Byla 2-2108-359/2015
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties aukciono būdu sutarties nutraukimo, palūkanų priteisimo, nuostolių atlyginimo priėmimo klausimą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. P. ieškinio atsakovei VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijai“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties aukciono būdu sutarties nutraukimo, palūkanų priteisimo, nuostolių atlyginimo priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Ieškovas A. P. kreipėsi į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijai“, prašydamas: 1. Nutraukti VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“, ir A. P. 2006-07-12 viešo aukciono būdu sudarytą traktoriaus MTZ-82 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1; 2. Priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ A. P. 2345,92 Eur sumokėtą sumą už traktorių MTZ-82; 3. Priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ A. P. 5 proc. dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2006-07-17 iki ieškinio pareiškimo dienos, t.y. 2015-11-09, 1092,62 Eur; 4. Priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ A. P. 3245,18 Eur nuostolių atlyginimą; 5. Priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ A. P. naudai 5 proc. metines palūkanas už priteistą pinigų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 6. Priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ A. P. naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į teismą (LR Konstitucijos 30 str.). Tačiau teisė kreiptis į teismą, inter alia, suponuoja ir tinkamo teisinio proceso reikalavimą. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teisės kreiptis į teismą, kaip konstitucinės asmens teisių ir laisvių garantijos, įtvirtintos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d., turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pasisakydamas dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo procesinių aspektų, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 str. 1 d. įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 str. įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009; 2009 m. gruodžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-470/2009; kt.). Teisės kreiptis į teismą apribojimas galimas tik įstatymu ar įstatymo pagrindu priimtu teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011).

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 4 p., teismas nutartimi atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

6Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė Kaišiadorių rajono apylinkės teismui ieškinį, prašydamas nutraukti jo ir VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijos“ 2006-07-12 viešo aukciono būdu sudarytą traktoriaus MTZ-82 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1 ir priteisti iš VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijos“, jam 2345,92 Eur sumokėtą sumą už traktorių MTZ-82, bei pareiškė kitus išvestinius reikalavimus.

7Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką įrodymas, kuris išnagrinėtoje byloje buvo įvertintas pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku atskiroje byloje ir ginčijamas CPK nustatyta tvarka.

8Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad ieškovas A. P. dar 2007 m. kreipėsi į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui VĮ ,,Kaišiadorių miškų urėdija“, prašydamas teismo įpareigoti atsakovą VĮ ,,Kaišiadorių miškų urėdija“ vykdyti pirkimo-pardavimo aukciono būdu sutartį ir perduoti pirkėjui A. P. traktorių „MTZ-82 UK“, v/n nežinomas, inv. Nr. ( - ), priteisti 50000 Lt neturtinės žalos ir visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2010-07-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4-787/2010 ieškovo A. P. patikslintą ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, priteisė iš A. P. 6490 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti VĮ ,,Kaišiadorių miškų urėdija“ naudai; priteisė iš A. P. 65,25 Lt pašto išlaidų valstybei. Šį Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010-07-28 sprendimą, atmesdamas A. P. apeliacinį skundą, paliko nepakeistą ir Kauno apygardos teismas 2011-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-199-173/2011.

9Susipažinus su ieškovo A. P. ieškiniu šioje byloje ir 2010-07-28 sprendimu, kurį nepakeistą paliko ir Kauno apygardos teismas 2011-04-21 nutartimi, matyti, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010-07-28 sprendime konstatuotos analogiškos aplinkybės, kurias ieškovas siekia pakartotinai aiškintis ir šioje byloje, t.y. išnagrinėtoje byloje nustatyta, kad ieškovas A. P. aukciono, kuris vyko 2006-07-12, ir kurį buvo paskelbusi VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“, būdu siekė įsigyti traktorių MTZ-82; traktoriaus MTZ-82 paskelbta pradinė kaina buvo 8000 Lt; ieškovas pasiūlė už traktorių 8100 Lt, kuri ir buvo didžiausia pasiūlyta kaina; ieškovas A. P. už aukciono būdu įsigytą traktorių sumokėjo 8100 Lt, t.y. įvykdė pirkimo-pardavimo sutarties sąlygą sumokėti už perkamą daiktą nustatyta kainą, tačiau priimant daiktą (traktorių) paaiškėjo, kad traktorius išardytas, kad tai ne 1995 m. gamybos traktorius MTZ-82 (patikslintame ieškinyje nurodė, kad aukcione buvo pardavinėjamas traktorius MTZ-82 UK), o 1994 m. gamybos traktorius MTZ-80; kadangi pardavėjas neturėjo galimybės perduoti pirkėjui (ieškovui) 1995 m. gamybos traktorių MTZ-82, todėl pirkėjas turėjo teisę atsisakyti priimti traktorių MTZ-80, 1994 m. gamybos, ir už jį mokėti, tačiau ieškovas (pirkėjas) sumokėjo pardavėjui 8100 Lt, todėl turėjo teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą, t.y. pirkėjas turėjo teisę sutarties atsisakyti, bet ieškovas reikalavo, kad atsakovas VĮ „Kaišiadorių miškų urėdija“ vykdytų aukciono metu sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir perduotų jam traktorių MTZ-82 UK, valstybinis Nr. ( - ), inventorizacinis Nr. 0760; kadangi atsakovas tokio traktoriaus neturėjo, todėl reikalavimas įvykdyti prievolę natūra yra neįmanomas, atsižvelgiant į tai, ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.

10Tais atvejais, kai teisme jau yra pareikštas ieškinys dėl prievolės vykdymo, atsakovas, manydamas, kad sandoris, iš kurio ieškovas kildina prievolę, yra ydingas, gali jį ginčyti pareikšdamas savarankišką ieškinį, priešieškinį nagrinėjamoje byloje arba atsiliepdamas į ieškinį. Šiomis savo teisėmis atsakovas turi naudotis sąžiningai, operatyviai, laikydamasis kooperavimosi (bendradarbiavimo) principo (CPK 8 str.), ir nenaudoti jų kaip priemonės procesui užvilkinti ar jau išnagrinėtai bylai peržiūrėti. Nors pagal civilinio proceso dispozityvumo principą pasirinkti gynybos būdą yra atsakovo teisė, tačiau jį rinkdamasis atsakovas turi įvertinti tai, kad sandorio nuginčijimas gali lemti ir ginčo dėl prievolių vykdymo baigtį, todėl jis turi siekti, jog reikalavimas dėl sandorio galiojimo būtų sprendžiamas anksčiau už ginčą dėl prievolių arba kartu su juo. Be to, teismo sprendimui dėl prievolių vykdymo įgijus res judicata galią, sandorio ginčijimas gali tapti komplikuotas, ypač jei jis reiškiamas praėjus ilgam laiko tarpui, mat tektų kvestionuoti įsiteisėjusį teismo sprendimą, ir tai galėtų kelti grėsmę teisiniam tikrumui, teisinių santykių šalių teisėtiems lūkesčiams ir civilinės apyvartos stabilumui. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo ginamos pažeistos ieškovo teisės, be kita ko, reiškia ir tai, kad ieškovas turi ginamas materialines teises ir kad atsakovas jas pažeidė. Vadinasi, teismo sprendimas dėl pažeistų teisių gynimo įtvirtina prejudicinius faktus dėl šių teisių egzistavimo ir jų pažeidimo. Teisės ginčyti savo paties sudarytus sandorius po to, kai dėl materialinių teisių, atsiradusių iš jų, gynimo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, suteikimas sukurtų prielaidas panaikinti ankstesniame teismo sprendime nustatytą ginčo šalių santykių teisinį kvalifikavimą, nulemtų poreikį atnaujinti procesą jau užbaigtoje byloje arba kitokiu būdu panaikinti įsiteisėjusio teismo sprendimo materialines teisines pasekmes, nes teisinėje sistemoje negali būti toleruojamos situacijos, kada galiotų du vienas kitam prieštaraujantys arba vienas kito pagrįstumą paneigiantys teismų sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Vis dėlto praktikoje gali susiklostyti situacijos, nulemiančios išimčių iš pirmiau nurodytos bendrosios taisyklės taikymo poreikį, tai pažymėta ir cituotoje nutartyje. Prie tokių išimčių priskirtini atvejai, kai asmenų teisės veiksmingai dalyvauti procese ginant savo teises buvo apribotos (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-248/2015).

11Šiuo atveju svarbu tai, kad nagrinėjamoje byloje sandorį ginčija, t.y. prašo nutraukti viešo aukciono būdu sudarytą traktoriaus MTZ-82 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1, ne atsakovas, tačiau ieškovas, kuriam kaip asmeniui teisės veiksmingai dalyvauti procese ginant savo teises buvo nebuvo apribotos jau užbaigtuose procesuose ir kuris, kaip minėta, dar 2007 m. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas teismo įpareigoti atsakovą VĮ ,,Kaišiadorių miškų urėdija“ vykdyti pirkimo-pardavimo aukciono būdu sutartį ir perduoti jam traktorių „MTZ-82 UK“, v/n nežinomas, inv. Nr. 0670, kas leidžia manyti, kad būtent ieškovas, o ne atsakovas praėjus ilgam laikui, t.y. daugiau nei ketveriems metams po visų instancijų teismo sprendimų, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, kuriomis turėtų naudotis sąžiningai, operatyviai, laikydamasis kooperavimosi (bendradarbiavimo) principo (CPK 8 str.), ir nenaudoti jų kaip priemonės procesui užvilkinti ar jau išnagrinėtai bylai peržiūrėti, kreipėsi su ieškiniu į teismą iš esmės dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko. Pažymėtina, kad teismo sprendimas išnagrinėtoje byloje dėl prievolių vykdymo, t.y. dėl reikalavimo vykdyti pirkimo-pardavimo aukciono būdu sutartį ir perduoti jam traktorių „MTZ-82 UK“, įgijęs res judicata galią, jo teisėtumas ir pagrįstumas patikrintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl įsiteisėjusio teismo sprendimo kvestionavimas šiuo atveju neabejotinai keltų grėsmę teisiniam tikrumui, teisinių santykių šalių teisėtiems lūkesčiams ir civilinės apyvartos stabilumui.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pateiktą ieškovo A. P. ieškinį atsakovei VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijai“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties aukciono būdu sutarties nutraukimo, palūkanų priteisimo, nuostolių atlyginimo atsisakytina priimti, esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

14Atsisakyti priimti ieškovo A. P. ieškinio atsakovei VĮ „Kaišiadorių miškų urėdijai“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties aukciono būdu sutarties nutraukimo, palūkanų priteisimo, nuostolių atlyginimo.

15Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai