Byla 2-1520/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Terama“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Art deco“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria taikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-313-436/2010 pagal ieškovo M. L. patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Art deco“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Terama“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys byloje N. R. (buvusi – L.) ir R. R..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Art deco“ ir UAB „Terama“, kuriuo prašė:

41) pripažinti negaliojančiais 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo sutartį ir 2007-11-10 susitarimą dėl 2007-11-09 akcijų pasirašymo sutarties papildymo dalyje, kuria UAB „Terama“ įsigijo iš UAB „Art deco“ 19000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų 1900000,- Lt nominalios vertės akcijų ir įsipareigojo už jas apmokėti 49/100 dalimi 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. 1997-0028-8019, ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. 1997-0028-8040, esančių Pramonės pr. 11, Kaune;

52) pripažinti negaliojančiu 2007 m. lapkričio 9 d. turto priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo UAB „Terama“ perdavė UAB „Art deco“ nuosavybėn 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. 1997-0028-8019, ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. 1997-0028-8040, esančių Pramonės pr. 11, Kaune; t

63) aikyti restituciją ir grąžinti UAB „Terama“ nuosavybėn 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. 1997-0028-8019, ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. 1997-0028-8040, esančių Pramonės pr. 11, Kaune

7Kauno apygardos teismas tenkindamas ieškovo prašymą 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo M. L. reikalavimų užtikrinimui ir areštavo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Art deco“ nuosavybės teise registruotas 2018000 Lt vertės 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. 1997-0028-8019, ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. 1997-0028-8040, esančių Pramonės pr. 11, Kaune, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti.

8Ieškovas M. L. K. apygardos teismui pateikė prašymą byloje taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę-areštuoti likviduojamai UAB „Terama“ priklausančias 19.00 vnt. paprastųjų vardinių 1.900.000 Lt nominalios vertės UAB „Art deco“ akcijų. Ieškovas nurodė, kad UAB „Terama“ yra įgijęs likviduojamos įmonės statusą. UAB “Terama“ akcininkai R. R. ir N. R. gali perimti bendrovei priklausančias 19.000 vnt. UAB “Art deco“ akcijų, todėl tretieji asmenys taptų UAB „Terama“ turto -19.000 vnt. UAB „Art deco“ akcijų savininkais, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas dalyje dėl restitucijos taikymo pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

9Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones patenkino ir ieškovo M. L. reikalavimų užtikrinimui areštavo 19.000 vnt. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Art deco“ paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių UAB “Terama“. Teismas taip pat uždraudė atsakovui UAB „Terama“ sudaryti bet kokius areštuoto turto realizavimo tretiesiems asmenims sandorius, tame tarpe: šias akcijas parduoti, įkeisti, dovanoti, kitaip perleisti ar perduoti naudotis tretiesiems asmenims, uždraudžiant jomis laiduoti, garantuoti ar kitu būdu jomis užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą. Taip pat uždraudė atsakovui UAB „Terama“ perduoti bendrovės akcininkams 19.000 vnt. atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Art deco“ paprastųjų vardinių akcijų priklausančių UAB „Terama“. Teismas nurodė, kad iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas ginčija sandorius, kurių pagrindu atsakovas UAB „Art deco“ įgijo 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės ir kitų statinių, esančių Pramonės pr. 11, Kaune, bei prašo taikyti restituciją. Ieškovas pateikė 2010-05-05 juridinių asmenų registro išrašo nuorašą, iš kurio matyti, kad UAB „Terama“ teisinis statutas-likviduojama. Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis Civilinio kodekso nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Atsiskaičius su likviduojamos bendrovės kreditoriais, išmokamas sukauptas dividendas privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams. Likęs likviduojamos bendrovės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Analogiškai dalijamas ir vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas. Teismas pripažino, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra būtina, nes jei vykdant likvidavimo procedūras ir tretiesiems asmenims tapus UAB „Terama“ priklausančių UAB „Art deco“ akcijų savininkais, o ieškovo reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo būtų patenkinti, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

10Atskiruoju skundu atsakovai UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirąjį skundą atsakovai grindžia šiais argumentais:

111. Pakartotinai prašydamas pritaikyti tas pačias laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui likviduojamai UAB „Terama“ perduoti bendrovės akcininkams bendrovės turtą (t.y. areštuoti 19.000 vnt. UAB „Art deco“ paprastųjų vardinių akcijų), kurios jau yra pritaikytos kitoje byloje, ieškovas elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir klaidino pirmos instancijos teismą dėl būtinybės taikyti byloje papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Šių svarbių aplinkybių teismas nevertino ir neturėjo galimybės įvertinti, kadangi spręsdamas klausimą dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo nepranešdamas atsakovui, nesuteikė galimybės atsakovams pateikti savo atsikirtimus bei juos patvirtinančius įrodymus.

122. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidas, t.y. grėsmę, kad nesiėmus būtent šių papildomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas

133. Įvertinus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, taikymo mastą, įvykdymo trukmę bei tvarką, konstatuotina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros principą, neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų, yra neproporcingos siekiamam tikslui.

144. Nepranešdamas atsakovams apie gautą prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir spręsdamas šio prašymo pagrįstumo klausimą, teismas neturėjo galimybių įvertinti atsakovo nurodomų aplinkybių, jas patvirtinančių įrodymų, todėl skundžiamoje nutartyje padarytos išvados dėl prašymo taikyti nurodytas laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo negali būti laikomos objektyviomis ir teisingomis.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

161. Jokių argumentų dėl nurodytų principų pažeidimo ir CPK 144 str. 1 d. nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų pažeidimo atskiruoju skundu nepateikta, taip pat nepateikti šiuos atskirojo skundo argumentus pagrindžiantys įrodymai, nenurodoma kaip konkrečiai ir kokia apimtimi buvo pažeisti šie principai bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

172. Aplinkybė, kad panašios laikinosios apsaugos priemonės jau yra pritaikytos kitoje civilinėje byloje, nereiškia, kad nėra poreikio užtikrinti teismo sprendimo įvykdymo realumą šioje byloje.

183. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė (už nurodytas akcijas UAB „Art deco“ perleisto nekilnojamojo turto areštas) nėra pakankama užtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymą, sutinkamai su CPK 144 str. 1 d., buvo būtina taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, nurodytas CPK 145 str. 1 d. 3 p..

194. Ieškovas pateikdamas prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi įstatymų jam suteiktomis galimybėmis ginant savo interesus, tuo tarpu teisėta interesų gynyba negali būti traktuojama kaip nesąžiningas šalies veikimas.

205. Apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą atsakovams neturėjo būti pranešta dėl realios grėsmės, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, nes laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo pritaikytos Kauno miesto apylinkės teismo 2010-02-08 nutartimi, atsakovų buvo skundžiamos, todėl jas panaikinus ir pranešus atsakovams apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šioje byloje, kiltų reali grėsmė, kad atsakovai iki prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjimo atliks veiksmus, kurių atlikimas buvo apribotas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria taikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra pareiškęs patikslintą ieškinį, kuriuo ginčija sandorius, kurių pagrindu atsakovas UAB „Art deco“ įgijo 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės ir kitų statinių, esančių Pramonės pr. 11, Kaune, bei prašo taikyti restituciją. Ieškovo pradiniame ieškinyje pareikštų reikalavimų užtikrinimui pirmosios instancijos teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi areštavo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Art deco“ nuosavybės teise registruotas 2018000 Lt vertės 49/100 dalis 1143,46 kv. m. bendro ploto pastato-parduotuvės 1E2p, unikalus Nr. 1997-0028-8019, ir kitų statinių (inžinerinių)-kiemo statinių, unikalus Nr. 1997-0028-8040, esančių Pramonės pr. 11, Kaune, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti. Ieškovas taip pat prašo taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti likviduojamai UAB „Terama“ priklausančias 19.00 vnt. paprastųjų vardinių 1.900.000 Lt nominalios vertės UAB „Art deco“ akcijų. Kaip nurodo ieškovas UAB „Terama“ yra įgijęs likviduojamos įmonės statusą. Ieškovo teigimu UAB „Terama“ akcininkai R. R. ir N. R. gali perimti bendrovei priklausančias 19.000 vnt. UAB „Art deco“ akcijų, todėl tretieji asmenys taptų UAB „Terama“ turto – 19.000 vnt. UAB „Art deco“ akcijų savininkais, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas dalyje dėl restitucijos taikymo pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

25Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, įvertinusi ieškovo materialiuosius reikalavimus, kuriuos jis siekia užtikrinti prašomomis papildomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai tenkino ieškovo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovo prašyme nurodyti argumentai, kuriais jis grindė papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, sudaro pagrindą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo reiškiami reikalavimai nėra pakankamai užtikrinti byloje priimta teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi. Šiuo konkrečiu atveju, vertinant ieškovo pareikštus materialiuosius reikalavimus, taip pat draudimus, kuriuos laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu prašo taikyti ieškovas, darytina išvada, jog tokie papildomi draudimai atitinka ekonomiškumo principą.

26CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo principas, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

27Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, laikytina, kad apelianto argumentai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros principą, neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų, yra neproporcingos siekiamam tikslui nėra pagrįsti. Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su apelianto argumentais, kad kitoje civilinėje byloje, to paties ieškovo prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant atsakovui UAB „Terama“ vykdyti likvidavimo procedūras ir perduoti UAB „Terama“ akcininkams bendrovės turtą. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės konkrečioje civilinėje byloje taikomos tik būtent toje byloje pareikštam reikalavimui užtikrinti ir galioja iki tol kol bus nuspręsta jas panaikinti, t. y. kol bus išnagrinėta konkreti byla, todėl ta aplinkybė, kad kitoje civilinėje byloje to paties ieškovo reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos panašaus pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.

28Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą apeliantas motyvuoja taip pat ir tuo, kad papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas išsprendė neinformuodamas atsakovo apie teismo posėdį. LR CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Taigi teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui apie prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs atsakovui. Prevencinė laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis lemia tai, kad jos turi būti taikomos operatyviai (LR CPK 148 str. 1 d.). Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės normų pažeidimo gali būti panaikinta tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad nepranešimas atsakovui apie papildomas laikinąsias apsaugos priemones galėjo pažeisti ar pažeidė jo procesines teises.

29Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Art deco“... 4. 1) pripažinti negaliojančiais 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo... 5. 2) pripažinti negaliojančiu 2007 m. lapkričio 9 d. turto priėmimo-perdavimo... 6. 3) aikyti restituciją ir grąžinti UAB „Terama“ nuosavybėn 49/100 dalis... 7. Kauno apygardos teismas tenkindamas ieškovo prašymą 2008 m. lapkričio 24 d.... 8. Ieškovas M. L. K. apygardos teismui pateikė prašymą byloje taikyti... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą taikyti... 10. Atskiruoju skundu atsakovai UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ prašo... 11. 1. Pakartotinai prašydamas pritaikyti tas pačias laikinąsias apsaugos... 12. 2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų,... 13. 3. Įvertinus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, taikymo... 14. 4. Nepranešdamas atsakovams apie gautą prašymą taikyti papildomas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti ir Kauno... 16. 1. Jokių argumentų dėl nurodytų principų pažeidimo ir CPK 144 str. 1 d.... 17. 2. Aplinkybė, kad panašios laikinosios apsaugos priemonės jau yra... 18. 3. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje pritaikyta laikinoji apsaugos... 19. 4. Ieškovas pateikdamas prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos... 20. 5. Apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d.... 23. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra pareiškęs patikslintą... 25. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, įvertinusi ieškovo... 26. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 27. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, laikytina, kad apelianto... 28. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ir... 29. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą....