Byla 2-517/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elepsa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elepsa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elepsa“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Infora“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elepsa“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Infora“ pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Elepsa“. Ieškovas taip pat prašė taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą ir pinigines lėšas sąskaitose bei sustabdyti atsakovo turto realizavimą ir/ar išieškojimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo UAB „Infora“ prašymą tenkino ir areštavo atsakovo UAB „Elepsa“ visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas; nustatė visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą; nustatė, kad ši laikinoji apsaugos priemonė galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

7Teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo turtui ir lėšoms gali būti pažeistos kreditorių teisės, kol bus baigtas pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme, todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones visam atsakovo turtui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Elepsa“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas neįvykdė CPK 144 straipsnio reikalavimų, t.y. tikėtinai nepagrindė pareiškimo reikalavimų, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių apelianto nemokumą, neįrodė realios grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.
  2. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė ekonomiškumo, proceso šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo principus.
  3. Ieškovo reikalavimo suma apeliantui nėra didelė, todėl pati savaime nėra pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
  4. Apeliantas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria neproporcingai didelius nuostolius, nepagrįstai ribojama jo veikla.
  5. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešus atsakovui, pažeidė audiatur et altera pars principą (teisę būti išklausytam).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Infora“ apelianto skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą nutartį, o atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo UAB „Elepsa“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas reguliuojantis bankroto bylų nagrinėjimą yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

15Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Visų kreditorių reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis bendromis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklėmis ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatomis, skundžiama nutartimi areštavo visą atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

16Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad jos taikomos ne tik pareiškimą padavusio, bet ir kitų potencialių įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios įmonės interesus, o tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Iškėlus bankroto bylą įmonei, kreditorių reikalavimai tenkinami ĮBĮ nustatyta tvarka iš įmonės turto, todėl svarbu, kad, inicijavus bankroto bylos iškėlimą atsakovui, jo turimo turto apimtis nesumažėtų, o finansinės galimybės neblogėtų. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, siekiant sudaryti sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto tuo atveju, jeigu bus iškelta bankroto byla, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo tenkinti apelianto atskirąjį skundą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad apelianto turtui pritaikytas areštas yra tik laikino pobūdžio, laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos tik iki nutarties iškelti apeliantui bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

17Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nėra sprendžiamas įmonės nemokumo klausimas, kadangi šis klausimas susijęs su ieškinio pagrįstumu. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi atsisakė atsakovui iškelti bankroto bylą, tačiau tai šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, kadangi ši teismo nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka ir byla bus nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, t. y. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, nėra įsiteisėjusi. Kolegija taip pat pažymi, kad tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas paliktų nepakeistą žemesnės instancijos teismo nutartį dėl atsisakymo iškelti atsakovui bankroto bylą, atsakovas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles galėtų reikalauti iš ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo, jei tam egzistuotų civilinės atsakomybės visos sąlygos.

18Atskirojo skundo argumentai, kad laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta nepranešus apeliantei, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimas, nepranešus atsakovui ir to nemotyvavus ar nepakankamai motyvavus, nėra pakankamas procesinis pažeidimas, dėl kurio būtų pagrindas nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pripažinti neteisėta bei nepagrįsta (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1520/2010; 2011 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-17/2011 ir kt.).

19Teisėjų kolegija pastebi, kad nutartimi paskyrus laikinąją apsaugos priemonę iš pareiškėjo neatimama galimybė teikti pagrįstą prašymą teismui vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita (CPK 148 str. 1 d.).

20Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Infora“ pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Teismas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Elepsa“ prašo panaikinti pirmosios... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Infora“ apelianto skundą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 16. Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių... 17. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal... 18. Atskirojo skundo argumentai, kad laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta... 19. Teisėjų kolegija pastebi, kad nutartimi paskyrus laikinąją apsaugos... 20. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Palikti Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą....