Byla B2-462-883/2018
Dėl kreditorinio reikalavimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kvadrika“ bankroto byloje patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. S., dalyvaujant pareiškėjos kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Alginsta“ atstovui advokatui V. M., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kvadrika: bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Notisa“ įgaliotam asmeniui V. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alginsta“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kvadrika“ bankroto byloje patvirtinimo ir

Nustatė

2

 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-698-372/2017, įsiteisėjusia 2017 m. balandžio 25 d., iškelta UAB „Kvadrika“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Notisa“.
 1. Pareiškėja UAB „Alginsta“ 2017-06-06 BUAB „Kvadrika“ bankroto byloje pareiškė kreditorinį reikalavimą 29 115,37 Eur sumai (34 b. l.). BUAB „Kvadrika“ bankroto administratorė UAB „Notisa“ prašė netvirtinti UAB „Alginsta“ kreditorinio reikalavimo, nes UAB „Alginsta“ 2017-05-24 pretenzijoje nurodyta, kad BUAB „Kvadrika“ yra skolinga 26 971,81 Eur, o patikslintas 29 115,37 Eur reikalavimas grindžiamas 2017-01-24 skolų suderinimo aktu ir 2017-03-31 PVM sąsakita faktūra Nr. ALG02288, kurie nepasirašyti UAB „Kvadrika“ atstovo ir neperduoti administratorei.
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017-08-16 nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir patvirtino bankrutuojančios UAB „Kvadrika“ kreditoriaus UAB „Alginsta“ reikalavimą, sudarantį 26971,81 Eur sumą.
 1. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės BUAB ,,Kvadrika“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarties, panaikino Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartį, kuria patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kvadrika“ kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Alginsta“ reikalavimas, ir perdavė šią bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino kreditorės UAB „Alginsta“ reikalavimą toje dalyje, kurioje jis paremtas 2016 m. spalio 26 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. ALG 02194; nepateikė jokių argumentų, dėl kurių buvo atmestas kreditorės UAB „Alginsta“ įrodymas, kuriuo ji grindė savo 13 167,10 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo dalį; lyginamosios analizės metodu netyrė bylos įrodymų (klientų būklės suvestinės, skolų suderinimo akto ir kt.), nesiaiškino juose esančių duomenų tarpusavio prieštaravimų.
 2. Posėdžio metu UAB „Alginsta“ atstovas pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palaikė, BUAB „Kvadrika“ bankroto administratoriaus atstovė nurodė, kad skaičiuojan UAB „Alginsta“ kreditorinio reikalavimo sumą, reikia vadovautis administratoriaus pateikta klientų būklės suvestine ir nėra pagrindo vadovautis skolų suderinimo aktu.

3Kreditoriaus UAB „Alginsta“ prašymas tenkinamas iš dalies.

 1. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant patvirtintam įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d. rangos sutartimi Nr. 16/08/30/1 (toliau – ir rangos sutartis) (b. l. 54-56) rangovė UAB „Kvadrika“ įsipareigojo užsakovės UAB „Alginsta“ objektui „5 MW kietojo kuro katilinės, Karlų km., Katilinės g. 16, Visaginas“ pagaminti ir sumontuoti metalo konstrukcijas (sutarties 1.1 punktas). Užsakovė UAB „Alginsta“ įsipareigojo po šios sutarties pasirašymo pervesti rangovei UAB „Kvadrika“ 20 proc. avansą (16 500 Eur), o už rangovės UAB „Kvadrika“ atliktus darbus užsakovė UAB „Alginsta“ įsipareigojo sumokėti per 30 dienų po išrašytos PVM sąskaitos-faktūros (sutarties 3.1-3.2 punktai). Taip pat užsakovė UAB „Alginsta“ įsipareigojo pasirašyti PVM sąskaitą-faktūrą rangovei UAB „Kvadrika“ pristačius gaminius (metalo konstrukcijas) į objektą bei laiku sumokėti rangovei UAB „Kvadrika“ už atliktus darbus (sutarties 6.1 punktas).
 1. 2016 m. rugsėjo 12 d. dviem mokėjimais (6 000 Eur ir 6 375 Eur) UAB „Alginsta“ sumokėjo UAB „Kvadrika“ 12 375 Eur avanso pagal rangos sutartį (taip nurodyta mokėjimo paskirtyje, byla Nr. eL2-5101-1051/2017, prieštaravimų priedas).
 1. 2016 m. spalio 26 d. UAB „Bocas“ ir Ko (pardavėja), UAB „Alginsta“ (pirkėja) ir UAB „Kvadrika“ pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 88 (toliau – ir pirkimo-pardavimo sutartis) (b. l. 57-58), pagal kurią pardavėja UAB „Bocas“ ir Ko įsipareigojo patiekti metalo gaminius objektui „5 MW kietojo kuro katilinės, Karlų km., Katilinės g. 16, Visaginas“, kurį pagal 2016 m. rugpjūčio 30 d. sutartį Nr. 16/08/30/1 stato UAB „Kvadrika“, o pirkėja UAB „Alginsta“ įsipareigojo prekes priimti ir apmokėti už jas nustatytą kainą sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis, o jų vertę minusuoti iš UAB „Kvadrika“ atliktų darbų aktų; metalo gaminių užsakymą pardavėjai UAB „Bocas“ ir Ko pateikia UAB „Kvadrika“ (sutarties 1.1-1.2 punktai).
 1. UAB „Alginsta“ pagal minėtą 2016-10-26 sutartį Nr. 88 išrašė BUAB „Kvadrika“ šias sąskaitas – faktūras: 2016 m. spalio 26 d. Nr. 02194 (13804,71 Eur); 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 02208 (3 672,14 Eur); 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. ALG 02212 (4 846,72 Eur); 2016 m. lapkričio 17 d. Nr. ALG 02213 (6 159,73 Eur); 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ALG 02222 (825,83 Eur); 2016 m. gruodžio 6 d. Nr. ALG 02229 (909,92 Eur); 2016 m. gruodžio 9 d. Nr. ALG 02230 (3 337,66 Eur); 2016 m. gruodžio 27 d. Nr. ALG 02246 (11 938,26 Eur).
 1. Savo reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pareiškėja UAB „Alginsta” grindžia 2017-01-24 skolų suderinimo aktu (36 b. l.). Šiame skolų suderinimo akte nurodyta, kad atsakovė UAB „Kvadrika“ yra skolinga kreditorei UAB „Alginsta“ 44 065,26 Eur; ši įsiskolinimo suma grindžiama kreditorės UAB „Alginsta“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis: 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 02208 (3 672,14 Eur), 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. ALG 02212 (4 846,72 Eur), 2016 m. lapkričio 17 d. Nr. ALG 02213 (6 159,73 Eur), 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ALG 02222 (825,83 Eur), 2016 m. gruodžio 6 d. Nr. ALG 02229 (909,92 Eur), 2016 m. gruodžio 9 d. Nr. ALG 02230 (3 337,66 Eur), 2016 m. gruodžio 27 d. Nr. ALG 02246 (11 938,26 Eur), taip pat 2016 m. rugsėjo 12 d. atsakovės pagal rangos sutartį kreditorei sumokėto 12 375 Eur dydžio avanso suma (9 nutarties punktas). Posėdžio metu pareiškėjos atstovas paaiškino, kad į skolų suderinimo aktą nėra įtraukta 2016 m. spalio 26 d. sąskaita faktūra Nr. 02194 (13804,71 Eur), nes ji buvo kredituota. Bankroto administratorė nurodė, kad įmonės buhalterinėje dokumentacijoje ši sąskaita atsispindi, ji yra įtraukta į UAB „Kvadrika“ 2017 m. balandžio 27 d. klientų būklės suvestinę (b. l. 9-10). Teismo nuomone, nesant kreditoriaus reikalavimo, nėra pagrindo šią sąskaitą įtraukti skaičiuojant kreditorinio reikalavimo sumą, nes kreditorius turi teisę pats spręsti dėl savo finansinio reikalavimo dydžio, atsisakyti visų ar dalies savo reikalavimų (ĮBĮ 26 str.)
 1. Minėtu 2017 m. sausio 24 d. skolų suderinimo aktu UAB „Kvadrika“ 44065,26 Eur skola bendrovei „Alginsta“ buvo įskaityta su 30898,16 Eur bendrovės „Alginsta“ skola bendrovei „Kvadrika“ pagal 2016-11-30 PVM sąskaitą faktūrą KVA 00001776 (pagal PVMĮ 96 straipsnį PVM moka užsakovas, todėl suma nurodyta be PVM). Atlikus įskaitymą, UAB „Kvadrika“ liko skolinga kreditorei UAB „Alginsta“ 13167,10 Eur.
 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs įskaitymo sąlygas: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB„ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; kt.)
 1. Posėdžio metu bankroto administratoriaus atstovė nurodė, kad 2017-01-24 suderinimo aktu vadovautis nėra pagrindo, nes minėtas suderinimo aktas UAB „Kvadrika“ nebuvo gautas. Bankroto administratorius taip pat prieštaravo skolų įskaitymui, nurodė, kad 2016-10-26 pirkimo – pardavimo sutartis jokių skolų įskaitymo nenumatė.
 1. CK 6.131 straipsnyje, reglamentuojančiame įskaitymo tvarką, nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, tačiau įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (6.131 straipsnio 2 dalis). Kreditorė pateikė teismui duomenis, kad minėtas 2017-01-24 suderinimo aktas buvo išsiųstas UAB „Kvadrika“ 2017-01-31 kartu su 2017-01-30 atsakymu į 2017-01-20 prašymą, pateikė išsiuntimą registruota pašto siunta patvirtinančius dokumentus (115 b. l.).
 1. Kaip jau minėta, PVM sąskaitose - faktūrose 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 02208 (3 672,14 Eur), 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. ALG 02212 (4 846,72 Eur), 2016 m. lapkričio 17 d. Nr. ALG 02213 (6 159,73 Eur), 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ALG 02222 (825,83 Eur), 2016 m. gruodžio 6 d. Nr. ALG 02229 (909,92 Eur), 2016 m. gruodžio 9 d. Nr. ALG 02230 (3 337,66 Eur), 2016 m. gruodžio 27 d. Nr. ALG 02246 (11 938,26 Eur) nurodyta, jog jos išrašytos sutarties Nr. 88 pagrindu. Nors bankroto administratorius teigia, kad sutartis Nr. 88 nenumatė, kad UAB „Alginsta“ atsakovui išrašys PVM sąskaitas faktūras už iš UAB „Bocas“ ir Ko įsigytas prekes, tačiau kito šių sutarčių išrašymo pagrindo nenurodė, minėtas sąskaitas faktūras priėmė, jos atsispindi įmonės klientų būklės suvestinėje.
 1. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjos UAB „Alginsta“ teisė prekių vertę minusuoti iš UAB „Kvadrika“ atliktų darbų vertės yra numatyta šalių sudarytos sutarties Nr. 88 1.2 punkte (10 nutarties punktas). Teismas pritaria UAB „Alginsta“ argumentui, kad šalys sutartyje nedetalizavo, kaip bus atliekamas „prekių vertės minusavimas“, todėl prekių vertė turėjo būti fiksuojama išrašant PVM sąskaitas – faktūras ir po to atliekant įskaitymą (minusavimą). Teismas sutinka, kad UAB „Alginsta“ turėjo teisę 2017-01-24, t. y., iki bankroto bylos iškėlimo, atlikti priešpriešinių reikalavimų užskaitymą, priešingų įrodymų, paneigiančių tokio įskaitymo galimumą, byloje nėra pateikta.
 1. Kreditorė UAB „Alginsta“ nurodo, kad atsakovė UAB „Kvadrika“ tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų pagal rangos sutartį, todėl kreditorė kai kuriuos darbus (dažymo) turėjo atlikti pati; už šiuos darbus kreditorė atsakovei išrašė 2017 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ALG 02288, viso – 15 948,27 Eur sumai. Minėta sąskaita faktūra išrašyta remiantis 2017 m. kovo mėnesį Atliktų darbų aktu, kuriame nurodyta, kad metalo konstrukcijų dažymas (dažai 1047,96 Eur) kartu su netiesioginėmis išlaidomis (darbo jėga, pastoliai, šildymo įrenginiai, įrankiai, transporto išlaidos, apgyvendinimas) sudaro 13 180, 39 Eur, PVM 2767,88 Eur, viso 15 948,27 Eur (38 b. l.). Posėdžio metu kreditorės atstovas paaiškino, kad UAB „Kvadrika“ atsiliko nuo darbų grafiko, pateikti į objektą metalo gaminiai neatitiko sutarties reikalavimų, buvo pažeisti dažų ir grunto sluoksniai, bendrovei buvo reiškiamos pretenzijos, todėl UAB „Alginsta“, siekdama laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prieš užsakovą, šiuos darbus turėjo atlikti savo jėgomis ir lėšomis Atstovo paaiškinimus patvirtina byloje pateikta šalių susirašinėjimas, pretenzijos ir raštai bei UAB „Kvadrika“ 2016-12-08 Garantinis raštas su įsipareigojimu atlikti dažymo darbus (b. l. 48).
 1. CK 6.665 straipsnio, reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbus, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Taigi, šioje teisės normoje tiesiogiai reglamentuojama būtent rangovo atsakomybė ir užsakovo teisė reikšti būtent rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų. UAB „Kvadrika“ pareiga atlyginti visus kitai šaliai padarytus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo sutarties sąlygų ir/ar nevykdymo, numatyta šalių 2016-08-31 rangos sutarties 9.3 punkte. Teismo vertinimu, užsakovui netinkamai atliekant darbus, UAB „Alginsta“ patyrė nuostolius, kurie pagal 2017 m. kovo mėnesį atliktų darbų aktą sudaro 13 180,39 Eur (be PVM), todėl ši suma įtrauktina į kreditorinį reikalavimą.
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. eL2-5101-1051/2017 pagal kreditorės UAB „Alginsta“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, skolininkė UAB „Kvadrika“ teismui pateikė 2016 m. rugpjūčio 30 d. rangos sutarties Nr. 16/08/30/1 pagrindu išrašytą atliktų darbų aktą už 2017 m. kovo mėn., kuriame nurodyta atliktų darbų suma – 24 179,77 Eur. Prieštaravimuose UAB „Kvadrika“ direktorius P. J. nurodė, kad šį atliktų darbų aktą kreditorė atsisakė pasirašyti, nors darbai buvo atlikti. Posėdžio metu bankroto administratorė paaiškino, kad jai perduotuose įmonės dokumentuose tokio akto nėra, todėl teismas, spręsdamas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, šio dokumento nevertina.
 2. Analizuojant atsakovės UAB „Kvadrika“ 2017 m. balandžio 27 d. klientų būklės suvestinėje nurodytą kreditorės UAB „Alginsta“ skolos atsakovei UAB „Kvadrika“ sumą – 18 523,16 Eur, matyti, kad ši suma grindžiama atsakovės UAB „Kvadrika“ pagal rangos sutartį kreditorei išrašyta 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. KVA 00001776 (b. l. 20), kurios bendra suma – 37 386,77 Eur (su PVM). Klientų būklės suvestinės (lentelės) stulpelyje „kreditas“ atskirose dviejose eilutėse nurodytos dvi sumos – 6 488,61 Eur ir 12 375 Eur; stulpelyje „dokumento tipas“ įrašyta „sudengimas“. Suma 6 488,61 Eur yra PVM pagal 2016-11-30 PVM sąskaitą faktūrą KVA 00001776, kurią pagal PVMĮ 96 straipsnį (Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas) moka užsakovas; 12 375 Eur suma yra 2016 m. rugsėjo 12 d. dviem mokėjimais (6 000 Eur ir 6 375 Eur) UAB „Alginsta“ sumokėtas avansas pagal rangos sutartį. Atėmus šias sumas iš 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. KVA 00001776 nurodytos sumos (37 386,77 Eur), gaunama 18 523,16 Eur suma, t. y. klientų būklės suvestinėje nurodyta kreditorės UAB „Alginsta“ skolos atsakovei UAB „Kvadrika“ suma.
 3. Klientų būklės suvestinėje yra įrašyta 2016 m. spalio 26 d. sąskaita faktūra Nr. 02194 (13804,71 Eur). UAB „Kvadrika“ klientų būklės suvestinė yra išvestinis dokumentas iš pirminių (PVM sąskaitų-faktūrų, kitų apskaitos, mokėjimo dokumentų), kreditorė savo kreditorinio reikalavimo minėta 2016 m. spalio 26 d. sąskaita faktūra Nr. 02194 negrindžia (teigia, kad sąskaita kredituota), todėl teismas sprendžia, jog UAB „Kvadrika“ skola kreditorei „Alginsta“ pagal minėta suvestinę buvo 31690,26 Eur (45 494,97-13 804,71). Teismui pripažinus, kad buvo galimas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, UAB „Kvadrika“ kreditorei „Alginsta“ yra skolinga 13167,10 Eur (31690,26 -18 523,16) ir ši suma sutampa su UAB „Alginsta“ skolų suderinimo akte nurodyta skolos suma.
 4. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras 2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 02208 (3 672,14 Eur), 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. ALG 02212 (4 846,72 Eur), 2016 m. lapkričio 17 d. Nr. ALG 02213 (6 159,73 Eur), 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. ALG 02222 (825,83 Eur), 2016 m. gruodžio 6 d. Nr. ALG 02229 (909,92 Eur), 2016 m. gruodžio 9 d. Nr. ALG 02230 (3 337,66 Eur), 2016 m. gruodžio 27 d. Nr. ALG 02246 (11 938,26 Eur), 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. KVA 00001776 (37 386,77 Eur), 2017 m. sausio 24 d. skolų suderinimo aktą, 2017 m. kovo mėnesį UAB „Alginsta“ atliktų darbų aktą, UAB „Alginsta“ kreditorinis reikalavimas sudaro 26 347, 49 Eur (13167,10 + 13 180,39).

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291-292 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

5Patvirtinti kreditorės UAB „Alginsta“ 26 347,49 Eur finansinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Kvadrika“ bankroto byloje.

6Likusioje dalyje reikalavimą atmesti.

7Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai