Byla 2A-1050-302/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ (buvęs UAB „Parex faktoringas ir lizingas“) ieškinį atsakovams UAB „Valresa“, V. V. dėl nuostolių priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Valresa“ ir V. V. 17721,78 Lt nuostolių, patirtų realizavus atsiimtą lizinguotą turtą, atlyginimo, 5 procentų procesines palūkanas pagal lizingo sutartį Nr. 1080349 ir 15 211,43 Lt nuostolių atlyginimo, patirto realizavus atsiimtą lizinguotą turtą, 1549,38 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų iki 2009-08-31; 3769,15 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų nuo 2009-09-01 pagal lizingo sutartis Nr. 1080348, Nr. 108349 ir Nr. 1080350, 3630,00 Lt atsiimto turto pardavimo komisinių pagal lizingo sutartis Nr. 1080349 ir Nr. 1080350, procesines palūkanas.

6Nurodė, kad 2008-03-03 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Valresa“ buvo sudarytos lizingo sutartys Nr. 1080347, Nr. 1080348, Nr. 108349 ir Nr. 1080350 (toliau – Lizingo sutartys), pagal kurias buvo lizinguojamas šis turtas: lengvoji komercinė transporto priemonė – VW LT 35 MAXI TDI, 2004 m.; lengvoji komercinė transporto priemonė – Mercedes Benz Sprinter 316 CDi, 2004 m. (2 vnt.); lengvoji komercinė transporto priemonė – VW LT 35, 2004 m. Ieškovas perdavė atsakovui UAB „Valresa“ valdyti ir naudotis turtu Lizingo sutarčių sąlygomis ir įsipareigojo atsakovui įvykdžius visas Lizingo sutarčių sąlygas perleisti turtą atsakovo UAB „Valresa“ nuosavybėn. Tarp ieškovo ir atsakovo V. V. 2008-03-03 buvo sudarytos Laidavimo sutartys Nr. LS/07-08-272, Nr. LS/07-08-273, Nr. LS/07-08-274, Nr. LS/07-08-275, pagal kurias jis kaip laiduotojas neatlygintinai įsipareigojo kaip solidarusis skolininkas atsakyti ieškovui kaip kreditoriui visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu UAB „Valresa“ laiku ir tinkamai neįvykdys visų ar dalies savo prievolių pagal Lizingo sutartis. Atsakovams vėluojant mokėti lizingo įmokas, nuo įmokos termino praėjus daugiau nei 30 dienų, ieškovas remdamasis Lizingo sutarčių 12.2.3 punktu, vienašališkai nutraukė Lizingo sutartis bei pareikalavo atsakovą UAB „Valresa“ sumokėti mėnesines įmokas, delspinigius už vėlavimą bei grąžinti lizinguojamą turtą. Atsakovas V. V. nesilaikydamas Laidavimo sutarčių 1.1., 2.1.4., 3.1. punktų nevykdė savo įsipareigojimų ir nesumokėjo atsakovo UAB „Valresa“, už kurio įsipareigojimų vykdymą laidavo, įsiskolinimo – pradelstų mokėjimų bei delspinigių. Atsakovas UAB „Valresa“ įsipareigojo pagal Lizingo sutartis sumokėti lizingo davėjui per vieną savaitę nuo Lizingo sutarties nutraukimo dienos visus kliento turėtus sumokėti mokėjimus, o Lizingo davėjui realizavus turtą – padengti skirtumą tarp lizingo davėjo realizuoto turto kainos ir mokėjimų, likusių įvykdyti pagal grafiką (Lizingo sutarčių 12.5.4 p.). Lizingo gavėjas taip pat įsipareigojo padengti visus lizingo davėjo patirtus nuostolius ir išlaidas, kuriuos jis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui (Lizingo sutarčių 6.1.12 p.).

7Atsakovas V. V. su pareikštu ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 68-70, 2 t. b.l. 130-132), prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-10-19 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-13205-820/2009 buvo priimtas teismo sprendimas dėl skolos pagal lizingo sutartis Nr. 1080347, 1080348, 1080348, 1080350 priteisimo ieškovo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ naudai iš atsakovų V. V. ir UAB „Valresa“. Minėtoje byloje buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 41034,80 Lt skolos priteisimo pagal tas pačias lizingo sutartis, ieškinį sudarė 5613,27 pradelstos įmokos; 18077,38 turto likutinė vertė; 9396,80 Lt bauda už laiku negrąžintą turtą, 4354,38 Lt delspinigiai, 1263,99 turto vertinimo išlaidos. Teismui patenkinus ieškinį, ieškovas buvo grąžintas į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, todėl ieškovo nuostoliai buvo padengti visapusiškai ir pilnutinai ir teismas negali nagrinėti reikalavimo, kuris jau buvo išnagrinėtas ankstesnėje byloje. Ieškovas gavo žalos atlyginimą netesybų, likutinės vertės atlyginimo būdu, todėl negali reikalauti atlyginimo pagal Sutarties 12.5.4 p., nes tuo atveju, ieškovas nori nesąžiningai pasipelnyti, be pagrindo gauti papildomų pajamų. Atsakovas taip pat ginčijo ieškovo nuostolių apskaičiavimo tvarką. Taip pat nurodė, kad pagal CK 6.73 str. ieškovas negali reikalauti atlyginti nuostolius, kai ankstesnėje byloje buvo priteisti delspinigiai ir bauda. Į nuostolius turi būti įskaityti jau priteisti ankstesnėje byloje delspinigiai ir bauda, kas sudaro 13 751,18 Lt. Pagal Bendradarbiavimo sutartį, kai automobilis parduodamas užsienio partneriams, atlyginimas už tarpininkavimą nemokamas. Be to, atsakovo manymu, nėra jokio pagrindo priteisti iš atsakovų turto saugojimo, komisinių išlaidų, nes jų atlyginimo nenumato nei CK, nei sudaryta lizingo sutartis. Lizingo sutartys buvo nutrauktos dar 2009-03-17 ir visi galimi nuostoliai priteisti jau išnagrinėtoje byloje, todėl nėra jokio teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo V. V. minėtų išlaidų atlyginimo.

8Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Valresa“ ir V. V. ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai 14428,52 Lt nuostolių atlyginimo, patirto realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080349, 11902,66 Lt nuostolių atlyginimo, patirto realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080350 ir 5318,53 Lt atsiimto turto saugojimo išlaidų pagal lizingo sutartis Nr. 1080348, 1080349, 1080350. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Valresa“ ir V. V. ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 14428,52 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Valresa“ ir V. V. ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 17221,19 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-04-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Teismas tenkino ieškinį iš dalies ir priteisė iš atsakovų UAB „Valresa“ ir V. V. sumas nuostolių, patirtų realizavus lizinguotą turtą, bei saugojimo išlaidų atlyginimui vadovaudamasis CK 6.574 str., nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie grąžintų lizingo davėją į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį; taip pat lizingo sutarčių 12.5.4. p., pagal kurį lizingo gavėjui nutraukus sutartį ir lizingo davėjui realizavus turtą, atsiranda prievolė padengti skirtumą tarp realizuoto turto kainos bei mokėjimų, likusių pagal grafiką; Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 6.1.2 punktu, pagal kurį lizingo gavėjas privalo atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos šis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui; Laidavimo sutartimis.

10Atsižvelgdamas į netesybų kompensacinę funkciją, nustatęs, kad pagal lizingo sutartis Nr.1080349, Nr.1080350, su sutarties nutraukimu priteistų netesybų suma sudaro 6602,03 Lt (4675,40 Lt bauda ir 1926,63 Lt delspinigių), remdamasis CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d. teismas sprendė, kad yra pagrindas į nuostolių, patirtų realizavus dvi lizinguotas transporto priemones, atlyginimą įskaityti civilinėje byloje Nr. 2-13205-820/2009 priteistas netesybas pagal tas pačias sutartis.

11Pagal lizingo sutartį Nr.1080349 su sutarties nutraukimu priteistų netesybų suma sudaro 3293,26 Lt (2331,94 Lt bauda ir 961,32 Lt delspinigių), o nuostolis, pardavus lizinguotą turtą 17721,78 Lt, pagal lizingo sutartį Nr.1080350 su sutarties nutraukimu priteistų netesybų suma sudaro 3308,77 Lt (2343,46 Lt bauda ir 965,31 Lt delspinigių), o nuostolis, pardavus lizinguotą turtą 15211,43 Lt, todėl į nuostolių, patirtų realizavus lizinguotą transporto priemonę, atlyginimą įskaitė civilinėje byloje Nr. 2-13205-820/2009 priteistas netesybas, ir iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteisė 14428,52 Lt nuostolių atlyginimo, patirto realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080349 ir 11902,66 Lt nuostolių atlyginimo, patirto realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartį Nr. 1080350 (CK 6.76 str. 1 d., 6.189 str., 1 d., 6.200 str., 1 d., 6.574 str.).

12Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad netesybos ir nuostolių atlyginimas yra du skirtingu pagrindu atsiradę skirtingo pobūdžio reikalavimai (delspinigiai, kaip netesybos, buvo paskaičiuoti už įmokų mokėjimo termino praleidimą, o baudos – už prievolės grąžinti turtą termino praleidimą; prašomi priteisti nuostoliai yra patirti, realizavus atsiimtą lizinguojamą turtą, o ne dėl termino įvykdyti prievolę praleidimo), nurodydamas, kad CK 6.258 straipsnyje nustatytas įskaitinis netesybų pobūdis reiškia, kad nuostoliai, atsiradę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, turi būti įskaitomi į netesybas, netesybos buvo numatytos sutartyse, kurias ieškovas nutraukė dėl to, kad atsakovas jas pažeidė, o ieškovo nurodyti nuostoliai atsirado būtent dėl šio pažeidimo.

13Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą dalyje dėl 3 630 Lt atsiimto turto pagal lizingo sutartis Nr. 1080349 ir Nr. 1080350 pardavimo komisinių ir 3 293,26 Lt bei 3 308,77 Lt nuostolių, patirtų realizavus lizinguotą turtą pagal lizingo sutartis Nr. 1080349 ir atitinkamai Nr. 1080350. Pakeisti ir šioje dalyje tenkinti jo reikalavimą

14Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo motyvais, kad ieškovui nepriteisiami pardavimo komisiniai dėl to, jog ieškovas nesilaikė CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 3 d. nuostatų ir, be to, sumokėjo UAB „Skuba“ komisinius už tarpininkavimo paslaugas realizuojant transporto priemones į užsienį, tokiu būdu pats faktiškai padidindamas savo nuostolius, dėl ko skolininkas neprivalo jų atlyginti. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas pagal bendradarbiavimo sutartį su UAB „Skuba“ neturėjo pareigos sumokėti komisinio mokesčio šiai įmonei už turto pardavimą, neatsižvelgė į tarp šalių susiklosčiusią bendradarbiavimo praktiką, kad ieškovas už turto pardavimą mokės procentinį komisinį mokestį nuo turto pardavimo kainos UAB „Skuba“, o UAB „Skuba“ turės pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad turtą pardavė trečiajam asmeniui už tokią pačią kainą, už kurią pirko iš ieškovo, tokiu būdu užtikrinant, kad UAB „Skuba“ parduos turtą brangiau. Apeliantas nurodo, kad atsakovams pareiga atlyginti ieškovo nuostolius patirtus sumokėjus komisinį mokestį atsiranda ne Bendradarbiavimo sutarties pagrindu, o Lizingo sutarčių6.1.12 p. pagrindu, kuriuo atsakovai įsipareigojo atlyginti lizingo davėjui visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos jis turėjo dėl turto grąžinimo lizingo davėjui.

15Be to, nuostoliai, patirti realizavus lizinguotą turtą, skirtingai nuo netesybų, yra visiškai kitu pagrindu atsiradę nuostoliai – jie patirti ne už termino įvykdyti prievolę praleidimą, o tiesioginiai nuostoliai dėl lizinguoto turto pardavimo, todėl teismas nepagrįstai juos įskaitė į nuostolius.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

1717721,78 Lt nuostolių, patirtų realizavus atsiimtą lizinguotą turtą, atlyginimo, ir pagal lizingo sutartį Nr. 1080350 - 15 211,43 Lt, tuo tarpu, Nr. 2-13205-820/2009 medžiagos, ieškovas prašė pagal lizingo sutartį Nr. 1080349 priteisti jam 2 331,94 Lt baudą už laiku negrąžintą turtą lizingo davėjui ir 961,32 Lt delspinigių už pradelstus mokėjimus nuo 2009-02-25 iki 2009-07-22 (Nr. 2-13205-820/2009 b.l. 55, 95); o pagal lizingo sutartį Nr. 1080350 priteisti 2343,46 Lt baudą už laiku negrąžintą lizingo objektą lizingo davėjui ir 965,31 Lt delspinigių už pradelstus mokėjimus nuo 2009-02-25 iki 2009-07-22, ir šie jo reikalavimai buvo patenkinti teismo sprendimu.

18Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo dalimi, kuria buvo įskaityti kitoje civilinėje byloje jam priteistos netesybos (delspinigiai ir bauda) į šioje byloje prašomus priteisti nuostolius, patirtus dėl turto realizavimo, nurodo, kad sutinka su teismo teisės normų aiškinimu, kad tiek CK 6.73 str., tiek CK 6.258 str. 2 d. numato, kad jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius, tačiau, pasak jo, ieškovo reikalaujamos netesybos ir nuostoliai yra du skirtingu pagrindu atsiradę ir skirtingo pobūdžio reikalavimai, nes delspinigiai kaip netesybos pagal lizingo sutartis yra taikomi už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, o bauda – taikoma už prievolės, numatytos Lizingo sutartyje, įvykdymo termino praleidimą, tuo tarpu nuostoliai, patirti realizavus lizinguotą turtą, kurių prašo ieškovas, yra tiesioginiai nuostoliai, turėti dėl lizinguoto turto pardavimo. Kolegija su nurodytais argumentais nesutinka.

19Pažymėtina, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Nuostoliai yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.).

20Ginčo lizingo sutartyse šalių sutartos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformuotoje praktikoje dėl nuostolių paskirties, jų santykio su nuostoliais, dydžio yra pasisakęs, jog už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

22Pažymėtina, kad CK 6.258 str. nustatytas įskaitinis netesybų pobūdis reiškia, kad nuostoliai turi būti įskaitomi į netesybas, nes netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Tuo pačiu netesybomis negalima piktnaudžiauti ir tokiu būdu vienai iš šalių nepagrįstai praturtėti.

23Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal ginčo lizingo sutartis atsakovams – UAB „Valresa“ kaip lizingo gavėjui ir V. V. kaip laiduotojui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, vėluojant mokėti mėnesines įmokas ieškovas vienašališkai nutraukė lizingo sutartis pripažindamas, kad buvo pažeistos lizingo sutarčių vykdymo sąlygos, patyrė nuostolių netesybų forma būtent dėl sutarties pažeidimo. Tokiu pačiu pagrindu ieškovas patyrė nuostolių ir dėl atsiimto turto realizavimo, nes juos sąlygojo atsakovų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas.

24Tokiu būdu kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tiek ieškovui priteistos netesybos, tiek jo prašomi priteisti nuostoliai atsirado dėl to, kad atsakovas pažeidė su ieškovu sudarytas ginčo lizingo sutarčių sąlygas ir toks pažeidimas sąlygojo šių sutarčių nutraukimą, sprendžia, kad nėra pagrindo netesybų bei nuostolių traktuoti kaip atsiradusių skirtingu pagrindu ir pripažinti atliktą įskaitymą neteisėtu.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai... 6. Nurodė, kad 2008-03-03 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Valresa“ buvo... 7. Atsakovas V. V. su pareikštu ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 68-70, 2 t. b.l.... 8. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu... 9. Teismas tenkino ieškinį iš dalies ir priteisė iš atsakovų UAB... 10. Atsižvelgdamas į netesybų kompensacinę funkciją, nustatęs, kad pagal... 11. Pagal lizingo sutartį Nr.1080349 su sutarties nutraukimu priteistų netesybų... 12. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad netesybos ir nuostolių atlyginimas... 13. Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ apeliaciniu skundu prašo... 14. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo motyvais, kad ieškovui... 15. Be to, nuostoliai, patirti realizavus lizinguotą turtą, skirtingai nuo... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. 17721,78 Lt nuostolių, patirtų realizavus atsiimtą lizinguotą turtą,... 18. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo dalimi, kuria buvo įskaityti... 19. Pažymėtina, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties... 20. Ginčo lizingo sutartyse šalių sutartos netesybos laikomos iš anksto... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformuotoje praktikoje dėl nuostolių... 22. Pažymėtina, kad CK 6.258 str. nustatytas įskaitinis netesybų pobūdis... 23. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal ginčo lizingo sutartis atsakovams... 24. Tokiu būdu kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 27. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą...