplėtimo indas, jungtys, vamzdžiai, redukcijos, trišakiai, kranai, movos pereinamos), iš viso 263,69 Lt sumai su PVM; pagal UAB „J.“ 2008-11-17 išrašytą UAB „F.“ PVM sąskaitą faktūrą serija JAU Nr. 106479 pateikus Presą akum. 4 036 Lt vertės su PVM. Viso Objektui buvo pateikta šildymo sistemos medžiagų – 30 643,46 Lt sumai.

67Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m. spalio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pateikiant apgaulingus duomenis apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „G. D.“ sumontuotus ir prie šildymo sistemos pajungtus katilus, iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes ir siekdamas nurodytų tikslų,

682008 m. rugsėjo-spalio mėnesiais per V. K. kreipėsi į UAB „G.“ direktorių G. K. ir neketindamas atsiskaityti už pateiktus šildymo katilus ir pajungimą, pateikė analogišką UAB „J.“ žinomai neteisingą informaciją, o UAB „G.“ darbuotojams nežinant tikrų aplinkybių ir nusprendus atlikti šildymo katilų Objekte sumontavimo ir pajungimo prie šildymo sistemos darbus bei 2008 m. spalio mėnesį sumontavus šildymo katilus, panaudojant šias medžiagas: katilas universalus (kietas kuras) Stropuva 40 kW – 2 vnt., siurblys Wilo Top S 40/7 EM – 1 vnt., vamzdynas, izoliacija, uždaromoji armatūra – 1 kompl., vamzdynas d65 – 120 m., kaminas – 1 kompl. ir atlikus pajungimo prie šildymo sistemos darbus – iš viso medžiagų ir atliktų darbų vertė – 48 719,83 Lt su PVM.

69Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą: UAB „J.“ priklausančią šildymo sistemą kainuojančią 30 643,46 Lt ir UAB „G.“ sumontuotus ir prie šildymo sistemos pajungtus katilus, kainuojančius 48 719,83 Lt, tuo UAB „J.“ ir UAB „G.“ padarydamas iš viso 79 636,29 (30 643,46 + 48 719,83) Lt vertės žymią turtinę žalą. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje.

701.6. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

71jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A. G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B., su kuriais neva UAB „A. G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus,

72iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, o O. C., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

73bendrininkų grupės nariui, UAB „A. G.“ direktoriui E. M., pagaminus 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga O. C. 50 000 Lt už remonto darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt, ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M. bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą bei pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

74Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A. G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, o V. P., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

75grupės nariui E. M. pagaminus 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga V. P. 50 000 Lt už remonto darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt, ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M. bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą bei pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

76Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A. G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 Lt, o V. B., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

77grupės nariui E. M. pagaminus 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga V. B. 55 000 Lt už remonto ir statybos darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 55 000 Lt ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M. bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame, susitarime-įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

78Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir UAB „A. G.“ direktoriaus E. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, o J. J., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

79grupės nariui E. M. pagaminus 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga J. J. 60 000 Lt už remonto ir statybos darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus, taip pat jame nurodžius, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt ir jame pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M. bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintame, aukščiau nurodytame, susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotą dokumentą ir pateikė E. M., o pastarajam jį pateikus UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

80Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su UAB „A. G.“ direktoriumi E. M., pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus UAB „A. G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui. Dėl šių savo veiksmų A. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

811.7. E. M. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

82jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

83jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat apgaule savo bei A. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti,

842005 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos pateikęs paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“, ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. su Agentūra pasirašęs paramos sutartį Nr. BPD2004-EZUOGF-4.4.5-03-05/9/0010, žinodamas, kad pagal ją, jis kaip projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas šios Sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543,

85bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M. to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, taip pat daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A. G.“, kurios direktorius jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A. G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba, 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “Specializuota komplektavimo valdyba“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „Karžygys“, autotechniką iš UAB „Krivita“, statybinius įrankius iš UAB „Gotas“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis.

86Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte jo paties ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Be to, UAB „F.“ buvo įsteigta A. M. per kitą nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L.;

87Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 ir nebus kompensuojamos;

88Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalterinės apskaitos dokumentais, iš anksto žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti fiktyvią statybos rangos sutartį, kuria bus pagrįsti ūkiniai santykiai su Objekto rangovu UAB „F.“, bei tuo pagrindu išrašyti ir savo parašu patvirtinti buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų, o G. K. vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo, taip pat 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16 ir 2008-05-23 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – viso 99 571,5 Lt sumai, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, mūrijimo, betono liejimo darbus.

89Taip pat žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės narei R. G. (dabartinė pavardė – G.), 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir jo kaip ūkininko pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą.

90R. G., vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02 , nuo darbų neva pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 200804-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu; 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą, užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodžius, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o juos priėmė R. G. (dabartinė pavardė – G.) kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu; 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. išduota 6 905,00 Lt kaip avansas už darbus bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt bei suklastojus G. K. parašą; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08 nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 9 167,45 Lt, bei suklastojus G. K. parašą;

91Be to, A. M. nurodžius R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų ir įtrauktų į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, taip pat leistų jam kaip ūkininkui suformuoti pirkimo PVM atskaitą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus, surašius ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtinus (pasirašius atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovui neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus: t. y. pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134 981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37 612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 17 8823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33 074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą; taip pat pagaminus Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašius kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo ir uždėjus UAB „F.“ spaudą;

92Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2 896 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip paleidus juos teisinėn apyvarton;

93Taip pat vykdant A. M. nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodžius, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukus sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus; taip pat pagaminus UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM bei pasirašius joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtinus privalomus rekvizitus,

94t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3 046 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleidus teisinėn apyvarton;

95jis gavęs A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės R. G. dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastotus objekto „Kaimo turizmo sodyba „G. D.““ atliktų darbų aktus ir įtraukti juos į ūkininko E. M. apskaitą, vykdydamas A. M. nurodymus,

96pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 1 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 76 855,76 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 2 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 87 261 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 3 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 134 981,38 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 4 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 190 330,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 5 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 58 313,24 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 6 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 56 687,20 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 7 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 65 251,64 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 8 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 37 612,50 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 9 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 22 588,74 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 10 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 93 646,47 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 11 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 62 442,06 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 12 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 76 301,16 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 13 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 107 506,26 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 14 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 101 446,96 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 15 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 137 215,12 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 16 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 64 204,98 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 17 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 103 917,88 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 18 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 25 248,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 19 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 74 164,18 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 20 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 184 970,90 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 21 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 178 823,10 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 22 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 35 859,02 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 23 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 36 149,30 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 24 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 33 074,22 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 25 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 25 943,48 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 26 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 71 827,78 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 27 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 60 020,70 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 28 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 26 925,24 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 29 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 31 441,10 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 30 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 4 445,06 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 31 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 107 258,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 32 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 160 905,98 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 33 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 67 730,82 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 34 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 30 018,02 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 35 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 6 479,38 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 36 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 28 833,30 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktame darbų akte Nr. 37 kaip užsakovas ūkininkas E. M. priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 61 257,34 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktame darbų akte be numerio kaip užsakovas priėmęs neva UAB „F.“ atliktus 168 944,14 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjo ūkininko E. M. spaudą;

97taip juose įtvirtino žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko 2 896 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus bei nurodytas UAB „F.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleido juos teisinėn apyvarton.

98Tokiu būdu E. M., veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai ir panaudoti juos apskaitant ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

991.8. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje suklastojo ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

100jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

101jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, suklastojant ir panaudojant tikrus dokumentus, juose nurodant žinomai neteisingus duomenis apie ūkininko E. M. įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM tam, kad apgaulės būdu savo bei ūkininko E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

102Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore; A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta A. M. iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

103Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

104Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šias UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksavo žinomai neteisingus duomenis, kad neva UAB „F.“ Objekte atliko viso 3 046 882,30 Lt vertės, iš jų PVM – 464 778,66 Lt statybos darbų,

105Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaulės būdu panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti,

106jis gavęs A. M. nurodymą į 2008 metų ūkininko atskaitomybę įtraukti UAB „F.“ suklastotose PVM sąskaitose faktūrose nurodytą PVM bei jį nurodyti ūkininko 2008 m. PVM deklaracijose,

107jis vykdydamas A. M. nurodymus, veikdamas organizuotoje grupėje, žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, į ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukė žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 111 338 Lt sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 88 605 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 7 967 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 116 292 Lt sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 52 896 Lt sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 70 793 Lt sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašė 26 734 Lt sumą viso į PVM deklaracijas įrašė 474 625 Lt sumą bei nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikė 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, taip jas paleido teisinėn apyvarton;

108Tokiu būdu, E. M. veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant jos vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastotos ūkininko E. M. 2008 m. vasario, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesių PVM mokesčio deklaracijos ir panaudotos jas pateikiant valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl to A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

1091.9. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje, apgaule, savo ir kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ir apgaule savo ir kito asmens naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

110jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai jis pats, A. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) ir R. G. (dabartinė pavardė – G.), bei vykdydamas grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

111jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus ir suklastojant tikrus dokumentus, apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ priemonės veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat savo bei A. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą –Valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas,

112jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdamas bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus apgaulės būdu savo ir A. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, 2005 m. lapkričio 30 d. Agentūrai pateikęs paraišką ir vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. su Agentūra pasirašęs Paramos sutartį, žinodamas, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs, įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543,

113bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M. to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A. G.“, kurios direktorius buvo jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A. G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba 2007 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “Specializuota komplektavimo valdyba“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „Karžygys“, autotechniką iš UAB „Krivita“, statybinius įrankius iš UAB „Gotas“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu investicijos į minėtą projektą buvo pradėtos įgyvendinti neatlikus prekių, paslaugų ar darbų konkurso/apklausos. Todėl pažeidė Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ priemonę „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 , 115 punktą, taip pat pažeidė Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 , 211.3 punktą ir Paramos sutarties 7.1.4 punktą, o tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti jam kaip projektą vykdančiam ūkininkui, todėl negali būti kompensuojamos.

114Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

115A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. vykdydama A. M. nurodymus ja tapo.

116Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems Asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar jo paties, ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

117Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodytas išlaidas neva individualią veiklą vykdančio G. K. bei UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais, taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą ir siekdamas nuslėpti aukščiau nurodytus faktus, kuriais remiantis Projekto vykdymo išlaidos pripažįstamos nekompensuojamomis, be to grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti panaikinant prievolę sumokėti Valstybės biudžetui didelės vertės PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

118Iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vykdant A. M. nurodymus siekiant nuslėpti faktą, kad G. K. kaip UAB „F.“ rangovas neatliko Objekte statybos darbų Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų ir pateikus juos UAB „F.“;

119Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei R. R. vykdant A. M. nurodymus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 Lt vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 Lt vertės stogo dengimo darbų ir minėtus aktus pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip juos paleidus teisinėn apyvarton,

120Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 Lt vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

121Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant juose užfiksuoti realiai neįvykusias ūkines operacijas, susijusias su Objekto statyba taip pat juose įtvirtinant žinomai neteisingą informaciją apie Objekte vykusių darbų eigą, o R. G. (dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą, 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytas UAB „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą. Taip pat suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, neva dėl G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) 300 000,00 Lt, avanso už darbus išdavimo; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, neva dėl G. K. 200 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, neva dėl G. K. 6905,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, neva dėl iš G. K. 34 000,00 Lt gavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 014/08, neva dėl iš G. K. 9167,45 Lt gavimo.

122Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“ buhalterei R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisinti, taip pat kas leistų duomenis apie neva ūkinių operacijų dėl Objekto statybos buvimą įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą bei pateikti jam kaip ūkininkui E. M., kad galėtų tuo pagrindu panaikinti turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 464 778,66 Lt PVM ir jį susigrąžintų, jai aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:

1232008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87 261 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134 981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37 612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178 823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35 859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodžius žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir pateikus juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

124Taip pat suklastojus 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9 iš viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM; 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, (realiai aktas neturi numerio) viso 168 944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3 046 882,30 Lt vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1) ir įtraukus juos į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, ir pateikus juos jam kaip ūkininkui;

125jis gi, gavęs A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu suklastotus UAB „F.“ buhalterės R. G. UAB „F.“ atliktų darbų aktus patvirtinti savo parašu bei ūkininko E. M. antspaudu ir juos kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti Agentūrai dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo, bei aukščiau nurodyti būdu ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM SF įtraukti į jo kaip ūkininko E. M. apskaitą ir duomenis apie jose nurodytą PVM įtraukti į atskaitomybę;

126jis vykdydamas A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 , kuriuose užfiksuota žinomai neteisingą informaciją apie neva UAB „F.“ atliktus Objekte statybos darbus viso 2 896 882,30 Lt sumai su PVM, iš jų PVM – 441 897,30, bei juos ir aukščiau nurodytų asmenų ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3 046 882,30 Lt vertės, iš jų PVM – 464 778,66 Lt darbų atlikimo Objekte apskaitė ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje;

127Jis gi tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojęs ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukė žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 111 338 Lt pirkimo PVM, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 88 605 Lt pirkimo PVM sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 7 967 Lt pirkimo PVM sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 116 292 Lt pirkimo PVM sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 52 896 Lt pirkimo PVM sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 70 793 Lt pirkimo PVM sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją įtraukė 26 734 Lt pirkimo PVM sumą viso į PVM deklaracijas įtraukė 474 625 Lt sumą,

128jis toliau vykdydamas A. M. nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikė 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, o VMI darbuotojams nežinant, kad deklaracijos suklastotos ir 2008-08-14 pavedimu pervedus į ūkininko E. M. sąskaitą 199 943 Lt, 2008-10-06 – 124 259 Lt, 2008-10-24 – 52 896 Lt, 2008-12-12 – 70 793 Lt, 2008-12-29 – 26 734 Lt grąžintiną PVM skirtumą, – viso pervedus 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų, jas jis su A. M. įgijo ir nenustatytomis dalimis pasidalino.

129Taip pat jis vykdamas A. M. nurodymus 2009 m. sausio 30 d. Agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje, pateikė 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais ir pateikė 2009-02-04 papildomą raštą su priedais ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 Lt išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, tokiu būdu pažeidė Administravimo taisyklių 211.2 punktą ir Paramos sutarties 7.1.2 punktą, todėl vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais negali būti kompensuojamos, t. y. jis kartu su nurodytu mokėjimo prašymu ir papildomu raštu pateikė suklastotus statybos rangovo UAB „F.“ pateiktus nurodytus dokumentus, o Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą ūkininkui E. M. išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 Lt į jo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, jis jas įgijo.

130Tokiu būdu E. M., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, vykdydamas A. M. nurodymus apgaule savo ir kito asmens – A. M. naudai įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydamas 1 277 395,38 Lt vertės žymią turtinę žalą. Taip pat apgaule savo ir A. M. naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM lėšų ir apgaule įgijo didelės svetimą turtą, t. y. nurodytas 474 625 Lt PVM lėšas, tuo Valstybės biudžetui padarė žymią – 474 625 Lt turtinę žalą. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje.

1311.10. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

132jis 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktoriu, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti neva buvusias UAB „A. G.“ išlaidas tokiu būdu neteisėtai padidinti jos sąnaudas, taip išvengiant bendrovei pelno mokesčio mokėjimo ir iškreipiant tikruosius jos ūkinės veiklos rezultatus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su R. G. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo R. G., a. k. ( - ), (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo R. G. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „R. G.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva R. G., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį Objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton;

133Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su M. T. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo - remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo M. T., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. gruodžio 31 d. Pagaminęs sutartį suklastojo M. T. parašą jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „M. T.“ bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva M. T., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

134Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su O. C. dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo O. C., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo O. C. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „O. C.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A. G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

135Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A. G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

136Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su J. J. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo J. J., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo J. J. parašą jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „J. J.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva J. J., kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo, šiukšlių tvarkymo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

137Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. B. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. B., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. B. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. B.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M., ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. B. kaip rangovas pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo) viso 55 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

138Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-10 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-10 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinio asmens V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 9 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. P., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

1391.11. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

140jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B. su kuriais neva UAB „A. G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus,

141iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C. a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, taip pat, O. C. kaip UAB „A. G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

142pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga O. C. 50 000 Lt už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

143o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

144Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių ( - ) remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ) remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, o V. P. kaip UAB „A. G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

145jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga V. P. 50 000 Lt už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

146pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

147Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 Lt, o V. B., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

148jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga V. B. 55 000 Lt už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 55 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

149pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

150Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, o J. J. kaip UAB „A. G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

151jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga J. J. 60 000 Lt už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M.,

152pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

153Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M. pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A. G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

1541.12. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

155jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: R. G., M. T. ir V. P. su kuriais neva buvo sudarytos aukščiau nurodytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad minėti asmenys kaip UAB „A. G.“ rangovai jokių darbų neatliko, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ), ir ūkininko E. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga R. G. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingi atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi R. G. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat, jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga R. G., ūkininko E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 40 000 Lt, atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 20 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą-įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., kaip atskaitingas asmuo E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton;

156Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“ atstovaujamos direktoriaus E. M. ir ūkininko E. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga V. P. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas ūkininkas E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. P. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. P., ūkininko E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

157Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“ atstovaujamos direktoriaus E. M. ir atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga M. T. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas atskaitingas asmuo E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi M. T. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga M. T., atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą – įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir atskaitingas asmuo E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

158Aukščiau nurodytus UAB „A. G.“ susitarimus –įsipareigojimus apskaičius bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo sudarytos sąlygos įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

1591.13. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

160jis, 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A. G.“, juridinio asmens registracijos kodas ( - ), registruotos ( - ), direktorius ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1 p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už nurodyto ūkinio subjekto apskaitos organizavimą, bei pagal to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingas už teisingų apskaitos dokumentų surašymą ir pasirašymą, tyčia, turėdamas tikslą iškreipti UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos duomenis bei joje užfiksuoti realiai nevykusias bei apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines finansines operacijas, UAB „A. G.“ naudai siekiant sumažinti mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokesčius, organizavo apgaulingą bendrovės buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas BAĮ:

161-

1626 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu;

163-

16412 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus;

165-

16614 str. 2 p. nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

167Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 str. 1 p. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės ir paslaugos ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, t. y.

168jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais iš Lietuvoje registruotų įmonių įsigijo medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“ (toliau - VGKG Nr. 3), kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “Specializuota komplektavimo valdyba“, pastolių nuoma iš UAB „Karžygys“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „Krivita“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „Gotas“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ viso už 169 715,23 Lt ir įsigijimo dokumentus pateikė buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į Gaunamų PVM sąskaitų registrą nepagrįstai įtraukus 37089 Lt pirkimo PVM už nurodytas statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas, kurios buvo įsigytos UAB „A. G.“ vardu, bet panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“, esančios ( - ) statyboje, be to, joms UAB „A. G.“ neišrašė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, taip neteisėtai sumažindama mokėtiną į biudžetą PVM sumą 37 089 Lt šiais mokestinais laikotarpiais: 2007 m. rugpjūčio mėn. – 4224,00 Lt, 2007 m. rugsėjo mėn. – 9 851,00 Lt, 2007 m. spalio mėn. – 17 711,00 Lt, 2007 m. lapkričio mėn. – 3 107,00 Lt, 2007 m. gruodžio mėn. – 513,00 Lt, 2008 m. sausio mėn. – 423,00 Lt, 2008 m. vasario mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. kovo mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. balandžio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. gegužės mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. birželio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. liepos mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. rugpjūčio mėn. – 180,00 Lt.

169Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas, nuomos paslaugos, kurios buvo įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų registrą, ir pagal kurias UAB „A. G.“ apskaitė bei PVM deklaracijose deklaravo 37 089 Lt atskaitomą pirkimo PVM, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes UAB „A. G.“ neišrašė nei vienos pardavimo PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodytoms statybinėms medžiagoms, gaminiams, transportui, nuomos paslaugoms, kurios buvo panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“, esančios ( - ), statyboje. Veikdamas tokiu būdu E. M. tyčia sudarė sąlygas UAB „A. G.“ neteisėtai išvengti į biudžetą mokėtino 37 089 Lt PVM mokesčio taip biudžetui padarydamas 37 089 Lt turtinę žalą;

170Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 4 d. ir 17 str. nuostatas – išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, žinodamas, kad fiziniai asmenys: R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B. ir V. P. nebuvo UAB „A. G.“ rangovai ir 395 000 Lt vertės darbų neatliko, o rangos sutartys, atliktų darbų aktai ir susitarimai – įsipareigojimai yra suklastoti jo paties ir yra fiktyvūs, todėl neturi juridinės galios, pateikė nurodytus dokumentus buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į UAB „A. G.“ 2007 metų spalio mėnesio veiklos sąnaudas (6111 sąskaita) nepagrįstai, pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis) įskaičiavus 335 000 Lt, o 2007 m. gruodžio mėn. – 60 000 Lt, viso – 395 000 Lt;

171Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų pagrindžiamos remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. remonto ir eksploatavimo sąnaudas nurašyti 194 932,53 Lt (52586,34 + 45741,14 + 70621,15 + 25983,90), be to, siekdamas nuslėpti šių medžiagų panaudojimą, nesurašė jokių pardavimo sąskaitų, apmokėjimo dokumentų, dėl to bendrovė 2007 metais nedeklaruodama jokių pardavimo pajamų už nurodytas medžiagas, medžiagas jų verte neteisėtai įtraukė į 2007 metų sąnaudas;

172Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 Lt autorinės sutarties, darbų priėmimo akto, autorinio atlyginimo išmokėjimo dokumentų nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio sąnaudas įtraukti 30 000 Lt, o bendrovės darbuotojos nežinodamos visų aplinkybių tai ir padarė.

173Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A. G.“ į 2007 m. veikos sąnaudas neteisėtai įskaičiavo viso 619 932,53 Lt (395 000 + 194 932,53 + 30 000), šia suma neteisėtai sumažino 2007 metų apmokestinamąjį pelną ir 92 990,00 Lt (619 932,53 x 15 procentų) sumažino pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, tuo Lietuvos biudžetui padarė 92 990 Lt turtinę žalą.

174Viso E. M. 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpiu aukščiau nurodytu būdu organizuojant apgaulingą UAB „A. G.“ buhalterinę apskaitą Lietuvos biudžetui buvo padaryta viso 130 079,00 Lt (37 089 PVM mokestis + 92 990 pelno mokestis) turtinė žala.

175Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A. G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 13 str. 1 ir 3 d. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „A. G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimo. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje.

1761.14. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

177jis, 2007-11-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, įregistravęs ūkininko ūkį, kodas ( - ), reg. ( - ) ir būdamas ūkio subjekto vadovu, neorganizavo savarankiškos buhalterinės apskaitos tarnybos, todėl pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1 p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą, taip pat pagal nurodyto įstatymo 11 str. nuostatą, bei to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdamas atsakingu už buhalterinių dokumentų ir įrašų teisingumą,

178tyčia, turėdamas tikslą iškreipti ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos duomenis, joje užfiksuojant realiai nevykusias ir apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines operacijas, bei siekiant išvengti privalomų mokėti mokesčių į valstybės biudžetą mokėjimo, pažeisdamas BAĮ:

179- 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama“;

180- 6 str. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

181- 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatas, kurios numato, kad privalomas apskaitos dokumento rekvizitas yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys. Įrašai į apskaitos registrus daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

182Iš anksto žinodamas, kad jo statomoje kaimo turizmo sodyboje „G. D.“ (toliau – Objektas) statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jo ir A. M. samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su juo kaip projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M., to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokėjo UAB „A. G.“, kurios direktorius buvo jis pats, be to žinodamas, kad UAB „A. G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba 2007 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „Karžygys“, autotechniką iš UAB „Krivita“, statybinius įrankius iš UAB „Gotas“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu išlaidas patyrė ne Objekto rangovas UAB „F.“, o kiti nurodyti asmenys.

183Taip pat iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir A. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

184A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kuri buvo įsteigta A. M. iniciatyva R. R., įsigyti UAB „F.“ akcijas ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, kuria ji ir tapo.

185Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir jo paties patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko jis pats ir A. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., ar per G. K. ar jį patį, medžiagos Objekte buvo tiekiamos A. M. ar per G. K., ar per jį patį, ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos jo paties ir A. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu R. R. ir R. G. (dabartinė pavardė – G.).

186Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jis pats suklastojo šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, kuriuose užfiksuota žinomai neteisingą informaciją apie neva UAB „F.“ Objekte atliktus statybos darbus viso 2 896 882,30 Lt sumai su PVM, iš jų PVM – 441 897,30 Lt, bei žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) jų pagrindu suklastojo UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3 046 882,30 Lt vertės, iš jų PVM – 464 778,66 Lt darbų atlikimo Objekte;

187jis į ūkininko apskaitą įtraukė UAB „F.“ išrašytas šias PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 PVM SF Nr.001, kurioje nurodyta bendra statybos darbų vertė su PVM 729 881,92 Lt., pagrįsta pasirašytais UAB „F. (Rangovo) įgalioto asmens R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jo paties atliktų darbų aktais Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kuriuose įrašyti duomenys neatitinka tikrovės dėl to, kad Atliktų darbų aktuose už 2008 metų sausio – vasario mėnesius nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. UAB „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, tuo pažeisti minėto statybos reglamento STR. 1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę. Taip pat Atliktų darbų aktuose Nr. 01-09 už 2008 m. sausio ir vasario mėnesius nurodyta, kad kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybai sunaudotų medžiagų vertė sudarė iš viso 316 531,00 Lt, kai realiai UAB „F.“ įsigijo medžiagų iš viso už 60 359,21 Lt, todėl atlikti visų paslaugų nurodytų atliktų darbų aktuose negalėjo;

1882008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15, viso – 394 750,12 Lt su PVM;

1892008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso – 183 807,42 Lt su PVM;

1902008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso – 267 535,50 Lt su PVM;

1912008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso – 494 820,02 Lt su PVM;

1922008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso – 194 659,88 Lt su PVM;

1932008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu;

1942008-09-11 PVM SF Nr. 009, kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM 462 483,30 Lt., pagrįsta Atliktų darbų aktais Nr. 33, 34, 35, 36. Tačiau šioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos ūkinės operacijos ir ūkinių operacijų turinys, neatitinka tikrovės ir dėl to, kad: Atliktų darbų aktuose Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36 ir Nr. 37 už 2008m. 09 mėnesį nėra darbus pridavusio ūkininkui E. M. UAB „F.“ atestuoto statybos vadovo parašo, atsakingo už statybos darbų įvykdymą, tuo pažeisti minėto statybos reglamento STR.1. 08.02.2002 reikalavimai, kurie numato statybos vadovo pareigas ir atsakomybę.

1952008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso – 168944,14 Lt su PVM;

196t. y. įtraukė į apskaitą tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio – spalio mėn. Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3 046 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbus, o ūkininkas E. M. neva juos įsigijo ir neteisėtai deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir neteisėtai susigrąžino 474 625 Lt PVM sumą.

197Tokiu būdu, kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-26 E. M. siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, išvengiant turtinės prievolės valstybei bei siekė įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius, neteisėtai suformavo PVM atskaitą, neteisėtai susigrąžino iš biudžeto PVM bei neteisėtai priskaičiavo Objekto statybos išlaidų ir tuo pažeidė 2002-03-05 LR Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo Nr. IX-751:

19858 str. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas prekes ir (arba)importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti šio PVM mokėtojo veiklai: PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes į PVM atskaitą įtraukė pirkimo PVM už statybos darbus, kurie nebuvo atlikti,

19964 str. 1 d. nuostatas – pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą. PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas. Turima PVM sąskaita faktūra privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus (PVM sąskaitoje faktūroje, kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti šio Įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1-16 punktuose nurodyti rekvizitai).

200Šiuo atveju, ūkininkui E. M. UAB „F.“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose vienas iš rekvizitų – operacijų turinys, neatitinka tikrovės.

20164 str. 9 d. 1 p. nuostatą – Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais pagrindais PVM mokėtojo turimose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos pirkimo PVM sumos negali būti atskaitomos neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaita faktūra atitinka visus šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.

202Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje – „mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai“ įtvirtintas turinio viršenybės prieš formą principas“.

20389 str. 1 d. nuostatas „apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už pateiktas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, <...> sumos <...> atimama atskaitoma pirkimo ir (arba) importo PVM suma”.

204123 straipsnio 2 dalies nuostatas „Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma)“.

205Be to, jis iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, siekdamas įteisinti tikrovėje neatitinkančias tiek prekių (paslaugų) pirkimo, tiek pardavimo ūkines operacijas bei samdomų asmenų darbo santykius, jis kaip ūkininkas E. M. vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas išvengti Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimų į biudžetą dirbtinai sukūrė samdomų asmenų individualią veiklą, žinodamas, jog nuo individualios veiklos pajamų jam nereikės apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokesčio, t. y. jam siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys tarp UAB ,,F.“ ir samdomų darbuotojų (G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), A. Z., A. P., G. V.), kurių veikla iš tikrųjų nebuvo savarankiška, nes jų santykiai su kita sandorio šalimi – tikruoju užsakovu E. M. ir susijusiu asmeniu – A. M. nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ vardu 2008-09-17 buvo atliktas mokėjimas A. P. – 8 540,00 Lt už darbus objekte, o sandorių šalių E. M. ir A. P., darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, išmoka sumoje 8 540,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas darbo užmokestis už 2008-09 mėn.: 8 540,00x100/(100-24+3) =11 698,63 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. rugsėjo mėn.: 11698,63 Lt x 24%= 2807,67 Lt; Todėl jis privalėjo sumokėti 2 807,67 Lt gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

206Taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ sumokėjo pavedimu per banko sąskaitą G. V.: 2008-08-01 – 10 005,00 Lt, 2008-08-05 – 2 000,00 Lt, 2008-08-13 – 2 000,00 Lt, už statybos darbus pagal Statybos rangos sutartį. Viso sumokėjo 14 005,00 Lt (10 005,00Lt + 2 000,00 Lt + 2 000,00 Lt), o sandorių šalių E. M. ir G. V. darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių išmoka sumoje 14 005,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas priskaičiuotas darbo užmokestis už 2008-08 mėn.: 14 005,00Lt x 100/(100-24+3) = 19 184,93 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. rugpjūčio mėn.: 19 184,93 Lt x 24 % = 4 604,38 Lt. Todėl jis privalėjo sumokėti 4 604,38 Lt gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

207Taip pat žinodamas, kad 2008-02-22 UAB ,,F.“ atsiskaitė su A. Z. išmokėdama jam 44 000,00 Lt, už statybos darbus pagal Statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10/“, o sandorio šalių E. M. ir A. Z. darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, išmoka sumoje 44 000,00 Lt – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl apskaičiuojamas priskaičiuotas darbo užmokestis už 2008-02 mėn.: 44 000,00Lt x 100/(100-24+3) = 60 273,97 Lt ir išskaičiuojamas GPM už 2008 m. vasario mėn.: 60 273,97 Lt x 24 % = 14 465,75 Lt. Todėl jis privalėjo sumokėti 14 465,75 Lt gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

208Be to iš anksto žindamas, kad G. K. kaip savarankiškas subjektas Objekte darbų neatliko, o individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose 2008-02-22 Nr. 1, 2008-03-07 Nr. 2, 2008-03-21 Nr. 3, 2008-04-07 Nr. 4, 2008-04-16 Nr. 5, 2008-05-23 Nr. 6 įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės, nes juos pasirašė ne G. K., tačiau kaip fiksuojama dokumentuose G. K. 2008 metais gavo 99 571,50 Lt individualios veiklos pajamų, o darbo santykiai nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, G. K. neveikė savarankiškai, jo santykiai su kita sandorio šalimi – juo, kaip tikruoju užsakovu ir susijusiu asmeniu – A. M., nesiskiria nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, nes vykdė tiek pagalbinius, tiek kitokio pobūdžio darbus ir buvo pavaldus jam kaip ūkininkui ir su juo susijusiam asmeniui A. M., todėl išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis: už 2008 m. vasario mėn.: 35 714,38 Lt x 24% = 8 571,45 Lt; už 2008 m. kovo mėn.: 13 698,64 Lt x 24% = 3 287,67 Lt; už 2008 m. balandžio mėn.: 25 342,47 Lt x 24% = 6 082,19 Lt; už 2008 m. gegužės mėn.: 45205,49 Lt x 24% = 10 849,32 Lt; už 2008 m. birželio mėn.: 16 438,37 Lt x 24% = 3 945,21 Lt. Iš viso – 32 735,84 Lt GPM. Todėl jis privalėjo sumokėti 32 735,84 Lt gyventojų pajamų mokesčio į biudžetą.

209Ūkininkas E. M. nesumokėjęs aukščiau nurodyto GPM valstybės biudžetui padarė viso – 54613,64 Lt (2807,67 Lt + 4604,38 Lt + 14465,75 Lt + 32735,84 Lt) turtinę žalą.

210Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje E. M. pažeidė 2002-07-02 LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 23 str. 1 d., kuri numato, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuotolinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį.

211Be to žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, kad A. P. gavo 11 698,63 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio ūkininkas neišskaičiavo 3 proc. apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos ir nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokos iš ūkininko lėšų, t. y. jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 350,96 Lt apdraustųjų VSD įmokų (11698,63 Lt x 3 %) ir 3 624,24 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (11 698,63 Lt x 30,98%).

212Taip pat žinodamas, kad G. V. gavo 19 184,93 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų, t. y. jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 575,55 Lt apdraustųjų VSD įmokų (19 184,93Lt x 3 %) ir 5 943,49 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (19 184,93 Lt x 30,98%).

213Taip pat žinodamas, kad A. Z. gavo 60 273,97 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų. Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 18 672,88 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų (60 273,97 Lt x 30,98%).

214Taip pat, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gavo 99 571,50 Lt darbo užmokestį, kurio jis neapskaitė kaip darbo užmokesčio ūkininko buhalterinėje apskaitoje, todėl nuo neapskaityto darbo užmokesčio nebuvo išskaičiuotos 3 proc. apdraustųjų VSD įmokos, be to, jis nepriskaičiavo 30,98 proc. VSD įmokų iš ūkininko lėšų.

215Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 4 091,98 Lt apdraustųjų VSD įmokų ir 42 256,51 Lt VSD įmokų iš ūkininko lėšų, tuo ūkininkas E. M. valstybės biudžetui padarė viso 46 348,49 Lt ( 4091,98 + 42256,51) turtinę žalą.

216Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje, E. M. pažeidė LR VSD įstatymo 1991-05-21 Nr. I-1336 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais 7 str. 1 d. – VSD įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, 9 str. 1 d. – draudėjo ir apdraustojo VSD įmokas priskaičiuoja, išskaito ir į VSDF sumoka draudėjas, 14 str. 2 d. – draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus.

217Viso ūkininkas E. M. apgaulingai tvarkydamas apskaitą ir neapskaičiuodamas, ir nesumokėdamas GPM (54613,64 Lt) ir VSD (46 348,49 Lt) mokesčio į Valstybės biudžetą viso padarė 100 962,13 Lt turtinę žalą.

218Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvada Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės paskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., 6 str. ir 13 str. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti ūkininko E. M. turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Dėl šių savo veiksmų E. M. buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje.

2191.15. R. G. buvo kaltinama tuo, kad jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

220ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.: ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, A. M. ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo dokumento, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyti,

221iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“, pagal kurį projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, jo statybos metu patirtos išlaidos kompensuojamos ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis, o Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

222A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o ji A. M. nurodymus įvykdė;

223Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte ūkininko E. M. ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Objekte statybos darbus atliko E. M. ir A. M. samdyti įvairūs asmenys, o pastariesiems, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., per G. K. ar paties E. M., medžiagos Objekto statybai buvo tiekiamos A. M., ar per G. K., ar E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jai pačiai ir R. R.;

224E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 nebus kompensuojamos ir siekiant jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais;

225A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti statybos rangos sutartį su Objekto rangovu UAB „F.“ ir tuo pagrindu išrašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų;

226G. K. vykdant A. M. nurodymus Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos darbų.

227A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuojant nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekiant nurodytų tikslų, R. R., kaip organizuotos grupės narei, nuo 2008-03-21 esančiai UAB „F.“, kuri buvo įsteigta siekiant pagrįsti nurodytame Objekte statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas, direktore, nurodžius suklastoti neva UAB „F.“ rangovo, individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus, kuriais neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai;

228R. R. vykdant jo nurodymus suklastojus šiuos darbų priėmimo-perdavimo aktus: t. y. nebūnant UAB „F.“ direktore (ja tapo nuo 2008-03-21), žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes surašius 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 Lt vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės betono liejimo darbus, taip pat ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą – neturint teisės patvirtinti (UAB „F.“ direktorė oficialiai tapo 2008-03-21), – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

229surašius 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą – neturint teisės patvirtinti (UAB „F.“ direktorė oficialiai tapo 2008-03-21), – patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

230surašius 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

231surašius 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11 000 Lt vertės mūrinimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės mūrinimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “, pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton;

232surašius 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 Lt vertės stogo dengimo darbų, kuriame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašius už G. K., taip suklastojus jo parašą, aktą patvirtinus savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikus jam juridinę galią ir aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton.

233A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, aukščiau nurodytu ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, organizuojant nurodytos grupės veiklą ir jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, tyčia, žinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekiant nurodytų tikslų, jai nurodžius suklastoti neva UAB „F.“ rangovo individualią veiklą vykdančio G. K. atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kuriuo neva buvo UAB „F.“ perduoti G. K. atlikti darbai,

234ji gi, vykdama A. M. nurodymus, surašė 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 Lt vertės betono liejimo darbų, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. neva atliko nurodytos vertės stogo dengimo darbus, taip pat, ties akte esančiu spausdintiniu įrašu „Rangovas: G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme)“ pasirašė už G. K., taip suklastojo jo parašą, bei aktą, kaip įgaliotas asmuo patvirtino savo parašu ir apvaliu UAB „F.“ antspaudu taip suteikė jam juridinę galią ir aktą pateikė UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleido teisinėn apyvarton;

235Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje bei jai ir kitiems grupės nariams vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai ir panaudoti juos apskaitant UAB „F.“ apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

2361.16. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dfėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

237ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

238ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad apgaulės būdu, A. M. ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ taip pat apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę – į Valstybės biudžetą sumokėti PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

239iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“ , pagal kurį projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, jo statybos metu patirtos išlaidos kompensuojamos ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis, o Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir A. M. nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

240A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo R. R. vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o ji A. M. nurodymus įvykdė;

241Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“, kaip savarankiškas ūkinės veiklos subjektas Objekte realiai darbų neatliko, o buvo tik kaip tarpinė grandis, siekiant pagrįsti Objekte ūkininko E. M. ir A. M. patirtas išlaidas ir dėl to, kad vykdant Projektą Objekte buvo privalomas rangovas. Objekte statybos darbus atliko E. M. ir A. M. samdyti įvairūs asmenys, o pastariesiems, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas A. M., per G. K. ar paties E. M., medžiagos Objekto statybai buvo tiekiamos A. M., ar per G. K., ar E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir ūkininko E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jai pačiai ir R. R.;

242E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, vadovaujantis gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ bei „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88 nebus kompensuojamos ir siekiant jas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalteriniais apskaitos dokumentais;

243Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti individualią veiklą neva vykdančio G. K. buhalterinės apskaitos dokumentais, A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) įregistruoti individualią veiklą, sudaryti fiktyvią statybos rangos sutartį, kuria bus pagrįsti ūkiniai santykiai su Objekto rangovu UAB „F.“, bei tuo pagrindu išrašyti ir savo parašu patvirtinti buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų dalį Objekto statybos metu neva tinkamai patirtų išlaidų, o G. K. vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo, taip pat 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16 ir 2008-05-23 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – viso 99 571,5 Lt sumai, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, mūrijimo, betono liejimo darbus.

244A. M. nurodžius jai kaip organizuotos grupės narei, 2007 m. gruodžio mėn. 10 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp Objekto rangovo UAB „F.“ ir ūkininko E. M. pagrindu surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas išlaidas bei jas pateisintų ir leistų ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą;

245ji gi, vykdydama A. M. nurodymus, 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnale, užpildytame UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką ir juos atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodė, kad Objekte darbai pradėti 2008-01-02, o nuo darbų pradžios iki 2008-02-15 atsakingas vykdytojas buvo A. Z., nuo 2008-02-15 iki 200804-15 – G. K. ir jie atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o ji nuo 2008-01-23 juos priėmė kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu, grafoje „Darbus priėmė vadovas“ pasirašydama; taip pat 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnale, užpildytame UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbus atlikusį subjektą, t. y. melagingai nurodė, kad Objekte 2008-04-16 – 2008-09-08 laikotarpiu G. K. atliko žurnalo grafoje „Statybos darbų vietos ir eigos aprašymas nurodytus darbus, o ji juos priėmė kaip statybos darbų vadovė ir tai patvirtino savo parašu, grafoje „Darbus priėmė vadovas“ pasirašydama; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „tris šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 4“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „du šimtus tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 10“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi„200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 12“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „vieną šimtą tūkstančių, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8, rugsėjo 18“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 6905,00 Lt, kaip avansas už darbus, t. y. orderio eilutėje prasidedančioje žodžiu „gavau“ ir pasibaigiančioje raidėmis „ct“, įrašė rankraštinį įrašą „šeši tūkstančiai devyni šimtai penki, 00“, taip pat eilutėje prasidedančioje skaičiumi „200“ ir pasibaigiančioje raide „d.“, įrašė rankraštinį įrašą „8 09 30“ bei eilutėje „Gavėjo parašas“ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gauta 34 000,00 Lt bei eilutėje „Priimta iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas ir kasininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai; taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-29 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 014/08, kuriame nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) gauta 9167,45 Lt bei eilutėje „Priimta iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) “ pasirašė G. K. vardu ir pasirašė jame kaip vyriausias (vyresnysis) finansininkas ir kasininkas, taip jame įtvirtindama privalomus rekvizitus ir orderį pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip nurodytus suklastotus dokumentus paleisdama teisinėn apyvarton;

246Taip pat A. M. jai nurodžius surašyti ir patvirtinti savo parašu buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie pagrįstų Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisintų įtraukiant juos į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, taip pat suteiktų galimybę ūkininkui E. M. suformuoti pirkimo PVM atskaitą,

247ji gi, tęsdama nusikalstamą veiką, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino ir neturint teisės patvirtinti, – patvirtino (pasirašė atliktų darbų aktuose kaip statybos darbų vadovas neturint atestato) savo parašu šiuos UAB „F.“ dokumentus, t. y.: pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

248taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87261 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

249taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

250taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

251taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

252taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

253taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

254taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37 612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

255taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

256taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

257taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

258taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

259taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

260taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

261taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

262taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

263taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

264taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

265taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

266taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

267taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178 823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

268taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35 859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

269taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

270taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33 074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

271taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

272taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

273taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

274taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

275taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

276taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

277taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

278taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

279taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

280taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

281taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

282taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

283taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

284taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir juos perdavė užsakovui ūkininkui E. M. ir jame pasirašė kaip rangovo UAB „F.“ įgaliotas asmuo, uždėjo UAB „F.“ spaudą ir aktą pateikė užsakovui ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai;

285Tokiu būdu suklastojo nurodytus aktus juose įtvirtindama žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko viso 2 896 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų, ir šiuos dokumentus pateikus ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, paleido juos teisinėn apyvarton;

286Taip pat ji, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001 ir joje nurodė, žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, – viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukė Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr.001 įtraukė sausio mėnesį dar neatliktus vasario mėnesio darbus bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

287taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

288taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183 807,42 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

289taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

290taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

291taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194 659,88 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

292taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindė atliktų darbų aktu bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

293taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

294taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168944,14 Lt su PVM bei pasirašė joje kaip sąskaitą išrašiusi buhalterė R. G. taip įtvirtindama privalomus rekvizitus ir ją pateikė UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M., t. y. juose įtvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas 2008 m. sausio-spalio mėnesiais Objekte pagal UAB „F.“ išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras atliko 3 046 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų (Priedas Nr. 1), bei nurodytas suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras pateikė ūkininkui E. M. ir UAB „F.“ buhalterinei apskaitai, taip juos paleisdama teisinėn apyvarton;

295Grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. gavus A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės R. G. (dabartinė pavardė – G.) aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastotus objekto „Kaimo turizmo sodyba „G. D.“ atliktų darbų aktus ir kartu su PVM sąskaitomis faktūromis įtraukti juos į ūkininko E. M. apskaitą, o E. M. jį vykdant, t. y. pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 1, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 76 855,76 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 2, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 87 261 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 3, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 134 981,38 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 4, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 190 330,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 5, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 58 313,24 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 6, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 56 687,20 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 7, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 65 251,64 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 8, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 37 612,50 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 9, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 22 588,74 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 10, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 93 646,47 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 11, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 62 442,06 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 12, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 76 301,16 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 13, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 107 506,26 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 14, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 101 446,96 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 15, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 137 215,12 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 16, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 64 204,98 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 17, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 103 917,88 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 18, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 25 248,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 19, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 74 164,18 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 20, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 184 970,90 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 21, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 178 823,10 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 22, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 35 859,02 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 23, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 36 149,30 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 24, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 33 074,22 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 25, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 25 943,48 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 26, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 71 827,78 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 27, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 60 020,70 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 28, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 26 925,24 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 29, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 31 441,10 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 30, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 4 445,06 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 31, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 107 258,46 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 32, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 160 905,98 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 33, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 67 730,82 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 34, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 30 018,02 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 35, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 6 479,38 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 36, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 28 833,30 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų akte Nr. 37, kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 61 257,34 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą; taip pat pasirašius Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų akte be numerio kaip užsakovui ūkininkui E. M. priėmusiam neva UAB „F.“ atliktus 168 944,14 Lt su PVM vertės darbus ir uždėjus ūkininko E. M. spaudą;

296Taip E. M. juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų Objekte atlikimo laiką ir tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte pagal nurodytus Atliktų darbų aktus atliko 2 896 882,30 Lt su PVM vertės statybos darbų ir šiuos dokumentus bei nurodytas UAB „F.“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras įtraukus į ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, taip paleidus juos teisinėn apyvarton;

297Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje bei jai ir kitiems grupės nariams vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. nurodymus, buvo suklastoti aukščiau nurodyti dokumentai, t. y. UAB „F.“ atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros ir panaudoti juos apskaitant UAB „F.“ ir ūkininko E. M. buhalterinėse apskaitose, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje.

2981.17. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje teikdama priemones padėjo apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą ir padėjo apgaule kitų asmenų naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

299ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M. vadovaujamoje ir koordinuojamoje organizuotoje grupėje, iš anksto susitarusioje daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą, kurios nariai ji pati, A. M., E. M., G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) ir R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-11001-09 nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas) bei vykdydama grupės vadovo A. M. nurodymus atliko nusikalstamus veiksmus, t. y.:

300ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir Vilniaus rajone ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, veikiant nurodytoje organizuotoje grupėje, vadovaujamojoje A. M., turėdama bendrą tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus juose užfiksuoti realiai nevykusias ūkines bei finansines operacijas tam, kad juos būtų galima panaudoti apgaulės būdu A. M. ir E. M. naudai įgyjant didelės vertės svetimą turtą – Lietuvai skiriamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo Programavimo Dokumento, Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, taip pat, panaudoti apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinant didelės vertės turtinę prievolę – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti pridėtinės vertės mokesčio lėšas ir apgaule jas įgyjant,

301Organizuotos grupės nariams A. M. ir E. M. iš anksto žinant, kad E. M. kaip ūkininkas 2005 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikęs paraišką vykdyti kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“ ir dėl jo vykdymo 2006 m. gruodžio 21 d. tarp ūkininko E. M. ir Agentūros pasirašyta Paramos sutartis, taip pat jiems žinant, kad pagal sutarties 1.1.1 punktą projekto vykdytojas yra įsipareigojęs, įgyvendinti Projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamos Objekto statybai patirtos išlaidos, kurios, kaip numato Paramos sutarties 2 skyriuje „Paramos suteikimo sąlygos“ išdėstytos nuostatos: bus būtinos projektui įgyvendinti ir atitiks skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus, bus patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir kurios galės būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo – priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių ir kitais dokumentais), pateisinančiais patirtas išlaidas. Be to, prekės, paslaugos ar darbai, kurių įsigijimui suteikiama Parama, bus įsigytos laikantis Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-543,

302Taip pat, jiems žinant, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m. rugsėjo mėnesio pirmosiomis dienomis, neorganizavus konkurso dėl rangovo parinkimo darbams atlikti ir nepasirašius Paramos sutarties, o dalis Objekte vykdomų statybos darbų atlikta jų pačių samdytų asmenų, nesusijusių jokiais sutartiniais santykiais su projektą vykdančiu ūkininku, su kuriais nebuvo įforminti darbo santykiai, daliai jų atlyginimą mokant A. M., to nefiksuojant jokiuose apskaitos dokumentuose, daliai jų atlyginimą mokant UAB „A. G.“, kurios direktorius yra pats E. M.,

303be to, jiems žinant, kad UAB „A. G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais santykiais su Objekto statyba, o jos direktorius – paramos prašantis ūkininkas E. M. įsigijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų, t. y. 2007 metų laikotarpyje nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio įgijo dalį Objekto statybai naudojamų medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ bei nuomojosi: pastolius iš UAB „Karžygys“, autotechniką iš UAB „Krivita“, statybinius įrankius iš UAB „Gotas“, ir už visą tai bendrovė apmokėjo savo lėšomis, tokiu būdu investicijos į minėtą projektą buvo pradėtos įgyvendinti neatlikus prekių, paslaugų ar darbų konkurso/apklausos. Todėl pažeidė Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ priemonę „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 3D-88, 115 punktą, taip pat pažeidė Lietuvos 2004-2006 metų BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 , 211.3 punktą ir Paramos sutarties 7.1.4 punktą, o tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos tinkamomis kompensuoti, jam kaip projektą vykdančiam ūkininkui, todėl negali būti kompensuojamos.

304Jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, o pati UAB „F.“ buvo įsteigta A. M., per kitą, nuo jo ir ūkininko E. M. darbinio pavaldumo santykiais priklausantį, suklaidintą asmenį A. L., dirbusią administratore UAB „A. G.“, kuriai A. M. davus 10 000 Lt steigimo įnašui ir paliepus ją įsteigti, o A. L. nežinant tikro UAB „F.“ įteigimo tikslo bei tolimesnio jos panaudojimo, 2007-06-01 ją įsteigus ir jo nurodymu 2007-06-28 tapus jos direktore (nuo 2008-01-22 tai patvirtinus darbo sutartimi), o vėliau A. L. 2008-03-21 atsisakius būti UAB „F.“ direktore;

305A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei, kurios steigimą inicijavo A. M., o ji įsteigta buvo jos vardu, iš A. L. įsigyti UAB „F.“ akcijas, jas perrašant UAB „T. T.“ vardu, ir nuo 2010-03-21 tapti UAB „F.“ direktore, o R. R. A. M. nurodymus įvykdė.

306Taip pat, jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti Objekte A. M. ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų Objekte neatliko. Objekte statybos darbus atliko A. M. ir ūkininkas E. M. samdydami įvairius asmenis, o Objekte dirbusiems asmenims, atlyginimas už atliktus darbus buvo mokamas ir medžiagos Objekte tiekiamos A. M., ar per G. K. ar paties E. M., ūkinės finansinės operacijos buvo kontroliuojamos A. M. ir E. M. ir atliekamos jų nurodymu bei leidimu jos pačios ir R. R.

307Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodyto Objekto išlaidas neva individualią veiklą vykdančio G. K. bei UAB „F.“ buhalteriniais apskaitos dokumentais, taip pat, jai pačiai ir kitiems grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti apgaule užvaldant didelės vertės svetimą turtą ir siekiant nuslėpti aukščiau nurodytus faktus, kuriais remiantis Projekto vykdymo išlaidos pripažįstamos nekompensuojamomis, be to, jai ir kitiems grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti dokumentai bus panaudoti panaikinant prievolę sumokėti Valstybės biudžetui didelės vertės PVM lėšas ir apgaule jas įgyti,

308Organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vykdant A. M. nurodymus, siekiant nuslėpti faktą, kad G. K. kaip UAB „F.“ rangovas neatliko Objekte statybos darbų Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių inspekcijos Alytaus skyriuje 2008-02-15 įregistravus G. K. individualią veiklą, bei su UAB „F.“ sudarius tariamą statybos rangos sutartį dėl Objekto statybos, bei suklastojus šiuos G. K. vykdančio individualią veiklą dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų ir pateikus juos UAB „F.“;

309Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. davus R. R. nurodymą suklastoti dokumentus, neva pagrindžiančius G. K. kaip rangovo Objekte atliktus darbus ir juos apskaityti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, o R. R. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis, suklastojus šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 Lt vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 Lt vertės stogo dengimo darbų ir minėtus aktus pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip juos paleidus teisinėn apyvarton,

310Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M., jai kaip organizuotos grupės narei davus nurodymą suklastoti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, ir ji vykdydama nurodymus aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 Lt vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikus UAB „F.“ buhalterinės apskaitos tarnybai taip jį paleidus teisinėn apyvarton.

311Tęsiant nusikalstamą veiką, jai vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus siekiant juose užfiksuoti realiai neįvykusias ūkines operacijas, susijusias su Objekto statyba taip juose įtvirtinant žinomai neteisingą informaciją apie Objekte vykusių darbų eigą, ir juos pateikti UAB „F.“ apskaitai, o ji aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojo šiuos UAB „F.“ dokumentus:

3122008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytą UAB „F.“ (Rangovo) vardu, įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą, 2008-04-16 iki 2008-09-08 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytas UAB „F.“ (Rangovo) vardu įrašius jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie statybos darbų atlikimo laiką, kiekį ir juos atlikusį subjektą. Taip pat suklastojo šiuos UAB „F.“ dokumentus, juose nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, neva dėl G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) 300 000,00 Lt, avanso už darbus išdavimo; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, neva dėl G. K. 200 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, neva dėl G. K. 100 000,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr.43, neva dėl G. K. 6 905,00 Lt avanso už darbus išdavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr. 021/08, neva dėl iš G. K. 34 000,00 Lt gavimo; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, neva dėl iš G. K. 9 167,45 Lt gavimo ir juos pateikus UAB F. buhalterinei apskaitai;

313Tęsiant nusikalstamą veiką, ji vykdydama A. M. nurodymus suklastoti UAB „F.“ dokumentus, siekiant pagrįsti Objekto statybos metu neva patirtas UAB „F.“ statybos išlaidas bei jas pateisinti, taip pat, kas leistų duomenis apie neva ūkinių operacijų dėl Objekto statybos buvimą įtraukti į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą bei pateikti ūkininkui E. M., kad galėtų tuo pagrindu panaikinti turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 464 778,66 Lt PVM ir jį susigrąžintų, jai, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:

3142008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9 iš viso už 729 881,92 Lt su PVM, be to į nurodytą sąskaitą faktūrą neteisėtai įtraukus Atliktų darbų aktus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 ir Nr.9, kuriuose nurodyta, kad darbai buvo atlikti vasario mėnesį, t. y. į 2008-02-07 PVM SF FOR Nr. 001 buvo įtraukti sausio mėnesį dar neatlikti vasario mėnesio darbai; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183 807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194659,88 Lt su PVM; 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, (realiai aktas neturi numerio) viso 168 944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3 046 882,30 Lt vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1),

315taip pat suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame įtvirtino žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87 261 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134 981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37 612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178 823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35 859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33 074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir pateikė juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M.;

316Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu UAB „F.“ buhalterės R. G. (dabartinė pavardė – G.) suklastotus UAB „F.“ atliktų darbų aktus patvirtinti ūkininko E. M. parašu bei antspaudu ir juos kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti NMA dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo, bei aukščiau nurodyti būdu ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM SF įtraukti į ūkininko E. M. apskaitą ir duomenis apie juose nurodytą PVM įtraukti į atskaitomybę;

317E. M. vykdant A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus šiuos UAB „F.“ atliktų darbų aktus: 2008 m. sausio mėnesio Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 2008 m. vasario mėnesio Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 7 ir Nr. 9, 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25, 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, kuriuose užfiksuota žinomai neteisinga informacija apie neva UAB „F.“ atliktus Objekte statybos darbus viso 2 896 882,30 Lt sumai su PVM, iš jų PVM – 441 897,30 Lt bei juos ir aukščiau nurodytų asmenų ir aplinkybėmis suklastotas UAB „F.“ PVM sąskaitas faktūras 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009, 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010, kuriose užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys dėl neva UAB „F.“ viso 3 046 882,30 Lt vertės, iš jų PVM – 464 778,66 Lt darbų atlikimo Objekte apskaičius ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje;

318Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis suklastojus ūkininko E. M. 2008 m. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas FR0600 (forma patvirtinta VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29) įtraukiant į jas žinomai neteisingus duomenis apie įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, t. y. 2008-07-10 į E. M. 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 111 338 Lt sumą, 2008-07-10 į E. M. 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 88 605 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 7 967 Lt sumą, 2008-08-26 į E. M. 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 116 292 Lt sumą, 2008-09-19 į E. M. 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 52 896 Lt sumą, 2008-10-24 į E. M. 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 70 793 Lt sumą, 2008-11-24 į E. M. 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 eilutę „Įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ ir 30 eilutę „Atskaitomas pirkimo ir importo PVM“ įrašius 26 734 Lt sumą, – viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 Lt sumą,

319Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui E. M. aukščiau nurodytu būdu grupės narių suklastotus UAB „F.“ atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras kartu su 2009-01-30 mokėjimo prašymu pateikti Agentūrai dėl neva teisėtai patirtų išlaidų kompensavimo bei suklastotas ūkininko PVM deklaracijas pateikti VMI dėl turtinės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą PVM panaikinimo ir jo susigrąžinimo;

320E. M., vykdant jo nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, t. y. 2008-07-16 pateikus 2008 m. vasario mėnesio PVM deklaraciją, 2008-07-15 – 2008 m. gegužės mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-08-26 – 2008 m. liepos mėnesio PVM deklaraciją, 2008-09-19 – 2008 m. rugpjūčio mėnesio PVM deklaraciją, 2008-10-27 – 2008 m. rugsėjo mėnesio PVM deklaraciją, 2008-11-24 – 2008 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją, o VMI darbuotojams nežinant, kad deklaracijos suklastotos ir 2008-08-14 pavedimu pervedus į ūkininko E. M. sąskaitą 199 943 Lt, 2008-10-06 – 124 259 Lt, 2008-10-24 – 52 896 Lt, 2008-12-12 – 70 793 Lt, 2008-12-29 – 26 734 Lt grąžintiną PVM skirtumą, viso pervedus 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų, jas A. M. su E. M. įgijo ir nenustatytomis dalimis pasidalino.

321Taip pat, E. M. vykdant A. M. nurodymus, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos skyriui, esančiam J. Basanavičiaus g. 126, Utenoje pateikus 2009-01-30 mokėjimo prašymą Nr. 1 su priedais ir pateikus 2009-02-04 papildomą raštą su priedais ir juose esančia žinomai neteisinga informacija apie prašomų finansuoti 1 284 588 Lt išlaidų patyrimą vykdant aukščiau nurodytą Projektą, kuri turėjo reikšmės sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimui arba tinkamai sutarties vykdymo kontrolei, tokiu būdu pažeidus Administravimo taisyklių 211.2 punktą ir Paramos sutarties 7.1.2 punktą, todėl vadovaujantis gairių pareiškėjams 42.5, Paramos sutarties 2.1.5, 3.5 punktais negali būti kompensuojamos, t. y. E. M. kartu su nurodytu mokėjimo prašymu ir papildomu raštu pateikus suklastotus statybos rangovo UAB „F.“ pateiktus nurodytus dokumentus, o Agentūros darbuotojams priėmus sprendimą ūkininkui E. M. išmokėti Paramos sutartyje numatytas lėšas ūkininkui E. M. ir 2009 m. birželio 30 d. pervedus 1 277 395,38 Lt į jo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, E. M. jas įgijo.

322Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje, ir jai bei E. M., G. K., R. R. vykdant organizuotos grupės vadovo A. M. duodamus nurodymus, suklastojus ir teikiant suklastotus aukščiau nurodytus dokumentus, apgaule kitų asmenų – A. M. ir E. M. naudai padėjo įgyti didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, tuo Lietuvos valstybės biudžetui padarydama 1 277 395,38 Lt vertės žymią turtinę žalą. Taip pat, veikdama nurodytu būdu, padėjo apgaule A. M. ir E. M. naudai panaikinti didelės vertės turtinę prievolę sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM lėšų ir apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą, t. y. nurodytas 474 625 Lt PVM lėšas, tuo valstybės biudžetui padarė žymią – 474 625 Lt turtinę žalą. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje.

3231.18. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

324ji, 2008-01-23 – 2008-12-31 laikotarpiu būdama UAB „F.“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), buhaltere ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 11 str. nuostatą atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, bei pagal to paties įstatymo 14 str. 2 p., kuris numato, kad „Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys“, būdama atsakinga už teisingų apskaitos dokumentų surašymą ir pasirašymą, tyčia, turėdama tikslą iškreipti UAB „F.“ buhalterinės apskaitos duomenis joje užfiksuojant realiai nevykusias bei suklastotais apskaitos dokumentais pagrįstas ūkines finansines operacijas, kas sudarytų sąlygas ūkininkui E. M. įteisinant prekių (paslaugų) įsigijimo operacijas neteisėtai suformuoti pridėtinės vertės mokesčio atskaitą ir pagrįsti kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybos išlaidas, t. y. pažeisdama BAĮ:

3254 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama“;

3266 str. 2 d. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“;

32712 str. 1 d. nuostatą – „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“;

32812 str. 4 d. nuostatą – „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iš kart po to, kai yra galimybė tai padaryti“;

32913 str. 1 dalies 4 punkto nuostatą – „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys yra privalomas apskaitos dokumentų rekvizitas“;

33013 str. 3 dalies nuostatą – „įrašai į apskaitos registrus daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų“;

331Iš anksto žinodama, kad G. K. su UAB „F.“ tariamai sudarytos Objekto statybos rangos sutarties pagrindu, suklastojęs šiuos G. K. vykdančio individualią veiką dokumentus: 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų.

332Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė tvarkydama bendrovės apskaitą gavusi bendrovės vadovės R. R. paliepimą į apskaitą įtraukti G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) aukščiau nurodytas suklastotas 2008-09-30 PVM sąskaitas faktūras Nr. 01, 02, 03, 04 ir 2008-12-30 Nr. 04 (nepasirašyta G. K.), kuriose užfiksuoti neteisingi duomenys apie G. K. atliktus statybos darbus, bei kurios išrašytos Atliktų darbų aktų (be datos) pagrindu, juose nenurodžius, kad darbai buvo priimti užsakovo UAB „F.“, t. y. privalomais rekvizitais nepagrindus, kad atliktų darbų aktuose ir jų pagrindu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos yra įvykę, įtraukė aukščiau nurodytus dokumentus į bendrovės buhalterinę apskaitą ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose;

333Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad G. K. kaip rangovas Objekte neatliko statybos darbų, o R. R. siekdama juos pagrįsti apskaitos dokumentais ir užfiksuoti UAB „F.“ buhalterinėje apskaitoje, suklastojusi šiuos dokumentus: 2008-02-22 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 26 071,50 Lt vertės betono liejimo darbų, 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 5 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 11 000 Lt vertės mūrinimo darbų, 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 27 500 Lt vertės stogo dengimo darbų, viso neva G. K. atliko UAB „F.“ statybos paslaugų (darbų) už 74 571,50 Lt (26071,50+5000+5000+11000+27500) ir paliepusi jai minėtus aktus įtraukti į buhalterinę apskaitą, ji juos apskaitė bendrovės buhalterinėje apskaitoje ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose;

334Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad ji siekdama pagrįsti Objekto statybos metu neteisėtai patirtas statybos išlaidas suklastojusi 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6, dėl neva užsakovui UAB „F.“ perduotų rangovo G. K. atliktų 25 000 Lt vertės betono liejimo darbų, ir minėtą aktą pateikusi UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir vykdydama bendrovės vadovės R. R. nurodymus įtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą ir duomenis užfiksavo apskaitos registruose;

335Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, žinodama, kad suklastojusi, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis, šiuos UAB „F.“ dokumentus:

336UAB „F.“ 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 300 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 200 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išduota 100 000,00 Lt, kaip avansas už darbus; UAB „F.“ 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad G. K. išduota 6 905,00 Lt kaip avansas už darbus; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 34 000,00 Lt; 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08 nurodžius jame tikrovės neatitinkančius duomenis, apie tai, kad iš G. K. gauta 9 167,45 Lt;

337taip pat žinodama, kad R. R. suklastojusi šiuos UAB „F.“ kasos orderius: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, jame pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė; 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr. 38 pasirašydama kaip neva pinigus išdavusi kasininkė ir įmonės vadovė, t. y. tokiu būdu įteisinusi neva vykusias finansines operacijas G. K. išmokant pinigus iš UAB „F.“ kasos,

338ji įtraukė į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą aukščiau nurodytus suklastotus UAB „F.“ dokumentus: 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, 2008-09-10 Kasos išlaidų orderį Nr. 36, 2008-09-12 Kasos išlaidų orderį Nr. 37, 2008-09-18 Kasos išlaidų orderį Nr.38, 2008-09-30 Kasos išlaidų orderį Nr. 43, 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.021/08, 2008-09-30 kasos pajamų orderį serija FOR Nr.014/08, kuriuose įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės ir negalima nustatyti kas iš UAB ,,F.“ kasos gavo šiuos pinigus, kaip tie pinigai buvo panaudoti ir ar iš viso tokios finansinės operacijos buvo, todėl kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-31 dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos (toliau – VMI specialisto išvada), negalima nustatyti, ar šios ūkinės operacijos susiję su UAB ,,F.“ turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu.

339Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų tikslų, būdama suklastojusi šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame įtvirtino žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 855,76 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 2, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 87 261 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 3, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 134 981,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 4, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 190 330,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 5, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 58 313,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 6, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 56 687,20 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 65 251,64 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 8, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 37 612,50 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 9, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 22 588,74 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 10, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 93 646,47 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 11, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 62 442,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 76 301,16 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 13, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 506,26 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 14, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 101 446,96 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 15, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 137 215,12 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 16, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 64 204,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 17, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 103 917,88 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 18, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 248,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 19, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 74 164,18 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 20, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 184 970,90 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 21, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 178 823,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 22, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 35 859,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 23, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 36 149,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 24, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 33 074,22 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 25, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 25 943,48 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 26, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 71 827,78 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 27, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 60 020,70 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 28, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 26 925,24 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 29, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 31 441,10 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 30, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 4 445,06 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 31, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 107 258,46 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 32, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 160 905,98 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 33, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 67 730,82 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 34, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 30 018,02 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 35, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 6 479,38 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 36, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 28 833,30 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 37, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 61 257,34 Lt su PVM vertės statybos darbų; UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų aktą be numerio, kuriame nurodė žinomai neteisingą informaciją apie tai, kad rangovas UAB „F.“ Objekte atliko 168 944,14 Lt su PVM vertės statybos darbų ir pateikė juos UAB „F.“ buhalterinei apskaitai ir ūkininkui E. M. ir 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. kovo mėnesio Nr. 10, Nr. 11, 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 14, 15 viso 394 750,12 Lt su PVM; 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. balandžio mėnesio Nr. 12, 13 viso 183 807,42 Lt su PVM; 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. birželio mėnesio Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 viso 267 535,50 Lt su PVM; 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. liepos mėnesio Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 viso 494 820,02 Lt su PVM; 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugpjūčio mėnesio Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30 viso 194659,88 Lt su PVM;

3402008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko 150 000 Lt su PVM vertės statybos paslaugas (darbus), jų nepagrindus atliktų darbų aktu; 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktus: 2008 m. rugsėjo mėnesio Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37 viso 462 483,30 Lt su PVM; 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“ Objekte atliko statybos paslaugas (darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 35 viso 168 944,14 Lt su PVM, t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva UAB „F.“ kaip savarankiškas rangovas ir ūkio subjektas nuo 2008 m. sausio mėn. Objekte atliko 3 046 882,30 Lt vertės statybos darbus (Priedas Nr. 1);

341Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė apgaulingai tvarkydama bendrovės apskaitą, apskaitoje apskaitė šiuos, aukščiau nurodytus jos ir ūkininko E. M. (E. M. suklastojo Atliktų darbų aktus) suklastotus UAB „F.“ dokumentus, kuriuose įformintos ūkinės operacijos neatitinka tikrovės, bei išrašytas ūkininkui E. M. PVM sąskaitas faktūras įtraukė į buhalterinės apskaitos registrus: 2 582 103,64 Lt pardavimų vertę be PVM apskaitė ,,Pardavimai, sąsk. Nr. 5001“ registre, 464 778,66 Lt apskaičiuotą pardavimo PVM įtraukė į ,,PVM mokestis, sąsk. Nr. 4484“ registrą, 3 046 882,30 Lt apskaitė E. M. įsipareigojimus bendrovei ,,Atsiskaitymų su pirkėjais žiniaraštyje, sąsk. Nr. 2411“.

342VMI specialisto išvadoje teigiama, kad UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, todėl dėl įformintų sandorių nepagrįstumo UAB ,,F.“ prekių ir paslaugų, kaip pirkimo ir pardavimo PVM objekto nebuvo. Bendrovės vardu įforminti pardavimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai) ir pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai) sudaryti formaliai, jais siekiant ne ūkinės komercinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas ūkininkui E. M. neteisėtai suformuoti PVM atskaitą ir išlaidas.

343Todėl bendrovė neteisėtai buhalterinės apskaitos registruose apskaitė ir Vilniaus apskrities VMI pateiktose 2008 m. vasario – spalio mėn. PVM deklaracijose neteisėtai deklaravo 2 582 104 Lt apmokestinamųjų pajamų bei 464 779 Lt pardavimo PVM pagal bendrovės vardu išrašytas ūkininkui E. M. PVM sąskaitas faktūras.

344Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tuo ji pažeidė PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 64 straipsnio 1 ir 9 dalį neteisėtai į PVM atskaitą įtraukė ir Vilniaus apskrities VMI pateiktose 2008 m. vasario – gruodžio mėn. PVM deklaracijose deklaravo 471 906 Lt pirkimo PVM: 151 005 Lt pirkimo PVM pagal G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) išrašytas PVM sąskaitas faktūras, 313 996 Lt pirkimo PVM pagal kitų tiekėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, 6905 Lt pagal sumokėto importo PVM kvitą, bei šia suma nepagrįstai sumažino mokėtiną į biudžetą PVM ir/ar padidino grąžintiną iš biudžeto PVM sumą.

345Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikdama aukščiau nurodytu būdu kaip ūkinio subjekto buhalterė, klastojant buhalterinės apskaitos dokumentus ir juos apskaitydama bendrovės buhalterinėje apskaitoje, o jų duomenis įtraukiant į apskaitos registrus, t. y. apskaitant bendrovės įformintus sandorius – realiai bendrovės nevykdytas ūkines operacijas, sudarė sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti 2 582 104 Lt išlaidas bei 464 779 Lt PVM atskaitą. Taip ji sudarė sąlygas ūkininkui E. M. nepagrįstai pasinaudoti 464 779 Lt PVM atskaita, dėl to padaryta 464 779 Lt žala valstybės biudžetui.

346Taip pat, ji į 2008 m. gruodžio mėn. kasos knygą įtraukė (nenurodant datos) finansinę operaciją, t. y. 47 820,53 Lt grynų pinigų išmokėjimą E. M., tačiau išmokėjimo fakto nepagrindė reikiamais dokumentais – kasos išlaidų orderiais. Taip pat, minėtą kasos išlaidų sumą įtraukė į kasos žiniaraščio ir Didžiosios knygos apyvartas, taip atitinkamai sumažindama kasoje esančių grynų pinigų likutį.

347Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tokiu būdu ji pažeidė LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 p. , kuriame yra nustatyta, kad ,,pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Taip pat pažeidė minėtų taisyklių 16 p., kuriame numatyta, kad ,,Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“, taip pat pažeidė minėtų taisyklių 17 p., kuriame nurodoma, kad ,,kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį“.

348Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvada Nr. 5-1/195 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvada Nr. (21.26)-86-31 dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų, Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokią išlaidų sumą faktiškai patyrė uždaroji akcinė UAB „F.“ kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statyboje, bei iš dalies negalima nustatyti UAB „F.“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje.

3491.19. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent:

350ji 2008-02-19 – 2009-03-31 laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) vardu atlikti mokėjimus įvairiems asmenims, atsiskaitant su jais kaip su užsakovo G. K. rangovais, taip imituojant G. K. neva kaip savarankiško ūkinio subjekto veiklą, iš anksto žinodama, kad jie jai nepriklauso, iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) , neteisėtai įsigijo naudojimosi jo vardu Sampo Banke atidarytų sąskaitų ( - ) ir ( - ) valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti nurodytas G. K. sąskaitas naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga SAMPO e-bankas, kuriuos G. K. gavo iš Sampo bankas su juo 2008-02-19 sudarius Banko sąskaitos sutartį Nr. 1024360 ir, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. K. ir neteisėtai juos laikė savo darbo vietoje, esančioje ( - ), iki 2009-02-11 kol ji buvo rasta ir paimta Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnybos prie LR VRM pareigūnų kratos metu.

351Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir neteisėtai laikė aukščiau nurodytų G. K. sąskaitų valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ). Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 straipsnio 1 dalyje.

3521.20. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodama svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, o būtent:

353ji 2008-04-14 – 2008-11-06 laikotarpiu adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme) priklausančios sąskaitos ( - ), pateikus save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., jo vardu atlikti piniginius mokėjimus įvairiems asmenims, kaip atsiskaitymą su jais kaip neva užsakovo G. K. rangovais taip imituojant G. K. neva kaip savarankiško ūkinio subjekto veiklą,

354būdama iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), neteisėtu, aukščiau nurodytu būdu, įsigijusi naudojimosi sąskaita ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitą naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga SAMPO e-bankas, kuriuos G. K. gavo iš Sampo bankas su juo 2008-02-19 sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. 1024360 ir, kuri buvo išduota nuo minėtos datos naudotis G. K. žinodama, kad jie jai nepriklauso ir neturėdama naudojimosi jais teisinio pagrindo,

355ji gi, 2008 m. balandžio 14 d. 15 val. 52 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04141602 pervesdama 4 000 Lt „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

356ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. balandžio 15 d. 10 val. 36 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. 78156, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 04151037 pervesdama 1 000 Lt „Už statybos darbus“ gavėjui Š. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

357ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. balandžio 24 d. 09 val. 45 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. ( - ) pervesdama 3 500 Lt „Už statybos darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

358ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 16 d. 15 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05161530 pervesdama 2 000 Lt „Už elektriko darbus“ gavėjui R. D., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

359ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 23 d. 10 val. 19 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansines operacijas, tarpbankiniais Sampo e-bankas pinigų pervedimais Nr. 05231024 ir 05231025 pervesdama 1 000 Lt ir 3 000 Lt „Avansas už statybos darbus“ gavėjui D. M., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

360ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 27 d. 09 val. 24 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05271008 pervesdama 1 093,10 Lt „Apmokėjimas pagal UAB „F.“ sąskaitas“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

361ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 27 d. 11 val. 06 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05271113 pervesdama 2 500 Lt „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

362ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. gegužės 28 d. 11 val. 24 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir SAMPO bankui kaip G. K., t. y. į SAMPO e-bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Sampo e-bankas pinigų pervedimu Nr. 05281126 pervesdama 2 500 Lt „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

363ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. birželio 06 d. 11 val. 20 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske e-bankas pinigų pervedimu Nr. 06061221 pervesdama 4 000 Lt „Avansas už tinkavimo darbus“ gavėjui M. T., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

364ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 11 d. 12 val. 20 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske e-Bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09111222 pervesdama 3 000 Lt „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

365ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 16 d. 15 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161530 pervesdama 3 000 Lt „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. 09161635 pervesdama 1 000 Lt „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

366ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 17 d. 09 val. 35 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161607 pervesdama 4 000 Lt „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

367ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 18 d. 10 val. 29 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09161635 pervesdama 4 000 Lt „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui G. V., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

368ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 19 d. 15 val. 49 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske Bankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09191550 pervesdama 2 000 Lt „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - ) ir pinigų pervedimu Nr. 09191557 (261) pervesdama 474 Lt „Sodrai“ gavėjui VSDFV Alytaus sk., juridinio asmens kodas: ( - ), į jo sąskaitą ( - );

369ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 23 d. 09 val. 56 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09230956 pervesdama 1 400 Lt „Už statybos darbus“ gavėjui M. J., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

370ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 23 d. 13 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09231333 pervesdama 2 000 Lt „Apmokėjimas pagal Statybos rangos sutartį“ gavėjui S. S., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

371ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 26 d. 09 val. 22 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09251240 pervesdama 4 000 Lt „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

372ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. rugsėjo 30 d. 11 val. 51 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 09301152 pervesdama 1 000 Lt „Avansas“ gavėjui K. P., a. k. ( - ) į jo sąskaitą ( - );

373ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas aplinkybes ir siekdama nurodytų tikslų, 2008 m. lapkričio 06 d. 10 val. 47 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. K. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save e-bankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. K., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. K.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 11061054 pervesdama 1 000 Lt „Apmokėjimas už darbus“ gavėjui D. K., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

374Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis tinkamus finansinei operacijai inicijuoti, t. y. pateikdama save e-bankas operacinei sistemai ir Sampo bankui (nuo 2008-06-01 – Danske Bankui) kaip G. K., atliko aukščiau nurodytas finansines operacijas, t. y. pinigų pervedimus iš G. K. sąskaitos į nurodytų asmenų sąskaitas. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalyje.

3751.21. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, o būtent:

376ji 2008-07-17 – 2009-08-01 laikotarpiu Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, pasinaudojant G. V. Danske Banko išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis, atlikti mokėjimus įvairiems asmenims,

377iš G. V., neteisėtai įsigijo naudojimosi sąskaitomis ( - ) ir ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitas naudojantis elektronine bankininkystės paslauga Danske eBankas, kuriuos G. V. gavo iš Danske Banko su juo 2008-07-17 sudarius banko sąskaitos sutartį Nr. 1125376, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. V., žinodama, kad jie jai nepriklauso, neteisėtai juos laikė savo darbo vietoje, esančioje ( - ), iki 2009-08-05, kol G. V. gavo naujas sąskaitos valdymo teises.

378Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir neteisėtai laikė aukščiau nurodytų sąskaitų valdymo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ). Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 214 straipsnio 1 dalyje.

3791.22. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodama svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, o būtent:

380ji 2008-08-01 – 2008-08-05 laikotarpiu, adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje realizuodama vieningą tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, iš G. V. priklausančios sąskaitos ( - ) pasinaudojant G. V. Danske banko išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenimis atlikti piniginius pavedimus jo vardu,

381ji pateikė save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., ir jo vardu atliko mokėjimus įvairiems asmenims, t. y. iš anksto žinodama, kad iš G. V., neteisėtai įsigijo naudojimosi sąskaita ( - ) tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, t. y. slaptažodžių kortelę Nr. ( - ) ir Pirminį vartotojo slaptažodžio voką Nr. ( - ) su pirminiu slaptažodžiu ( - ), suteikiančius galimybę valdyti sąskaitą naudojantis elektronine bankininkystės paslauga Danske eBankas, kuriuos G. V. gavo iš Danske Banko su juo 2008-07-17 sudarius banko sąskaitos sutartį ir, kurie buvo išduoti nuo minėtos datos naudotis G. V. bei žinodama, kad jie jai yra svetimi ir ji neturi teisės jais naudotis,

382ji gi, 2008 m. rugpjūčio 01 d. 14 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 08011445 pervesdama 4 000 Lt „Pagal statybos rangos sutartį“ gavėjui D. M., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

383ji gi, 2008 m. rugpjūčio 04 d. 09 val. 51 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės Nr. ( - ), atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 08040958 pervesdama 4 000 Lt „sąskaitos papildymas“ gavėjui E. S., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

384ji gi, 2008 m. rugpjūčio 05 d. 10 val. 08 min., aukščiau nurodytu adresu, pasinaudodama kompiuteriu, iš G. V. vardu nurodytame banke atidarytos sąskaitos ( - ) pateikusi save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., t. y. į Danske eBankas operacinę sistemą suvesdama vartotojo (G. V.) ID ( - ) duomenis, pirminį slaptažodį ir slaptažodį iš slaptažodžių kortelės, atliko finansinę operaciją, tarpbankiniu Danske eBankas pinigų pervedimu Nr. 08051013 pervesdama 3 000 Lt „pervedimas“ gavėjai K. K., a. k. ( - ), į jo sąskaitą ( - );

385Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis tinkamus finansinei operacijai inicijuoti, t. y. pateikdama save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., atliko aukščiau nurodytas finansines operacijas, t. y. pinigų pervedimus iš G. V. sąskaitos į nurodytų asmenų sąskaitas. Dėl šių savo veiksmų R. G. buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 215 straipsnio 1 dalyje.

3861.23. Juridinis asmuo UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

387UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A. G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

388E. M. 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti neva buvusias UAB „A. G.“ išlaidas ir tokiu būdu neteisėtai padidinti jos sąnaudas, taip bendrovės naudai išvengiant pelno mokesčio mokėjimo bei iškreipiant tikruosius jos ūkinės veiklos rezultatus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su R. G. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo R. G., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo R. G. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „R. G.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva R. G., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį Objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

389E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su M. T. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo - remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo M. T., a. k. ( - ), (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. gruodžio 31 d. Pagaminęs sutartį suklastojo M. T. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „M. T.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva M. T., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

390E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su O. C. dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo O. C., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo O. C. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „O. C.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A. G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

391E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-05 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-05 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 4 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Suklastojęs nurodytą rangos sutartį pateikė ją UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukta į UAB „A. G.“ apskaitą, taip ją panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

392E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su J. J. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo J. J., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo J. J. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „J. J.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva J. J., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo, šiukšlių tvarkymo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

393E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. B. dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-08 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-08 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinis asmuo V. B., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto - statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 7 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. B. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. B.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M., ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. B., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, griovimo) viso 55 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

394E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, tyčia, siekdamas nurodytų tikslų, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su V. P. dėl patalpų, esančių ( - ), griovimo ir remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, pagamino 2007-09-10 rangos sutartį, kurioje nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva 2007-09-10 UAB „A. G.“ atstovaujama direktoriaus E. M. (sutarties tekste vadinamo – Užsakovu) ir fizinio asmens V. P., a. k. ( - ) (sutarties tekste vadinamo – Rangovu) sudaro sutartį, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), griovimo ir remonto darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, darbai pradedami per tris dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigiami 2007 m. spalio 9 d. Pagaminęs sutartį suklastojo V. P. parašą, jo vardu pasirašydamas ties sutartyje esančiu spausdintiniu įrašu „V. P.“, bei joje pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutarčiai juridinę galią. Taip pat, žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagamino Atliktų darbų aktą (be datos ir numerio), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva V. P., kaip rangovas, pagal nurodytą sutartį objekte atliko įvairių statybinių darbų (betonavimo, montavimo, įrengimo, šiltinimo, izoliavimo, tiesimo, griovimo) viso 60 000 Lt sumai, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytame akte pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. Nurodytus suklastotus dokumentus rangos sutartį ir atliktų darbų aktą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

395E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A. G.“ naudai, UAB „A. G.“ suklastojo aukščiau nurodytus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui viso 474 625 Lt PVM. Dėl šių veiksmų UAB „A. G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

3961.24. Taip pat UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

397UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A. G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

398E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje, susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus UAB „A. G.“ naudai pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B., su kuriais neva UAB „A. G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus,

399iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C. a. k. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė 2007-09-05 rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, taip pat, O. C., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

400pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga O. C. 50 000 Lt už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi O. C. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga O. C., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

401o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

402E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. P., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių ( - ), remonto darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių adresu ( - ), remonto darbai, sutarties objekto kaina 50 000 Lt, o V. P. kaip UAB „A. G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

403jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ), (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“) kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga V. P. 50 000 Lt už remonto darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. P. už remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. P., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 50 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

404pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

405E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu V. B., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto ir statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 55 000 Lt, o V. B., kaip UAB „A. G.“ rangovas, jokių darbų neatliko,

406jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos jo kaip direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga V. B. 55 000 Lt už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. B. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. B., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 55 000 Lt. ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė pasirašyti grupės nariui A. M.,

407pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo prašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

408E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą veikiant bendrininkų grupėje susidedančioje iš jo ir A. M. pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su aukščiau nurodytais fiziniais asmenimis iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu J. J., a. k. ( - ), dėl patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbų ir su juo nesudarė rangos sutarties, kurios objektas: Patalpų, esančių Lazdynuose, remonto-statybos darbai, sutarties objekto kaina 60 000 Lt, o J. J. kaip UAB „A. G.“ rangovas jokių darbų neatliko,

409jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., a. k. ( - ) (susitarimo-įsipareigojimo tekste vadinamos – „Šalimis“), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga J. J. 60 000 Lt už remonto ir statybos darbus įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi J. J. už remonto ir statybos darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga J. J., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt ir jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtino reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikus pasirašyti grupės nariui A. M.,

410pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip savo parašu patvirtinus žinomai suklastotą dokumentą ir pateikus E. M., o pastarasis jį pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton.

411Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., UAB „A. G.“ naudai, pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A. G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui. Dėl šių veiksmų UAB „A. G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

4121.25. Taip pat, UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

413UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A. G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

414E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus UAB „A. G.“ naudai pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: R. G., M. T. ir V. P., su kuriais neva buvo sudarytos aukščiau nurodytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo, ir kurie neva pagal aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad minėti asmenys kaip UAB „A. G.“ rangovai, jokių darbų neatliko, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ), ir ūkininko E. M., a. k. ( - ), (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga R. G. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingi atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi R. G. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat, jame nurodė, kad neva po susitarimo-įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga R. G., ūkininko E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 40 000 Lt, atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 20 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą-įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., kaip atskaitingas asmuo E. M. ir kaip ūkininkas E. M., bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime-įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

415E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir ūkininko E. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“ būdama skolinga V. P. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas ūkininkas E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi V. P. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo – įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga V. P., ūkininko E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą–įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime – įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

416E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar Vilniaus rajone, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas aukščiau nurodytą tyčinį nusikalstamą sumanymą ir iš anksto žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir atskaitingo asmens E. M., a. k. ( - ) (susitarimo – įsipareigojimo tekste vadinamos – Šalimis), kuriame nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga M. T. 60 000 Lt už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingas atskaitingas asmuo E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaitysi šia suma su UAB „A. G.“ debitoriumi M. T. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat jame nurodė, kad neva po susitarimo–įsipareigojimo UAB „A. G.“ neskolinga M. T., atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo 60 000 Lt. Pagaminęs nurodytą susitarimą–įsipareigojimą, jame pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M. ir atskaitingas asmuo E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarime–įsipareigojime įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po ko, nurodytą dokumentą pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtrauktas į UAB „A. G.“ apskaitą, taip jį panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton.

417E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A. G.“ naudai, UAB „A. G.“ suklastojo aukščiau nurodytus dokumentus ir juos panaudojo, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui. Dėl šių veiksmų UAB „A. G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

4181.26. Taip pat UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

419UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir interesais, eidamas UAB „A. G.“ vadovaujančias direktoriaus pareigas, turėdamas teisę atstovauti įmonei, jos vardu priimti sprendimus bei kontroliuoti jos veiklą, t. y.,

420E. M., 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A. G.“, juridinio asmens registracijos kodas ( - ), registruotos ( - ), direktorius ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, (redakcija Nr. IX-1914, Žin., 2003, Nr. 123-5586 ir Nr. X-1178, Žin. 2007, Nr. 68-2654), 21 str. 1 p., kuris numato, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už nurodyto ūkinio subjekto apskaitos organizavimą, tyčia, turėdamas tikslą UAB „A. G.“ naudai iškreipti buhalterinės apskaitos duomenis bei joje užfiksuoti realiai nevykusias bei apskaitos dokumentais nepagrįstas ūkines finansines operacijas, siekiant sumažinti UAB „A. G.“ mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės ir pelno mokesčius, organizavo apgaulingą bendrovės buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas BAĮ:

421-

4226 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu;

423-

42412 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus;

425-

42614 str. 2 p., nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.

427Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 58 str. 1 p. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės ir paslaugos ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, t. y.

428jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais iš Lietuvoje registruotų įmonių įsigijo medžiagų ir paslaugų: silikatinius blokelius iš UAB „Simpras“, betoną, pamatų blokus, sąramas, plokštes ir kitas statybines medžiagas iš AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3“, kurą (naftos produktus, suskystintas dujas) iš UAB „Alauša“, UAB „Gijardas“, armatūrą ir kitas statybines medžiagas iš UAB „Medimeta“, cementą, OSB Plokštes, ruberoidą ir kitas statybines medžiagas iš J. T. įmonės, silikatines plytas iš AB “Specializuota komplektavimo valdyba“, pastolių nuoma iš UAB „Karžygys“ (pastolių nuoma), autotechnikos nuoma iš UAB „Krivita“, statybinių įrankių nuoma iš UAB „Gotas“, stogo konstrukcijas iš UAB „Makveža“ viso už 169715,23 Lt ir įsigijimo dokumentus pateikė buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į Gaunamų PVM sąskaitų registrą nepagrįstai įtraukus 37 089 Lt pirkimo PVM už nurodytas statybines medžiagas, gaminius, transportą, nuomos paslaugas, kurios buvo įsigytos UAB „A. G.“ vardu, bet panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“, esančios ( - ), statyboje, be to, joms UAB „A. G.“ neišrašė pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, taip neteisėtai sumažindama mokėtiną į biudžetą PVM sumą 37 089 Lt šiais mokestinais laikotarpiais: 2007 m. rugpjūčio mėn. – 4 224, 00 Lt, 2007 m. rugsėjo mėn. – 9 851,00 Lt, 2007 m. spalio mėn. – 17 711,00 Lt, 2007 m. lapkričio mėn. – 3 107,00 Lt, 2007 m. gruodžio mėn. – 513,00 Lt, 2008 m. sausio mėn. – 423,00 Lt, 2008 m. vasario mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. kovo mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. balandžio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. gegužės mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. birželio mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. liepos mėn. – 180,00 Lt, 2008 m. rugpjūčio mėn. – 180,00 Lt.

429Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas, nuomos paslaugos, kurios buvo įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų registrą, ir pagal kurias UAB „A. G.“ apskaitė bei PVM deklaracijose deklaravo 37 089 Lt atskaitomą pirkimo PVM, nebuvo panaudotos apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, nes UAB „A. G.“ neišrašė nei vienos pardavimo PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodytoms statybinėms medžiagoms, gaminiams, transportui, nuomos paslaugoms, kurios buvo panaudotos ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“, esančios ( - ), statyboje. Veikdamas tokiu būdu E. M. tyčia sudarė sąlygas UAB „A. G.“ neteisėtai išvengti į biudžetą mokėtino 37 089 Lt PVM mokesčio taip biudžetui padarydamas 37 089 Lt turtinę žalą;

430Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 4 d. ir 17 str. nuostatas – išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, žinodamas, kad fiziniai asmenys: R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B. ir V. P. nebuvo UAB „A. G.“ rangovai ir 395 000 Lt vertės darbų neatliko, o rangos sutartys, atliktų darbų aktai ir susitarimai – įsipareigojimai yra suklastoti jo paties ir yra fiktyvūs, todėl neturi juridinės galios, pateikė nurodytus dokumentus buhalterinės apskaitos tarnybai, o pastarosios darbuotojams būnant suklaidintiems į UAB „A. G.“ 2007 metų spalio mėnesio veiklos sąnaudas (6111 sąskaita) nepagrįstai, pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis) įskaičiavus 335 000 Lt, o 2007 m. gruodžio mėn. – 60 000 Lt, viso – 395 000 Lt;

431Taip pat, E. M., žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų pagrindžiamos remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. remonto ir eksploatavimo sąnaudas nurašyti 194 932,53 Lt (52586,34 + 45741,14 + 70621,15 + 25983,90), be to, siekdamas nuslėpti šių medžiagų panaudojimą, nesurašė jokių pardavimo sąskaitų, apmokėjimo dokumentų, dėl to bendrovė 2007 metais nedeklaruodama jokių pardavimo pajamų už nurodytas medžiagas, medžiagas jų verte neteisėtai įtraukė į 2007 metų sąnaudas;

432Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 Lt autorinės sutarties, darbų priėmimo akto, autorinio atlyginimo išmokėjimo dokumentų nurodė bendrovės apskaitos tarnybos darbuotojoms į 2007 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio sąnaudas įtraukti 30 000 Lt, o bendrovės darbuotojos nežinodamos visų aplinkybių tai ir padarė.

433Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A. G.“ į 2007 m. veikos sąnaudas neteisėtai įskaičiavo viso 619 932,53 Lt (395 000 + 194 932,53 + 30 000), šia suma neteisėtai sumažino 2007 metų apmokestinamąjį pelną ir 92 990,00 Lt (619 932,53 x 15 procentų) sumažino pelno mokesčio sumą mokėtiną į biudžetą, tuo Lietuvos biudžetui padarė 92 990 Lt turtinę žalą.

434E. M., aukščiau nurodytu būdu, UAB „A. G.“ naudai organizuojant apgaulingą UAB „A. G.“ buhalterinę apskaitą, Lietuvos biudžetui buvo padaryta viso 130 079,00 Lt (37 089 PVM mokestis + 92 990 pelno mokestis) turtinė žala.

435Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A. G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities skyriaus 2009-10-29 specialisto išvadoje Nr. 5-1/195 dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir dėl nustatytų Lietuvos Respublikos norminių aktų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti kokias faktiškas išlaidas patyrė ūkininkas E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statyboje dėl priežasčių, išdėstytų aukščiau, bei dėl 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 13 str. 1 ir 3 d. pažeidimo, pagal tyrimui pateiktus dokumentus, negalima iš dalies nustatyti 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „A. G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimo. Dėl šių veiksmų UAB „A. G.“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje, 222 straipsnio 1 dalyje.

4362. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį panaikinti ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį dalyje: 1) pripažinti A. M. kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl veikos, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetima turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas) ir skirti jam 3,5 metų laisvės atėmimo bausmę; pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (UAB „T.“ turtas) ir skirti jam 2 metų laisvės atėmimo bausmę; pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (UAB „J.“ ir UAB „G.“ turtas) ir skirti jam 2 metų laisvės atėmimo bausmę; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti ir galutinę subendrintą bausmę skirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę, taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti 3 metams; 2) pripažinti E. M. kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl veikos, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetima turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas) ir skirti jam 3 metų laisvės atėmimo bausmę; taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti 2 metams; 3) pripažinti R. G. kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl veikos, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetima turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas) ir skirti jai 2 metų laisvės atėmimo bausmę; taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti 1 metams; 4) pripažinti A. M. kaltinime aplinkybes, jog jis subūrė organizuotą grupę ir veikė organizuotoje grupėje; jog buvo neteisėtai pasisavinta 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų; 5) pripažinti, kad A. M., E. M. ir R. G. buvo pagrįstai kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas; 6) pakeisti nuosprendžio dalį dėl nuteistajam A. M. skirtinos bausmės ir paskirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija) nuostata, atidėtinas 3 metams, įpareigojant A. M. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti ar be pažeidimų registruotis darbo biržoje, darbą ar registraciją darbo biržoje pradedant ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos; 7) tenkinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius ir iš A. M. ir E. M. solidariai priteisiant atlyginti civiliniuose ieškiniuose nurodomas sumas, tenkinti UAB „J.“ ir UAB „T.“ civilinius ieškinius ir iš A. M. priteisiant atlyginti civiliniuose ieškiniuose nurodomas sumas. Taip pat iš A. M. ir E. M. solidariai priteisti atlyginti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareikštą ieškinį. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

4372.1. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. priimto nuosprendžio dalis dėl A. M., E. M. ir R. G. išteisinimo bei A. M. paskirtos bausmės yra nepagrįsta ir neteisėta dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms.

4382.2. Dėl veikos, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas, prokurorė sutinka su teismo išvadomis, kad buvo padaryta nusikalstama veika, apgaulės būdu buvo suklaidinta Agentūra, kuri pervedė paramos lėšas, t. y. 1 277 395,38 Lt, tačiau nesutinka su kitomis teismo išvadomis, susijusiomis su E. M. ir R. G. išteisinimu, bendrininkavimo nebuvimu, 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų pasisavinimu, nes, anot prokurorės, jos yra nepagrįstos ir tiesiogiai prieštaraujančios baudžiamojoje byloje nustatytoms aplinkybėms.

4392.3. Anot apeliantės, įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, galima pagrįstai teigti, kad baudžiamojoje byloje nustatyta, jog 2007 m. birželio 1 d. - 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu A. M. subūrė organizuotą grupę iš anksto susitarusią daryti kelis apysunkius ir vieną sunkų nusikaltimą ir jai vadovavo, kurios nariai, pirmiausia buvo jis ir jo tėvas E. M., vėliau prisijungė R. R., R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir G. K. A. M. koordinavo grupės narių veiklą, nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus, dažniausiai tai pasireiškė dokumentų klastojimu, netikrų dokumentų pagaminimu ir paleidimu į teisinę apyvartą, apskaitant juos UAB „F.“ bei ūkininko E. M. buhalterinėje apskaitoje, juos pateikiant valstybės institucijoms - Valstybiniai mokesčių inspekcijai ir Agentūrai. Teismas išteisindamas kaltinamuosius E. M. ir R. G. suabejojo, ar jų padarytose veikose yra tyčia, ar jie žinojo apie siekį apgaulės būdu užvaldyti paramos lėšas, ar žinojo, kad bendrininkauja kartu su A. M., kartu su juo sukčiauja. Teismas šią savo abejonę motyvavo tuo, kad iš visų apklaustų asmenų, vienintelis asmuo, suinteresuotas projekto vykdymu, buvo A. M., visi objekte dirbę asmenys projekto užsakovu įvardijo tik A. M., pastarasis rūpinosi statybų eiga, bendravo su rangovais, darbininkais, derino visus klausimus, susijusius su objekto statyba, jų tarpe ir klausimus dėl tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymo į dokumentus. Pasak apeliantės, šie teismo motyvai patvirtina nuteistojo A. M. pagrindinį vaidmenį sukčiaujant, tačiau jokiu būdu nepanaikina kitų kaltinamųjų - E. M. ir R. G., kaltės.

4402.4. Prokurorė nurodo, kad iš baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad kaltinamieji A. M. ir E. M. turėjo vieningą tyčinį sumanymą įgyvendinti planą neteisėtai, apgaulės būdu, panaudojant suklastotus dokumentus, turint bendrą tyčią pasisavinti valstybės bei Europos sąjungos lėšas, skirtas paramos įgyvendinimui, įgyvendinat ūkininko E. M. Kaimo turizmo sodybos projektą. Priešingai nei teigia pirmosios instancijos teismas, baudžiamojoje byloje nustatyta, kad E. M. irgi buvo suinteresuotas projekto vykdymu, valstybės bei Europos sąjungos lėšų įgijimu. Kaimo turizmo sodybos projektą pateikė E. M., pastatyta sodyba nuosavybės teise priklauso E. M., E. M., UAB „F.“ pateiktų dokumentų pagrindu viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 Lt sumą, pateikė deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, ir VMI darbuotojai pavedimais per kelis kartus pervedė į ūkininko E. M. sąskaitą 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų. Pasak prokurorės, šios aplinkybės patvirtina E. M. siekį sukčiauti ir prisidėti prie nusikalstamos veikos padarymo.

4412.5. Iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, kad ūkininkas E. M. vykdė kaimo turizmo projektą „Kaimo turizmo sodybos „G. D.“ steigimas“, pagal kurį projekto vykdytojas įsipareigojo įgyvendinti projektą ir pastatyti kaimo turizmo sodybą „G. D.“, jo statybos metu patirtos išlaidos kompensuojamos ES paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (50 procentų patirtų išlaidų), norint gauti minėtą ES paramą buvo būtina laikytis šioje programoje numatyti reikalavimų ir įsipareigojimų, Nacionalinei mokėjimų agentūrai, bankui pateikti patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, buvo būtinas objekto rangovas, t. y. šiam tikslui buvo įkurta UAB „F.“ (pagrindiniai darbuotojai - buhalterė R. G. ir direktorė - pirmiausia A. L., vėliau R. R.), bei subrangovas - G. K. E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, ūkinės operacijos tarp ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko, nors realiai darbai ir atlikti, tačiau neįmanoma nustatyti tikrųjų jų apimčių ir kainų dėl dokumentų klastojimo. Per UAB „F.“ buvo įteisinamos tikrovės neatitinkančios, tiek prekių (paslaugų) pirkimo, tiek pardavimo ūkinės operacijos bei samdomų asmenų darbo santykiai, todėl įmonės dokumentuose įformintos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos nepatvirtina tikrų ūkinių operacijų turinio, o įforminti samdomų asmenų darbo santykiai neatitinka tikrovės. E. M., siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys, tarp UAB „F.“ ir samdomų darbuotojų (G. K., A. Z., A. P., G. V. ir kt.), siekiant legalizuoti nelegaliai dirbančių GPM ir Sodros mokesčių nemokančių darbininkų atliktus darbus ir siekiant išdidinti darbų atlikimo sąnaudas norint apgaule gauti kuo didesnes paramos lėšas.

4422.6. Iš liudytojų parodymų bei kitų byloje esančių rašytinių dokumentų matyti, kad visus darbus statybos objekte „G. D.“ organizavo ir jų atlikimo kainas derino A. M., tačiau darbai buvo įforminami per UAB „F.“, G. K. individualią įmonę, taip pat sudaromos įvairios rangos sutartys tarp pavienių darbų atlikėjų, dirbančių pagal verslo liudijimus, tačiau dažnai dokumentai nepasirašomi, pasirašomi atbuline data, pinigai mokami grynaisiais, nors yra fiksuoti bankiniai mokėjimai iš UAB „F.“ per G. K. sąskaitas. Prie suklastotų rašytinių dokumentų legalizavimo, jų įtraukimo į buhalteriją aktyviais veiksmai prisidėjo būtent kaltinamieji E. M. ir R. G. Kaltinamoji R. G. savo aktyviais veiksmais padėjo daryti nusikalstamą veiką. UAB „F.“ buhalterei R. G. buvo patikėta naudotis G. K. individualios įmonės banko sąskaita finansinėms operacijoms, mokėjimams už prekes ir darbą atlikti. R. G., su kuria, pasak G. K., jo nesiejo jokie susitarimai bei santykiai, buvo perduoti G. K. įmonės elektroninės bankininkystės slaptažodžiai bei suteikta galimybė naudotis (tvarkyti) jam priklausančias sąskaitas banke. G. K. apklausiamas ne vieną kartą nurodė, jog tokiu būdu buhalterė R. G. (G.) „per jį“ norėjo įforminti mokėjimą už kitų asmenų atliktus darbus ir todėl sutiko pasirašyti“. Taigi, R. G. vykdė A. M. nurodymus ir apgaulingai tvarkė buhalteriją - duomenis, dokumentus tiek UAB „F.“, tiek G. K. individualios įmonės. Kad R. G. vykdė A. M. nurodymus dėl buhalterijos tvarkymo, kad viską dėliojo taip, kad popieriniai variantai būtų tvarkingi, vieni kitus pagrindžiantys, patvirtina baudžiamojoje byloje esantys ir pokalbių įrašai.

4432.7. Iš šių pateiktų aplinkybių, prokurorė daro išvadą, kad sukčiavimas apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetima turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, buvo susijęs su apgalvota paruošiamąja ir organizacine veikla, šiam tikslui buvo įsteigtos fiktyvios įmonės, nusikalstamas veikas vykdė ne vienas asmuo, kiekvienas asmuo atliko jam skirtą užduotį. Pagrindinis asmuo padaręs nusikalstamą veiką ir ją organizavęs buvo A. M., tačiau priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, kitas kaltinamas E. M. taip pat savo aktyviais veiksmai prisidėjo prie nusikalstamo sumanymo įgyvendinimo, buvo nusikalstamos veikos vykdytojas ir neabejotinai suprato, jog daro nusikalstamą veiką ir siekė apgaule užvaldyti 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą. Kaltinamoji R. G. pagal savo darbo pobūdį, ne tik kad galėjo, bet ir suprato, kad apgaulingai tvarkydama buhalteriją bei neteisėtai naudodamasi kitų asmenų elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei jų duomenimis, jų pagrindu neteisėtai inicijuodama finansines operacijas, veikiai nusikalstamai, taip užtikrina galimybę A. M. ir E. M. apgaulės būdu įgyti 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą. R. G., kurdama suklastotus dokumentus, pasirašinėdama už kitus asmenis, besinaudodama svetima elektronine bankininkyste, atlikdama kitų žmonių vardais bankinius pavedimus, išrašydama kasos išlaidų orderius didelėms pinigų sumoms, realiai žinodama, kad kasoje apskritai nėra tokių pinigų, suprato, kad be šių veiksmų neįmanoma VMI bei mokėjimo agentūrai pateikti būtinų dokumentų, kurie užtikrintų neteisėtą PVM lėšų įgijimą bei paramos gavimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog kaltinamieji A. M., E. M. ir R. G., veikdami organizuotoje grupėje, sukčiavo įgydami didelės vertės svetimą turtą.

4442.8. Anot prokurorės, iš baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių, galima pagrįstai teigti, kad kaltinamųjų A. M., E. M. ir R. G. veiksmus siejo bendra tyčia padaryti nusikalstamą veiką. Todėl pirmosios instancijos teismas neįžvelgęs Lietuvos Respublikos BK 25 straipsnio 3 dalyje nurodytų organizuotos grupės požymių, turėjo pripažinti, jog neabejotinai egzistuoja Lietuvos Respublikos BK 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti bendrininkų grupės požymiai. Baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų pakanka pagrįsti organizuotos grupės buvimą, tačiau jeigu teismo nuomone organizuotos grupės nebuvo, tada turėtų būti pripažinta, kad A. M., E. M. padarė nusikalstamą veiką veikdami bendrininkų grupėje, o kaltinamoji R. G. yra padėjėja. Pirmosios instancijos teismas atmetęs kaltinimą, kad nusikalstama veika buvo padaryta organizuotoje grupėje, visiškai neanalizavo ir nepasisakė, kodėl nepripažįstama, jog nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupėje. Kaltinamųjų tyčia buvo tiesioginė, išankstinė, bendra. Kaltinamųjų nusikalstamos veikos padarymo planas buvo siejamas su turizmo sodybos pastatymu, siekiant kuo daugiau finansavimo gauti iš valstybės ir ES, nesvarbu kokiais pagrindais - ar tai ES parama, ar tai susigrąžintas PVM. Jų esminis tikslas buvo įgyvendinti projektą, įdedant į jį minimaliai savo lėšų. Šią išvadą patvirtina teisminio nagrinėjimo metu tiesiogiai ištirti įrodymai bei nustatytos aplinkybės, kad sukčiaujant buvo steigiamos įmonės, klastojami dokumentai, pilnai neatsiskaitoma su darbus atlikusiais asmenimis, nelegaliai įdarbinant asmenis. Įvertinus visus surinktus įrodymus, kurie betarpiškai buvo ištirti teisminio nagrinėjimo metu, galima pagrįstai konstatuoti, kad sumanymas apgaule įgyti svetimą turtą, suklaidinant Nacionalinę mokėjimo agentūrą, A. M. ir E. M. susiformavo dar prieš pateikiant paraišką. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad sklypo, kuriame buvo ruošiama įgyvendinti G. D. projektą, savininkas buvo A. M. Jis kreipėsi ir dėl statybų sąlygų sąvado išdavimo, vėliau pirkimo - pardavimo sutartimi šį sklypą pardavė tėvui E. M., kad jis galėtų tolau plėtoti paraišką dėl paramos gavimo. A. M. per susijusius asmenis įsteigė UAB „T. T.“, UAB „F.“, vėliau UAB „T. T.“ tapo vienintele UAB „F.“ akcininke. UAB „F.“ laimėjo fiktyvią atranką ir pasinaudojant šiuo juridiniu asmeniu bei kitais asmenimis buvo sukčiauta įgyjant svetimą turtą.

4452.9. Taip pat šioje baudžiamojoje byloje A. M., E. M. buvo kaltinami, kad apgaulės būdu įgijo 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas, o R. G. jiems padėjo sukčiauti. Dėl PVM pasisavinimo pirmosios instancijos teismas nustatė, kad E. M., UAB „F.“ pateiktų dokumentų pagrindu viso į PVM deklaracijas įrašius 474 625 Lt sumą, pateikė deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, ir VMI darbuotojai pavedimais per kelis kartus pervedė į ūkininko E. M. sąskaitą 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų. Atsižvelgiant į susiformavusią teisminę praktiką, A. M. ir E. M. bendri veiksmai, padedant R. G., siekiant apgaulės būdu pasisavinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas kvalifikuotini kaip sukčiavimas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį. Šioje dalyje kaltinimą dėl PVM lėšų pasisavinimo pirmosios instancijos teismas pašalino, motyvuodamas tuo, kad nors dalis finansinių ir statybos dokumentų neatitinka tikrovės, tačiau nėra galimybės nustatyti, kokia iš tikrųjų yra objekto sąnaudų vertė, kaip ir neįmanoma nustatyti, kokio dydžio PVM buvo sumokėtas remiantis tikrovę atitinkančiais dokumentais. Pasak apeliantės, ši teismo išvada, iš esmės prieštarauja baudžiamojoje byloje esantiems įrodymams ir nustatytoms aplinkybėms.

4462.10. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-26 dėl ūkininko E. M. ūkinės finansinės veiklos nurodoma, kad įvertinus surinktą informaciją, nustatytus faktus bei aplinkybes darytina išvada, kad ūkininkas E. M. UAB „F.“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (t. y. dokumentus, neturinčius juridinės galios) įtraukė į buhalterinės apskaitos registrus ir jų (registrų) pagrindu parengė PVM deklaracijas ir į pirkimo PVM nepagrįstai įtraukė: už 2008 m. vasario mėn. – 111 337,92 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. gegužės mėn. – 88 254,42 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. liepos mėn. – 116 291,52 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. rugpjūčio mėn. – 52 575,24 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. rugsėjo mėn. – 70 548,30 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. spalio mėn. – 25 771,14 Lt pirkimo PVM. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose E. M. įrašė neteisingus duomenis, t. y. nepagrįstai į PVM atskaitą įtraukė 464 779 Lt PVM, siekdamas neteisėtai susigrąžinti iš biudžeto 464 779 Lt PVM sumą. E. M. neteisėtai deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir neteisėtai susigrąžino 474 625 Lt PVM sumą. Tokiu būdu, E. M. siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, išvengiant turtinės prievolės valstybei bei siekė įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius, neteisėtai suformavo PVM ataskaitą, neteisėtai susigrąžino iš biudžeto 464 779 Lt PVM sumą bei neteisėtai priskaičiavo 2 582 104,00 Lt išlaidų. Dėl to padaryta žala biudžetui sumoje 464 779 Lt PVM. Taigi, iš specialisto išvados Nr. (21.26)-86-26 turinio matyti, kad tyrimo metu buvo skaičiuojama žala, įvertinami suklastoti dokumentai, kiti fiktyvūs susitarimai, objektyvaus pagrindo abejoti specialisto skaičiavimais nėra.

4472.11. Pasak prokurorės, pirmosios instancijos teismas, nesiėmęs papildomų veiksmų nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje ir tik konstatuodamas, kad nėra galimybės nustatyti, kokia iš tikrųjų yra objekto sąnaudų vertė, kaip ir neįmanoma nustatyti, kokio dydžio PVM buvo sumokėtas remiantis tikrovę atitinkančiais dokumentais, iš esmės pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį - teisingumą Lietuvos Respublikos vykdo tik teismai. Iš pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio turinio galima nedviprasmiškai konstatuoti, kad teismas priėmė formalų sprendimą ir iš esmės neįvykdė teisingumo, tuo pažeisdamas tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, tiek Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytą teismo pareigą vykdyti teisingumą. Teismas nutartyje konstatavo, kad nėra galimybės nustatyti, kokia iš tikrųjų yra objekto sąnaudų vertė ir neįmanoma nustatyti, kokio dydžio PVM buvo sumokėtas remiantis tikrovę atitinkančiais dokumentais. Teismas šią išvadą priėmė, nesiėmęs jokių papildomų veiksmų nustatyti minimas aplinkybes. Teisminio proceso metu kaltinamieji teismo prašė paskirti pastato statybos ekspertizę, finansinę ekspertizę, tačiau teismas šiuos prašymus atmetė. Nors prokuroro manymu, baudžiamojoje byloje esančios specialistų išvados pilna apimtimi pagrindžia nusikaltimu valstybei padarytą žalą, tačiau nesuprantama ši teismo pozicija, kai įrodymų tyrimo metu atsisakoma tirti teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, o po to nuosprendyje teigti, kad šios aplinkybės yra neaiškios. Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija ir priimtas sprendimas iš esmės prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo formuojamai praktikai, o būtent Konstitucinis Teismas 2006-01-16 nutarime konstatavo: pagal Konstituciją, inter alia jos 109 straipsnį, teisinės valstybės ir teisingumo principus, teismui baudžiamajame procese kyla pareiga išnaudoti visas galimybes nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje ir priimti teisingą sprendimą dėl asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo; Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies nuostata, kad teisingumą vykdo tik teismas, baudžiamojo proceso teisėje inter alia reiškia, jog teismas, vykdydamas šią funkciją, per teisminį nagrinėjimą turi išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios bylos aplinkybes ir bylą spręsti iš esmės. Konstitucinė teismo funkcija - teisingumo vykdymas yra iš esmės kitokia nei vadovavimas ikiteisminiam bylos tyrimui, šio tyrimo kontrolė, valstybinio kaltinimo palaikymas ir 1.1.; vykdydamas teisingumą teismas nagrinėja jau parengtą baudžiamąją bylą, sprendžia teisiamojo kaltės klausimą, skiria jam bausmę arba jį išteisina. Kita vertus, teismas ir teisėjas, vykdydami teisingumą, nėra saistomi ikiteisminio bylos nagrinėjimo metu surinktų įrodymų: teismo konstitucinė priedermė - visapusiškai ir objektyviai ištirti visą bylos medžiagą ir priimti teisingą sprendimą (inter alia Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d., 2000 m. gegužės 8 d. nutarimai). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neišnaudojo visų galimybių nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje ir priėmė formalų, kaip pasyvaus bylų proceso stebėtojo sprendimą ir in facto neužtikrino teisingumo įvykdymo savo įgaliojimo ribose.

4482.12. Prokurorės manymu, pirmosios instancijos teismas neužtikrino teisingumo įvykdymo, priimdamas sprendimą dėl neteisėto įgijimo 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų. Iš baudžiamojoje byloje esančių įrodymų, specialisto išvadų matyti, kad A. M. ir E. M. bendrais veiksmais, padedant R. G., apgaulės būdu pasisavino valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas. Jei teismo nuomone, nėra aišku, kokį būtent PVM lėšų dydį jie neteisėtai įgijo, teismas privalėjo imtis papildomų priemonių tai nustatyti.

4492.13. Prokurorė taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl sukčiavimo UAB ,,T.“, UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu. Apeliantė nurodo, kad UAB „F.“ sudarinėjo ne tik realias sutartis su kitais juridiniais asmenimis dėl paslaugų, bet ir sudarinėjo fiktyvias sutartis, įmonėje buvo klastojami dokumentai. Baudžiamojoje byloje neginčijamai nustatyta, kad UAB „F.“ buvo dirbtinai A. M. įkurta įmonė, realiai jokios veiklos nevykdanti, skirta vienam tikslui - A. M. ir E. M. siekiui gauti kuo didesnę paramą vykdomam projektui, taip pat išvengti prievolės mokėti PVM. UAB „F.“ realiai veiklos nevykdė ir nei pinigų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreipti civilinių ieškovų reikalavimai, neturėjo. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvadoje Nr. (21.26)-86-31 nurodyta, kad UAB „F.“ deklaruoti ir apskaityti PVM buvo būtina, siekiant sukurti patikimos įmonės veiklą, kad E. M. galėtų užsitikrinti savo kaip ūkininko, įgyjančio paslaugas iš UAB „F.“ pirkimo PVM. Šioje baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „F.“ buvo kaip sukčiavimo, apgaulės dalis, o būtent realiai veiklos nevykdanti įmonė sudarė sutartis ir prisiėmė įsipareigojimus, kurių paskui nevykdė, o vėliau paskelbtas jos bankrotas, taigi asmenys neteko jokios realios galimybės susigrąžinti jiems priklausančias lėšas. UAB „F.“ buvo sukurta užtikrinti kaltinamųjų A. M. ir E. M. siekį išvengti bet kokių turtinių įsipareigojimų, susijusių su „G. D.“ statybomis. Visi kreditorių reikalavimai buvo pateikti UAB „F.“, nes visos sutartys sudarytos būtent su UAB „F.“, teismai nagrinėję civilinius ieškinius, susijusius su šiais santykiais, nežinojo apie šios įmonės steigimo tikruosius ketinimus, tai, kad UAB „F.“ direktorė R. R., vadovavusi šiai bendrovei nuo 2008 m. kovo 21 d. iki 2010 m. sausio 18 d., 2008 m. rugsėjo - spalio mėnesiais buvo E. M. vadovaujamos UAB „A. G.“ darbuotoja, vėliau R. G. taip pat dirbo UAB „A. G.“. R. R. nuo 2007-07-26 tapo vienintele UAB „F.“ akcininkės UAB „T. T.“ direktore ir vienintele akcininke. Taigi E. M., kaip R. R. darbdavys ir vadovas, o taip pat ir E. M. sūnus A. M., kuris tuo metu buvo UAB „A. G.“ vadovaujantis partneris, turėjo galimybę realiai kontroliuoti UAB „F.“ ir kontroliavo UAB „F.“ bei veikė per ją santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

4502.14. Dėl teismo teiginio, kad UAB „T.“, UAB „J.“ ir UAB „G.“ pasirašė sutartis su UAB „F.“, o ne su A. M., prokurorė nurodo, kad iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų matyti, kad apgautų įmonių atlikti darbai tiesiogiai davė naudos ne UAB „F.“, bet kaltinamiesiems A. M. ir E. M. UAB „T.“ ir UAB „J.“ atstovai apklausti teismo posėdyje parodė, kad dėl darbų bendravo tiesiogiai su A. M., viską derino su juo. Atsižvelgiant į baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes, galima pagrįstai teigti, kad A. M., pasinaudodamas UAB „F.“, ketino išvengti asmeninės atsakomybės ir jo, bei jo tėvo E. M. naudai atliktų darbų ar įsigytų prekių apmokėjimo. Prievolė atsiskaityti už paslaugas ir prekes buvo palikta realios veiklos nevykdančiai, pinigų neturinčiai, bankrutavusiai bendrovei UAB „F.“, iš kurios realiai nėra jokios galimybės susigrąžinti patirtus nuostolius. Šios baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad A. M. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje.

4512.15. Prokurorė sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad dėl inkriminuojamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, tačiau, anot prokurorės, teismas, pripažinęs, kad suėjo senatis, turėjo pasisakyti ir apie kaltinimų pagrįstumą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2016 m. birželio 27 d. priimtu nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje įtvirtinta, kad baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, neprieštarauja Konstitucijai. Teismo nutarime nurodyta, kad, sprendžiant dėl ginčijamos BPK nuostatos atitikties Konstitucijai, būtina išsiaiškinti Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnyje, kuriuo reglamentuojama apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, nustatyto teisinio reguliavimo esmę. Pagal minėtą Lietuvos Respublikos BK straipsnį, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams, apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui. Vadinasi, taikant Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnį, pirmiausia pagal Lietuvos Respublikos BPK turi būti nustatyta, kad asmuo buvo pagrįstai kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos BK nustatytą teisinį reguliavimą, Lietuvos Respublikos BPK įtvirtinta nuostata, kad baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, turi būti aiškinama kaip reiškianti, kad, suėjus baudžiamosios atsakomybės (t. y. pagal Lietuvos Respublikos BK apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo) senaties terminams, baudžiamasis procesas gali būti nutrauktas tik tuo atveju, kai yra nustatyta, kad asmuo buvo pagrįstai kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Taigi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad nėra pagrindo teigti, jog Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu sudaromos prielaidos kilti neatitaisomai žalai kaltinamojo garbei ir orumui, užkertamas kelias teismui teisingai išnagrinėti bylą, pažeidžiami konstituciniai asmenų lygybės, teisinės valstybės principai. Be to, šiame nutarime pažymėta, kad, teismui neįvertinus kaltinamajam pareikšto kaltinimo pagrįstumo ir nutraukus bylą dėl to, kad suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, sudaromas įspūdis, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas tik dėl to, kad suėjo minėti terminai. Tokiu teisiniu reguliavimu sudaromos prielaidos išlikti abejonėms dėl to, ar kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, dėl kaltinamojo nepriekaištingos reputacijos. Šioje baudžiamojoje byloje šis konstitucinio teismo išaiškinimas yra labai svarbus ir aktualus, nes asmenų pripažinimas padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas yra susijęs ne tik su jų teisėmis, tačiau ir su kitų proceso dalyvių, šiuo atveju civilinių ieškovų teisėmis, toliau ginti savo pažeistas teises civilinio proceso tvarka. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. kovo 1 d. nuosprendyje nepasisakydamas apie inkriminuotų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, pagrįstumą, paliko prielaidas abejonėms dėl to, ar kaltinamieji A. M., E. M. ir R. G. buvo pagrįstai kaltinami, dėl ko yra pažeidžiamos asmenų teisės į tinkamą teismo procesą.

4522.16. Prokurorės manymu, pirmosios instancijos teismas neteisingai paskyrė bausmę A. M., nes neatsižvelgė į visas Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes. Teismo nuosprendyje nurodyti bausmės skyrimo motyvai yra lakoniški. Skiriant bausmę buvo būtina atsižvelgti į tai, kad padarytais nusikaltimais buvo kėsinamasi į įstatymo saugomą nuosavybę, valdymo tvarką, finansų sistemą. Kaltinamasis A. M. buvo nusikalstamų veikų organizatorius ir aktyviausias iš bendrininkų, todėl jo vaidmuo darant nusikaltimus buvo išskirtinis ir reikalaujantis atitinkamo teisinio įvertinimo. Tačiau nusikalstamos veikos padarytos seniai, 2007-2009 metų laikotarpiu, nuo šioje byloje inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo taip pat yra praėjęs ilgas laiko tarpas, per šį laikotarpį kaltinamasis nėra daugiau nusikaltęs, todėl Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas, ypač tai siejant su pernelyg ilgu baudžiamuoju procesu, kurio trukmę iš dalies pateisina bylos sudėtingumas, turėtų būti artimas sankcijos vidurkiui. Atsižvelgiant į tai, nuteistajam A. M. turėtų būti pakeista apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausmė į griežtesnę bausmę, o būtent: nuteistajam A. M. skirtina 4 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu (2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija), atidėtinas 3 metams, įpareigojant A. M. visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti ar be pažeidimų registruotis darbo biržoje, darbą ar registraciją darbo biržoje pradedant ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

4532.17. Prokurorės teigimu, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamųjų A. M. ir E. M. kaltė įrodyta, baudžiamojoje byloje pareikšti civiliniai ieškiniai turėtų būti tenkinami, priteisiant solidariai iš kaltinamųjų A. M. ir E. M.

4543. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja advokatė I. Abramavičiūtė apeliaciniame skunde prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį dalyje ir priimti A. M. atžvilgiu išteisinantį nuosprendį dėl nusikalstamų veikų pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959,27 Eur); pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo); pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo); pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo); pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo); 2) kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį A. M. atžvilgiu palikti nepakeistą; 3) civilinius ieškinius, pareikštus Nacionalinės mokėjimo agentūros, kurio dydis 369 959,27 Eur, Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos, kurio dydis 474 625 Eur, UAB „T.“, kurio dydis 21 721,50 Eur, UAB „J.“, kurio dydis 23 475,59 Eur, A. M. atžvilgiu atmesti visiškai; 4) panaikinti laikiną nuosavybės teisės apribojimą ir kardomąsias priemones, taikomas A. M. atžvilgiu.

4553.1. Apeliantai nurodo, kad A. M. neskundžia pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalyje, kurioje jis buvo išteisintas dėl dviejų nusikalstamų veikų pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (1 epizodas - UAB „T.“; 2 epizodas - UAB „J.“ ir UAB „G.“) padarymo.

4563.2. Apeliantai nesutinka su A. M. nuteisimu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959,27 Eur). A. M. veiksmuose nėra jokio Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymio - veikos - požymių. Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos: apgaulės panaudojimas ir svetimo turto įgijimas. Sukčiavimo pradžia susijusi su apgaulės panaudojimu. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o šie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-620/2010, 2K-507/2012, 2K-309/2013, 2K-7-27-746/2015, Nr. 2K-385-942/2017). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnyje numatyta normos dispozicija nėra blanketinė ir šiame straipsnyje nustatytos nusikalstamų veikų sudėtys nėra tokios, kurių turinys atskleidžiamas tam tikrus sukčiavimo požymius išgaunant iš kitų teisės norminių aktų bei jų taikymo praktikos (LAT kasacinė nutartis Nr. 2K-241/2008). Pirmosios instancijos teismas, apibendrinimas kaltinamajame akte apibūdinto sukčiavimo nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių aprašymą, nurodė, kad neva šis kaltinimas konstruojamas taip, kad turint tyčią užvaldyti svetimą turtą, buvo įkurta fiktyvi įmonė UAB „F.“ ir šios įmonės pagalba, pasitelkiant G. K., R. G., buvo klastojami įvairūs statybų bei finansiniai dokumentai, kad būtų dirbtinai padidintos statybų metu patirtos išlaidos, ir tokiu būdu būtų neteisėtai iš valstybės biudžeto susigrąžintos PVM lėšos ir paramos lėšos. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad PVM lėšos nebuvo iš valstybės biudžeto neteisėtai susigrąžintos ir šią nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, dalį teismas pašalino iš kaltinimo. Antra vertus, teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad neteisėtas turto užvaldymo būdas, koks buvo aprašytas nuosprendyje, buvo panaudotas siekiant neteisėtai gauti paramos lėšas, bei kad tokią apgaulę panaudojo būtent A. M. Anot apeliantų, šios išvados neteisėtos.

4573.3. Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tariamai pripažino, kad A. M. apgaulė sukčiaujant pasireiškė šiais požymiais:

4583.3.1. Vykdant E. M. pirkimą statybos darbams atlikti kaimo turizmo sodyboje „G. D.“ buvo pažeistas Pirkimo taisyklių 13.3 punktas, kadangi pirkimą laimėjusi UAB „F.“ buvo susijusi su E. M. Anot apeliantų, pirmosios instancijos teismas neturi jokios kompetencijos spręsti, ar buvo pažeisti Pirkimo taisyklių atitinkami punktai, kadangi šis ginčas yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kurio teismingumui ir priklauso nustatyti šias faktines aplinkybes. Todėl, baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas, negalėjo šių faktinių aplinkybių konstatuoti, dar daugiau, jas konstatavo absoliučiai klaidingai. Nors teismas, motyvuodamas šią išvadą, daro nuorodas į pirkimo procedūrą – apklausą, tačiau vertinimą, ar atitinkama E. M. vykdyta pirkimo procedūra atitiko Pirkimo taisykles, atlieka darydamas nuorodas į kitą pirkimo procedūrą - konkursą. Tačiau būtent konkurso pirkimo procedūrai yra taikomas nesusiejimo su bendrove reikalavimas, tačiau toks reikalavimas pagal Pirkimo taisykles, nėra keliamas kitai pirkimo procedūrai, t. y. apklausai, kurią ir vykdė ūkininkas E. M. Šis klaidingai fiksuotas faktas nulėmė neteisėtas bei klaidingas teismo išvadas dėl tariamai buvusios apgaulės požymio. Nei 2006-12-21 Paramos sutartis, sudaryta tarp ūkininko E. M. ir Nacionalinės mokėjimo agentūros, nei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-02-23 įsakymu Nr. 3D-88 patvirtintos Gairės nenumatė, kad, vykdant apklausą dėl rangovo parinkimo, yra keliamas nepriklausomumo reikalavimas, todėl, teigtina, kad ši aplinkybė nebuvo Paramos sutarties nuostatų pažeidimas, dar daugiau, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, sukčiavimo nusikaltimas nėra blanketinė teisės norma, t. y. sukčiavimui nustatyti negali turėti įtakos šių teisės aktų tariamas pažeidimas ar nepažeidimas, nes tai nėra baudžiamosios teisės dalykas, ir toks ginčas yra nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

4593.3.2.

460Pirmosios instancijos teismas teigia, kad E. M., įgyvendindamas projektą - kaimo turizmo sodybos „G. D.“ (toliau tekste - sodyba) statybą, statybos darbus pradėjo vykdyti iki pirkimo procedūros - apklausos - atlikimo. Todėl, teismas konstatavo, kad buvo pažeisti Gairių 115 punkto reikalavimai bei Paramos sutarties 7.1.4 punkto reikalavimai. Pasak apeliantų, šios pirmosios instancijos teismo išvados yra absoliučiai aklai, nevertinant ir netiriant bylos konkrečių aplinkybių bei byloje esančių įrodymų, perrašytos iš kaltinamojo akto ir jos yra absoliučiai neteisingos. Visi statybos darbai sodyboje, kurie minimi šioje dalyje, ir kurie buvo padaryti iki 2007-12-10 statybos rangos sutarties Nr. 2007/12/10 tarp E. M. su UAB „F.“ pasirašymo, nepateko į Paramos sutarties objektą, už juos jokios paramos dalies E. M. neprašė iš Agentūros ir jos negavo. Todėl šių darbų atlikimui objektyviai negalėjo būti keliami jokie Paramos sutarties nuostatų reikalavimai, nes jie buvo atlikti ne pagal Paramos sutartį ir į suteiktą paramą nepateko. Kadangi šių darbų nei tikrino Nacionalinė mokėjimo agentūra, nei už jas E. M. prašė suteikti paramą, nei jie buvo įtraukti į patvirtintą sodybos pastatymo sąmatą, kurią privalėjo atlikdamas statybos darbus sodyboje įvykdyti E. M., todėl šių darbų atlikimo laikas neturėjo jokios įtakos paramos gavimui ir objektyviai negali sudaryti jokio apgaulės požymio. Apeliantų nuomone, tai ne baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo kompetencija vertinti, ar civilinės sutarties sąlygos buvo tinkamai ir/ar netinkamai vykdytos ją sudariusių šalių, kadangi šis ginčas yra sprendžiamas ir nagrinėjamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tam tikrais atvejais, jei net ir galėtų būti konstatuoti kokie nors civilinių sutarčių pažeidimai, tai nereiškia, kad jie tuo pačiu užtraukia ir baudžiamąją atsakomybę, kadangi baudžiamoji atsakomybė yra ultima ratio priemonė.

4613.3.3. Pirmosios instancijos teismas padarė apibendrinamojo pobūdžio išvadą, kad sodybos statybos darbų procesas nebuvo skaidrus, kuri, anot apeliantų, yra nepagrįsta ir klaidinga. Apeliantai nurodo, jog skaidrumo principas yra kildinamas iš civilinės sutarties, todėl teigtina, kad tai neturi nieko bendro su baudžiamąja atsakomybe ar apgaule. Be to, šią išvadą teismas grindžia tuo, kad neva dalyje UAB „F.“ pateiktų dokumentų turinys neatitinka tikrovės, statybų ir finansiniai dokumentai pildomi pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sodybos statybose dalis darbininkų dirbo nelegaliai. Pasak apeliantų, šios teismo išvados yra neteisėtos ir nepagrįstos, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Svarbu, sprendžiant, kokiam subjektui turėtų būti taikoma ir kokia atsakomybės rūšis, yra tai, kad E. M. už visus statybos darbus, atliktus pastatant sodybą, kurie buvo atlikti griežtai laikantis patvirtintos prie Paramos sutarties sąmatos, nurodytų tiek statybos darbų kainų, tiek statybos darbų apimties. Šie faktai yra teismo neginčijami ir yra nustatyti. Todėl pagrįstai teigtina, kad E. M., kuris turėjo sutartinius įsipareigojimus pagal Paramos sutartį su Agentūra, savo sutartinių įsipareigojimų visu statybos darbų vykdymo metu nėra pažeidęs. E. M. įmonei UAB „F.“ sumokėjo už visus atliktus sodybos statybos darbus pagal patvirtintą sąmatą ir visi statybos darbai UAB „F.“ buvo faktiškai atlikti. Tai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Nagrinėjamu atveju, teismas, vertindamas sutartinius santykius, vykusius tarp UAB „F.“ ir jos subrangovo G. K., bei pastarojo sutartinius santykius su jo pasitelktais statybininkais, daro išvadą, kad šių subjektų atsakomybė dėl jiems priklausančių dokumentų pagal įstatymus pildymo ir teisėtumo, turi būti perkelta ir E. M. Tokių išvadų teismas objektyviai negali daryti, nes jos prieštarauja bylos faktinėms aplinkybėms. Tokių įsipareigojimų E. M. nebuvo prisiėmęs, todėl tokia atsakomybė negali būti perkeliama nei E. M., nei A. M. Teismas taip pat negalėjo padaryti išvados, kad, kadangi A. M. bendravo su G. K. dėl jo pasitelktų darbuotojų statybos darbų procese bei patarė, kaip reikia įforminti veiklos dokumentus, tai A. M. veikė apgaulingai, t. y padarė sukčiavimo nusikaltimą, nes tariamai tokiu būdu sudarė prielaidas E. M. gauti naudos. Pasak apeliantų, byloje nebuvo jokių duomenų, kurie leistų pirmosios instancijos teismui daryti išvadą, kad dalis statybos darbus atlikusių statybininkų sodyboje dirbo nelegaliai. Jokie nelegalaus darbo požymiai nebuvo nustatyti kompetenciją turinčių subjektų, ta aplinkybė, kad dalis statybos darbuotojų G. K. pasitelktų dirbo ne pagal darbo sutartis, jokiais būdais neleidžia teismui tokios išvados daryti, nes pastarieji dirbo arba pagal civilinės rangos sutartis, arba turėdami patentus. Be to, nei A. M., nei E. M., neturėjo jokių galimybių tikrinti ir užtikrinti, kad UAB „Forstitia“ pasitelkiami subrangovai ir jų subrangovai statybos darbus atliktų pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, kadangi tai nėra ir nebuvo jų atsakomybės ribos. Tai yra išimtinai tų subrangovų ir jų pasitelktų subjektų (konkrečių statybos darbuotojų) atsakomybė. Todėl, apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl statybos darbų atlikimo nelegalių darbuotojų yra nepagrįstos ir neteisėtos, be to, ir nekonkrečios (nenurodoma nei kokie konkretūs darbai, nei apimtis, nei asmenys, juos dirbę). Ūkininkas E. M. pagal Paramos sutartį statybas įvykdė griežtai laikydamasis sąmatos, ją įvykdė ir realiai pastatė numatytus statinius, realiai sumokėjo UAB „F.“ už visus atliktus statybos darbus. Todėl, ta aplinkybė, kad UAB „F.“ pasitelkto subrangovo pasitelktas subrangovas galėjo atlikti kai kuriuos statybos darbus, neturėdamas ar civilinės rangos sutarties, ar patento, ar individualios veiklos pažymos, nedaro viso statybų proceso, kurį kontroliavo būtent E. M., neskaidriu. Statybos proceso skaidrumas buvo užtikrintas atestuotos sąmatininkės V. V. (atestato Nr. 13105) sąmatos parengimu, šios sąmatos patikrinimui I. Š. (atestato Nr. 2338) atliekant 2015-11-29 ekspertizę Nr. 378-05-1, kas buvo padaryta dar iki statybų proceso pradžios pagal Paramos sutartį, o statybų eigoje - statybų skaidrumas užtikrintas statybos techninės priežiūros inžinieriaus E. L. (kuris yra pasirašęs ant visų UAB „F.“ išrašytų E. M. PVM sąskaitų faktūrų, ir kiekviename statybos žurnalų, kurių iš viso yra 4, kiekvienoje eilutėje), todėl pagal šiuos dokumentus vykęs statybų procesas buvo visiškai skaidrus (visi šie cituojami dokumentai yra bylos medžiagos Priedų, kurie yra nesunumeruoti dalis). E. M. ir jam padedantis sūnus A. M. objektyviai negalėjo sukontroliuoti tokių aplinkybių, kaip kai kurių statybos darbuotojų veiklos teisinis pagrindas, nes tai ne jų atsakomybės ribos ir apimtis. Todėl pirmosios instancijos teismo apibendrinamo pobūdžio išvada dėl tariamai neskaidraus statybų proceso yra neteisėta ir klaidinga bei nesudaro jokio apgaulės požymio nagrinėjamos bylos kontekste.

4623.3.4. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje taip pat nurodė, kad Agentūrai ir AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialui pateikti 2007-2008 atliktų darbų aktai Nr. 1-9 skiriasi pagal darbų atlikimo laikotarpį, darbų kiekius ir sumas. Apeliantai nurodo, kad ši aplinkybė negalėjo nulemti teismo išvados dėl to, kad UAB „F.“ pildytuose statybos ir finansiniuose dokumentuose buvo atspindėta tikrovės neatitinkanti informacija, kadangi teismas šio teiginio, kuris beje yra tik formaliai perrašytas iš kaltinamojo akto žodis žodin, turinio visiškai nesiaiškino, absoliučiai netyrė informacijos, nurodytos byloje apklaustų kaltinamųjų, taip pat apklausto liudytojo S. R. (AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas eksperto). Šie dokumentai, t. y. statybos darbų aktai, E. M. teikti Agentūrai, ir statybos darbų aktai, teikti E. M. AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialui, turėjo skirtingą paskirtį ir tai nėra tie patys statybos darbų aktai, nors jų numeriai sutampa. Tokius paaiškinimus teismui pateikė tiek E. M., tiek A. M. Jie byloje nėra nuneigti jokiais kitais įrodymais. AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialui teikiami statybos darbų aktai buvo formuojami tikslu gauti tarpines paskolos sumas E. M. toliau vykdyti statybos darbus sodyboje. Šie faktai byloje nėra paneigti, todėl statybos darbų aktuose, teiktuose AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas, kai kurie statybos darbai buvo surašomi „avansu“, t. y. realiai jie dar nebuvo atlikti, tačiau įrašyti tikslu gauti E. M. avansu apyvartinių lėšų statyboms, todėl jie buvo finansuojami iš anksto. Tokio paaiškinimo byloje nepaneigė jokie byloje esantys duomenys ir įrodymai. Visi statybos darbai, kurie buvo nurodyti statybos darbų aktuose Nr. 1-9 buvo aktualiu laikotarpiu patikrinti dėl jų atlikimo sodyboje, tiek Agentūros atstovų, tiek VMI specialistų (PVM mokesčio apskaitymo tikslais). Todėl teismas akivaizdžiai galėjo įsitikinti, kad nurodyta aplinkybė negali sudaryti jokių prielaidų apgaulės požymio buvimui, kadangi tokie veiksmai nedaro jokios įtakos tam faktui, kurį konstatavo ir pats teismas, kad visi statybos darbai pagal sąmatą ir sudarytus statybos darbų aktus, įskaitant Nr. 1-9, sodyboje buvo realiai atlikti, ir už juos ūkininkas E. M. yra visiškai atsiskaitęs su savo rangovu UAB „F.“. Teismas, formaliai perrašęs šią aplinkybę iš kaltinamojo akto, jos įtakos teismo daromoms išvadoms netyrė, neanalizavo, negretino su byloje esančiais įrodymais, todėl padarė absoliučiai deklaratyvias ir nepagrįstas bei klaidingas išvadas. E. M. pateikti UAB „F.“ visi tiek su statybomis susiję, tiek finansiniai dokumentai buvo realią tikrovę atitinkantys ir įvykusias tarp šių subjektų ūkines operacijas atspindintys dokumentai, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo įžvelgti jokios apgaulės požymio pateikto kaltinimo ribose nei E. M. atžvilgiu ir juo labiau A. M. atžvilgiu. Visas išlaidas, atlikus sodybos statybos projektą, buvo galima identifikuoti, jos buvo visos identifikuotos, kaip tiksliai patirtos pagal iš anksto sudarytą E. M. sodybos pastatymo sąmatą, todėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl Agentūros suklaidinimo ir E. M. paramos gavimo suklaidinimo įtakoje yra neteisėtos ir naikintinos.

4633.4. Nors pirmosios instancijos teismas daro išvadą, kad niekas kitas be A. M. negalėjo įvykdyti sukčiavimo, pasireiškusio Agentūros suklaidinimu, pateikiant jai dokumentus, kurių turinys neatitinka tikrovės, ir pagal kuriuos neįmanoma identifikuoti patirtų išlaidų įgyvendinant Projektą, tačiau niekur visame nuosprendyje nenurodo, kokius konkrečius sukčiavimo veikos veiksmus/neveikimą padarė A. M. Objektyviai A. M. neatliko jokio sukčiavimo objektyvios pusės - veikos - požymio, jokio neteisėto veiksmo, kas būtų nulėmę apgaulės požymio buvimą jo veiksmuose. A. M. nebuvo kaltinamas atlikęs kokio nors sukčiavimo objektyviosios pusės požymio - veikos - veiksmo, jam kaltinimas buvo suformuotas kaip organizatoriaus, ne vykdytojo, todėl kadangi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nenustatė jokios organizuotos grupės buvimo, padarant sukčiavimo nusikaltimą, negalėjo objektyviai konstatuoti, kad A. M. padarė sukčiavimo nusikaltimą ir apgaulės būdu įgijo svetimą turtą. Jokia apgaulė, kurią teismas apibūdino aukščiau nurodytais teiginiais (požymiais), nebuvo panaudota, A. M. nėra atlikęs jokios objektyvios pusės - veikos - veiksmo, ir tokio kaltinimo pastarajam net nebuvo pateikta. Objektyviai A. M. niekaip negalėjo tariamai suklaidinti Agentūrą, kuri išmokėjo ūkininkui E. M. paramos sumą pagal tarp jų sudarytą Paramos sutartį, nei galėjo gauti kokios nors naudos nei E. M., nei A. M. Teismų praktikoje išskiriamos vadinamosios aktyvioji ir pasyvioji apgaulės formos. Aktyvioji apgaulė yra tada, kai kaltininkas aktyviais veiksmais pateikia nukentėjusiajam objektyvią, tikrovės neatitinkančią informaciją ir taip jį suklaidina. Pasyvioji apgaulė yra tais atvejais, kai kaltininkas, pasinaudodamas nukentėjusiojo tam tikrų esminių aplinkybių nežinojimu ar netinkamu jų supratimu, iš tikrųjų objektyviai egzistuojančius faktus nutyli ir taip klaidina nukentėjusįjį, nors apie šiuos faktus turėjo teisinę pareigą pranešti (kasacinė byla Nr. 2K-517/2004, pasyviosios apgaulės turinys atskleistas kasacinėje nutartyje Nr. 2K-274/2011). A. M. nėra atlikęs nei vienos iš šių apgaulės formų, pateiktas kaltinimas ir tariami apgaulės požymiai, kuriuos tariamai nustatė pirmosios instancijos teismas, taip pat neatitinka nei vienos iš šių apgaulės formų. Todėl A. M. nėra šio nusikaltimo subjektas.

4643.5. Apeliantai nurodo, kad A. M. nėra padaręs turtinės žalos nei vienam subjektui. Byloje yra konstatuota, kad UAB „F.“ yra įprasta įmonė, vykdžiusi realias ūkines operacijas tiek su ūkininku E. M., tiek su kitais subrangovais. Pirmosios instancijos teismas nėra konstatavęs ir nenustatė, kad ūkinės operacijos, vykusios tarp ūkininko E. M. ir UAB „F.“ yra neteisingos, ar įvyko kitokios, nei yra užfiksuota tiek statybos dokumentuose, tiek finansiniuose tarpusavio dokumentuose. E. M. paramą iš Agentūros gavo būtent šių dokumentų pagrindu, t. y. teisingų, realią tikrovę atspindinčių dokumentų pagrindu, todėl pirmosios instancijos teismui konstatavus, kad E. M. jokios nusikalstamos veikos nėra padaręs, kad sodyba yra realiai pastatyta taip, kaip buvo suplanuota pagal Paramos sutartį, kad E. M. yra patyręs visas išlaidas dėl sodybos - kaip naujo daikto - sukūrimo pagal teisėtus dokumentus, yra akivaizdu ir darytina išvada, kad E. M. paramą iš Agentūros gavo teisėtai ir pagrįstai. Šios aukščiau nurodytos išvados leidžia daryti kategorišką ir logišką išvadą, kad A. M., neturėjęs jokių teisinių santykių su Agentūra, negavęs iš Agentūros jokios paramos ir jokios naudos, nepadaręs nei vieno objektyvios pusės nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, dispozicijoje veiksmo, jokios žalos šiam subjektui nėra padaręs, o atitinkamai Agentūra nėra patyrusi jokios žalos. Todėl, pirmosios instancijos teismas neturi jokio pagrindo Paramos sumos, kurią teisėtai ir pagrįstai gavo E. M. pagal Paramos sutartį, priteisti iš A. M., nes pastarasis tokio dydžio žalos nėra padaręs ir tokios naudos neteisėtai niekas nėra gavęs. Jokio svetimo turto neatlygintai dėl apgaulės nėra gavęs nei E. M., nei A. M., kadangi E. M. tikslinę paramą gavo pagal Agentūros sprendimą tik po to, kai pastatė sodybą, t. y. tik po to, kai pats savo ir kredito įstaigos lėšomis, sukūrė naują daiktą, kas ir buvo Paramos sutarties nuostatų pagrindas, nustačius ir patikrinus šiuos faktus, priėmus sprendimą dalį šio naujo daikto sukūrimo lėšų kompensuoti ūkininkui E. M. Paramos lėšos E. M. yra gautos esant teisiniam pagrindui, todėl jokios turtinės žalos - būtinojo sukčiavimo nusikaltimo požymio - pirmosios instancijos teismas objektyviai negalėjo konstatuoti.

4653.6. Anot apeliantų A. M. veiksmuose, kuriuos aprašo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nuosprendžio dalyje, nėra subjektyviosios pusės - tiesioginės tyčios - požymio. Sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei tyčiai. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą susiformuotų iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga leidžia teismui daryti išvadą, kad E. M., pasirašydamas Paramos sutartį su Agentūra, ketino sukurti naują objektą, kurį sukūrė ir pastatė, ir kurį vėliau de facto patikrinus tiek Agentūros, tiek tarpiniais tikrinimais VMI, kompensacinio mechanizmo būdu, žinojo, kad turės teisę gauti paramos lėšas, t. y. pradžioje E. M. išleis savo turimas finansines lėšas, pastatydamas ir sukurdamas naują objektą, ir tik vėliau, pateikęs reikalaujamus dokumentus, bus sprendžiama dėl jo teisės gauti paramos lėšas įvykdymo. Toks mechanizmas iš principo savaime reiškia, kad nėra galimybės teigti, kad A. M. veiksmuose, kuriuos kaip tariamai esant nusikalstamus aprašė pirmosios instancijos teismas nuosprendyje, tačiau kurie neturi jokio ryšio su E. M. gautina parama, būtų buvusi kokia nors tiesioginė tyčia pasisavinti paramos lėšas, kadangi jos buvo išmokėtos tik po to, kai buvo objekto sukūrimo faktas patvirtintas paties Agentūros ir VMI specialistų. A. M. neturėjo jokios tiesioginės tyčios, kuri susiformavo iš anksto, kad E. M. gautų paramą neteisėtai, ir tokia teisinė konstrukcija yra negalima, kadangi A. M. veiksmuose nėra jokių sukčiavimo nusikaltimo sudėties objektyviosios pusės požymių.

4663.7. Pirmosios instancijos teismas ūkininką E. M. išteisino dėl sukčiavimo nusikaltimo padarymo, nes pastarasis nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje. Pirmosios instancijos teismas A. M. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį pašalino kaltinimą dėl PVM sukčiavimo, t. y. pripažino, kad nei E. M., nei A. M. nepadarė šios dalies sukčiavimo. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra ginčo, kad visas Projektas buvo įgyvendintas, sodyba pastatyta, statybos darbai atlikti, už juos E. M. sumokėjo visa numatytą sumą. Tai yra visi Paramos sutartimi siekti tikslai, ūkininko E. M. buvo pasiekti ir įvykdyti. Aukščiau nurodyti faktai ir pirmosios instancijos teismo šioje dalyje padarytos išvados, leido pastarajam padaryti išvadą, kad jokios realios žalos nebuvo padaryta, o kai kurie net jei ir būtų buvę konstatuoti civilinių teisinių santykių ir įsipareigojimų pažeidimai yra akivaizdžiai formalaus pobūdžio, todėl jie negali būti kriminalizuoti ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę, kadangi pastaroji yra ultima ratio priemonė. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliantai teigia, kad A. M. nėra padaręs sukčiavimo nusikaltimo, kuris buvo nurodytas kaltinamajame akte, ar už kurio padarymą pirmosios instancijos teismas pripažino A. M. kaltu, todėl apeliacinės instancijos teismo yra prašoma priimti pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį A. M. išteisinamąjį nuosprendį.

4673.8. Pasak apeliantų, pirmosios instancijos teismas nuosprendyje atlikdamas A. M. pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį apibendrinimą, išėjo už kaltinimo ribų, ir teigtina, kad nurodė faktines aplinkybes ir apibrėžė šią nusikalstamą veiką, dėl kurios A. M. net nebuvo pareikštas kaltinimas, t. y. pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 255 straipsnio nuostatas. Niekur kaltinamajame akte A. M. nebuvo kaltinamas dėl sukčiavimo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį už tai, kad buvo siekiama, tikslu neteisėtai gauti paramos lėšas, dirbtinai padidinti statybos metu patirtas išlaidas. Toks kaltinimo turinys nebuvo pareikštas A. M., todėl pirmosios instancijos teismas išėjo už kaltinimo ribų ir priėmė akivaizdžiai neteisėtą bei nepagrįstą apkaltinamąjį nuosprendį A. M. atžvilgiu dėl Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje padarymo. Be to, toks teiginys yra absoliučiai neteisingas ir jį paneigia byloje esantys įrodymai, t. y. liudytoju teisme apklaustas AB „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas ekspertas patvirtino, kad sodybos pastatymo kainos buvo suformuotos pagal 2005 m. galiojusias statybų darbų rinkos kainas, tačiau pačios realios statybos vyko 2007-2008 m., kai buvo įvykęs ženklus statybos darbų kainų šuolis rinkoje. Todėl, šis liudytojas teisme paaiškino, kad jo nuomone, sodybos statybos darbų kainos, pagal kurias statybas vykdė E. M. buvo apie 20-30 proc. žemesnės nei tuo metu galiojo rinkoje. Taip pat statybos darbų, kuriuos vykdė E. M., statydamas sodybą, kainos negalėjo būti dirbtinai užaukštintos, nes jų pagrįstumą ir dydžio atitikimą rinkoje galiojančioms kainoms patvirtino atestuota sąmatininkė V. V. (atestato Nr. 13105) dar 2005 m., ir taip pat šios sąmatos I. Š. atlikta ekspertizė, kuri patvirtino, kad sąmata yra tiek sąžininga, tiek tikra, tiek teisinga. Šie aukščiau nurodyti faktai yra bylos medžiagos dalis, ja buvo remtasi, teikiant gynėjams baigiamąsias kalbas byloje, tačiau teismas, darydamas aukščiau minėtą apibendrinimą, ir konstatuodamas šį faktą ne tik, kad išėjo už kaltinimo ribų, bet ir padarė išvadą, kuri prieštarauja byloje esantiems ir nenuginčytiems įrodymams.

4683.9. Taip pat apeliantai nurodo argumentus dėl 2009 m. vasario 11 d. kratos neteisėtumo. Dauguma dokumentų, kuriais prokuratūra grindė pareikštus kaltinimus, paimti ir pridėti prie baudžiamosios bylos 2009 m. vasario 11 d. atlikus kratą bute, esančiame ( - ). Tačiau, anot apeliantų, tiek sprendimas atlikti šią kratą, tiek kratos atlikimas, tiek minėtų buhalterinių (ir kitų) dokumentų paėmimas yra neteisėti. Pirmosios instancijos teismas absoliučiai nieko nepasisakė dėl šio procesinio veiksmo teisėtumo ir jos atlikimo metu paimtų dokumentų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais. Teismo nutarties atlikti kratą šiose patalpose nebuvo. Prieš FNTT pareigūnams patenkant į patalpas, esančias ( - ), nutarimas atlikti kratą nebuvo priimtas. Į patalpas pareigūnai pateko išlaužę duris. Procesine prasme nebuvo jokio juridinio pagrindo patekti į minėtas patalpas. Nutarimą daryti kratą FNTT pareigūnė N. C. surašė daug vėliau, jau po to, kai neteisėtai pateko į minėtas patalpas. Iki tol, nesant juridinio pagrindo, buvo atliekami kratos veiksmai. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 145 straipsnį, neatidėliotinais atvejais krata gali būti daroma ir ikiteisminio tyrimo pareigūno nutartimi, tačiau, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 149 straipsnio, reglamentuojančio kratos atlikimo tvarką, nuostatomis, akivaizdu, kad toks nutarimas turi būti priimamas prieš pradedant kratą, kadangi minėtame straipsnyje įsakmiai nurodyta, jog pareigūnas, pradėdamas kratą, privalo paskelbti nutartį ar nutarimą dėl kratos, po to pareikalauti atiduoti nutartyje ar nutarime nurodytus daiktus ar dokumentus. Šiuo atveju tai nebuvo padaryta. Krata yra viena griežčiausių procesinės prievartos priemonių, ypatingai varžanti asmens privataus gyvenimo neliečiamumą. Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti Lietuvos Respublikos BPK numatytais proceso veiksmais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad reikalavimas laikytis įstatymų gaunant įrodymus yra ypatingai svarbus, nes priešingu atveju nebūtų užtikrintas bylos nagrinėjimo teisingumas. Bet kuriuo atveju, ar informacija surinkta pagal Lietuvos Respublikos BPK, ar ji gauta kitų įstatymų nustatyta tvarka, teismas turi pareigą patikrinti gautų duomenų patikimumą, išsiaiškindamas, ar tiksliai buvo laikytasi tų įstatymų, pagal kuriuos tie duomenys gauti. Pirmosios instancijos teismas to neatliko. Duomenys, kurie gaunami suvaržant įstatymų garantuotas žmogaus teises (pavyzdžiui, asmens teisę į privataus gyvenimo ir susižinojimo slaptumo gerbimą), nesilaikant įstatymais nustatytos tvarkos, laikomi gauti neteisėtu būdu ir pažeidžia Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Neteisėtu būdu gauta informacija negali būti pripažįstama įrodymais baudžiamajame procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-7-141/2008). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu iš dalies patenkintas ieškovų A. M., E. M. ir N. O. M. ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo, pareikštas Lietuvos Respublikai, šiame sprendime konstatuotas minėtos kratos neteisėtumas. Šis sprendimas patvirtina apie neteisėtus pareigūnų veiksmus atliekant minėtą kratą. Minėtu adresu ir kratos darymo metu, ir netgi šiuo metu yra registruota advokato A. M. gyvenamoji vieta. Todėl visi šios kratos metu paimti dokumentai negalėjo būti pripažinti leistinais įrodymais šioje baudžiamojoje byloje ir pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį apkaltinamojo nuosprendžio.

4693.10. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimus. Anot apeliantų,

470pirmosios instancijos teismas neanalizavo kaltinamųjų parodymų, jų niekur neaptarė, jais nesivadovavo, nors kaltinamųjų parodymai yra savarankiška įrodymų rūšis. Lietuvos Respublikos BPK 301 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas nuosprendį grindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Pirmosios instancijos teismas savo išvadas grindė G. K. parodymais, duotais kitoje baudžiamojoje byloje, kurie nebuvo tirti šioje byloje. Teismas, cituodamas dalį byloje apklaustų liudytojų parodymų, nenurodė, kokius šių asmenų parodymus cituoja, t. y. nėra visiškai aišku, ar tai asmenų parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, ar teisminio nagrinėjimo metu. Atlikus šių cituojamų liudytojų parodymų palyginimą, teigtina, kad pirmosios instancijos teismas remiasi šių liudytojų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, jų visiškai negretindamas ir nelygindamas su teisminio nagrinėjimo metu duotais parodymais, kurie dalies liudytojų (pvz. A. L., R. R., A. Z., D. M. ir kt.) iš esmės skyrėsi. Teismas šiuos parodymus cituoja, tačiau teismas šių asmenų parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, bylos nagrinėjimo metu nebuvo pagarsinę pagal Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio nuostatas. Garsinti nebuvo teisinio pagrindo, kadangi šie asmenys davė parodymus tiesiogiai ir betarpiškai teisme. Teismas visiškai ignoravo liudytojų teisminio nagrinėjimo metu duotus parodymus.

471Teismas neatliko teisminio nagrinėjimo metu apklaustų asmenų parodymų analizės ir vertinimo, negretino šių asmenų parodymų su kaltinamųjų parodymais, su rašytiniais bylos įrodymais, netyrė jų prieštaravimų ir jų nešalino.

4723.11. Apeliantai nurodo, kad byloje buvo pateikta teismo ekspertės M. O. 2017-06-05 specialisto išvada, kuri atitinka šiam įrodymui keliamus leistinumo ir sąsajumo reikalavimus, tačiau pirmosios instancijos teismas jos netyrė, nevertino ir negretino su kitais byloje esančiais duomenimis. Be to, ši išvada, apie kurios egzistavimą teismas niekaip neužsiminė nuosprendyje, patvirtino, kad ūkinės operacijos tarp UAB „F.“ ir jos subrangovo G. K. yra vykusios realiai, yra teisingai bei tinkamai atspindėtos G. K. apskaitos dokumentuose, nurodė konkrečius trūkumus, kurie nedaro įtakos PVM objekto identifikavimui, todėl teismas, atsisakęs byloje atlikti teismo ekspertizę tiek finansinę-buhalterinę, tiek statybinę, privalėjo vadovautis šiuo aukštesnės įrodomosios galios, lyginant su specialistų išvadomis, dokumentu, kuris yra byloje įrodymas. Anot apeliantų, teismas taip pat niekaip nevertino byloje esančių FNTT pasitelktų ir šioje įstaigoje dirbusių darbuotojų specialistų išvadų, kuriose užfiksuota informacija privalėjo būti vertinama atsargiai ir itin apdairiai, kadangi klausimai šiems FNTT specialistams buvo suformuluoti darant išankstinę prielaidą, kad ūkinės operacijos yra neįvykusios, vienam specialistui FNTT tyrėjas N. Š. tiesiogiai nurodė, kokią išvadą reikia pateikti, tokiu būdu darė įtaką. Kita specialistė (R. J.) teisme patvirtino, kad jai buvo pateikti ne visi dokumentai, kurie tuo metu buvo surinkti ikiteisminio tyrimo metu. Pirmosios instancijos teismas byloje esančių specialistų iš FNTT išvadų, gautų ikiteisminio tyrimo metu, netyrė, neanalizavo ir duomenų negretino su kitais byloje esančiais įrodymais, nesulygino su visiškai priešinga teismo ekspertės M. O. specialisto išvada. Dalis teisme apklaustų liudytojų patvirtino (A. L., R. R. I. K., M. T., V. P., M. J.), kad jiems ikiteisminio tyrimo metu buvo daromas spaudimas iš FNTT pareigūnų, todėl šie asmenys davė neteisingus parodymus ikiteisminio tyrimo metu. Pirmosios instancijos teismas neaptarė šių prieštaravimų, o priimdamas A. M. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį vadovavosi šių asmenų ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kurie buvo gauti FNTT pareigūnams darant spaudimą. Tai, kad buvo daromas spaudimas liudytojams ikiteisminio tyrimo metu, galima įsitikinti iš liudytojo I. K. ikiteisminio tyrimo metu vykusios apklausos, kuri buvo nufilmuota ir yra ištirta pirmosios instancijos teisme. Apeliantų manymu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nesiėmė visų protingų ir reikalingų veiksmų, kad joje būtų nustatytos visos reikšmingos bylai aplinkybės, todėl priėmė absoliučiai nepagrįstas išvadas dėl A. M. tariamo nusikaltimo padarymo. Tokiu būdu padarytos išvados turi būti panaikintos apeliacinės instancijos teismo, priimant A. M. išteisinantį pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį nuosprendį.

4733.12. Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnis numato, kad negali būti priimamas apkaltinamasis nuosprendis, jei nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo atitinkamas laiko tarpas. Šis laiko tarpas siejamas su padaryto nusikaltimo kategorija (Lietuvos Respublikos BK 11 straipsnis, 95 straipsnio 1 dalis). Taigi, teismas, nuspręsdamas nutraukti bylą vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio nuostatomis, turi konstatuoti, kad asmens veiksmuose yra Lietuvos Respublikos BK specialiosios dalies straipsnyje numatytos veikos požymiai ir įvardyti konkretų Lietuvos Respublikos BK straipsnį. Priešingu atveju byla turėtų būti nutraukta nepadarius veikos, turinčios nusikalstamos veikos požymių (Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tuo ir skiriasi baudžiamojo proceso nutraukimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 95 straipsniu ir Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, nuo baudžiamojo proceso nutraukimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, t. y., kad pirmuoju atveju konstatuojami nusikalstamos veikos požymiai, o antruoju — jų nebuvimas. Tai sukelia skirtingas proceso nutraukimo teisines pasekmes. Bylos nutraukimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio nuostatomis, nėra asmens išteisinimas dėl padarytos veikos (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-9/2012, 2K-374-677/2016). Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė (t. y. jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių) paaiškėja perdavus bylą teismui ar bylos nagrinėjimo teisme metu ir kaltinamasis reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą arba priima išteisinamąjį nuosprendį.

4743.13. Nagrinėjamu atveju A. M. buvo pateikęs teismui prašymą priimti jo atžvilgiu pagal visas jam inkriminuotas veikas, įskaitant ir tas, dėl kurių yra suėjusi senatis, išteisinamąjį nuosprendį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad „šioje byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad E. M., G. K., R. G., R. R. būtų žinoję apie siekį apgaulės būdu užvaldyti Paramos lėšas, juo labiau, kad dalyvauja organizuotoje grupėje, suburtoje sukčiavimo vykdymui“. Pirmosios instancijos teismas taip pat iš A. M. pareikšto kaltinimo pašalino tą aplinkybę, kad jis subūrė organizuotą grupę ir kad visi minėti asmenys veikė organizuotoje grupėje. Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad organizuotos grupės požymis nebuvo bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas, todėl neįrodytas. Trys veikos dėl dokumentų klastojimo, dėl kurių A. M. buvo pareikštas kaltinimas, A. M. buvo inkriminuotas padarant būtent organizuotoje grupėje, kaip organizatoriui. Tačiau šis kaltinimas buvo teismo pašalintas. Todėl A. M. atžvilgiu dėl trijų nusikalstamų veikų pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį pirmosios instancijos teismas privalėjo priimti išteisinamąjį nuosprendį, nustatęs, kad A. M. nepadarė nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje dispozicijoje, t. y. vadovautis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu. To nepadaręs, pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatį. A. M. inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje (vis trys epizodai) pats nėra atlikęs, t. y. jis nėra šio nusikaltimo vykdytojas, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo priimti A. M. atžvilgiu išteisinantį teismo nuosprendį.

4753.14. Dėl A. M. inkriminuoto likusio nusikaltimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį - dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo, apeliantai nurodo, kad prašė teismo A. M. dėl šio nusikaltimo išteisinti. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nėra dėl šios veikos požymių užsiminęs nei vienu žodžiu, t. y. niekaip nėra pasisakęs, nors pagal Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio 3 dalies nuostatas, privalo. Todėl nuosprendis šioje dalyje negali būti laikomas teisėtu ir jis naikintinas, priimant A. M. išteisinantį nuosprendį. Kadangi pirmosios instancijos teismas nėra pasisakęs dėl šios inkriminuotos veikos požymių, A. M. neturi objektyviai galimybės nurodyti teisinius argumentus, kad jo veiksmuose šios nusikalstamos veikos požymių negali būti. Tačiau, kadangi apeliacinės instancijos teismo yra prašoma A. M. išteisinti, apeliantai pateikė teismų praktiką, kuri, anot apeliantų, patvirtina, kad A. M. veiksmuose nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje, sudėties požymių. Anot apeliantų, byloje nėra nustatyta, kad kaltinime nurodyti dokumentai yra suklastoti, t. y. jie neatitinka tikrovės. Jokių ekspertizių dėl šių dokumentų suklastojimo byloje nėra atlikta, todėl objektyviai nėra nustatytas pats dokumento suklastojimo faktas. Tai, kad minimi dokumentai negalėjo būti suklastoti, nes juose užfiksuoti duomenys yra tiesa, teisminio nagrinėjimo metu patvirtino A. M., E. M., liudytojai A. Z., M. T., V. P. Todėl, teismas kitokios išvados byloje objektyviai negali padaryti. Jokių asmenų teisių ir interesų keturiais susitarimais-įsipareigojimais pažeidimų nebuvo padaryta, ir byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad šių dokumentų surašymas sukėlė konkrečią žalą, jokių padarytos žalos reikalavimų byloje nėra. Taigi, nėra byloje jokio pagrindo teigti, kad A. M. bendrininkaudamas su E. M. pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, nes tokios išvados byloje nepatvirtina jokia bylos medžiaga, todėl dėl šio nusikaltimo teismas privalėjo priimti A. M. išteisinamąjį nuosprendį.

4763.15. Apeliantai nurodo, kad baudžiamasis procesas prieš A. M. (inter alia, kitus kaltinamuosius) pradėtas ir vykdytas neteisėtai, baudžiamoji byla pirmosios instancijos teisme nagrinėta pažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK nustatytas bylų teismingumo taisykles, Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje (inter alia, Lietuvos Respublikos BPK 6 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 5 dalyje, 44 straipsnio 7 dalyje) įtvirtintą teisę į teisingą teismo procesą, Lietuvos Respublikos BPK 7 straipsnyje nustatytą rungimosi principą, jau nekalbant apie tai, kad šią bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Šie Konvencijos ir baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai yra esminiai, nes suvaržė įstatymų garantuotas A. M. (inter alia, kitų kaltinamųjų) teises ir sukliudė (kliudo) teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį. Ši baudžiamoji byla buvo pradėta nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2011 metais ir, po 2013 m. sausio 1 d. įvykusios teismų reorganizacijos, iki 2015 m. liepos 2 d. toliau buvo nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme (bylą nagrinėjo teisėja A. S.). Pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančią informaciją ši baudžiamoji byla Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015 m. liepos 2 d. buvo baigta nagrinėti, išnagrinėjimo rezultatas „Išnagrinėta priėmus nutartį“. Tačiau nutartį, kurią baigtas bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme priėmė ne bylą nagrinėjusi teisėja A. S., bet Vilniaus apygardos teismo pirmininkas V. Z. Be to, ši nutartis priimta dar 2015 m. birželio 10 d., t. y. baudžiamajai bylai esant Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos A. S. žinioje. Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 10 d. nutartyje remiamasi Lietuvos Respublikos BPK 225 straipsnio 3 punktu bei 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-74 patvirtintų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių 31 punktu, motyvuojama tuo, kad teisėja A. S. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu nuo 2015 m. liepos 3 d. skiriama Vilniaus apygardos teismo teisėja, ir daroma išvada, kad yra pagrindas perimti bylą ir perduoti ją tolimesniam nagrinėjimui Vilniaus apygardos teismui, skiriant tam pačiam teisėjui (t. y. Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. S.). Nekvestionuojant Vilniaus apygardos teismo diskrecinės teisės perimti savo žinion kiekvieną baudžiamąją bylą, kuri teisminga tos apygardos apylinkės teismui, pažymėtina, kad joks Lietuvos Respublikos teismų veiklą reglamentuojantis teisės aktas nesuteikia teisės teismo pirmininkui ar bet kuriam kitam teismo pareigūnui pačiam parinkti konkretų bylą nagrinėjantį teisėją - tai galima padaryti tik automatizuotu būdu, skirstant bylas per LITEKO sistemą kompiuterinės programos pagalba. Taigi, perėmus bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, ją nagrinėjantis teisėjas privalėjo būti paskirtas bendra tvarka. Jokių išimčių skirstant bylas teisėjams nėra ir negali būti, tai kertinis ne tik teisingumo konkrečioje byloje vykdymo, bet ir apskritai visos Lietuvos Respublikos teismų sistemos principas, jos nepriklausomumo, objektyvumo, skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo teismų sistema garantas. Vilniaus apygardos teismo pirmininkas negalėjo priimti nutarties ne savo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje ir nesulaukęs 2015 m. liepos 3 d., kuomet teisėja A. S. pradėjo dirbti Vilniaus apygardos teismo teisėja, nutarties išvada apie bylos paskyrimą konkrečiam teisėjui prieštarauja absoliučiai visiems nešališko ir skaidraus (o tai reiškia, teisingo) teismo veiklos principams. Kartu tai reiškia, kad bet koks teisėjos A. S. po 2015 m. liepos 2 d. priimtas sprendimas šioje baudžiamojoje byloje yra niekinis, nes yra priimtas įstatymu nustatyta tvarka nepaskirto teisėjo.

4773.16. Nagrinėjamoje byloje teisėjai A. S. nagrinėjant šią baudžiamąją bylą dėl jos pasisakymų BNS žurnalistei neatitikimo tikrovei, Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-7982-294/2018, kur yra sprendžiamas teisinis ginčas dėl teisėjos pareikštos informacijos atitikimo tikrovei. Teisėja pareiškė informaciją apie jos nagrinėjamą baudžiamąją bylą. Bylos nagrinėjimo metu, dėl šios priežasties buvo pareikštas teisėjai A. S. nušalinimas nuo nagrinėjimo šios baudžiamosios bylos, kadangi pastarosios išsakyta informacija ir tos informacijos teisingumas buvo nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje, kur yra prašoma taikyti Lietuvos valstybei civilinę atsakomybę ir yra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo būtent teisėjos A. S. atliktų neteisėtų veiksmų pagrindu. Apeliantų nuomone, teisėja A. S., kol nebus išnagrinėta civilinė byla, negali ir negalėjo toliau nagrinėti baudžiamosios bylos, todėl privalėjo nusišalinti. Kadangi teisėja nenusišalino, pagrįstai teigtina, kad šią baudžiamąją bylą išnagrinėjo šališkas teismas, kadangi konstatuotina objektyvaus šališkumo aplinkybė, t. y. neabejotinai objektyviai susidarė situacija, kai galima teigti, kad teisėjos priimami sprendimai šioje baudžiamojoje byloje yra įtakojami kitos civilinės bylos baigties fakto. Todėl, anot apeliantų, šią baudžiamąją bylą išnagrinėjo šališkas teismas.

4783.17. Pirmosios instancijos teismas visus civilinius ieškinius, išskyrus Agentūros, paliko nenagrinėtus. Toks sprendimas, anot apeliantų, priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnio, 115 straipsnio 3 dalies nuostatas. A. M. dėl dviejų sukčiavimo nusikaltimų pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį UAB „J.“ ir UAB „G.“ bei UAB „T.“ epizodų buvo išteisintas jam nepadarius nusikalstamos veikos. Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad civilinis ieškinys tokiu atveju teismo turi būti atmetamas. Todėl, visiškai akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad pagal abu epizodus abu subjektai savo reikalavimus yra išsprendę jau civilinėse bylose, išnagrinėtose iki šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo pabaigos, ir konstatavęs, kad A. M. nepadarė jokių nusikalstamų veikų šių subjektų atžvilgiu, jų civilinius ieškinius privalėjo atmesti. Identiškai iš A. M. kaltinimo pirmosios instancijos teismas panaikino ir kaltinimo epizodą dėl PVM sukčiavimo pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, nenustatęs, kad A. M. būtų padaręs tokį nusikaltimą, todėl VMI pareikštas ieškinys dėl 474 625 Eur PVM sumos priteisimo pirmosios instancijos teismo privalėjo būti atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu. Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė neteisingą ir neteisėtą A. M. apkaltinamąjį nuosprendį pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį, todėl neteisingai ir neteisėtai išsprendė Agentūros civilinio ieškinio teisinį klausimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, apeliantai prašo visus civilinius ieškinius, pareikštus A. M. atžvilgiu, atmesti kaip nepagrįstus (Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

4794. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį dalyje ir pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (UAB „A. G.“ dokumentų klastojimo bei panaudojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo), pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo) priimti E. M. atžvilgiu išteisinamąjį nuosprendį.

4804.1. Apeliantas nesutinka su teismo nuosprendžio dalimi, kuria jam baudžiamoji byla nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams, nes toks teismo sprendimas neteisėtas, neatitinka baudžiamojo proceso normų aiškinimo ir taikymo.

4814.2. Apeliantas nurodo, kad teismas, nutraukdamas baudžiamąją bylą jo atžvilgiu, nepasisakė, ar E. M. padarė jam inkriminuotas veikas, dėl kurių buvo kaltinamas ir dėl kurių suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas. Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnis numato reikalavimus nuosprendžio surašymui, o kasacinė teismų praktika ne kartą pabrėžė, kad nuosprendis turi būti teisėtas ir pagrįstas bei nekelti abejonių dėl jame padarytų išvadų pagrįstumo. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 4 dalį nuosprendžio, kuriuo baudžiamoji byla yra nutraukiama, aprašomojoje dalyje nurodomos įrodytomis pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kt. svarbios aplinkybės bei įrodymai, kuriais grindžiamos teismo padarytos išvados, o taip pat motyvai dėl įrodymų, kuriais teismas nesivadovauja. Taip pat būtina nurodyti nusikalstamos veikos kvalifikavimą. Šių nuostatų pirmosios instancijos teismas nesilaikė, nuosprendyje apsiribojo tik konstatuodamas, kad suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas ir nurodė, nuo kurio laiko jis turi būti skaičiuojamas. Tokiu būdu teismas padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą, suvaržiusi E. M. įstatymo garantuotas teises bei sukliudė teismui priimti teisingą sprendimą.

4824.3. E. M. buvo kaltinamas organizuotoje ir bendrininkų grupėje pagaminęs, suklastojęs ir panaudojęs netikrus dokumentus, dėl ko buvo padaryta didelė žala. Visų pirma, teismas konstatavo, kad byloje nebuvo nustatyta nei organizuota, nei jokia kita bendrininkų grupė. Nuosprendyje nurodyta, jog byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad E. M., G. K., R. G., R. R. būtų žinoję apie siekį apgaulės būdu užvaldyti paramos lėšas, juo labiau, kad dalyvauja organizuotoje grupėje, suburtoje sukčiavimo vykdymui. Iš kaltinimų A. M. šis veikos požymis buvo pašalintas. Kita vertus, byloje nebuvo nustatyta, kad dokumentai, kurie E. M. buvo inkriminuoti veikiant bendrininkų grupėje, yra suklastoti ir neatitinka tikrovės. Tokiai išvadai pagrįsti byloje nėra ekspertizių ar kitų rašytinių dokumentų. E. M. rašysenos pavyzdžiai niekada nebuvo imti ir tirti. Be to, nuosprendyje nepasisakyta dėl duomenų, kurie patvirtintų, kad kaltinime nurodyti dokumentai būtų sukėlę didelę žalą. Taigi, pats dokumentų suklastojimo faktas liko nenustatytas. Todėl nuosprendžiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 4 dalimi ir kitų aukščiau minėtų įstatymų nuostatomis, teismas turėjo E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį išteisinti, konstatuojant, kad E. M. nepadarė šiame straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos.

4834.4. Analogiškai pasisakytina ir dėl Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio (apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo). Prokuratūra kaltinimą E. M. grindė VMI 2010-07-22 specialisto išvada Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A. G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo. Tačiau iš minėto dokumento matyti, kad išvada dėl UAB „A. G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimo už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2008-12-31 padaryta remiantis ne objektyviais skaičiavimais, o liudytojų parodymais. Dar daugiau, minėtoje išvadoje nepagrįstai teigiama, kad rangos sutartys yra juridinės galios neturintys dokumentai. Taigi, specialistas neatliko jam pavesto darbo pagal savo kompetenciją, o ėmėsi teismo funkcijų vertinti įrodymus. Todėl konstatuotina, kad minėta išvada nepagrįsta ir negali būti pripažįstama tinkamu įrodymų šaltiniu. Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnis numato reikalavimus įrodymų vertinimui. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tik teismas vertina ar gauti duomenys laikytini įrodymais. Tuo tarpu išvadose įrodymų vertinimą atliko specialistas, neturintis tam jokios kompetencijos. Nutraukdamas baudžiamąją bylą suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį, teismas ne tik kad pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 4 dalies reikalavimus, tačiau nepasisakė dėl duomenų pripažinimo įrodymais ir jų vertinimo, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio reikalavimus.

4844.5. Dėl ūkininko E. M. apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo prokuratūra kaltinimą grindė 2010-11-29 specialisto išvada Nr. (21.26)-86-26 dėl ūkininko E. M. ūkinės finansinės veiklos, kuri taip pat negali būti tinkamu įrodymų šaltiniu. Buvo nustatyta, kad ūkininkas E. M. sudaro rangos sutartį su UAB „F.“ (generaliniu rangovu), pastaroji - rangos sutartį su G. K., kuris arba darbus atlieka pats, arba samdo kitus darbininkus. Todėl užsakovui (ūkininkui E. M.) visus statybos remonto darbus perdavė rangovas UAB „F.“. Su minėta bendrove E. M. nesiejo jokie santykiai nei ją steigiant, nei jai vykdant veiklą. Taigi išrašant PVM sąskaitas faktūras, G. K. tiesiog įvykdė iš sutartinių (rangos) santykių kilusią pareigą UAB „F.“, o bendrovės pateikti dokumentai pagrįstai buvo įtraukti į ūkininko buhalterinę apskaitą.

4854.6. Anot apelianto pripažintos ir neginčijamos faktinės aplinkybės yra šios: 2006 m. gruodžio 21 d. Agentūra ir ūkininkas E. M. sudarė „Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ paramos sutartį Nr. BPD 2004- EZUOGF-4.4.5-03-05/9/0010“; 2007 m. gruodžio 10 d. ūkininkas E. M. ir UAB „F.“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10, kuria UAB „F.“ įsipareigojo atlikti statybos darbus vadovaudamasi techniniu projektu; 2008

486m. vasario 15 d. G. K. Alytaus apsk. VMI įregistravo individualią veiklą statybos, remonto darbams ir gavo Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (18.30-A)-S(A)-1934; 2008 m. vasario 15 d. G. K. su UAB „F.“ sudarė statybos rangos sutartį, statybos darbai, numatyti 2007 m. gruodžio 10d.; nuo 2008 m. vasario mėnesio vidurio G. K. ėmė vykdyti subrangos veiksmus: sudarinėjo sutartis su asmenimis, kurie faktiškai atliko statybos - remonto darbus, šiuos darbus organizavo ir jiems vadovavo; 2008 m. rugsėjo 30 d. G. K. išrašė PVM sąskaitas – faktūras.

4874.7. Pasak apelianto, E. M., sudaręs paramos sutartį su Agentūra, faktiniams statybos remonto darbams atlikti sudarė statybos rangos sutartį su UAB „F.“, kuri savo ruožtu sudarė sutartis su subrangovais, vienas iš kurių ir buvo G. K. Todėl susiklostę ūkiniai finansiniai santykiai tarp UAB „F.“ ir G. K. yra absoliučiai legalūs, o šių santykių pagrindu išrašyti dokumentai teisėti ir įprasti civiliniai teisiniai santykiai. Taigi, teismas, tinkamai nustatęs faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes teisingai įvertintų įrodymų pagrindu, turėjo priimti E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį išteisinamąjį nuosprendį.

4885. Juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, atstovas direktorius E. M. ir gynėjas advokatas A. Kalytis apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį skundžiamojoje dalyje ir priimti UAB „A. G.“ išteisinantį nuosprendį dėl visų inkriminuotų veikų; tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas manys, kad išteisinamasis nuosprendis negalimas dėl to, kad skundžiama nuosprendžio dalis visiškai nemotyvuota ir padarytas esminis proceso pažeidimas, neleidžiantis patikrinti nuosprendžio pagrįstumą apeliacine tvarka, - Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį skundžiamojoje dalyje panaikinti ir šioje dalyje bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4895.1. Apeliantų manymu, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendis dalyje, kurioje UAB „A. G.“ atžvilgiu byla nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo terminui yra neteisėtas, priimtas neteisingai aiškinant ir taikant baudžiamojo proceso normas, ir šis pažeidimas yra esminis proceso pažeidimas, dėl kurių buvo suvaržyta įstatymų garantuota kaltinamojo UAB „A. G.“ teisės, ir kuris sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą ir motyvuotą nuosprendį. Todėl šioje dalyje skundžiamas nuosprendis yra naikintinas, ir yra priimtinas naujas išteisinamasis.

4905.2. Anot apeliantų, teismas nesprendė šiuo atveju, ar kaltinamasis padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, kurios padarymu buvo kaltinamas. Nuosprendyje, pažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus imperatyvus, - nenurodytos kaip įrodytos pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. nenurodyti objektyvieji ir subjektyvieji inkriminuotų padarytų veikų požymiai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, taipogi nenurodyti jokie įrodymai ir motyvai, kuriais remiantis teismas galėtų konstatuoti veikų, turinčių inkriminuotų nusikalstamų veikų sudėčių požymių, padarymo faktą, neaptarti jokie kaltinamojo byloje pateikti įrodymai, teisinantys kaltinamąjį ir t. t. Taigi šioje dalyje nuosprendis nutraukti bylą UAB „A. G.“ atžvilgiu yra absoliučiai be motyvų ir tai yra esminis proceso pažeidimas, pažeidžiantis kaltinamojo teises.

4915.3. Pirmosios instancijos teismas tik perrašė kaltinamojo akto turinį, tačiau pats nenurodė Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytų aplinkybių, ir nepateikė jokio byloje surinktų įrodymų ir faktinių aplinkybių vertinimo. Kaltinamojo akto perrašymas nuosprendyje neįrodo ir nepatvirtina, kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu. Teisingumą vykdo tik teismas, ir tik teismas gali konstatuoti aplinkybes, kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, ir todėl teismas turi atlikti byloje surinktų įrodymų ir faktinių aplinkybių teisinį vertinimą pagal nuosprendžiui, kaip vieningam teismo baigiamajam aktui, keliamus įstatymo nustatytus reikalavimus, tačiau šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas šios pareigos neįvykdė.

4925.4. Pagal

493inkriminuojamų nusikalstamų veikų tariamo padarymo metu galiojusią redakciją, baudžiamasis įstatymas numatė šias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygas: juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę:1) atstovauti juridiniam asmeniui arba 2) priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba 3) kontroliuoti juridinio asmens veiklą (Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 2 dalis). Be to, juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamas veikas ir tuo atveju, jeigu jas juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės (Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 3 dalis). Nei vienos iš šių sąlygų byloje nebuvo.

4945.5. Pirmasis

495UAB „A. G.“ pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 300 straipsnio 1 dalį epizodas susijęs su tariamai netikrų dokumentų - rangos sutarčių ir darbų atlikimo aktų pagaminimu ir panaudojimu - įtraukimu į UAB „A. G.“ apskaitą. Pasak kaltinimo, bendrovės direktorius E. M. pagamino netikrus dokumentus - septynias rangos sutartis ir darbų atlikimo aktus. Būtent šie tariamai netikri dokumentai tapo ir kitų juridiniam asmeniui pareikštų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 300 straipsnio 1 dalį (dar du epizodai) išeities tašku. Tačiau byloje esantys duomenys neteikia jokio pagrindo laikyti, jog minėtos sutartys yra netikros ar suklastotos.

4965.6. Kaip

497jau minėta, pagal veikos padarymo metu galiojusią Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio redakciją, juridinio asmens atsakomybė buvo galima tik atitinkamą nusikalstamą veiką padarius tam tikras pareigas ėjusiam fiziniam asmeniui. Formaliai bendrovės direktorius E. M. šias sąlygas atitiko. Tačiau kaltinimas pagaminus netikras rangos sutartis nėra paremtas objektyviais, patikimais duomenimis. Pasak kaltinimo, E. M. pagamino (suklastojo) 7 rangos sutartis su UAB „A. G.“ subrangovais - R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P. Pasak kaltinimo, E. M. rangos sutartyse pasirašė už šiuos asmenis. Vienok, nei vienas bylos faktinis duomuo nepatvirtina, kad taip buvo iš tikrųjų. Įrodinėjimo apimtį baudžiamojoje byloje visuomet lemia inkriminuojamų nusikalstamų veikų specifika. Nustatyti, ar tam tikruose dokumentuose (šiuo atveju - rangos sutartyse) tikrai yra bendrovės direktoriaus E. M. parašas, galima tik pasinaudojant specialių žinių turinčiais specialistais ir ekspertais. Tačiau nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu specialių žinių reikalaujantis tyrimas, tiriant E. M. rašyseną, nebuvo paskirtas. Teisminio nagrinėjimo metu ne kartą buvo prašyta skirti rašysenos ekspertizę ar bent specialisto išvadą, tačiau visi prašymai buvo nemotyvuotai atmesti.

4985.7. Inkriminuojamos veikos negali būti nustatytos vien iš liudytojų parodymų. Visų pirma, bendrovės direktoriui E. M. kategoriškai neigiant, kad jis pasirašė už kitus asmenis, byloje, siekiant išsamiai ir nešališkai ją ištirti, tiesiog buvo būtina paskirti specialių žinių reikalaujantį tyrimą. Antra, liudytojų parodymai apie tai, kad kai kurie iš jų nepasirašė minėtose sutartyse savo vardu, yra nenuoseklūs, ir netgi paneigti teisme - apklausti teisiamajame posėdyje liudytojai M. T. ir V. P. patvirtino, kad jie pasirašė rangos sutartyse, šių sutarčių turinys jiems žinomas ir atitinka tikrąsias aplinkybes. Liudytojų O. C., V. P. J. J. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai apskritai nebuvo perskaityti teisiamajame posėdyje, jais negali būti remiamasi priimant nuosprendį jau vien dėl Lietuvos Respublikos BPK 301 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežasties - teismas nuosprendį gali grįsti tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje. Trečia, ikiteisminio tyrimo metu duoti asmenų parodymai pagal įstatymo prasmę ir susiklosčiusią teismų praktiką apskritai nelaikytini įrodymais. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 276 straipsnio 4 dalimi, jie gali būti tik perskaityti teisiamajame posėdyje siekiant patikrinti kitiems byloje esantiems įrodymams, o apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikęs pareigūnas teisme gali būti apklaustas kaip liudytojas. Šioje byloje nebuvo perskaityti nei minėtų trijų liudytojų ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, nei šiuo aspektu apklaustas jų apklausą atlikęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Minėtos rangos sutartys (atitinkamai, darbų atlikimo aktai, susitarimai-įsipareigojimai) atitinka visus tokio pobūdžio sutartims keliamus reikalavimus, o svarbiausia juose fiksuoti faktiškai atlikti rangos darbai.

4995.8. Byloje nėra ginčijama tai, kad buvo atlikti atitinkamos apimties darbai, tad kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsni ir 300 straipsnio 1 dalį (visuose trijuose epizoduose) UAB „A. G.“ yra visiškai nepagristas. Vėlgi, svarbi aplinkybė yra tai, kad visi kaltinimuose minimi tariamai netikri dokumentai į bylą buvo pateikti pačios UAB „A. G.“ iniciatyva, juos pateikė bendrovės vyr. finansininkė. Neįtikėtina, kad bendrovė sąmoningai tyrimui būtų teikusi suklastotus dokumentus.

5005.9. Anot apeliantų, nepagrįstas kaltinimas ir Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio bei 222 straipsnio 1

501dalyje numatytos veikos padarymu. Šis kaltinimas remiasi Vilniaus apskrities VMI 2010-07-22 specialisto išvada Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A. G.“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo. Deja, minėta specialisto išvada neatitinka Lietuvos Respublikos BPK 89-90 straipsniuose nustatytų reikalavimų, o atliekant objektų (UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos dokumentų) tyrimą atlikęs vyriausiasis specialistas L. M. peržengė savo kompetencijos ribas, nes vertino bylos duomenis - liudytojų parodymus, kas yra išimtinai bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Lietuvos Respublikos BPK 89 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje specialisto statusą ir kompetenciją, nurodyta, kad specialistas yra reikiamų specialių žinių ir įgūdžių turintis asmuo, kuriam pavedama atlikti objektu tyrimą ir pateikti išvadą jo kompetencijos klausimą. Lietuvos Respublikos BPK 90 straipsnio 3 dalyje, apibrėžiančioje specialisto išvados turinį, taip pat imperatyviai nurodyta, kad šiame dokumente turi būti išvardijami tirti objektai. Tiek iš šių baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų, tiek ir iš ikiteisminio tyrimo metu paskirto objektų tyrimo užduoties akivaizdu, kad specialistas pateikia išvadą specialių žinių reikalaujančiais klausimais, šiuo konkrečiu atveju - atlieka buhalterinių dokumentų analizę. Tačiau iš minėtos specialisto išvados matyti, kad išvada apie dalinį negalimumą nustatyti UAB „A. G.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimo už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2008-12-31 padaryta remiantis tuo, kad kai kurie liudytojai nepatvirtino buhalterinės apskaitos dokumentų ir, visų pirma, minėtu rangos sutarčių realumo. Specialisto išvadoje nepagrįstai teigiama, kad rangos sutartys yra juridinės galios neturintys dokumentai. Apie tai specialistas sprendžia analizuodamas ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojų R. G., M. T. O. C., J. J., V. B., V. P. parodymais, neva jie jokių rangos sutarčių su bendrove nesudarė, sutartyse yra ne jų parašai, už darbą jiems mokėdavo darbų vykdytojas A. Joks teisės aktas nesuteikia teisės specialistui atliekant objektų tyrimą vertinti byloje esančius faktinius duomenis (konkrečiai, liudytojų parodymus), kurių analizei ir įvertinimui nereikia specialių žinių. Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 2

502dalyje nustatyta, kad, ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla. Juo labiau, dalis apklaustų liudytojų teisminio nagrinėjimo metu parodymus pakeitė, o dalies liudytojų parodymų netyrė net teismas, taigi, jais negalima grįsti nei nuosprendžio, nei remiantis liudytojų O. C. ir J. J. parodymais konstatuoti kitų faktinių duomenų (UAB „A. G.“ rangos sutarčių ir buhalterinių dokumentų) tikrumą ar netikrumą.

5035.10. Pirmosios instancijos teismas nekonstatavo, kad kaltinamasis UAB „A. G.“ padarė kokią nors veiką, turinčią nusikalstamos veikos požymių, ir taipogi nepadarė išvados, kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu. Todėl esant šioms aplinkybėms nenustatytoms, kaltinamojo atžvilgiu turėjo būti priimtas išteisinamasis nuosprendis.

5046. Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į nuteistojo A. M. apeliacinį skundą prašo nuteistojo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalies, kuria Agentūros pareikštas ieškinys buvo patenkintas visiškai ir iš nuteistojo Agentūros naudai priteista 369 959,27 Eur turtinei žalai atlyginti, atmesti kaip nepagrįstą.

5057. Nuteistasis A. M. atsiliepime į Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą arba atmesti.

5068. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokuroras prašė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo A. M. ir jo gynėjos I. Abramavičiūtės, asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M., juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, atstovo direktoriaus E. M. ir gynėjo advokato A. Kalyčio apeliacinius skundus atmesti, nuteistasis A. M. ir jo gynėja I. Abramavičiūtė, asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. ir jo gynėja, juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, atstovas direktorius E. M. ir gynėjas advokatas A. Kalytis prašė jų apeliacinius skundus tenkinti, o Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės – atmesti, asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. ir jos gynėjas prašė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

5079. Nuteistojo A. M. ir jo gynėjos advokatės I. Abramavičiūtės, asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M., juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, atstovo direktoriaus E. M. ir gynėjo advokato A. Kalyčio apeliaciniai skundai tenkinami, Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.

5089.1. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad byloje nėra ginčo, kad ūkininkas E. M. pastatė ir sukūrė sodybą, visi darbai buvo atlikti, Projekte kelti tikslai pasiekti. Europos Sąjungos paramos lėšos Nacionalinės mokėjimo agentūros išmokamos kompensaciniu principu, t. y. pareiškėjas iš pradžių privalo atlikti darbus, kurie paskui kompensuojami. Kaltinime nepagrįstai nurodyta, kad A. M. įkūrė įmonę PVM prievolės išvengimui, kadangi UAB „F.“ mokestį sumokėjo. A. M. nurodė, kad statybos darbus 2007 m. rugsėjo pirmosiomis dienomis pradėjo „A. G.“, o po to juos tęsė UAB „F.“. UAB „F.“ dirbo, veikė, samdė darbuotojus, gavo užsakymus, pasirašinėjo sutartis, sumokėjo apie 2 500 000 Lt pavedimais įvairiems ūkio subjektams. A. M. teigimu, jo dalyvavimas buvo aktyvus, kuris buvo įformintas sutartimis (2007 m. teisinės pagalbos sutartis su UAB „F.“). UAB „F.“ privalėjo derinti visų medžiagų, paslaugų kainas su užsakovu, kas buvo daroma aktyviai, viskas buvo derinama, tiek perkamos medžiagos, tiek mokamos sumos. A. M. aktyviai konsultavo teisės aktų laikymosi klausimais tiek UAB „F.“, tiek G. K. Nors UAB „F.“ turėjo ne vieną subrangovą, teikusį jai paslaugas, tačiau tyrimas ir kaltinimas grindžiamas konkrečiai G. K. buhalteriniais dokumentais, bet nei A. M., nei E. M. G. K. buhalterinių dokumentų neteikė nei Nacionalinei mokėjimo agentūrai, nei per mokėjimo prašymus. G. K. buvo statybų vadovas, jis vadovavo ir kontroliavo visas statybas, pastatė keturis pastatus. Darbus sodyboje atliko G. K. ir jo samdyti darbuotojai. Pagal „tariamą“ statybos rangos sutartį G. K. gavo virš 100 000 Lt pavedimais ir likusius 600 000 Lt grynais. Atitinkamai visus šiuos pinigus, pagal tą „tariamą“ rangos sutartį, jis deklaravo VMI, apskaitė savo pajamų žurnale iki ikiteisminio tyrimo bei VMI patikrinimo pradžios. UAB „F.“ atliko darbų maždaug už 3 000 000 Lt, G. K. su savo darbininkais atliko darbų už maždaug 700 000 Lt. A. M. teigė, kad jis jokių paliepimų klastoti dokumentus nedavė ir neliepė klastoti parašų. Teigė, kad nenurodė R. R. pasirašinėti už G. K. A. M. taip pat nebuvo žinoma, kodėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6 pasirašė R. G., suklastodama G. K. parašą, nes G. K. galėjo jį pasirašyti bet kuriuo metu. A. M. neigia liepęs R. G. klastoti dokumentus, R. G. žurnalo nepildė, o tik pasirašė kaip įmonės vadovė.

5099.2. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis jokioje nusikalstamoje grupėje nedalyvavo ir niekas jam jokių nurodymų niekada nedavė, tame tarpe jo sūnus A. M. E. M. nurodė, kad jis buvo projekto „G. D.“ iniciatorius, o sūnus A. M. jam patardavo, konsultuodavo, tačiau nevadovaudavo. Pasirašius rangos sutartį su UAB „F.“, ši įmonė organizavo darbus, užsakinėjo medžiagas, mokėjo mokesčius, net permokėjo PVM mokestį. Taip pat buvo samdomi subrangovai. Statybų metu dažnai buvo daromi įvairūs patikrinimai, tiek VMI, tiek darbo inspekcijos. Statybvietėje rasdavo nelegaliai dirbančių asmenų, tačiau tai buvo UAB „F.“ samdyti žmonės. Kadangi sodybos statiniai nesudėtingos kategorijos, todėl nebuvo reikalingas atestuotas darbų vadovas. Šiuos statinius viską įvertinusi priėmė valstybinė komisija. E. M. priėmė visus darbus, kurie buvo padaryti pagal priėmimo aktus. Atliktų darbų kokybę tikrino techninės priežiūros inžinierius E. L. Kai buvo sprendžiamas klausimas dėl paramos skyrimo, viską įvertino komisija, tame tarpe atliktus darbus. E. M. nurodė, kad UAB „F.“ atlikusi tam tikrą darbų kiekį išrašydavo darbų pridavimo aktus bei sąskaitas faktūras, kurias E. M. apmokėdavo, o paskui pateikdavo PVM deklaraciją mokesčių inspekcijai, kurios atstovai atvykdavo į statybos vietą patikrinti atliktų darbų pagal pateiktus dokumentus, o po to mokėjimo pavedimu grąžindavo PVM, kurį E. M. toliau naudojo statybose. Iš viso darbų buvo atlikta už 3 000 000 Lt. E. M. nurodė, kad jis neteikė suklastotų dokumentų. Visi klastojimai paremti vien tik G. K. suklastotu parašu, o iš to daroma išvada, kad visos sąskaitos faktūros išrašytos ūkininkui E. M. irgi buvo suklastotos. Sąskaitas faktūras E. M. pateikdavo UAB „F.“, o po to sąskaitos buvo teikiamos buhalterijai ir M. K., kuris viską pridėdavo prie Paramos bylos.

5109.3. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame posėdyje kalta neprisipažino ir parodė, kad ji niekada nebuvo nei susitarusi, nei turėjo kažkokį tyčinį nusikalstamą sumanymą, o tuo labiau nebuvo organizuotos grupės narė. R. G. nurodė, kad ji dirbo UAB „A. G.“ ir UAB „F.“ buhaltere. R. G. pagrindiniai darbai buvo užsakinėti prekes ir buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas. R. G. nurodymus duodavo A. M., R. R., A. L. R. G. iš anksto nežinojo apie E. M. vykdomą projektą, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Nors R. G. UAB „A. G.“ pradėjo dirbti 2006 m., tačiau apie projektą sužinojo 2008 m. pavasarį, kai pradėjo tvarkyti UAB „F.“ buhalterinę apskaitą. R. G. nepadėjo apgaulės būdu įgyti turtą, dokumentus pasirašydavo, bet jų neklastojo. R. G. nurodė, kad negalvojo, kad dokumentai gali būti suklastoti ar juose užfiksuotos nevykusios operacijos. Anot R. G. UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, nes A. L. įmonės vardu užsakinėjo ir pirko prekes bei atnešdavo R. G. sąskaitas, banko išrašus, o R. G. suvesdavo šiuos duomenis į buhalteriją, paskui R. G. pati įmonės vardu užsakinėjo prekes. Be to, UAB „F.“ ruošėsi vykdyti dar vieną projektą Alytuje, bet nepavyko. R. G. tvarkė UAB „F.“ buhalterinę apskaitą pagal jai paduotus dokumentus, taip pat pildydavo deklaracijas. R. G. nurodė, kad ji nepasirašinėjo dokumentuose už kitą asmenį, ji neklastojo parašų. E. M. nenurodė R. G. daryti kažką neteisėto. R. G. kompiuteriu surašydavo aktus ir sąskaitas faktūras pagal G. K. arba A. M. atneštus ranka surašytus darbus. Jeigu G. K. būdavo vietoje, tai jis pasirašydavo, arba A. M. nuveždavo pasirašyti dokumentus G. K. į statybvietę. R. G. UAB „F.“ sąskaitų-faktūrų ir aktų neruošdavo, nes juos atnešdavo M. K. arba A. M., o R. G. su E. M. juos pasirašydavo. Tie aktai buvo su statybų prižiūrėtojo E. L. parašu, todėl R. G. negalvojo, kad tie dokumentai gali būti suklastoti. R. G. pagal aktus išrašydavo sąskaitas-faktūras. R. G. tik pasirašydavo jau užpildytus darbo žurnalus. G. K. dažniausiai mokėjo pinigus iš kasos. R. G. kasos išlaidų orderius dėl pinigų išmokėjimo G. K. užpildydavo ranka, kuriuos G. K. pasirašydavo arba jam kasos išlaidų orderius pasirašyti nuveždavo A. M. Kai G. K. reikalaudavo pinigų, A. M. liepdavo R. G. išimti grynuosius pinigus iš kasos, kuriuos R. G. paduodavo A. M. į rankas. R. G. imdama grynuosius pinigus iš kasos, įformindavo tai kaip kasos išlaidų orderį G. K., jog pinigai jam sumokėti į rankas, nors išimti grynieji pinigai buvo paduodami A. M. į rankas, kuris pinigus nuveždavo G. K. į statybvietę. R. G. dažniausiai atsiskaitydavo su klientais mokėjimo pavedimais per banką. R. G. taip pat tvarkė G. K. pajamų žurnalą. E. M. buhalteriją tvarkė K. G.

5119.4. Juridinis asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, UAB „A. G.“ atstovas teisiamajame posėdyje atsisakė duoti parodymus.

51210. Dėl šališkumo ir baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų

51310.1. Apeliantai teigia, kad šią baudžiamąją bylą išnagrinėjo šališkas teismas.

51410.2. Teismo nešališkumo principo esmė – nagrinėjantis bylą teismas negali turėti ir rodyti bet kokio palankumo vienai iš proceso šalių: baudžiamajame procese teismo nešališkumo principas pirmiausia suvokiamas kaip suinteresuotų bylos baigtimi proceso dalyvių, o ypač kaltinamojo, garantija į tai, kad baudžiamoji byla būtų išnagrinėta teismo, neturinčio ir neišreiškiančio jokio išankstinio nusistatymo proceso dalyvių atžvilgiu. Teismo nešališkumo reikalavimas turi du aspektus – objektyvųjį ir subjektyvųjį. Vertinant nešališkumą subjektyviuoju aspektu, turi būti nustatyta, ar yra realių faktų, kurie kelia abejonių dėl teisėjo nešališkumo ar rodo bylą nagrinėjusio teisėjo asmeninį tendencingumą. Objektyvus nešališkumo aspektas bendriausia prasme reikalauja, kad teismo procesas būtų organizuojamas, proceso veiksmai būtų atliekami, su bylos nagrinėjimo teisme dalyviais būtų bendraujama taip, kad negalėtų susidaryti įspūdis, jog proceso metu vienai iš proceso šalių reiškiamas išankstinis priešiškumas ar palankumas arba teismas vienaip ar kitaip suinteresuotas tam tikra bylos baigtimi. Siekiant konstatuoti objektyvųjį šališkumą, turi būti nustatyti realūs faktai, keliantys abejonių dėl teisėjo šališkumo. Nešališkumo reikalavimo pažeidimui konstatuoti šalių nuomonės nepakanka, turi būti nustatytos aplinkybės, liudijančios teismo suinteresuotumą priimti sprendimą, palankų vienai kuriai nors proceso šaliai, ar tendencingą proceso organizavimą. Ar konkrečioje byloje yra pateisinamas pagrindas abejoti, kad konkretus teisėjas stokoja nešališkumo, nuteistojo (kaltinamojo) požiūris, nors ir yra svarbus, bet nėra lemiamas. Svarbiausią reikšmę turi tai, ar tokia abejonė gali būti laikoma pagrįsta.

51510.3. Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja jam pačiam kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamus duomenis. Taigi įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją spręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva. Nagrinėjimo teisme dalyvių išsakytos nuomonės dėl įrodymų vertinimo ir išvadų padarymo teismui nėra privalomos. Teismo proceso dalyviai gali teismui teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus, tačiau tokių proceso dalyvių pasiūlymų atmetimas pirmosios ar apeliacinės instancijos teismuose savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu nuosprendis pakankamai motyvuotas ir jame nėra prieštaravimų. Tai, kad žemesnės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokius sprendimus, nei tikėjosi nagrinėjamos bylos proceso dalyviai, savaime nereiškia, jog buvo padaryti esminiai Lietuvos Respublikos BPK normų pažeidimai – bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai ir šališkai, o teismų sprendimai nepagrįsti ir neteisėti. Teismo nešališkumo principas negali būti suvokiamas pernelyg plačiai – teismo padarytos teisės aiškinimo ir taikymo klaidos, baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, net jei jie yra esminiai, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad teismas bylą nagrinėjo šališkai. Nesant konkrečių bylą nagrinėjančio teismo šališkumo požymių, jo konstatavimas neturėtų būti siejamas su priimto nuosprendžio ar nutarties motyvacijos stoka, įrodymų tyrimo rezultatų vertinimu, kitais nuosprendžio surašymo trūkumais.

51610.4. Šališku pripažįstamas teismas, jei bylą išnagrinėjo teisėjas, negalėjęs dalyvauti procese dėl Lietuvos Respublikos BPK 58 straipsnyje nurodytų aplinkybių, tačiau tokių aplinkybių byloje nenustatyta. Teisminio nagrinėjimo procese kelis kartus buvo svarstomi A. M. prašymai dėl pirmosios instancijos teismo teisėjos nušalinimo, tačiau teisėja motyvuodama tuo, kad nėra Lietuvos Respublikos BPK 58 straipsnyje nurodytų aplinkybių, pagrįstai nenusišalindavo. Iš bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis A. M. Vilniaus miesto apylinkės teismui 2016-11-24 pateikė civilinį ieškinį dėl 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, kuriame atsakove nurodė teisėją A. S. A. M. ieškinį motyvavo tuo, kad bylą nagrinėjanti teisėja A. S. visuomenės informacijos priemonėms pasakė tikrovės neatitinkančius teiginius apie A. M. neatvykimo į teismo posėdžius skaičių bei faktą, kad A. M. serga tik per paskirtus teismo posėdžius, kas žemina A. M. garbę ir orumą (T. 37, b. l. 76-82). Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-26 nutartimi iš civilinės bylos atsakovų teisėja A. S. buvo pašalinta kaip netinkama atsakovė (T. 38, b. l. 150-152). Taip pat A. M. 2017-04-24 kreipėsi su pareiškimu į Nacionalinę teismų administraciją dėl teisėjos A. S. patraukimo drausminėn atsakomybėn, tačiau teisėjų etikos ir drausmės komisija A. M. skundą atsisakė nagrinėti (T. 38, b. l. 19-24). Teisėja bylos nagrinėjimo metu kartu su A. M. jokioje byloje nebuvo proceso šalimi, todėl pagrįstai nenusišalino nuo šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo. Byloje nėra duomenų, dėl kurių būtų pagrindas suabejoti išnagrinėjusios šią bylą teisėjos nešališkumu. Bylos aplinkybės kaip tik patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą visapusiškai, objektyviai ir nuteistųjų teisių nevaržė bei nepalankumo jiems nerodė. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog visi kaltinamųjų ir jų gynėjų prašymai bei keliami klausimai buvo nagrinėjami ir sprendžiami. Dėl pareikštų prašymų teismas, atsižvelgdamas į prokuroro ir kitų proceso dalyvių nuomonę, motyvuotai pasisakė nutartyse (taip pat ir protokolinėse), tad šie klausimai išspręsti tinkamai, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos BPK 270 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Tai, kad ne visi kaltinamųjų ir jų gynėjų prašymai buvo tenkinami, nesudaro prielaidų manyti, kad teisėja buvo šališka. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo nei konstatuoti nuosprendį priėmusio teismo asmeninį tendencingumą, nei daryti išvadų apie nešališkumo principo pažeidimą objektyviuoju aspektu.

51710.5. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja apeliaciniame skunde nesutinka su baudžiamosios bylos perdavimu nagrinėti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo į Vilniaus apygardos teismą, nes, anot apeliantų, buvo pažeistos teismingumo taisyklės, bei perdavimu nagrinėti šią bylą A. S.

51810.6. Lietuvos Respublikos BPK 225 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Apygardos teismas turi teisę priimti savo žinion kiekvieną baudžiamąją bylą, kuri teisminga tos apygardos apylinkės teismui. Vilniaus apygardos teismo 2015-06-10 nutartimi teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 225 straipsnio 3 dalimi, bei 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-74 patvirtintų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių 31 punktu, nutarė nuo 2015-07-03 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamąją bylą Nr. 1-38-851/15 perimti ir tolimesniam nagrinėjimui skirti Vilniaus apygardos teismo teisėjai A. S. Lietuvos Respublikos Prezidentės 2015-06-09 dekretu Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja A. S. 2015-07-02 buvo atleista iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2015-07-03 paskirta Vilniaus apygardos teismo teisėja. Todėl siekiant užtikrinti nenutrūkstamą, tęstinį bei operatyvų minėtos bylos teisminio nagrinėjimo procesą, įvertinus bylos apimtį ir nagrinėjimo trukmę, baudžiamoji byla buvo perimta, ją tolimesniam nagrinėjimui skiriant tam pačiam teisėjui (T. 34, b. l. 60). Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkės patvarkymu ši baudžiamoji byla buvo paskirta nagrinėti teisėjai A. S. (T. 34, b. l. 81). Atsižvelgiant į tai, byloje nenustatyta Lietuvos Respublikos BPK pažeidimų dėl bylos perdavimo nagrinėti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo į Vilniaus apygardos teismą ir bylos perdavimo nagrinėti (tęsti bylos nagrinėjimą) teisėjai A. S., pats bylos perėmimas ir paskyrimas nagrinėti tai pačiai teisėjai faktas neduoda pagrindo abejoti teisėjos nešališkumu.

51910.7. Baudžiamajame įstatyme (Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnis) ir baudžiamojo proceso įstatyme (Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas) įtvirtintas baudžiamosios atsakomybės senaties institutas. Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnyje nurodytos aplinkybės, kurioms esant baudžiamasis procesas negalimas. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybė senaties terminai. Šie terminai apibrėžiami BK XII skyriuje. Nagrinėjamoje kasacinėje byloje reikšmingas Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnis draudžia priimti asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, apkaltinamąjį nuosprendį, suėjus šiame straipsnyje nustatytam terminui. Pagal šio straipsnio 2 dalį senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos.

52010.8. Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Pagal šio straipsnio 2 dalį asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

52110.9. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2016 m. birželio 27 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui prieštarauja tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos BPK 235 straipsnio 1 dalies, 254 straipsnio 4 dalies ir 327 straipsnio 1 punkto nuostatos tiek, kiek įgalioja suėjus senaties terminui nutraukti procesą pirmosios instancijos teisme bylos parengimo nagrinėti etape arba pradėjus bylą nagrinėti, bet teismui neišsprendus, ar kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, taip pat apeliacinės instancijos teisme panaikinant pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir nutraukiant bylą, apeliacinės instancijos teismui neišsprendus, ar išteisintasis pagrįstai išteisintas dėl nusikalstamos veikos.

52210.10. Aiškindamas Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio ir Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio nuostatas Konstitucijos nuostatų kontekste, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad, taikant Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnį, pirmiausia BPK reglamentuota tvarka turi būti nustatyta, kad asmuo pagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio nuostata, kad baudžiamasis procesas turi būti nutrauktas, jeigu suėjo baudžiamosios atsakomybė senaties terminai, turi būti aiškinamas kad, suėjus baudžiamosios atsakomybės (apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo) senaties terminams, baudžiamasis procesas gali būti nutrauktas tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos BPK reglamentuota tvarka yra nustatyta, kad asmuo pagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką. Tuo atveju, kai, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams, nustatoma, kad kaltinamasis nepagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, turi būti priimamas išteisinamasis nuosprendis (Konstitucinio Teismo 2016 m. birželio 27 d. nutarimas).

52310.11. Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Nagrinėdami bylas, teismai vadovaujasi oficialiai paskelbtais Konstitucinio Teismo nutarimais (Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 2 dalis). Po Konstitucinio Teismo 2016 m. birželio 27 d. nutarimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija 2016 m. spalio 11 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-31-746/2016 išaiškino, kad visose nebaigtose nagrinėti bylose, kuriose proceso teisme metu suėjo Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnyje nustatyti terminai, turi būti užtikrinama, kad šio straipsnio nuostatos būtų taikomos tik bylą išnagrinėjus iš esmės ir nustačius, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, t. y. kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, o išteisintasis pagrįstai išteisintas dėl nusikalstamos veikos. Po oficialaus Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo (2016 m. birželio 27 d.) neturi būti vadovaujamasi ankstesniais bendrosios kompetencijos teismų precedentais dėl bylos nutraukimo teisme suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, kurie buvo suformuoti iki šiuo nutarimu pripažįstant minėtas Lietuvos Respublikos BPK 235, 254 ir 327 straipsnių nuostatas šiuo klausimu prieštaraujančiomis Konstitucijai.

52410.12. Po šio Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo buvo priimti Lietuvos Respublikos BPK pakeitimai. Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 4 dalyje (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) nurodyta, kad teismas nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą, jeigu bylos nagrinėjimo teisme metu nustatoma, kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, tačiau dėl šios nusikalstamos veikos suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas. Lietuvos Respublikos BPK 235 straipsnio 1 dalyje (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) numatyta, kad byla nutraukiama, kai yra šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, dėl kurių procesas negalimas. Kai yra šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta aplinkybė, baudžiamoji byla nutraukiama tik tuo atveju, jeigu kaltinamasis nereikalauja tęsti baudžiamojo proceso. Lietuvos Respublikos BPK 254 straipsnio 4 dalyje (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) nurodyta, kad nagrinėjimo teisme metu, kai nustatomos šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2–7 punktuose numatytos aplinkybės, byla nutraukiama teismo nutartimi. Kai yra šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta aplinkybė, baudžiamoji byla nutraukiama teismo nutartimi tik tuo atveju, jeigu kaltinamasis nereikalauja tęsti baudžiamojo proceso.

52510.13. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalis dėl baudžiamosios bylos nutraukimo kaltinamųjų A. M., E. M. ir UAB „A. G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 3 dalį suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams priimta neišsprendus klausimo, ar kaltinamieji pagrįstai (nepagrįstai) buvo kaltinami padarę šias nusikalstamas veikas. Susidariusi situacija vertintina kaip reiškianti, kad byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta neišsamiai. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis A. M. ir jo gynėja, asmenys, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. ir UAB „A. G.“ bei jo atstovas pateikė apeliacinius skundus, kuriuose prašo juos išteisinti, o Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo pripažinti, kad A. M., E. M. ir R. G. buvo pagrįstai kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, apeliacinės instancijos teismas šalindamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio trūkumus, šiame nuosprendyje pasisako ir dėl A. M., E. M., UAB „A. G.“ kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 3 dalį pagrįstumo (nepagrįstumo). Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) nurodyta, kad jeigu paaiškėja aplinkybė, jog suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas perdavus bylą teismui ar bylos nagrinėjimo teisme metu ir kaltinamasis reikalauja tęsti baudžiamąjį procesą, teismas baigia nagrinėti bylą ir nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą arba priima išteisinamąjį nuosprendį. Lietuvos Respublikos BPK 235 straipsnio 1 dalyje (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) nurodyta, kad kai yra šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta aplinkybė, baudžiamoji byla nutraukiama tik tuo atveju, jeigu kaltinamasis nereikalauja tęsti baudžiamojo proceso. Nagrinėjamu atveju R. G. nepateikė apeliacinio skundo, kuriame prašytų ją išteisinti, be to, apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė palikti pirmosios instancijos teismo nuosprendį nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinio skundo prašymas pripažinti, kad R. G. buvo pagrįstai kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, atmetamas ir šiame nuosprendyje nepasisakoma dėl R. G. kaltinimų pagrįstumo.

52611. Dėl sukčiavimo (apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas)

52711.1. Lietuvos Respublikos BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą asmuo atsako tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką; tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos. Baudžiamojo proceso įstatymo normos draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį ar veiką kvalifikuoti pagal kaltinimą, kurio požymiai nėra nustatyta tvarka ir neginčytinai įrodyti. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimą, būtina vadovautis in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės ir neaiškumai, kurių negali būti, t. y. nėra galimybės jų pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes. Duomenų, kuriais remiantis galima tik manyti, kad nusikalstama veika galėjo būti padaryta, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir apkaltinamajam nuosprendžiui priimti. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai. Nekaltumo prezumpcijos principo baudžiamajame procese (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 6 dalis) turinio analizė leidžia teigti, kad neįrodytas kaltumas tolygus įrodytam nekaltumui.

52811.2. Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Šio baudžiamojo įstatymo dispozicijoje objektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų. Sukčiavimo sudėtis yra materiali, todėl būtinasis nusikaltimo sudėties požymis, įrodinėtinas byloje, yra turtinės žalos nukentėjusiajam padarymas. Taigi nusikaltimas yra baigtas, kai nukentėjusysis dėl panaudotos apgaulės suklaidintas netenka turto ar turtinės teisės, negaudamas tolygaus ekvivalento, arba jis negauna turto, kurį pagal prievolę kaltininkas turi jam perduoti, o kaltininkas jį neteisėtai užvaldo ir paverčia savo ar kitų trečiųjų asmenų nuosavybe ar be teisėto pagrindo laiko savo nuosavybe. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų nusikaltimų ir teisės pažeidimų, civilinio delikto, bei darantis turto užvaldymą neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant įgyti (užvaldyti) svetimą turtą ar turtinę teisę, ar apgaulės panaudojimas prieš asmenis, turinčius reikalavimo į turtą teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto ar turtinės teisės į jį įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo būdas. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo, asmens, kurio žinioje yra turtas, ar asmens, turinčio teisę priimti privalomus vykdyti sprendimus, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą, taip pat teisės disponuoti turtu, ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui arba konstatuoti tokią teisę. Apgaulė gali pasireikšti ir suklaidinimu dėl kaltininko turimos pareigos nukentėjusiajam. Turto savininkas, valdytojas ar asmuo, turintis prievolės teisę, gali būti kaltininko suklaidinamas įvairiais būdais. Tačiau visų jų esmė apsunkinti asmens, užvaldžiusio turtą ar turinčio turtinę prievolę, nustatymą ar prievolės fakto nustatymą arba padaryti problemišką pažeistos teisės atkūrimą be kriminalinės justicijos įsikišimo. Apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė ir įveikti bent minimalų protingo nukentėjusiojo elgesio lygį, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui, o esant turtinei prievolei, sprendimui dėl jos reikalavimo. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą ar reikalauti prievolės, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu. Paprastai toks suklaidinimas daromas pateikiant suklastotus dokumentus (sutartis), patvirtinančius juridinį faktą, ar liudijančius teisę į turtą, arba tikri kaltininko ketinimai maskuojami suklaidinant dėl esminių sutarties aplinkybių ar asmens identifikacinių duomenų (nurodant neteisingus duomenis), siekiant apsunkinti sutarties vykdymą, ar asmens, užvaldžiusio turtą, nustatymą arba galimą užvaldyto turto išieškojimą, arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba jo turtinės prievolės panaikinimu. Nukentėjusysis gali būti suklaidintas ir tik dėl asmens ketinimų. Tokiu atveju dokumentuose jokių klastojimų ar kitų klaidingų duomenų nėra. Apgaulė tokiu atveju pasireiškia piktnaudžiavimu nukentėjusiojo pasitikėjimu. Suklaidintas dėl ketinimų nukentėjusysis perduoda turtą kitam asmeniui laikinai valdyti, naudoti ar nuosavybėn ir tikisi, kad turtą gavęs asmuo vykdys tam tikrus įsipareigojimus turtui ar sugrąžins teisėtam turto savininkui ar valdytojui perduoto turto vertę atitinkančią pinigų sumą, arba perduos tokios pat vertės daiktą. Tačiau, jei turtą gavęs asmuo neketina vykdyti savo įsipareigojimų, o dėl jo padarytos apgaulės pažeistos teisės atkūrimas objektyviai tampa problemiškas, kyla padarytos veikos baudžiamojo teisinio vertinimo klausimas. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu yra viena iš sukčiavimo nusikaltimo apgaulės formų.

52911.3. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali būti įgyjamas ir tapti kito asmens nuosavybe civilinių sutarčių pagrindu. Civiliniai teisiniai santykiai yra teisėti, kai šalių veiksmai sandorių sudarymo metu ir iš sandorių atsiradusių prievolių vykdymas rodo tikruosius jų ketinimus, kai siekiama iš civilinio sandorio išplaukiančių pasekmių, o ne nusikalstamų tikslų. Jei sutarties sąlygos nevykdomos, įstatymai numato tam tikras teisines pasekmes. Civilinės sutarties sąlygų pažeidimas pats savaime dar nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei vienai iš sutarties šalių nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Sutarties šalys turi teisę kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu. Tam, kad tokią veiką būtų galima laikyti nusikaltimu, nepakanka vien neteisingų duomenų į sutartį įrašymo ar sutarties sąlygų nevykdymo arba turto negrąžinimo. Baudžiamajai atsakomybei būtina, kad sutarties nevykdymas būtų susijęs su apgaulės panaudojimu, dėl kurios nukentėjusiajam padaroma žala ir dėl apgaulės esmingai apsunkinamas pažeistos teisės atkūrimas civilinio proceso tvarka. Jei nukentėjusiajam žala padaroma dėl sutarties sąlygų pažeidimo, reikia nustatyti, ar kaltininkas visai neketino vykdyti sutarties sąlygų, o turtas paslepiamas ar perleidžiamas kitiems asmenims, dėl to apsunkinamas arba tampa neįmanomu turto susigrąžinimas natūra ar pinigine išraiška, ar sutartis nevykdoma dėl nepasisekusio verslo ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios.

53011.4. Be to, esminis požymis, darantis veiką sukčiavimo nusikaltimu yra tas, kad esant apgaulei iš esmės apsunkinamas pažeistos teisės atkūrimas civilinio proceso tvarka. Pateikdamas suklastotus dokumentus arba į tikrus dokumentus (sutartį) įrašydamas netikrus duomenis (pateikdamas netikrus duomenis apie save, gyvenamąją ar darbo vietą arba kitokius duomenis, apsunkinančius jo identifikavimą, arba duomenis apie turto priklausomybę), kaltininkas ne tik suklaidina turto savininką ar valdytoją dėl savo ketinimų iš esmės paveikdamas asmens apsisprendimą, bet ir apsunkina pažeistos teisės atkūrimą civilinio proceso tvarka be kriminalinės justicijos įsikišimo. Būtent tai jo padarytą veiką daro nusikalstama.

53111.5. Tais atvejais, kai kyla abejonių, ar kaltininko veika atitinka nusikalstamo sukčiavimo požymius, ar turi būti taikoma civilinė atsakomybė, atsižvelgiama į tai, ar kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ar sudaryti sandorį ir (ar) jis sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas (pvz., be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą, vengdamas prievolės tyčia tapo beturtis, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo, pasislėpė ir pan.). Be to, tokiais atvejais gana svarbus kriterijus, padedantis atskirti sukčiavimą nuo civilinės teisės pažeidimo, yra nukentėjusiojo apdairaus, atidaus ir rūpestingo elgesio kriterijus, susijęs su nukentėjusio asmens savybėmis ir veiksmais. Vadovaujantis šiuo kriterijumi, naudojama apgaulė turi įveikti bent minimalų protingo civilinių teisinių santykių dalyvio elgesio lygį.

53211.6. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui nepakanka apgaulės nustatymo bei turto užvaldymo ar turtinės prievolės išvengimo fakto. Ne mažiau svarbūs nusikaltimo subjektyvieji požymiai, visų pirma kaltė, pasireiškianti tyčios forma. Kaltininkas suvokia, kad, apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, ar asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veikos nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Jau sutarties sudarymo momentu asmens tyčia turi būti nukreipta į sutarties sąlygų nevykdymą ir žalos turto savininkui padarymą. Todėl ne mažiau svarbu nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir apgaulės subjektyvų suvokimą bei neteisėto turto įgijimo ir turtinės žalos padarymo nukentėjusiajam suvokimą. Kaltės turinys atskleidžiamas ne tik remiantis kaltininko prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai–psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. Taigi apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį ir pagal objektyvias nusikalstamos veikos aplinkybes. Tyčinė kaltės forma, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodyta ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais.

53311.7. Veika turi ne tik formaliai atitikti baudžiamajame įstatyme numatytos nusikaltimo sudėties požymius, bet ir būti pavojinga. Kiekvienu atveju turi būti įvertinama, ar veikos pavojingumas yra pakankamas veiką pripažinti nusikalstama, ar ji pagal savo pavojingumą laikytina mažiau pavojingu teisės pažeidimu (administraciniu, drausminiu nusižengimu, civiliniu deliktu). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuostatą, jog nusikalstamomis veikomis įstatyme gali būti pripažintos tik tokios veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis iš tikrųjų yra daroma žala arba dėl šių veikų kyla grėsmė, kad tokia žala bus padaryta (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms ne visada tokios veikos pripažintinos nusikalstamomis ir jas padariusiems asmenims taikytinos pačios griežčiausios priemonės – bausmės. Kiekvieną kartą, kai reikia spręsti, pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ar pan.) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimai). Tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius, administracinius, mokestinius ar kitus ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos, ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams, administraciniams, mokestiniams ar kitiems teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėse valstybėse yra suprantama kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių apsaugai, todėl ir taikoma ji turėtų būti tik tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų pasiekti negalima.

53411.8. Baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Civilinės sutarties sąlygų pažeidimas pats savaime dar nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei vienai iš sutarties šalių nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Šios nuostatos ignoravimas tokio pobūdžio bylose gali lemti nepakankamo pavojingumo veikų kriminalizavimą, taip iškreipti baudžiamųjų įstatymų principus bei paskirtį. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat nurodoma, kad nusikaltimai – tai pirmiausia tokie teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. ir 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).

53511.9. A. M. kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, E. M. kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį, R. G. kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, suformuluotas taip, kad jie (A. M., E. M., R. G.) nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2009 m. liepos 1 d., veikdami organizuota grupe kartu su G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir baudžiamoji byla Nr. 1-245-271/2015 nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme), R. R. (kurios atžvilgiu 2011 m. vasario 23 d. ikiteisminis tyrimas nutrauktas dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 39¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos BPK 212 straipsnio 7 punktu, jai padėjus atskleisti organizuotos grupės narių padarytas nusikalstamas veikas), A. M. organizavus nurodytos grupės veiklą jos nariams duodant nurodymus atlikti nusikalstamus veiksmus, turint bendrą tyčią apgaulės būdu A. M. ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – PVM lėšas bei Paramos lėšas, buvo įkurta fiktyvi įmonė UAB „F.“ (pagrindinė rangovė statant objektą „G. D.“), kuri buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti objekte A. M. ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų objekte neatliko, naudojantis UAB „F.“, pasitelkiant G. K., R. G., buvo gaminami ir naudojami netikri bei klastojami tikri įvairūs statybų bei buhalteriniai - finansiniai dokumentai, kuriuose buvo užfiksuotos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, taip pat buvo pažeistos Paramos sutarties sąlygos bei pažeisti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai, kad tokiu būdu A. M. ir E. M. naudai būtų neteisėtai iš valstybės biudžeto sugrąžintas didelės vertės svetimas turtas - PVM lėšos (474 625 Lt) ir Paramos lėšos (1 277 395,38 Lt).

53611.10. Vienas iš pagrindinių įrodymų, kuriais grindžiamas kaltinimas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendis, yra ūkinio – finansinio tyrimo specialistų išvados.

53711.11. Teismai, vertindami specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, turėtų patikrinti ir įvertinti specialistui ar ekspertui pateiktos medžiagos išsamumą, pakankamumą ir kokybiškumą; ekspertui ar specialistui pateiktų pradinių duomenų teisingumą; ekspertui ar specialistui pateiktos medžiagos ištyrimo visapusiškumą; taikytų metodų mokslinį pagrįstumą ir tinkamumą; atsakyti į klausimą, ar ekspertas ar specialistas neviršijo savo specialių žinių ribų ir, ar nesprendė klausimų, kurie viršija jų kompetencijos ribas. Byloje surinktų įrodymų, tame tarpe ir liudytojų parodymų vertinimas, yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, tuo tarpu ūkinės finansinės veiklos tyrimas turi apsiriboti buhalterinių finansinių dokumentų tyrimu. Tik įvertinus visus įrodymus, tame tarpe ir specialisto išvadą, kompetentinga teisėsaugos institucija gali daryti išvadas, tame tarpe ir apie įmonių, jų atliekamų ūkinių operacijų fiktyvumą.

53811.12. Vienas iš ikiteisminio ir teisminio tyrimo dalykų šioje byloje yra nustatyti, ar UAB „F.“ buvo realiai veikianti įmonė, ar tarp UAB „F.“ ir E. M., UAB „F.“ ir G. K. sudarytos rangos sutartys buvo realios ir vykdomos, ar UAB „F.“ atliko darbus ir suteikė paslaugas, nurodytas rangos sutartyje, sudarytoje su E. M., ar ne, ar šių sutarčių pagrindu išrašytuose finansiniuose-buhalteriniuose, statybiniuose dokumentuose užfiksuotos realiai įvykusios ūkinės operacijos. Šios aplinkybės turi būti nustatytos Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnyje nurodytais įrodymais. Vienas iš įrodymų yra specialisto išvada. Specialisto išvada gaunama tada, kai nusikalstamos veikos aplinkybėms nustatyti būtina atlikti tyrimą, kuriam reikalingos specialios žinios ir įgūdžiai (paprastai mokslo, technikos, meno ar kitų sričių). Šiuo atveju specialisto funkcija yra buhalterinių – finansinių dokumentų tyrimas. Specialisto pateikiami atsakymai į klausimą negali reikalauti teisiškai įvertinti nustatytus faktus ar konstatuoti asmens teisinę atsakomybę.

53911.13. Šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu pateiktos ūkinio – finansinio tyrimo specialistų išvados kelia abejones savo pagrįstumu dėl pačios tyrimo metodikos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, formuluodamas užduotis specialistams dėl ūkininko E. M., UAB „F.”, UAB „A. G.“ ir G. K. ūkinės finansinės veiklos atlikimo, nurodė, kad pagal tyrimo metu surinktą medžiagą matyti, kad UAB „F.“ sudarė rangos sutartį neturėdama kvalifikacijos atestato rangos darbams atlikti, taip pat dėl tų pačių darbų atlikimo buvo išrašomi atliktų darbų aktai skirtingomis datomis. Objekte dirbo asmenys neįforminę darbo santykių, kai kuriems iš jų atlyginimas buvo mokamas iš UAB „A. G.“, su kuria nebuvo sudaryta rangos sutartis. Taip pat buvo nustatyta, kad UAB „A. G.“ nuo 2007-09-01 pirko statybines medžiagas, kurios buvo naudojamos aukščiau nurodytame objekte. UAB „F.“ pateikė ūkininkui E. M. apmokėti sąskaitas faktūras bei dalį sąskaitų faktūrų už realiai nepatirtas išlaidas. Taip pat užduotyje nurodyta, kad ūkininko E. M. vieninteliam statybos objektui - kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybai, įsteigta įmonė UAB „F.“, siekiant sudaryti sąlygas kitiems subjektams neteisėtai iš biudžeto susigrąžinti didelį pridėtinės vertės mokestį (T. 7, b. l. 1-3; T. 9, b. l. 73-74; T. 12, b. l. 14). Kaip matyti jau pačiose tyrėjo pateiktose užduotyse atlikti objektų tyrimą buvo supainiotos teisėsaugos institucijų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, teismo bei specialistų funkcijos. Specialistams buvo pateikti klausimai, užduotyse nurodant, kad tyrimo metu yra nustatyta, jog ūkininko E. M. vieninteliam statybos objektui – kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybai, įsteigta įmonė UAB „F.“, siekiant sudaryti sąlygas kitiem subjektams neteisėtai iš biudžeto susigrąžinti didelį pridėtinės vertės mokestį; UAB „F.“ pateikė ūkininkui E. M. apmokėti dalį sąskaitų faktūrų už realiai nepatirtas išlaidas. Specialistai, atlikę ūkininko E. M., UAB „F.”, UAB „A. G.“ ir G. K. ūkinės finansinės veiklos tyrimus, rėmėsi apriorine ikiteisminio tyrimo pareigūno išvada, kuri galėjo būti padaryta tik išsamiai, pilnutinai, objektyviai išnagrinėjus baudžiamąją bylą. Taigi specialistų nebuvo prašoma pasisakyti dėl to, ar dokumentuose (sutartyse, PVM sąskaitose faktūrose, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktuose, statybų žurnale, kasos išlaidų orderiuose ir pan.) nurodytos ūkinės operacijos atitinka tikrovę ar ne. Specialistams buvo pavesta nustatyti, ar teisingai buvo apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai, ar padaryta žala biudžetui, jei taip, tai kokio dydžio, ar buhalterinė apskaita buvo vedama laikantis norminių teisės aktų reikalavimų, kokie norminiai aktai buvo pažeisti. Specialistai atsakė į užduotus klausimus preziumuodami, kad dokumentuose nurodytos ūkinės operacijos realiai neįvyko, jog iš biudžeto neteisėtai buvo susigrąžintas didelis pridėtinės vertės mokestis, nes taip jiems buvo nurodyta užduotyse, vadovaudamiesi ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kitų specialistų išvadomis, t. y. neapsiribojo tik buhalterinių–finansinių dokumentų tyrimu. Iš esmės specialistų tyrimai ikiteisminio tyrimo metu atlikti formaliai, remiantis apriorinėmis nuostatomis, kurios turėjo būti galutinis tyrimo rezultatas.

54011.14. Iš užduočių atlikti objektų tyrimą, specialisto išvadų ir specialisčių paaiškinimų teisiamajame posėdyje matyti, kad specialistės savo išvadas dėl UAB „F.“ fiktyvumo, šios įmonės vardu sudarytų sutarčių fiktyvumo ir kituose statybų, buhalteriniuose-finansiniuose dokumentuose įformintų ūkinių operacijų neatitikimo tikrovei grindė iš esmės ne savo specialiomis žiniomis, ne informacija, esančia buhalteriniuose–finansiniuose dokumentuose, o liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kitų specialistų išvadomis, kuriuose taip pat buvo vadovautasi liudytojų parodymais, užduotyse atlikti objektų tyrimą nurodytomis aplinkybėmis bei išvestinėmis loginėmis prielaidomis iš ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų aplinkybių.

54111.15. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05 specialisto išvadoje dėl UAB „F.“ ūkinės finansinės veiklos nurodyta, kad UAB „F.“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sąskaitos, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, UAB „F.“ įformintuose dokumentuose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp nurodytų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko. UAB „F.“ buvo įsteigta tam, kad įformintų dokumentuose tikrovėje neatitinkančias kaimo turizmo sodybos „G. D.“, statybos išlaidas, ir jų pagrindu ūkininkas E. M. suformuotų nepagrįstai didesnį grąžintiną iš biudžeto PVM bei tokių dokumentų pagrindu galėtų gauti išlaidų kompensaciją pagal teikiamą Nacionalinės mokėjimų agentūros prie ŽŪM finansavimo programą. Dėl šių tikslų buvo imituojama, kad UAB „F.“ vykdo veiklą ir laiku moka privalomus mokesčius. E. M. veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB „F.“, imitavo jos vykdomą veiklą. Buvo teikiamos UAB „F.“ PVM deklaracijos, kuriose 2008 m. vasario - rugpjūčio mėn. deklaravo mokėtiną į biudžetą PVM (susidariusį dėl deklaruotų žymiai didesnių pardavimų ir pardavimo PVM, nei pirkimų) ir sumokėta 216 803 Lt PVM. Vėliau 2008 m. rugsėjo - gruodžio mėn. deklaravo didelę grąžintiną iš biudžeto PVM sumą (susidariusią dėl deklaruotų žymiai didesnių pirkimų - pirkimo PVM, nei pardavimų), dėl ko biudžete susidarė PVM permoka ir bendrovė šią permoką iš biudžeto nori susigrąžinti (inspekcijai pateiktas 2009-02-18 prašymas 157 763 Lt grąžinti PVM). Tokia veiklos imitacija buvo siekiama sudaryti UAB „F.“ teigiamos ir laiku mokančios privalomus mokesčius įmonės įvaizdį, tam kad pateisinti ūkininko E. M. deklaruotą pirkimo PVM kaip pagrįstai susidariusį ir tuo pagrindu susigrąžinti PVM iš biudžeto. G. K. ir UAB „F.“ yra dirbtinai sukurtos tarpinės grandys, dėl kurių G. K. deklaravo 151 005 Lt mokėtiną į biudžetą PVM, bet nesumokėjo, UAB „F.“ deklaravo pardavimo PVM (493 070 Lt) artimą pirkimo PVM (471 906 Lt), ir E. M. deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir susigrąžino 474 625 Lt PVM sumą. Tokiu būdu UAB „F.“ siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o buvo naudojama kitokiai, negu steigimo dokumentuose nurodytai veiklai vykdyti, neturėjo ir nesukūrė PVM objekto. Bendrovė įformino sandorius - realiai bendrovės nevykdytas ūkines operacijas, tikslu ūkininkui E. M. įteisinti prekių (paslaugų) įsigijimo operacijas, sudarydama sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius ir neteisėtai suformuoti 2 582 104 Lt išlaidas bei 464 779 Lt PVM atskaitą. UAB „F.“ padėjo ūkininkui E. M. pasinaudoti 464 779 Lt PVM atskaita, dėl ko padaryta žala valstybės biudžetui (T. 9, b. l. 95-120).

54211.16. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29 specialisto išvadoje dėl ūkininko E. M. ūkinės finansinės veiklos nurodyta, kad E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu - sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, imitavo jos vykdomą veiklą, siekiant sudaryti teigiamos, laiku teikiančios PVM deklaracijas, mokančios privalomus mokesčius įmonės įvaizdį, kad pateisintų ūkininko E. M. deklaruotą pirkimo PVM, kaip pagrįstai susidariusį, tuo pagrindu susigrąžinti PVM iš biudžeto ir gauti išlaidų kompensaciją pagal teikiamą Nacionalinės mokėjimų agentūros prie ŽŪM finansavimo programą. E. M. statybos darbų (paslaugų) pirkimo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, sutartys neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, ūkinės operacijos tarp anksčiau minėtų ūkio subjektų, būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko. Ūkininkas E. M., veikdamas kartu su susijusiu asmeniu – sūnumi A. M., įsteigė UAB ,,F.“, siekdamas įteisinti tikrovėje neatitinkančias tiek prekių (paslaugų) pirkimo, tiek pardavimo ūkines operacijas bei samdomų asmenų darbo santykius, todėl įmonės dokumentuose įformintos tikrovės neatitinkančios ūkinės operacijos nepatvirtina tikrų ūkinių operacijų turinio, o įforminti samdomų asmenų darbo santykiai neatitinka tikrovės. Ūkininkas E. M., vengdamas įdarbinti asmenis ir siekdamas išvengti GPM mokėjimų į biudžetą, dirbtinai sukūrė samdomų asmenų individualią veiklą, žinodamas, jog nuo individualios veiklos pajamų jam nereikės apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokesčio. E. M. siekiant mokestinės naudos, buvo dirbtinai sukurtos tarpinės grandys, tarp UAB ,,F.“ ir samdomų darbuotojų (G. K., A. Z., A. P., G. V. ir kt.), tačiau ne visais atvejais buvo galima tiksliai nustatyti legaliai ar nelegaliai dirbusių fizinių asmenų skaičių bei tikslų jų gautų pajamų dydį. Ūkininko E. M. buhalterinės apskaitos registrų pagrindu buvo parengtos PVM deklaracijos ir pateiktos Vilniaus apskrities VMI. UAB ,,F.“ vardu įformintose PVM sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos tarp nurodyto ūkio subjekto – ūkininko E. M., būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, neįvyko. Ūkininkas E. M. UAB „F.“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (t. y. dokumentus, neturinčius juridinės galios) įtraukė į buhalterinės apskaitos registrus ir jų (registrų) pagrindu parengė PVM deklaracijas ir į pirkimo PVM nepagrįstai įtraukė: už 2008 m. vasario mėn. – 111 337,92 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. gegužės mėn. – 88 254,42 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. liepos mėn. – 116 291,52 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. rugpjūčio mėn. – 52 575,24 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. rugsėjo mėn. – 70 548,30 Lt pirkimo PVM, už 2008 m. spalio mėn. – 25 771,14 Lt pirkimo PVM. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose E. M. įrašė neteisingus duomenis, t. y. nepagrįstai į PVM atskaitą įtraukė 464 779 Lt PVM, siekdamas neteisėtai susigrąžinti iš biudžeto 464 779 Lt PVM sumą. E. M. neteisėtai deklaravo 519 147 Lt grąžintiną iš biudžeto PVM ir neteisėtai susigrąžino 474 625 Lt PVM sumą. Tokiu būdu, E. M. siekė ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, išvengiant turtinės prievolės valstybei, bei siekė įteisinti iš anksto suplanuotus tikrovės neatitinkančius sandorius, neteisėtai suformavo PVM ataskaitą, neteisėtai susigrąžino iš biudžeto 464 779 Lt PVM sumą bei neteisėtai priskaičiavo 2 582 104,00 Lt išlaidų. Dėl to padaryta žala biudžetui, sumoje 464 779 Lt PVM (T. 12, b. l. 14-29).

54311.17. Dėl anksčiau paminėtų aplinkybių, šiomis ūkinio-finansinio tyrimo specialisto išvadomis negalima besąlygiškai vadovautis, nes jos kelia abejones savo pagrįstumu dėl pačios tyrimo metodikos. Specialistas savo išvadas grindė iš esmės ne savo specialiomis žiniomis, ne informacija, esančia buhalteriniuose–finansiniuose dokumentuose, o liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kitų specialistų išvadomis, kuriuose taip pat buvo vadovautasi liudytojų parodymais, užduotyse atlikti objektų tyrimą aprioriškai nurodytomis aplinkybėmis, kurios turėtų būti galutinis tyrimo rezultatas, bei išvestinėmis loginėmis prielaidomis iš ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų aplinkybių. Šių specialisto išvadų patikimumas turėtų būti tikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio nuostatomis.

54411.18. Byloje nustatyta, kad E. M. ir UAB „F.“ 2007-12-10 pasirašė statybos rangos sutartį, kurioje UAB „F.“ įsipareigojo kaimo turizmo sodyboje „G. D.“ atlikti statybos darbų už 2 727 946,42 Lt su PVM (T. 1, b. l. 138-140). Priešingai nei nurodyta kaltinime ir specialisto išvadose, UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, tai konstatuota ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantys įrodymai. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad UAB „F.“ veikė, samdė darbuotojus, gavo užsakymus, pasirašinėjo sutartis, sumokėjo apie 2 500 000 Lt pavedimais įvairiems ūkio subjektams. UAB „F.“ turėjo ne vieną subrangovą, teikusį jai paslaugas. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad pasirašius rangos sutartį su UAB „F.“, ši įmonė organizavo statybos darbus, užsakinėjo medžiagas, samdė subrangovus, mokėjo mokesčius, net permokėjo PVM mokestį. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad ji UAB „F.“ užsakinėjo prekes ir tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą. Anot R. G., UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė. A. L. įmonės vardu užsakinėjo ir pirko prekes bei atnešdavo R. G. sąskaitas, banko išrašus, o R. G. suvesdavo šiuos duomenis į buhalteriją, paskui R. G. pati įmonės vardu užsakinėjo prekes, R. G. iš įmonės kasos išduodavo G. K. grynuosius pinigus, darydavo kitus mokėjimo pavedimus. Be to, UAB „F.“ ruošėsi vykdyti dar vieną projektą Alytuje, bet nepavyko. Liudytoja A. L., UAB „F.“ steigėja ir buvusi įmonės direktorė, teisiamajame posėdyje parodė, kad UAB „F.“ buvo reali įmonė, ji buvo rangovė statant kaimo turizmo sodybą „G. D.“, tam įmonė samdė darbuotojus, pasirašinėjo su jais sutartis, užsakinėjo prekes, įnešė į bendrovės sąskaitą pinigus. Liudytoja R. L. (buvusi R.), buvusi UAB „F.“ direktorė, teisiamajame posėdyje parodė, kad UAB „F.“ buvo rangovė statant kaimo turizmo sodybą „G. D.“, ši įmonė rūpinosi sodybos statybomis, įmonei buvo atsiskaitoma už atliktus darbus. Nors liudytoja R. L. (buvusi R.) buvo tik formali vadovė ir jokių sprendimų nepriminėjo, tik pasirašydavo įmonės vardu jai pateiktus A. M. dokumentus, o realiai visus sprendimus įmonės vardu priiminėjo, tiekėjus ir subrangovus surasdavo ir sudarydavo su jais sutartis A. M., nepaneigia fakto, kad įmonė realiai vykdė veiklą. Liudytoja A. A., UAB „A. G.“ administratorė, teisiamajame posėdyje parodė, kad UAB „F.“ buvo kaimo turizmo sodybos „G. D.“ rangovė. UAB „F.“ direktorė R. L. (buvusi R.) tvarkė visus įmonės dokumentus, R. G. tvarkė įmonės finansinius klausimus (atlikdavo mokėjimo pavedimus), statybos darbų vadovas buvo G. K., jis buvo atsakingas už statybos darbus, medžiagas. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „F.“ buvo sudariusi 2008-07-25 sutartį su UAB „Senukų prekybos centras“ dėl prekių pardavimo (T. 1, b. l. 132-134), 2007-12-10 statybos rangos sutartį su A. Z. (T. 1, b. l. 135-137), 2008-02-25 rangos sutartį su UAB „T.“ (T. 14, b. l. 7-12), taip pat dėl atskirų darbų atlikimo sutartis su kitais darbuotojais ir įmonėmis, išrašydavo finansinius – buhalterinius dokumentus bei atlikdavo mokėjimo pavedimus už atliktus darbus. UAB „F.“ 2008-02-15 sudarė su G. K. statybos rangos sutartį (T. 1, b. l. 141-142). Apeliacinės instancijos teisme, atlikus papildomą įrodymų tyrimą, buvo apklaustas G. K. parodė, kad su UAB „F.“ buvo sudaręs sutartį, pagal kurią pradėjo dirbti statybose, taip pat samdė kitus darbuotojus, su jais sudarė sutartis, mokėjo jiems atlyginimus iš pinigų, kuriuos gaudavo iš UAB „F.“. G. K. parodė, kad taip pat buvo sudaręs žodinę sutartį su E. M. dėl papildomų darbų atlikimo; gavo visus pinigus, kurie įrašyti į pajamų žurnalą. Tai patirtina ir kiti byloje esantys įrodymai.

54511.19. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad G. K. buvo statybų vadovas, jis vadovavo ir kontroliavo visas statybas, pastatė keturis pastatus. Darbus sodyboje atliko G. K. ir jo samdyti darbuotojai. Pagal statybos rangos sutartį G. K. gavo virš 100 000 Lt pavedimais ir likusius 600 000 Lt grynais. Liudytojas M. K. parodė, kad G. K. buvo UAB „F.“ subrangovas, liudytojas matė G. K. objekte. Liudytoja A. A. parodė, kad statybų darbų vadovas buvo G. K., kuris buvo atsakingas už statybos darbus bei medžiagas. Liudytojai E. L. ir A. Z. parodė, kad objekte dirbo gruzinas G. K. ir dar keli gruzinai. Liudytojas D. M. parodė, kad pagal pasirašytą sutartį su G. K. atliko statybos darbus sodyboje, esančio ( - ), pinigus jam mokėjo G. K. UAB „F.“ vadovavo G. K. G. K. kartu su kitais gruzinais taip pat atliko statybos darbus. Liudytojas J. K. parodė, kad darbą sodyboje jam pasiūlė ir mokėjo G. K. Objekte G. K. surašydavo kiekvieno darbininko atliktus darbus, pagal tai buvo skaičiuojamas atlyginimo dydis. Liudytojas D. K. parodė, kad objekte G. K. dirbo įvairius darbus, taip pat prižiūrėjo kitus darbininkus, G. K. gyveno objekto teritorijoje esančiame vagonėlyje. Liudytojui iš G. K. sąskaitos buvo pervesta 1 000 Lt. Liudytojas S. M. parodė, kad sudarė sutartį su G. K., kuris prižiūrėjo darbus objekte. Liudytojas G. N. parodė, kad G. K. objekte buvo kaip brigadininkas. Liudytojas M. T. parodė, kad už atliktą darbą sodyboje iš G. K. sąskaitos kelis kartus buvo pervesti pinigai. Liudytojas E. T. parodė, kad sutartį pasirašė su sodyboje dirbusiu gruzinu G. K., pas kurį dirbo dar apie 20 žmonių. Liudytojas A. S. parodė, kad atsiskaitinėjo G. K. apie atliktus darbus. Liudytojas R. M. parodė, kad objekte dirbo gruzinas G. K., kuris atliko statybos darbus, prižiūrėjo darbininkus bei užsiėmė jų paieška. Liudytojas A. V. parodė, kad G. K. vadovavo kitiems darbininkams. Liudytojas G. T. parodė, kad G. K. buvo brigadininkas, matė kaip jis vadovavo. Liudytojas D. J. parodė, kad statybų rangos sutartį pasirašė su G. K., kuris taip pat dirbo objekte ir gyveno netoliese esančiame vagonėlyje. Liudytojas V. I. parodė, kad dėl darbo susitarė su G. K., pinigus grynaisiais jam sumokėjo G. K. Liudytojas I. K. parodė, kad pasirašius sutartį su UAB „F.“, techninis prižiūrėtojas objekte buvo G. K., kuris viską prižiūrėjo, rodė, kokius darbus reikia atlikti ir per kokį terminą. Visi darbai buvo derinami su G. K. Liudytojas A. P. parodė, kad darbo sutartį pasirašė su G. K., pastarasis buvo statybos vadovas, darbų vykdytojas, už atliktą darbą liudytojui sumokėjo G. K. Liudytojas M. J. parodė, kad pasirašė sutartį su darbų vadovu G. K., kuris, atlikus darbus, sumokėjo grynaisiais. G. K. visus prižiūrėdavo, nes buvo jų darbų vadovas, viskam vadovavo, tačiau kartais ir pats atlikdavo statybos darbus. Liudytojas R. D. parodė, kad darbus derino su G. K., nes pastarasis vadovavo statyboms, liudytojui už atliktą darbą per kelis kartus pavedimu sumokėjo G. K. Liudytojas G. V. parodė, kad G. K. buvo statybų viršininkas, atlyginimą grynais pinigais mokėdavo G. K.

54611.20. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, o realiai vykdė veiklą, sodybą pastatė per pasamdytus subrangovus; UAB „F.“ su G. K. sudaryta rangos sutartis taip pat nebuvo fiktyvi (tariama), nes G. K. pats realiai dirbo sodyboje, taip pat samdė kitus darbininkus statybos darbams atlikti, juos prižiūrėjo ir jiems vadovavo, mokėjo atlyginimus iš pinigų, gautų iš UAB „F.“. Pagal byloje esančius duomenis G. K. 2008-09-30 pateikė UAB „F.“ keturias PVM sąskaitas faktūras Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 Nr. 4 su atliktų darbų aktais, šiuose dokumentuose nurodyta, jog G. K. bendrovei atliko statybos darbų už 799 835,28 Lt su PVM. UAB „F.“ sutartis dėl statybos darbų (paslaugų) atlikimo sudariusi ir su kitais asmenimis ir įmonėmis. Pagal pateiktus dokumentus UAB „F.“ ūkininkui E. M. apmokėti pateikė šias statybos paslaugų pardavimo PVM sąskaitas faktūras: 2008-02-07 FOR Nr. 001 – 729 881,92 Lt; 2008-05-09 FOR Nr. 002 – 394 750,12 Lt; 2008-05-09 FOR Nr. 003 – 183 807,42 Lt; 2008-07-11 FOR NR. 004 – 267 535,50 Lt; 2008-07-29 FOR NR. 005 – 494 820,02 Lt; 2008-08-25 FOR Nr. 007 – 194 659,88 Lt; 2008-08-29 FOR Nr. 008 – 150 000,00 Lt; 2008-09-11 FOR NR. 009 – 462 483,30 Lt; 2008-10-29 FOR Nr. 010 – 168 944,14 Lt. Iš viso bendra suma su PVM nurodyta šiose PVM sąskaitose faktūrose apmokėti ūkininkui E. M. už kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybos darbus 2008 m. sudaro 3 046 882,30 Lt su PVM. Byloje esantis įrodymų visetas nepaneigia šiuose dokumentuose užfiksuotų duomenų patikimumo.

54711.21. Vien dėl tos priežasties, kad rangovo UAB „F.“ ar subrangovo G. K. statybų ir finansiniai – buhalteriniai dokumentai užpildyti pažeidžiant nustatytus reikalavimus (pasirašymas ne laiku ir netinkamo (neturinčio tam teisės) asmens, nurodant kitą darbų atlikimo laiką, nei realiai buvo, datų nesutapimas, pasirašė kitas asmuo (suklastotas parašas)), nenurodyti visi rekvizitai, nereiškia, kad dokumentuose įrašyti duomenys neatitinka tikrovės, jog šių ūkinių, finansinių operacijų realiai nebuvo. Taip pat byloje yra duomenų, kad dalis darbuotojų dirbo nelegaliai, nepasirašius su jais sutarties ir jiems neturint statybų laikotarpiu patento ar verslo liudijimo. Šie pažeidimai padaryti rangovo ir subrangovo, o ne paramos gavėjo, t. y. ūkininko E. M. ar jo sūnaus A. M. Šie pažeidimai nelaikytini apgaule Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio prasme.

54811.22. Paramos mechanizmas veikia kompensaciniu būdu, t. y. iš pradžių E. M. turėjo išleisti savo turimas finansines lėšas, pastatydamas ir sukurdamas naują objektą, ir tik vėliau, pateikęs reikalaujamus dokumentus, buvo sprendžiama dėl jo teisės gauti paramos lėšas įvykdymo. Grąžinamos tik tos lėšos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto, kuriam taikoma parama, įgyvendinimu. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamos nuo bendros patirtų išlaidų, įgyvendinant projektą, sumos. Byloje neginčijamai nustatyta, jog visas projektas buvo įgyvendintas, objektai pastatyti, kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybų darbai atlikti, t. y. UAB „F.“ atliko darbus ir suteikė paslaugas, nurodytas rangos sutartyje, sudarytoje su E. M., o E. M. UAB „F.“ už atliktus darbus sumokėjo. Tačiau byloje kilo ginčas dėl E. M. patirtų išlaidų statant sodybą dydžio ir jų pagrįstumo, nes nuo to priklauso išmokėtinos paramos ir grąžintino PVM mokesčio dydžiai.

54911.23. Apeliacinės instancijos teisme buvo svarstomas klausimas dėl ekonominės - statybinės ekspertizės paskyrimo, turint tikslą nustatyti kaimo turizmo sodybos „G. D.“ atliktų statybų vertę. Tokios ekspertizės išvados būtų labai svarbios, jei ekspertizė būtų atlikta ikiteisminio tyrimo metu ar tik pradėjus nagrinėti baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teisme, t. y. praėjus neilgam laiko tarpui nuo statybų pradžios. Nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacinės instancijos teisme nuo įvykio praėjo jau pakankami daug laiko (kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybos buvo vykdomos 2007-2008 metais), statybų darbų žurnale nebuvo tiksliai fiksuojami duomenys apie panaudotas statybines medžiagas, atliktus darbų kiekius ir paslėptus darbus, per tokį ilgą laikotarpį statybinių medžiagų bei statybos darbų atlikimo paslaugų kainos labai pasikeitė, galėjo pasikeisti ir pats tyrimo objektas – pastatyta sodyba (susidėvėjimas, remontas, rekonstrukcija, papildomos statybos ir kt.), todėl tyrimas šiuo metu nebūtų pakankamai tikslus ir objektyvus, be to, turto vertės nustatymas yra labai subjektyvus dalykas (kiekvienas ekspertas nurodytų skirtingą turto vertę), juo labiau nustatant turto vertę praeityje, taip pat, kad tyrimas ilgai užtrūktų ir būtų brangus, nutarta byloje neskirti ekonominės - statybinės ekspertizės ir vertinti duomenis, esančius byloje.

55011.24. E. M. 2005-11-30 paraiškoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – Paraiška) paskaičiuota, kad iš viso sodybos finansavimui reikės 3 055 728 Lt (įskaičiuotas 466 128 Lt PVM), iš kurių sudaro 1 294 800 Lt paramos lėšos ir 1 760 928 Lt pareiškėjo lėšos (T. 2, b. l. 64-78). 2006-12-21 Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos srities „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ paramos sutartyje Nr. BPD2004-EZUOGF-4.4.5-03-05/9/0010 (toliau – Paramos sutartis) nurodyta, kad projekto vykdytojui kompensuojama iki 1 284 588 Lt (arba 50 proc.) visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų (T. 2. b. l. 82-96). E. M. 2009-01-30 Agentūrai pateikė mokėjimo prašymą su priedais, kuriame nurodyta, kad iš viso deklaruojamų išlaidų suma sudaro 3 035 655,16 Lt (iš jų 463 066,04 Lt PVM ir 2 572 589,12 Lt tinkamų finansuoti išlaidų suma), o prašoma finansuoti suma sudaro 1 284 588 Lt (T. 2, b. l. 112-122), t. y. tokia pati suma, kuri buvo nurodyta 2006-12-21 Paramos sutartyje, E. M. neprašė sumokėti daugiau nei 2006-12-21 Paramos sutartyje buvo sutarta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Agentūra, patikrinusi pateiktus E. M. dokumentus, 2009-06-23 surašė paraišką tarpinei institucijai - ŽŪM Finansų ir biudžeto departamentui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui E. M. (prašoma išmokėti pagal projektą lėšų suma – 1 277 395,38 Lt) (T. 2, b. l. 168-169, 189-195) ir 2009-06-30 Žemės ūkio ministerija iš valstybės iždo į E. M. sąskaitą pervedė 1 277 395,38 Lt (T. 3, b. l. 113-114), t. y. neviršijo Paramos sutartyje sutartos sumos, priešingai, sumokėjo mažiau nei prašė E. M.

55111.25. Paramos sutarties 1.1.2. punkte nurodyta, kad Agentūra šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą, įvertinti Projekto vykdytojo pateiktus(-ą) mokėjimo prašymus(-ą) ir, jei su mokėjimo prašymais(-u) pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Sutartyje nustatytas sąlygas, teikti Žemės ūkio ministerijai (toliau - ŽŪM) mokėjimo paraiškas(-ą) dėl lėšų (paramos) pervedimo Projekto vykdytojui. Agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamo mokėjimo prašymo dokumentų gavimo ir užregistravimo dienos, patikrinusi mokėjimo prašymą, pateiktus dokumentus ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, teikia ŽŪM mokėjimo paraišką dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui, kuri, vadovaudamasi Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, tikrina ir tvirtina mokėjimo paraišką dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui, rengia ir teikia mokėjimo paraišką Valstybės iždui apmokėti. Valstybės iždas perveda Paramos lėšas Projekto vykdytojui (Paramos sutarties 3.4. punktas). Paramos sutarties 3.5. punkte nurodyta, kad jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Agentūra informuoja Projekto vykdytoją (T. 2. b. l. 82-96). Asmuo, kuriuo atžvilgiu baudžiamoji byla nuraukta, E. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad statybų metu dažnai buvo daromi įvairūs patikrinimai. Sodybos statinius, viską įvertinusi, priėmė valstybinė komisija. E. M. priėmė visus darbus, kurie buvo padaryti pagal priėmimo aktus. Atliktų darbų kokybę tikrino techninės priežiūros inžinierius E. L. Kai buvo sprendžiamas klausimas dėl paramos skyrimo, viską įvertino ir Agentūros komisija, tame tarpe atliktus darbus. Liudytojas M. K., E. M. konsultantas dėl projekto įgyvendinimo ir jo administravimo, teisiamajame posėdyje parodė, kad 2009 metais pateikus Agentūrai prašymą dėl paramos mokėjimo, Agentūros specialistai dvi dienas tikrino duomenis ir konstatavo, kad visi kiekiai pagal mokėjimo prašymą atitiko, visi darbai pagal aktus buvo atlikti, Agentūra jokių neatitikimų nenustatė. Liudytojas S. R., AB „Danske Bank“ turto valdymo specialistas, turto ekspertas, teisiamajame pasėdyje parodė, kad lyginant su kitais objektais jam atrodė, jog kaimo turizmo sodybos „G. D.“ projekto sąmata yra 20-30 proc. mažesnė, kainų užaukštinimo nepastebėjo, priešingai – kainos pirminiame projekte pasirodė per mažos. Liudytojas M. K. teisiamajame posėdyje parodė, kad realiai projektas kainavo daugiau negu buvo nurodyta E. M. mokėjimo prašyme Agentūrai. Pareiškime Agentūrai dėl paramos suteikimo sodybos statybų kainos buvo suformuotos pagal 2005 m. galiojusias statybų darbų rinkos kainas, tačiau pačios realios statybos vyko 2007-2008 m., kai buvo įvykęs ženklus statybos darbų kainų šuolis rinkoje. Iš 2008-10-14 VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro išrašo – pažymėjimo matyti, kad pastatų, esančių ( - ), statybos vertė iš viso sudaro 4 069 000 Lt (T. 5, b. l. 39-43), t. y. daugiau nei nurodyta 2009-01-30 mokėjimo prašyme Agentūrai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad byloje nėra duomenų, kad finansiniuose dokumentuose statybų išlaidos buvo specialiai padidintos ar nepagrįstos, siekiant gauti kuo didesnę paramą ir susigrąžinti didesnį PVM, objekte atliktus darbus ir dokumentuose nurodytą informaciją ne kartą tikrino įvairios valstybės institucijos, tame tarpe ir Nacionalinė mokėjimo agentūra, kurios nenustatė jokių pažeidimų ar neatitikimų (T. 9, b. l. 116). Priešingai, byloje yra duomenų, kad statybų išlaidas buvo bandoma mažinti samdant nelegalius darbuotojus.

55211.26. Byloje nėra jokių patikimų duomenų, kad E. M. patyrė mažesnes statybos išlaidas negu nurodė 2009-01-30 mokėjimo prašyme Nacionalinei mokėjimo agentūrai (3 035 655,16 Lt). Kaip jau minėta anksčiau, Agentūros specialistai, patikrinę E. M. pateiktus dokumentus, jokių neatitikimų nenustatė, E. M. išmokėta paramos suma neviršijo Paramos sutartyje nurodytos sumos, priešingai, net buvo mažesnė. Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM tarnybinių pranešimų bei komisijos posėdžių protokolų (2009-03-18, 2009-04-03, 2009-05-13) matyti, kad Agentūrai prieš pervedant E. M. Paramos lėšas buvo žinomos aplinkybės apie galimą Paramos sutarties, ES ir kitų nacionalinių teisės aktų pažeidimus (pirkimų konkurso rengimo ir vykdymo taisyklių pažeidimus, apie UAB „F.“ statybos kvalifikacijos atestato neturėjimą ir galimą šios įmonės ryšį su E. M. ir UAB „A. G.“, jog pastatė 4 pastatus (4 pastatai numatyti ir Paramos sutartyje), nors turėjo statybos leidimą tik 3 pastatams, Renginių centras – svečių namai pastatyti be leidimo, jog pastatė daugiau gyvenamųjų kambarių nei buvo numatyta projekte, kad statinių pripažinimo tinkamais naudotis aktuose nėra įgaliotų kultūros vertybių specialistų parašų, įmonės techninėje dokumentacijoje statybos darbų vadovu buvo paskirta atitinkamo išsilavinimo neturinti rangovo vyr. buhalterė R. G. ir kt.), taip pat buvo žinoma apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, Agentūros atstovas ne kartą buvo atvykęs susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, šios aplinkybės buvo nagrinėjamos Agentūros posėdžiuose, buvo svarstomas klausimas dėl Paramos sutarties nutraukimo (T. 2, b. l. 129-146, 183-186). Tačiau Lietuvos Respublikos ŽŪM komisija 2009-06-22 posėdyje, svarstydama klausimą dėl ūkininko E. M. galimai padarytų pažeidimų, nepritarė Agentūros siūlymui nutraukti pasirašytą Paramos sutartį bei pavedė Agentūrai atlikti užsakomąją patikrą vietoje ir kompensuoti dokumentais pagrįstas, faktiškai padarytas ir tinkamas finansuoti išlaidas. Komisija posėdyje akcentavo, kad VMI pažymoje nurodyti pažeidimai padaryti rangovo, o ne paramos gavėjo, t. y. ūkininko E. M., kad E. M. nėra atsakingas už rangovo padarytus pažeidimus, be to, nurodė, jeigu bus nustatyti Paramos sutarties pažeidimai, Agentūra turės teisinę galimybę susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas iš ūkininko E. M. (T. 3, b. l. 123-131). Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM 2009-06-23 surašė paraišką tarpinei institucijai - ŽŪM Finansų ir biudžeto departamentui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui (prašoma išmokėti pagal projektą lėšų suma – 1 277 395,38 Lt) (T. 2, b. l. 168-169, 189-195) ir 2009-06-30 Žemės ūkio ministerija iš valstybės iždo į E. M. sąskaitą pervedė 1 277 395,38 Lt (T. 3, b. l. 113-114).

55311.27. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra tas, ar kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ar sudaryti sandorį. Sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei tyčiai. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą susiformuotų iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad E. M. kartu su A. M. ir R. G. panaudojo apgaulę 2005-11-30 pateikiant Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM paraišką skirti finansinę paramą bei 2006-12-21 sudarant Paramos sutartį, t. y. byloje nėra duomenų, kad E. M. kartu su A. M. ir R. G. turėjo iš anksto susiformavusią tiesioginę tyčią, kad E. M. gautų paramą neteisėtai ir neatlygintinai. Atsižvelgus į anksčiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad valstybės institucijos, prieš priimdamos sprendimą išmokėti projekto vykdytojui – E. M. paramos lėšas, turėjo informacijos apie galimus Paramos sutarties ir kitų teisės aktų pažeidimus vykdant projektą, įvertino šią riziką (Lietuvos Respublikos ŽŪM komisija 2009-06-22 posėdyje nurodė, jeigu bus nustatyti Paramos sutarties pažeidimai, Agentūra turės teisinę galimybę susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas iš ūkininko E. M.), tačiau vis tiek nutarė išmokėti E. M. paramos lėšas. Todėl apgaulės, kuri būtų esminė valstybės institucijų apsisprendimui perduoti turtą, nenustatyta ir priimant sprendimą dėl paramos lėšų išmokėjimo E. M. Nei E. M., nei A. M. jokio svetimo turto neatlygintai dėl apgaulės negavo, nes E. M. tikslinę paramą gavo pagal Agentūros sprendimą tik po to, kai pastatė sodybą, t. y. tik po to, kai pats savo ir kredito įstaigos lėšomis sukūrė naują daiktą, kas ir buvo Paramos sutarties nuostatų pagrindas, o Agentūrai nustačius ir patikrinus šiuos faktus bei priėmus sprendimą dalį šio naujo daikto sukūrimo lėšų kompensuoti ūkininkui E. M. Paramos lėšos E. M. yra gautos esant teisiniam pagrindui, todėl turtinės žalos - būtinojo sukčiavimo nusikaltimo požymio – byloje taip pat nenustatyta.

55411.28. Pagal 2006-12-21 Paramos sutartį E. M. įsipareigojo įgyvendinti projektą nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu (1.1.1. punktas). Tai, kad nagrinėjamu atveju galimai buvo pažeistos Paramos sutarties sąlygos ir kiti teisės aktų reikalavimai, jog statybų procesas galimai nebuvo skaidrus, dalis darbuotojų dirbo nelegaliai, ką pirmosios instancijos teismas laikė apgaule Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio prasme, nesudaro pagrindo šių pažeidimų kriminalizuoti; sprendžiant civilinius, administracinius, mokestinius ar kitus ginčus taikyti baudžiamosios teisės normas, ir asmens elgesį esant išimtinai civiliniams, administraciniams, mokestiniams ar kitiems teisiniams santykiams vertinti kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą. Baudžiamoji atsakomybė demokratinėse valstybėse yra suprantama kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių apsaugai, todėl ir taikoma ji turėtų būti tik tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų pasiekti negalima. Jei sutarties sąlygos nevykdomos, įstatymai numato tam tikras teisines pasekmes. Civilinės sutarties sąlygų pažeidimas pats savaime dar nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei vienai iš sutarties šalių nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Sutarties šalys turi teisę kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu. Tam, kad tokią veiką būtų galima laikyti nusikaltimu, nepakanka vien neteisingų duomenų į sutartį įrašymo ar sutarties sąlygų nevykdymo arba turto negrąžinimo. Baudžiamajai atsakomybei būtina, kad sutarties nevykdymas būtų susijęs su apgaulės panaudojimu, dėl kurios nukentėjusiajam padaroma žala ir dėl apgaulės esmingai apsunkinamas pažeistos teisės atkūrimas civilinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju šių sąlygų nenustatyta. Iš bylos duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos ŽŪM komisijos 2010-02-18 posėdžio protokoline nutartimi nutarta dėl E. M. padarytų Paramos sutarties ir kitų teisės aktų pažeidimų (kad rangovo UAB „F.“ vienintelė steigėja A. L. su E. M. buvo susijusi pavaldumo ryšiais, jog statybos darbai buvo pradėti vykdyti iki apklausos atlikimo, kad pateikė neteisingą informaciją - Agentūrai ir bankui pateikti atliktų darbų aktai skiriasi pagal darbų atlikimo laikotarpį, darbų kiekius, sumas, darbų aktai pasirašyti skirtingų asmenų, skiriasi aktų forma, dviejuose to paties numerio aktuose nurodyti skirtingi objektai, ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos statybose „G. D.“ patirtos išlaidos negali būti identifikuojamos, nėra pakankamai pagrįstos išlaidas pateisinančiais dokumentais ir negali būti kompensuojamos) pritarti Agentūros siūlymui taikyti adekvačią sankciją, t. y. nutraukti su ūkininku E. M. pasirašytą Paramos sutartį ir pareikalauti iš paramos gavėjo grąžinti visą jam išmokėtą paramą (T. 4, b. l. 14-20). Ūkininkas E. M. Agentūros 2010-03-09 raštu buvo įpareigotas per 10 darbo dienų grąžinti jam išmokėtas paramos lėšas (T. 4, b. l. 34-38), t. y. E. M. veiksmuose buvo nustatytas civilinis deliktas, kurį imta spęsti pačioje sutartyje nurodytomis priemonėmis. Tolesnį šių išmokėtų paramos lėšų išieškojimą galima spręsti civilinio proceso tvarka.

55511.29. Kaltinimas dalyje dėl apgaule įgijimo didelės vertės svetimo turto – 474 625 Lt PVM suformuluotas taip: kadangi UAB „F.“ yra fiktyvi įmonė, todėl šios įmonės visi pateikti dokumentai yra neatitinkantys tikrovės ir jų pagrindu suformuotos visos PVM deklaracijos taip pat neatitinka tikrovės.

55611.30. Byloje nustatyta, kad E. M., UAB „F.“ pateiktų dokumentų pagrindu į PVM deklaracijas įrašęs iš viso 474 625 Lt sumą, pateikė deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemos pagalba Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyriui, ir VMI darbuotojai per kelis kartus pervedė į ūkininko E. M. sąskaitą 474 625 Lt valstybės biudžetui priklausančių PVM lėšų.

55711.31. Pagal inkriminuojamos veikos padarymo metu galiojusį PVM mokesčio bei Mokesčių administravimo įstatymą, sukūrus naują daiktą – šiuo atveju sukūrus nekilnojamus daiktus – valstybė ūkio subjekto sumokėtą PVM, jei jis buvo sumokėtas, grąžina. Byloje nėra ginčo, jog nekilnojamas daiktas – kaimo turizmo sodyba „G. D.“ - buvo pilnai sukurtas, jog E. M. už atliktus statybos darbus sumokėjo UAB „F.“ kartus su nurodyto dydžio PVM, kurį vėliau E. M. susigrąžino. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, ji veikė realiai, sudarė rangos sutartis su įvairiais subrangovais bei pastatė su ūkininku E. M. sutartą objektą. Byloje nėra jokių duomenų, kad UAB „F.“ nesumokėjo mokesčių ar padarė kitus PVM apskaitos ir mokėjimo pažeidimus pagal sąskaitas faktūras, kurias E. M. įtraukė į deklaracijas ir susigrąžino UAB „F.“ sumokėtą PVM. Byloje nenustatyta, kad UAB „F.“ dokumentuose (atliktų darbų priėmimo perdavimo aktuose, PVM sąskaitose faktūrose), kurias deklaracijose nurodė E. M., užfiksuoti duomenys neatitiko tikrovės. Be to, prieš grąžinant PVM, E. M. pateiktoje deklaracijoje ir finansiniuose dokumentuose nurodyti duomenys buvo tikrinami Mokesčių inspekcijos atstovų. Asmuo, kuriuo atžvilgiu baudžiamoji byla nuraukta, E. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad UAB „F.“ atlikusi tam tikrą darbų kiekį išrašydavo darbų pridavimo aktus bei sąskaitas faktūras, kurias E. M. apmokėdavo, o paskui pateikdavo PVM deklaraciją mokesčių inspekcijai, kurios atstovai atvykdavo į statybos vietą patikrinti atliktų darbų pagal pateiktus dokumentus, o po to mokėjimo pavedimu grąžindavo PVM, kurį E. M. toliau naudojo statybose. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad PVM ūkininkui E. M. buvo grąžintas teisėtai, esant teisiniam pagrindui, apgaulė susigrąžinant 474 625 Lt PVM nebuvo naudojama ir valstybei nebuvo padaryta didelė žala.

55811.32. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyta, kad buvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, požymių, nesvarstomas klausimas dėl A. M., E. M. ir R. G. veikimo organizuota grupe.

55911.33. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. M. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959,27 Eur) buvo nuteistas, o E. M. ir R. G. išteisinti, neįrodžius jų dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką, t. y. Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 dalies pagrindu. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nustatyta, kad E. M., A. M. ir R. G. veiksmuose nėra būtinųjų Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas) numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymių – apgaulės ir didelės žalos padarymo. Todėl šiuo apeliacinio teismo nuosprendžiu A. M. išteisinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis). Kadangi E. M. ir R. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį buvo išteisinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, jų atžvilgiu tik keičiamas išteisinimo pagrindas, nurodant, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

56012. Dėl A. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (viena veika - UAB „T.“ atžvilgiu, antra veika - UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu)

56112.1. Prokurorė apeliaciniame skunde prašo nuteisti A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (UAB „T.“, UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu) vadovaudamasi specialisto išvada, kad UAB „F.“ buvo fiktyvi, realiai jokios veiklos nevykdanti įmonė, kuri net sudarinėjo fiktyvias sutartis su kitais juridiniais asmenimis dėl paslaugų teikimo. Taip pat prokurorė nurodė, kad UAB „F.“ realiai veiklos nevykdė ir nei pinigų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreipti civilinių ieškovų reikalavimai, neturėjo. Anot prokurorės UAB „F.“ buvo kaip sukčiavimo, apgaulės dalis, o būtent, realiai veiklos nevykdanti įmonė sudarė sutartis ir prisiėmė įsipareigojimus, kurių paskui nevykdė, o vėliau paskelbus jos bankrotą, asmenys neteko jokios realios galimybės susigrąžinti jiems priklausančias lėšas. UAB „F.“ buvo sukurta užtikrinti kaltinamųjų A. M. ir E. M. siekį išvengti bet kokių turtinių įsipareigojimų, susijusių su „G. D.“ statybomis. Apgautų įmonių atlikti darbai tiesiogiai davė naudos ne UAB „F.“, bet kaltinamiesiems A. M. ir E. M. Anot prokurorės, A. M., pasinaudodamas UAB „F.“, ketino išvengti asmeninės atsakomybės ir jo bei jo tėvo E. M. naudai atliktų darbų ar įsigytų prekių apmokėjimo. Prievolė atsiskaityti už paslaugas ir prekes buvo palikta realios veiklos nevykdančiai, pinigų neturinčiai, bankrutavusiai bendrovei UAB „F.“, iš kurios realiai nėra jokios galimybės susigrąžinti patirtus nuostolius.

56212.2. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu, pateikiant apgaulingus duomenis, savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „T.“ kaimo turizmo objekte „G. D.“ atliekant statybos darbus įrengtą šildymo sistemą, iš anksto žinodamas, kad objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, jog UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų objekte neatliko, neketindamas atsiskaityti už šildymo sistemą, suklaidino V. K. sudaryti sutartį su UAB „F.“, o UAB „T.“ atlikus objekte šildymo sistemos įrengimo darbų už 70 743,36 Lt, už darbus nesumokėjo ir tokiu būdu savo ir E. M. naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. 70 743,36 Lt vertės, šildymo sistemą, tuo UAB „T.“ padarydamas iš viso 70 743,36 Lt vertės žymią turtinę žalą.

56312.3. Šioje byloje nustatyta, kad A. M. prašymu UAB „T.“ 2008-02-25 sudarė statybos rangos sutartį su UAB „F.“ (T. 14, b. l. 7-12), pagal kurią atliko objekte šildymo sistemos įrengimo darbus už 70 743,36 Lt. Kaip jau minėta anksčiau, UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, ji buvo realiai veikianti įmonė. Sutarties laisvės principas suteikia galimybę laisvai pasirinkti kontrahentą, civilinių teisinių santykių subjektams – fiziniams asmenims – verslininkams suprantant verslo santykių riziką bet kuriuo atveju. Apgaulės esmingumo kriterijus visada bus susijęs su svarbiausiomis aplinkybėmis, lemiančiomis nukentėjusiojo apsisprendimą sudaryti sandorį. Bet kuriuo atveju sukčiaujant svarbiausia yra tai, kad apgaulė būtų panaudota kaip poveikio priemonė į nukentėjusiojo sąmonę ir valią, kad šis perduotų savo turtą dėl to, kad buvo suklaidintas, o kaltininkas neteisėtai ir neatlygintinai įgytų svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengtų turtinės prievolės arba ją panaikintų. Taigi, vienai teisinio santykio šaliai turint pareigą, pareigos nevykdymas kitai teisinio santykio šaliai sukelia neigiamus padarinius ir ši įgyja teisę reikalauti satisfakcijos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir viena iš būtinųjų taikymo sąlygų yra teisės pažeidimas. Tik šiuo atveju tai specifinis teisės pažeidimas – civilinės teisės pažeidimas (civilinio pobūdžio neteisėti veiksmai).

56412.4. Liudytojas V. K., UAB „T.“ direktorius, pasirašydamas sutartį būtent su UAB „F.“, suprato, kad sutartį pasirašo su įmone, o ne su A. M., todėl apgaulė nebuvo naudojama. Todėl nėra pagrindo teigti, jog UAB „T.“ dėl panaudotos jos atžvilgiu apgaulės, kuri buvo esminė, atliko objekte sistemos įrengimo darbus. Byloje nėra jokių duomenų, kad jau sutarties sudarymo metu UAB „F.“ neketino atsiskaityti už atliktus darbus. Priešingai, iš liudytojo V. K. parodymų matyti, kad po sutarties su UAB „F.“ sudarymo, ši įmonė sumokėjo 30 000 Lt avansą. Liudytojas V. K. teisiamajame posėdyje taip pat parodė, kad atlikus darbų už 51 000 Lt ir išsiuntus sąskaitą UAB „F.“ buveinės adresu, įmonė šios sumos neapmokėjo. Ištiesus vamzdyną, A. M. nutraukė galimybę dirbti ir pasakė, jog radiatorius pasistatys patys. Buvo užsakytas ir oro-vandens šildymas, įrenginiai buvo pagaminti, A. M. nesumokėjo už atliktus darbus, reikalavo pateikti tuos įrenginius. V. K. kartu su A. M. sudarė trišalę sutartį, buvo užskaitytas avansas, A. M. paėmė įrenginius. A. M. neatsisakė mokėti, vis žadėjo sumokėti skolą, bet taip ir neatsiskaitė.

56512.5. Sutartis, sudaryta tarp UAB „F.“ ir UAB „T.“ buvo tikra, nes atspindėjo tikrus ketinimus, tą rodo avanso sumokėjimas pagal sutartį. Pinigų už atliktus darbus nesumokėjimas sutartyje nustatytu laiku yra sutarties sąlygų pažeidimas, tai gali būti tik pagrindas nutraukti sutartį. Tokia situacija neatitinka sukčiavimo nusikaltimo sudėties požymių. Tai jau civilinės, o ne baudžiamosios teisės dalykai. Tam, kad tokią veiką būtų galima laikyti sukčiavimo nusikaltimu, nepakanka vien sutarties sąlygų nevykdymo. Būtina nustatyti, kad dėl apgaulės esmingai apsunkintas pažeistų teisių atkūrimas civilinio proceso tvarka, tačiau šioje byloje tai nenustatyta. Liudytojas V. K. teisiamajame posėdyje parodė, kad civilinio proceso tvarka pateikė civilinį ieškinį ir iš UAB „F.“ yra priteista 70 000 Lt skola UAB „T.“ naudai, tačiau UAB „F.“ bankrutavo. Taigi matyti, jog dėl atsiskaitymo už atliktus darbus ir jų atlikimo kokybės buvo kilęs ginčas, kuris buvo išspręstas civilinio proceso tvarka. Šioje byloje nėra nustatyta, kad A. M. sąmoningais, tyčiniais veiksmais sudarė situaciją, kad UAB „T.“ negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas. Šiuo konkrečiu atveju matyti, kad UAB „T.“ pažeistos teisės galėjo būti apgintos civilinėmis teisinėmis priemonėmis, taigi, atsižvelgus į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo pripažinti, kad UAB „T.“ atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje. Todėl A. M. pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (UAB „T.“ atžvilgiu), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

56612.6. A. M. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą apgaulės būdu savo ir E. M. naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą – UAB „J.“ ir UAB „G.“ kaimo turizmo objekte „G. D.“ atliekant statybos darbus sumontuotą šildymo sistemą ir šildymo katilus, žinodamas, kad objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas ūkinės veiklos subjektas, jog UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta siekiant pagrįsti objekte jo paties ir ūkininko E. M. patirtas statybos išlaidas, be to, UAB „F.“ realiai jokios veiklos nevykdė, statybos darbų objekte neatliko, neketindamas atsiskaityti už šildymo įrenginius (sistemą) ir katilus, suklaidino UAB „J.“ ir UAB „G.“ atstovą sudaryti sutartį su UAB „F.“, o paminėtoms bendrovėms atlikus objekte šildymo sistemos sumontavimo ir pajungimo darbų už 79 636,29 Lt, už darbus nesumokėjo ir tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą: UAB „J.“ priklausančią šildymo sistemą, kainuojančią 30 643,46 Lt, ir UAB „G.“ sumontuotus ir prie šildymo sistemos pajungtus katilus, kainuojančius 48 719,83 Lt, tuo UAB „J.“ ir UAB „G.“ padarydamas iš viso 79 636,29 Lt (30 643,46 + 48 719,83) vertės didelę turtinę žalą.

56712.7. Byloje nustatyta, kad 2008-09-18 sutarties Nr. 0992 pagrindu UAB „J.“ pateikė UAB „F.“ šildymo sistemos prekių pagal PVM sąskaitas - faktūras iš viso 30 643,46 Lt sumai. UAB „F.“ už prekes sumokėjo iš dalies, liko skolinga 23 781,34 Lt. Pagal sutarties 4.2.3. p. už įsigytas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti per 21 kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos, bet neapmokėjo. 2008-10-06 UAB „F.“ sudarė rangos sutartį su UAB „G.“ dėl katilinės montavimo bei jos paleidimo darbų (T. 14, b. l. 24-25), darbus atliko ir UAB „F.“ pagal sutartį turėjo atsiskaityti iki 2008-10-10, tačiau per nustatytą terminą neatsikaitė. Tarp UAB „J.“ ir UAB „G.“ 2008-11-01 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „G.“ perleido UAB „J.“ reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio susidariusią skolą į UAB „F.“ (T. 13, b. l. 117-120). Iš liudytojų G. K., UAB „J.“ ir UAB „G.“ direktoriaus, bei V. K., UAB „J.“ vadybininko, parodymų matyti, kad UAB „F.“ iš pradžių pinigus mokėjo, tik vėliau neatsiskaitinėjo, UAB „J.“ dėl skolos priteisimo iš UAB „F.“ kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka, o paskui į teisėsaugos institucijas.

56812.8. Kaip jau minėta anksčiau, UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, ji buvo realiai veikianti įmonė. Liudytojas G. K., UAB „J.“ ir UAB „G.“ direktorius, pasirašydamas sutartį būtent su UAB „F.“, suprato, kad sutartį pasirašo su įmone, o ne su A. M., todėl apgaulė nebuvo naudojama. Todėl nėra pagrindo teigti, jog UAB „J.“ ir UAB „G.“ dėl panaudotos jų atžvilgiu apgaulės, kuri buvo esminė, teikė šildymo sistemos prekes ir atliko katilinės montavimo bei jos paleidimo darbus. Byloje nėra jokių duomenų, kad jau sutarties sudarymo metu UAB „F.“ neketino atsiskaityti už atliktus darbus. Priešingai, iš liudytojo V. K., UAB „J.“ vadybininko, parodymų matyti, kad UAB „F.“ iš pradžių pinigus mokėjo, tik vėliau neatsiskaitinėjo.

56912.9. Sutartys, sudarytos tarp UAB „F.“ ir UAB „J.“ bei UAB „G.“, buvo tikros, nes atspindėjo tikrus ketinimus, tą rodo pinigų mokėjimas pagal sutartis. Pinigų už prekes ir atliktus darbus nesumokėjimas sutartyse nustatytu laiku yra sutarčių sąlygų pažeidimas, tai gali būti tik pagrindas nutraukti sutartis. Tokia situacija neatitinka sukčiavimo nusikaltimo sudėties požymių. Tai jau civilinės, o ne baudžiamosios teisės dalykai. Tam, kad tokią veiką būtų galima laikyti sukčiavimo nusikaltimu, nepakanka vien sutarties sąlygų nevykdymo. Būtina nustatyti, kad dėl apgaulės esmingai apsunkintas pažeistų teisių atkūrimas civilinio proceso tvarka, tačiau šioje byloje tai nenustatyta. Liudytojai G. K., UAB „J.“ ir UAB „G.“ direktorius, bei V. K., UAB „J.“ vadybininkas, parodė, kad UAB „J.“ dėl skolos priteisimo iš UAB „F.“ kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-06-03 sprendimu iš UAB „F.“ įmonės UAB „J.“ naudai priteista 72 501,14 Lt skolos, 841,74 Lt delspinigių (T. 13, b. l. 31-38). Taigi matyti, jog dėl atsiskaitymo už prekes ir atliktus darbus bei jų atlikimo kokybės buvo kilęs ginčas, kuris buvo išspręstas civilinio proceso tvarka. Šioje byloje nėra nustatyta, kad A. M. sąmoningais, tyčiniais veiksmais sudarė situaciją, kad UAB „J.“ ir UAB „G.“ negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas. Šiuo konkrečiu atveju matyti, kad UAB „J.“ (2008-11-01 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „G.“ perleido UAB „J.“ reikalavimo teisę į 48 719,83 Lt dydžio susidariusią skolą į UAB „F.“) pažeistos teisės galėjo būti apgintos civilinėmis teisinėmis priemonėmis, taigi, atsižvelgus į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra jokio pagrindo pripažinti, kad UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje. Todėl A. M. pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (UAB „J.“ ir UAB „G.“ atžvilgiu), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

57013. Dėl A. M. kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo) ir E. M. kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo)

57113.1. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Pagrindinė dokumento funkcija – liudyti juridinę reikšmę turinčius faktus. Svarbiausias dokumento formai keliamas reikalavimas yra jo tinkamumas paliudyti (įrodyti, patvirtinti) juridinį faktą. Suklastotais ar netikrais dokumentais atitinkamai turėtų būti laikomi tokios formos raštai, kurie yra tinkami paliudyti melagingą faktą. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnis numato atsakomybę ne tik už dokumento suklastojimą ir netikro dokumento pagaminimą, bet net ir už tokių dokumentų laikymą, gabenimą, siuntimą. Šios veikos pavojingos tuo, kad toks dokumentas gali įtvirtinti teisinėje apyvartoje tikrovės neatitinkančią informaciją, lemti neteisingų sprendimų priėmimą, suinteresuotų asmenų teisių pažeidimą ir pan. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją, ir intelektualiai (pavyzdžiui – į dokumentą įrašant melagingą informaciją). Netikro dokumento pagaminimas – tai tokie veiksmai, kai bet kokiu būdu sukuriamas dokumentas, kuris yra netikras ir pagal formą, ir pagal turinį. Į tokį dokumentą įrašoma tikrovės neatitinkanti melaginga informacija. Melaginti duomenys – tai duomenys, neatitinkantys tikrovės. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511 redakcija) numatyta baudžiamoji atsakomybė už šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos. Šiuo atveju yra būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką – dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, tačiau ir pavojingus padarinius bei priežastinį ryšį tarp veikos ir didelės žalos padarymo. Kvalifikuojant veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį, būtina nustatyti ir kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisinių pasekmių, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti, be to, supranta, kad dėl jo veikimo atsiras didelė žala, ir tokių padarinių nori arba sąmoningai leidžia jiems atsirasti. Tai, kad didelė žala yra būtinasis Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-511 redakcija) numatyto nusikaltimo požymis, kelia atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Dokumento suklastojimui pagrįsti nepakanka nustatyti neteisingų duomenų įrašymo į dokumentą fakto – būtina atskleisti kaltės turinį, nustatant kaltininko psichinį santykį tiek su pavojinga veika, tiek su pavojingais padariniais, nustatyti, kokie buvo kaltininko tikslai ir motyvai.

57213.2. Įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos (suklastojimo) pavojingumo, kiek dėl žalingų padarinių, galinčių atsirasti dėl veikos padarymo tokį dokumentą panaudojus apyvartoje, taigi ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje esanti teisės norma saugo valdymo tvarką, dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumą, informacijos dokumente patikimumą ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Apie žalą šiai baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, baudžiamosios atsakomybės taikymo negali lemti vien tik suklastoto dokumento egzistavimas, o veikos pavojingumas preziumuojamas. Baudžiamąją atsakomybę užtraukianti veika turi būti pavojinga, t. y. veika turi daryti esminę žalą baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Baudžiamosios atsakomybės klausimas turi būti sprendžiamas nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valstybės saugomus teisinius gėrius, ar dėl tokios veikos saugomiems gėriams atsiranda žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė. Sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą neabejotinai gali būti pripažintas dokumento suklastojimu, tačiau tai negali būti daroma formaliai, neatsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumą. Veikos pavojingumo nustatymo reikalavimas siejamas su tuo, kad baudžiamoji teisė nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą, taigi ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes ji negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms ir todėl baudžiamosios atsakomybės neužtraukia.

57313.3. A. M. kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, o E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį formuluojami taip, kad A. M. buvo nusikalstamų veikų organizatorius, jis vadovavo organizuotai grupei, susidedančiai iš E. M., R. G., G. K. ir R. R., pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus, juose užfiksuojant realiai nevykusias ūkines ir finansines operacijas, koordinavo grupės narių veiklą, nurodydamas jiems atlikti nusikalstamus veiksmus (R. G., G. K. ir R. R. suklastoti dokumentus ir įtraukti juos į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą, o E. M. – patvirtinti savo parašu suklastotus dokumentus bei įtraukti juos į E. M. buhalterinę apskaitą ir deklaracijas), ir dėl to buvo padaryta didelė žala. Tačiau tai paneigia nuteistojo A. M. ir asmenų, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. ir R. G. parodymai. Byloje nėra kitų įrodymų, kurie paneigtų A. M., E. M. ir R. G. parodymus.

57413.4. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis jokių paliepimų klastoti dokumentus nedavė ir neliepė klastoti parašų. A. M. neigia liepęs R. G. klastoti dokumentus, R. G. žurnalo nepildė, o tik pasirašė kaip įmonės vadovė.

57513.5. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis jokioje nusikalstamoje grupėje nedalyvavo ir niekas jam jokių nurodymų niekada nedavė, tame tarpe jo sūnus A. M. E. M. nurodė, kad jis buvo projekto „G. D.“ iniciatorius, o sūnus A. M. jam patardavo, konsultuodavo, tačiau nevadovaudavo. E. M. nurodė, kad jis neteikė suklastotų dokumentų. Visi klastojimai paremti vien tik G. K. suklastotu parašu, o iš to daroma išvada, kad visos sąskaitos faktūros, išrašytos ūkininkui E. M., irgi buvo suklastotos. Sąskaitas faktūras E. M. pateikdavo UAB „F.“, o po to sąskaitos buvo teikiamos buhalterijai ir M. K., kuris jas pridėdavo prie Paramos bylos.

57613.6. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad ji niekada nebuvo nei susitarusi, nei turėjo kažkokį tyčinį nusikalstamą sumanymą, o tuo labiau nebuvo organizuotos grupės narė. R. G. nepadėjo apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, dokumentus pasirašydavo, bet jų neklastojo. R. G. nurodė, kad negalvojo, kad dokumentai gali būti suklastoti ar juose užfiksuotos nevykusios operacijos. R. G. teigė, kad ji nepasirašinėjo dokumentuose už kitą asmenį, ji neklastojo parašų. E. M. nenurodė R. G. daryti kažką neteisėto. R. G. kompiuteriu surašydavo aktus ir sąskaitas faktūras pagal G. K. arba A. M. atneštus ranka surašytus darbus. Jeigu G. K. būdavo vietoje, tai jis pasirašydavo, arba A. M. nuveždavo pasirašyti dokumentus G. K. į statybvietę. R. G. UAB „F.“ sąskaitų-faktūrų ir aktų neruošdavo, nes juos atnešdavo M. K. arba A. M., o R. G. su E. M. juos pasirašydavo. Tie aktai buvo su statybų prižiūrėtojo E. L. parašu, todėl R. G. negalvojo, kad tie dokumentai gali būti suklastoti. R. G. pagal aktus išrašydavo sąskaitas-faktūras. R. G. tik pasirašydavo jau užpildytus darbo žurnalus. G. K. dažniausiai mokėjo pinigus iš kasos. R. G. kasos išlaidų orderius dėl pinigų išmokėjimo G. K. užpildydavo ranka, kuriuos G. K. pasirašydavo arba jam kasos išlaidų orderius pasirašyti nuveždavo A. M. Kai G. K. reikalaudavo pinigų, A. M. liepdavo R. G. išimti grynuosius pinigus iš kasos, kuriuos R. G. paduodavo A. M. į rankas. R. G. imdama grynuosius pinigus iš kasos, įformindavo tai kaip kasos išlaidų orderį G. K., jog pinigai jam sumokėti į rankas, nors išimti grynieji pinigai buvo paduodami A. M. į rankas, kuris pinigus nuveždavo G. K. į statybvietę.

57713.7. Kaip jau minėta anksčiau, byloje nustatyta, kad E. M., sudaręs Paramos sutartį su Agentūra, kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybos darbams atlikti sudarė statybos rangos sutartį su UAB „F.“, kuri nebuvo fiktyvi, o realiai vykdanti veiklą įmonė. UAB „F.“ atitinkamai sudarė sutartis su subrangovais, vienas iš kurių buvo G. K., o G. K. sudarė sutartis su kitais asmenimis, kurie faktiškai atliko statybos darbus. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad UAB „F.“ ir G. K. sutartis buvo tariama ar fiktyvi, kaip nurodyta kaltinime. Atsižvelgus į anksčiau aptartus įrodymus, buvo padaryta išvada, kad UAB „F.“ ir G. K. rangos sutartis buvo reali, nes G. K. pats realiai dirbo sodyboje, taip pat samdė kitus darbininkus statybos darbams atlikti, juos prižiūrėjo ir jiems vadovavo, mokėjo atlyginimus iš pinigų, gautų iš UAB „F.“.

57813.8. Byloje neginčijamai nustatyta, jog visas projektas buvo įgyvendintas, objektai pastatyti, kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybų darbai atlikti, t. y. UAB „F.“ atliko darbus ir suteikė paslaugas, nurodytas rangos sutartyje, sudarytoje su E. M., o E. M. UAB „F.“ už atliktus darbus sumokėjo. Todėl nėra jokio pagrindo spręsti, kad G. K. 2008-09-30 pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros Nr. 01 dėl 277 715,36 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 02 dėl 299 294,61 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 03 dėl 103 252,07 Lt vertės darbų atlikimo, 2008-09-30 PVM SF Nr. 04 dėl 119 573,24 Lt vertės darbų atlikimo – buvo suklastotos, t. y. juose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad G. K. objekte neva atliko viso 799 835,28 Lt vertės stogo, grindų, sienų, šildymo sistemos įrengimo, santechninius, elektros, apdailos, darbų, nes sodyboje statybos darbus atliko ne tik pats G. K., bet ir jo samdyti kiti asmenys.

57913.9. Liudytoja R. L. (buvusi R.), UAB „F.“ direktorė, teisiamajame posėdyje parodė, kad tik pasirašydavo A. M. jai pateiktuose dokumentuose. Liudytoja nurodė, kad objektas buvo pastatytas ir ji buvo bandoma priduoti, tačiau R. L. pati darbų priėmimo perdavimo aktų nerengė, nežino, kas juos parengė. G. K. raliai R. L., kaip UAB „F.“ direktorei, jokių darbų neperdavė, nes R. L. objekte nebuvo ir iš tikrųjų jokių darbų nepriėmė, tik pasirašė jai A. M. pateiktuose darbų priėmimo perdavimo aktuose. Asmuo, kuriuo atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad R. G. kompiuteriu surašydavo aktus ir sąskaitas faktūras pagal G. K. arba A. M. atneštus ranka surašytus darbus. Jeigu G. K. būdavo vietoje, tai jis pasirašydavo, arba A. M. nuveždavo dokumentus pasirašyti G. K. į statybvietę.

58013.10. Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2010-07-14 specialisto išvadoje Nr. 11-1917(10) nurodyta, kad 2008-02-22, 2008-03-07, 2008-03-21, 2008-04-07, 2008-04-16, 2008-05-23 atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose nuo Nr. l iki Nr. 6, kurių rangovas G. K. perduoda užsakovui UAB „F.“ nurodytus darbus, kaip rangovas, ties aktuose esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K. (T. 12, b. l. 100-102). Šioje specialisto išvadoje tik nurodyta, kad šešiuose atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose pasirašė ne G. K., tačiau byloje nėra jokių specialistų išvadų, kad G. K. parašą būtų suklastojusi R. L. (buvusi R.) arba R. G. 2010-10-26 Lietuvos Teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-2685(10) nurodyta, kad nustatyti, ar atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose nuo Nr. l iki Nr. 6 ties aktuose esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“, G. K. vardu pasirašė R. L. (buvusi R.) ar R. G., nebuvo galima (T. 12, b. l. 110-115). Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad ji nepasirašinėjo dokumentuose už kitą asmenį, neklastojo parašų. Liudytoja R. L. (buvusi R.) parodė, kad ji pasirašė tik kaip UAB „F.“ direktorė. Nors atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktuose nuo Nr. l iki Nr. 6 ties aktuose esančiu spausdintiniu įrašu „G. K.“ pasirašė ne G. K., o kitas asmuo, tačiau šiuose dokumentuose nurodytas juridinis faktas – atliktų darbų perdavimas UAB „F.“ neprieštaravo G. K. valiai, nes G. K. buvo pasirašęs statybų rangos sutartį su UAB „F.“ ir turėjo jai per nustatytą terminą perduoti atliktus darbus, bei nesukėlė žalingų padarinių. Vien tik aplinkybė, kad dokumentuose pasirašo kitas asmuo nei nurodytas, yra tik formalus pažeidimas, nesukeliantis jokių žalingų padarinių, ir nesudaro pakankamo pagrindo tokią veiką pripažinti dokumento suklastojimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje.

58113.11. Nors R. L. (buvusi R.) ir R. G. realiai objekte nebuvo ir darbų priėmime tiesiogiai nedalyvavo, o tik formaliai kaip UAB „F.“ atstovės pasirašė joms pateiktuose dokumentuose – darbų priėmimo perdavimo aktuose, nereiškia kad šiuose dokumentuose buvo įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys ir jie buvo suklastoti, nes byloje nustatyta, kad UAB „F.“ rangovas G. K. kartu su kitais asmenimis sodyboje atliko statybos darbus, kurie buvo perduoti UAB „F.“, o ši įmonė atitinkamai juos perdavė užsakovui E. M. ir gavo apmokėjimą.

58213.12. Byloje kaltinimas suformuluotas taip, kad kaltinime nurodyti suklastoti dokumentai buvo apskaityti UAB „F.“ ir E. M. buhalterinėje apskaitoje, dėl to A. M. ir E. M. įgijo didelės – 1 277 395,38 Lt – vertės svetimą turtą – ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Lietuvos valstybės biudžetui padarydami 1 277 395,38 Lt vertės didelę turtinę žalą, taip pat A. M. ir E. M. naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė sumokėti valstybės biudžetui iš viso 474 625 Lt PVM. Tačiau kaip jau nurodyta aukščiau, nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad E. M. kartu su A. M. ir R. G. panaudojo apgaulę gaunant paramos lėšas, jog E. M. gavo paramą neteisėtai ir neatlygintinai. Paramos lėšos E. M. yra gautos esant teisiniam pagrindui, todėl turtinės žalos (šiuo atveju didelė) - būtinojo sukčiavimo nusikaltimo požymio – byloje taip pat nenustatyta. Byloje taip pat nustatyta, kad apgaulė nebuvo naudojama susigrąžinant 474 625 Lt PVM ir valstybei nebuvo padaryta didelė žala. A. M., E. M. ir R. G. buvo išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį, nesant jų veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas), požymių. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad kaltinime nurodytų dokumentų pagaminimas ir panaudojimas nesukėlė jokių žalingų padarinių.

58313.13. Byloje nustatyta, kad tarp E. M. ir UAB „F.“ pasirašyta statybų rangos sutartis, UAB „F.“ ir G. K. pasirašyta sutartis bei kitos su subrangovais pasirašytos sutartys buvo realios, kaip ir kituose kaltinime nurodytuose dokumentuose (PVM sąskaitose faktūrose, darbų priėmimo perdavimo aktuose, statybos darbų žurnale, kasos išlaidų orderiuose ir pan.) nurodyti juridiniai faktai. Vien dėl tos priežasties, kad rangovo UAB „F.“ ar subrangovo G. K. statybų ir finansiniai – buhalteriniai dokumentai užpildyti pažeidžiant nustatytus reikalavimus (pasirašymas ne laiku ir netinkamo (neturinčio tam teisės) asmens, nurodant kitą darbų atlikimo laiką, nei realiai buvo, datų nesutapimas, pasirašė kitas asmuo (suklastotas parašas)), nenurodyti visi rekvizitai, nereiškia, kad dokumentuose įrašyti duomenys neatitinka tikrovės, jog šių ūkinių, finansinių operacijų realiai nebuvo, ir kad tokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Nėra pagrindo šiuos santykius priskirti baudžiamosios teisės sričiai bei kriminalizuoti šiuos vykusius procesus. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad būtų pažeistos fizinių ar juridinių asmenų teisės, jiems ar valstybei būtų sukelti neigiami teisiškai reikšmingi padariniai. Šiuo atveju tokie veiksmai nelaikomi pavojinga veika baudžiamojo įstatymo požiūriu. Tokių A. M. ir E. M. veiksmų negalima laikyti dokumentų klastojimu Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalies prasme. Atsižvelgiant į tai, A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), o E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo) išteisinami, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

58414. Dėl A. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo) ir E. M. kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo)

58514.1. A. M. ir E. M. kaltinimas suformuluotas taip, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusius atsiskaitymus su šiais fiziniais asmenimis: O. C., V. P., J. J. ir V. B., su kuriais neva UAB „A. G.“ vardu buvo sudarytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo, ir kurie neva pagal atliktų darbų aktus atliko darbus, nors UAB „A. G.“ nesitarė su šiais fiziniais asmenimis dėl patalpų remonto darbų ir su jais nesudarė rangos sutarčių, ir O. C., V. P., J. J. ir V. B., kaip UAB „A. G.“ rangovai, jokių darbų neatliko, A. M. bendrininkų grupės nariui - UAB „A. G.“ direktoriui E. M., pagaminus susitarimus-įsipareigojimus tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M. ir fizinio asmens A. M., kuriuose nurodžius žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga O. C., V. P., J. J. ir V. B. atitinkamas pinigų sumas už remonto darbus, įpareigoja, o pastarajai skolingas A. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šiomis sumomis su UAB „A. G.“ debitoriais O. C., V. P., J. J. ir V. B. už remonto darbus, taip pat juose nurodžius, kad neva po susitarimų-įsipareigojimų UAB „A. G.“ neskolinga O. C., V. P., J. J. ir V. B., o A. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo kaltinime nurodytomis sumomis ir juose pasirašius kaip bendrovės direktoriui E. M., bei uždėjus apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarimuose-įsipareigojimuose įtvirtinus reikalingus rekvizitus, po to nurodytus dokumentus pateikus pasirašyti grupės nariui A. M., jis pasirašė grupės nario E. M. pagamintuose, aukščiau nurodytuose susitarimuose-įsipareigojimuose ir taip savo parašu patvirtino žinomai suklastotus dokumentus ir pateikė E. M., o pastarajam juos pateikus UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojų buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojant ir paleidžiant teisinėn apyvarton. Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su UAB „A. G.“ direktoriumi E. M., pagamino ir panaudojo netikrus, aukščiau nurodytus, UAB „A. G.“ susitarimus-įsipareigojimus, kurie buvo apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje, taip sudarant sąlygas įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

58614.2. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti neva buvusias UAB „A. G.“ išlaidas, tokiu būdu neteisėtai padidinti jos sąnaudas, taip išvengiant bendrovei pelno mokesčio mokėjimo ir iškreipiant tikruosius jos ūkinės veiklos rezultatus, iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P. dėl patalpų griovimo ir remonto darbų bei su jais nesudarė rangos sutarčių, pagamino rangos sutartis, kuriose nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, atstovaujama direktoriaus E. M., ir fiziniai asmenys R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P. sudaro sutartis. E. M., pagaminęs sutartis, suklastojo R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P. parašus, bei jose pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip suteikdamas sutartims juridinę galią. Taip pat žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes pagamino Atliktų darbų aktus (be datos ir numerio), kuriuose nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva R. G., M. T., J. J., V. B., V. P., kaip rangovai, pagal nurodytas sutartis objekte atliko įvairių statybinių darbų už kaltinime nurodytas sumas, o juos priėmė UAB „A. G.“ direktorius E. M. Nurodytuose aktuose pasirašė kaip direktorius E. M. ir uždėjo apvalų bendrovės antspaudą. E. M. nurodytus suklastotus dokumentus, rangos sutartis ir atliktų darbų aktus pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudojo ir paleido teisinėn apyvarton.

58714.3. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „A. G.“ direktorius, turėdamas tyčinį nusikalstamą sumanymą, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus pagrįsti UAB „A. G.“ realiai nevykusį atsiskaitymą su šiais fiziniais asmenimis: R. G., M. T. ir V. P., su kuriais neva buvo sudarytos aukščiau nurodytos rangos sutartys dėl statybinių darbų atlikimo, ir kurie neva pagal aukščiau nurodytus atliktų darbų aktus atliko darbus, iš anksto žinodamas, kad minėti asmenys kaip UAB „A. G.“ rangovai jokių darbų neatliko, pagamino susitarimus-įsipareigojimus tarp UAB „A. G.“, atstovaujamos direktoriaus E. M., atskaitingo asmens E. M. ir ūkininko E. M., kuriuose nurodė žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad neva UAB „A. G.“, būdama skolinga R. G., M. T. ir V. P. kaltinime nurodytas pinigų sumas už griovimo ir remonto darbus, o pastarajai skolingi atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M., todėl UAB „A. G.“ įpareigoja, o atskaitingas asmuo E. M. ir ūkininkas E. M. įsipareigoja dalį savo skolos grąžinti ne tiesiogiai UAB „A. G.“, o atsiskaityti šiomis sumomis su UAB „A. G.“ debitoriais R. G., M. T. ir V. P. už griovimo ir remonto darbus. Taip pat, juose nurodė, kad neva po susitarimų-įsipareigojimų UAB „A. G.“ neskolinga R. G., M. T. ir V. P., ūkininko E. M. ir atskaitingo asmens E. M. skola UAB „A. G.“ sumažėjo kaltinime nurodytomis sumomis. Pagaminęs nurodytus susitarimus-įsipareigojimus, juose pasirašė kaip bendrovės direktorius E. M., kaip atskaitingas asmuo E. M. ir kaip ūkininkas E. M. bei uždėjo apvalų bendrovės antspaudą, taip susitarimuose-įsipareigojimuose įtvirtindamas reikalingus rekvizitus, po to nurodytus dokumentus pateikė UAB „A. G.“ buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios buvo įtraukti į UAB „A. G.“ apskaitą, taip juos panaudodamas ir paleisdamas teisinėn apyvarton. Aukščiau nurodytus UAB „A. G.“ susitarimus-įsipareigojimus apskaičius bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo sudarytos sąlygos įteisinti iš anksto suplanuotus, tikrovės neatitinkančius sandorius, ūkines finansines operacijas ir neteisėtai suformuoti sumažintas pelno mokesčio bei tikrovės neatitinkančias PVM atskaitas, taip padarant didelės žalos valstybės biudžetui.

58814.4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžiu nutraukė baudžiamąją bylą A. M. ir E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (kelios nusikalstamos veikos), suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminams, neišsprendęs klausimo, ar kaltinamieji pagrįstai (nepagrįstai) buvo kaltinami padarę šias nusikalstamas veikas, tokiu būdu nesilaikydamas Konstitucinio Teismo 2016 m. birželio 27 d. nutarimo išaiškinimo ir Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 303 straipsnio 4 dalies (2017-11-28 įstatymu Nr. XIII-805 (nuo 2017-12-05)) reikalavimų. A. M. ir E. M. apeliaciniuose skunduose prašė juos išteisinti ir pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (kelios nusikalstamos veikos). Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme niekas iš proceso dalyvių neprašė atliekant įrodymų tyrimą tirti duomenis šioje dalyje. Pirmosios instancijos teismo ištirti duomenys nėra pakankami padaryti kategorišką išvadą, kad A. M. ir E. M. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje (kelios nusikalstamos veikos).

58914.5. Kaltinimai iš esmės yra grindžiami 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvada Nr. (21.26)-86-18 dėl UAB „A. G.“ ūkinės finansinės veiklos, kurioje nurodyta, kad tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė į 2007 metų veiklos sąnaudas nepagrįstai, neturėdama dokumentų arba pagal juridinės galios neturinčius dokumentus (rangos sutartis), įtraukė 619 932,53 Lt ir šia suma sumažino 2007 m. apmokestinamąjį pelną: 2007 m. spalio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111, kiti tiekėjai (rangos sutartys), 335 000,00 Lt; 2007 m. gruodžio mėn.: remonto ir eksploatavimo sąnaudos, sąskaita 6111, aktai 194 932,53 Lt (52 586,34+45 741,14+70 621,15+25 983,90) ir 60 000,00 Lt rangos sutartis; 2007 m. gruodžio mėn.: darbo užmokesčio sąnaudos, sąskaita 61141, pagal autorinę sutartį, 30 000,00 Lt. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB „A. G.” direktorius E. M. (užsakovas) tiriamuoju laikotarpiu tariamai sudarė 7 rangos sutartis su fiziniais asmenimis (rangovais). UAB „A. G.” rangovams už atliktus darbus nemokėjo, visai atvejais surašyti susitarimai-įsipareigojimai, kad su rangovais atsiskaitys ūkininkas E. M., fizinis asmuo E. M. arba fizinis asmuo A. M., kurie tariamai skolingi UAB „A. G.” ir šiomis sumomis mažinamos jų skolos UAB „A. G.”. Iš turimų UAB „A. G.” buhalterinės apskaitos dokumentų negalima nustatyti, kada šios skolos susidarė ir ar buvo sumokėta rangovams. Visas rangos sutartis pasirašė užsakovas UAB „A. G.” direktorius E. M., nurodyti fizinių asmenų (rangovų) asmens kodai, vardai, pavardės, ties jomis yra parašai. Atliktų darbų aktuose yra tik užsakovo UAB „A. G.” direktoriaus E. M. parašas, bendrovės antspaudas ir pažymėta „Darbai priimti”. Susitarimai-įsipareigojimai pasirašyti UAB „A. G.” direktoriaus E. M. (yra parašas, Bendrovės antspaudas) ir ūkininko E. M., fizinio asmens E. M. arba fizinio asmens A. M., kurie įsipareigoja atsiskaityti už atliktus darbus su rangovais, parašai. Rangovų parašų nėra. Atliktų darbų aktuose nurodyti panašūs darbai, o ( - ), objekte 3 atliktų darbų aktai yra visiškai identiški: sutampa darbų pavadinimai, kiekiai, sumos. Tiriamuoju laikotarpiu ( - ) objekte 3 atliktų darbų aktuose nurodyta suma 180 000 Lt (60 000x3), bet UAB „A. G.” jokios PVM sąskaitos faktūros šių objektų savininkams neišrašė. Tariamai atliktiems darbams nenurašytos statybinės medžiagos, gaminiai, neišrašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros. Bendrovė pagal šias 7 fiktyvias rangos sutartis, kurios neturi juridinės galios, nes nei vienas fizinis (rangovas) nepatvirtino, kad jas pasirašė, į 2007 metų remonto ir eksploatacijos sąnaudas 6111 nepagrįstai įskaičiavo 395 000,00 Lt (spalio mėn. 335 000,00 Lt ir gruodžio mėn. 60 000,00 Lt) (T. 11, b. l. 57-205). Tačiau kaip jau minėta anksčiau, šia specialisto išvada negalima besąlygiškai vadovautis, nes ji kelia abejones savo pagrįstumu dėl pačios tyrimo metodikos. Specialistas savo išvadas grindė iš esmės ne savo specialiomis žiniomis, ne informacija, esančia buhalteriniuose–finansiniuose dokumentuose, o liudytojų parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kitų specialistų išvadomis, kuriuose taip pat buvo vadovautasi liudytojų parodymais, užduotyse atlikti objektų tyrimą nurodytomis aplinkybėmis bei išvestinėmis loginėmis prielaidomis iš ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatytų aplinkybių. Šioje specialisto išvadoje padarytas išvadas paneigia kiti byloje esantys įrodymai.

59014.6. Nuteistasis A. M. ir asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. neigė padarę jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, tame tarpe klastoję dokumentus. Iš byloje apklaustų liudytojų R. G., M. T., O. C., J. J., V. B., V. P. parodymų matyti, kad jie realiai dirbo statybose ir gavo apmokėjimą už atliktą darbą grynaisiais pinigais.

59114.7. Liudytojas V. P. teisiamajame posėdyje parodė, kad duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui melavo, nes taip elgtis jį paskatino baimė dėl mokesčių nesumokėjimo, be to, buvo pamiršęs apie pasirašytą rangos sutartį. Liudytojas V. P. nurodė, kad apie 3 mėnesius dirbo statybose, esančiose ( - ), už atliktus darbus jam grynaisiais pinigais – 60 000 Lt sumokėjo A. ir M. T. V. P. teigė, kad su juo buvo visiškai atsiskaityta; prekių pardavimo kvite, darbų akte – yra V. P. parašai. Liudytojas V. P. nurodė, kad su kitais darbuotojais (V. B., V. P., O. C., J. J.) dėl dokumentų buvo tokia pati situacija. Liudytojas M. T. teisiamajame posėdyje parodė, kad duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui melavo. Liudytojas dirbo ( - ) esančiame objekte. Liudytojas M. T. kartu su A. Z. ir visa brigada (V. P., V. B. ir kt.) įmonėje pasirašė visus dokumentus. M. T. turėjo verslo liudijimą, taip pat pasirašė sutartį su UAB „A. G.“, kurioje buvo nurodyta, kad, atlikus darbą, gaus 60 000 Lt. Liudytojas pasirašė už atliktus darbus, o visiškai atlikus darbus pagal sutartį pinigus dalimis jam sumokėjo A. Z. Nurodė, kad 2007-12-31 kvite Nr. 0822651 bei 2008-02-06 trišaliame susitarime parašai yra jo.

59214.8. Ištirti byloje įrodymai neleidžia daryti vienareikšmės, neabejotinos išvados, kad A. M. ir E. M. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas. Praėjus dešimčiai metų nuo įvykio nėra tikslinga papildomai tirti įrodymus, nes surinkti duomenys neduos svarbios įrodomosios informacijos, praėjus tokiam ilgam laiko tarpui mažai tikėtina, kad liudytojai tiksliai prisimintų įvykio aplinkybes, be to, kai kurie jau nebegyvi (V. B.). Visos abejonės ir neaiškumai, kurių nėra galimybės pašalinti, turi būti aiškinami baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Atsižvelgiant į tai, A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo) ir E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo) išteisinami, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

59314.9. Iš patikslinto kaltinimo matyti, kad E. M. buvo kaltinamas padaręs iš viso penkias nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje, dvi nusikalstamos veikos susijusios su UAB „F.“ dokumentų suklastojimu ir panaudojimu bei ūkininko E. M. deklaracijų suklastojimu ir panaudojimu, o kitos trys nusikalstamos veikos susijusios su UAB „A. G.“ dokumentų klastojimu (T. 35, b. l. 58-90). Tačiau iš Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad E. M. atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta dėl septynių nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas peržengė nagrinėjimo teisme ribas (Lietuvos Respublikos BPK 255 straipsnis), todėl E. M. išteisinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šias jam inkriminuotas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 dalis).

59415. Dėl E. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo)

59515.1. Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose, fiksavimas buhalterinės apskaitos dokumentuose neobjektyvių, tikrovės neatitinkančių duomenų ir pan.). Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu. Apgaulingai įmonės buhalterinė apskaita gali būti tvarkoma tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu, kaltininkui veikiant tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia.

59615.2 Iš E. M. inkriminuotų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) matyti, kad jie grindžiami netikrų (suklastotų) sutarčių, finansinių – buhalterinių dokumentų, kuriuose užfiksuota žinomai neteisinga informacija, realiai nevykusios ūkinės operacijos, įtraukimu į UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą, nelegaliai statybose dirbusių darbuotojų atlyginimo nefiksavimu apskaitos dokumentuose bei mokesčių (GPM, VSD įmokų) nemokėjimu iš atlyginimų, sumokėtų statybose dirbusiems darbuotojams.

