Byla 2-5745-191/2014
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16221-618/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Miraklas“ įgaliotam atstovui Sauliui Bulkai, atsakovo UAB „Arijus“ atstovui advokatui Justui Jankauskui, įgaliotai atstovei D. L.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo UAB „Arijus“ 2014-01-10 prieštaravimus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-16221-618/2013, ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Miraklas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Arijus“ 26241,28 Lt skolos už krovinių vežimą pagal užsakymus kroviniui vežti Nr. AO517000027, Nr. RN512000187 ir Nr. AO517000051, 524,82 palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 401,49 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l. 2-3).

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui iš atsakovo 26241,28 Lt skolos už krovinių pervežimą, 524,82 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 401,29,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 1, b.l. 24-25).

72014 m. sausio 10 d. Klaipėdos miesto apylinkės teisme gauti atsakovo UAB „Arijus“ prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo (t. 1, b.l. 33-40). Atsakovas nurodė, jog nesutinka su ieškovo reikalavimu. Ieškovas su atsakovu sudarė užsakymus kroviniui vežti: 1) Nr. AO517000027, 2) Nr. RN512000187, 3) Nr. AO517000051, 4) Nr. RN512000193. Pagal pirmuosius tris užsakymus ieškovas krovinius nugabeno, o ketvirtojo užsakymo neįvykdė visiškai, elektroniniu laišku pavėluotai atsiuntė atsakovui užsakymo anuliavimą (užsakymas anuliuotas 2013-07-31 12:17 val., kai transporto priemonės pagal užsakymą turėjo būti pristatyta 2013-07-31 8:00 val.). Atsakovas pateikė ieškovui pretenziją už transporto priemonių nepateikimą, pažymėdamas jog atliko dalinį įskaitymą 7600 Eur sumai kaip netesybas dėl ieškovo sutartinių sąlygų nevykdymo pagal užsakymą Nr. 4 už atsakovo skolą ieškovui pagal užsakymus Nr. 1-3. Ieškovas nesutiko su atsakovo pretenzija, tarp šalių kilo ginčas dėl teisės įskaityti 7600 Eur sumą, susijusią su netinkamu ieškovo įsipareigojimų pagal užsakymą Nr. 4 vykdymu už atsakovo įsiskolinimą ieškovui už įvykdytus užsakymus Nr. 1-3. Ieškovas pateikė teismui ieškinį. Atsakovas neginčija, kad ieškovas yra atlikęs paslaugas už 7600 Eur sumą, tačiau būtent šiai sumai yra atlikęs ieškovo mokėtinų sumų atsakovui įskaitymą dėl netinkamo užsakymo Nr. 4 vykdymo. Ieškovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl atsakovas įgijo reikalavimo teisę į ieškovą 7600 Eur sumai ir turėjo teisę reikalauti sutartinių netesybų įskaitymo būdu – šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų, šalių reikalavimai buvo abipusiai ir vienarūšiai, šalių priešpriešiniai reikalavimai buvo apibrėžti konkrečia suma – 7600 Eur, atsakovas pareiškė apie įskaitymą ir apie tai pranešė ieškovui, t.y. įskaitymas yra teisėtas. Atsakovas prašo panaikinti 2013-12-12 preliminarų sprendimą, ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo UAB „Miraklas“ ieškinį atsakovui UAB „Arijus“ dėl skolos priteisimo perduota pagal teismingumą Kauno apylinkės teismui (t. 1, b.l. 56-57).

9Ieškovas UAB „Miraklas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus. Nurodė, jog su atsakovo pateiktais prieštaravimais nesutinka. Nurodo, jog užsakymo Nr. 4 sąlygos buvo pakeistos, todėl ieškovas jo netvirtino ir pakeisto užsakymo nepriėmė, t.y. atsakovas (kaip oferentas), negavęs ieškovo (kaip akceptanto) sutikimo dėl pakeisto užsakymo Nr. 4, neturėjo jokio pagrindo tikėtis, jog šis užsakymas buvo priimtas ir patvirtintas (akceptuotas). Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu, todėl ieškovo akceptavimas turėjo būti rašytinis, o ne menamas, žodinis ar pan. Prašo ieškinį tenkinti (b.l. 103-111). 2014-05-20 teismui pateiktuose paaiškinimuose (b.l. 132-133) nurodė, jog neigia, kad elektroninis susirašinėjimas ir bendravimas Skype programa dėl užsakymo Nr. 4 vyko su ieškovo darbuotoja, neatmeta galimybės, kad atsakovas susirašinėjo ir turėjo realų užsakymą su kita įmone, tačiau šios galimos įmonės nėra įgaliotos veikti ieškovo vardu. Elektroninio pašto ramune.krasmida@gmail.com priklausomybė kelia abejonių, galimai duomenys susiję su jau bankrutavusia UAB “Krasmida”. Ieškovas nepateikė duomenų, kad elektroniniu laišku buvo siunčiami ir laiško priedai. Pats atsakovas nedėjo pakankamai pastangų įsitikinti, ar bendrauja su ieškovo įgalioti asmeniu.

10Ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, jog palaiko ieškinį ir visus anksčiau išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog aplinkybės, kad R. D. dirbo UAB „Miraklas“ neneigia, tačiau kelia abejonių, ar būtent su ieškovo darbuotoja R. D., kuri būtų įgaliota spręsti tokius klausimus, buvo bendrauta elektroniniais laiškais ir Skype programa. Tokiu elektroninio pašto adresu UAB „Miraklas“ darbuotojai nebendravo. Adresuose eina kalba apie kitą įmonę. Todėl mano, kad šios aplinkybės atsakovas neįrodė. Ieškovas prašo 2013-12-12 teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

11Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, jog palaiko prieštaravimuose išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog visas keturias sutartis pasirašė R. D.. Trys sutartys įvykdytos, o ketvirta neįvykdyta visiškai. Sąskaitos už pirmas tris sutartis atsiųstos iš to paties elektroninio pašto adreso ramune.krasmida@gmail.com, iš šio adreso gaudavo ir sąskaitas už įvykdytas sutartis. Ieškovo elektroninis paštas buvo neveikiantis, todėl siuntė į jo darbuotojų nurodytą kitą elektroninį paštą. Užsakyme kroviniui vežti numatyta, jog vežėjas sumoka užsakovui 20 proc. šio užsakymo nurodytos kainos dydžio netesybas, jei nepateikė transporto priemonės arba transporto priemonė neatitinka užsakymo reikalavimų. Užsakyme buvo numatytos 5 transporto priemonės, todėl atsakovas turėjo teisę atlikti 7600 Eur įskaitymą. Mano, jog ieškovas bando išsisukinėti. Šalių skoliniai įsipareigojimai baigėsi atlikus įskaitymą ir apie tai informavus ieškovą. Ieškovas nereiškė reikalavimo dėl įskaitymo pripažinimo netinkamu, todėl mano, kad ieškinio pateikimo dienai ieškovas neturėjo reikalavimo teisės. Prašo 2013-12-12 teismo preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas – 8624,88 Lt.

12Priimtinas galutinis sprendimas: preliminarus sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl materialinės teisės normų, reglamentuojančių prievolės pasibaigimą įskaitymu aiškinimo ir taikymo (CK 6.130 str., 6.131 str.), sprendžiamas šalių ginčas dėl sudaryto įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymo tvarkos ir taikymo sąlygų galimumo.

14Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad, vadovaujantis CK 6.130 str., tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje bylojeNr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2010-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2010; 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; 2010-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2010; kt.). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, o ieškovas reiškia nesutikimą su įskaitymu, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t.y., ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, kad ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, nereikia reikšti priešinio reikalavimo dėl įskaitymo sandorio nustatymo, tačiau atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010).

16Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas yra pasirašę užsakymus kroviniui vežti: 1) 2013-06-21 Nr. AO517000027 (b.l. 7-8); 2) 2013-07-17 Nr. RN512000187 (b.l. 9-10); 3) 2013-07-18 Nr. AO517000051 (b.l. 11-12); 4) 2013-07-25 Nr. RN512000193 (b.l. 43-44). Šiais užsakymais ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui krovinio pervežimo paslaugas už atlyginimą, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas nustatytomis sąlygomis.

17Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo tiksliai atsakyti į atsakovo atstovo klausimus, ar ieškinio pateikimo momentui ieškovas buvo gavęs 2013-09-05 atsakovo atsakymą į 2013-09-03 ieškovo raginimą, negalėjo patikslinti 2013-07-25 užsakymo kroviniui vežti Nr. RN512000193, t.y. užsakymo Nr. 4, sudarymo ir šio užsakymo atšaukimo aplinkybių.

18Visus keturis minėtus užsakymus yra pasirašę ieškovo UAB „Miraklas“ vadybininkė R. D. ir atsakovo UAB „Arijus“ vyr. vadybininkė I. K.. Šalys neginčija aplinkybės, jog pagal pirmuosius tris užsakymus kroviniai pervežti ir už vežimą dalinai sumokėta. Likusi neapmokėta suma yra 7600 Eur arba 26241,28 Lt. Ginčų dėl šių užsakymų kainų tarp šalių nėra.

19Iš šalių pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2013-08-06 atsakovas ieškovui siuntė pretenziją dėl transporto priemonės nepateikimo pagal 2013-07-25 užsakymą kroviniui vežti Nr. RN512000193, kuriame nurodyta, jog 7600 Eur suma bus išskaičiuota iš atsakovo skolos ieškovui (t. 1, b.l. 20). UAB „Jūrų paštas“ siuntų teikimo žiniaraštis patvirtina, jog siunta įteikta UAB „Miraklas“ 2013-08-09 (t. 1, b.l. 46), be to šį dokumentą pateikė teismui ieškovas, todėl akivaizdu, kad dar iki ieškinio pareiškimo ieškovas žinojo apie atsakovo planuojamą atlikti įskaitymą. 2013-09-03 ieškovas siuntė atsakovui raginimą sumokėti skolą – 7600 Eur (t. 1, b.l. 47), į kurį atsakovas 2013-09-05 siuntė atsakymą, kuriame nurodė, jog 7600 Eur suma buvo įskaityta (t. 1, b.l. 48).

20Atsakovo pateikta elektroninio susirašinėjimo medžiaga (t. 1, b.l. 61-75, 151-162) patvirtina, jog tarp šalių laikotarpiu nuo 2013-07-18 iki 2014-09-04 vyko susirašinėjimas elektroniniu paštu (ramune.krasmida@gmail.com) ir pastovus bendravimas per Skype programą, taip pat matyti, jog adresu info@miraklas.lt siųsti laiškai buvo grąžinti atsakovui (t. 1, b.l. 65).

21Pateikti medžiaga rodo, kad ieškovui ir atsakovui toks sandorių sudarymo bei susirašinėjimo būdas buvo įprastas. Todėl ieškovo argumentai, jog atsakovas galimai bendravo ne su ieškovo darbuotoja R. D., atmestini. Atsakovo pateikti R. N. rašytiniai parodymai nevertintini, nes nėra tinkamai patvirtintas asmens parašo tikrumas (t. 1, b.l. 163-165).

22Pateikto šalių elektroninio susirašinėjimo ir bendravimo per Skype programą (t. 1, 50-51, b.l. 66-75) turinys patvirtina, jog 2013-07-25 užsakymo kroviniui vežti Nr. RN512000193 ieškovas neįvykdė – užsakymas buvo anuliuotas pavėluotai, ieškovui neradus kroviniui vežti reikalingų transporto priemonių. Atsakovas 2013-08-06 pareiškė pretenziją Nr. 7.1.9-1252 7600 Eur sumai, nurodydamas, jog šią sumą atsakovas įskaitys į ieškovo įsiskolinimo sumą (t. 1, b.l. 20).

23Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007, 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t.y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis. Aplinkybę, kad toks pranešimas įteiktas ieškovui, patvirtina UAB „Jūrų paštas“ siuntų teikimo žiniaraštis (t. 1, b.l. 46).

24Ieškovas savo įsipareigojimų pagal 2013-07-25 užsakymą kroviniui vežti Nr. RN512000193 neįvykdė, dėl to atsakovas patyrė nuostolių. Atsakovas informavo ieškovą, jog pretenzijos sumą įskaitys į atsakovo įsiskolinimo sumą, todėl teismas sprendžia, kad atsakovo valia dėl 7600 Eur įskaitymo yra aiški ir išreikšta raštu, įskaitymas buvo atliktas pateikus vienašališką pareiškimą apie įskaitymą, toks pareiškimas atitinka CK 6.131 str. reikalavimus, t.y. pareiškė apie įskaitymą ieškovui ir tokie atsakovo veiksmai neprieštarauja 6.130 str. nuostatoms, pripažįstant prievolę pasibaigus įskaitymu. Įskaitymas buvo atliktas iki ieškovui kreipiantis į teismą su ieškiniu 2013-12-10.

25Dėl aukščiau išdėstyto, darytina išvada, kad ieškinys pareikštas nepagrįstai, todėl negali būti patenkintas; netenkinant pagrindinio reikalavimo, netenkintinas ir reikalavimas dėl palūkanų priteisimo (CPK 178 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas sumokėjo 8624,88 Lt atstovavimo išlaidų (su PVM) pagal advokatų kontoros sąskaitas faktūras (t. 1, b.l. 135-150). Advokatas rengė atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 1, b.l. 28-32), prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (t. 1, b.l. 33-40), prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo (t. 1, b.l. 59-60), prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (t. 1, b.l. 77-80), prašymą dėl bylos negalėjimo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (t. 1, b.l. 97-98), prašymus dėl posėdžio datos pakeitimo / atidėjimo (t. 1, b.l. 99, 123), dalyvavo teismo posėdžiuose 2014-04-30 ir 2014-05-22, kurių bendra trukmė iki 1,5 val., bei raštu pateikė baigiamąją kalbą (t. 2, b.l. 3-7). Advokato išlaidų apmokėjimo klausimą reglamentuoja CPK 98 str., kurio 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato (advokato padėjėjo) dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalba, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

28Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kai teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla nėra sudėtinga įrodymų vertinimo prasme, nereikalaujanti ypatingų specialių žinių, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, parengti dokumentai sąlyginai didelės apimties, tačiau juose nurodomos tos pačios faktinės aplinkybės, atstovui nereikėjo dalyvauti procese kitame mieste, daro išvadą, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra akivaizdžiai per didelės. Teismo vertinimu, neturi būti toleruojamas pernelyg didelis ir nepagrįstas šalių išlaidavimas ir pripažįsta, kad priteistos bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytus maksimalius dydžius. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Atsakovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki 4500,00 Lt (CPK 93 str., 98 str.).

29Iš ieškovo UAB „Miraklas“ valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 16,05 Lt (CPK 88 str., 96 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200, 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., CPK 79 str., 80 str. 1 d. 4 p., 82 str., 88 str., 93 str., 94 str., 96 str., 263 str., 265 str., 270 str., 430 str. 6 d., 7 d., teismas,

Nutarė

31Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-12 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Miraklas“, į.k. 124146452, buveinė Dariaus ir Girėno g. 61, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, atsakovo UAB „Arijus”, į.k. 133336251, buveinė Savanorių pr. 192, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, naudai 4500,00 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Miraklas“, į.k. 124146452, buveinė Dariaus ir Girėno g. 61, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, valstybei 16,05 Lt (šešiolika litų 05 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

34Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,... 2. sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Miraklas“ įgaliotam atstovui Sauliui Bulkai,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Ieškovas UAB „Miraklas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. preliminariu... 7. 2014 m. sausio 10 d. Klaipėdos miesto apylinkės teisme gauti atsakovo UAB... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi civilinė... 9. Ieškovas UAB „Miraklas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus.... 10. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, jog palaiko ieškinį ir visus... 11. Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, jog palaiko prieštaravimuose... 12. Priimtinas galutinis sprendimas: preliminarus sprendimas naikintinas ir... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl materialinės teisės normų,... 14. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme... 16. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas yra pasirašę užsakymus... 17. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu negalėjo tiksliai atsakyti į... 18. Visus keturis minėtus užsakymus yra pasirašę ieškovo UAB „Miraklas“... 19. Iš šalių pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2013-08-06 atsakovas... 20. Atsakovo pateikta elektroninio susirašinėjimo medžiaga (t. 1, b.l. 61-75,... 21. Pateikti medžiaga rodo, kad ieškovui ir atsakovui toks sandorių sudarymo bei... 22. Pateikto šalių elektroninio susirašinėjimo ir bendravimo per Skype... 23. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies... 24. Ieškovas savo įsipareigojimų pagal 2013-07-25 užsakymą kroviniui vežti... 25. Dėl aukščiau išdėstyto, darytina išvada, kad ieškinys pareikštas... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas sumokėjo 8624,88 Lt atstovavimo... 28. Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato... 29. Iš ieškovo UAB „Miraklas“ valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200, 6.205 str.,... 31. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-12 preliminarų sprendimą... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Miraklas“, į.k. 124146452, buveinė Dariaus ir... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Miraklas“, į.k. 124146452, buveinė Dariaus ir... 34. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...