Byla 2-3145-640/2015
Dėl skolos priteisimo ir atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S. priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl laidavimo sutarties Nr. 142108426 pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2sekretoriaujant Justei Krikštaponytei,

3dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui advokatui A. M.,

4atsakovui A. S. ir atsakovų atstovui advokatui R. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S. dėl skolos priteisimo ir atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S. priešieškinį ieškovui AB SEB bankui dėl laidavimo sutarties Nr. 142108426 pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

6ieškovas AB SEB bankas pateikė ieškinį atsakovams UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S., prašydamas priteisti 2 763 492,18 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ (toliau tekste - kredito gavėjas) buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 1450804130040-21, su vėlesniais pakeitimais (toliau - kreditavimo sutartis). 2014 m. vasario 28 d. baigėsi prievolės įvykdymo terminas, tačiau atsakovas savo prievolės pagal kredito sutartį neįvykdė. Ieškinio pateikimo dieną UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ skolą AB SEB bankui pagal 2008 m. vasario 22 d. kreditavimo sutartį Nr. 1450804130040-2 sudaro 2 763 492,18 Lt. Nurodo, kad atsakovas A. S. laidavimo sutarties sudarymo metu buvo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ direktorius, kuris pasirašė kreditavimo sutartį su banku, o tai reiškią

7atsakovas žinojo, kad jam suėjo terminas įvykdyti savo sutartinę prievolę pagal laidavimo sutartį, to nepadarė.

8Dubliku (b.l. 162-164, 1 tomas) ieškovas nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo ieškinį tenkinti pilnai, taip pat prašo atmesti atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo. Papildomai nurodė, kad bankas nedalyvauja atsakovų versle ir nėra įsipareigojęs prisiimti riziką už bendrovės ūkinę-komercinę veiklą. Be to, kaip galima spręsti iš Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-22/2013, kuris yra įsiteisėjęs, už atsakovams nepageidaujamas turtines pasekmes yra atsakingi patys atsakovai, netinkamai vykdę ir organizavę bendrovės ūkinę-komercinę veiklą, pasireiškusią ne tik nepagrįsta verslo rizika, bet ir neteisėtais veiksmais. Nurodo, kad laiduotojas turi didelę sandorių sudarymo patirtį, buvo bendrovės administracijos vadovas, todėl privalėjo suvokti, kokius įsipareigojimus prisiima pagal laidavimą. Nors laidavimo sandoris buvo sudarytas 2008 m. tik dabar, kai bankas pareikalavo įvykdyti prievolę, laiduotojas ketina išvengti atsakomybės, prisiimtos pagal laidavimą. Nurodo, kad hipoteka yra tik viena iš prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių. Net jei ir nebūtų kliūčių nukreipti išieškojimą į įkeistą daiktą, bankas turi teisę pasirinkti, kokiu būdu ginti savo pažeistas teises. Atsakovai yra atsakingi už prievoles kaip solidarūs skolininkai.

9Atsakovai UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas bei sustabdyti bylos nagrinėjimą (b.l. 138-142, 1 tomas). Nurodė, kad Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ šiuo metu negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal ieškovo AB SEB banko ir atsakovo sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 1450804130040-21 ir jos pakeitimus. Prisiimtų įsipareigojimų bendrovė negali įvykdyti dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, kurių UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ negalėjo numatyti ir kontroliuoti, bei kurios neegzistavo sutarties sudarymo metu. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-21 sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-22/2013 pripažino Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia ir pritaikė dvišalę restituciją- patalpas grąžino AB „Spauda“, o 3 631 000 Lt pinigines lėšas - UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, tačiau lėšos nėra gražintos iki šiol. Nurodo, kad nors šiuo metu turtas nuosavybės teise nepriklauso atsakovui, tačiau remiantis LR CK 4.170 str. 6 d. kurioje nurodyta, kad perleidžiant įkeistą daiktą kito asmens nuosavybėn, hipoteka seka paskui daiktą, būtų klaidinga teigti, kad pasikeitus įkeisto turto savininkui hipotekos lakštas, sudarytas tarp AB SEB banko ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nebegalioja. Todėl kol galioja tarp ieškovo AB SEB banko ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 1450804130040-21 ir jos pakeitimai, tol galioja ir tarp tų pačių šalių sudarytas hipotekos lakštas. Nurodo, kad bankas savo reikalavimą turi tenkinti pirmiausia iš įkeisto turto, o tik po to iš laiduotojo. Nurodo, kad ieškovas naudojo ekonominį spaudimą kad laidavimo sutartis būtų sudaryta.

10Triplike (b.l. 193-196, 1 tomas) atsakovas palaiko savo reikalavimus ir prašo ieškinį atmesti. Papildomai nurodo, kad teismas byloje atmetė AB „Spauda“ ieškinį ir atsisakė pripažinti hipotekos sutartį negaliojančia bei panaikinti jos registraciją. Nurodo, kad tuo atveju jeigu apeliacinės instancijos teismas nepakeis minėto teismo sprendimo, AB SEB bankas neliks jokių kliūčių nukreipti išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą ir taip patenkinti kreditorinius reikalavimus. Taip pat nurodo, kad kol galioja tarp ieškovo AB SEB banko ir UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 1450804130040-21 ir jos pakeitimai, tol galioja ir tarp tų pačių šalių sudarytas hipotekos lakštas. Remiantis išdėstytu ir atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismas atsisakė tenkinti AB „Spauda“ ieškinį ir pripažinti hipotekos sutartį negaliojančia, taip pat į tai, kad atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ negali įvykdyti prisiimtų prievolių pagal kreditavimo sutartį Nr. 1450804130040-21, AB SEB banko kreditoriniai reikalavimai turi būti patenkinti iš įkeisto nekilnojamojo turto.

11Priešieškiniu atsakovai prašo pripažinti negaliojančia šalių sudarytą laidavimo sutartį Nr. 142108426 ir šios sutarties pakeitimą Nr. 1 (b.l. 198-202, 1 tomas). Nurodo, kad bankas pareikalavo sudaryti dar vieną, papildomą prievolės įvykdymą užtikrinančią sutartį. Atsakovų nuomone, ši sutartis buvo sudaryta ne iš būtinybės sudaryti prievolės įvykdymo užtikrinimo sutartį, bet tenkinant AB SEB bankas, kaip ekonomiškai stipresnės šalies interesus. UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ direktorius A. S. buvo priverstas pasirašyti laidavimo sutartį su AB SEB bankas, nes priešingu atveju bankas būtų nevykdęs įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1450804130040-21 ir įpareigojęs UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ grąžinti kreditą prieš nustatytą grąžinimo terminą. Nurodo, kad laidavimo sutartis tarp ieškovo AB SEB bankas ir atsakovo A. S. buvo sudaryta patiriant ekonominį spaudimą iš ekonomiškai stipresnės šalies - AB SEB banko. Atsakovas buvo priverstas sudaryti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartį, nes priešingu atveju bankas būtų reikalavęs grąžinti suteiktą kreditą prieš nustatytą jo grąžinimo terminą. Nurodo, kad laidavimo sutartis sudaryta atsakovui nenaudingomis sąlygomis, nes A. S. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu už bendrovės įsipareigojimus bankui. Nurodo, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta dėl tos priežasties, kad sudarant laidavimo sutartį buvo susidėję nemažai sunkių aplinkybių, dėl kurių atsakovas buvo priverstas sudaryti sutartį jam nenaudingomis sąlygomis. Tuo atveju, jeigu atsakovas A. S. nebūtų sudaręs laidavimo sutarties, UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ privalėtų grąžinti kreditą prieš nustatytą grąžinimo terminą. UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ be kredito sutartimi suteiktos pinigų sumos esant ekonominiam sunkmečiui nebūtų galėjusi toliau vykdyti bendrovės veiklos ir gauti pelno. Nurodo, kad pinigus pagal minėtą sutartį tiesiogiai gavo AB „Spauda“, bendrovė šiais pinigais naudojosi ir naudojasi iki šiol. Nurodo, kad AB SEB bankas reikalaudamas užtikrinti prievolės įvykdymą laidavimo sutartimi, neatsižvelgė į tai, kad pinigus gaus AB „Spauda“, taip pat, kad prievolė jau yra užtikrinta hipotekos lakštu ir neįvykdžius kreditavimo sutarties kreditorinius reikalavimus bus galima patenkinti iš hipoteka apsunkinto turto. Nurodo, kad A. S. neturi atsakyti pagal laidavimo sutartį, nes tai būtų prievolės už juridinį asmenį įvykdymas, nors vadovas neatliko jokių neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų. Tuo atveju, jeigu minėta laidavimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia ir atsakovui A. S. tektų įvykdyti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigojimus AB SEB bankas būtų pažeistos ne tik teisės normos, bet kartu ir bendrieji teisės principai bei atsakovo A. S. teisės ir teisėti interesai.

12Teismo posėdžio metu, ieškovo AB SEB bankas atstovas nurodė, kad palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo juos tenkinti, o pareikštą priešieškinį atmesti. Nurodė, jog laidavimas buvo sąlygotas aplinkybės, jog paaiškėjo, kad vyksta ginčas dėl hipoteka įkeistų patalpų. Todėl laidavimas buvo sudarytas su atsakovu A. S. kaip įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku, siekiant užsitikrinti kredito grąžinimą.

13Teismo posėdžio metu atsakovai ir jų atstovas palaikė priešieškinyje išdėstytą poziciją ir ieškinį prašė atmesti. Atsakovas A. S. nurodė, jog laidavimo sutartis jam buvo pakišta ir liepta pasirašyti, nes kitaip nebūtų suteiktas finansavimas. Sutartį skaitė ir su jos sąlygomis susipažino, tačiau ją sudarė ekonominio spaudimo įtakoje. Nurodė, jog ieškovo prašomų priteistų sumų dydžio neginčija. Nurodo, jog laidavimo sutartį būtų neginčijęs, jei pinigai, pritaikius restituciją ir grąžinus turtą pradiniam pardavėjui, būtų perduoti atsakovui ir jis galėtų atsikaityti su banku. Nurodė, jog įsigydamas įmonės akcijas ir tapdamas vieninteliu akcininku jau žinojo apie kredito sutartį.

14Liudytoja I. Š. dirbo AB SEB banke 2008-2014 metais vadybininke ir kuravo atsakovo įmonę. Prieš pasirašant sutartį buvo siunčiame elektroninė jo versija. Konkrečios ginčijamo laidavimo sutarties pasirašymo aplinkybių neprisimena. Pagal nusistovėjusią praktiką paprastai laidavimo sutartys buvo pasirašomos su įmonių akcininkais. Atsakovo atvejis nebuvo išskirtinis.

15Liudytoja I. B. nurodė, jog dirbo AB SEB banke skyriaus vadove ir aptarnavo atsakovą 2009 metais nurodė, jog atsakovui buvo suteikta paskola ir įkeistas turtas. Laidavimo sutartį turėjo pasirašyti, nes klientas turėjo finansinių problemų. Banke buvo tokia praktika, jog prievolės buvo užtikrinamos laidavimu. Kokių finansinių priemonių imtis, kiekvienu atveju sprendžiama individualiai. Laidavimo sutartis su atsakovu buvo sudaryta kartu su kredito sutarties pakeitimu, ners įmonės finansinė būklė buvo nestabili.

16Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

17Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ (toliau tekste - kredito gavėjas) 2008-02-22 buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 1450804130040-21, su vėlesniais pakeitimais (toliau - kreditavimo sutartis) (b.l. 12-121, 1 tomas). 2014 m. vasario 28 d. baigėsi prievolės įvykdymo terminas, tačiau atsakovas savo prievolės pagal kredito sutartį neįvykdė. Ieškinio pateikimo dieną UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ skola AB SEB bankui pagal 2008 m. vasario 22 d. kreditavimo sutartį Nr. 1450804130040-2 sudaro 2 763 492,18 Lt, t.y. 2676013,16 Lt paskolos, 65071,72 Lt palūkanų bei 22407,30 Lt delspinigių (b.l. 6-11, 1 tomas). Atsakovai neginčijo, jog praleido terminą ir prievolės pagal kreditavimo sutartį neįvykdė bei neginčijo ieškovo apskaičiuoto įsiskolinimo dydžio.

18Atsakovų atstovas baigiamųjų kalbų metu nurodė prašymą mažinti ieškovo prašomus priteisti delspinigius. Kadangi šis prašymas ir argumentai dėl jo buvo išdėstyti tik baigiamųjų kalbų metu, o ankščiau procesiniuose dokumentuose toks prašymas nebuvo nurodytas, tai teismas jo nenagrinėja ir dėl jo nepasisako (CPK 253 str.).

19Atsakovas A. S. su ieškovu AB SEB bankas 2008-12-19 sudarė laidavimo sutartį Nr.142108426 su vėlesniais pakeitimais (b.l. 122-126, 1 tomas). Laidavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo atsakyti už kredito gavėją, t.y. UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ solidariai visu savo turtu ta pačia suma kaip ir kredito gavėjas (Sutarties 1.1 p.).

20Atsakovai iš esmės ginčija ieškovo reikalavimus, nurodydami, jog prievolių pagal kreditavimo sutartį negali vykdyti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių, kurių negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Nurodo, jog 2003-09-26 nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsigijo patalpas, Laivės pr. 60, Vilniuje, kurių įsigijimui ir buvo sudaryta kredito sutartis su ieškovu. Kredito sutarties vykdymo užtikrinimui buvo įkeistas nupirktas turtas (b.l. 143-148, 1 tomas). Tačiau 2013-06-21 sprendimu Lietuvos apeliacinis teismas pirkimo-pardavimo sandorį pripažino negaliojančiu ir taikė restituciją. Nors atsakovui buvo priteistos piniginės lėšos, tačiau jų atsakovas iki šiol nėra gavęs. Dėl to atsakovas negali vykdyti savo prievolės ieškovui. Nurodo, jog ieškovas savo reikalavimus turi teisę įgyvendinti iš įkeisto turto. Taip pat ieškovo reikalavimus atsakovas A. S. ginčija tuo, jog ekonominio spaudimo įtakoje buvo priverstas pasirašyti laidavimo sutartį, todėl ši turi būti pripažinta negaliojančia.

21Atsakovų nurodytos aplinkybės, dėl kurių jie negali vykdyti prievolių ieškovui, nėra teisiškai reikšmingos atsakovų prievolių vykdymui pagal ieškovo reikalavimus. Kreditavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė, todėl ieškovo teisė yra pasirinkti, kokiu būdu ginti savo teises į tinkamą prievolių įvykdymą. Tai, jog kredito sutarčiai užtikrinti buvo sudarytas hipotekos sandoris, neatima teisės iš ieškovo reikalauti prievolės įvykdymo iš kredito gavėjo ir laiduotojo. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę (jos dalį) įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas, kuris kartu yra ir įkaito davėjas, tiek laiduotojas; hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas, kaip solidarusis bendraskolis, vykdytų turimą solidarią prievolę, kuri yra saistoma jam neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydžio ir nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikiamo patenkinimo iš įkeisto daikto (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-634/2010). Todėl tai, jog ieškovas turi teisę nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą, nesudaro pagrindo teigti, jog jis privalo tokia teise pasinaudoti. Be to, ieškovas nurodė, jog šiuo metu įkeisto turto savininkui – AB „Spauda“ vykdomas restruktūrizavimo procesas, todėl jo galimybė išsiieškoti iš įkeisto turto yra suvaržyta.

22Taip pat savo prievolių nevykdymą atsakovas neturi pagrindo pateisinti tuo, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje ir pagal ją neturi atsakyti su kitu atsakovu kaip solidarus skolininkas. Nors sudarant kredito sutartį atsakovas nebuvo kredito gavėjo akcininku bei vadovu, tačiau pats patvirtino, jog prieš įsigyjant įmonės akcijas jau po kredito sutarties sudarymo, apie tokį sandorį jam buvo žinoma. Laidavimo sutartis su atsakovu A. S. buvo sudaryta, kai jis tapo kredito gavėjo įmonės vadovu ir akcininku. Atsakovo argumentai, jog laidavimo sutartis jam buvo pakišta ir jis buvo priverstas ją pasirašyti, nepagrįsti ir atmestini. Atsakovas pats pripažino, jog sutartį skaitė su jos sąlygomis susipažino. Be to, pažymėtina, jog sudarant laidavimo sutartį 2008-12-19, buvo sudaromas ir kredito sutarties pakeitimo susitarimas (b.l. 30-38, 1 tomas), kuriuo buvo keičiamos kredito sutarties sąlygos bei gražinimo terminai. Tai patvirtina aplinkybę, jog tiek kredito sutarties pakeitimai, tiek laidavimo sutartis buvo sudaromi iškilus kredito gavėjui finansinių sunkumų. Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojos. Laidavimo sutartis su atsakovu buvo sudaryta būtent dėl to, jog jis kredito sutarties pakeitimo metu buvo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ vadovas ir pats kaip vadovas pasirašė ir kredito sutarties pakeitimus. Be to, laidavimas buvo atsakovams naudingas, nes buvo sudaromi kredito sutarties pakeitimai ir keičiamos sąlygos dėl kredito grąžinimo terminų.

23Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas sudarydamas laidavimo sutartis buvo kredito gavėjo vadovas ir akcininkas. Todėl jam keliami ir taikomi didesnio atidumo bei rūpestingumo standartai. Tokiu būdu pats atsakovas turėjo įvertinti savo galimybes laiduoti už kredito gavėją. Be to, atsakovas laidavo už savo paties vadovaujamą įmonę, kurios akcininku buvo, todėl darytina išvada, jog atsakovas pasirašydamas laidavimo sutartį, patvirtino savo finansines galimybes, jog kreditas bus grąžintas.

24Ieškovas laidavimo sutartis sudarė su atsakovu, nes jis buvo susijęs su kredito gavėju. Byloje nenustatyta, jog atsakovas sutartį sudarė ne laisva valia. Taip pat nenustatyta, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje. Atsakovai ne vieną kartą prašė teismo išreikalauti duomenis apie tai, kaip buvo priimamas sprendimas dėl laidavimo sutarties sudarymo su atsakovu ir dėl kokių priežasčių, tačiau nagrinėjamu atveju šie duomenys nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant laidavimo sutarties negaliojimo klausimą, nes ieškovas turėjo teisę reikalauti papildomo prievolės užtikrinimo, o atsakovas pasirašydamas laidavimo sutartį su tuo sutiko.

25Teismas taip pat pažymi, jog paties atsakovo A. S. pripažinimas, jog laidavimo sutarties jis būtų neginčijęs, jei AB „Spauda“ būtų sumokėjusi pagal teismo sprendimą priteistas sumas, patvirtina, jog laidavimo sutartį atsakovas sudarė laisva valia ir neįtakojamas ieškovo.

26Pagal Civilinio kodekso (toliau-CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovai pagal kreditavimo sutartį neatsiskaitė laiku ir tinkamai, tai laikomi neįvykdžiusiais savo prievolės ir iš jų ieškovo naudai solidariai priteistina 800362,65 EUR (2763492,18 Lt) nesumokėtų įmokų ir netesybų (CK 6.71 str., 6.200 str., 6.256 str.). Atsakovų prievolė prieš ieškovą yra solidari (CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str., 6.76 str. 1 d. laidavimo sutarties 1.1., 1.2. p.).

27CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-28 nuo 800362,65 EUR (2763492,18 Lt) sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteistina 9162,13 EUR (31635 Lt) žyminio mokesčio (b.l. 3, 1 tomas).

29Kadangi iš atsakovo kiekvieno atskirai priteistinų pašto išlaidų suma nesiekia 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ nustatytos minimalios 3 EUR sumos, tai pašto išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (patirta 5,37 EUR pašto išlaidų - pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu) (CPK 96 str.).

30Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

31ieškinį patenkinti.

32Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, į.k. 126332142, ir A. S., a.k. ( - ) 800362,65 EUR (2763492,18 Lt) įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo 2014-03-28 iki sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos 800362,65 EUR (2763492,18 Lt) sumos ieškovo AB SEB bankas, į.k. 1120212385, naudai.

33Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, į.k. 126332142, ir A. S., a.k. ( - ) 9162,13 EUR (31635 Lt) žyminio mokesčio ieškovo AB SEB bankas, į.k. 1120212385, naudai.

34Atsakovų priešieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,... 2. sekretoriaujant Justei Krikštaponytei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui advokatui A. M.,... 4. atsakovui A. S. ir atsakovų atstovui advokatui R. M.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB... 6. ieškovas AB SEB bankas pateikė ieškinį atsakovams UAB „Sisteminio... 7. atsakovas žinojo, kad jam suėjo terminas įvykdyti savo sutartinę prievolę... 8. Dubliku (b.l. 162-164, 1 tomas) ieškovas nurodė, kad ieškinį palaiko ir... 9. Atsakovai UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir A. S. pateikė... 10. Triplike (b.l. 193-196, 1 tomas) atsakovas palaiko savo reikalavimus ir prašo... 11. Priešieškiniu atsakovai prašo pripažinti negaliojančia šalių sudarytą... 12. Teismo posėdžio metu, ieškovo AB SEB bankas atstovas nurodė, kad palaiko... 13. Teismo posėdžio metu atsakovai ir jų atstovas palaikė priešieškinyje... 14. Liudytoja I. Š. dirbo AB SEB banke 2008-2014 metais vadybininke ir kuravo... 15. Liudytoja I. B. nurodė, jog dirbo AB SEB banke skyriaus vadove ir aptarnavo... 16. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 17. Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo AB SEB banko ir atsakovo UAB „Sisteminio... 18. Atsakovų atstovas baigiamųjų kalbų metu nurodė prašymą mažinti ieškovo... 19. Atsakovas A. S. su ieškovu AB SEB bankas 2008-12-19 sudarė laidavimo sutartį... 20. Atsakovai iš esmės ginčija ieškovo reikalavimus, nurodydami, jog prievolių... 21. Atsakovų nurodytos aplinkybės, dėl kurių jie negali vykdyti prievolių... 22. Taip pat savo prievolių nevykdymą atsakovas neturi pagrindo pateisinti tuo,... 23. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas sudarydamas laidavimo sutartis buvo... 24. Ieškovas laidavimo sutartis sudarė su atsakovu, nes jis buvo susijęs su... 25. Teismas taip pat pažymi, jog paties atsakovo A. S. pripažinimas, jog... 26. Pagal Civilinio kodekso (toliau-CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 27. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 28. Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis... 29. Kadangi iš atsakovo kiekvieno atskirai priteistinų pašto išlaidų suma... 30. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas... 31. ieškinį patenkinti.... 32. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“,... 33. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Sisteminio modernizavimo... 34. Atsakovų priešieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...