59715.3. Byloje nustatyta, kad ūkininkas E. M. pats asmeniškai jokių darbuotojų, atlikti statybų darbus, nesamdė. E. M. kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybos darbams atlikti buvo sudaręs rangos sutartį su UAB „F.“. Atitinkamai UAB „F.“ sudarė sutartis su subrangovais, vienas iš kurių buvo G. K., o G. K. sudarė sutartis su kitais asmenimis, kurie faktiškai atliko statybos darbus. G. K. pats realiai dirbo sodyboje, taip pat samdė kitus darbininkus statybos darbams atlikti, juos prižiūrėjo ir jiems vadovavo, mokėjo atlyginimus iš pinigų, gautų iš UAB „F.“. Byloje neginčijamai nustatyta, jog visas Projektas buvo įgyvendintas, objektai pastatyti, kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybų darbai atlikti, t. y. UAB „F.“ atliko darbus ir suteikė paslaugas, nurodytas rangos sutartyje, sudarytoje su E. M., o E. M. UAB „F.“ už atliktus darbus sumokėjo. Byloje yra duomenų, kad kaimo turizmo sodybos „G. D.“ statybose dalis darbuotojų dirbo nelegaliai, nepasirašius su jais sutarties ir jiems neturint statybų laikotarpiu patento ar verslo liudijimo. Šie pažeidimai padaryti rangovo ir subrangovo, o ne paramos gavėjo, t. y. ūkininko E. M. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ūkininkas E. M. neturėjo pareigos UAB „F.“ ir kitų subrangovų pasamdytų darbininkų atlyginimų fiksuoti apskaitos dokumentuose bei mokėti valstybei mokesčius (GPM, VSD įmokų) iš atlyginimų, sumokėtų statybose dirbusiems darbuotojams. Jeigu ir būtų nustatyti E. M. padaryti buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimai, kurie nesukelia Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytų padarinių, galima svarstyti klausimą tik dėl administracinės atsakomybės taikymo.

59815.4. Šiuo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu E. M. išteisintas dėl visų nusikalstamų veikų, susijusių su netikrų dokumentų pagaminimu ir jų panaudojimu, todėl negalima ir E. M. atsakomybė už tai, kad jis įtraukė į UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. buhalterinę apskaitą tuos pačius finansinius – buhalterinius dokumentus, sutartis, dėl kurių pagaminimo ir panaudojimo buvo išteisintas, nes byloje nenustatyta, jog juose užfiksuota žinomai neteisinga informacija, realiai nevykusios ūkinės operacijos.

59915.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) išteisinamas, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

60016. Dėl UAB „A. G.“ kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo)

60116.1. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra nustatyta Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį juridinis asmuo atsako tik už tas nusikalstamas veikas, už kurių padarymą Lietuvos Respublikos BK specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė. Pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo veiklą, ir fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad juridinio asmens specifika suponuoja ir atitinkamų jo baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų nustatymą Lietuvos Respublikos BK, inter alia tai, kad pagal Lietuvos Respublikos BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Siekiant juridinį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn būtina nustatyti, ar buvo padaryta atitinkama fizinio asmens nusikalstama veika. Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 1, 2, 3 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo gali atsakyti ir nenustačius nusikalstamos veikos (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). Taigi, atsižvelgiant į juridinio asmens specifiką (juridinis asmuo yra specifinis teisinių santykių subjektas inter alia tuo aspektu, kad teisinių santykių dalyvis jis yra per fizinius asmenis), baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Tokiu atveju juridinio asmens veikos vertinimo sąlyga, atsižvelgiant į baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindus, yra fizinio asmens padaryta nusikalstama veika. Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio prasme juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo. Sprendžiant klausimą dėl juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas, turi būti nustatyta ne tik tai, kad šios nusikalstamos veikos buvo padarytos juridinio asmens naudai ar interesais, bet ir fizinio asmens bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšys su juridiniu asmeniu. Pripažinus, kad fizinio asmens nusikalstama veika buvo padaryta siekiant gauti turtinę naudą ar kitais juridinio asmens interesais, kartu reikia nustatyti, ar juridinio asmens savininkas (akcininkai) žinojo apie tokią kaltininko – fizinio asmens daromą ar rengiamą nusikalstamą veiką, ją skatino ar sudarė sąlygas tokios nusikalstamos veikos padarymui, ar, priešingai, toks fizinio asmens nusikalstamas elgesys buvo savarankiškas ir savavališkas, t. y. juridiniam asmeniui nežinomas. Vien tik nusikalstamos veikos padarymas juridinio asmens naudai ar interesais, nesant minėto juridinio asmens ryšio su tokia nusikalstama veika bei ja padariusiu fiziniu asmeniu, negali būti laikomas pakankamu juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagrindu.

60216.2. Šioje byloje E. M., UAB „A. G.“ direktorius, išteisintas dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų, tame tarpe ir dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių kaltinimas pareikštas ir juridiniam asmeniui UAB „A. G.“. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo, o nagrinėjamu nenustatyta, kad UAB „A. G.“ direktorius E. M. būtų padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, t. y. buvo išteisintas, atitinkamai išteisinama ir UAB „A. G.“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

60317. Dėl civilinių ieškinių

60417.1. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo tenkinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinius ieškinius ir iš A. M. ir E. M. solidariai priteisiant atlyginti civiliniuose ieškiniuose nurodomas sumas, tenkinti UAB „J.“ ir UAB „T.“ civilinius ieškinius ir iš A. M. priteisiant atlyginti civiliniuose ieškiniuose nurodomas sumas. Taip pat iš A. M. ir E. M. solidariai priteisti atlyginti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareikštą ieškinį. Nuteistojo A. M. ir jo gynėjos apeliaciniame skunde prašoma civilinius ieškinius, pareikštus A. M. atžvilgiu, atmesti.

60517.2. Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta, kad priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas palieka civilinį ieškinį nenagrinėtą, jeigu kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Pagal teismų praktiką, nutraukiant bylą dėl senaties (Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas) civilinis ieškinys taip pat yra paliekamas nenagrinėtas.

60617.3. Nagrinėjamu atveju A. M. ir E. M. dėl visų jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų išteisinti, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas UAB „J.”, UAB „T.”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos palikti civilinius ieškinius nenagrinėtus yra teisingas. Keičiama tik pirmosios instancijos nuosprendžio dalis, kuria iš A. M. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos naudai priteista 369 959,27 Eur turtinei žalai atlyginti, nes A. M. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas) nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. E. M. ir R. G. dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, buvo pakeistas išteisinimo pagrindas, nurodant, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas. Civilinis ieškinys gali būti reiškiamas civilinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

60718. Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo

60818.1. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja apeliaciniame skunde prašo panaikinti laikiną nuosavybės teisės apribojimą, taikomą A. M. atžvilgiu.

60918.2. Lietuvos Respublikos BPK 151 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi, jeigu ši priemonė tampa nebereikalinga.

61018.2. Apygardos teismo nuosprendžiu laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. M. turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 1,500 ha, esantį ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,5000 ha, esantį ( - ); 1/2 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,44 kv. m., esantį ( - ); 2/3 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 101,45 kv. m, esantį ( - ), paliktas iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus nurodyta paminėtą turtą nukreipti civilinio ieškinio padengimui.

61118.3. Atsižvelgiant į tai, kad A. M. dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų išteisintas ir civiliniai ieškiniai palikti nenagrinėti, darytina išvada, kad taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. M. turtą yra nereikalingas, todėl naikintinas.

61219. Kiti apeliacinių skundų argumentai neturi jokios teisinės reikšmės bylos baigčiai, todėl dėl jų nepasisakoma.

613Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 326 straipsnio 4 dalimi, 328 straipsnio 1 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 329 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

614Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį, kuria:

615A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo apgaule užvaldant 369 959,27 Eur), baudžiamoji byla A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui;

616Baudžiamoji byla E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui;

617Baudžiamoji byla juridinio asmens UAB „A. G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo) nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui;

618ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

619Išteisinti A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas), BK 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl G. K. vardu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 24 straipsnio 4 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių;

620Išteisinti E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „F.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl ūkininko E. M. PVM deklaracijų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ dokumentų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir ūkininko E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), 222 straipsnio 1 dalį (dėl ūkininko E. M. apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių;

621Išteisinti E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo) neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas;

622Išteisinti UAB „A. G.“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl sutarčių ir atliktų darbų aktų, susijusių su R. G., M. T., O. C., V. P., J. J., V. B., V. P., suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir A. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 300 straipsnio 3 dalį (dėl UAB „A. G.“ ir E. M. susitarimų-įsipareigojimų suklastojimo bei panaudojimo), 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl UAB „A. G.“ apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo), nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių.

623Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl E. M. ir R. G. išteisinimo pagrindo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą, t. y. Lietuvai skiriamas ES ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, bei 474 625 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausančias PVM lėšas), nurodant, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 dalis).

624Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl turtinės žalos priteisimo, kuria iš A. M. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos naudai priteista 369 959,27 Eur turtinei žalai atlyginti, ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

625Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo į A. M. turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 1,500 ha, esantį ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,5000 ha, esantį ( - ); 1/2 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 53,44 kv. m., esantį ( - ); 2/3 buto, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 101,45 kv. m, esantį ( - ).

626Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

627Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. A. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu (2015-03-19 įstatymo Nr.... 5. Baudžiamoji byla A. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio... 6. A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl sukčiavimo... 7. Baudžiamoji byla E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio... 8. E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį išteisintas,... 9. Baudžiamoji byla R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio... 10. R. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 182 straipsnio 2... 11. Baudžiamoji byla juridinio asmens UAB „A. G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos... 12. Iš A. M. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 13. UAB „J.”, UAB „T.”, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 14. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į A. M. turtą – žemės sklypą,... 15. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas į E. M. turtą - 0,7500 ha žemės... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 17. 1. A. M., nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą apgaule E. M. naudai... 18. 1.1. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis vadovavo organizuotai grupei pagaminant... 19. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 20. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 21. iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką... 22. bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m.... 23. Taip pat, žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 24. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 25. G. K., vykdant A. M. nurodymus, Alytaus apskrities Valstybinės mokesčių... 26. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 27. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 28. Tokiu būdu A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams G. K.,... 29. 1.2. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei... 30. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 31. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 32. iš anksto žinodamas, kad ūkininkas E. M. 2005-11-30 pateikęs paraišką... 33. bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m.... 34. Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 35. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 36. jis nurodė organizuotos grupės narei R. G. (dabartinė pavardė – G.) 2007... 37. R. G., vykdant jo nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:... 38. Be to, jis siekdamas aukščiau nurodytų nusikalstamų tikslų nurodė R. G.... 39. Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus, juose įtvirtinus žinomai neteisingus... 40. Taip pat vykdant jo nurodymus, pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo PVM... 41. t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva... 42. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 43. Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariams R. G.... 44. 1.3. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog vadovavo organizuotai grupei... 45. jis 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu subūrė... 46. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 47. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 48. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 49. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama jo... 50. Taip pat jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti... 51. jis nurodė organizuotos grupės nariui E. M. į 2008 metų ūkininko... 52. E. M. veikiant organizuotoje grupėje, žinant aukščiau išdėstytas... 53. Tokiu būdu, A. M. vadovaujant organizuotai grupei ir duodant jos nariui E. M.... 54. 1.4. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai... 55. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 56. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 57. jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“... 58. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 59. Jis 2008 m. sausio mėnesį kreipėsi į UAB „T.“ direktorių V. K. dėl... 60. 1.5. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaule savo ir kito asmens naudai... 61. jis 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 62. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 63. jam davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“... 64. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 65. Jis 2008 m. rugsėjo mėnesį per A. P. kreipėsi į UAB „J.“ vadybininką... 66. UAB „J.“ darbuotojams nežinant tikros informacijos apie UAB „F.“ ir... 67. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008 m. rugsėjo 1 d. – 2008 m.... 68. 2008 m. rugsėjo-spalio mėnesiais per V. K. kreipėsi į UAB „G.“... 69. Tokiu būdu A. M. apgaule savo ir kito asmens – E. M. naudai įgijo didelės... 70. 1.6. Taip pat A. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje... 71. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 72. iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C.,... 73. bendrininkų grupės nariui, UAB „A. G.“ direktoriui E. M., pagaminus... 74. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 75. grupės nariui E. M. pagaminus 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp... 76. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 77. grupės nariui E. M. pagaminus 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą tarp UAB... 78. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 79. grupės nariui E. M. pagaminus 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp... 80. Tokiu būdu A. M., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su UAB „A. G.“... 81. 1.7. E. M. buvo kaltinamas tuo, kad veikdamas organizuotoje grupėje pagamino... 82. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 83. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 84. 2005 m. lapkričio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio... 85. bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m.... 86. Taip pat žinodamas, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 87. Suprasdamas, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra laikomos... 88. Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti... 89. Taip pat žinodamas, kad A. M. nurodžius organizuotos grupės narei R. G.... 90. R. G., vykdant A. M. nurodymus, suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus:... 91. Be to, A. M. nurodžius R. G. (dabartinė pavardė – G.) surašyti ir... 92. Tokiu būdu suklastojus nurodytus aktus juose įtvirtinus žinomai neteisingus... 93. Taip pat vykdant A. M. nurodymus pagaminus UAB „F.“ 2008-02-07 pardavimo... 94. t. y. juose įtvirtinus tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad neva... 95. jis gavęs A. M. nurodymą patvirtinti savo parašu organizuotos grupės narės... 96. pasirašė Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktame darbų akte... 97. taip juose įtvirtino žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų... 98. Tokiu būdu E. M., veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant organizuotos... 99. 1.8. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje... 100. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 101. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 102. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 103. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 104. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) vykdydama A. M.... 105. Taip pat, jam pačiam ir grupės nariams iš anksto žinant, kad suklastoti... 106. jis gavęs A. M. nurodymą į 2008 metų ūkininko atskaitomybę įtraukti UAB... 107. jis vykdydamas A. M. nurodymus, veikdamas organizuotoje grupėje, žinodamas... 108. Tokiu būdu, E. M. veikiant organizuotoje grupėje ir vykdant jos vadovo A. M.... 109. 1.9. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas organizuotoje grupėje,... 110. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 111. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 112. jis 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 113. bei žinodamas, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip 2007 m.... 114. Iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra savarankiškas... 115. A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“... 116. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 117. Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodytas išlaidas neva... 118. Iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu... 119. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei R. R. vykdant A.... 120. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 121. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 122. Taip pat iš anksto žinodamas, kad organizuotos grupės narei UAB „F.“... 123. 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame nurodžius... 124. Taip pat suklastojus 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius,... 125. jis gi, gavęs A. M. nurodymą aukščiau nurodytu būdu suklastotus UAB... 126. jis vykdydamas A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis... 127. Jis gi tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas A. M. nurodymus,... 128. jis toliau vykdydamas A. M. nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM... 129. Taip pat jis vykdamas A. M. nurodymus 2009 m. sausio 30 d. Agentūros Utenos... 130. Tokiu būdu E. M., veikdamas aukščiau nurodytoje organizuotoje grupėje,... 131. 1.10. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 132. jis 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu Vilniuje ar... 133. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 134. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 135. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 136. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 137. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 138. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 139. 1.11. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje... 140. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu Vilniuje ar... 141. iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C.... 142. pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 143. o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime- įsipareigojime ir taip... 144. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 145. jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 146. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 147. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 148. jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 149. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 150. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 151. jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 152. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame susitarime-... 153. Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M. pagamino ir... 154. 1.12. Tai pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog pagamino ir panaudojo netikrus... 155. jis 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 156. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 157. Jis gi, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008... 158. Aukščiau nurodytus UAB „A. G.“ susitarimus –įsipareigojimus... 159. 1.13. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 160. jis, 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A. G.“, juridinio... 161. -... 162. 6 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija... 163. -... 164. 12 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi... 165. -... 166. 14 str. 2 p. nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir... 167. Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės... 168. jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio –... 169. Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas,... 170. Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio... 171. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų... 172. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 Lt... 173. Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A. G.“ į 2007 m. veikos... 174. Viso E. M. 2007-08-01 – 2008-12-31 laikotarpiu aukščiau nurodytu būdu... 175. Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 176. 1.14. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 177. jis, 2007-11-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, įregistravęs ūkininko ūkį,... 178. tyčia, turėdamas tikslą iškreipti ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos... 179. - 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos... 180. - 6 str. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 181. - 13 str. 1 d. ir 3 d. nuostatas, kurios numato, kad privalomas apskaitos... 182. Iš anksto žinodamas, kad jo statomoje kaimo turizmo sodyboje „G. D.“... 183. Taip pat iš anksto žinodamas, kad Objekto rangovas UAB „F.“ nėra... 184. A. M. davus nurodymą organizuotos grupės narei R. R., kaip UAB „T. T.“... 185. Taip pat žinodamas, kad UAB „F.“ buvo tik kaip tarpinė grandis, įsteigta... 186. Taip pat žinodamas, kad R. G. (dabartinė pavardė – G.) ir jis pats... 187. jis į ūkininko apskaitą įtraukė UAB „F.“ išrašytas šias PVM... 188. 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 189. 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 190. 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 191. 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 192. 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 193. 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008, kurioje nurodyta, kad UAB „F.“... 194. 2008-09-11 PVM SF Nr. 009, kurioje nurodyta bendra statybos darbų suma su PVM... 195. 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 joje nurodžius, kad UAB „F.“... 196. t. y. įtraukė į apskaitą tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad... 197. Tokiu būdu, kaip nurodoma Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 198. 58 str. 1 d. nuostatą – PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM... 199. 64 str. 1 d. nuostatas – pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą... 200. Šiuo atveju, ūkininkui E. M. UAB „F.“ vardu išrašytose PVM sąskaitose... 201. 64 str. 9 d. 1 p. nuostatą – Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais... 202. Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje – „mokesčių... 203. 89 str. 1 d. nuostatas „apskaičiuojant už mokestinį laikotarpį iš per... 204. 123 straipsnio 2 dalies nuostatas „Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas... 205. Be to, jis iš anksto žinodamas aukščiau nurodytas aplinkybes, siekdamas... 206. Taip pat žinodamas, kad UAB ,,F.“ sumokėjo pavedimu per banko sąskaitą G.... 207. Taip pat žinodamas, kad 2008-02-22 UAB ,,F.“ atsiskaitė su A. Z.... 208. Be to iš anksto žindamas, kad G. K. kaip savarankiškas subjektas Objekte... 209. Ūkininkas E. M. nesumokėjęs aukščiau nurodyto GPM valstybės biudžetui... 210. Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje E. M. pažeidė 2002-07-02 LR... 211. Be to žinodamas aukščiau išdėstytas aplinkybes, kad A. P. gavo 11 698,63... 212. Taip pat žinodamas, kad G. V. gavo 19 184,93 Lt darbo užmokestį, kurio jis... 213. Taip pat žinodamas, kad A. Z. gavo 60 273,97 Lt darbo užmokestį, kurio jis... 214. Taip pat, kad G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir... 215. Viso jis neišskaičiavo ir nesumokėjo 4 091,98 Lt apdraustųjų VSD įmokų... 216. Tokiu būdu, kaip nurodoma VMI Išvadoje, E. M. pažeidė LR VSD įstatymo... 217. Viso ūkininkas E. M. apgaulingai tvarkydamas apskaitą ir neapskaičiuodamas,... 218. Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM... 219. 1.15. R. G. buvo kaltinama tuo, kad jog veikdama organizuotoje grupėje... 220. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M.... 221. iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą... 222. A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei,... 223. Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 224. E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra... 225. A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu... 226. G. K. vykdant A. M. nurodymus Alytaus apskrities Valstybinėje mokesčių... 227. A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, 2007 m. birželio 1 d. – 2009 m.... 228. R. R. vykdant jo nurodymus suklastojus šiuos darbų priėmimo-perdavimo aktus:... 229. surašius 2008-03-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2, dėl neva... 230. surašius 2008-03-21 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3, dėl neva... 231. surašius 2008-04-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4, dėl neva... 232. surašius 2008-04-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5, dėl neva... 233. A. M. tęsiant savo nusikalstamą veiką, aukščiau nurodytu ikiteisminio... 234. ji gi, vykdama A. M. nurodymus, surašė 2008-05-23 atliktų darbų... 235. Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje... 236. 1.16. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje... 237. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, veikė A. M.... 238. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu, Vilniuje ir... 239. iš anksto žinodama, kad ūkininkas E. M. vykdo kaimo turizmo projektą... 240. A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei,... 241. Taip pat žinodama, kad neva Objekto statybos darbų rangovas UAB „F.“,... 242. E. M. ir A. M. suprantant, kad tokiu būdu patirtos fiktyvios išlaidos nėra... 243. Organizuotos grupės nariams siekiant nurodytas išlaidas dalinai pagrįsti... 244. A. M. nurodžius jai kaip organizuotos grupės narei, 2007 m. gruodžio mėn.... 245. ji gi, vykdydama A. M. nurodymus, 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio... 246. Taip pat A. M. jai nurodžius surašyti ir patvirtinti savo parašu... 247. ji gi, tęsdama nusikalstamą veiką, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino ir... 248. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų... 249. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų... 250. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. sausio mėnesio Atliktų darbų... 251. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų... 252. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų... 253. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų... 254. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų... 255. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. vasario mėnesio Atliktų darbų... 256. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų... 257. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. kovo mėnesio Atliktų darbų... 258. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų... 259. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų... 260. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų... 261. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. balandžio mėnesio Atliktų... 262. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų... 263. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų... 264. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų... 265. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. birželio mėnesio Atliktų... 266. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 267. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 268. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 269. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 270. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 271. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. liepos mėnesio Atliktų darbų... 272. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų... 273. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų... 274. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų... 275. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų... 276. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugpjūčio mėnesio Atliktų... 277. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 278. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 279. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 280. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 281. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 282. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 283. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. rugsėjo mėnesio Atliktų... 284. taip pat pagamino Rangovo UAB „F.“ 2008 m. spalio mėnesio Atliktų darbų... 285. Tokiu būdu suklastojo nurodytus aktus juose įtvirtindama žinomai neteisingus... 286. Taip pat ji, vykdydama A. M. nurodymus, pagamino UAB „F.“ 2008-02-07... 287. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 002 ir joje... 288. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-05-09 pardavimo PVM SF FOR Nr. 003 ir joje... 289. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 004 ir joje... 290. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-07-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 005 joje ir... 291. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-25 pardavimo PVM SF FOR Nr. 007 ir joje... 292. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 ir joje... 293. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-09-11 pardavimo PVM SF FOR Nr. 009 ir joje... 294. taip pat pagamino UAB „F.“ 2008-10-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 010 ir joje... 295. Grupės nariams tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. gavus A. M. nurodymą... 296. Taip E. M. juose įtvirtinus žinomai neteisingus duomenis apie statybos darbų... 297. Tokiu būdu, R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant organizuotoje grupėje... 298. 1.17. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog veikdama organizuotoje grupėje... 299. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu veikė A. M.... 300. ji, 2007 m. liepos 1 d. – 2009 m. liepos 1 d. laikotarpiu Vilniuje ir... 301. Organizuotos grupės nariams A. M. ir E. M. iš anksto žinant, kad E. M. kaip... 302. Taip pat, jiems žinant, kad Objekte statybos darbai pradėti ne vėliau kaip... 303. be to, jiems žinant, kad UAB „A. G.“, kuri nesusijusi jokiais sutartiniais... 304. Jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad Objekto rangovas UAB... 305. A. M. davus nurodymą R. R., kaip UAB „T. T.“ vienintelei akcininkei,... 306. Taip pat, jai ir kitiems organizuotos grupės nariams žinant, kad UAB „F.“... 307. Organizuotos grupės nariams siekiant pagrįsti nurodyto Objekto išlaidas neva... 308. Organizuotos grupės nariui G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas... 309. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. davus R. R. nurodymą suklastoti... 310. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M., jai kaip organizuotos grupės narei davus... 311. Tęsiant nusikalstamą veiką, jai vykdant A. M. nurodymus suklastoti UAB... 312. 2008-01-02 iki 2008-04-15 laikotarpio Statybos darbų žurnalą užpildytą UAB... 313. Tęsiant nusikalstamą veiką, ji vykdydama A. M. nurodymus suklastoti UAB... 314. 2008-02-07 pardavimo PVM SF FOR Nr. 001, joje nurodžius, kad UAB „F.“... 315. taip pat suklastojus šiuos UAB „F.“ dokumentus: 2008 m. sausio mėnesio... 316. Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymą aukščiau... 317. E. M. vykdant A. M. nurodymą, aukščiau nurodytu būdu ir aplinkybėmis... 318. Tęsiant nusikalstamą veiką, E. M. vykdant A. M. nurodymus, aukščiau... 319. Tęsiant nusikalstamą veiką, A. M. nurodžius organizuotos grupės nariui E.... 320. E. M., vykdant jo nurodymus ir aukščiau nurodytas suklastotas PVM... 321. Taip pat, E. M. vykdant A. M. nurodymus, 2009-01-30 Nacionalinės mokėjimo... 322. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikiant aukščiau nurodytoje... 323. 1.18. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė buhalterinę... 324. ji, 2008-01-23 – 2008-12-31 laikotarpiu būdama UAB „F.“, įmonės kodas... 325. 4 str. nuostatą – „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos... 326. 6 str. 2 d. nuostatą – „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines... 327. 12 str. 1 d. nuostatą – „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai... 328. 12 str. 4 d. nuostatą – „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir... 329. 13 str. 1 dalies 4 punkto nuostatą – „ūkinės operacijos arba ūkinio... 330. 13 str. 3 dalies nuostatą – „įrašai į apskaitos registrus daromi tik... 331. Iš anksto žinodama, kad G. K. su UAB „F.“ tariamai sudarytos Objekto... 332. Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė tvarkydama bendrovės apskaitą gavusi... 333. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 334. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 335. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 336. UAB „F.“ 2008-09-04 Kasos išlaidų orderį Nr. 35, nurodžius jame... 337. taip pat žinodama, kad R. R. suklastojusi šiuos UAB „F.“ kasos orderius:... 338. ji įtraukė į UAB „F.“ buhalterinę apskaitą aukščiau nurodytus... 339. Ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, siekdama aukščiau nurodytų... 340. 2008-08-29 pardavimo PVM SF FOR Nr. 008 joje nurodžius, kad UAB „F.“... 341. Ji, kaip UAB „F.“ buhalterė apgaulingai tvarkydama bendrovės apskaitą,... 342. VMI specialisto išvadoje teigiama, kad UAB ,,F.“ vardu išrašytos PVM... 343. Todėl bendrovė neteisėtai buhalterinės apskaitos registruose apskaitė ir... 344. Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tuo ji pažeidė PVM įstatymo 58... 345. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) veikdama aukščiau nurodytu... 346. Taip pat, ji į 2008 m. gruodžio mėn. kasos knygą įtraukė (nenurodant... 347. Kaip nurodoma VMI specialisto išvadoje, tokiu būdu ji pažeidė LR... 348. Dėl ko, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM... 349. 1.19. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė... 350. ji 2008-02-19 – 2009-03-31 laikotarpiu, Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo... 351. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir... 352. 1.20. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines... 353. ji 2008-04-14 – 2008-11-06 laikotarpiu adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo metu... 354. būdama iš G. K. (kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ir... 355. ji gi, 2008 m. balandžio 14 d. 15 val. 52 min., aukščiau nurodytu adresu,... 356. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 357. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 358. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 359. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 360. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 361. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 362. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 363. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 364. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 365. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 366. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 367. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 368. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 369. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 370. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 371. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 372. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 373. ji gi, tęsdama savo nusikalstamą veiką, žinodama aukščiau išdėstytas... 374. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos... 375. 1.21. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai įgijo ir laikė... 376. ji 2008-07-17 – 2009-08-01 laikotarpiu Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo... 377. iš G. V., neteisėtai įsigijo naudojimosi sąskaitomis ( - ) ir ( - )... 378. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai įsigijo ir... 379. 1.22. Taip pat R. G. buvo kaltinama tuo, jog neteisėtai atliko finansines... 380. ji 2008-08-01 – 2008-08-05 laikotarpiu, adresu ( - ), ikiteisminio tyrimo... 381. ji pateikė save eBankas operacinei sistemai ir Danske Bankui kaip G. V., ir jo... 382. ji gi, 2008 m. rugpjūčio 01 d. 14 val. 32 min., aukščiau nurodytu adresu,... 383. ji gi, 2008 m. rugpjūčio 04 d. 09 val. 51 min., aukščiau nurodytu adresu,... 384. ji gi, 2008 m. rugpjūčio 05 d. 10 val. 08 min., aukščiau nurodytu adresu,... 385. Tokiu būdu R. G. (dabartinė pavardė – G.) neteisėtai panaudodama svetimos... 386. 1.23. Juridinis asmuo UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir... 387. UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 388. E. M. 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m. spalio 5 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 389. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 390. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 391. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 392. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 393. E. M. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 394. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. rugsėjo 5 d. – 2007 m.... 395. E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A. G.“ naudai, UAB „A.... 396. 1.24. Taip pat UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo... 397. UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 398. E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 399. iš anksto žinodamas, kad UAB „A. G.“ nesitarė su fiziniu asmeniu O. C.... 400. pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 401. o pastarajam pasirašius, jo pagamintame susitarime-įsipareigojime ir taip... 402. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 403. jis pagamino 2007-12-29 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 404. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 405. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 406. jis pagamino 2008-02-06 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 407. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 408. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 409. jis pagamino 2008-07-04 susitarimą-įsipareigojimą, tarp UAB „A. G.“,... 410. pastarajam pasirašius grupės nario E. M. pagamintame... 411. Tokiu būdu jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. M., UAB „A. G.“... 412. 1.25. Taip pat, UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog pagamino ir panaudojo... 413. UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 414. E. M. 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m. liepos 4 d. laikotarpiu, Vilniuje ar... 415. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 416. E. M., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2007 m. gruodžio 29 d. – 2008 m.... 417. E. M., aukščiau nurodytu būdu, veikiant UAB „A. G.“ naudai, UAB „A.... 418. 1.26. Taip pat UAB „A. G.“ buvo kaltinama tuo, jog apgaulingai tvarkė... 419. UAB „A. G.“, atstovaujama E. M., kuris veikdamas jos vardu, naudai ir... 420. E. M., 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpiu, būdamas UAB „A. G.“,... 421. -... 422. 6 str. nuostatą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacija... 423. -... 424. 12 str. 1 d. nuostatą – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi... 425. -... 426. 14 str. 2 p., nuostatą – už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir... 427. Taip pat pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės... 428. jis bendrovės vardu, pats arba per kitus asmenis 2007 metų rugpjūčio –... 429. Aukščiau nurodytos įsigytos statybinės medžiagos, gaminiai, transportas,... 430. Taip pat E. M., pažeisdamas 2010-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio... 431. Taip pat, E. M., žinodamas, kad bendrovėje nesurašyti aktai, kuriuose būtų... 432. Taip pat, E. M. žinodamas, kad bendrovėje nėra surašyta jokios 30 000 Lt... 433. Dėl aukščiau nurodytų E. M. veiksmų UAB „A. G.“ į 2007 m. veikos... 434. E. M., aukščiau nurodytu būdu, UAB „A. G.“ naudai organizuojant... 435. Kaip nurodoma 2010-07-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 436. 2. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo... 437. 2.1. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo... 438. 2.2. Dėl veikos, apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą turtą,... 439. 2.3. Anot apeliantės, įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus ir ištirtus... 440. 2.4. Prokurorė nurodo, kad iš baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių... 441. 2.5. Iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, kad ūkininkas E. M.... 442. 2.6. Iš liudytojų parodymų bei kitų byloje esančių rašytinių dokumentų... 443. 2.7. Iš šių pateiktų aplinkybių, prokurorė daro išvadą, kad... 444. 2.8. Anot prokurorės, iš baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių, galima... 445. 2.9. Taip pat šioje baudžiamojoje byloje A. M., E. M. buvo kaltinami, kad... 446. 2.10. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29... 447. 2.11. Pasak prokurorės, pirmosios instancijos teismas, nesiėmęs papildomų... 448. 2.12. Prokurorės manymu, pirmosios instancijos teismas neužtikrino teisingumo... 449. 2.13. Prokurorė taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl sukčiavimo UAB... 450. 2.14. Dėl teismo teiginio, kad UAB „T.“, UAB „J.“ ir UAB „G.“... 451. 2.15. Prokurorė sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad dėl... 452. 2.16. Prokurorės manymu, pirmosios instancijos teismas neteisingai paskyrė... 453. 2.17. Prokurorės teigimu, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamųjų A. M. ir E.... 454. 3. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja advokatė I. Abramavičiūtė apeliaciniame... 455. 3.1. Apeliantai nurodo, kad A. M. neskundžia pirmosios instancijos teismo... 456. 3.2. Apeliantai nesutinka su A. M. nuteisimu pagal Lietuvos Respublikos BK 182... 457. 3.3. Apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tariamai pripažino,... 458. 3.3.1. Vykdant E. M. pirkimą statybos darbams atlikti kaimo turizmo sodyboje... 459. 3.3.2.... 460. Pirmosios instancijos teismas teigia, kad E. M., įgyvendindamas projektą -... 461. 3.3.3. Pirmosios instancijos teismas padarė apibendrinamojo pobūdžio... 462. 3.3.4. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje taip pat nurodė, kad... 463. 3.4. Nors pirmosios instancijos teismas daro išvadą, kad niekas kitas be A.... 464. 3.5. Apeliantai nurodo, kad A. M. nėra padaręs turtinės žalos nei vienam... 465. 3.6. Anot apeliantų A. M. veiksmuose, kuriuos aprašo pirmosios instancijos... 466. 3.7. Pirmosios instancijos teismas ūkininką E. M. išteisino dėl sukčiavimo... 467. 3.8. Pasak apeliantų, pirmosios instancijos teismas nuosprendyje atlikdamas A.... 468. 3.9. Taip pat apeliantai nurodo argumentus dėl 2009 m. vasario 11 d. kratos... 469. 3.10. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė įrodymų... 470. pirmosios instancijos teismas neanalizavo kaltinamųjų parodymų, jų niekur... 471. Teismas neatliko teisminio nagrinėjimo metu apklaustų asmenų parodymų... 472. 3.11. Apeliantai nurodo, kad byloje buvo pateikta teismo ekspertės M. O.... 473. 3.12. Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnis numato, kad negali būti priimamas... 474. 3.13. Nagrinėjamu atveju A. M. buvo pateikęs teismui prašymą priimti jo... 475. 3.14. Dėl A. M. inkriminuoto likusio nusikaltimo pagal Lietuvos Respublikos BK... 476. 3.15. Apeliantai nurodo, kad baudžiamasis procesas prieš A. M. (inter alia,... 477. 3.16. Nagrinėjamoje byloje teisėjai A. S. nagrinėjant šią baudžiamąją... 478. 3.17. Pirmosios instancijos teismas visus civilinius ieškinius, išskyrus... 479. 4. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. apeliaciniame... 480. 4.1. Apeliantas nesutinka su teismo nuosprendžio dalimi, kuria jam... 481. 4.2. Apeliantas nurodo, kad teismas, nutraukdamas baudžiamąją bylą jo... 482. 4.3. E. M. buvo kaltinamas organizuotoje ir bendrininkų grupėje pagaminęs,... 483. 4.4. Analogiškai pasisakytina ir dėl Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio... 484. 4.5. Dėl ūkininko E. M. apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo... 485. 4.6. Anot apelianto pripažintos ir neginčijamos faktinės aplinkybės yra... 486. m. vasario 15 d. G. K. Alytaus apsk. VMI įregistravo individualią veiklą... 487. 4.7. Pasak apelianto, E. M., sudaręs paramos sutartį su Agentūra, faktiniams... 488. 5. Juridinio asmens UAB „A. G.“, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla... 489. 5.1. Apeliantų manymu, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendis... 490. 5.2. Anot apeliantų, teismas nesprendė šiuo atveju, ar kaltinamasis padarė... 491. 5.3. Pirmosios instancijos teismas tik perrašė kaltinamojo akto turinį,... 492. 5.4. Pagal... 493. inkriminuojamų nusikalstamų veikų tariamo padarymo metu galiojusią... 494. 5.5. Pirmasis... 495. UAB „A. G.“ pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 20... 496. 5.6. Kaip... 497. jau minėta, pagal veikos padarymo metu galiojusią Lietuvos Respublikos BK 20... 498. 5.7. Inkriminuojamos veikos negali būti nustatytos vien iš liudytojų... 499. 5.8. Byloje nėra ginčijama tai, kad buvo atlikti atitinkamos apimties darbai,... 500. 5.9. Anot apeliantų, nepagrįstas kaltinimas ir Lietuvos Respublikos BK 20... 501. dalyje numatytos veikos padarymu. Šis kaltinimas remiasi Vilniaus apskrities... 502. dalyje nustatyta, kad, ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju... 503. 5.10. Pirmosios instancijos teismas nekonstatavo, kad kaltinamasis UAB „A.... 504. 6. Nacionalinės mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 505. 7. Nuteistasis A. M. atsiliepime į Vilniaus apygardos prokuratūros... 506. 8. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, prokuroras prašė Vilniaus apygardos... 507. 9. Nuteistojo A. M. ir jo gynėjos advokatės I. Abramavičiūtės, asmens,... 508. 9.1. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė,... 509. 9.2. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. teisiamajame... 510. 9.3. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame... 511. 9.4. Juridinis asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, UAB „A.... 512. 10. Dėl šališkumo ir baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų... 513. 10.1. Apeliantai teigia, kad šią baudžiamąją bylą išnagrinėjo... 514. 10.2. Teismo nešališkumo principo esmė – nagrinėjantis bylą teismas... 515. 10.3. Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė... 516. 10.4. Šališku pripažįstamas teismas, jei bylą išnagrinėjo teisėjas,... 517. 10.5. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja apeliaciniame skunde nesutinka su... 518. 10.6. Lietuvos Respublikos BPK 225 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Apygardos... 519. 10.7. Baudžiamajame įstatyme (Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnis) ir... 520. 10.8. Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas... 521. 10.9. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2016 m. birželio 27 d.... 522. 10.10. Aiškindamas Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio ir Lietuvos... 523. 10.11. Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo... 524. 10.12. Po šio Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo buvo priimti... 525. 10.13. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalis dėl... 526. 11. Dėl sukčiavimo (apgaule užvaldant 1 277 395,38 Lt vertės svetimą... 527. 11.1. Lietuvos Respublikos BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal... 528. 11.2. Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas... 529. 11.3. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas,... 530. 11.4. Be to, esminis požymis, darantis veiką sukčiavimo nusikaltimu yra tas,... 531. 11.5. Tais atvejais, kai kyla abejonių, ar kaltininko veika atitinka... 532. 11.6. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip... 533. 11.7. Veika turi ne tik formaliai atitikti baudžiamajame įstatyme numatytos... 534. 11.8. Baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už... 535. 11.9. A. M. kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį, 182... 536. 11.10. Vienas iš pagrindinių įrodymų, kuriais grindžiamas kaltinimas ir... 537. 11.11. Teismai, vertindami specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, turėtų... 538. 11.12. Vienas iš ikiteisminio ir teisminio tyrimo dalykų šioje byloje yra... 539. 11.13. Šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu pateiktos ūkinio – finansinio... 540. 11.14. Iš užduočių atlikti objektų tyrimą, specialisto išvadų ir... 541. 11.15. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-05... 542. 11.16. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-11-29... 543. 11.17. Dėl anksčiau paminėtų aplinkybių, šiomis ūkinio-finansinio tyrimo... 544. 11.18. Byloje nustatyta, kad E. M. ir UAB „F.“ 2007-12-10 pasirašė... 545. 11.19. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad G. K. buvo... 546. 11.20. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB „F.“ nebuvo fiktyvi... 547. 11.21. Vien dėl tos priežasties, kad rangovo UAB „F.“ ar subrangovo G. K.... 548. 11.22. Paramos mechanizmas veikia kompensaciniu būdu, t. y. iš pradžių E.... 549. 11.23. Apeliacinės instancijos teisme buvo svarstomas klausimas dėl... 550. 11.24. E. M. 2005-11-30 paraiškoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai skirti... 551. 11.25. Paramos sutarties 1.1.2. punkte nurodyta, kad Agentūra šioje Sutartyje... 552. 11.26. Byloje nėra jokių patikimų duomenų, kad E. M. patyrė mažesnes... 553. 11.27. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį... 554. 11.28. Pagal 2006-12-21 Paramos sutartį E. M. įsipareigojo įgyvendinti... 555. 11.29. Kaltinimas dalyje dėl apgaule įgijimo didelės vertės svetimo turto... 556. 11.30. Byloje nustatyta, kad E. M., UAB „F.“ pateiktų dokumentų pagrindu... 557. 11.31. Pagal inkriminuojamos veikos padarymo metu galiojusį PVM mokesčio bei... 558. 11.32. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyta, kad buvo padaryta veika,... 559. 11.33. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. M. dėl nusikalstamos... 560. 12. Dėl A. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį... 561. 12.1. Prokurorė apeliaciniame skunde prašo nuteisti A. M. pagal Lietuvos... 562. 12.2. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, turėdamas tyčinį nusikalstamą... 563. 12.3. Šioje byloje nustatyta, kad A. M. prašymu UAB „T.“ 2008-02-25... 564. 12.4. Liudytojas V. K., UAB „T.“ direktorius, pasirašydamas sutartį... 565. 12.5. Sutartis, sudaryta tarp UAB „F.“ ir UAB „T.“ buvo tikra, nes... 566. 12.6. A. M. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, turėdamas tyčinį... 567. 12.7. Byloje nustatyta, kad 2008-09-18 sutarties Nr. 0992 pagrindu UAB „J.“... 568. 12.8. Kaip jau minėta anksčiau, UAB „F.“ nebuvo fiktyvi įmonė, ji buvo... 569. 12.9. Sutartys, sudarytos tarp UAB „F.“ ir UAB „J.“ bei UAB „G.“,... 570. 13. Dėl A. M. kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį... 571. 13.1. Pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino... 572. 13.2. Įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru... 573. 13.3. A. M. kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir... 574. 13.4. Nuteistasis A. M. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis jokių... 575. 13.5. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, E. M. teisiamajame... 576. 13.6. Asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta, R. G. teisiamajame... 577. 13.7. Kaip jau minėta anksčiau, byloje nustatyta, kad E. M., sudaręs Paramos... 578. 13.8. Byloje neginčijamai nustatyta, jog visas projektas buvo įgyvendintas,... 579. 13.9. Liudytoja R. L. (buvusi R.), UAB „F.“ direktorė, teisiamajame... 580. 13.10. Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2010-07-14 specialisto išvadoje Nr.... 581. 13.11. Nors R. L. (buvusi R.) ir R. G. realiai objekte nebuvo ir darbų... 582. 13.12. Byloje kaltinimas suformuluotas taip, kad kaltinime nurodyti suklastoti... 583. 13.13. Byloje nustatyta, kad tarp E. M. ir UAB „F.“ pasirašyta statybų... 584. 14. Dėl A. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį... 585. 14.1. A. M. ir E. M. kaltinimas suformuluotas taip, kad jie, veikdami... 586. 14.2. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „A. G.“... 587. 14.3. Taip pat E. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „A. G.“... 588. 14.4. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžiu nutraukė... 589. 14.5. Kaltinimai iš esmės yra grindžiami 2010-07-22 Vilniaus apskrities... 590. 14.6. Nuteistasis A. M. ir asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta,... 591. 14.7. Liudytojas V. P. teisiamajame posėdyje parodė, kad duodamas parodymus... 592. 14.8. Ištirti byloje įrodymai neleidžia daryti vienareikšmės, neabejotinos... 593. 14.9. Iš patikslinto kaltinimo matyti, kad E. M. buvo kaltinamas padaręs iš... 594. 15. Dėl E. M. kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį... 595. 15.1. Pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas... 596. 15.2 Iš E. M. inkriminuotų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 222... 597. 15.3. Byloje nustatyta, kad ūkininkas E. M. pats asmeniškai jokių... 598. 15.4. Šiuo apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu E. M. išteisintas... 599. 15.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, E. M. pagal Lietuvos Respublikos... 600. 16. Dėl UAB „A. G.“ kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 20... 601. 16.1. Juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei būtinų sąlygų visuma yra... 602. 16.2. Šioje byloje E. M., UAB „A. G.“ direktorius, išteisintas dėl visų... 603. 17. Dėl civilinių ieškinių... 604. 17.1. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašo... 605. 17.2. Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta, kad... 606. 17.3. Nagrinėjamu atveju A. M. ir E. M. dėl visų jiems inkriminuotų... 607. 18. Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo... 608. 18.1. Nuteistasis A. M. ir jo gynėja apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 609. 18.2. Lietuvos Respublikos BPK 151 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad laikinas... 610. 18.2. Apygardos teismo nuosprendžiu laikinas nuosavybės teisių apribojimas... 611. 18.3. Atsižvelgiant į tai, kad A. M. dėl visų jam inkriminuotų... 612. 19. Kiti apeliacinių skundų argumentai neturi jokios teisinės reikšmės... 613. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1... 614. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį,... 615. A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 182... 616. Baudžiamoji byla E. M. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio... 617. Baudžiamoji byla juridinio asmens UAB „A. G.“ atžvilgiu pagal Lietuvos... 618. ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:... 619. Išteisinti A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl... 620. Išteisinti E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl... 621. Išteisinti E. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl... 622. Išteisinti UAB „A. G.“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 300... 623. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl... 624. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl... 625. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio dalį dėl... 626. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 627. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti....