Byla 2YT-608-732/2017
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjų R. J., R. K., S. Š., V. B., V. K., Z. S. atstovui advokatui Stasiui Kavaliūnui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. J., R. K., S. Š., V. B., V. K., Z. S. pareiškimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjai, atstovaujami advokato Stasio Kavaliūno, kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti V. K., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane pažymėto 3-2, sandėliuką 3,04 m. ilgio, 2,02 m. pločio, ūkinį pastatą 5,09 m. ilgio, 4,09 m. pločio, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip ( - )., priklausinį;

7pripažinti Z. S., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane pažymėto 3-1, sandėliuką 3,04 m. ilgio, 2,01 m. pločio, ūkinį pastatą 5,08 m. ilgio, 3,59 m. pločio, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį;

8pripažinti R. K., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1p) plane pažymėtą 3-3, sandėliuką 3,04 m. ilgio, 1,99 m. pločio, ūkinį pastatą 5,08 m. ilgio, 3,66 m. pločio, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį;

9pripažinti V. B., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane pažymėto 3-5, sandėliuką 3,04 m. ilgio, 2,00 m. pločio, ūkinį pastatą 5,08 m. ilgio, 3,77 m. pločio unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį;

10pripažinti S. Š., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane pažymėto 3-8, sandėliuką 3,04 m. ilgio, 1,96 m. pločio, ūkinį pastatą 5,08 m. ilgio, 3,70 m. pločio, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį;

11pripažinti R. J., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane pažymėto 14-6, ūkinį pastatą 5,08 m. ilgio, 3,64 m. pločio, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

12Pareiškime nurodė, kad V. K., Z. S., R. K., V. B. ir S. S. nuosavybės teisėmis valdo atskirus butus, esančius ( - ), o pareiškėja R. J. butą, esantį ( - ). Gyventojams butai buvo suteikti atitinkamų tuomečių organizacijų arba juos įgijo pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu iš kitų gyventojų. Šalia gyvenamo namo buvo pastatytas ūkinis pastatas, kurio dalys – sandėliukai, buvo skirti kiekvieno buto gyventojams kietam kurui bei kitiems ūkio daiktams laikyti. Sandėliukai buvo nedidelės apimties, netilpo visas kuras, namų apyvokos daiktai. 1972 m. birželio 8 d. išduotas leidimas Nr. Jm16/72 statybos darbams vykdyti, suderintas su tuomečiu Molėtų rajono architektu. Dalis namo gyventojų patys statė ūkinį pastatą, kiti jau įsigijo pastatytą, perkant kartu su butu. Šis leidimas išsaugotas tik dalies gyventojų. Pasikeitus ekonominiams ir socialiniams santykiams, butai pradėti privatizuoti. Dalyje prašymų privatizuoti butus yra įtraukti ir lauko sandėliukai (taip buvo vadinami), kituose jie nepaminėti, o dalis dokumentų neišliko. Nurodė, kad 1992-02-18 sutartimi V. K. nusipirko butą ( - ), 1992-02-18 sutartimi Z. S. nusipirko butą ( - ), pareiškėjo R. K. motina N. K. 1992-02-18 sutartimi nusipirko butą ( - ), V. B. 1999-08-27 dovanojimo sutartimi Nr. 3385 įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 1996-11-18 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2823, S. Š. įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o pagal 1992-07-21 pirkimo pardavimo sutartį Nr. 2-5112, R. J. įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Visų minėtų butų savininkai nuo pat butų įsigijimo momento naudojosi prie šalia gyvenamojo namo esančiu ūkiniu pastatu, t. y. jo dalimis – sandėliukais. Tačiau jų priklausomumas butams nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjai, kiekviena atskirai, kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo. Atlikus kadastrinius matavimus nustatyta, kad adresu ( - ), yra ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas 2I1p, kurio dalimis naudojasi kiekvienas iš butų, o būtent:

13- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 3-2 (sandėliuku 3,0 4m. ilgio, 2,02 m. pločio, ūkiniu pastatu 5,09 m. ilgio, 4,09 m. pločio);

14- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 3-1 (sandėliuku 3,04 m. ilgio, 2,01 m. pločio, ūkiniu pastatu 5,08 m. ilgio, 3,59 m. pločio);

15- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 3-3, (sandėliuku 3,04 m. ilgio, 1,99 m. pločio, ūkiniu pastatu 5,08 m. ilgio, 3,66 m. pločio);

16- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 3-5 (sandėliuku 3,04 m. ilgio, 2,00 m. pločio, ūkiniu pastatu 5,08 m. ilgio, 3,77 m. pločio);

17- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 3-8, (sandėliuku 3,04 m. ilgio, 1,96 m. pločio, ūkiniu pastatu 5,08 m. ilgio, 3,70 m. pločio);

18- butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu 14-6, (ūkiniu pastatu 5,08 m. ilgio, 3,64 m. pločio).

19Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenimis, sandėliukų paskirtis – laikyti kietą kurą, jie tiesiogiai susiję su pagrindiniu daiktu (atitinkamu butu) ir tarnauja buto funkcijų atlikimui.

20Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas advokatas Stasys Kavaliūnas palaikė pareiškimą jame nurodytais argumentais.

21Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad nesutinka su reikalavimu pripažinti R. J. nuosavybės teisę į dalį ūkinio pastato kaip buto, esančio ( - ), priklausinį. Su kitai reikalavimais administracija sutiko. Pažymėjo, kad nors R. J. pareiškime nurodo, kad apie 1989 m. iš O. N. (mirusi) pirko prašomą įsiteisinti ūkinį pastatą, esantį netoli ( - ) namo, tačiau jokių įrodymų su pareiškimu nepateikia. R. J. 2014-07-14 Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-437-732/2014 buvo nustatytas faktas, kad ūkinį pastatą, esantį ( - ), įgijo pagal įgyjamąją senatį. Daro išvadą, kad šalia savo buto esančiam ūkiniam pastatui - lauko sandėliukui ji nuosavybės teises įgijo įgyjamosios senaties būdu, o prašomas įteisinti ūkinis pastatas ( - ), negali būti laikomas buto J( - ) priklausiniu, nėra tiesiogiai susijęs su juo. Nėra pateikta duomenų kokį butą ir kokiame name valdė mirusioji O. N., kokiam butui kaip priklausinys yra priskirtinas prašomas įteisinti sandėliukas. Taip pat atkreipia teismo dėmesį, kad su pareiškimu pateiktuose ūkinių pastatų planuose su leidimų statybos darbams vykdyti žymomis, nurodytas ( - ) namas, o ne ( - ) namas. Taip pat nėra duomenų, kad nurodyti juose asmenys buvo ( - ) ar ( - ) namų butų savininkai. Prašė pareiškėjos R. J. reikalavimą spręsti teismo nuožiūra, administracijos atstovui nedalyvaujant (b. l. 125).

22Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į pareiškimą nurodė, šiuo atveju, pagal byloje pateiktus įrodymus nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų pareiškimo, bet jeigu pakaktų įrodymų konstatuoti, kad yra visos valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti sąlygos, VĮ Turto bankas neprieštaraus pareiškėjų prašymo tenkinimui. Prašė bylą nagrinėti teisės norminių aktų nustatyta tvarka ir teismo nuožiūra, atstovui nedalyvaujant (b. l. 126-127).

23Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, dėl kurio prašė spręsti teismo nuožiūra, inspekcijos atstovui nedalyvaujant (b. l. 146-147).

24Pareiškimas tenkintinas.

25Bylos dokumentai patvirtina, kad 1992-02-18 sutartimi V. K. įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre registruoti pareiškėjos vardu (b. l. 22, 20).

261992-02-18 sutartimi ir 2014-11-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu, Z. S. įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre registruoti pareiškėjos vardu (b. l. 38, 41).

27Pareiškėjo R. K. motina N. K. 1992-02-18 sutartimi nusipirko butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b. l. 57-58; 59-60; 61-62). Nuo 2012-01-12 Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisės į šį butą įregistruotos pareiškėjo R. K. vardu pagal 2012-01-04 Dovanojimo sutartį Nr. 25 (b. l. 61-62).

28Pareiškėjas V. B. 1999-08-27 Dovanojimo sutartimi Nr. 3385 įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre įregistruoti V. B. vardu (b. l. 75).

29Pareiškėja S. Š. 1996-11-18 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2823 įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre įregistruoti S. Š. vardu (b. l. 89, 92).

301992-07-21 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2-5112 pareiškėja R. J. įsigijo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kurie Nekilnojamojo turto registre įregistruoti R. J. vardu (b. l. 109, 110).

31Pareiškėjai, kaip butų savininkai, nuo pat jų įsigijimo momento naudojosi šalia gyvenamojo namo esančiu ūkiniu pastatu, t. y. jame esančiais sandėliukais. Patalpos – sandėliukai, nebuvo inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl pareiškėjai negalėjo jų įsigyti. V. K., Z. S., N. K. R. J., V. B., S. Š. ir R. J. kreipėsi į VĮ Registrų centrą bei sudarė Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutartis, dėl ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastro darbų atlikimo (b. l. b. l. 13-14; 30-31; 48-49; 67-68; 81-82; 97-98). Buvo atlikti statinio kadastriniai matavimai ir parengtos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (b. l. 16-19; 32-37; 50-55; 69-74; 83-88; 99-104). Iš kadastrinių matavimų bylų matyti, kad tai yra pagalbinio ūkio pastatas, plane pažymėtas 2I1/p, kuris pastatytas 1972 m. (b. l. 18, 36, 54, 73, 87, 103). Į bylą pateiktos kadastrinių matavimų bylos patvirtina, kad pareiškėjos V. K. butui naudoti yra priskirtos ūkinio pastato 2I1p dalys, schemoje žymimos indeksu 3-2, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 4,09 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,02 m pločio, iš viso 26,918 m2 ploto (b. l. 10, 35). Pareiškėjos Z. S. butui naudoti yra priskirtos ūkinio pastato 2I1p dalys, schemoje žymimos indeksu 3-1, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,59 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,01 m pločio, iš viso 24,3476 m2 ploto (b. l. 27, 35). Pareiškėjo R. K. butui naudoti yra priskirtos ūkinio pastato 2I1p dalys, schemoje žymimos indeksu 3-3, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,66 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 1,99 m pločio, iš viso 24,6424 m2 ploto (b. l. 45, 53). Pareiškėjo V. B. butui naudoti yra priskirtos ūkinio pastato 2I1p dalys, schemoje žymimos indeksu 3-5, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,77 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,00 m pločio, iš viso 25,2316 m2 ploto (b. l. 64, 72). Pareiškėjos S. Š. butui naudoti yra priskirtos ūkinio pastato 2I1p dalys, schemoje žymimos indeksu 3-8, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,70 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 1,96 m pločio, iš viso 24,7544 m2 ploto (b. l. 78, 86). Pareiškėjos R. J. butui naudoti yra priskirta ūkinio pastato 2I1p dalis, schemoje žymima indeksu 14-6, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,64 m pločio, kurios plotas 18,4912 m2 (b. l. 95, 102).

32VĮ Registrų centro Utenos filialas 2016-04-14 sprendimais atmetė V. K., Z. S., R. K., V. B. ir S. Š. prašymus įregistruoti jų nuosavybės teises į ūkinio pastato dalis, nes jis neįregistruotas nekilnojamojo turto registre (b. l. 10, 27, 45, 64, 78), bei 2017-05-05 atmetė R. J. prašymą (b. l. 95).

33CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Šios, t. y. trečiosios, rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Panaši nuostata buvo įtvirtinta ir 1964 m. CK 153 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią priklausinį, t. y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita.

34Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, bylos Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2008; kt.).

35Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis ( - ) buvo baigtas statyti 1940 metais, o daugiabutis namas ( - ) – 1969 metais. Pagal pateiktus kadastro duomenis 1972 m. pastatytas ūkinis pastatas, kurio po atitinkamą dalį – sandėliuką buvo skirta šių daugiabučių namų butų gyventojams su konkrečia tiksline paskirtimi – jis turėjo užtikrinti namo gyventojams galimybę netoli namo laikyti butų apšildymui skirtą kurą (malkas). Daugiabučių namų gyventojai atitinkamas ūkinio pastato dalis, vadinamas sandėliukais, būtent tam ir naudojo ilgą laiką. Ir šiuo metu sandėliukai tarnauja pagrindiniams daiktams – butams. Taigi darytina išvada, kad šio ūkinio pastato dalys, vadinamos sandėliukais, yra atitinkamų butų priklausiniai. Nustačius, kad pareiškėjų naudojami sandėliukai buvo jų butų priklausiniai, juos turėjo ištikti pagrindinio daikto (butų) likimas. Taigi akivaizdu, kad valstybė, parduodama butus perleido jiems ir teisę į šių butų priklausinius, bet ši teisė nebuvo realizuota (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-626-160/2012).

36Įvertinus tai, jog sandėliukai ūkiniame pastate buvo skirti butams su konkrečia funkcine paskirtimi – tarnauti buto (butų) gyventojams, darytina išvada, kad jie turėjo būti privatizuojami, t. y. perkami iš valstybės kartu su pagrindiniais daiktais – butais. Kaip seka iš aptartų įrodymų, pareiškėjams pripažintina nuosavybės teisė į prašomas ūkinio pastato, plane pažymėto 2I1p, dalis (sandėliukus), kaip į atitinkamo buto priklausinius.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 straipsnais,

Nutarė

38pareiškimą tenkinti.

39Pripažinti pareiškėjos V. K., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalis, plane pažymėtas 3-2, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 4,09 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,02 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

40Pripažinti pareiškėjos Z. S., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalis, plane pažymėtas 3-1, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,59 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,01 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

41Pripažinti pareiškėjo R. K., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalis, plane pažymėtas 3-3, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,66 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 1,99 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

42Pripažinti pareiškėjo V. B., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalis, plane pažymėtas 3-5, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,77 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 2,00 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

43Pripažinti pareiškėjos S. Š., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalis, plane pažymėtas 3-8, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,70 m pločio bei patalpa 3,04 m ilgio ir 1,96 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

44Pripažinti pareiškėjos R. J., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dalį, plane pažymėtą 14-6, t. y. patalpa 5,08 m ilgio ir 3,64 m pločio, registro Nr. 90/18836, kaip buto ( - ), priklausinį.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigitai Saugūnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjų R. J., R. K., S. Š., V. B., V. K., Z. S. atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. pareiškėjai, atstovaujami advokato Stasio Kavaliūno, kreipėsi į teismą,... 7. pripažinti Z. S., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane... 8. pripažinti R. K., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1p) plane... 9. pripažinti V. B., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane... 10. pripažinti S. Š., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane... 11. pripažinti R. J., nuosavybės teisę į dalį ūkio pastato (2I1 p) plane... 12. Pareiškime nurodė, kad V. K., Z. S., R. K., V. B. ir S. S. nuosavybės... 13. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 14. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 15. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 16. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 17. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 18. - butas, esantis ( - ), naudojasi dalimi ūkio pastato (2I1p), plane pažymėtu... 19. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenimis,... 20. Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas advokatas Stasys Kavaliūnas palaikė... 21. Suinteresuotas asmuo Molėtų rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 22. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu į pareiškimą nurodė,... 23. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 24. Pareiškimas tenkintinas.... 25. Bylos dokumentai patvirtina, kad 1992-02-18 sutartimi V. K. įsigijo butą su... 26. 1992-02-18 sutartimi ir 2014-11-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą... 27. Pareiškėjo R. K. motina N. K. 1992-02-18 sutartimi nusipirko butą su rūsiu,... 28. Pareiškėjas V. B. 1999-08-27 Dovanojimo sutartimi Nr. 3385 įsigijo butą su... 29. Pareiškėja S. Š. 1996-11-18 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2823... 30. 1992-07-21 Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2-5112 pareiškėja R. J.... 31. Pareiškėjai, kaip butų savininkai, nuo pat jų įsigijimo momento naudojosi... 32. VĮ Registrų centro Utenos filialas 2016-04-14 sprendimais atmetė V. K., Z.... 33. CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys... 34. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 35. Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis ( - ) buvo baigtas... 36. Įvertinus tai, jog sandėliukai ūkiniame pastate buvo skirti butams su... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 straipsnais,... 38. pareiškimą tenkinti.... 39. Pripažinti pareiškėjos V. K., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 40. Pripažinti pareiškėjos Z. S., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 41. Pripažinti pareiškėjo R. K., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 42. Pripažinti pareiškėjo V. B., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 43. Pripažinti pareiškėjos S. Š., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 44. Pripažinti pareiškėjos R. J., asmens kodas ( - ), nuosavybės teisę į... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...