Byla e2-526-381/2016
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties dalies, kuria atsisakius atsakovei biudžetinei įstaigai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui iškelti bankroto bylą iš ieškovės atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties dalies, kuria atsisakius atsakovei biudžetinei įstaigai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui iškelti bankroto bylą iš ieškovės atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AUTAIRAS“ (toliau – ir UAB „AUTAIRAS“ arba ieškovė) kreipėsi į teismą su pareiškimu atsakovei biudžetinei įstaigai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui (toliau – ir BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras arba atsakovė), kuriame prašė iškelti atsakovei bankroto bylą. Pareiškime ieškovė nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, 2015 m. spalio 21 d. informavo atsakovę apie 51 413,16 Eur skolą bei paragino šią skolą sumokėti per 30 kalendorinių dienų, tuo pačiu pranešimu įspėjo atsakovę, kad nustatytu laiku nesumokėjus skolos kreipsis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, skolos nesumokėjo, todėl yra visos sąlygos, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje (toliau – ir ĮBĮ), bankroto bylos jai iškėlimui.

5Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras prašė pareiškimą atmesti, skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę skirtosios baudos priteisiant atsakovei kaip pastarosios minimalius nuostolius. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad 2013 m. balandžio 5 d. su ieškove sudarė Statybos rangos sutartį Nr. S1-42 (toliau – ir rangos sutartis), pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo atlikti rangos sutartyje numatytus statybos darbus, rekonstruojant mokymo centro pastatą, esantį Festivalio g. 7, Visagine. Ieškovė per rangos sutartyje numatytą terminą savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nuolat vėlavo atlikti rangos darbus, atsisakė ištaisyti rangos darbų defektus, ko pasėkoje atsakovė 2015 m. spalio 1 d. savo iniciatyva dėl rangovo kaltės vienašališkai nutraukė rangos sutartį. Ieškovės reikalavimas sumokėti jai 51 413,06 Eur už esą atliktus papildomus bei iki rangos sutarties nutraukimo atliktus statybos darbus, yra nepagrįstas, kadangi ieškovei už rangos sutarties pažeidimą taikytinos netesybos, kurios viršija reikalaujamą jai sumokėti sumą. Susidariusioje situacijoje taikant užskaitymą, kas numatyta rangos sutartyje, ieškovė lieka skolinga atsakovei. Kreipdamasi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovė nutylėjo aplinkybę, kad dėl tos pačios 51 413,06 Eur dydžio skolos yra iškėlusi civilinę bylą atsakovei Panevėžio apygardos teisme, kurioje yra pareikštas atsakovės priešieškinis. Be to, atsakovė yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto, todėl jos atžvilgiu nėra ir negali būti taikomas ĮBĮ. Tokie ieškovės veiksmai, kai vykstant kitam teisminiam procesui dėl tos pačios skolos teikiamas pareiškimas iškelti biudžetinei įstaigai bankroto bylą, turėtų būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesu (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Atsakovė nurodė, kad rengiant atsiliepimą į pareiškimą patyrė išlaidų advokato pagalbai atlyginti. Už suteiktas teisines paslaugas atsakovei yra išrašyta sąskaita, kuri nėra apmokėta, kadangi dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė negali atlikti mokėjimo. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, atsakovei išrašyta sąskaita už suteiktas teisines paslaugas bus apmokėta.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi atsisakė atsakovei biudžetinei įstaigai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui iškelti bankroto bylą.

8Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalį įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas.

9Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro teisinė forma - biudžetinė įstaiga, centro savininkas – valstybė, įstaiga yra moki, neturi kitų įsipareigojimų pagal sandorius.

10Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismas taip pat nustatė, kad Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-747-544/2015 pagal ieškovės UAB „AUTAIRAS“ ieškinį atsakovei BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl 51 413,06 Eur skolos išieškojimo bei atsakovės BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro priešieškinį UAB „AUTAIRAS“ dėl 45 959,99 Eur netesybų priteisimo. Ieškovė ieškinį dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pateikė teismui po kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl skolos iš atsakovės išieškojimo, taip pat po atsakovės priešieškinio šioje civilinėje byloje pateikimo, t. y. jau žinodama, kad atsakovė nesutinka su reikalaujama išieškoti 51 413,06 Eur skola bei kad ginčas šiuo klausimu nėra dar išspręstas.

11Esant nurodytoms nustatytoms aplinkybėms, teismas atsisakė kelti bankroto bylą BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui (ĮBĮ 1, 3, 4 straipsniai).

12Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir šalių pateiktus dokumentus, padarė išvadą, kad pakankamo pagrindo vertinti ieškovės kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nėra, kadangi ieškovė, kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, buvo įsitikinusi tuo, jog atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros įrodo jos reikalavimo atsakovei pagrįstumą. Teismas nurodė, kad ieškovei galimai buvo žinoma, kad atsakovė yra biudžetinė įstaiga ir ĮBĮ jai netaikomas, tačiau neginčijamų pagrįstų įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę, byloje nėra.

13Teismas išaiškino atsakovei, kad nuostoliai, atsiradę dėl nesąžiningai ir nepagrįstai pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginami Civilinio kodekso (toliau – ir CK) nustatyta tvarka (ĮBĮ 9 straipsnio 4 dalis).

14Atmetęs ieškinį, teismas iš ieškovės priteisė atsakovei 350 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbos atlyginimui (b. l. 48, CPK 79, 88, 98 straipsniai).

15I. A. skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Ieškovė UAB „AUTAIRAS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės atsakovei priteisimo ir išspręsti šioje dalyje klausimą iš esmės – atmesti atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ieškovė neturėjo duomenų apie tai, kad atsakovė yra biudžetinė įstaiga. Šalių 2013 m. balandžio 5 d. sudarytoje rangos sutartyje informacijos apie atsakovės juridinį statusą nebuvo nurodyta.

182. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino ieškovės veiksmus kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo bei nepagrįstai sprendė, kad ieškovė elgėsi nesąžiningai.

193. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, nepagrįstai priteisė iš ieškovės atsakovei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas, kurių faktiškai atsakovė nebuvo apmokėjusi. Nagrinėjamoje byloje atsakovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi, todėl atsakovė turėjo realią galimybę apmokėti sąskaitą už jai suteiktas teisines paslaugas bei pateikti teismui apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 88 straipsnio 1 dalis).

20Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovei jos bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas konstatavo ieškovės veiksmuose nesąžiningumą, nes konstatavus tokį faktą teismas būtų pripažinęs ieškovę piktnaudžiavus teise ir sprendęs klausimą dėl baudos ieškovei skyrimo. Atsakovės juridinis statusas ir veiklos forma ieškovei buvo žinomi, kadangi ši informacija buvo nurodyta viešojo pirkimo, kuriame dalyvavo ir ieškovė, dokumentuose, be to, ši informacija nuolat buvo nurodoma ieškovei siunčiamuose pranešimuose dėl rangos darbų atlikimo.

222. Ieškovė tvirtindama, kad atsakovė turėjo galimybę apmokėti sąskaitą už jai suteiktas teisines paslaugas, tačiau jos neapmokėjo, neatskleidžia šiam klausimui spręsti svarbių faktinių aplinkybių, kad atsakovė iki šiol laisvai nedisponuoja piniginėmis lėšomis banko sąskaitose ir gali atlikti tik būtinus mokėjimus, nes jos sąskaitos areštuotos kitoje ieškovės inicijuotoje civilinėje byloje Nr. 2-747-544/2015 dėl skolos iš atsakovės išieškojimo. Panaikinus atsakovės atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė atsiskaitys su advokatu už jai suteiktas teisines paslaugas pagal jai išrašytas ir teismui pateiktas sąskaitas, kurios aiškiai yra detalizuotos.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

25Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atmetus ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, iš ieškovės atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, kurios faktiškai nebuvo apmokėtos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų ribų nėra.

26Atskirasis skundas tenkintinas.

27Vadovaujantis CPK 93 straipsnio ir 94 straipsnio nuostatomis, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, taip pat įvertindamas ir priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

28Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Kita vertus, Advokatūros įstatymas ir kiti teisės aktai neriboja kliento ir advokato teisės susitarti dėl atsiskaitymo už paslaugas tvarkos ir terminų, taip pat leidžiami vadinamieji pacta de quota litis susitarimai, pagal kuriuos advokato užmokesčio dydis gali priklausyti nuo bylos baigties (Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 2 dalis). Atsiskaitymas už suteiktas teisines paslaugas taip pat gali užtrukti dėl proceso šalies sunkios turtinės padėties ar kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo jų valios. Taigi, klientui ir advokatui nedraudžiama susitarti, kad visą ar dalį atlyginimo už teisines paslaugas klientas advokatui ar advokato padėjėjui sumokės per tam tikrą terminą, kuris gali sueiti vėliau, nei išnagrinėjama byla. Tokiu atveju bylinėjimosi išlaidų turėjęs asmuo, turintis teisę gauti jų atlyginimą, gali kreiptis į sprendimą priėmusį teismą ir prašyti priimti byloje papildomą sprendimą dėl tokių išlaidų atlyginimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tokiu atveju svarbu, kad prašymą priteisti būsimas išlaidas ir jų dydį patvirtinančius įrodymus šalis pateiktų teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Skirtumas tarp faktinių ir būsimų išlaidų yra apibrėžtas kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos A. T. 2001 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-861/2001).

29Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą išlaidų teisinei pagalbai apmokėti dydžio apibrėžtį teismas tarp šalių privalo paskirstyti išlaidas, patirtas už iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos realiai suteiktas teisinės pagalbos paslaugas, kai išlaidų faktą ir dydį patvirtina prie šalies prašymo priteisti išlaidas pateiktų įrodymų visuma (teisinės pagalbos teikimo sutartis, atlyginimo už atliktas teisines paslaugas dydžio paskaičiavimas ir pagrindimas (atliktų teisinių paslaugų rūšys, teisinių paslaugų kaina pagal jų rūšis ir pan.), klientui išrašytos sąskaitos-faktūros, mokėjimo grynaisiais ir pavedimu dokumentai, paslaugas suteikusio asmens apmokėjimo fakto patvirtinimas teisme ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-196-381/2015).

30Nagrinėjamu atveju atsakovė pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos jai iškėlimo prašė priteisti iš ieškovės jos faktiškai patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas, kurių pagal jai išrašytą advokato sąskaitą nėra apmokėjusi. Atsakovė paaiškino, kad neturi galimybių apmokėti jai išrašytos advokato sąskaitos už suteiktas teisines paslaugas dėl jos atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau apmokės sąskaitą panaikinus jos atžvilgiu pritaikytas apsaugos priemones, todėl yra pagrindas šias faktiškai patirtas išlaidas jai priteisti iš ieškovės. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, vadovavosi CPK 79, 88 ir 98 straipsnių nuostatomis bei apsiribojo išvada, kad, atmetus ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, iš ieškovės priteistinos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad šalimi, kurios naudai priimtas teismo procesinis sprendimas, CPK 98 straipsnio 1 dalies kontekste laikytina atsakovė.

31Byloje kilo ginčas dėl išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo teisėtumo, kai šalis yra įvykdžiusi įstatyme nustatytą įpareigojimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti prašymą dėl išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, tačiau faktiškai realių išlaidų teisinei pagalbai apmokėti dar nėra patyrusi. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei mokėtino advokatui atlyginimo dydį pagrindžiančią sąskaitą, kurioje buvo nurodyti duomenys apie jai suteiktas teisines paslaugas bei išlaidų apskaičiavimą. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovės teismui pateiktoje advokato išrašytoje sąskaitoje nurodytos teisinės paslaugos atsakovei faktiškai buvo suteiktos. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantys atsakovės vardu parengti procesiniai dokumentai (atsiliepimas į pareiškimą ir atskirasis skundas dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių), kuriuos parengė atsakovės interesus atstovaujantis advokatas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė neginčijo fakto, kad už jai faktiškai suteiktas advokato teisines paslaugas nėra atsiskaičiusi bei išrašytą sąskaitą apmokės tik po to, kai bus panaikintos jos atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nenagrinėjo atsakovės prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo bei pateiktų šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų pakankamumo. Teismas taip pat nenagrinėjo, ar susidariusioje situacijoje, kai atsakovė dėl galimai objektyvių priežasčių (jos atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių) neturėjo galimybės iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos atsiskaityti su advokatu už jai suteiktas teisines paslaugas, vien prašymo su būsimų išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu bei šių išlaidų deklaravimo pakanka, sprendžiant klausimą dėl atsakovės faktiškai dar nepatirtų išlaidų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esant tokiai procesinei situacijai, kai šalis yra įvykdžiusi CPK 98 straipsnio 1 dalies reikalavimus (pateikusi prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir jų dydį patvirtinančius įrodymus), tačiau nėra atsiskaičiusi už jai faktiškai suteiktas advokato teisines paslaugas, pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti atsakovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį patvirtinančių įrodymų visumą bei, nustatęs teisinių paslaugų realų suteikimo faktą (kuris byloje nėra ginčijamas), išaiškinti bylinėjimosi išlaidas faktiškai patirsiančiam asmeniui (atsakovei) jo teisę prašyti būsimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismui priimant papildomą sprendimą byloje po to, kai atstovavimo paslaugos bus faktiškai apmokėtos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-861/2001; Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-196-381/2015). Tokia apeliacinės instancijos teismo išvada atitinka įstatymo nuostatas ir Lietuvos A. T. praktiką, kurioje išaiškinta, kad advokato išrašyta sąskaita atstovaujamam asmeniui, nesant jokių įrodymų, patvirtinančių šios sąskaitos apmokėjimą, nesudaro pagrindo CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymui bei šioje sąskaitoje nurodytų sumų paskirstymui (Lietuvos A. T. 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2014, 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2010).

32Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad į aplinkybes, dėl kurių atsakovė sąžiningai protingą laiką uždelsė atsiskaityti su jos interesus atstovaujančiu advokatu, turi būti atsižvelgta, sprendžiant apie svarbias priežastis atnaujinti praleistą terminą kreiptis į teismą su prašymu dėl papildomojo sprendimo priėmimo išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti klausimu ( CPK 78 straipsnio 1 dalis).

33Išnagrinėjus ir įvertinus nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius aspektus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir jų atlyginimo priteisimo, neteisingai aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo klausimą, todėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų naikintina ir šioje dalyje išspręstinas klausimas iš esmės – atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo

35Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo grindė 2016 m. sausio 5 d. advokato išrašyta sąskaita, kurios, kaip ir pateiktos pirmosios instancijos teismui, nėra apmokėjusi.

36Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į ankščiau nurodytas teisines ir faktines aplinkybes, sprendžia, kad vien atsakovės pateiktos advokato išrašytos sąskaitos nepakanka CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymui ir prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų priteisimui (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, bylinėjimosi išlaidų priteisimas apeliacinės instancijos teisme atsakovei negalimas dėl to, kad ieškovės atskirasis skundas yra patenkintas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

38Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTAIRAS“ atsakovei biudžetinei įstaigai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės biudžetinės įstaigos Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AUTAIRAS“ (toliau – ir UAB... 5. Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalį įstatymas taikomas... 9. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad BĮ Visagino technologijos ir... 10. Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismas... 11. Esant nurodytoms nustatytoms aplinkybėms, teismas atsisakė kelti bankroto... 12. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir šalių pateiktus dokumentus,... 13. Teismas išaiškino atsakovei, kad nuostoliai, atsiradę dėl nesąžiningai ir... 14. Atmetęs ieškinį, teismas iš ieškovės priteisė atsakovei 350 Eur... 15. I. A. skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Ieškovė UAB „AUTAIRAS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio... 17. 1. Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei... 18. 2. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino ieškovės veiksmus... 19. 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi... 20. Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras... 21. 1. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad teismas konstatavo ieškovės... 22. 2. Ieškovė tvirtindama, kad atsakovė turėjo galimybę apmokėti sąskaitą... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 25. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 26. Atskirasis skundas tenkintinas.... 27. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio ir 94 straipsnio nuostatomis, baigus bylos... 28. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98... 29. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą išlaidų teisinei pagalbai... 30. Nagrinėjamu atveju atsakovė pirmosios instancijos teismui pateiktame... 31. Byloje kilo ginčas dėl išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti... 32. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad į aplinkybes,... 33. Išnagrinėjus ir įvertinus nagrinėjamos bylos faktinius ir teisinius... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme,... 35. Atsakovė BĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras... 36. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į ankščiau nurodytas... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 38. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl...