Byla 2-1795-901/2013
Dėl atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju ir sumokėjimo vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Berneda“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovui K. V.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo K. V. ieškinį atsakovui UAB „Kardinolas“ dėl atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju ir sumokėjimo vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Berneda“,

Nustatė

5Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo K. V. ieškinys dėl 1043,50 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 2080 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo UAB „Kardinolas“. Ieškovas pagal terminuotą darbo sutartį laikotarpiu nuo 2012-11-15 iki 2012-12-31 dirbo UAB „Kardinolas“ apsaugos darbuotoju. 2012-12-31 ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal DK 126 str. 1 d., tačiau ieškovo teigimu atsakovas su juo iki šiol pilnai neatsiskaitė už 2012 m. lapkričio (iš dalies) ir gruodžio mėnesius (per 11 mėn. ir 12 mėn. dirbta 130 val. x 10 Lt/val. = 1300 Lt neatskaičius mokesčių). Ieškinio pareiškimo padavimo dieną atsiskaityti uždelsta 26 darbo dienų (šis terminas skaičiuojamas nuo darbo sutarties pasibaigimo), todėl ieškovas taip pat reikalauja vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, remiasi DK 141 str. 2 d. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2006.

62013-02-12 preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo reikalavimus tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB „Kardinolas“ 1043,50 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 2080 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (3123,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisė iš atsakovo 46,85 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

7Atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus ieškovas nepateikė, teismo posėdžio metu ieškovas ieškinyje išdėstytus argumentus palaikė visiškai, prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovas savo prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. su prašomu priteisti 1043,50 Lt neišmokėtu darbo užmokesčiu (17-19 b.l.). Nurodė, kad DK 141 str. 3 d. nustatyta suma - vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo atsiskaityti laiką - mokėtina (išieškotina) tik tais atvejais, kai atleidžiamam iš darbo darbuotojui nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis vieno mėnesio (ar daugiau) darbo užmokestis. Jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį suma, tai tokiais atvejais pagal DK 141 str. 3 d. mokėtinos išmokos dydį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2011). Atsakovo teigimu UAB „Berneda“ vienašališkai nutraukus negyvenamųjų patalpų, adresu Vilniaus g. 47, Šiauliuose, nuomos sutartį su UAB „Kardinolas“, kuriose ši bendrovė buvo atidarius naktinį klubą, kuriame dirbo apsaugos darbuotoju ieškovas ir kiti į darbą priimti 28 žmonės (padavėjai, barmenai, virėjai, apsaugos darbuotojai ir kiti), nuo 2012 m. gruodžio 21 d. atsakovas faktiškai negalėjo vykdyti savo veiklos ir verslo. Į šias patalpas nuo tada nebuvo įleidžiami UAB „Kardinolas“ darbuotojai, buvo užrakintos jų darbo sutartys, kita dokumentacija, todėl atsakovas negalėjo laiku atsiskaityti su darbuotojais, pratęsti ar nutraukti su jai darbo sutartis. Šiuo metu civilinis ginčas tarp minėtų bendrovių sprendžiamas teisme. Į teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas tinkamai, neatvyko.

9Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Berneda“ savo atsiliepime į prieštaravimus su ieškovo ieškiniu sutiko, prašė ieškovo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad atsakovas nuo pat patalpų nuomos sutarties pasirašymo dienos nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, jam iš anksto buvo žinoma apie nuomos sutarties nutraukimą. Atsakovo buveinė nėra registruota nuomojamų patalpų adresu. Atsakovas 2013-01-07 buvo įleistas į patalpas, tačiau jokių dokumentų, susijusių su darbuotojais, jų atlyginimu ten nebuvo, be to net ir po 2013-01-07 patalpų grąžinimo akto pasirašymo, kur konstatuotos faktinės aplinkybės antstolės V. Š., atsakovas vis vien nesutvarkė tinkamai darbuotojų atleidimo. UAB „Berneda“ nesuprantama atsakovo pozicija įtraukti šią bendrovę trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje. Pažymėjo, kad dar iki nuomos sutarties nutraukimo atsakovas nevykdė darbo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų - nemokėjo ieškovui atlyginimo nustatyta tvarka. Atsakovas kaip vykdantis verslą asmuo, neišmano savo funkcijų ir pareigų, veiklą vykdė aplaidžiai, ko pasekoje yra skolingas ne tik darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, todėl tokia situacija susidarė išimtinai dėl atsakovo kaltės ir nekompetencijos, o ne dėl to, kad UAB „Berneda" nutraukė nuomos sutartį su atsakovu. Į teismo posėdį, apie kurį buvo informuotas tinkamai, neatvyko, prašė bylą nagrinėti UAB „Berneda" atstovams nedalyvaujant.

10Preliminarus sprendimas keistinas.

11Iš ieškovo pateiktos 2012 m. lapkričio 15 d. darbo sutarties Nr. 26 ir teismo iš Sodros pareikalautų dokumentų nustatyta, kad ieškovas K. V. laikotarpiu nuo 2012-11-15 iki 2012-12-31 pagal terminuotą darbo sutartį dirbo UAB „Kardinolas“ apsaugos darbuotoju. Darbo sutartyje buvo numatytas 10 Lt/ val. valandinis įkainis už faktiškai dirbtą darbą ir priedai už viršvalandžius, darbą išeiginėmis bei švenčių dienomis. Darbo užmokestis turėjo būti mokamas du kartus per mėnesį 15 ir 30 dienomis. 2012-12-31 ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau DK) 126 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui).

12Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną ir išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, taip pat nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį (DK 141 str. 1-2 d.). Nenustatyta, kad darbdavys, pažeisdamas minėtas įstatymines nuostatas, su atleidžiamu darbuotoju pilnai atsiskaitė, kad išmokėjo priklausantį darbo užmokestį, kad būtų užpildęs šio darbuotojo darbo sutartį (dėl nutraukimo). Kadangi duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu nėra, be to pats atsakovas net ir prieštaravimuose preliminariam teismo sprendimui pripažįsta, kad ieškovui yra nesumokėjęs ieškovo reikalaujamos 1043,50 Lt neišmokėto darbo užmokesčio sumos, todėl preliminarus teismo sprendimas šioje dalyje nėra keistinas ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1043,50 Lt ieškovo paskaičiuoto nesumokėto darbo užmokesčio už 2012 m. lapkričio (iš dalies) ir gruodžio mėnesius (per 11 mėn. ir 12 mėn. dirbta 130 val. x 10 Lt/val. 1300 Lt neatskaičius mokesčių). Tai, kad atsakovas su trečiuoju asmeniu buvo nutraukęs negyvenamųjų patalpų, kuriose turėjo dirbti ieškovas, nuomos sutartį, neatleidžia darbdavio nuo pareigos atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju, be to, šiai dienai nėra priimta jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kur būtų konstatuota, kad dėl UAB „Berneda“ kaltės UAB „Kardinolas“ negalėjo užtikrinti darbuotojams darbo vietų, kad dėl to negalėjo atsiskaityti su darbuotojais.

13Ieškovas prašo teismo jo paskaičiuoto 2080 Lt vidutinio darbo užmokesčio (toliau VDU) už uždelsimo laiką iki ieškinio padavimo. Ieškovo paskaičiavimu vidutinis darbo užmokestis už vieną darbo dieną yra 80 Lt, už 26 darbo dienas – 2080 Lt. Kadangi nei ieškovas nei atsakovas nepateikė teismui dokumentų (pažymos) apie ieškovui priskaičiuotą ir realiai išmokėtą darbo užmokestį, teismas, būdamas iniciatyvus darbo bylose, užklausė Sodrą duomenų apie ieškovą. Sodros duomenimis už ieškovo darbo UAB „Kardinolas“ laikotarpį pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2012-11-15 iki 2012-12-31 turėjo būti sumokėta viso 2184,44 Lt (neatskaičius mokesčių), už lapkričio mėn. 760 Lt, už gruodžio mėn. 1424,44 Lt (4, 9-10 b.l.). Ieškovo teigimu jam neišmokėta 1043,50 Lt darbo užmokesčio, nesumokėta dalis už lapkričio mėnesį ir visai nesumokėta už gruodžio mėnesį, ko neginčija ir atsakovas. Teismo posėdžio metu paaiškinimuose tiek ieškovas, tiek analogišką apsaugos darbuotojo darbą analogišku grafiku dirbęs liudytojas V. G. teigė, kad jie dirbdavo maždaug po 6 val. (nuo 22.00 val. iki 4.00 val.), priklausomai nuo lankytojų skaičiaus. Ieškovo ir liudininko teigimu jie dirbdavo kas savaitę po tris dienas, - ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. Kad ieškovas dirbo ieškinyje nurodytą valandų skaičių atsakovas neginčija.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 straipsnio 3 dalies paskirtis yra dvejopa. Pirma, šioje normoje nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2009; kt.). Spręsdamas vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo klausimą, teismas privalo atsižvelgti, ar nėra pernelyg didelės disproporcijos tarp ieškovui priklausančių darbo pajamų už jo išdirbtą laikotarpį ir darbo pajamas viršijančios kompensacijos. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų ne tik šiuos principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų asmenų interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2010).

15Atsakovo teigimu pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką jeigu atleidžiamam darbuotojui buvo sumokėta mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį suma, tai tokiai atvejais priteistinas ne VDU, o tokiais atvejais pagal DK 141 str. 3 d. mokėtinos išmokos dalį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis. Teismas sutinka su atsakovo prieštaravimuose nurodytais teiginiais, kadangi iš tiesų pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį suma (kaip šiuo atveju ieškovui neišmokėta), tai tokiais atvejais pagal DK 141 straipsnio 3 dalį mokėtinos išmokos dydį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2011; kt.). Tai reiškia, kad ieškovui už uždelstą atsiskaityti laiką priklausanti pagal DK 141 straipsnio 3 dalį mokėtina išmoka yra 1140,94 Lt (2184,44 Lt - 1043,50 Lt), kuri teismo nuomone yra proporcinga ir teisinga atsižvelgiant į teismų praktiką, į tai, kiek laiko ieškovas dirbo pas atsakovą (pus antro mėnesio), kiek laiko uždelsta su atleistu darbuotoju atsiskaityti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 185 str.). Atsižvelgiant į tai, 2013-02-12 priimtas preliminarus keistinas dalyje dėl VDU priteisimo, priteisiant ieškovui iš atsakovo 1140,94 Lt už uždelsimo atsiskaityti laiką (CPK 430 str. 6 d.).

16Ieškovas prašo teismo 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo. Atsakovas prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nenurodė, kodėl nesutinka su procesinių palūkanų priteisimu, taip pat aiškiai neišskyrė, kad prieštarauja šių palūkanų priteisimui (17-19 b.l.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnyje numatyti procesinių palūkanų dydžiai. Sutinkamai su formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nutrūkus darbo santykiams ir esant nesumokėtoms išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, taikytinas ne Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, bet CK 6.210, 6.261 straipsnių normos, reglamentuojančios palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, bei CK 6.37 straipsnio 2 dalies norma, įtvirtinanti procesines palūkanas už priteistą sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-625/2008). Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (2184,44 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl priimtas preliminarus sprendimas šioje dalyje nėra keistinas (CK 6.210 str.).

17Atsižvelgiant į CPK 96 str. 1 d. nuostatas, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinys patenkintas 84,95 proc., todėl iš atsakovo valstybei išieškotina suapvalinus iki sveiko skaičiaus 40,00 Lt žyminio mokesčio ir 17,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

18Nei atsakovas nei tretysis asmuo, neapreiškiantis savarankiškų reikalavimų, iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jų atstovavimo išlaidas šioje byloje, apie posėdžius buvo informuoti tinkamai, todėl šių išlaidų priteisimo klausimas nespręstinas.

19Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-268 str., 260 str., 270 str., 430 str.,

Nutarė

20Preliminarų sprendimą pakeisti.

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Išieškoti iš atsakovo UAB „Kardinolas“, į.k. 302856512, 1043,50 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt tris litus 50 ct) neišmokėto darbo užmokesčio, 1140,94 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt litų 94 ct) už uždelsimo atsiskaityti laiką, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (2184,44 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo K. V., a.k. ( - ) naudai.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas“, į.k. 302856512, 57,00 Lt (penkiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovui K. V.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo K.... 6. 2013-02-12 preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo reikalavimus tenkino... 7. Atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus ieškovas nepateikė, teismo posėdžio... 8. Atsakovas savo prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo su ieškiniu... 9. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Berneda“... 10. Preliminarus sprendimas keistinas.... 11. Iš ieškovo pateiktos 2012 m. lapkričio 15 d. darbo sutarties Nr. 26 ir... 12. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju... 13. Ieškovas prašo teismo jo paskaičiuoto 2080 Lt vidutinio darbo užmokesčio... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo... 15. Atsakovo teigimu pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką jeigu... 16. Ieškovas prašo teismo 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą... 17. Atsižvelgiant į CPK 96 str. 1 d. nuostatas, bylinėjimosi išlaidos, nuo... 18. Nei atsakovas nei tretysis asmuo, neapreiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 19. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir vadovaudamasis LR CPK 259 str.,... 20. Preliminarų sprendimą pakeisti.... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Išieškoti iš atsakovo UAB „Kardinolas“, į.k. 302856512, 1043,50 Lt... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Kardinolas“, į.k. 302856512, 57,00 Lt... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...